KATALOG

kunstbib.dk

KATALOG

FALKENBERGS AUKTIONER

Gamle Kongevej 27 og 29 (Det ny Teatep)

T elefo n er 1282 — 10,321

KATALOG

til Auktionen

Onsdag den 25. Februar Fmd. Kl. 11

og følgende Dage

GI. Kongevej 27 & 29 (Oet ny Theater)

over

M alerier,

Gulvtæpper, Gardiner, Portierer, Nips

og D ekorationsgenstande,

forarbejdet Guld- og Sølv, Plet,

Krystal, Porcellæ n, Kobbertøj,

Kon form øbler

etc.

Eftflroirn . Mandag den 23. Febr. Kl. 10—3

Mlflrsyn. Tirsdag - 24. - - 10—3


KOMDITIONER.

l.

Alt sælges i den Stand, hvori det ved Hammerslaget er og

forefindes samt uden Ansvar for undertegnede i nogen Retning,

og henligger fra samme for Køberens Regning og Risiko, og

sælges det paa nærmere Approbation efter Auktionen. Det

købte skal være afhentet Auktionsdagen inden Kl. 5. Dersom

det solgte ikke afhentes til rette Tid, kan det uden Varsel paany

bortsælges enten underhaanden eller ved Auktion for første Købers

Regning, og er denne da pligtig at erstatte det deraf flydende

Tab uden at have Adgang til det mulige Overskud. Ejendomsretten

over det solgte overgaar først til Køberen ved Købesummens

fulde Erlæggelse. Forretningen paatager sig ingen

Garanti for Transporten af det Købte.

2.

Den, der byder for en anden, forpligter*sig derved som Selvskyldnerkautionist.

3.

Betalingen, hvortil i Auktionsomkostninger betales et Tillæg af

12* 3 pCt., erlægges til undertegneCe enten ved Tilslaget eller

paa Anfordring, dog kan vederhæftige Købere, der forinden

Auktionen henvender sig til mig, forvente 4 Ugers rentefri Henstand,

imod, naar som helst af Inkassator paafordres, at stille saa-

dan Sikkerhed for det skyldige Beløb, som af ham maatte an

ses betrygende. Stilles Sikkerheden ikke paa Anfordring, er Be.

talingen straks og uden Hensyn til den givne Henstand forfalden

4.

De Købere, der ikke betaler i rette Tid, har, hvad enten de

bliver sagsøgte eller ikke, at tilsvare i Rente 6 pCt. p. a. fra

Hammerslagets Dato, indtil Betalingen sker, samt alle Omkostninger

skadesløst. I Søgsmaalstilfælde er de pligtige — uden

Hensyn til, hvor de bor eller opholder sig — at give Møde for

Københavns Forligskommission og Jurisdiktion efter Varsel

som til indenbys boende, underkastede den hurtige Retsforfølgning

efter Retsplejelovens Kapitel 41 samt undergivne Udpantning

efter Lov af 29. Marts 1873 § 1 Nr. 10 a.

Tillæg til Konditionerne og Forandring i Katalog-Teksten forbeholdes.

København i Februar 1920.

F alk en h erg s Auktioner.

Nr.

1 1 Mahogni Christian VIII Sofa, 2 Lænestole og 4

Stole, betr. med broncefarvet Damask og • tilsvarende

Bord paa Søjlefod

2 1 Mahognibord paa Søjlefod

3 1 Mahogni Spillebord paa Søjlefod

4 1 — Hjørneskab

5 1 — Barokchatol

6 1 Marmor Søjleur

7 2 høje broncemonterede Vaselamper

8 1 Egetr. Herreskrivebord med Skabe

9 1 — udsk. Skrivebordsstol betr. m. Peluche

10 1 — Bogskab

11 1 Smyrna Velour Gulvtæppe

12 ] Mahogni indlagt fransk Empire Møblement,

best. af 1 Sofa, 2 Lænestole og 4 Stole, betr. m.

