katalog - Lahema

lahema.dk

katalog - Lahema

Pris kr. 10,-

- klassisk boligstil

2006-2008


2

Disse billeder er eksempler

på en frostsprængt krukke

samt en statue, som har stået

ude siden 1988 og dermed er

blevet mørkere af naturens patina,

men ellers ikke ændret.

- klassisk boligstil

Med dette katalog vil vi gerne vise

vore produkter. Der vil dog altid være

nyheder, som ikke er i kataloget, da

vi hele tiden udvikler nye model-

ler. Siden starten i 1988 er det gået

meget stærkt og i dag fremstår vi

som skandinaviens største marmor-

støberi.

Det meget brede program omfat-

ter over 800 marmorprodukter og

med disse dækker vi næsten ethvert

inden- og udendørs behov.

Lahema’s produkter er håndstøbte

og armeret med rustfri armering.

Dette sikrer den høje kvalitet og

finish, der kendetegner ethvert pro-

dukt fra Lahema.

Vi garanterer for frostsikkerheden på

alle vore marmorprodukter. Fugle-

bade og fontainer skal dog tømmes

for vand om vinteren.

De mange tilfredse kunder, der

gennem årene har købt Lahema’s

produkter, vidner om at høj kvalitet

og solid skandinavisk håndværk i

længden er det, der glæder de fleste

kunder.

Laust H. Madsen

Vi garanterer for at marmorprodukterne kan holde til det danske (nordiske) vejr.

Produkterne er støbt af materialer, godkendt til byggeri.

Vi garanterer for frostsikkerheden på alle vore marmorprodukter. Alle fontainer, fug-

lebade og hvad der ellers kan stå vand i, skal tømmes for vand om vinteren.

Vores garanti dækker at materialet, som figurerne er lavet af, ikke tager skade af

frost (krakellerer og forvitrer, som sydeuropæisk marmor kan gøre, se foto), da vi i

støbningen bruger nordnorsk marmor, som er helt krystalliseret, og derfor ikke kan

optage fugt.

En figur kan stå ude året rundt uden at tage skade. Den vil blot blive mørkere (natu-

rens patina).

Hvis der står vand i fontainer, fuglebade og krukker, kan de frostsprænges, dvs.

revner i to eller flere stykker. Krukkernes drænrør skal altid være frie. Læg derfor altid

potteskår eller lignende over hullet. Hvis det er stoppet til, kan vandet ikke komme

derfra, og krukken kan frostsprænge. Dette gælder garantien ikke for!

Sørg derfor altid for, at der aldrig kan komme til at stå vand i dem, når frosten kom-

mer.

Lahema Marmorkunst er:

• Dansk håndværk

• Støbt i marmor

• Færdiggjort i hånden

• Frostsikret med rustfri armering

- kan leveres med patina

• Rengøringsvenlig - kan renses med klorin, algerens,

sandpapir og højtryksrens.

Garanti og kvalitet

Disse billeder er eksempler

på sydeuropæiske

produkter som ikke er

tilpasset det nordiske

klima.

Statuer 4

Fuglebade 7

Figurer 8

Sokler 12

Søjler 16

Balustre 20

Springvands-figurer 24

Blomstervaser 26

Fontainer 31

Udendørsmøbler 34

Løver 36

Dyr 38

Kamin-forsatse 41

Gips 42


- Klassisk havekunst

Paulina

Napoleons søster. Modelleret af den italienske billedhug-

ger Antonio Canova, 1757-1822

Venere

1 ST 118 / SO 411 2 ST 116 / SO 534 3 ST 114 / SO 532 4 ST 176 / SO 534

Allegrain

Klassisk statue »Bagnate Allegrain« modelleret og signeret af billedhugge-

ren Dan Torrione, Italien, 20. årh.

Alla Fonte

5 ST 177 / SO 534

4 Alle priser i DKK inkl. moms. 5

6 ST 128 / SO 535 7 ST 126 / SO 534 8 ST 123 / SO 542 9 ST 125

Botticelli

Statuen er lavet af Botticelli og fore-

stiller kærlighedens gudinde (Venus),

der stiger op af havet og blæser i

land på en muslingeskal (symbolet

på genfødsel

10 ST 187

Putica

11 ST 189

Littoria Estate

12 ST 195 / SO 532 13 ST 196 / SO 532

14 ST 156 / SO 534 15 ST 154 / SO 532 16 ST 150 / SO 532

Cauria

17 ST 134

Vanessa

18 ST 140 / SO 543

David

Michelaneglos (1475-

1564) skulptur »David«

fra ca. 1505. Originalen,

5,5 m høj findes i Firenze

Italien.

Phobes

19 ST 127

1 ST 118 Paolina 180 kg. H. 161 Ø 38 ..............................4545,-

SO 411 Sokkel 63 kg. H. 40 Ø 42........................................748,-

2 ST 116 Paolina 74 kg. H. 119 Ø 36 ................................2595,-

SO 534 Sokkel 50 kg. H. 28 Ø 46........................................698,-

3 ST 114 Paolina 20 kg. H. 78 D. 21...........................1095,-

SO 532 Sokkel 48 kg. H. 40-28x28 .....................................548,-

4 ST 176 Venere 54 kg. H. 119 Ø 32.................................2495,-

SO 534 Sokkel 50 kg. H. 28 Ø 46........................................698,-

5 ST 177 Alla Fonte 120 kg. H. 124 Ø 33 .........................2995,-

SO 534 Sokkel 50 kg. H. 28 Ø 46........................................698,-

6 ST 128 Allegrain 260 kg. H. 161 Ø 46 ...........................5695,-

SO 535 Sokkel 106 kg. H. 31 Ø 56......................................898,-

7 ST 126 Allegrain 74 kg. H. 107 Ø 31 .............................2495,-

SO 534 Sokkel 50 kg. H. 28 Ø 46........................................698,-

8 ST 123 Allegrain 18 kg. H. 62 Ø 18...................................748,-

SO 542 Sokkel 34 kg. H. 51 Ø 29........................................548,-

9 ST 125 Allegrain 50 kg. H. 90-26x24 ............................1895,-

10 ST 187 Botticelli 28 kg. H. 85-20x27.............................1295,-

11 ST 189 Putica 92 kg. H. 122 Ø 34 ..................................2595,-

12 ST 195 Littoria 35 kg. H. 91 Ø 21...................................1295,-

SO 532 Sokkel 48 kg. H. 40-28x28 .....................................548,-

13 ST 196 Estate 44 kg. H. 91 D. 25 ...................................1295,-

SO 532 Sokkel 48 kg. H. 40-28x28 .....................................548,-

14 ST 156 David 65 kg. H. 119 D. 33 ..................................2695,-

SO 534 Sokkel 50 kg. H. 28 Ø 46........................................698,-

15 ST 154 David 21 kg. H. 88 D. 23 ....................................1095,-

SO 532 Sokkel 48 kg. H. 40-28x28 .....................................548,-

16 ST 150 David 22 kg. H. 88 D. 22 ....................................1095,-

SO 532 Sokkel 48 kg. H. 40-28x28 .....................................548,-

17 ST 134 Cauria 255 kg. H. 180 Ø 41................................5695,-

18 ST 140 Vanessa 89 kg. H. 120 Ø 29 ..............................2795,-

SO 543 Sokkel 78 kg. H. 43 Ø 36........................................798,-

19 ST 127 Phobes 130 kg. H. 119 Ø 32 ..............................3095,-

Alle billeder er i størrelsesforhold til hinanden.


1 ST 186 / SO 543

Porta

2 ST 185 3 ST 184 4 ST 167 / SO 534 5 ST 165 / SO 534

6 ST 170 7 ST 171 8 ST 145 9 ST 130

10 ST 198

Nella

Venus

Venus fra Milo. Skulptur fundet på Melos i 1820,

uden arme. Den menes at være fra ca. 2. årh. f.kr.

Hebe

Bertel Thorvaldsens skulp-

tur fra 1806 »Den evige

ungdoms gudinde«

11 ST 197 12 ST 199

Calliope

- skaber liv i haven

6

Alle priser i DKK inkl. moms. 7

13 ST 155 / SO 426 14 ST 137 / SO 587 15 ST 135 16 ST 139 17 ST 133 18 ST 136 / SO

19 FU 285 / SO 455

23 FU 264 / SO 592

26 FU 220 / SO 593

30 FU 255

20 FU 260

24 FU 266 / SO 531

27 FU 210 / SO 592

29 FU 270

21 FU 272

25 FU 267 / SO 531

28 FU 230 / SO 565

31 FU 250 / SO 592 33 FU 269 / SO 565

Fuglebade og fontainer

skal tømmes for vand om

vinteren.

22 FU 280 / FU 281

32 FU 269a

1 ST 186 Porta 105 kg. H. 140 Ø33 ...................................3145,-

SO 543 Sokkel 48 kg. H. 43 Ø 36/32...................................748,-

2 ST 185 Porta 35 kg. H. 93 D. 22 .....................................1295,-

3 ST 184 Pomo 28 kg. H. 90 Ø 23 .....................................1295,-

4 ST 167 Hebe 140 kg. H. 140 Ø 32...................................3395,-

SO 534 Sokkel 50 kg. H. 28 Ø 46........................................698,-

5 ST 165 Hebe 50 kg. H. 100 Ø 27.....................................2195,-

SO 534 Sokkel 50 kg. H. 28 Ø 46........................................698,-

6 ST 170 Saba 10 kg. H. 68 Ø 17...........................................798,-

7 ST 171 Teti 14 kg. H. 58 Ø 21..............................................798,-

8 ST 145 Farnese 24 kg. H. 77 D. 20................................1095,-

9 ST 130 Madonna 14 kg. H. 66...........................................798,-

10 ST 198 Nella 160 kg. H. 138 Ø 40 ..................................3195,-

11 ST 197 Nella 84 kg. H. 110 Ø 29 ....................................2195,-

12 ST 199 Nella 20 kg. H. 70 Ø 21 ..........................................898,-

13 ST 155 Diskoskaster 279 kg. H. 170-41x55.................6795,-

SO 426 Sokkel 150 kg. H. 70-66x54 ...............................1595,-

14 ST 137 Venus 122 kg. H. 130 D. 34................................2995,-

SO 587 Sokkel 120 kg. H. 64-46x46 ...............................1395,-

15 ST 135 Venus 39 kg. H. 92 D. 29........................................848,-

16 ST 139 Venus 19 kg. H. 72-20x15.....................................798,-

17 ST 133 Venus 4 kg. H. 44 D. 10..........................................398,-

18 ST 136 Calliope 117 kg. H. 74 Ø 33...............................1695,-

SO 412 Sokkel 73 kg. H. 32 Ø 52/37...................................798,-

19 FU 285 Fuglebad 20 kg. Ø 53 ............................................348,-

SO 455 Sokkel 25 kg. H. 42 Ø 26/30 ..................................398,-

20 FU 260 Fuglebad på sokkel (ex. fugl)

21 kg. H. 43 Ø 37 .......................................................448,-

21 FU 272 Fuglebad 7 kg. H. 13 B. 26 D. 28 ..........................248,-

22 FU 280 Marmorfugl Optimist H. 8 .....................................49,-

FU 281 Marmorfugl Pessimist H. 8 ..................................49,-

23 FU 264 Åkande (ex. fugl) 6 kg. Ø 36 ...............................248,-

SO 592 Sokkel 19 kg. H. 28 Ø 28/16 ..................................298,-

24 FU 266 Fuglebad 12 kg. Ø 43 ..........................................298,-

SO 531 Sokkel 16 kg. H. 13 Ø 30 .......................................198,-

25 FU 267 Fuglebad konkylie 13 kg. H. 19 45x39 ..............448,-

SO 531 Sokkel 16 kg. H. 13 Ø 30 .......................................198,-

26 FU 220 Musling 22 kg. H. 10 Ø 50 ....................................348,-

SO 593 Sokkel 26 kg. H. 30 Ø 32/19 ..................................348,-

27 FU 210 Musling 12 kg. H. 9 Ø 40 ......................................298,-

SO 592 Sokkel 19 kg. H. 28 Ø 28/16 ..................................298,-

28 FU 230 Fuglebad m/2 fugle 18 kg. H. 23 Ø 45 ..............398,-

SO 565 Sokkel 37 kg. H. 41 Ø 38 .......................................498,-

29 FU 270 Fuglebad 6 kg. H. 14 Ø 27 ....................................248,-

30 FU 255 Fuglebad m/stub (ex. fugl) 49 kg. H. 72 Ø 41 698,-

31 FU 250 Fuglebad (ex. fugl) 18 kg. H. 8 Ø 41 .................348,-

SO 592 Sokkel 19 kg. H. 28 Ø 28/16 ..................................298,-

32 FU 269a Løs and 2 kg som vist................................................89,-

33 FU 269 Fuglebad m/and 22 kg. H. 32 - 50x45 ...............398,-

SO 565 Sokkel 37 kg. H. 41 Ø 38 .......................................498,-

Alle billeder er i størrelsesforhold til hinanden.


