Årsberetning for Kultur og Bibliotek 2007 - Gentofte Bibliotekerne

genbib.dk

Årsberetning for Kultur og Bibliotek 2007 - Gentofte Bibliotekerne

Årsberetning for

Kultur og Bibliotek

2007

GENTOFTE KOMMUNE


Der var mulighed for at klatre i træer og rapelle i Øregårdsparken under GentofteNatten 2007


Indhold

Forord ...................................................................... 4

Kultur ...................................................................... 6

Kulturinstitutioner .................................................... 12

Bibliotekerne ............................................................ 14

Hovedbiblioteket ...................................................... 22

Traneudstillinger ...................................................... 28

Bydelsbibliotekerne .................................................. 30

Centralbiblioteket ..................................................... 34

Kulturskolerne ......................................................... 40

Gentofte Musikskole ................................................. 42

Drama- og Billedskolen ............................................. 44

Lokalhistorisk Arkiv ................................................. 46


4 Forord

Idéudvikling og samarbejde

2007 har i Gentofte været et spændende og aktivt kulturår. Med kun

otte kilometer til Rådhuspladsen og dermed stærk konkurrence fra

Københavns utallige kulturtilbud, kan det godt være en udfordring

at lave kultur til vores egne borgere. Men jeg synes, at vi gennem

de seneste år har fundet vores egen vej, vores måde at styrke og

udvikle kulturlivet i Gentofte på – så der så at sige er kvalitetstilbud

til både hverdag og fest.

Skal jeg sammenfatte 2007 i to ord må det være idéudvikling

og samarbejde. Det nye hus til kulturskolerne på Duntzfelts Allé 8

rummer begge ord. Tidligere levede de enkelte kulturskoler hver

deres isolerede liv på forskellige undervisningssteder – nu skaber

vi et kreativt kraftcenter med alle kommunens dygtige undervisere,

idérige igangsættere og projekter under samme tag. Det er et miljø,

som vi har store forventninger til, og det er med til at lægge et solidt

fundament for kreativ udvikling og udfoldelse for Gentoftes borgere.

Det flotte nyrenoverede hus, som vi i daglig tale kalder D8, skulle

have været indviet i september, men er desværre blevet meget forsinket.

Trods det, er administrationen flyttet ind og undervisningen

så småt gået i gang.

Også på biblioteksområdet er der sket meget. Vores biblioteker

er i dag meget andet end blot bøger, udlån og bibliotekarer bag et

skrivebord. Det er levende kulturhuse med fingeren på pulsen. Der

finder en utrolig idéudvikling sted med tilbud om ’Flyvende kufferter’,

læseklubber for singler, foredrag og arrangementer. Og biblioteket

er ikke længere udelukkende et fysisk rum, men også et digitalt

rum, hvor de besøgende kan bruge databaser og låne musik hjemmefra

– vi har i 2007 oplevet en stigning i benyttelsen af elektroniske

ydelser.

I 2007 har vi ydermere haft den glæde og ære at blive valgt

som centralbibliotek. Gentofte bliver en af kun seks byer, der i 2010

fortsat vil have status som centralbibliotek. Gentofte er valgt til centralbibliotek

for Hovedstadsregionen, der nu inkluderer hele Københavns

Kommune, Frederiksberg Kommune, det gamle Københavns

Amt og det gamle Frederiksborg Amt.

Idéudvikling og nytænkende initiativer har også præget Lokalhistorisk

Arkiv, der i 2007 for alvor har sprunget rammerne for et

lokalarkivs traditionelle arbejdsfelter. Med filmen Gentoftehistorier

– Familieliv i et halvt århundrede, der udkom i december, har

arkivet vist, at de kan og vil have en langt mere aktiv rolle omkring

formidlingen af lokalhistorie. Arkivet er desuden gået aktivt ind i

formidlingen af lokalhistorie til børn. Blandt andet tilbyder arkivet

nu lokale byvandringer, historiske rollespil, animationsprojekter og

historiske workshops med ’historiestuer’ til skoler og institutioner.


Børnekulturugen viser Astrids Verden i Svenske Villa i Bernstorffsparken

Igen i 2007 har vi kunne afholde Kultur- og festdage, Gentofte-

Natten, Børnekulturuge og GM i Rock med tusinder af deltagere.

Alle er begivenheder, som engagerer mange flere end blot os selv

i Kultur og Bibliotek, og vi har den glæde at samarbejde med foreninger,

institutioner, museer, kirker og ildsjæle i hele kommunen.

