2 Beretning 2006 - Danmarks Gymnastik Forbund

pdf.dgf.dk

2 Beretning 2006 - Danmarks Gymnastik Forbund

www.dgf.dk


Beretning 2006

FOTO: LISE RAVNKILDE

FORSIDEFOTO:

På vej mod VM i Idrætsgymnastik.

Jeppe Villekjær,

testkonkurrence,

Ålborg august 2006.

2

Beretning 2006


DGF’s årsberetning 2006

DGF under forandring

DGF er blevet mindre i det forløbne år. Fra

at have været det næststørste specialforbund

i Danmarks Idræts-Forbund har Forbundet

oplevet en drastisk medlemstilbagegang

på godt 50 medlemsforeninger og

20.000 medlemmer. Det betyder, at Forbundet

med sine 132.000 medlemmer nu er det

tredjestørste i DIF. Medlemsudviklingen er

først og fremmest en konsekvens af initiativerne

for at rette Forbundets økonomi op.

Forbundets økonomiske situation er således

gennem det seneste år blevet forbedret. Forbedringen

følger efter nogle år med betydelige

underskud. Det bidrag, som Forbundet

opkræves af DIF til de såkaldte kollektive

forsikringer, har været hovedårsagen til, at

Forbundets ellers stabile økonomi gennem

flere år har været under pres.

For at rette Forbundets økonomi op traf Forbundsledelsen

i 2005 og 2006 en række

væsentlige økonomiske beslutninger. Beslutningerne

har dels haft som formål at forbedre

Forbundets indtægter, dels at reducere

udgifterne.

I 2004 og 2005 opkrævede Forbundet bidrag

til kollektive forsikringer fra foreningerne.

Denne opkrævning blev af repræsentantskabet

i 2005 overført til en ny kontingentmodel,

hvor der ud over det velkendte

grund- og aktivitetskontingent nu er indført

et kontingent på 8 kr. pr. medlem i foreningen

til dækning af forsikringsudgifterne.

Det foreløbige resultat af disse tiltag har

været en markant forbedring af Forbundets

økonomi, som betyder, at der i 2006 og for

første gang i den seneste fireårs periode er

udsigt til overskud. Samtidig har DGF stort

set kunnet opretholde sit aktivitetsomfang.

Opkrævningen af bidrag til kollektive forsikringer

og indførelse af den nye kontin-

gentmodel har imidlertid ikke været uden

omkostninger. En gennemsnitlig medlemsforening

har således oplevet, at kontingentet

til Forbundet er steget fra det hidtidige

nærmest symbolske niveau med næsten

500%. Det er en mærkbar stigning inden for

en idrætsgren, hvor pengene traditionelt er

få. Når kontingentet øges så voldsomt, sættes

medlemskabets styrke for alvor på

prøve, og det er årsagen til, at Forbundet inden

for det seneste år har mistet 15% af sine

medlemsforeninger.

Det er en stor udfordring for Forbundet at

fastholde sine medlemsforeninger og tiltrække

nye under den nuværende situation.

Svaret på udfordringen er at etablere en

endnu nærmere kontakt mellem Forbundet

og medlemsforeningerne, så det sikres, at

DGF til stadighed har tilbud, som medlemsforeningerne

efterspørger og ønsker at benytte

sig af. Samtidig må Forbundet være

åbent over for udvikling og arbejder i den

forbindelse for at produktudvikle sine arrangementer.

Produktudvikling af DGF’s

stævner og mesterskaber

DGF nedsatte for godt et år siden et Produktudviklingsudvalg,

som skulle analysere

og produktudvikle Forbundets

stævne- og mesterskabsprogram.

Udvalget blev sammensat af

medlemmer fra DGF’s forskellige

aktivitetsudvalg.

Et af emnerne i oplægget fra

dette udvalg er, hvordan de

nuværende stævner og arrangementer

kan gøres mere

attraktive for publikum og

medierne, således at de krav

og forventninger, som tilskuere

i det 21. århundrede stil-

Rytmisk Sports Gymnastik.

Nathalie Thomsen fra GF ØBRO,

blev bedste dansker ved

Petermännchen-Pokalkonkurrencen

i Schwerin.

Beretning 2006

3

FOTO: ØYVIND LOFTHEIM


FOTO: LISE RAVNKILDE

Beretning 2006

VM i Idrætsgymnastik forude.