Silke og 1 tilsv. iiik. Bord

13 1 Prisme Lysekrone

4 1 fransk indlagt Kommode m. Marmorplade

'5 1 forgyldt Bronce Taffelur

16 2 franske — Kandelabre m. Marmorsøjler

17 1 stor Dekorationsvase, chin. Porcellæn

18 2 — _

19 2 Cloisonne Vaser

20 1 fransk indl. Skrin m. Rubin Krystal Flakoner

21 1 Mahogni Chr. VIII Dagligstuemøblement, best.

af: 1 Sofa, 2 Lænestole og 4 Stole, betr. med

rødt Silke og 1 tilsv. Bord paa Søjlefod


Nr.

4

22 1 Mahogni Bogskab

23 1 — Sybord paa Søjlefod

24 1 — Pianobænk, betr. m. rød Silke

25 1 forgyldt ovalt Spejl

26 1 sort Elefantstander

27 1 stort indisk Gulvtæppe

28 1 Mahogni Chatol

29 1 saksisk Porcellæns Taffelur

30 1 — Vase med Laag

31 1 Meisener Porcellæns Gruppe: Blindebuk

32 1 — — Billardspiller

33 1 Mahogni Soveværelsesmøblement best. af 2

Senge, 1 Klædeskab med Spejldør, 1 dobb. Toi»

letservante med Marmor og Spejlopsats, 2 Sengeskabe

m. Marmorplade

34 1 Mahogni Kommode

35 1 hvidlakeret Skærm

36 1 højt sort Pillespejl med lav Konsol

87 1 Egetr. Spisestuemøblement, best. af 1 Buffet

Dækketøjskab, Spisebord og 6 Stole

38 1 Spisestel, Københ. Porcellæn

39 1 Kiystal Jardiniere

40 1 forgyldt Sølvservice i Etui, best. af 12 Knive,

12 Gafler og 12 Skeer

41 1 Sølv Theservice, best. af Thekande, Sukkerskaal,

Flødekande og Bakke

42 2 Sølv Lysestager

43 12 — Gafler

44 6 Spiseskeer

45 2 — Gemyseskeer

46 6 — Theskeer

47 1 — Daase

48 1 — Kande med Laag

49 1 stort indisk Gulvtæppe

Nr.

5

50 1 hvidlakeret Rococo Dragkiste

51 1 - Louis XVI Chatol

5 i 1 — Rococo Spisestuemøblement, best.

af 1 Skænkbuffet, 1 Dækketøjsskab, 1 Spisebord,

1 Anretterbord og 12 Stole

53 1 Kurvemøblement, best. af 1 Sofa, 4 Lænestole

og 1 Bord

54 1 højt Mahogni Stueur med Musik

55 1 fransk indlagt Rococo Kommode

56 1 Chesterfield Sofa og 4 Lænestole betr. med

Bøffellæder

57 1 Mahogni Klapbord paa Lyrefod

58 1 Egetr. Herreskrivebord med Skabe

59 1 — dobb. Bogskab

60 1 — rundt Bord paa Søjlefod

61 ) Nøddetr. hollandsk Barokskab

62 1 Smyrna Velour Gulvtæppe

63 1 Mahogni Empire Dagligstuemøblement, best.

af 1 Sofa med Sideskabe, 4 Armstole, og 1

Klapbord

64 1 Mahogni Empire Kommode

65 1 — Chatol med Skabsopsats

66 1 forgyldt Taffelur

67 1 Bronce Rytterstatue paa Marmorsokkel

68 1 Meissner Porcellænsgruppe

69 1 —

70 1 —

71 1 Egetr. Herreværelsesmøblement, bestaaende af

1 Skabssofa, 4 Stole, betr. med Gobelin, 1 tilsv.

Arbejdsbord og 1 tilsv. Herreskrivebord

72 1 Egetr. Bogskab

73 1 Bronce og Marmor Skrivetøj med Blæksuger

74 1 Smyrna Velour Gulvtæppe

75 1 Mahognipoleret Dagligstuemøblement best. af


Nr.