Tak til alle, der er med til at gøre disse arrangementer til en succes!

Lone Gladbo

Kulturdirektør

5


Kultur

6

Gentofte Kommune har et levende kulturliv med mange museer, udstillinger, musik, koncerter, dans

og teater. En lang række af Danmarks førende kulturinstitutioner, foreninger og arrangementer er

med til at gøre kulturlivet varieret og farverigt.

Budgettet for det kulturelle område omfattede i 2007 Kultur- og Festdage, GentofteNatten, Årets

Gentoftekunstner, Kulturpuljen, Børnekulturpulje og driftstilskud til Øregaard Museum, Gentofte

Kino, egnsteateraftale med Bellevue Teater Produktion, Kulturskolerne, Musikskolen, Drama- og Billedskolen

samt vedligeholdelse af kommunens kunstværker.

Udgifter: 15,5 mio. kr. Indtægter: 2,0 mio. kr.

Kulturprisen

Personale

Kulturelle arrangementer

Øregaard Museum

Gentofte Musikskole

Lokalhistorisk Arkiv

Drama- og Billedskolen

Gentofte Kino

Tilskud til teatre

Som anerkendelse af en

dygtig kunstners virke

overrækker Gentofte

Kommune hvert år en

kulturpris til en fremtrædende

kunstner med

bopæl i kommunen.

I 2007 gik kulturprisen

til Palle

Mikkelborg. Det

markerede han med en storstilet koncert på Gentofte

Rådhus. Koncerten fandt sted i samspil med Gentofte-

Jægersborg Kirkers Pigekor og musikerne Michala Petri,

Padraigín Ní Uallachaín, Helen Davies, Bo Stief og Gert

Sørensen, og det blev en uforglemmelig oplevelse for alle.

.

Gentoftekunstneren

Billedkunstneren Tine Jakobsen

blev udnævnt som Gentoftekunstneren

2007.

Tine Jakobsen har en unik

evne til at skildre det hverdagsagtige

som noget, der er gennemstrømmet

af poesi og åndelighed.

Samtidig formår hun at

vise, at til værelsen i aller højeste

grad har en mening og en sammenhæng.

Hun er bl.a. inspireret af

kinesisk og japansk kunst, hvor

krop og ånd hænger uløseligt

sammen.


Gentofte Børnekulturuge – Astrids Verden

Temaet for Gentoftes Børnekulturuge 2007 blev Astrid

Lindgren, da hun den 14. november ville være fyldt

100 år. Som en af verdens mest elskede børnebogsforfattere

blev hun et fantastisk udgangspunkt for

børnekulturugen. Da hun også var børnenes varmeste

fortaler, der forsvarede børnenes ret til barndom, foregreb

hun FN’s Børnekonvention med 50 år. I forlængelse

af Astrid Lindgrens ånd valgte vi derfor at linke

Børnekulturugens fokus på Astrid Lindgren til FN’s

Børnekonvention.

Børnekulturugen fik stor opbakning og deltagelse

fra kommunens biblioteker, daginstitutioner, skoler,

Lokalhistorisk Arkiv, Kulturskolerne og Øregaard

Museum. Børnebibliotekerne nød den ære det var at

hylde Astrid Lindgren, som om nogen var en af pionererne

inden for børnelitteratur. Mindst 7000 børn og

voksne deltog i Børnekulturugen.

Der var mulighed for at:

• Høre Astrid Lindgrens historier på Bellevue Teatret

og se gamle filmatiseringer i Gentofte Kino

• Komme til 100-års fødselsdagsfest på Rådhuset

• Lave skarnsstreger og snitte træmænd på Øregaard

Museum

• Arbejde med børnekonventionen gennem billed- og

installationskunst

• Prøve lege fra dengang Astrid var barn – lege kluddermor,

lave kludedukker og spise Amagermadder

hos Lokalhistorisk Arkiv

• Lære at danse som Pippi gjorde det på Kurrekurredutøen

på Hovedbiblioteket

• Indvie Hovedbibliotekets egen Villa Villekulla ved

et gigantisk theselskab

Som noget nyt fik Børnekulturugen sin egen hjemmeside:

www.gentoftebornekulturuge.dk med baggrundsmateriale,

forslag til undervisning, billetbestilling

m.m. Hjemmesiden har haft næsten 4000 besøgende.