- et nostalgisk strejf

1 FI 328 2 FI 329

3 FI 342 4 FI 343

5 FI 308 / SO 554

8 9

6 FI 303 / SO 556 7 FI 302 / SO 556 8 FI 306 / SO 554 9 FI 304 / SO 512 10 FI 305 / SO 527

11 FI 346 12 FI 347

15 FI 310 / SO 532 16 FI 311 / SO 532

19 FI 322 / SO 532 20 FI 323 / SO 532

23 FI 318 24 FI 319

25 FI 326 26 FI 327

13 FI 330 / SO 532 14 FI 331 / SO 532

17 FI 314 18 FI 315

21 FI 383 22 FI 382

1 FI 328 Verdi 5,5 kg. H. 35..................................................348,-

2 FI 329 Wagner 5,5 kg. H. 35.............................................348,-

3 FI 342 Mozart 5,5 kg. H. 35 ..............................................348,-

4 FI 343 Beethoven 5,5 kg. H. 35 .......................................348,-

5 FI 308 Buste Antoinette 19 kg. H. 61 .............................598,-

SO 554 Sokkel 75 kg. H. 80, 38x35.................................1095,-

6 FI 303 Buste Apollo 21 kg. H. 55.....................................548,-

SO 556 Sokkel 66 kg. H. 90 ............................................1095,-

7 FI 302 Buste Artemis 19 kg. H. 55..................................548,-

SO 556 Sokkel 66 kg. H. 90 ............................................1095,-

8 FI 306 David 19 kg. H. 49 ..................................................548,-

SO 554 Sokkel 75 kg. H. 80, 38x35.................................1095,-

9 FI 304 Beethoven 19 kg. H. 46.........................................548,-

SO 512 Sokkel 80 kg. H. 80, Ø 36/30..............................1095,-

10 FI 305 Buste Apollo 58 kg. H. 76.....................................848,-

SO 527 Sokkel 62 kg. H. 47, Ø 31.......................................598,-

11 FI 346 Figur 5 kg. H. 42, 12x12 .........................................298,-

12 FI 347 Figur 5 kg. H. 42, 12x12 .........................................298,-

13 FI 330 Figur 25 kg. H. 71 ...................................................798,-

SO 532 Sokkel 48 kg. H. 40, 28x28.....................................548,-

14 FI 331 Figur 25 kg. H. 71 ...................................................798,-

SO 532 Sokkel 48 kg. H. 40, 28x28.....................................548,-

15 FI 310 Figur 25 kg. H. 70 ...................................................798,-

SO 532 Sokkel 48 kg. H. 40, 28x28.....................................548,-

16 FI 311 Figur 25 kg. H. 70 ...................................................798,-

SO 532 Sokkel 48 kg. H. 40, 28x28.....................................548,-

17 FI 314 Figur 20 kg. H. 59 ...................................................548,-

18 FI 315 Figur 22 kg. H. 59 ...................................................548,-

19 FI 322 Figur 33 kg. H. 70 ...................................................798,-

SO 532 Sokkel 48 kg. H. 40, 28x28.....................................548,-

20 FI 323 Figur 33 kg. H. 70 ...................................................798,-

SO 532 Sokkel 48 kg. H. 40, 28x28.....................................548,-

21 FI 383 Figur 40 kg. H. 69 ...................................................848,-

22 FI 382 Figur 40 kg. H. 69 ...................................................848,-

23 FI 318 Figur 14 kg. H. 50 ...................................................398,-

24 FI 319 Figur 14 kg. H. 50 ...................................................398,-

25 FI 326 Figur 14 kg. H. 51 ...................................................448,-

26 FI 327 Figur 14 kg. H. 51..................................................448,-

Alle billeder er i størrelsesforhold til hinanden.

Alle priser i DKK inkl. moms.


1 FI 380 2 FI 360 3 FI 362 4 FI 337 5 FI 338 6 FI 339 7 FI 334 8 FI 335

9 SO 523 10 SO 524 11 FI 388 12 FI 398 13 FI 399 14 FI 390 15 FI 392 16 FI 394

17 FI 376 18 FI 378 / SO 530 19 FI 395

20 FI 300 21 FI 301

22 FI 345 23 FI 344

24 FI 312 / SO 542 25 FI 313 / SO342

De tre

Gratier

Gudinder for skønhed og

10 Alle priser i DKK inkl. moms.

11

26 FI 320 / SO 420 27 FI 321

28 FI 358 29 FI 350 30 FI 355 31 FI 366 32 FI 368

ynde.

33 FI 396 34 FI 356 35 FI 336 36 FI 348 37 FI 349

38 FI 370 39 FI 372 / SO 530

40 FI 354 41 FI 353

42 FI 352 43 FI 351

44 FI 371 45 FI 341 46 FI 340 / SO 532 47 FI 373 / SO 532

1 FI 380 Figur 50 kg. H. 66 ...................................................748,-

2 FI 360 Amorini 22 kg. H. 57..............................................698,-

3 FI 362 Figur 17 kg. H. 53...................................................498,-

4 FI 337 Figur 6 kg. H. 32.....................................................248,-

5 FI 338 Figur 8 kg. H. 31.....................................................248,-

6 FI 339 Figur 8 kg. H. 31.....................................................248,-

7 FI 334 Figur 5 kg. H. 34.....................................................248,-

8 FI 335 Figur 5 kg. H. 34.....................................................248,-

9 SO 523 Figur 31 kg. H. 58 ...................................................798,-

10 SO 524 Figur 31 kg. H. 58 ...................................................798,-

11 FI 388 Figur 25 kg. H. 62 ...................................................798,-

12 FI 398 Engel 11 kg. H. 55 ..................................................548,-

13 FI 399 Engel 10 kg. H. 46 ..................................................548,-

14 FI 390 Figur 5 kg. H. 27.....................................................248,-

15 FI 392 Figur 9 kg. H. 41.....................................................348,-

16 FI 394 Figur 8 kg. H. 48.....................................................398,-

17 FI 376 Figur 25 kg. H. 70 ...................................................748,-

18 FI 378 Figur 32 kg. H. 60 ...................................................698,-

SO 530 Sokkel 24 kg. H. 27 27x27......................................448,-

19 FI 395 Figur 17 kg. H. 48...................................................598,-

20 FI 300 Figur 43 kg. H. 70 ...................................................798,-

21 FI 301 Figur 38 kg. H. 70 ...................................................798,-

22 FI 345 Figur 16 kg. H. 40...................................................498,-

23 FI 344 Figur 8 kg. H. 25.....................................................298,-

24 FI 312 Figur 10 kg. H. 52 ...................................................398,-

SO 542 Sokkel 34 kg. H. 51 Ø 29........................................548,-

25 FI 313 Figur 9 kg. H. 52.....................................................398,-

SO 542 Sokkel 34 kg. H. 51 Ø 29........................................548,-

26 FI 320 Barn på krummelure 96 kg. H. 77 - 54x30 ....1095,-

SO 420 Sokkel 100 kg. H. 40 - 59x35/81x42 ......................998,-

27 FI 321 Barn på krummelure 96 kg. H. 77 - 54x30 ....1095,-

28 FI 358 Figur 29 kg. H. 63...................................................748,-

29 FI 350 Figur 3 kg. H. 26.....................................................348,-

30 FI 355 Figur 23 kg. H. 50...................................................698,-

31 FI 366 Nisse 28 kg. H. 62 ..................................................548,-

32 FI 368 Nisse 4 kg. H. 31 ....................................................248,-

33 FI 396 Figur 9 kg. H. 59.....................................................498,-

34 FI 356 De tre Gratier 9 kg. H. 44 B. 25 ...........................448,-

35 FI 336 Figur 10 kg. H. 32 ...................................................348,-

36 FI 348 Ganimede 16 kg. H. 54 Ø18 ..................................698,-

37 FI 349 Niobe 16 kg. H. 55 Ø18...........................................698,-

38 FI 370 Figur 30 kg. H. 61 ...................................................748,-

39 FI 372 Figur 21 kg. H. 73 ...................................................698,-

SO 530 Sokkel 24 kg. H. 27 27x27......................................448,-

40 FI 354 Torso mand m/ægte marmorbrud 23 kg. H. 50 ........748,-

41 FI 353 Torso kvinde m/ægte marmorbrud 23 kg. H. 50.......748,-

42 FI 352 Torso mand 8 kg. H. 34 ........................................398,-

43 FI 351 Torso dame 8 kg. H. 34 ........................................398,-

44 FI 371 Forår 37 kg. H. 78 .................................................848,-

45 FI 341 Sommer 40 kg. H. 78 ...........................................848,-

46 FI 340 Efterår 44 kg. H. 76 ...............................................848,-

SO 532 Sokkel 48 kg. H. 40, 28x28 ....................................548,-

47 FI 373 Vinter 35 kg. H. 78 ................................................848,-

SO 532 Sokkel 48 kg. H. 40, 28x28 ....................................548,-

Alle billeder er i størrelsesforhold til hinanden.


1 SO 457

2 SO 581 3 SO 582 4 SO 583

5 SO 575 6 SO 577 7 SO 578

12 Alle priser i DKK inkl. moms.

13

8 SO 517

9 SO 553

10 SO 515

11 SO 512

12 SO 510 13 SO 416 14 SO 417

15 SO 418 16 SO 585 17 SO 579

18 SO 580 19 SO 587 20 SO 426 21 SO 507

22 SO 538 23 SO 541 24 SO 554 25 SO 552

26 SO 519 27 SO 518 28 SO 413 29 SO 584 30 SO 549

31 SO 516 32 SO 556 33 SO 495 34 SO 419

35 SO 520 36 SO 525 37 SO 586

38 SO 523 39 SO 524 40 SO 573 / SO 570 41 SO 570

1 SO 457 Søjle - 4 dele 476 kg. H. 240 40x67 ................4595,-

2 SO 581 Sokkel 9 kg. H. 17 20x20 .......................................168,-

3 SO 582 Sokkel 16 kg. H. 53 20x20 .....................................328,-

4 SO 583 Sokkel 25 kg. H. 70 20x20 .....................................498,-

5 SO 575 Sokkel 18 kg. H. 56 Ø 24/22...................................448,-

6 SO 577 Sokkel 27 kg. H. 78 Ø 24........................................698,-

7 SO 578 Sokkel 29 kg. H. 61 Ø 26........................................548,-

8 SO 517 Søjle 68 kg. H. 143 Ø 14/16 22x22/27x27 ..........1095,-

9 SO 553 Søjle 86 kg. H. 95 31x31 ....................................1095,-

10 SO 515 Søjle 76 kg. H. 120 Ø 34/30................................1495,-

11 SO 512 Sokkel 80 kg. H. 80 Ø 36/30...............................1095,-

12 SO 510 Sokkel 152 kg. H. 58 Ø 48......................................998,-

13 SO 416 Søjle 22 kg. H. 56 20x20 ........................................448,-

14 SO 417 Søjle 15 kg. H. 56 20x20 ........................................498,-

15 SO 418 Søjle 18 kg. H. 69 21x21 ........................................548,-

16 SO 585 Søjle 26 kg. H. 100 20x20 ......................................748,-

17 SO 579 Søjle 68 kg. H. 158 Ø 32 22x22 .....................1095,-

18 SO 580 Sokkel 77 kg. H. 73 29x29 .....................................798,-

19 SO 587 Sokkel 120 kg. H. 64 46x46 ...............................1395,-

20 SO 426 Sokkel 150 kg. H. 70 66x54 ...............................1595,-

21 SO 507 Sokkel 322 kg. H. 91 40x67 ...............................1995,-

22 SO 538 Halv sokkel 59 kg. H. 74 45/22 ............................698,-

23 SO 541 Sokkel 108 kg. H. 75 47x47 ...............................1345,-

24 SO 554 Sokkel 75 kg. H. 80 24x30/38x35, Ø 22, 35x35.1095,-

25 SO 552 Sokkel 44 kg. H. 48 24x24/34x35, Ø 17 , 23x23.....698,-

26 SO 519 Sokkel 120 kg. H. 71 Ø 38......................................998,-

27 SO 518 Sokkel 30 kg. H. 45 Ø 34........................................548,-

28 SO 413 Sokkel 80 kg. H. 60 40x40 Ø 26 .............................998,-

29 SO 584 Sokkel 37 kg. H. 73 22x22 .....................................698,-

30 SO 549 Sokkel 31 kg. H. 47 23x23 .....................................448,-

31 SO 516 Søjle 152 kg. H. 113 35x35 Ø 28 .......................1395,-

32 SO 556 Søjle 66 kg. H. 90 Ø 31 23x23 ............................1095,-

33 SO 495 Sokkel Nilo 110 kg. H. 80 41x41 ......................1095,-

34 SO 419 Søjle 40 kg. H. 101 20x20 ..................................1095,-

35 SO 520 Løvesokkel 56 kg. H. 46 34x34.............................698,-

36 SO 525 Faun 44 kg. H. 46 38x38.........................................748,-

37 SO 586 Sokkel 35 kg. H. 69 Ø 28/21...................................748,-

38 SO 523 Sokkel 31 kg. H. 58 Ø 22........................................798,-

39 SO 524 Sokkel 31 kg. H. 58 Ø 22........................................798,-

40 SO 573 Plade 9 kg. 56x43 ..................................................248,-

SO 570 Sokkel 25 kg. H. 53 Ø 26........................................698,-

41 SO 570 Sokkel 25 kg. H. 53 Ø 26........................................698,-

Alle billeder er i størrelsesforhold til hinanden.