Mette Hulgaard, bruttosamling Viborg,

2. august.

4

Beretning 2006

ler til rammer, udsmykning,

præsentation og indhold opfyldes.

Stævnerne skal have en kvalitet,

så DGF og den enkelte disciplin

kan bruge dem i markedsføringen,

såvel internt

som eksternt.

I udvalgets oplæg peges på to

forslag til nye stævneformer:

Genoptagelse af ”Jubiistævnerne”

DGF har 2 gange tidligere afholdt

Jubiistævner.

Et helt nyt og i Danmark

uprøvet koncept ”Winners

Final”.

Forslaget går ud på at udvide

de nuværende Senior DM

stævner med en afgørende

runde, hvor de 3 bedste indenfor

hver gymnastikdisciplin afgør den endelige

placering. Denne form for stævne har

været afprøvet i Sverige gennem de seneste

4-5 år med stor succes. Udvalget forestiller

sig, at et sådant finalestævne kunne få mediernes

bevågenhed.

Udvalget arbejder p.t. på at opstille rammer

for at afprøve disse stævneformer. Der udarbejdes

i den forbindelse også en stævnemanual.

VM i Idrætsgymnastik

Forberedelsen af VM i Idrætsgymnastik er i

2006 nået ind i den afgørende fase. VM bliver

et af de største arrangementer i DGF’s

historie, når næsten 1400 gymnaster, ledere

og trænere fra 65 lande kommer til Århus

for at konkurrere i perioden fra den 14. – 21.

oktober. Der ventes ligeledes flere hundrede

pressefolk fra ind- og udland, og de

vil med reportager fra arenaen sætte Danmark

på verdenskortet.

Begivenheden vil i høj grad bringe gymnastik

i fokus. Der vil komme publikum og

TV-seere, som ikke normalt interesserer sig

for gymnastik, og der vil blive en omfattende

omtale i medierne, hvor Danmarks

Radio bl.a. dagligt vil vise indslag fra konkurrencerne.

VM vil forhåbentlig også

blive et samlingspunkt for DGF’s medlemsforeninger.

Mange vil tage til Århus og ved

selvsyn opleve den enestående verdensbegivenhed

på dansk grund.

Organisationskomiteen med Flemming

Knudsen i spidsen har arbejdet intenst med

opgaven i samarbejde med VM-sekretariatet

i Århus, der ledes af projektleder Mariann

Holmslykke. Forberedelsen er en

yderst kompleks opgave, hvor de mange interessenter

ud over DGF og FIG omfatter

flere lokale myndigheder i Århus, foreninger,

frivillige, TV og sponsorer.

Århus Kommune og Amt har ydet et stort bidrag

til arrangementet i form af faciliteter,

administrativ støtte og kontante bidrag. Idrætsfonden

Danmark har ligeledes givet en

betydelig støtte og har med økonomiske bidrag

til hvervekampagne og ansættelse af

administrativt personale lagt et afgørende

økonomisk fundament under VM.

Tiden må vise, hvilke sportslige resultater

de danske gymnaster vil skabe. Der er blevet

trænet hårdt i kraftcentrene og i foreningerne

for at forberede sig til VM, men konkurrencen

mod de internationale stjerner

bliver hård, og der vil være rift om finalepladserne

under VM.

Der knytter sig også en betydelig økonomi

til VM’et. Samtidig med, at DGF har modtaget

økonomisk og facilitetsmæssig støtte

fra flere sider, må Forbundet erkende, at det

er meget dyrt at afholde et så stort mesterskab.

Det endelige økonomiske resultat vil

bl.a. komme til at afhænge af, hvor stor publikumsinteressen

bliver.

Sportslige resultater og perspektiver

for DGF gymnasters deltagelse

i OL 2008

Forbundets gymnaster har i det forløbne år

deltaget i adskillige internationale konkurrencer

med gode resultater. Når vi kan gøre

os gældende internationalt, er det ingen


tilfældighed men derimod resultatet af et

målrettet talentudviklingsarbejde inden for

DGF’s forskellige aktivitetsområder.

I de kommende år vil der som følge af Forbundets

samarbejde med Team Danmark

om aldersrelateret træning (ATK) blive sat

endnu mere fokus på ungdoms- og talentarbejde.

Trampolin

Inden for trampolinsporten har Peter Jensen

igen sat en tyk streg under, at han tilhører

den internationale trampolinelite.