Peter Mygind åbnede Børnekulturugen med en koncert

på Øregaard Museum

7


8

Aktiv sommer og Aktivt efterår

De kulturelle tilbud i forbindelse med Aktiv Sommer og Aktivt Efterår har igen i år været meget populære

blandt børn og unge. Programmet udarbejdes i samarbejde med Fritidsafdelingen, og i 2007 stod aktiviteterne

bl.a. på cirkusskole, moderne dans, smykkeværksted og play making. Rådhushallen dannede rammen

om en by af pap, og Hovedbiblioteket blev indhyllet i vasketøj, der fortalte sin helt egen historie.

Storvask

Kassandra Wellendorf udstillede sit

interaktive, filmiske værk Storvask for

de 4-7-årige i Øregårdssalen, med scenografi

af Katrine Nilsen.

Traneudstillingsrummet viste hendes

storvaskefotografier og lagde samtidigt

rum til alle workshops. I salen fik børnene

i små hold prøvet spillet og på udstillingen

lærte de teknikken bag billeder

og animation. Bagefter lavede de selv

forskellige tableauer, med bl.a. flyvende

strømpebukser, tørresnore og vasketøj.

Storvasken blev etableret i samarbejde

med børnekulturkonsulenten,

børnebiblioteket, Kulturskolerne og

Traneudstillingen.


Børnekulturpuljen

I 2007 har Børnekulturpuljen, foruden Børnekulturugens

mere end 7000 deltagere, bragt

kulturen ind i ca. 3000 børns hverdag. En stor

del af ansøgningerne har været baseret på samarbejder

mellem skoler, daginstitutioner, kirker,

biblioteker og kulturinstitutioner. Det er samarbejder,

der har skabt god synergi og resulteret

i mange vellykkede arrangementer af høj kvalitet.

GM i Rock – og Rap!

I 2007 blev der for tiende gang afholdt Gentofte Mesterskaberne i Rock – og for første gang GM i Rap. Koncerten

fandt sted i aulaen på Skovshoved Skole, hvor ca. 700 gæster var mødt frem for at se og ikke mindst

høre de mange konkurrerende bands. Stemningen var næsten ligeså høj som musikken. Vinderne i den

yngste aldersgruppe fra 9-14 år blev Navia, mens vinderen for de 15-22-årige blev Trans Sister. I rap kategorien

blev det ManRmy & Lyricyst, som løb af med sejren. Publikumsfavorit blev De Sorte Ænder hos de

10-14-årige, mens Kolera vandt publikums stemmer hos de 15-22-årige.

Vinderne af GM i Rock

for de 15-22-årige blev

Trans Sister

9


10

!GUNG!

!GUNG! er et elektronisk ungdomsmagasin, et så kaldt e-zine

med tilhørende hjemmeside, der blev lanceret i 2006.

Magasinet på www.gung.dk er lavet til unge, af unge og

handler om unge. I 2007 udkom der fire numre af magasinet.

Det første Gung # 1 blev skrevet af 2. Y fra Ordrup Gymnasium.

Elever fra 10. klassecentret skrev Gung # 2. Øregård Gymnasium

fik æren af at lave Gung # 3, og det sidste Gung # 4 blev skrevet

af 3. K fra Aurehøj Gymnasium.

!GUNG! er et resultat af det tværkommunale initiativ til at

forbedre formidlingen af Gentofte Kommunes tilbud til unge.

Det er muligt at finde fritidstilbud, søge professional hjælp

hvis livet er svært eller læse artikler skrevet af unge i Gentofte

Kommune.

Kultur- og Festdage

Kultur- og Festdage fandt sted fra torsdag den 14. til søndag den 17. juni. Godt 11.300 borgere trodsede

Danmarks hidtil vådeste sommer og deltog i de mange begivenheder. De udendørs arrangementer

bød traditionen tro på marked, musik og underholdning for børn og voksne i Øregaardsparken, basar

og kulturdag på Den Indonesiske Ambassade, stranddag med boder og Hawiistemning på Ordrupvej,

familiedag i Bernstorffsparken og

gåture i bl.a. Gammelmosen. På

Gentoftegade var der markedsdag,

og Birthe Kjær malede byen rød

for et begejstret, men gennemblødt

publikum.

Heldigvis var der også et stort

udvalg af indendørs oplevelser.

I Rådhushallen optrådte Sigurd

Barret og Bjørnen Bjørn, der var

familiearrangementer på Danmarks

Akvarium og Experimentarium, og

musikelskere havde et bredt udvalg

af koncerter at komme til.