1 SO 545 2 SO 543

3 SO 527 4 SO 514 5 SO 455

6 SO 593 7 SO 592 8 SO 542

9 SO 563 10 SO 561

11 SO 562

12 SO 572 13 SO 571 14 SO 528 15 SO 529 16 SO 531

17 SO 568 18 SO 569

19 SO 412 20 SO 411 21 SO 534 22 SO 535 23 SO 530 24 SO 532

25 SO 541

26 SO 408 27 SO 540

28 SO 522 29 SO 508

30 SO 502 31 SO 501 32 SO 500

Glasplader

Vi forhandler også glasplader - ring og forhør.

14 Alle priser i DKK inkl. moms. 15

33 SO 548 34 SO 521

35 SO 555

36 SO 409

37 SO 428

38 SO 429

39 SO 546 40 SO 599 41 SO 505

42 SO 504 /

SO 878 Løs plade 40x129x4,5

46 SO 456

43 SO 879 Løs plade 32x109x4,5

44 SO 536

45 SO 547

49 SO 526 50 SO 596 51 SO 576

52 SO 533 53 SO 566

47 SO 511 48 SO 544 54 SO 520

1 SO 545 Sokkel 87 kg. H. 59 Ø 35/31.......798,-

2 SO 543 Sokkel 78 kg. H. 43 Ø 36/32.......748,-

3 SO 527 Sokkel 62 kg. H. 47 Ø 31............598,-

4 SO 514 Sokkel 50 kg. H. 42 33X33 Ø 24.448,-

5 SO 455 Sokkel 30 kg. H. 42 Ø 26/30.......398,-

6 SO 593 Sokkel 26 kg. H. 30 Ø 32/19...................................348,-

7 SO 592 Sokkel 19 kg. H. 28 Ø 28/16...................................298,-

8 SO 542 Sokkel 34 kg. H. 51 Ø 29........................................548,-

9 SO 563 Kapitæl 122 kg. H. 50 59X59 Ø 31.........................998,-

10 SO 561 Kapitæl 46 kg. H. 39 38x38 Ø 19 ...........................698,-

11 SO 562 Kapitæl 80 kg. H. 57 49x49................................1095,-

12 SO 572 Kapitæl 21 kg. H. 22 30x30 Ø 17 ..........................348,-

13 SO 571 Kapitæl 8 kg. H. 20 21x21 Ø 13 .............................248,-

14 SO 528 Sokkel 23 kg. H. 30 17x17 .....................................348,-

15 SO 529 Sokkel 12 kg. H. 10 Ø 32........................................168,-

16 SO 531 Sokkel 16 kg. H. 13 Ø 30........................................198,-

17 SO 568 Sokkel 75 kg. H. 49 Ø 43/30...................................798,-

18 SO 569 Sokkel 48 kg. H. 35 Ø 43/32...................................698,-

19 SO 412 Sokkel 73 kg. H. 32 Ø 52/37...................................798,-

20 SO 411 Sokkel 63 kg. H. 40 Ø 72........................................748,-

21 SO 534 Sokkel 50 kg. H. 28 Ø 46........................................698,-

22 SO 535 Sokkel 106 kg. H. 31 Ø 56......................................898,-

23 SO 530 Sokkel 24 kg. H. 27 27x27 .....................................448,-

24 SO 532 Sokkel 48 kg. H. 40 28x28 ....................................548,-

25 SO 541 Sokkel 108 kg. H. 75 47x47 ...............................1345,-

26 SO 408 Bordsokkel 56 kg. H. 52 Ø 32 Top 45x38/54x38 ...798,-

27 SO 540 Løvesokkel 110 kg. H. 75 B. 59 ........................2295,-

28 SO 522 Elefantsokkel 47 kg. H. 50 29,5x22,5 ..................798,-

29 SO 508 Væddersokkel 120 kg. H. 69 64x19 .................1095,-

30 SO 502 Løvesokkel 120 kg. H. 69 64x19.......................1095,-

31 SO 501 Løvesokkel 43 kg. H. 51 46x17.............................798,-

32 SO 500 Løvesokkel 29 kg. H. 44 34x12.............................548,-

33 SO 548 Bordsokkel 90 kg. H. 70 Ø 50 ...........................1095,-

34 SO 521 Bordsokkel 161 kg. H. 75 45x45.......................1095,-

35 SO 555 Sokkel 84 kg. H. 72 B. 20x53 T. 20x61 ...............1095,-

36 SO 409 Arcadia sokkel - halv buet 55 kg. H. 74 50x60.......1095,-

37 SO 428 Arpa 80 kg. H. 76 33x44 .....................................1195,-

38 SO 429 Libro 57 kg. H. 51 36x26 ........................................798,-

39 SO 546 Sokkel 228 kg. H. 71 80x40 ...............................3095,-

40 SO 599 Sokkel 50 kg. H. 74 21x23 .....................................698,-

41 SO 505 Halv løvesokkel 60 kg. H. 69 28x18....................798,-

42 SO 504 Damesokkel 68 kg. H. 80 20x40 (pr. stk.).............998,-

SO 878 Plade 54 kg. 40x129x4,5 (som vist - fåes i mange str.)...548,-

43 SO 879 Plade 42 kg. 32x109x4,5........................................498,-

44 SO 536 Sokkel 70 kg. H. 91 29x27 .....................................998,-

45 SO 537 Sokkel 70 kg. H. 91 29x27 .....................................998,-

46 SO 456 Disk 483 kg. H. 92 200x52

Som vist i løsdele - excl. glasplade ........................6295,-

47 SO 511 Solursokkel excl. solur 33 kg. H. 62 Ø 28/30 ...598,-

48 SO 544 Solursokkel 71 kg. H. 66 Ø 45/25.........................698,-

49 SO 526 Parasolsokkel - Pindsvin 55 kg. H. 25 57x35

50 mm hul ................................................................498,-

50 SO 596 Parasolsokkel - Hare 52 kg. H. 25 50x39

50 mm hul ................................................................498,-

51 SO 576 Parasolsokkel - Hund 62 kg. H. 25 52x41

50 mm hul ................................................................498,-

52 SO 533 Parasolsokkel 48 kg. H. 29 Ø 44

40-50 mm hul ...........................................................498,-

53 SO 566 Parasolsokkel 70 kg. H. 34 Ø 50/17

50-60 mm hul ...........................................................548,-

54 SO 520 Løvesokkel 56 kg. H. 46 34x34

40-50-60 mm hul......................................................698,-

Alle billeder er i størrelsesforhold til hinanden.


469

36 cm

219 cm

255 cm

15 cm

225 cm

20 cm

260 cm

15 cm

225 cm

20 cm

10 cm

270 cm

15 cm

15 cm

225 cm

20 cm

10 cm

285 cm

6 SO 403 /

SO 401a m/hul

7 SO 442d

8 SO 442b

15 SO 442b 16 SO 446b

16 1 SO 422/SO 469 2 ST 167/SO 527

3 SO 442 4 SO 443 5 SO 444 9 SO 442a

10 SO 446 11 SO 447

12 SO 448

18 SO 446d

Alle priser i DKK inkl. moms.

17

20 cm

260 cm

24 cm

304 cm

15 cm

260 cm

24 cm

15 cm

314 cm

28 cm

260 cm

24 cm

25 cm

337 cm

13 SO 551 /

SO 598b m/hul

17 SO 446a

14 SO 403 /

SO 401a m/hul

1 SO 422 Søjle Cassia u. kapitæl 166 kg. H. 219

Top Ø 23, skaft Ø 19, sokkel 36x36 .....................3495,-

SO 469 Overligger 172 kg. H. 36 190x30 ....................3395,-

2 ST 167 Ebe 140 kg. H. 140 Ø 32 ...................................3395,-

SO 527 Sokkel 62 kg. H. 47 Ø 31......................................598,-

3 SO 442 Søjle - 3 dele 137 kg. H. 260

Top Ø 29, skaft Ø 19,5/24, sokkel Ø 35,5.............4495,-

4 SO 443 Søjle - 4 dele 190 kg. H. 270

Top 30x30/47x32, skaft Ø 19,5/24, sokkel 36x36 5195,-

5 SO 444 Søjle - 5 dele 200 kg. H. 285

Top 30x30/47x32, Ø 29, skaft Ø 19,5/24,

sokkel Ø 35,5, 36x36...........................................5495,-

6 SO 403 Kapitæl 41 kg. H. 17 - 30x30/47x32.....................698,-

7 SO 442d Sokkel 10 kg. H. 15 Ø 29......................................298,-

8 SO 442b Sokkel 21 kg. H. 20 Ø 35,5...................................398,-

9 SO 442a Sokkel 27 kg. 36x36x10 .......................................298,-

10 SO 446 Søjle - 3 dele 310 kg. H. 304

Top Ø 35,5 Skaft Ø 24,5/29,5, sokkel Ø 44 ..........5495,-

11 SO 447 Søjle - 4 dele 370 kg. H. 314,

Top 30x30/47x32, Skaft Ø 24,5/29,5,

sokkel Ø 44, 45x45x15 .......................................6195,-

12 SO 448 Søjle - 4 dele 410 kg. H. 337,

Top 46x41/51x41, Skaft Ø 24,5/29,5,

sokkel Ø 44, 45x45x25........................................6595,-

13 SO 551 Kapitæl 60 kg. H. 28 - 46x41/51x41 Ø 27 ............898,-

14 SO 403 Kapitæl 41 kg. H. 17 - 30x30/47x32.....................698,-

15 SO 442b Sokkel/top 21 kg. H. 20 Ø 35,5 ...........................398,-

16 SO 446b Sokkel 40 kg. H. 24 Ø 44......................................498,-

17 SO 446a Sokkel 45 kg. 45x45x15 .......................................398,-

18 SO 446d Sokkel 73 kg. 45x45x25 .......................................598,-

Vigtigt!

Ved opsætning sammenlimes delene med

hvidt fliseklæb.

Alle billeder er i størrelsesforhold til hinanden.


SO 598

1 SO 598 / SO 471 / SO 479

204 cm

6 cm

38 cm

variabel

SO 479

225 cm

SO 471

248 cm

260 cm

270 cm

304 cm

314 cm

18 19

2 SO 559 3 SO 421 4 SO 441 5 SO 441a 6 SO 445 7 SO 445a

15 cm

245 cm

15 cm

245 cm

10 cm

20 cm

284 cm

15 cm

284 cm

15 cm

219 cm

8 SO 422 9 SO 401 10 SO 558 11 SO 405

28 cm

15 cm

219 cm

234 cm

214 cm 210 cm

242 cm

SO 433

SO 434

SO 432

SO 431

12 SO 598 13 SO 560 14 SO 430

27 cm

123 cm

150 cm

Vigtigt!