Blandt nogle af Peters mest fremtrædende

resultater kan nævnes, at han i marts vandt

Grenzland Cup og senere Copenhagen Cup

i april, hvor han samtidig satte uofficiel verdensrekord

i sværhedsgrad. Ved World cupperne

blev Peter nr. 5 individuelt i april i

Gent og placerede sig som nr. 12 ved World

Cup i Krasnodar og senest som sjettebedste

ved World Cup i Salzgitter.

Under årets Europamesterskaber i den franske

by Metz opnåede han en 7. plads, og

sammen med Jacob Hansen besatte synkronparret

en ottendeplads.

Samlet ligger Peter Jensen på 11. pladsen på

FIGs world ranking list, og for Peter er det

næste store mål VM i 2007, som samtidig er

kvalifikation til OL 2008. Deltagelse i OL

2008 er en realistisk mulighed, som der satses

målrettet på.

Blandt trampolinjuniorerne er det værd at

fremhæve, at juniorerne opnåede 2 finalepladser

ved Junior EM i synkron. For første

gang siden 1992 havde DGF et pigehold

med, og 4 ud af de 5 springere vil stadig

være juniorer ved EM om 2 år i Odense. Resultaterne

vidner om et struktureret talentarbejde,

og der arbejdes hårdt frem imod

IAGC i november 2007.

Rope Skipping

GUG’s seniorpiger, der repræsenterede

Danmark ved VM i Rope Skipping i Canada,

opnåede en femteplads, mens junior-

pigerne blev nummer fire ud af 14

deltagende lande.

Spring-Rytme

gymnastik

DGF arrangerede nordiske mesterskaber

i Spring-Rytme for juniorer i

Roskilde den 8. april. Hos både

drenge- og mixhold var Danmark

klart bedst. Det blev til både dansk

guld og bronze i begge rækker.

Eskilstrups hold var det bedste hos

drengene og vandt drengerækken

overbevisende med mere end ét point

til svenske Bromma, medens

holdet fra Helsinge fik bronze. I

mix-rækken gik det ligeledes godt

for de danske hold. Holdet fra Stevns

Gymnastik- og Idrætsefterskole vandt foran

svenske GK Splitt.

Tumbling

De danske tumblere deltog i EM i Frankrig i

maj, hvor juniorherrerne høstede det bedste

danske resultat med en 4. plads i holdkampen.

Idrætsgymnastik

Inden for Idrætsgymnastik har gymnaster

og trænere siden sidste efterår set frem til

VM i Århus. Desværre rakte anstrengelserne

ved VM i Melbourne i 2005 ikke til finalepladser.

Bedste præstation i mangekampen

leverede den

kun 19-årige danske

mester, Helge Vammen

(VIK) med en 32. plads

blot 1,8 points fra mangekampsfinalen.

I disciplinerne

stod Jeppe

Villekjær for det bedste

resultat i spring over

hest, med en placering

som nr. 31.

Når et af sportsverdenens

mest spektakulære

mesterskaber, VM

i mandlig og kvindelig

Stevns Gymnastik- og

Idrætsefterskole vandt

guld i mix-rækken ved

junior NM i Roskilde

Hallerne.

DM i Rope Skipping, holdene fra

GUG dominerede i alle rækker,

Fredericia Hallerne maj 2006.

Beretning 2006

5

FOTO: JENS HEMMEL

FOTO: LISE RAVNKILDE


Beretning 2006

FOTO: BO TUREBY

Juniorlandstræner Anette Dalsteen

fik i 2006 anerkendelse for sin ”high

standard of Judging” af FIGs trampolin-tekniske

komite og trampolinspringer

Peter Jensen, satte en tyk

streg under sit internationale topniveau,

da han ved Copenhagen Cup i

trampolinspring i Ishøj gennemførte

den sværeste øvelse nogensinde i en

international konkurrence.

6

Beretning 2006

idrætsgymnastik, afholdes

i NRGi Arena i

Århus bliver det efter et

nyt pointsystem, der

blev vedtaget af FIG i

oktober 2005.

Ved EM i Volos, Grækenland

var de danske

gymnaster desværre forfulgt

af flere uheld.