Kulturcafé for unge

I samarbejde med Ungdomsskolen blev der i foråret 2007 åbnet en kulturcafé for unge i Gentofte

med fokus på ungdomskulturelle arrangementer. Kulturcaféen er gratis og arrangerer bl.a. koncerter,

filmaftener og debatarrangementer. Caféen har fået sin egen MySpace side: www.myspace.com/kulturcafeen,

hvor det er muligt at følge med i de ting, der foregår.

Kulturcaféen er åben hver torsdag, kl. 18-22 på Bregnegårdsvej 21b, 2900 Hellerup (Gentofte

Ungdomsskole).

GentofteNatten

GentofteNatten løb i 2007 af stablen fredag den 7. september. I de dunkle aftentimer inviterede kulturinstitutioner,

biblioteker og foreninger inden for til stemningsfyldte særarrangementer.

Børn og barnlige sjæle havde mange aktiviteter at vælge imellem. Øregaard Museum introducerede som

noget nyt en Sensommer Lysfest, hvor der blev lavet papirbåde og -lygter, der blev sat i søen, da mørket faldt

på. På Hovedbiblioteket var temaet Eventyr med en udstilling af fantastiske dragter fra Det Kongelige Teater,

fægteworkshop, fortællere fra BestTellers og mulighed for udklædning og sminkning. På Dyssegård Bibliotek

var der skattejagt og afrikansk aften og hos Gentofte Børnevenner var bålet tændt med mulighed for at lave

snobrød, presse saft og høre historier.

Musikken fyldte godt på GentofteNattens program. I Messiaskirken var der koncert med Pierre Dørge

& New Jungle Orchestra. Og på Ordrupgaard Museum spillede Hugo Rasmussen All Stars jazzkoncert i Piet

Mondrians ånd.

11


12Kulturinstitutioner

Øregaard Museum

Øregaard Museum er en selvejende institution, der fra Gentofte Kommune modtager et årligt driftstilskud.

I 2007 var tilskuddet på kr. 1.099.000.

Øregaard som landsted blev opført omkring 1806 af storkøbmanden Johannes Søbøtker og fungerede i

hele 1800-tallet som sommerbolig for velhavende københavnske borgerskabsfamilier. Siden 1921 har Øregaard

været museum. Et af fokusområderne er at formidle det danske borgerskabs historie i perioden 1750

til 1920 gennem billedkunst, arkitektur og landskabskunst med særligt henblik på den landstedskultur, som

er et væsentligt kapitel i Gentofte Kommunes spændende historie.

I 2007 har Øregaard haft 18.402 besøgende, der bl.a. har kunnet se særudstillingerne: Dansk blomstermaleri.

I.L. Jensen og hans kvindelige efterfølgere, Joakim Skovgaard, Sommerbilleder fra museets samling

og Spor – Fotografi af Jan Kofod Winther. Såvel særudstilling, som fremvisning af museets egen samling

ledsages af mange aktiviteter for børn og voksne. Museet er gennem årene blev et centralt samlingspunkt

i Gentofte til årets højtider med høstmarked, gammeldags julestue, fastelavnsfest og påskeægsjagt i Øregårdsparken.

Laura Christensen Stephanie León Cyron Melville

Zentropa præsenterer en film af Christian E. Christiansen

ZENTROPA ENTERTAINMENTS10 APS PRÆSENTERER ”RÅZONE”

LAURA CHRISTENSEN STEPHANIE LEÓN JULIE R. ØLGAARD SARA LINE MØLLER OLSEN METTE RIBER CHRISTOFFERSEN CYRON MELVILLE & MURAD MAHMOUD

ARTWORK KASPER SØDERLUND/ELECTRIC PARC

www.raazone.dk

FOTOGRAF IAN HANSEN KLIPPER BODIL KJÆRHAUGE TONEMESTRE ALLAN HOLMBERG & HENNING MORTENSEN MANUSKRIPT MORTEN DRAGSTED & CHRISTIAN E. CHRISTIANSEN

EXECUTIVE PRODUCER PETER AALBÆK JENSEN PRODUCER LOUISE VESTH INSTRUKTØR CHRISTIAN E. CHRISTIANSEN

© 2006, ALL RIGHTS RESERVED

Gentofte Kino

Gentofte Kino byder på et kvalitetsrepetoire af premiere-

film og biografen er en aktiv deltager ved bl.a. Børne-

kulturugen.

