Kommunikative problemløsningsopgaver - hvad ... - Háskóli Íslands

mennta.hi.is

Kommunikative problemløsningsopgaver - hvad ... - Háskóli Íslands

Gennem denne betydningsforhandling får learnerne et forståeligt input, dvs. et input der

giver mening i forhold til deres sproglige niveau, og mulighed for at rette deres

opmærksomhed mod sproglige former i relation til den indholdsmæssige kommunikation.

Denne tankegang er blevet formuleret af Long i hans Interaktionshypotese (Interaction

Hypothesis). På baggrund af sin forskning i sproglig interaktion mellem modersmålstalende

og ikke-modermålstalende nåede Long frem til at det afgørende for inputtets forståelighed

er de interaktionelle modifikationer der finder sted i forbindelse med samtaleparternes

løsning af kommunikationsproblemer gennem betydningsforhandling, f.eks. ved brug af

confirmation checks, clarification requests, comprehension checks (Long 1983).

Det er altså hypotesen at modificeret interaktion fører til modificeret og forståeligt input,

og at dette fremmer sprogtilegnelsen gennem modificering og udvikling af learnernes

intersprog.

Interaktionshypotesen kan sammenfattes således:

Forståeligt input er en forudsætning for sprogtilegnelse

Kommunikativ interaktion/forhandling gør inputtet forståeligt

Forståeligt output hjælper learnerne til at bevæge sig fra semantisk til syntaktisk

sprogbearbejdning.

(Efter Gass & Selinker 1994).

Learneren opnår således et forståeligt input gennem interaktion, og det indebærer at en

samtalepartner gennem et forståeligt sprogligt output giver feedback på det sagte og

dermed bidrager til et forbedret input. Output kan også mere indirekte påvirke learnerens

opmærksomhed på inputtet: Hvis den der lytter ved at han/hun bagefter selv skal

producere et svar, vil han/hun lytte mere opmærksomt efter de sproglige midler hvormed

den talende formulerer sig (Swain 1985) og dermed få mulighed for at udvikle sit

intersprog. Schmidt & Frota 1986 påpeger at det er den bevidsthed der opstår hos

learneren gennem sammenligning af det input han/hun modtager, og det sprog han/hun

normalt producerer (noticing the gap), der bidrager til intersprogsudviklingen.

I den videre forskning har der også været fokus på selve task’ene, hvor man har været

interesseret i at undersøge hvordan forskellige særlige træk ved de enkelte task-typer har

indflydelse på det sprog der blev produceret af learnerne i forbindelse med løsning af

opgaven, og hvilken indflydelse dette kunne have på intersprogsudviklingen.

4. Task-typer og -typologier

a) Task-typologier

Med udgangspunkt i interaktionshypotesen har en række forskere altså være optaget af at

undersøge, hvilke typer af tasks der kan skabe de bedste muligheder for betydnings-

6

More magazines by this user
Similar magazines