Resultatet blev, at

Danmark fik en 24.

plads ud af de 35 deltagende

nationer. Individuelt

var Helge

Vammen bedste dansker

med en placering

som nr. 21 ud af

141. Helge sørgede

også for bedste disciplinresultat som nr. 20 i

spring over hest. De kvindelige idrætsgymnaster

var med til EM for første gang i

mange år, - målet var at samle erfaring frem

mod VM.

Under VM i Århus vil perspektiverne for

DGF gymnasters mulige deltagelse i OL

2008 tegne sig. Det er dog sikkert, at vejen

går over VM i Stuttgart 2007, og at der

endnu er lang vej til Beijing.

Fælles konkurrencebestemmelser

Gennem et par år har Forbundsledelsen

og et udvalg under Forbundsformanden

bestående af repræsentanter for de gymnastikaktiviteter,

der har konkurrencer,

arbejdet med et sæt nye fælles konkurrencebestemmelser.

Opgaven har været at udarbejde

retningslinjer for forhold, der

ikke henhører under de respektive aktiviteters

konkurrencebestemmelser. Arbejdet

blev færdigt i indeværende år, og

de nye bestemmelser er udsendt og er

ligeledes tilgængelige på Forbundets

hjemmeside. De træder i kraft inden for

de enkelte aktiviteter, når aktivitetsudvalgene

beslutter dette, dog senest fra

2007. De nye fælles konkurrencebestemmelser

indeholder definitioner på bl.a.

konkurrencedeltager, gymnastikaktivitet,

disciplin etc.

Det er første gang, at der foreligger klare

definitioner på en lang række af de begreber,

som anvendes inden for Forbundet,

og som ofte er blevet brugt i forskellig

betydning inden for de enkelte gymnastikaktiviteter.

Alle i Forbundet opfordres

til fremover at benytte sig af de opstillede

definitioner.

På vej til Gymnaestrada

Den 13. Gymnaestrada finder sted i Dornbirn,

Vorarlberg i Østrig fra den 8. – 14. juli

2007.

Forberedelserne til denne store begivenhed

er i fuld gang. Et af højdepunkterne bliver

Nordisk Aften, hvor planlægningen sker i

samarbejde med de øvrige nordiske gymnastikforbund.

Danmark har denne gang hovedansvaret for

showet. Opgaven løses af Helle Storm,

Greve og Jakob Pedersen, Silkeborg, der

begge er meget erfarne og dygtige instruktører.

Det valgte tema er ild, vand, jord og

luft – et tema, som også er gennemgående

tema for hele Gymnaestradaen.

Vi regner med, at mindst 650 danske gymnaster

deltager i det store arrangement, hvor

i alt 25.000 gymnaster fra 42 lande vil deltage.

Den danske delegation er ved at være på

plads og følgende foreningshold skal deltage:

Haslev TT

Turboholdet M/K

GF Fjeldsted-Harndrup

GYS 87

Greve IF

Grand Prix

Karlslunde IF - Gymnastik

Grevinderne

Silkeborg Pigerne & Drengene

Boys and Girls

Gjellerup Sdr. S.G & I

Ynglinge drenge og piger

Pensionist Idræt

Mix pensionisthold

Spring og Sports Akrobaterne

Springstjernerne og Acroshow

Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Elevhold

GF Køge Bugt

Ynglinge piger


Desuden er der oprettet følgende fælleshold:

5 regionale motionsdamehold

Vordingborg

Team Syd M/K

Sjællandskredsen

Drengehold

Udvalgt springhold

Danmark skal også deltage i byopvisninger,

i FIG Galla, Instructors Forum og i selve afslutningen.

Forberedelserne går efter planen, og vi glæder

os allerede til sommer.

Strukturreformens betydning

Fra 2007 træder den nye strukturreform i

kraft i Danmark. Den indebærer, at 271

kommuner bliver omdannet til 98, som typisk

vil opstå som følge af sammenlægninger

af 2-3 af de tidligere kommuner. Idrætslivet

i Danmark, herunder gymnastik, er

som bekendt afhængigt af tilskud til aktiviteter

fra kommunale midler. Forbundet har

opfordret medlemsforeningerne til nøje at

følge udviklingen i deres respektive kommuner

for fortsat at sikre sig tilskud, og udnytte

de muligheder, som de nye kommunesammenlægninger

giver. Hvilken betydning

denne strukturreform vil få for det danske

gymnastiklandskab er ikke afklaret,

men det er nødvendigt, at Forbundet og

medlemsforeningerne nøje følger udviklingen

inden for dette område.