6

1 Sofa med Sideskabe, 2 Lænestole og 4 Stole,

betr. med grønt Damask og 1 tilsv. Bord paa

Søjlefod

76 1 Egetr. Herreskrivebord

77 1 — Spisestuemøblement, best. af 1 Buffet

med Opsats, 1 Dækketøjsskab, 1 Spisebord og

6 Stole

78 1 Smyrna Velour Gulvtæppe

79 1 Mahogni Sofa, 4 Stole og 1 Lænestol, betr.

med Peluche og 1 tilsv. Boid

80 1 Mahogni Bogskab

81 1 — Sybord

82 1 — Stander

83 1 — ovalt Spejl

84 1 forgyldt Spejl med Konsol

85 1 opretst. Liano (sælges Onsdag Kl. 1)

86 1 Palisandertræs Flygel (sælges Onsdag Kl. 1)

87 1 Mah. taffelf. Piano (sælges Onsdag Kl. 1)

88 1 selvspillende Piano (sælges Onsdag Kl. 1)

89 1 Kakkelovnsskærm med Gobelin

90 1 Krystal Prisme Lysekrone

91 1 Isskab

92 l Entrespejl i Mahogniramme

93 1 gi. Ui med Lodder

94 1 antik Egetr. Kiste med Beslag

95 1 — udsk. Skab

96 1 indlagt Palisandeitræs Dameskrivebord

97 1 Mahogni Toiletspejl med Konsol

98 1 gi. udsk. og forgyldt Armlænestol, betr. med

Silke

99 1 lille udsk. Egetræs Bord

100 1 Bridgebord

101 1 Smyrna Gulvtæppe

102 1 Axminster Gulvtæppe

Nr.

103 1 Divan

7

104 1 udskaaret Herrevære'sesmøblement, sort med

Forgyldning bestaaende af:

1 Sofa, 2 Lænestole, 1 Skrivebordsstol, 1 Skrivebord,

1 Bogskab, 1 Tobaksbord, 1 lille Bænk

med Gobelin

106 1 gi. Mahogni indlagt Stol, betr. med rødt Damask

107 1 sort Mahogni Spillebord

108 1 Egetr. Spisebord

109 12 — Spisestuestole

110 1 — Anrettei bord

111 i — Tallerkenrække

112 1 Sovesofa med Krølhaarsmadras

113 1 Chaiselongue med brunt Peluche

114 1 Divan

115 1 Egetr. hollandsk Møblement, best. af 1 Sofa,

2 Lænestole, 6 Stole og 1 Hjørnestol

116 1 engelsk bejtset Buffet, 2 Borde og 2 Lænestole

117 1 sort fransk messingindlaet Bord

118 1 Skrivebord med Pult og Skabopsats

119 1 Gramofon

120 1 Messing Etagere

121 1 Mahogni Salonskab

122 l Egetræs Herreværelsesmøblement best. af 1

Sofa, 4 Stole og 1 Lænestol, betr. med Gobelin

og 1 tilsv. firk. Arbejdsbord

123 1 mørkbejtset Spisestuemøblement, best. af i

Skænk, 1 Anretterskab, 1 Spisebord og 6 Stole

124 1 mørkbejtset Bogskab

125 1 — Skrivebord

126 1 — seks . Bord

127 4 — Siole


N.

128 1 forg. Spejl m. Konsol

129 1

130 1 Mahogni Chiffoniere

131 1 — Skrivebord med Skabe og Opsats

132 1 Sofa, 2 Armstole og 6 Stole

133 2 Gardinstænger

134 1 Velour Gulvtæppe

135 1 Nøddetr. Chatol m. Opsats

136 2 Lænestole

137 1 Mahogni lukket Servante

138 1 — Læsebord

139 1 Garnvinde

140 1 Mahogni Toiletspejl

141 1 Nøddetr. Dreje Etagere

142 1 Egetræs Herreværelsesmøblement, best. af 1

Sofa, 1 Lænestol og 4 Stole, betr med Mekka,

og 1 tilsv. firk. Arbejdsbord

143 1 Egetr. hollandsk Bord

144 2 Stole m. brod, Sæder

145 1 gi. Mahogni Sofa

140 1 Palisandertræs Buffet

147 1 — Spisebord

148 24 — Spisestuestole, betr. m. Læder

149 1 Mahogni Skrivebord med Skabe og Opsats

150 1 Spejl

151 1 —

152 1 —

153 1 Egetr. Hylde

154 5 Mahogni Øreklapstole

155 1 — Konsolskab

156 1 — Bogskab

157 1 — Søjlebord

158 1 — Spillebord paa Søjlefod

159 1 Toiletspejl u. Glas

Nr.