Ved opsætning sammenlimes

delene med hvidt fliseklæb.

23 cm

18 cm

10 cm

24 cm

24 cm

24 cm

24 cm

35 cm

182 cm

15 SO 551

16 SO 403

17 SO 550

15 cm

123 cm

138 cm

1 SO 598 Søjle 280 kg. H. 242

46x41/51x41, Ø 26/29, sokkel 42x42....................4895,-

SO 471 Overligger - bue 150 kg. H. 70 24x157...........3745,-

SO 479 Overligger - lige 160 kg. H. 20 183x24...........1895,-

2 SO 559 Halv søjle 60-85 kg. H. 210-248,

30x15/39x15, Ø 17/19, sokkel 32x16....................2595,-

3 SO 421 Halv søjle 150 kg. H. 225

Top Ø 42, skaft Ø 32, sokkel 24x48 .......................3195,-

4 SO 441 Halv søjle 68 kg. H. 260

Top Ø 29, Skaft Ø 19,5/24, sokkel Ø 35,5 ..............2995,-

5 SO 441a Halv søjle 95 kg. H. 270, Top 30x15/24x16,

Skaft Ø 19,5/24, sokkel Ø 35,5, 36x18x10.............3395,-

6 SO 445 Halv søjle 156 kg. H. 304

Top Ø 35,5 Skaft Ø 24,5/29,5 sokkel Ø 44 .............3595,-

7 SO 445a Halv søjle 199 kg. H. 314, Top 30x15/24x16

Skaft Ø 24,5/29,5, sokkel Ø 44, 45x22,5x15..........4095,-

8 SO 422 Søjle Cassia 166 kg. H. 219

Top Ø 26, skaft Ø 19, sokkel 36x36 .......................3495,-

9 SO 401 Søjle Cassia 207 kg. H. 234

30x30/47x32 Ø 19, Skaft Ø 19, sokkel 36x36........4195,-

10 SO 558 Søjle 140 kg. H. 150

32x32/45x41, Ø 24, sokkel 36x36 .........................2495,-

11 SO 405 Søjle 131 kg. H. 138 30x30/47x32,

Skaft Ø 24, sokkel 36x36.......................................2395,-

12 SO 598 Søjle 280 kg. H. 242

46x41/51x41, Ø 26/29, sokkel 42x42....................4895,-

13 SO 560 Søjle 140 kg. H. 210

30x30/39x29, Ø 17/19, sokkel 32x32....................3595,-

14 SO 430 Firkantet søjle - komplet 443 kg. H. 182

Som vist - 8 dele ...................................................4595,-

SO 434 Kugle 15 kg. Ø 23...................................................398,-

SO 433 Top, 2 delt Øverste del (A): 65 kg H. 18 55x55

Nederste del (B): 29 kg H. 10 52x52..........................880,-

SO 432 Mellemstykke 59 kg. H. 24 38x38 .......................598,-

SO 431 Sokkel 98 kg. H. 35 40x40 .....................................798,-

15 SO 551 Kapitæl 60 kg. H. 28 46x41/51x41 Ø 27 ................898,-

16 SO 403 Kapitæl 41 kg. H. 17 30x30/47x32.........................698,-

17 SO 550 Kapitæl 50 kg. H. 27 32x32/45x41 Ø 27 ................798,-

Alle billeder er i størrelsesforhold til hinanden.

Alle priser i DKK inkl. moms.


20

- lad fantasien få frit løb

Balustradesystem

Fleksibelt system som kan kombineres med 45° og 90° hjørner samt buer i forskellige radier. Systemet bruges også

til trappegelænder. Opstilles på fundament, højde afhængig af balustervalg samt totalhøjde. Fundamentet støbes

ca. 22 cm bredt, evt. 31 cm, ved brug af brede bundstykker. Systemet limes sammen med hvidt fliseklæb.

Bundstykker og overliggere fås i lænder på 115, 150

og 200 cm. Brede bundstykker dog kun i 150 cm. Ba-

lustrene 467, 464, 465 og 557 er støbt i hvidt beton.

Øvrige balustre, bundstykker, overliggere samt andet

tilbehør er støbt i marmor.

Der kan være en lille farveforskel på produkter støbt i

hhv. hvid beton og marmor. Det er muligt at male hele

systemet. Det kan gøres med facademaling. Overfla-

den er struktureret, så malingen hæfter godt.

2 SO 467 3 SO 464 4 SO 465 5 SO 557 6 SO 463 7 SO 547

1 Eksempel på opstilling

SO 472

SO 473

Halv

SO 473

SO 483

8 SO 468 9 SO 480

BL 786

SO 474

10 SO 478

12 SO 476

11 SO 477

13 SO 487b / 487a 14 SO 487c 15 SO 487d 16 SO 487e

17 SO 487 18 SO 474 (60 cm)/

SO 482 (66 cm)

20 SO 488a 21 SO 488b 22 SO 488a

23 SO 488

19 SO 475 (60 cm)/

SO 484 (66 cm)

24 SO 434 25 SO 427

1 Eksempel på opstilling 2 m excl. BL 786. ...4872,-

Vægt pr. l.m. ca. 160 kg

SO 472 Overligger 30 kg/l.m.

L. 115/150/200 B. 25 H. 5,5 .............................l.m. 248,-

SO 473 Bundstykke/overligger 20,5 kg/l.m

L. 110/150/200 B. 24 H. 4,5 .............................l.m. 248,-

SO 483 Bundstykke, bred 41 kg

L. 150 B. 33 H. 4,5 ikke vist ..............................l.m. 348,-

SO 557 Balustre 18 kg. H. 60 16x16, beton.......................398,-

SO 474 Hjørnesokkel 29 kg. H. 60 19x19........................498,-

2 SO 467 Trappebalustre 32 kg. H. 82 16x16, beton...........548,-

3 SO 464 Balustre 26 kg. H. 73,5 16x16, beton.....................448,-

4 SO 465 Balustre 22 kg. H. 66 16x16, beton........................398,-

5 SO 557 Balustre 18 kg. H. 60 16x16, beton........................398,-

6 SO 463 Balustre 14 kg. H. 52 15,5x15,5 ............................338,-

7 SO 547 Balustre 9 kg. H. 41 14x14 ....................................278,-

8 SO 468 Balustre - Firkantet 17 kg. H. 53/56/60 15x15...448,-

9 SO 480 Halv baluster 2 kg. H. 55 Ø 12.............................248,-

10 SO 478 Overligger - Buet 43 kg. 150x25 ........................748,-

11 SO 477 Overligger 90° 38 kg. 75x75x25..........................548,-

12 SO 476 Overligger 135° 42 kg. 75x75x25 .......................548,-

13 SO 487b Udvendig hjørne 7 kg. 41x41x4,5 B. 11.............168,-

SO 487a Indvendig hjørne 1 kg. 11x11x4,5 .........................59,-

14 SO 487c Parallelle lige stykker 3,5 kg. 41x11x4,5.........115,-

15 SO 487d Hestesko 13 kg. 41x41x4,5 ..................................225,-

16 SO 487e Topplade 30 kg. 44x44x7......................................225,-

17 SO 487 Hjørnesokkel 75 kg. H. 66 36x36.........................898,-

18 SO 474 Hjørnesokkel 29 kg. H. 60 19x19.........................498,-

SO 482 Hjørnesokkel 32 kg. H. 66 19x19.........................498,-

19 SO 475 Hjørnesokkel 55 kg. H. 60 19x33 - 135° ..............748,-

SO 484 Hjørnesokkel 60 kg. H. 66 19x33 - 135° ..............748,-

20 SO 488a Bundplade 3/4 cirkel - V/H 11 kg. Ø 48.....................278,-

21 SO 488b Topplade - Dråbeformet 35 kg. Ø 51/61...........278,-

22 SO 488a Bundplade 3/4 cirkel - V/H 11 kg. Ø 48.....................278,-

23 SO 488 Hjørnesokkel - Dråbeformet 117 kg. H. 66 43/51 1195,-

24 SO 434 Kugle 15 kg. Ø 23...................................................398,-

25 SO 427 Sokkel - 4 dele 135 kg. H. 82

Top 44x44 Bund 41,5x41,5....................................1595,-

Alle billeder er i størrelsesforhold til hinanden.

Alle priser i DKK inkl. moms.

21


1 SO 494 2 BA 890 3 SO 466 4 BA 892

5 SO 580 6 BA 894

22 Alle priser i DKK inkl. moms.

23

7 SO 490

Murafdækning

12 SO 452

14 SO 503

16 KO 499

17 KO 497

19 KO 414

8 SO 485

Bærende sokkel til indmuring

9 SO 489

SO 461

18 SO 460 / SO 461

15 SO 470

10 SO 589

SO 460

11 SO 492

13 SO 453

1 SO 494 Sokkel 125 kg. H. 92 B. 30 D. 30 ...........................898,-

2 BA 890 Balustrade sammenstøbt 210 kg.

H. 92 B. 105 D. 26 .....................................................2695

3 SO 466 Trappebaluster til BA 890 26 kg. H. 85 14,5x14,5 ...548,-

4 BA 892 Balustrade m/blomsterkrybbe

sammenstøbt, 178 kg. H. 93 100x25.....................2595,-

5 SO 580 Sokkel 77 kg. H. 75 29x29 .....................................798,-

6 SO 894 Balustrade sammenstøbt,

140 kg. H. 75 100x25 ...........................................2295,-

7 SO 490 Kugle på fod 130 kg. H. 75 Ø 40 - 32x32 ........1295,-

8 SO 485 Kogle 30 kg. H. 51 - 20x20 ....................................548,-

9 SO 489 Frugtopsats 49 kg. H. 60 Ø 23 .............................798,-

10 SO 589 Kugle på fod 16 kg. H. 37 Ø 20 ...........................448,-

11 SO 492 Kugle på fod 100 kg. H. 52 Ø 40 - 56,5 x56,5 ..1495,-

12 SO 452 Murafdækning 67 kg. 170x30x5,5 .......................498,-

13 SO 453 Murafdækning 12 kg. 30x30x5,5 .........................168,-

14 SO 503 Bærende sokkel t/indmuring

117 kg. 95x30x23 ....................................................998,-

15 SO 470 Stukkant, marmor 40 kg. H. 16 B. 118 D. 19 ..........698,-

16 KO 499 Konsol 28 kg. H. 45 B. 46 D. 31 .............................548,-

17 KO 497 Konsol Engel 19 kg. H. 43 B. 32 D. 20 .................448,-

18 SO 460 Vindue/dør stuk, 5 dele 25 kg. 40x195x8 .....1345,-

SO 461 Vindue/dør stuk 7 kg./l.m. 14x3

max længde 150 cm. . ....................................... l.m. 298,-

(Prisen på buet +100%)

19 KO 414 Konsol uden topplade 4,5 kg. H. 38 B. 10 D. 9 .....348,-

20 SO 486 Sålbænk, 2-delt 30 kg./l.m. H. 14/17 D. 20.

Variabel længde max 200 cm. . .................................l.m. 698,-

20 SO 486

Sålbænk

Alle billeder er i størrelsesforhold til hinanden.


1 SP 615

- vand giver liv

Manneken Pis

Originalskulpturen er lavet i bronze i 1619 af

Duquesnoy og står i Brüssel. Legenden siger at en

rig mand mistede sin eneste søn under festivitas

i byen. Efter fem dage fandt han ham stående

tissende på hjørnet af Etuve Street.

24

Alle priser i DKK inkl. moms.

25

3 SP 620

4 SP 624

5 SP 628

2 SP 610 / SO 542

6 SP 644

7 SP 640

Soklen er et malet brøndrør.