I forbindelse med DGF’s repræsentantskabsmøde

er det planlagt at holde et temamøde

om kommunalreformen og idrætslivet,

hvor der bliver lejlighed til at debattere

udfordringen for DGF’s medlemsforeninger.

Samarbejde mellem

Forbundet og kredse

Den nye politiske struktur i Forbundet, der

blev vedtaget for et par år siden, medførte, at

Forbundets konkurrencestruktur kom til at

høre under de respektive aktivitetsudvalg,

hvorved kredsenes rolle for konkurrencerne

blev mindre. Det er fremover

aktivitetsudvalgene,

der på grundlag af en vurdering

af behovet skal

tage stilling til, hvor

mange konkurrencer der

skal afholdes i forbindelse

med udtagelse til

DM. Der er derfor ikke

automatisk kredsmesterskaber

i samtlige discipliner,

som Forbundet har på

programmet. Inden for

visse discipliner afholdes der nu kun 2-3 regionale

mesterskaber, der varetages af flere

kredse i fællesskab. De enkelte konkurrencer,

svarende til kreds- eller regionalmesterskaber,

aftales således mellem aktivitetsudvalgene

og de enkelte kredse subsidiært foreninger.

Samtidig har den økonomiske opstramning

i Forbundet medført, at tilmelding til forbundsrelaterede

arrangementer som hovedregel

nu foretages direkte gennem Forbundets

kontor i stedet for direkte til kredsene.

De her nævnte forhold har i praksis vist sig

at skulle indrettes nærmere mellem Forbundet

og kredsene. Der har derfor i det forløbne

år været afholdt såkaldte udvidede

kredskontaktmøder, med en udvidet kreds i

forhold til den vedtægtsbestemte sammensætning

af kredskontaktudvalget. Dialogen

på disse møder har været god, og fortsatte

møder vil hen ad vejen kunne afklare

kredsenes rolle i den nye organisationsstruktur.

I indeværende år har Forbundsledelsen endvidere

modtaget henvendelse fra Københavnskredsen

og Sjællandskredsen

om tilladelse

til sammenlægning.

Denne henvendelse, som

Forbundsledelsen umiddelbart

har været positivt

stemt over for, har imidlertid

givet anledning til en

række overvejelser omkring

den fortsatte afgrænsning

af Forbundets

kredse. På repræsentant-

Stavlege på flere jyske

folkeskoler som et led

i Sundhedsstyrelsens

Get Moving kampagne.

110 friske seniorer samlet

på Stevns Gymnastik- og

Idrætsefterskole til en af

DGFs højskoledage.

Beretning 2006

7

FOTO: KIRSTI RIIS MADSEN

FOTO SANNE HONORÉ


FOTO: LISE RAVNKILDE

Beretning 2006

Florin Purge, testkonkurrence,

Ålborg august 2006.

Florin har netop fået dansk

statsborgerskab og er dermed

klar til at repræsentere Danmark

ved VM i Århus.

8

Beretning 2006

skabsmødet i 2006 vil Forbundsledelsen

som følge af

disse overvejelser forelægge

et forslag om en sammenlægning

af de fem kredse til tre,

idet der tages udgangspunkt i

den nye statslige regionsinddeling.

Gennemføres dette forslag

må der igangsættes en

nærmere formulering af de tre

nye kredses fremtidige arbejdsopgaver.

Breddearbejdet

Som en følge af de mange foreningsudmeldelser,

der har

ramt DGF i de seneste par år,

har den helt store opgave på

breddeområdet været at skabe

kontakt og tilbud til de medlemsforeninger,

der ikke bruger

DGFs mange tilbud samt at

tiltrække nye foreninger.

DGFs 3 konsulenter udfører et

stort opsøgende arbejde i lokalforeningerne.

Dette gøres ved

at tilbyde almindelig foreningsservice i

form af foreningstekniske spørgsmål som:

Moms, vedtægter, skat, aflønning, pædofili,

afskedigelse af træner m.m. samt om foreningsudvikling.

Der gøres også en indsats

for at markedsføre eksisterende breddetilbud,

og der har bl.a. været pæn søgning på

startpakker i ældremotion, stavgang og

ikke mindst i trampolin.