Gentofte Kommune ydede i 2007 biografen et tilskud

på kr. 550.000 og prioriterer dermed, at der fortsat er et

lokalt biograftilbud til kommunens borgere.

LARS

KAALUND

BODIL

JØRGENSEN

ANN ELEONORA

JØRGENSEN

A FILM BY

LONE S CHERFIG

PETER

GANTZLER

JUST LIKE

HOME

ZENTROPA ENTERTAINMENTS16 presents JUST LIKE HOME

a film by LONE SCHERFIG Starring LARS KAALUND BODIL JØRGENSEN ANN ELEONORA JØRGENSEN PETER GANTZLER PETER HESSE OVERGAARD

KRISTIAN IBLER PERNILLE VALLENTIN MIA LYHNE HENRIK LYKKEGAARD IDA DWINGER STINA EKBLAD STEEN STIG LOMMER

Screenplay NIELS HAUSGAARD & LONE SCHERFIG Director of Photography ANTHONY DOD MANTLE, DFF, BSC Film Editor JØRGEN KASTRUP & JANNE BJERG SØRENSEN

Original Score by KASPER WINDING Art Directors JON TRUELSEN & SØREN SCHWARZBERG Light Designer THOMAS NEIVELT Sound Designer EDDIE SIMONSEN

Costume Designer LOUIZE NISSEN Make-up Artist TRINE CORDES BERG Line producer KAREN BENTZON Producer SISSE GRAUM JØRGENSEN Director LONE SCHERFIG

Produced by ZENTROPA ENTERTAINMENTS16 APS in collaboration with FILMFYN, DR. Supported by DANISH FILM INSTITUTE by Commisioning LENA HANSSON VARHEGYI. World Sales TRUST FILM SALES ApS Still photographer Henrik Ohsten Poster Yellow1TM

MIA

LYHNE


Bellevue Teatret

Siden direktør Jes Kølpin i 1979 genåbnede Bellevue Teatret, har teatret produceret eller forestået flere end

150 forestillinger. Teatret bliver årligt besøgt af mere end 100.000 gæster.

Gentofte Kommune har indgået en treårig egnsteateraftale med Bellevue Teatret, der løber fra 2006 til

2008. I 2007 modtog teatret et tilskud på kr. 2.436.000.

Repetoiret for 2007 har budt på stand-up komik med Ordet er mit!, Folk & Røvere i Kardemommeby og

Enden er nær et musikalsk dommedagsshow. Ligeledes har teatret været vært og medproducent af den kendte

sommerballet, som hvert år skabes af balletkompagniet CIB under ledelse af Alexander Kølpin. Teatret har

ligeledes formiddagsforestillinger for skoler, børnehaver og institutioner.

13


Bibliotekerne

14

2007 har for Gentofte Bibliotekerne været et år med mange eksterne og interne begivenheder. Hylderne

er fyldt med ny spændende litteratur, musik og film, og der er taget mange nye kulturelle initiativer

med foredrag, film og musik for Gentoftes borgere. Internt har der været fokus på kompetenceudvikling,

organisationsændringer og etableringen af det nye Ordrup Bibliotek.

Udgifter: 63,8 mio. kr. Indtægter: 24,4 mio. kr.

Hyldehits anno 2007

2007 blev et år med masser af ny spændende litteratur, som fik mange læselystne til at sidde med næsen

begravet i bøger. Af krimier har de mest populære været Stieg Larssons Luftkastellet der blev sprængt. To

andre meget populære krimier har været og er fortsat Snemanden af Jo Nesbø og Livstid af Liza Marklund.

På den skønlitterære front har Du som er i himlen af Morten Sabroe, Under en strålende sol der udspiller

sig i Afghanistan af Khaled Hosseini, og slægtsromanen Mærkedage af Jens Smærup Sørensen, været blandt

de mest udlånte og reserverede bøger. To kvindelige danske forfattere har også opnået stor popularitet med

deres bøger, nemlig Hanne Richardt Beck med Om det så gælder om 2. verdenskrig i Danmark og Renée Toft

Simonsen med Tirsdag formiddag.

Sundhed, kostvaner og livsstil har også gentofteborgernes interesse med

Kernesund familie af Ninka Mauritson som den mest populære bog.