8 SP 632

13 SP 674

18 SP 668

21 SP 680

24 SP 600

23 SP 677

9 SP 630

14 SP 672

19 SP 664

25 SP 606

15 SP 670

10 SP 650

20 SP 660

22 SP 678

26 SP 645

16 SP 675

11 SP 658

17 SP 676

12 SP 659

27 ST 177 / SO 534

1 SP 615 Manneken Pis 24 kg. H. 75 .................................698,-

2 SP 610 Manneken Pis 8 kg. H. 40 ...................................448,-

SO 542 Sokkel 34 kg. H. 51 Ø 29........................................548,-

3 SP 620 Springvandsfigur 53 kg. H. 79........................1245,-

4 SP 624 Springvandsfigur 32 kg. H. 70 Ø 19 ...................798,-

5 SP 628 Springvandsfigur 36 kg. H. 72 Ø 19 ...................748,-

6 SP 644 Pige m/ vandkrukke 22 kg. H. 60 Ø 26 ..............698,-

7 SP 640 Springvandsfigur u. sokkel

250 kg. H. 96 Ø 80................................................4395,-

(sokkel er et malet brøndrør)

8 SP 632 Springvandsfigur 26 kg. H. 50 Ø 21 ...................548,-

9 SP 630 Springvandsfigur 10 kg. H. 42 Ø 21 ...................448,-

10 SP 650 Springvandsfigur 6 kg. H. 37..............................398,-

11 SP 658 Springvandsfigur 15 kg. H. 55............................598,-

12 SP 659 Springvandsfigur 13 kg. H. 50............................548,-

13 SP 674 Springvandstop 9 kg. H. 35 ................................348,-

14 SP 672 Springvandstop18 kg. H. 36 Ø 24 .......................348,-

15 SP 670 Springvandstop10 kg. H. 32 Ø 13 .......................348,-

16 SP 675 Springvandstop 3 kg. H. 17 Ø 13 ........................248,-

17 SP 676 Springvandstop 3,5 kg. H. 16 Ø 17 .....................248,-

18 SP 668 Frø 16 kg. H. 25 ......................................................398,-

19 SP 664 Frø 6 kg. H. 17 ........................................................248,-

20 SP 660 Frø 5 kg. H. 17 ........................................................248,-

21 SP 680 Springvandsfigur 160 kg. H. 100 Ø 72 ..........2295,-

22 SP 678 Amfora 56 kg. H. 38 B. 31 D. 65 ............................698,-

23 SP 677 Kande 10 kg. H. 26.................................................348,-

24 SP 600 Fisk 8 kg. H. 42.......................................................248,-

25 SP 606 Sæl 16 kg. H. 37 .....................................................448,-

26 SP 645 Leucotea 47 kg. H. 74 23x20 ................................898,-

27 ST 177 Alla Fonte 120 kg. H. 124 Ø 33 .........................2995,-

SO 534 Sokkel 50 kg. H. 28 Ø 46........................................698,-

Alle billeder er i størrelsesforhold til hinanden.


1 BL 729

4 BL 728

5 BL 789

2 BL 765

6 BL 761

3 BL 766

7 BL 735

- til havens flor

26 BL 746 27 BL 745

26 Alle priser i DKK inkl. moms.

27

8 BL 760 9 BL 749

Husk altid potteskår eller lignende over

hullet så drænet ikke stopper!

10 BL 751 11 BL 726 12 BL 712

13 BL 703 14 BL 707 15 BL 709 16 BL 706

17 BL 781 18 BL 782

19 BL 784

20 BL 783

21 BL 767 22 BL 733 23 BL 750 24 BL 702 25 BL 701

28 BL 788 29 BL 786

30 BL 738 31 BL 742 32 BL 704

33 BL 713 34 BL 769 35 BL 755

1 BL 729 Blomstervase 32 kg. H. 32 Ø 43..........................548,-

2 BL 765 Svane - lille 16 kg. H. 33 37x25...........................448,-

3 BL 766 Svane - stor 54 kg. H. 56 70x40 ..........................798,-

4 BL 728 Blomstervase 9 kg. H. 30 Ø 23............................398,-

5 BL 789 Blomstervase - firkantet 6,5 kg. H. 15 23x23 ..248,-

6 BL 761 Blomstervase 8 kg. H. 18 Ø 15............................198,-

7 BL 735 Fad 7 kg. H. 10 Ø 43 ...............................................348,-

8 BL 760 Blomstervase 41 kg. H. 40 Ø 53..........................598,-

9 BL 749 Raveo 65 kg. H. 49 Ø 58 ........................................998,-

10 BL 751 Raveo 49 kg. H. 40 40x28......................................698,-

11 BL 726 Hjørne vase 62 kg. H. 45 39x39...........................798,-

12 BL 712 Trillebørdreng 194 kg. H. 84 55x80.................2495,-

13 BL 703 Blomstervase 15 kg. H. 35 Ø 42..........................448,-

14 BL 707 Blomstervase 29 kg. H. 30 Ø 45..........................448,-

15 BL 709 Blomstervase 62 kg. H. 40 Ø 60..........................598,-

16 BL 706 Blomstervase 8 kg. H. 20 Ø 30............................248,-

17 BL 781 Skål 5 kg. Ø 30 .......................................................248,-

18 BL 782 Skål 17 kg. Ø 50 ....................................................348,-

19 BL 784 Kat i taske 38 kg. H. 35 50x28..............................548,-

20 BL 783 Kat i taske 10 kg. H. 25 28x17..............................398,-

21 BL 767 Fabio 8 kg. H. 22 B. 34 Ø 28...................................348,-

22 BL 733 Blomstervase 24 kg. H. 30 Ø 38 .........................448,-

23 BL 750 Blomstervase 11 kg. H. 24 Ø 34..........................348,-

24 BL 702 Kravlegård 4 kg. H. 20 B. 21 ................................168,-

25 BL 701 Blomstervase 6 kg. H. 33 Ø 17 ...........................248,-

26 BL 746 Blomstervase 12 kg. H. 27 Ø37/22......................398,-

27 BL 745 Blomstervase 29 kg. H. 37 Ø 39..........................548,-

28 BL 788 Erica 36 kg. H. 42 Ø 45 22x22................................748,-

29 BL 786 Erica 16 kg. H. 32 Ø 30 16x16................................448,-

30 BL 738 Blomstervase 32 kg. H. 21 Ø 48..........................448,-

31 BL 742 Blomstervase 20 kg. H. 20 Ø 49..........................448,-

32 BL 704 Træstamme 34 kg. H. 20 35x65 ...........................448,-

33 BL 713 Blomstervase 39 kg. H. 28 Ø 56..........................698,-

34 BL 769 Blomstervase 80 kg. H. 48 50x39........................798,-

35 BL 755 Støvle 42 kg. H. 37 65x34 ......................................698,-

Alle billeder er i størrelsesforhold til hinanden.


10 BL 770

13 BL 780

1 BL 719 2 BL 715

3 BL 716

4 BL 764

5 BL 722

14 BL 787

11 BL 740

6 BL 700

15 BL 785

7 BL 708

12 BL 739

16 BL 734

8 BL 705 9 BL 759

17 BL 790

28 Alle priser i DKK inkl. moms.

29

18 BL 779

19 BL 776

Husk altid potteskår eller

lignende over hullet så

drænet ikke stopper!

20 BL 718

21 BL 721

23 BL 727

24 BL 720

22 BL 725 25 BL 717

28 BL 714

32 BL 753

26 BL 762 27 BL 752

33 BL 754

29 BL 763

34 BL 731

30 BL 757

35 BL 732

31 BL 756

1 BL 719 Blomstervase 60 kg. H. 45 Ø 50 .........................748,-

2 BL 715 Blomstervase 51 kg. H. 37 Ø 65 .........................748,-

3 BL 716 Blomstervase - oval 52 kg. H. 42 69x46 ...........798,-

4 BL 764 Blomstervase 11 kg. H. 18 31x27........................248,-

5 BL 722 Blomstervase - oval 51 kg. H. 40 45/63............698,-

6 BL 700 Blomstervase 16 kg. H. 48 31x26........................498,-

7 BL 708 Blomstervase 44 kg. H. 56 Ø 48..........................748,-

8 BL 705 Blomstervase 32 kg. H. 46 49x39........................698,-

9 BL 759 Blomstervase 31 kg. H. 40 Ø 39..........................548,-

10 BL 770 Blomstervase 100 kg. H. 62 49x49..................1145,-

11 BL 740 Blomstervase 83 kg. H. 61 Ø 48......................1145,-

12 BL 739 Blomstervase 45 kg. H. 48 Ø 39..........................748,-

13 BL 780 Blomstervase 16 kg. H. 36 Ø 30..........................448,-

14 BL 787 Blomstervase 58 kg. H. 49 Ø 55..........................798,-

15 BL 785 Blomstervase 30 kg. H. 43 Ø 39..........................548,-

16 BL 734 Blomstervase - 2 delt 64 kg. H. 63 Ø 48...........848,-

17 BL 790 Blomstervase 51 kg. H. 65 Ø 50..........................848,-

18 BL 779 Hydra 200 kg. H. 91 Ø 77/90, sokkel 44x44........2795,-

19 BL 776 Hydra 102 kg. H. 70 Ø 61/69, sokkel 33x33........1695,-

20 BL 718 Nautilus 150 kg. H. 70 Ø 80 50x50....................1795,-

21 BL 721 Blomstervase - 2 delt

125 kg. H. 123 Ø 56 31x31 ...................................1795,-

22 BL 725 Louvre 30 kg. H. 56 Ø 39 ......................................598,-

23 BL 727 Louvre 111 kg. H. 85 Ø 56 .................................1595,-

24 BL 720 Louvre 12 kg. H. 43 Ø 29 .......................................448,-

25 BL 717 Louvre 22 kg. H. 51 Ø 30 .......................................548,-

26 BL 762 Blomstervase 6 kg. H. 22 24x17..........................198,-

27 BL 752 Blomstervase 34 kg. H. 22 100x25......................798,-

28 BL 714 Vægpotte 15 kg. H. 32x25 .....................................498,-

29 BL 763 Vægpotte 20 kg. H. 45 Ø 44 ..................................498,-

30 BL 757 Vægpotte 3 kg. H. 11 19x9 ....................................119,-

31 BL 756 Vægpotte 1kg. H. 7 11x6 ...........................................59,-

32 BL 753 Vægpotte 4,5 kg. H. 20 B. 30 D. 15 .......................298,-

33 BL 754 Vægpotte 13 kg. H. 30 B. 44 D. 22,5 .....................398,-

34 BL 731 Vægpotte 7 kg. H. 21 B. 31 D. 17 .........................298,-

35 BL 732 Vægpotte 17 kg. H. 30 B. 45 D. 24 ........................398,-

Alle billeder er i størrelsesforhold til hinanden.


1 BL 736

2 BL 737

6 BL 772

3 BL 775

4 BL 711

9 BL 710

- sprudlende vandkunst

30

Alle priser i DKK inkl. moms.

31

10 FI 383 11 FI 382

7 BL 773

12 BL 730

8 BL 747

13 BL 778

Husk altid potteskår eller lignende

over hullet så drænet

ikke stopper!

5 FI 362

14 BL 777

Fuglebade og fontainer skal

tømmes for vand om vinteren.

16 FO 856

15 FO 820

17 FO 855

1 BL 736 Blomstervase - 2 delt 63 kg. H. 79 Ø 48.......1245,-

2 BL 737 Blomstervase - 2 delt 63 kg. H. 79 Ø 48.......1245,-

3 BL 775 Blomstervase 13 kg. H. 46 Ø 27..........................448,-

4 BL 711 Blomstervase 125 kg. H. 100 Ø 36..................1495,-

5 FI 362 Blomstervase 17 kg. H. 53 Ø 34..........................498,-

6 BL 772 Blomstervase 27 kg. H. 62 Ø 24..........................698,-

7 BL 773 Blomstervase 27 kg. H. 62 Ø 24..........................698,-

8 BL 747 Blomstervase 90 kg. H. 90 Ø 50......................1495,-

9 BL 710 Blomstervase 43 kg. H. 96 Ø 33......................1145,-

10 FI 383 Blomstervase 40 kg. H. 69 ..................................848,-

11 FI 382 Blomstervase 40 kg. H. 69 ..................................848,-

12 BL 730 Blomstervase 71 kg. H. 87 Ø 45......................1495,-

13 BL 778 Blomstervase 98 kg. H. 82 Ø 50......................1145,-

14 BL 777 Blomstervase 30 kg. H. 59 Ø 34..........................698,-

15 FO 820 Impero 850 kg. H. 275, Ø 150 ........................11495,-

16 FO 856 Fontaine 430 kg. H. 214, Ø 120 ........................6495,-

17 FO 855 Fontaine 485 kg. H. 167, Ø 120 ........................5695,-

Priserne er excl. pumpe.

Vi forhandler også pumper

- ring og forhør.

Alle billeder er i størrelsesforhold til hinanden.


1 FO 858 / FO 859

2 FO 847 / FO 849 / FO 640

Fuglebade og fontainer skal

tømmes for vand om vinteren.