Det må erkendes, at den geografiske nærhed

i aktivitetstilbud på breddeområdet (kurser,

uddannelse og diverse samlinger/stævner)

er altafgørende for efterspørgslen. Derfor er

kredsene, Breddeudvalget og konsulenterne

påbegyndt et samarbejde for at udbrede

breddetilbuddene endnu mere.

DGF’s særkende og styrke er dog stadig

vore forskellige gymnastikaktiviteter. Derfor

opfordres aktivitetsudvalgene til i

samarbejde med konsulenterne at udarbejde

startpakker, der kan gøre foreninger

og instruktører interesserede i konkurrencedisciplinerne

i DGF. Disse er godt for-

ankrede i kredsene, og startpakkerne skal

gøre det enkelt at begynde på træningen og

relativt hurtigt gøre gymnasterne klar til at

deltage i begynderrækkerne i diverse konkurrencer.

På breddeområdet samarbejdes der med

Dansk Skoleidræt om Movin’Kids. DGF er

også gået meget aktivt ind i Sundhedsstyrelsens

kampagne GetMoving i uge 36. Alene

på GetMoving projektet arrangeres 12

workshops på 11 skoler om Movin’Kids

samt 22 workshops på 19 skoler i stavlege.

Søgningen har været så stor, at vi har måttet

sige nej til nogle ønsker. Samarbejdet med

efterskolerne fortsætter ligeledes.

Uddannelse

Uddannelse – også til gymnastikinstruktør

– er en løbende proces, som man aldrig bliver

færdig med. For dog at gøre forløbet

overkommeligt er DGFs uddannelse modulopbygget.

Vi har måttet aflyse en del forbundskurser i

år. Til gengæld er der godt gang i lokale uddannelseskurser.

En forening står som arrangør

og indbyder andre foreningers deltagere,

hvis der er plads. DGF sørger for undervisere.

Vi håber, at endnu flere foreninger

eller kredse vil benytte sig af denne mulighed,

bl.a. fordi kurserne bliver en del billigere,

og deltagerne skal heller ikke bruge

tid på transport.

Som et forsøg er alle breddekurser i år samlet

på ”Konvent 2006”. Under denne form

kan vi præsentere mange forskellige inspirationstilbud.

Vi håber, at konventmodellen

kan fortsætte fremover.

I de seneste år har foreningerne åbenbart

haft et tilstrækkeligt antal instruktører til

Ældregymnastik. Flere kurser har måttet

aflyses, selvom kurserne afvikles i samarbejde

med DAI. Materialet er ved at blive

revideret, så forhåbentlig når vi en ny

gruppe instruktører i fremtiden.

Der er mange potentielle medlemmer til

gymnastikforeninger i den stadigt voksende

ældregruppe.


Møder med projekter

Forretningsudvalget har i indeværende år

holdt møder med vores 3 projekter.

Power Tumbling er fra 2006 en godkendt

aktivitet, og udvalget har siden indledt drøftelser

med Trampolinudvalget om sammenlægning.

Forbundsledelsen nedsatte derfor

et udvalg bestående af repræsentanter for

Forretningsudvalget, Trampolinudvalget

og Power Tumbling.

Arbejdet i udvalget har været konstruktivt

og præget af en god stemning og vilje til at

opnå en succesfuld sammenlægning. Arbejdsgruppen

er overbevist om, at det nye

Trampolin og Tumbling udvalg kan skabe

en endnu bedre grobund for udviklingen.

Som billedet tegner sig i skrivende stund,

vil der blive en indkøringsperiode på 2-3 år,

hvorefter den endelige struktur kommer på

plads.

Mødet med Acroprojektgruppen var længe

savnet for såvel projektgruppe som for FU.

Projektgruppen arbejder fortsat meget seriøst

med sine opgaver. Da Acro har eksisteret

gennem en del år, har udvalget fået til opgave

i den kommende tid at overveje, hvilket

udvalg de skal fusionere med.

Projektaftalen med Rope Skipping har

været længe undervejs og er nu i hus. Der er

truffet aftale om arbejdet de næste år og indledningsvis

er der også taget hul på debatten

om fremtidigt tilhørsforhold. Gruppen har

travlt med arbejdet såvel nationalt som internationalt.