ICO 1 Mahogni Sekretær

161 1 —

162 1 Spejlramme

163 1

164 1

16o 1

166 1 —

167 1 Mahogni Servante

168 1 Tobakskasse

169 1 Søjle

170 1 Salonskab

171 1 Mahogniskab

172 1 Kabinetsmøblement, best. af 2 Sofaer, 4 Stole

1 Taburet, 1 8-kantet Bord, 1 Skab og 1 Hjørnebord

173 1 Lysekrone til el. Lys

174 i — _

M alerier,

sæ lg e s Torsdag den 28. Febr. 9(1. 2

175 E. Poulsen: Parti fra Københavns Havn

176 Vilhelm Jensen : Parti fra Himmelbjerget

177 E. Fischer: Ved Peter Lieps Hus i Dyrehaven

178 A. Kjærsgaard: Ved Esrom Sø

179 J, U. Bresdorf: 1790, Helligdomsklipperne paa

Bornholm

180 A Sønderby: Soldis paa Juul Sø

181 Yelva Vermehren: En Kurv med Morgenfruer

182 L. V. Jensen: Ved Skovfogedhuset

183 Wennerberg: En gammel Mand, der koger The

9


10

Nr.

184 Axel Schovelin: Faar søger Hvile under Hyld

og vilde Roser (udst. paa Charlottenborg

185 E. Fischer: Sommerdag paa Fænø

186 Hans L und: Gade paa Capri

187 Friis N ybo: Solskin i Havestuen

188 Carl O. J. Lund: Parti fra Lellinge Aa

189 D. L. Mejer: Glas med Blomster

190 Otto P. Balle: Sommeraften ved Frederiksværk

191 A. Sønderby: Motiv fra Jyllands Hede

192 Ubek.: Amerik. Orlogsskib paa Neapels Rhed

193 F. van D ahl: 1 Vase med Blomster

194 Aage Jessen: Interiør ved Lampelys

195 H. Sigumfeldt: En ung Dame

196 E. Fischer: GI. Gaardinteriør paa Christianshavn

197 Reinhardt Nielsen : Moseparti

198 W ennerberg: En ung Russerinde

199 Vilh. G roth: 1877, Juniaften i Dyrehaven

500 Louis V. Jensen: Sommerdag ved Svejbæk

201 Professor J. L. Jensen: Blomster

202 Ditmar: Korvetten Dagmar udfor Neapel

203 Funch : Drosler i en Røn

204 N. Fristrup : Marine

205 A. Sønderby: Motiv fra Silkeborgsøerne

206 Revello: En Italiensk Fisker

207 L V. Jensen: Udsigt fra en Bondegaard

208 A. Schmidt 1875: Vii terdag

209 Erik Hansen : Marine

210 Emma Meyer: Motiv fra Folehave

211 Ingeborg Seidelin: En Italienerinde

212 Friis Nyboe : Marine

213 P. Toft: Solnedgang paa Havet

214 Ludvig Holm: Parti fra Peblingesøen

215 C. Marchetto : Hedelandskab

216 O. Lind: Vinterdag paa Landet

11

Nips og D ekorationsgenstande, Selv,

Bronce, Porcellæn, Krystal, Kobber,

te] m. m.

sæ lg es Fredag den 27. Febr. XI. II

Nr.

217 1 Marmorfigur

218 1 —

219 1 —

220 1 —

221 1 Sølvspænde

222 1 udskaaret Trærelief: Schweizerløven

223 2 Kandelabre

224 1 Bronce Tekande

225 2 smaa Stenkander

226 1 Meissner Porcellæns Jardiniere m. Amoriner

227 1 — Kandelaber

228 1 Fiskesæt og 2 Smørknive

229 6 Krystal Champagneglas

230 6 —

231 2 eng. Plet Lysesjager

232 1 Konfektskaal paa Sølvfod

233 1 Smykkeskrin, aligatormønstret Skind

234 1 Herre Læder Rejsegarniture

235 1 silkeforet Dameskindtaske med Sølvlaas

236 1 Syskrin med Indhold

237 1 - (Kurv)

238 1 Lysekrone til el. Lys

239 1 Fajance Rococo Skrivetøj

240 1 Plat de menage, eng. Plet

241 1 rød Krystal Punschebolle m. Fad og 10 Glas

242 1 Par franske Porcellænskopper

243 1 høj, blaa, blomsterdek. Porcellænsvase

244 1 gi. fransk Porcellænsvase


12

Nr.