3 FO 843 / SP 821

32 Alle priser i DKK inkl. moms. 33

4 FO 833 5 FO 810

6 FO 832

12 FO 831

14 FO 825

7 FO 808

9 FO 807

13 FO 815

8 FO 852

11 FO 851

15 FO 802 16 FO 803

17 SO 498 Løs sokkel

18 FO 805 19 FO 828

10 FO 850

1 FO 858 Bassin t/fontaine

1950 kg. H. 40/49, indv. Ø 335 - udv. Ø 375/403 13995,-

FO 859 Sokkel t/FO 858

1400 kg. H. 12, indv. Ø 335 - udv. Ø 431/467 .......8495,-

2 FO 847 Bassin t/fontaine (u/figur)

1230 kg. H. 38/48, indv. Ø 294 - udv. Ø 334/394 12495,-

FO 849 Sokkel t/FO 847 (ikke afbilledet)

1000 kg. H. 10, indv. Ø 294 - udv. Ø 394/419 .......7395,-

SP 640 Springvandsfigur

(u/sokkel) 250 kg. H. 96, Ø 80 ..............................4395,-

3 FO 843 Bassin t/fontaine

550 kg. H. 32/26, indv. Ø 240, udv. Ø 272/310 .....7995,-

FO 821 Fontaine 251 kg. H. 148, Ø 95 ..........................4295,-

4 FO 833 Sorrento 245 kg. H. 137, Ø 92 ..........................4395,-

5 FO 810 Fontaine 147 kg. H. 140, Ø 87 ..........................3095,-

6 FO 832 Fontaine 287 kg. H. 172, Ø 92 ..........................4895,-

7 FO 808 Putto 46 kg. H. 55, Ø 49 ........................................998,-

8 FO 852 Løvehoved 20 kg. - 35x29

(fås m/rør bagud, nedenud eller uden) .......................498,- 9

9 FO 807 Pesca 30 kg. H. 45, Ø 49 .......................................898,-

10 FO 850 Løvehoved 6 kg. - 25x25x15

(fås m/rør bagud, nedenud eller uden) .......................448,-

11 FO 851 Skål 23 kg. H. 17, 53x39 ........................................748,-

12 FO 831 Hera 100 kg. H. 73, Ø 72 ...................................2295,-

13 FO 815 Fontaine 180 kg. H. 162, Ø 100 ........................3395,-

14 FO 825 Fontaine 250 kg. H. 195, Ø 100

(kræver pumpebrønd) ............................................5695,-

15 FO 802 Niobe 72 kg. H. 75, 49x55 .................................1895,-

16 FO 803 Ganimede 117 kg. H. 100, 49x55 (incl. sokkel) ...2495,-

17 SO 498 Løs sokkel 45 kg. H. 25 ........................................598,-

18 FO 805 Leucotea 180 kg. H. 119, 60x68 (incl. sokkel) ....3745,-

19 FO 828 Anzio 192 kg. H. 148, Ø 80 ................................4995,-

Priserne er excl. pumpe.

Vi forhandler også pumper

- ring og forhør.

Alle billeder er i størrelsesforhold til hinanden.


- til den atmosfærefyldte have

1 MØ 870

Løse bænkeplader

3 MØ 876 buet

MØ 877 lige

4 MØ 875

2 MØ 872

5 MØ 865 6 MØ 860

Løs plade

34 35

7 SO 597 8 SO 565 9 SO 595 10 SO 588 11 SO 500 12 SO 506

Vi kan tilbyde

forskellige for-

mer for lamper

- ring og forhør

om pris.

13 SO 502 / MØ 884 / SO 500 / MØ 877

Løs bordplade

Ø 105

16 MØ 883

15 MØ 880 / MØ 882

14 SO 564 / MØ 899

17 MØ 886 18 MØ 885

1 MØ 870 Bænk 90 kg. H. 47 - 136x40 ...............................1995,-

2 MØ 872 Bænk 129 kg. H. 46 - 133x39 .............................1595,-

3 MØ 876 Løs bænkplade buet 48 kg. 136x40...................548,-

MØ 877 Løs bænkplade lige 55 kg. 133x39 ....................548,-

4 MØ 875 Bænk 130 kg. H. 46 - 136x40 .............................1795,-

5 MØ 865 Japansk lampe 102 kg. H. 100, Ø 45 - 30x30 ...1695,-

6 MØ 860 Lygtestander 148 kg. H. 242 - 44x44.

Højde og pris er uden lampe ..................................3745,-

7 SO 597 Løvesokkel 35 kg. H. 42, 40x16 ...........................598,-

8 SO 565 Sokkel 37 kg. H. 41, Ø 38 ......................................498,-

9 SO 595 Sokkel 341 kg. H. 40, 34x14 .................................598,-

10 SO 588 Sokkel 321 kg. H. 42, 34x16 .................................748,-

11 SO 500 Løvesokkel 29 kg. H. 44, 34x12 ...........................548,-

12 SO 506 Væddersokkel 33 kg. H. 46, 34x12 .....................548,-

13 SO 502 Løvesokkel 120 kg. H. 69 B. 64, D. 19 .............1095,-

MØ 884 Bordplade 135 kg. 130x80 ...............................1345,-

SO 500 Løvesokkel 29 kg. H. 44 34x12 ............................548,-

MØ 877 Bænkeplade, lige 55 kg. 133x39 .......................548,-

14 SO 564 Skammel 42 kg. H. 41 Ø 44 ..................................548,-

MØ 899 Bord 145 kg. H. 75 Ø 88 ......................................1895,-

15 MØ 880 Stol 62 kg. H. 82 Ø 44.........................................1095,-

MØ 882 Bord 240 kg. H. 75 Ø 125 ...................................2945,-

16 MØ 883 Løs rund bordplade 105 kg. Ø 105 ................1245,-

17 MØ 886 Bord m/oval plade 358 kg. H. 78, 158x79......4395,-

18 MØ 885 Løs oval plade 130 kg. - 158x79 .....................1345,-

Alle billeder er i størrelsesforhold til hinanden.

Alle priser i DKK inkl. moms.


- dyrenes konge

1 LØ 930 2 LØ 931 3 LØ 935 4 LØ 936 5 LØ 910 6 LØ 911

7 LØ 954 8 LØ 955

13 LØ 913

14 LØ 914

9 LØ 992 10 LØ 993 11 LØ 920 12 LØ 921

15 LØ 938 16 LØ 933 17 LØ 934

36

Alle priser i DKK inkl. moms. 37

18 LØ 960 19 LØ 961 20 LØ 940 21 LØ 941

22 LØ 966 23 LØ 967

24 LØ 950 25 LØ 951 26 FO 852

1 LØ 930 V Løve 40 kg. H. 55 34x21......................................898,-

2 LØ 931 H Løve 40 kg. H. 55 34x21......................................898,-

3 LØ 935 V Løve 70 kg. H. 67 25x40..................................1495,-

4 LØ 936 H Løve 70 kg. H. 67 25x40..................................1495,-

5 LØ 910 V Løve 14 kg. H. 40 23x17......................................448,-

6 LØ 911 H Løve 14 kg. H. 40 23x17......................................448,-

7 LØ 954 V Løve 128 kg. H. 46 34x82................................1095,-

8 LØ 955 H Løve 128 kg. H. 46 34x82................................1095,-

9 DY 992 V Løveunge 5,5 kg. H. 24......................................248,-

10 DY 993 H Løveunge 5,5 kg. H. 24......................................248,-

11 LØ 920 V Løve 22 kg. H. 44 24x20......................................548,-

12 LØ 921 H Løve 22 kg. H. 44 24x20......................................548,-

13 LØ 913 V Løve 17 kg. H. 22 15x44......................................348,-

14 LØ 914 H Løve 17 kg. H. 22 15x44......................................348,-

15 LØ 938 Løve 40 kg. H. 55 34x21......................................898,-

16 LØ 933 Løve 32kg. H. 53 24x24.......................................698,-

17 LØ 934 Løve 22 kg. H. 43 24x18......................................548,-

18 LØ 960 V Løve 202 kg. H. 94 70x40................................2995,-

19 LØ 961 H Løve 202 kg. H. 94 70x40................................2995,-

20 LØ 940 V Løve 75 kg. H. 66 46x28..................................1495,-

21 LØ 941 H Løve 75 kg. H. 66 46x28..................................1495,-

22 LØ 966 V Løve 121 kg. H. 77 30x77................................1895,-

23 LØ 967 H Løve 121 kg. H. 77 30x77................................1895,-

24 LØ 950 V Løve 140 kg. H. 63 75x33................................1895,-

25 LØ 951 H Løve 140 kg. H. 63 75x33................................1895,-

26 FO 852 Løvehoved 20 kg. 35x29....................................498,-

Alle billeder er i størrelsesforhold til hinanden.


9 DY 974 10 DY 973

- en verden for sig

11 FU 2725 12 FU 2724 13 FU 294 14 FU 295

1 DY 990 2 DY 991

3 DY 995 4 DY 994

5 DY 996 6 FU 280 7 FU 281 8 DY 939

38 Alle priser i DKK inkl. moms.

39

15 FU 282 16 FU 276 17 FU 279 18 DY 997 19 DY 998

20 DY 985

21 DY 964 22 DY 949 23 DY 901 24 DY 942 25 DY 972

26 DY 969 27 DY 989 28 DY 984 29 DY 976

30 DY 903 31 DY 902 32 DY 977 33 DY 906

34 DY 917

35 DY 968

36 DY 962

37 DY 904

38 DY 963

39 DY 905

40 DY 981

1 DY 990 Ørn 21 kg. H. 47.....................................................548,-

2 DY 991 Ørn 21 kg. H. 47.....................................................548,-

3 DY 995 Ørn 36 kg. H. 60.....................................................798,-

4 DY 994 Ørn 10 kg. H. 38.....................................................398,-

5 DY 996 Due 10 kg. H. 30 11x15 .........................................298,-

6 FU 280 Fugl - optimist H. 8 ................................................49,-

7 FU 281 Fugl - pessimist H. 8 ............................................49,-

8 DY 939 Ugle 2,4 kg. H. 20..................................................119,-

9 DY 974 Hane 2 kg. H. 26 12x9...........................................248,-

10 DY 973 Høne 2 kg. H. 25 12x10.........................................248,-

11 FU 2725 Due 3 kg. H. 17 gips...............................................348,-

12 FU 2724 Due 3 kg. H. 20 gips...............................................348,-

13 FU 294 Fugl - buttet lille 3 kg. H. 15..............................168,-

14 FU 295 Fugl - buttet stor 6 kg. H. 19 .............................228,-

15 FU 282 Fuglepar - stor H. 7,5 10x11..................................79,-

16 FU 276 Fuglepar - lille H. 6 8x8,5 ......................................69,-

17 FU 279 Due 0,2 kg. H. 6.........................................................49,-

18 DY 997 And - liggende 18 kg. H. 33 44x19.....................448,-

19 DY 998 And - stående 15 kg. H. 45 42x20 ......................448,-

20 DY 985 Æsel 68 kg. H. 80 ..............................................1695,-

21 DY 964 Kat 9 kg. H. 31 .......................................................298,-

22 DY 949 Kat på bøger 6 kg. H. 30.....................................298,-

23 DY 901 Kat 34 kg. H. 48 .....................................................548,-

24 DY 942 Liggende kat 10 kg. H. 23...................................348,-

25 DY 972 Hund 20 kg. H. 36 .................................................398,-

26 DY 969 Cockerspaniel 15 kg. H. 41 ................................548,-

27 DY 989 Cockerspaniel 33 kg. H. 48 ................................678,-

28 DY 984 Hund 36 kg. H. 29 ................................................548,-

29 DY 976 Basset hund 33 kg. H. 48 40x54 .........................598,-

30 DY 903 Snauzer 6 kg. H. 26..............................................298,-

31 DY 902 Terrier 7 kg. H. 26 ................................................298,-

32 DY 977 Gravhund 5 kg. H. 19 ..........................................248,-

33 DY 906 Gravhund 2 kg. H. 17...........................................198,-

34 DY 917 Boxerhvalp 4 kg. H. 22........................................248,-

35 DY 968 Retriever hvalp 20 kg. H. 33 .............................448,-

36 DY 962 Hundehvalp - liggende 1 kg. H. 7....................168,-

37 DY 904 Hundehvalp 4 kg. H. 24.......................................248,-

38 DY 963 Hundehvalp - liggende 1 kg. H. 7....................168,-

39 DY 905 Hundehvalp 4 kg. H. 23.......................................248,-

40 DY 981 Hund 170 kg. H. 103 64x38...............................1695,-

Alle billeder er i størrelsesforhold til hinanden.