Forbundets politikker

Gennem årene er der udarbejdet opdaterede

politikker med hensyn til elite- og breddegymnastik

i Forbundet. I det forløbne år har

Forbundsledelsen arbejdet med et lille katalog,

der skal indeholde politikker inden for

de væsentligste af de områder, som Forbundet

beskæftiger sig med eller prioriterer

højt. Der er blevet udarbejdet udkast til politikker

inden for følgende områder:

1. Forbundets idégrundlag, 2. Ernæring og

sundhed, 3. Etik og moral, 4. Økonomi, 5.

Information og kommunikation, 6. Elite, 7.

Bredde og motion, 8. Børn og unge, 9. Kursus

og uddannelse, 10. Internationale relationer.

Politikkerne vil blive præsenteret på repræsentantskabsmødet

i november 2006.

Det internationale

gymnastiksamarbejde

Det internationale engagement, som altid

har været højt prioriteret i Forbundet, er

fortsat i det forløbne år. Flemming Knudsen

sidder i det internationale gymnastikforbund,

FIGs komité for General Gymnastics,

Erik Juhl Mogensen er formand for den europæiske

gymnastikunion, UEGs tekniske

komité for trampolin, og Erik Tybjerg-Pedersen

er medlem af UEGs tekniske komité

for TeamGym (Spring-Rytme). Derudover

sidder Mia Mønster i ERSO, der er den

europæiske organisation for Rope Skipping.

Formålet med at have repræsentanter i

internationale organisationer er bl.a. at

præsentere de danske demokratiske og

gymnastikpolitiske synspunkter og dermed

påvirke den internationale udvikling inden

for gymnastik. Som en sidegevinst er Forbundet

normalt godt underrettet om nye tiltag

og beslutninger truffet i det internationale

miljø.

Der har i det forløbne år været afholdt møde

i Forbundets internationale udvalg, hvor

udviklingsmulighederne internationalt har

været drøftet sammen med generelle synspunkter,

der evt. hen ad vejen bør føre til initiativer

eller nye forslag fra dansk side inden

Eskilstrups vinderhold

fra NM i Spring-rytme

for juniorer.

Beretning 2006

9

FOTO: LISE RAVNKILDE


FOTO: LISE RAVNKILDE

Beretning 2006

Koncentreret træning på

DGF's gymnastikskole.

10

Beretning 2006

for de internationale

organisationer.

DGF har på samme

måde deltaget i det

nordiske gymnastikarbejde,

der nu er

blevet omstruktureret

til primært at

være baseret på gensidige

aftaler mellem

de deltagende

nordiske forbund i

de respektive konkurrencediscipliner

samt inden for almindelig

gymnastik og uddannelse. Dette indebærer

en ophævelse af den hidtil formelle

struktur omkring Nordens Gymnastikforbund,

således som den har eksisteret siden

1921. Der vil dog fortsat blive holdt faste

møder mellem de nordiske forbunds formænd

og generalsekretærer, bl.a. for at koordinere

den nordiske indsats i de ovenfor

nævnte internationale organisationer, hvor

vi står for de samme værdier.

Dialog med DGI

Den dialog, der kort før repræsentantskabsmødet

i 2005 blev indledt med DGI-gymnastik,

er blevet fastholdt, men desværre har

praktiske problemer været årsag til, at der

ikke er blevet afholdt flere dialogmøder.

Det er dog fortsat Forbundsledelsens hensigt

gennem dialogmøder at drøfte de områder,

som de to organisationer har fælles og

hvor der evt. ville kunne etableres et vist

praktisk samarbejde. Forbundsformanden

var således for første gang i mange år inviteret

med til DGIs landsstævne i Haderslev.

Forsikringsspørgsmålet

Det fremgår andetsteds i denne beretning, at

Forbundet har mistet mange medlemsforeninger

som følge af, at kontingentet på repræsentantskabsmødet

i 2006 blev sat op

med 8 kr. pr. gymnast i medlemsforeningerne.

Denne forhøjelse var nødvendigt for

at rette op på Forbundets underskud, der

igen var en følge af omlægning i betalingen

af de kollektive forsikringer inden for DIF.

At Forbundet blev ekstra hårdt ramt skyldtes

i høj grad den måde, som oplysningerne,

der ligger til grund for DGFs andel af forsikringspræmien,

blev indhentet på. Principperne

for opstillingen af DGFs andel har

været taget op overfor DIF, der har erkendt,

at der fremover er behov for en anden fremgangsmåde.