245 1 gi. transk Porcellæns Taffelur

246 2 høje slebne Krystalpokaler med Laag

247 2 japanske Bronce Røgelsekar

248 2 — ' Stager

249 1 Sølv Plet Opsats med Plateau

2C0 1 silkeforet Dame Taskeportemonaie

251 ca. 50 Fi. Malagavin

252 50 - Rødvin

253 1 Broncefigur, spansk Danserinde

251 1 gi. kat. Kirkekappe, violet Fløjl p. gylden Grund

255 1 — Guld og Sølv Haand-

broderi

256 1 Kniplingstørklæde

257 1 Kikkert

258 1 gi. jap. Faivetræsnit: Ilizan Rejseherbeig

259 1 — Tiæsnittryk, haandkol.: En Mand, der

slaar Alarm

260 1 — Træsnit af Hokusais, ICO Billeder af

Fuji med Lastdrageie

, 261 1 — Fuji med Daadyr

262 1 — — Baadehus ved Fuji

263 1 — — Brydere ved Fuji

264 1 — — Fuji set gennem et Tempels

Bønstrimler

265 1 — — Fuji, set fra Fiskerlandsbyen

266 1 — — Fuji og Krigere i Kamp med

Vildsvin

267 1 — — Fuji med Fabeldragen

268 1 — — Fuji m. kæmpende Rovfugle

269 1 — — En Presse, Fuji, set gennem

et Net

270 1 14 Karats Guld Hene Repeterur

271 1 18 — — Ur

272 1 14 — -- Urkæde

t

Nr.

273 1 14 Karats Guld Armlænke

274 1 — Dameur med Diamanter

275 1 — Armbaandsur

276 1 Sølv Armbaandsur

277 1 Armbaand

278 1 Dame Urkæde

279 1 14 Karats Ring med 1 Diamant

280 1 broderet Klokkestreng

281 1 lille el. Lampe

282 ]. Lysekrone til el. Lys

283 1 Kobber Glødebækken

284 1

285 1 —

286 1

287 2 høje Kandelabre

288 1 P atte Julen 1910 kgl. P.

289 1 SmedejærnsLysekrone til el. Lys

290 1 Keramik Vase

291 1 chin. Dekorationsfad

292 1 Tinstage

293 2 Billeder

294 2 tyrk. Puder

295 2 forg. Rammer

296 1 Kalipastafigur

297 6 Billeder

298 2 -

299 3 Metal Dekorationsfade

300 1 Bronceur

801 1 -

302 2 Lysestager

303 1 Plet Varmelaag

304 1 svensk Porcellæns Kabaretstel

305 1 gi. vestindisk Fajance Spisestel

306 12 slebne Krystal Champagneglas

13


Nr.

307 1 Plet Brødbakke

308 1 Smørkøler

309 6 Krystal Blomsterglas

310 1 — Osteklokke

311 12 — Isassietter

312 6 Glasbakker, 9 Lysmanchetter

313 2 Krystal Rødvinskarafler

314 3 — Vinkarafler

315 2 Klukflasker

316 1 Likør Krystalkaraffel

317 1 Krystal Portvinskaraffel

318 1 — Whiskykaraffel

319 1 — Ølkande

320 11 slebne Krystal Fingerskaale

321 14 Krystal Rødvinsglas

322 8 — Portvinsglas

323 1 Osteklokke

324 5 Flaskebakker

325 6 Krystal Saltkar, 8 Krystal Lysmanchetter

326 1 — Frugtskaal

327 1 haandsmedet Lysekrone

328 1 udstoppet Kuffertfisk

329 1 Kobber Lysekrone

330 l Hejselampe med Krystalkuppel

331 1 Messinglampe med —

332 1 Smedejærns Skrivebordslampe

333 1 — Bordlampe

334 1 Malm Papirholder

335 1 Par trearmede Kandelabre, eng. Plet

336 1 Plat de menage

337 2 Krystal Blomsterglas, 2 Peberbøsser af blaat

Krystal

338 1 Krystal Sukkerskaal og Flødekande

339 2 — Syltetøjsassietter, 1 Citronpresser

Nr.