40

1 DY 908 2 DY 929 3 DY 970 4 DY 971

5 DY 980

6 DY 919 7 DY 909 8 DY 983

12 DY 979 13 DY 982

9 DY 988

14 DY 975 / SO 552 15 DY 922 / SO 408 16 DY 932 / SO 481

10 DY 916

11 DY 915

17 KA 410

18 KA 400

1 DY 908 Skildpadde 37 kg. H. 32 .......................................448,-

2 DY 929 Skildpadde 3 kg. H. 15 .........................................119,-

3 DY 970 Gris 8 kg. H. 32 flad bagpå .....................................348,-

4 DY 971 Siddende gris 23 kg. H. 38 20x42 .......................548,-

5 DY 980 Siddende gris 6,5 kg. H. 26 27x14 .....................348,-

6 DY 919 Snegl 3 kg. H. 15 18x11 .........................................119,-

7 DY 909 Snegl 37 kg. H. 30 50x26 .......................................448,-

8 DY 983 Egern 10 kg. H. 33 22x16.......................................348,-

9 DY 988 Kaninunge 3 kg. H. 13 19x16................................119,-

10 DY 916 Kanin 7 kg. H. 35....................................................348,-

11 DY 915 Egern 7 kg. H. 25....................................................348,-

12 DY 979 Bambi 17 kg. H. 34 ................................................548,-

13 DY 982 Bambi 7 kg. H. 24 ..................................................278,-

14 DY 975 Hest - lille 41 kg. H. 82 27x27 ..........................1495,-

SO 552 Sokkel 44 kg. H. 48 35x35/25x25...........................698,-

15 DY 922 Hest - mellem 86 kg. H. 100 ...........................3395,-

SO 408 Sokkel 56 kg. H. 52 45x38 Ø 32 .............................798,-

16 DY 932 Hest - stor 212 kg. H. 130 33x95

sokkelmål 33x61 ...................................................4495,-

SO 481 Sokkel 100 kg. H. 42 36x75 ...................................998,-

17 SO 410 Kamin 140 kg. H. 114 135x17............................5695,-

Hulmål H. 84 B. 86

18 KA400 Kamin 217 kg. H. 104 138x25............................6795,-

Hulmål H. 100 B. 96

Alle billeder er i størrelsesforhold til hinanden.

Alle priser i DKK inkl. moms.

41


Alle trecifrede numre = marmorstøbning

Alle firecifrede numre = gipsstøbning

De fleste gipsmodeller kan mod et pristillæg på

50% støbes i marmor.

42 Alle priser i DKK inkl. moms.

43

1 KO 2709 2 KO 2710 3 KO 2711 4 KO 2488 5 KO 2419 6 KO 2420 7 KO 2429

9 KO 2491

12 KO 2410

21 KO 2418

24 KO 2681

29 KO 2436

15 KO 2413

19 KO 2421

23 KO 2423

22 KO 2422

25 KO 2680

30 KO 2712

10 KO 2492

13 KO 2411

16 KO 2414

8 KO 2490

11 KO 2493

14 KO 2412

17 KO 2415 18 KO 2416

20 KO 2498

26 KO 2417 27 KO 2683

31 KO 2785

28 KO 2409

1 KO 2709 Konsol 1 kg. 14x14x11 .........................................148,-

2 KO 2710 Konsol 3 kg. 22x20x18 .........................................248,-

3 KO 2711 Konsol 1,5 kg. 18x17x13 ......................................148,-

4 KO 2488 Konsol 4,5 kg. 43x33x15 ..............................298,-

5 KO 2419 Konsol 1,2 kg. 20x16x9,5 .............................148,-

6 KO 2420 Konsol 2,7 kg. 25x23x12 ..............................248,-

7 KO 2429 Konsol 2 kg. 25x17x14 .........................................198,-

8 KO 2490 Konsol 4,2 kg. 31x46x17 ......................................298,-

9 KO 2491 Konsol 6 kg. 38x17x19 .........................................298,-

10 KO 2492 Konsol 3,2 kg. 30x26x17 ......................................248,-

11 KO 2493 Konsol 0,9 kg. 15x21x11 ......................................128,-

12 KO 2410 Konsol 7,7 kg. 39x16x31 ......................................398,-

13 KO 2411 Konsol 7,9 kg. 50x23x17 ......................................398,-

14 KO 2412 Konsol 2 kg. 30x13x15 .........................................198,-

15 KO 2413 Konsol 3 kg. 27x18x13 .........................................198,-

16 KO 2414 Konsol 2 kg. 26x20x10 .........................................198,-

17 KO 2415 Konsol 1 kg. 17x10x8...............................................98,-

18 KO 2416 Konsol 1 kg. 16x8x12...........................................108,-

19 KO 2421 Konsol - Rokokko 2,7 kg. 16x49x12,5...............298,-

20 KO 2498 Konsol 9,1 kg. 40x40x16 ......................................398,-

21 KO 2418 Konsol 1,5 kg. 17x21x15 ......................................148,-

22 KO 2422 Konsol 1 kg. H. 17x20x11.........................................98,-

23 KO 2423 Konsol 0,7 kg. 17x20x11 ..........................................98,-

24 KO 2681 Konsol 0,9 kg. 22x15x9,5 .........................................98,-

25 KO 2680 Konsol 0,6 kg. 19x12x7,5 .........................................98,-

26 KO 2417 Konsol 2,5 kg. 24x10x19 ......................................248,-

27 KO 2683 Konsol 1 kg. 20x12,5x10 ..........................................98,-

28 KO 2409 Konsol 0,2 kg. 10x6x5..............................................38,-

29 KO 2436 Konsol 2,7 kg. 22x14x18 ......................................198,-

30 KO 2712 Konsol 3,2 kg. 27x23x14,5 ...................................198,-

31 KO 2785 Hjørnehylde 3,4 kg. 31x28x18............................298,-

Målene er angivet i HxBxD

Vægtene er ca. angivelser.

Alle billeder er i størrelsesforhold til hinanden.


FI 2566

1 KO 2623 Hylde med 2 konsoller

FI 2566 / FI 2565

Løs hyldeplade KO 2439

3 KO 2425 Hylde med 2 konsoller

Løs hyldeplade KO 2427

6 LA 2496

9 FI 2512

KO 2416

15 FI 2510

16 FI 2509

10 FI 2531

FI 2565

7 LA 2495

11 FI 2532

Konsoller se side 43

Antik look

KO 2416 KO 2787

4 KO 2685 Hylde med 2 konsoller

KO 2787

Løs hyldeplade KO 2786

8 LA 2494

12 FI 2530

FU 293 FU 292 FU 291 FU 290

KO 2412

2 KO 2426 Hylde med 2 konsoller

FU 293 / FU 292 / FU 291 / FU 290

Løs hyldeplade KO 2428

5 KO 2686 Hylde med 2 konsoller

KO 2788

Løs hyldeplade KO 2786

13 FI 2517 14 FI 2529

18 FI 2586

19 FI 2587

17 FI 2513

44 Alle priser i DKK inkl. moms. 45

20 FI 2588

KO 2788

Alle trecifrede numre = marmorstøbning

Alle firecifrede numre = gipsstøbning

Antik look

De fleste gipsmodeller kan mod et pristillæg på

50% støbes i marmor.

28 FI 2527

29 FI 2577

21 FI 2765

27 FI 2562

30 FI 2548 31 FI 2549

32 FI 2560 33 FI 2561

35 FI 2533 36 FI 2547

39 FI 2563

22 FI 2526

23 FI 2534 24 FI 2511

25 FI 2603 26 FI 2604

37 FI 2574

38 FI 2575

40 FI 2576

34 FI 2564

1 KO 2623 Hylde m/2 konsoller 8 kg 18x90x16 ...............358,-

KO 2439 Hyldeplade 6,4 kg 90x16 ...................................148,-

FI 2566 Aubergine 0,7 kg H.19 .......................................108,-

FI 2565 Løg 0,8 kg H.12 .......................................................99,-

2 KO 2426 Hylde m/2 konsoller 10,3 kg 33x80x20 ..........498,-

KO 2428 Hyldeplade 6,3 kg 80x20 ...................................148,-

FU 293 Due 4, marmor 1,7 kg 27 cm ...........................169,-

FU 292 Due 3, marmor 0,6 kg 20 cm ...........................139,-

FU 291 Due 2, marmor 0,3 kg 15 cm ...........................109,-

FU 290 Due 1, marmor 0,1 kg 12 cm ...............................89,-

3 KO 2425 Hylde m/2 konsoller 4,7 kg 18x60x16 ............298,-

KO 2427 Hyldeplade 2,7 kg 60x16 .......................................89,-

4 KO 2685 Hylde m/2 konsoller 3,9 kg 18x57x14 ............278,-

KO 2786 Hyldeplade 2,1 kg 57x14 .......................................89,-

KO 2787 Konsol 0,9 kg 16x14x10,5 .......................................99,-

5 KO 2686 Hylde m/2 konsoller 3,7 kg 22x57x14 ............278,-

KO 2786 Hyldeplade 2,1 kg 57x14 .......................................89,-

KO 2788 Konsol 0,8 kg 20x12,5x10 .......................................99,- 6

6 LA 2496 Rund lampeskærm 16x34x13..........................298,-

7 LA 2495 Muslinge lampeskærm 23x25x13..................358,-

8 KO 2494 Lampeskærm 24x33x12.............................328,-

9 FI 2512 Ophæng m. skål 43x18x10...............................198,-

10 FI 2531 Rose guirlande 18x40 ..........................................99,-

11 FI 2532 Rosenkrans Ø 28...................................................99,-

12 FI 2530 Horn 34x26 ..............................................................99,-

13 FI 2517 Vindrue ophæng 29x24........................................99,-

14 FI 2529 Vindrueblad 28x26 ................................................99,-

15 FI 2510 Store grøntsager 18x8....................................29,95

16 FI 2509 Små grøntsager 11x5......................................19,95

17 FI 2513 Ophæng musling 7 kg. 45x39x19.....................398,-

18 FI 2586 Guirlande i 3 dele 17x85x5,5...........................398,-

19 FI 2587 Guirlande 28x57x10 ...........................................398,-

20 FI 2588 Sløjfe 20x27,5x3,5...............................................149,-

21 FI 2765 Spejl incl. spejlglas 26 kg. 115x65 .............1198,-

22 FI 2526 Sløjfe 15x20 ............................................................59,-

23 FI 2534 Majskolbe 18x9x5 ..................................................49,-

24 FI 2511 Ophæng frugter 21x6 ...........................................39,-

25 FI 2603 Torso ophæng - dame 34x17x8 ......................198,-

26 FI 2604 Torso ophæng - mand 33x21x7......................198,-

27 FI 2562 Engleophæng 20 kg. 31x95x15 .........................898,-

28 FI 2527 Engleophæng 26x15 .............................................69,-

29 FI 2577 Engel 17x18x6 .........................................................89,-

30 FI 2548 Engel - venstre 8x12x4,5......................................39,-

31 FI 2549 Engel - højre 8x12x4,5 ..........................................39,-

32 FI 2560 Engel - venstre 10x11 ..........................................39,-

33 FI 2561 Engel - højre 10x11...............................................39,-

34 RE 2564 Engleophæng 1,2 kg. 25x21..............................148,-

35 FI 2533 Ophæng m/englehoveder 24x34...................198,-

36 FI 2547 Ophæng m/englehoveder 12x17.......................89,-

37 FI 2574 Engel, venstre 26x32x11 ..................................198,-

38 FI 2575 Engel, højre 26x32x11.......................................198,-

39 FI 2563 Engleophæng 12 kg. 25x72...............................498,-

40 FI 2576 Engel 16x26x10 ...................................................148,-

Målene er angivet i HxBxD

Vægtene er ca. angivelser.

Alle billeder er i størrelsesforhold til hinanden.


1 FI 2538 2 FI 2793 3 FI 2525 4 FI 2536 5 FI 2535 6 FI 2537 7 FI 2794 8 FI 2567 9 FI 2559

10 FI 2716 11 FI 2715 12 FI 2760 13 FI 2750 14 FI 2789 15 FI 2790 16 FI 2792 17 FI 2791 18 FI 2515

19 FI 2735 20 FI 2736 21 FI 2795 22 FI 2796 23 FI 2797 24 FI 2500 25 FI 2502

26 FI 2523 27 FI 2504 28 FI 2516

29 FI 2501 30 FI 2503

33 FI 2506 34 FI 2519 35 FI 2520 36 FI 2521

Alle trecifrede numre = marmorstøbning

Alle firecifrede numre = gipsstøbning

De fleste gipsmodeller kan mod et pristillæg på

50% støbes i marmor.