Denne henvendelse har medført,

at Forbundet har skullet betale noget

mindre til den kollektive forsikring i 2006

end i det foregående år.

Sponsorforhold

I betragtning af Forbundets størrelse og

gymnastiks massive udbredelse kan det forekomme

besynderligt, at DGF hidtil ikke

har haft held til at tiltrække flere sponsorer.

En væsentlig del af forklaringen på Forbundets

meget beskedne sponsorindtægter skal

imidlertid findes i den begrænsede medieomtale

af gymnastik og formentlig også i

gymnastiks image som en billig sport.

For at undersøge sponsormulighederne

nærmere indgik DGF i 2005 en aftale med

virksomheden SponsorPeople, der fik til

opgave at udarbejde en sponsorstrategi for

Forbundet. I sin efterfølgende analyse pegede

SponsorPeople bl.a. på, at Forbundets

heterogene struktur og manglen på koordination

mellem aktivitetsudvalgene ville

gøre det vanskeligt at forfølge en fælles

sponsorstrategi.

Trampolin, DM for efterskoler og Gymnastikskolen

blev i sponsorstrategien udpeget

som områder, der var egnede til umiddelbart

at kunne formidles til virksomheder

som mulige sponsorprojekter. Som et forsøg

indgik Forbundet derfor en afgrænset

aftale med SponsorPeople, der fik til opgave

at ”sælge” DM for efterskoler og

Gymnastikskolen til mulige sponsorer.

Resultatet var mildest talt sparsomt, og efter

at formidlingsperioden var blevet forlænget

flere gange uden at dette havde ført til resultater,

afbrød DGF samarbejdet med SponsorPeople,

som åbenbart havde stillet Forbundet

et urealistisk resultat i udsigt.

For at give aktivitetsudvalgene større tilskyndelse

til at søge sponsormidler, besluttede

Forbundsledelsen i 2005 at give aktivi-


tetsudvalgene fuldkommen råderet over

mulige sponsorindtægter inden for en

grænse på 100.000 kr. Dette har ført til, at

sponsering har fået en mere central plads i

de drøftelser, der foregår i aktivitetsudvalgene

og vil på sigt forhåbentlig skabe større

indtægter til Forbundet ad denne decentrale

vej. Forbundets enheder vil ved at gå nærmere

ind i sponsorarbejdet kunne lære af

hinanden, og succes med sponsorering vil

kunne inspirere på tværs.

Alt om gymnastik og

pressekontakt

Danmarks Gymnastik Forbund har nu i

næsten 2 år udgivet sit magasin i elektronisk

form under navnet ”Alt om Gymnastik”.

Formålet med ”Alt om Gymnastik” er at

bringe vedkommende, aktuelle artikler fra

hele gymnastikkens mangfoldige verden til

glæde for gymnaster, instruktører og foreningsfolk.

Magasinet er efterhånden ved at

være ganske veletableret og statistikkerne

viser, at antallet af læsere stiger støt.

Redaktøren har også til opgave at bistå aktivitetsudvalgene

med at udarbejde pressemeddelelser.

Senest er der udarbejdet et vejledningsmateriale,

der har til formål at

styrke aktivitetsudvalgenes bestræbelser på

at få foromtale af konkurrencer i medierne.

Tak

Forbundsledelsen vil gerne takke alle foreninger,

kredsbestyrelser og aktivitetsudvalg

for deres indsats i det forløbne år. Der

rettes også en tak til Forbundets sponsorer

og øvrige samarbejdspartnere, herunder

Team Danmark og Danmarks Idræts-Forbund

for et godt samarbejde i årets løb. Der

skal også lyde en tak til vort personale i sekretariatet.

I forbindelse med repræsentantskabsmødet

afgår Forbundsformand Hans Christian

Bjerg efter en mangeårig indsats som Forbundets

formand. Den øvrige Forbundsledelse

ønsker hermed at takke Hans Christian

for arbejdet som formand og samarbejdet

i Forbundsledelsen.

Hans Christian Bjerg Dan Østergaard Jytte Storm

Forbundsformand Næstformand FU-medlem

Bjarne Nielsen Gitte Clausen Refsgaard Karen Holmsgaard Jytte Falk Henrik Bertelsen

/Søren Büchmann Petersen

Generalsekretær

Beretning 2006

11


8401_0906_Stiftsbogtrykkeriet i Næstved · 55723333

More magazines by this user
Similar magazines