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

3:2

363

364

365

366

367

368

369

370

371

15

1 Glas Konfektskaal, 4 holl. Snapseglas

1 Krystal Marmeladekrukke, 1 Krystal Senneps

glas og 2 Krystal Violglas

1 Bonbonniere, sachsisk Porcellæn

1 Baro- og Termometer

1 lille Syskrin

2 Lyseskærme med Stativer

11 Krystal Whiskyglas

12 forsk. Glas

1 Par Kopper, B. & G., 1 lille Krystalskaal

1 lille Bakke, B. & G.

1 Sodavandskande

1 gi. vestindisk Portlygte

1 stor Bakke

6 smaa Billeder

19 større —

3 gi. Billeder i Mahogni Ramme

1 — i sort —

3 Napoleonsbilleder i forg. —

1 lille Billede

1 Radering

Porcellæns Bordklokke, 2 Kurve Askebægre,

1 Tændstikholder

1 Chokoladekande, B. & G.

1 Napoleonsbuste, Kalipasta

2 Krystal Syltetøjsskaale, 1 do. Blomsterglas

1 Plet Skrivebordslampe

1 gi. Tin Kaffekande

1 — Tekande

1 — Lysestage

1 — Kartoffelfad

1 — Fad, stort

1 - - — mindre

1 gi. Kobber Kaffemaskine


Nr.

16

372 i gi. Kobber Kedel

373 1 Bakke

374 1 — Kasserolle, stor

375 1 Dørslag

376 i — Fad

377 1 — Buddingform med Laag

378 1 — Kedel med Fyrfad

379 1 — Sie

380 5 Forme

381 2 — Maal

382 1 — Dørslag

383 1 - Tragt

384 1 — Kakkelovnsspjæl

385 1 — Bæger

386 1 — Askebæger

387 1 Kobber Laag

388 i — Varmedunk

389 1 gi. Messing Glødebækken

390 1 Læder Rejsehaandkuffert

391 1 — Toiletgarniture

Indbo m. m. sæ lges Lørdag den 28.

Februar Kl. II og følgende Dage«

392 1 Bordlampe til el. Lys

393

394 —

395 —

396 2 Buster, Chr. d. 9. og Dr. Louise

397 1 grøn Klædes Portiere

398 1 Barneseng

399 1 fransk Schawl

f

Nr,

400 1 Bronce Urne

401 1 Fajance Spisestel

402 1

403 1 Lysekrone til el. Lys

404 5 Fag Portierer

405 1 hæklet Sengetæppe

406 1

407 2 Nakkepuder

408 Diverse Lamper

409 1 Buffet

410 1 Dækketøj skab

411 1 Træseng med Madratser, 1 Dyne, 1 Pude

412 1 Sofa og 6 Stole med rødt Plyds

413 1 dobb. Klædeskab

414 1 Chaiselong

415 1 Servante

416 1 Anretterbord

417 1 Dameskrivebord

418 1 Spillet ord

419 1 Spisebord

420 i Herreværelsebord

21 1 Konsolspejl

422 1 Lysekrone

423 1 —

424 1 Petroleumsovn

425 1 Paraplyste!, i Skammel

426 \ forgyldt Pillespejl med Konsol

427 1 Mahogni Skænkbuffet

428 1 Hejselampe med Skærm til elektrisk Lys

429 1 Egetr. Anretterbord

430 1 Servantebord

431 1 Barnebadekar

432 1 Fuglebur

433 1 dobbelt Filtdør

17


Nr.

18

434 Diverse Lamper og Brændere

435 1 stor Messing Hængelampe til el. Lys

436 1 lille do. do

437 9. Aarg. Dansk Jagttidende indb. Vort Hjem

438 Diverse Bøger

439 1 Glasskaal paa Fod (defekt) 1 Mælkespand

440 2 Kakkelovnsforsatse

441 1 Kobberlygte

442 1 Rullegardin, 1 Bdt. Jernstænger

443 34 Malerier

444 1 Divan

445 1 Gulvtæppe, 4 Al. X 5 1/* Al.