31 FI 2514 32 FI 2522

37 FI 2528 38 FI 2539 39 FI 2540

40 RE 2554 41 RE 2555

42 FI 2556 43 RE 2557

44 RE 2404 45 RE 2405 46 RE 2406 47 RE 2407

49 RE 2582

50 RE 2583 51 RE 2584 52 RE 2585

46 Alle priser i DKK inkl. moms. 47

48 RE 2573

1 FI 2538 Torso - delbar H. 25 B. 15 .................................198,-

2 FI 2793 Fyrfad - åkande H. 7 Ø 23.....................................99,-

3 FI 2525 Bordkortholder H. 4 Ø 6 ........................................12 95

4 FI 2536 Fyrfadsstage H. 5,5 Ø 6........................................24 95

5 FI 2535 Fyrfad H. 4 Ø 7.........................................................14 95

6 FI 2537 Fyrfad med blade H. 6 Ø 6 ...................................24 95

7 FI 2794 Fyrfad - Pokal H. 9 Ø7...........................................39,-

8 FI 2567 Fyrfad - Æggebæger H. 6 Ø 6 .............................24 95

9 FI 2559 Stage - Bloklys H. 3,5 Ø 11, hul Ø 6,5 ...................49,-

10 FI 2716 Æg - Stor H. 9,5 Ø 6,5.............................................39,-

11 FI 2715 Æg - Lille H. 6 Ø 4,5................................................29,-

12 FI 2760 Polly - Pigefigur H. 19 B. 9 D. 7,5.........................99,-

13 FI 2750 And H. 9 B. 8 D. 18....................................................49,-

14 FI 2789 Fyrfad - gl. søjle til væg 22x15x7,5 ...................99,-

15 FI 2790 Fyrfad - Gl. søjle H. 15,5 15x11,5.....................148,-

16 FI 2792 Fyrfad - Gl. søjle, 3 lys H. 22 Ø 17 .................198,-

17 FI 2791 Fyrfad - Gl. søjle, rund fod H. 17 Ø 11 .........148,-

18 FI 2515 Adventskrans Ø 30 ...............................................99,-

19 FI 2735 Due 3 på fod 0.9 kg. H. 30 ................................138,-

20 FI 2736 Due 4 på fod 1,8 kg. H. 38 ................................178,-

21 FI 2795 Engel på fod H. 42 15x10...................................148,-

22 FI 2796 Engel på fod H. 37 25x13...................................188,-

23 FI 2797 Engel på fod H. 33 17x11...................................148,-

24 FI 2500 Frugtkurv H. 15 Ø 20...........................................168,-

25 FI 2502 Oval frugtkurv H. 7 21x11 .....................................89,-

26 FI 2523 Søjle - lille H. 16 Ø 10 ...........................................89,-

27 FI 2504 Obelisk H. 40 10,5x10,5 ......................................198,-

28 FI 2516 Tut-ankh Amon 15x16x12......................................99,-

29 FI 2501 Frugtopsats H. 34 24x24 ....................................398,-

30 FI 2503 Frugtopsats H. 29 Ø 25 ......................................248,-

31 FI 2514 Kogle H. 27 Ø 13 ..................................................148,-

32 FI 2522 Kogle H. 23 Ø 15 .................................................148,-

33 LØ 2506 Løve H. 19 31x14..................................................188,-

34 FI 2519 Buste - Apollo H. 30 ..........................................198,-

35 FI 2520 Buste - Hermes H. 30 ......................................198,-

36 FI 2521 Buste - Artemis H. 30 .......................................198,-

37 FI 2528 Buste - Lille H. 15 ..................................................89,-

38 FI 2539 Torso - Lille H. 17...................................................79,-

39 FI 2540 Torso - Dame H. 17................................................99,-

40 RE 2554 Relief - Dame m/ spejl 2,7 kg. 54x34.............248,-

41 RE 2555 Relief - Dame m/ klæde 2,7 kg. 54x34...........248,-

42 RE 2556 Relief - Dame m/tomt fad 2,7 kg. 54x34 .......248,-

43 RE 2557 Relief - Dame m/fyldt fad 2,7 kg. 54x34........248,-

44 RE 2404 Relief 37x27.........................................................198,-

45 RE 2405 Relief 37x27.........................................................198,-

46 RE 2406 Relief 37x27.........................................................198,-

47 RE 2407 Relief 37x27 ........................................................198,-

48 RE 2573 Relief, engle 16 kg. 117x51 ..............................798,-

49 RE 2582 Engel m. blomsterkrans Ø 20 ........................128,-

50 RE 2583 Engel m. æble og druer Ø 20..........................128,-

51 RE 2584 Engel m. frugtkurv Ø 20 ..................................128,-

52 RE 2585 Engel m. aks Ø 20..............................................128,-

Målene er angivet i HxBxD

Vægtene er ca. angivelser.

Alle billeder er i størrelsesforhold til hinanden.


6 RE 2424

9 RE 2578

11 RE 2571

1 RE 2402

10 RE 2579

12 RE 2572

3 RE 2545

7 RE 2478

2 RE 2700

4 RE 2546

13 RE 2636

16 RE 2651

15 RE 2602

5 RE 2401

8 RE 2479

14 RE 2652

17 RE 2650

48 Alle priser i DKK inkl. moms.

49

18 RE 2632

21 RE 2631

20 RE 2634

24 RE 2655

19 RE 2633

22 RE 2630

27 RE 2654

25 RE 2601

29 RE 2705

30 RE 2408

28 RE 2635

23 RE 2558

26 RE 2612

1 RE 2402 Relief m/ tre børn 59x69 ..................................498,-

2 RE 2700 Relief m/ tre børn 0,5 kg. Ø 18.............................99,-

3 RE 2545 Musiker 27x19 .......................................................99,-

4 RE 2546 Musiker 27x19 ........................................................99,-

5 RE 2401 Relief m/engle 4 kg. 49x59...............................448,-

6 RE 2424 Relief m/blomster 6 kg. 72x52 ........................448,-

7 RE 2478 Afrodite 11 kg. 81x66..........................................598,-

8 RE 2479 Adone 11 kg. 79x64.............................................598,-

9 RE 2578 Engel m/fløjte 48x38x7 .....................................348,-

10 RE 2579 Engel m/klæde 48x38x7 ...................................348,-

11 RE 2571 Engel m/barn på ryg Ø 37 ..............................248,-

12 RE 2572 Engel m/børn i favn Ø 37................................248,-

13 RE 2636 Relief - Mand m. harpe 2,7 kg. 30x32 ...........198,-

14 RE 2652 Relief - Skytte m. ged 2,7 kg. 31x32 ..............198,-

15 RE 2602 Relief - Dame m. klæde 1,8 kg. 33x19 ..........148,-

16 RE 2651 Relief - Damer m. æbler 2,7 kg. 31x30 .........198,-

17 RE 2650 Relief - Mand m. vindruer 3,4 kg. 35x32 ..........198,-

18 RE 2632 Relief - Mand m. skæg 1,5 kg. 24x18.............99,-

19 RE 2633 Relief - Mand m. harpe 1 kg. 22x20 ..................99,-

20 RE 2634 Relief - Mand 1,2 kg. 19x17 ................................69,-

21 RE 2631 Relief - Mand m. hjelm 1,3 kg. 22x15 ...............99,-

22 RE 2630 Relief - Dame m. pandebånd 0,9 kg 22x16..............99,-

23 RE 2558 Relief - Tre gratier 6,5 kg. 38x40 ....................298,-

24 RE 2655 Relief - Mand u. tøj 5 kg. 42x23...........................198,-

25 RE 2601 Relief - Mand m. slange 2,1 kg. 33x18 .......148,-

26 RE 2612 Relief - Mand i lænker 2,7 kg. 35x23.............148,-

27 RE 2654 Relief - Filosof m. papyrus 4 kg. 37x28........198,-

28 RE 2635 Relief - Sokrates m. papyrus 2,3 kg. 35x19........148,-

29 RE 2705 Relief 19 kg. 47x92..............................................698,-

30 RE 2408 Relief 34x119x6...................................................798,-

Målene er angivet i HxBxD

Vægtene er ca. angivelser.

Alle trecifrede numre = marmorstøbning

Alle firecifrede numre = gipsstøbning

De fleste gipsmodeller kan mod et pristillæg på

50% støbes i marmor.

Alle billeder er i størrelsesforhold til hinanden.


8 OR 2471

11 OR 2474

15 RO 2461

17 RO 2462

1 RE 2653

2 RE 2611

3 RE 2656 4 RE 2660 5 RE 2610 6 RE 2600

7 OR 2470

10 OR 2473

13 OR 2476

14 OR 2477

16 RO 2460

9 OR 2472

12 OR 2475

15 RO 2461

17 RO 2462

19 RO 2434

22 RO 2435

18 RO 2450

21 RO 2432

24 RO 2433

20 RO 2430

23 RO 2431

50 Alle priser i DKK inkl. moms. 51

25 RO 2440

31 RO 2446

26 RO 2441

33 RO 2447

30 RO 2445

27 RO 2442

28 RO 2443

29 RO 2444

32 RO 2448

1 RE 2653 Relief - 2 mænd & 2 damer 11 kg. 42x54.........348,-

2 RE 2611 Relief - Afrodites bad 4,5 kg. 35x45....................248,-

3 RE 2656 Relief - Kvind uden ansigt 6,5 kg. 45x31...........248,-

4 RE 2660 Relief - Kriger m/ hjelm 5 kg. 43x35..............248,-

5 RE 2610 Relief - 3 gratier 2,5 kg. 36x26..............................148,-

6 RE 2600 Relief - Ebe 1,5 kg. 30x18 ..................................148,-

7 OR 2470 Ornament 23x44 .................................................198,-

8 OR 2471 Ornament 16x31 .................................................128,-

9 OR 2472 Ornament 18x32 .................................................128,-

10 OR 2473 Ornament 17x29 .....................................................99,-

11 OR 2474 Ornament 13x20 .....................................................69,-

12 OR 2475 Ornament 12x20 .....................................................69,-

13 OR 2476 Ornament 15x24 .....................................................79,-

14 OR 2477 Ornament 7x28 .......................................................79,-

15 RO 2461 Roset 22x22 .........................................................138,-

16 RO 2460 Roset 31x55 .........................................................328,-

17 RO 2462 Roset 23x17 .............................................................99,-

18 RO 2450 Roset Ø 61 ...........................................................448,-

19 RO 2434 Roset Ø 30 ...........................................................188,-

20 RO 2430 Roset Ø 36 ..........................................................228,-

21 RO 2432 Roset Ø 42 ...........................................................288,-

22 RO 2435 Roset Ø 21 ...............................................................99,-

23 RO 2431 Roset Ø 18 ...............................................................89,-

24 RO 2433 Roset 39x29 ..............................................228,-

25 RO 2440 Roset Ø 29 ...........................................................188,-

26 RO 2441 Roset Ø 35 ...........................................................248,-

27 RO 2442 Roset Ø 15 ...............................................................69,-

28 RO 2443 Roset Ø 8 .................................................................29,-

29 RO 2444 Roset Ø 22 ...............................................................99,-

30 RO 2445 Roset 64x43 .........................................................348,-

31 RO 2446 Roset Ø 32 ...........................................................198,-

32 RO 2448 Roset Ø 33 ...........................................................198,-

33 RO 2447 Roset Ø 51 ...........................................................348,-

Målene er angivet i HxBxD

Vægtene er ca. angivelser.

Alle trecifrede numre = marmorstøbning

Alle firecifrede numre = gipsstøbning

De fleste gipsmodeller kan mod et pristillæg på

50% støbes i marmor.

Alle billeder er i størrelsesforhold til hinanden.


- ideerne er op til dig

Katalog 2006-2008. Dette katalog annullerer alle forrige. Alle priser er DKK inkl. moms. Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgte varer. Eftertryk er ikke tilladt.

3207 . Lay-out og grafisk produktion: Fredskilde & Sørensen A/S, www.f-s.dk . Foto Gert Laursen . Tryk: Arco Grafisk A/S

More magazines by this user
Similar magazines