Kommunikative problemløsningsopgaver - hvad ... - Háskóli Íslands

mennta.hi.is

Kommunikative problemløsningsopgaver - hvad ... - Háskóli Íslands

forhandling – og dermed (formentlig) bidrage til sprogtilegnelsen - for at kunne udvikle en

task-typologi på et psykolingvistisk grundlag. Resultaterne af denne forskning synes at vise

at de task-typer der har den mest positive virkning på interaktionelle modifikationer, er

dem der:

1. kræver udveksling af informationer (i modsætning til frivillig udveksling af

informationer) (information exchange),

2. indebærer to-vejs- (til forskel fra én-vejs-) udveksling af information (information

gap),

3. er lukkede, dvs. har én løsningsmulighed (i modsætning til flere) (outcome),

4. ikke er kendte for deltagerne (i modsætning til kendte tasks) (task familiarity),

5. indeholder et menneskeligt/etisk problem (i modsætning til et objektivt problem)

(topic),

6. indeholder en narrativ diskurs (i modsætning til en beskrivende/fremstillende)

(discourse domain),

7. indeholder detaljeret information (i modsætning til mindre detaljeret information)

(cognitive complexity)

(Efter Ellis 2000, p. 200)

På baggrund af de tre første af disse parametre, har Pica, Kanagy & Falodun 1993 opstillet

følgende task-typologi:

Task-type Kommunikation mellem Krav om Mål-orientering Mulige

de interagerende

interaktion

resultater

Puslespil To-vejs Ja Konvergerende Lukket

Informationskløft Én-vejs el. to-vejs Ja Konvergerende Lukket

Problemløsning Én-vejs el. to-vejs Nej Konvergerende Lukket

Beslutningstagen Én-vejs el. to-vejs Nej Konvergerende Åben

Holdningsudveksling Én-vejs el. to-vejs Nej Divergerende Åben

(Forenklet udgave af Pica et al.’s 1993 model i Ellis 2004).

Med udgangspunkt i den puslespilsopgave som her bruges som eksempel, viser modellen

at kommunikationen mellem de learnere der deltager i opgaven (de interagerende), er tovejs,

dvs. at alle bliver nødt til at være både afsender og modtager af informationer for at

opgaven kan gennemføres. Det ligger derfor i opgave-designet at der er krav om

interaktion. Målet med opgaven er at rekonstruere en bestemt historie, altså at finde den

rigtige løsning (eller i hvert fald en mulig løsning), og målet er derfor konvergerende, og

opgaven er lukket da der kun er den ene rigtige løsning. Holdningsudvekslingsopgaver

derimod er divergerende fordi meningen er at deltagerne skal formulere deres forskellige

holdninger. Ligesom det er tilfældet med puslespilsopgaver, kan informationskløftopgaver

kun løses hvis alle deltagere interagerer sprogligt da hver deltager også her har

informationer der er forskellige fra de andres (der er en informationskløft/information gap),

men opgave-designet lægger umiddelbart kun op til én-vejs-kommunikation – den ene

7

More magazines by this user
Similar magazines