446 1 Lænestol

447 1 Haandkuffert

448 1 Sofa

449 1 Wiener Gyngestol med Rørsæde

450 1 — -

451 10 do. Stole

452 1 Kurve Taburet

453 4 Tøj kurve

454 1 Nodestativ

455 6 Kurve

456 1 Egetr. Sofa betr. med Læder

457 1 Reol

458 1 Smedejerns Lysekro.ie til el. Lys

459 1 Jernseng med Spiral og Overmadras

460 1 Barneseng

461 1 Chaiselong

462 1 Klædeskab

463 1 Egetr. Spisebord med Mellemplader

464 1 Græsslaamaskine

465 1 Maleri

466 1 —

466 a 1 —

Nr.

467 1 dobb. malet Klædeskab

468 1 Jernseng med Spiral og Overmadras

469 1 -

470 1 —

471 1 —

472 1 —

473 1

474 1 —

475 ! —

476 1 —

477 1 -

478 1 Feltseng med Spiralbund

479 1 —

480 1 Fjedermadras og 8 Skraapuder

481 1 Dyne

482 1 —

483 1 —

484 1 -

485 1 -

486 1 -

487 1 -

488 2 Hovedpuder

489 1 stort Spejl med Kaminskjuler

490 1 Ampel

491 1 —

492 1 —

493 1 —

494 1 —

495 1

496 1 -

497 1 Kommode

498 1 —

499 1 Servante med Marmorplade

500 1 —

19


Nr.

501 1 Servantebord

502 1 —

503 l _

504 1 —

20

505 8 Stkr. Emaille Servantetøj

506 6 Servantestel

507 1 Servantespand

508 1 —

509 1 -

510 3 Damelænestole bet. med rødt Plyds

511 1 rødt Plyds Bord

512 1 broderet Stol

513 i dobb. mahognimalet Klædeskab

514 l Feltseng

515 1 Tegning i forgyldt Ramme, Herlufsholm

516 1 Krone til et Lys

5 17 2 Haand klædestativer

518 1 Rullegardin, 1 Brevkasse

519 1 Singer Symaskine med Kasse

520 1 Egetr. Ramme, 1 fo,g. Ramme, 1 mindre do.,

521 Diverse Bøger og Noder

522 1 Egetr. Hylde

523 1 Fuglebur

524 1 Hjørnehylde

525 1 Mahogni Bakkebord

526 1 Nøddetr. Staffeli

527 2 Figurer

528 1 Skilderi

5_9 1 rød Løber

530 1 Feltseng

531 1 Skærm

532 1 Maleri, Frue Kirke

533 1 Kontorskab

134 1 -

Nr.

21

535 2 Buelamper

536 21 nye Gasbrændere

537 21 Kupler

538 1 Symaskine

539 1 Lysekrone

540 5 Lamper

541 5 Hatte

542 10 Hestedækkener

543 2 Haarklippemaskiner

544 1 Kasse med Bøger

545 1 Trædesymaskine

546 1 Par Galocher, 1 Broche, 1 Divan

547 1 lille Spejl

548 7 Par hvide Lærredsbenklæder

549 1 hvidlakeret Barneseng med Madras og Skraa

pude

550 3 grønne broderede Tæpper

551 1 broderet Karnaptæppe

552 1 lille Skind

553 1 Flonelsunderlag til et Spisebord

554 1 grønt broderet Gulvtæppe

555 1

556 4 Fag grønne Gardiner med Kappe

557 2 rødstiibede do. med 1 lang Kappe

558 4 hvide Gardinkapper

559 1 rødstribet Dynebetræk

560 1 blaat

561 1 blaaternet —

562 1 Fag hvide Gardiner

563 1 — med hæklet Mellemværk

og Kappe

564 1 broderet Anretterbordstæppe

565 1

566 1 — Lysedug


Nr.

22

567 1 Bordløber

568 1 —

569 1 hvidt Trækgardin og 1 Bakkeserviet

570 1 broderet Lampeskærm

571 1 lille grønt Karnaptæppe

572 5 Puder

573 1 rødt uldent Tæppe

574 1 hvidt Skindtæppe

575 1 Vandkaraffel, 4 Glas Blomsterholdere

576 2 Fajance Assietter, 2 Par Kopper, 5 Tallerkener

577 1 gi. Testel, 10 smaa Fajancetallerkener

578 1 Blomsterglas, 5 Æggebægere, 2 Par smaa

Kopper

579 1 Chokoladekande, 1 Lerfad

£80 1 Ks. diverse Porcellæn

581 1 Kurv med Køkkentøj

582 1 Blomsterglas, 3 Par Kopper

F83 Div. Skaale, Gryder, 1 Opvaskerballie

584 1 Kagekasse med div. Køkkentøj

585 12 gule Trækgardiner med Kappe

£86 1 Kælk

587 1 —

588 1 Gulvspand og 3 Koste

589 1 sort Taske

£90 1 emailleret Spand

591 Diverse Glødelamper

592 1 Zink Bårne Badekar

593 Diverse Værktøj

594 — Køkkentøj

595 1 Kurv med diverse

596 2 Zink Vaskeballier

597 Diverse Vaskeredskaber og Bakker

598 1 Bækken

Nr.

23

599 2 Gillette Slibemaskiner

600 1 Baderist

601 1 Træ Vaskeballie

£02 1 Kulspand

603 1 emailleret Toiletspand

604 1 Zinkspand, 1 Kedel

605 1 Stuekloset

606 1 Trappestige

607 1 Papirkniv

608 1 Zink Badekar

609 1 Fejemaskine

610 1 Strygeb ædt

611 1 Vaskebrædi

612 Diverse Garderoberekvisitter

613 1 Kakkelovnsfoisats

614 1 el. Køkkenlampe

615 I Gasapparat

616 1 lille Løber

617 1 Strygepinde med 8 Jærn

618 1 Kuffert

619 1 Maatte

620 Diverse Gardinstænger

621 1 Kurve Stumtjener

622 1 stribet Dyne

623 1 blaa Dyne

624 4 Hovedpuder

625 1 Langpude

626 2 uldne Tæpper

627 Div. Blonder, 1 Lampebakke

628 1 Rulle Filtrerpapir

629 2 Fag røde Damaskgardiner med lang Kappe

630 1 sortmalet Køkkenbord

631 1 Straa Kakkelovsskærm

632 1 Ks. med Bøger


Nr.

24

633 1 Gryde, 1 Bordlampe, 1 Stygebrædt, 3 Fade

1 Vaskebrædt

634 1 Gasovn

635 1 Gasbord med Plade

636 1 Vandkande, Kaffekande og Tepotte

637 1 dobb. Sei vante

638 1 Kurv, Spejle

639 1 Cither

640 1 Bord

641 4 Stole

642 1 Klædeskab

643 1 Rullegardin, 1 Tegning, 1 Støvleknægt

644 1 Gyngestol med Pude

645 1 Par Støvler, 1 Mundharmonika

Lørdag den 28> Februar Kl. I sælges:

646 1 Egetr. amerikansk Herreskrivebord

647 1 —

648 1 do. højtygget Lænestol

649 1 Maskinskrivebord med 4 Skuffer

650 6 Kontorstole

651 1 Egetr. amerikansk Skrivebord

659 1 do. Skrivebordsstol

653 1 Jærnpengeskab

654 1 Staal Pengekasse

655 1 —

656 1 Skrivemaskine „Oliwer"

657 1 Underwood

658 1 Brevordner Hylde

659 2 Danmarkskort

k

25

Nr.

660 1 Landkort over Skandinavien

.

OO l

J 23 store Æsker Papir Binders

\ or

l 35 smaa

662 1 Billard med Stenplade og Tilbehør. Hartmanns

Fabrik

663 1 Motorcykle

664 1 Husholdningsrulle

665 68 Stkr. Kurvestole

666 8 — Kuiveborde

667 3 Bænke

668 16 — Kurve

669 1 Tæppe

670 1 -

671 1 —

More magazines by this user
Similar magazines