Mest populære voksenmaterialer

Bøger

• Morten Sabroe: Du som er i himlen

• Peter Øvig Knudsen: Blekingegadebanden

• al-Asway Alaa: Yacoubians hus

• Khaled Hosseini: Under en strålende sol

• Jens Smærup Sørensen: Mærkedage

• Stieg Larsson: Luftkastellet der blev sprængt

Personale

Materialer

Centralbibliotek

Arrangementer

Projekter

IT & Support

Ejendomme

DVD

Mest populære DVD i 2007

har været The Devil Wears Prada,

som bibliotekerne har hele 54 eksemplarer

af og en lang venteliste. Filmen er stærkt

efterfulgt af Klovn med Casper Christensen

og Frank Hvam.


Det’ for børn

I børneafdelingen er der mere fokus på populære genrer frem for enkeltværker, selv om der er titler, der skiller

sig ud.

Pigerne fra ni til tretten år læser meget chick litt. Trenden begyndte for godt ti år siden med den første

Bridget Jones Dagbog og Sex in the City, men det er først i løbet af de par år, at tendensen er slået igennem

i pigelitteraturen. I Danmark har Mette Finderup lavet en serie om Emmy, som sluges af mange piger – og

ikke mindst deres mødre.

Drengene er store fantasy-læsere. Der er mange gode titler, men det største hit i 2007 har været den

sidste Harry Potter-bog, der har trukket resten af serien med sig. Fantasy-genren er som helhed den, der går

bedst i børnebiblioteket.

Af oplæsningsbøger til den mindste gruppe af børn har Karla-bøgerne af Rene Toft Simonsen haft mange

læseres store interesse. Ellers er det primært klassikere som Astrid Lindgren, Ole Lund Kirkegård og Bjarne

Reuter, der har læsernes interesse. Det samme gør sig gældende blandt billedbøgerne, hvor det også er klassikere

som Peter Pedal, Alfons Åberg og Peddersen og Findus-bøgerne, der er blandt de mest populære.

I bogen ”Frændeløs” bliver drengen Remi, der er hittebarn, solgt til en omvandrende

gøgler, der optræder med et dyrenummer. Hvilken slags dyr er det,

Hvad skaber en

der optræder? - De fantastiske ”rejsebeskrivelser” i bøgerne : Fem uger i ballon,

Rejsen til månen, Jorden rundt i 80 dage og Rejsen til jordens indre er

alle sammen skrevet af en franskmand, der levede fra 1828 – 1905. Hvad hed

han? - Alle kender historien om Peter Pan og de 3 børn, der fløj med ham til

Ønskeøen. Men hvad hed de 3 børn? - I ”Jorden rundt i 80 dage” indgår den

engelske gentleman, Philias Fog, et væddemål om, at han kan rejse jorden

rundt på 80 dage. Han har sin franske tjener med på rejsen. Hvad hedder

hanÅret er 1628. Svenskerne har besat Danmark. Svend og Ib er frihedskæmpere.

Carit Etlar har skrevet historien om Svend og Ib. Hvad hedder den? Da

Peter Pan fløj til ønskeøen med de 3 søskende, kunne hunden ikke komme

med. Hvad hed hunden? Philias Fog har ellers check på det hele, men der er

én ting, han ikke har tænkt på. Derfor tror han, at han har tabt sit væddemål,

da han har brugt 81 dage til sin jordomrejse. Men han kommer alligevel rettidigt

til London. Hvordan kan det være? - Den Svend Gønge Poulsen, som

Carit Etlar har skrevet om i sine romaner, har faktisk levet i virkeligheden.

Lystlæsere og Olivia’er

LYSTLÆSER?

- en undersøgelse

gennemført i et samarbejde mellem

Gentofte Bibliotekerne og Center for Børnelitteratur

Formidling af læsning og litteratur er en af bibliotekernes

væsentligste opgaver, og der er gennem de sidste år

igangsat mange initiativer med læselyst som omdrejningspunkt

og børn som fokusgruppe. Der findes stadig

mange lystlæsere – også blandt børn og unge. Hvad

skaber dem? Hvem eller hvad inspirerer dem? Hvad er

deres baggrund og læsevaner? Med andre ord: Hvad

skal der til for, at bibliotekerne kan fastholde formidling

af læsning og litteratur som kernekompetence og

fortsat skabe og inspirere lystlæsere?

For at skabe et værktøj til at udvikle og videreudvikle

børnebibliotekernes fremtidige formidlingspraksis

har Gentofte Bibliotekerne i samarbejde med Center for

Børnelitteratur/Danmarks Pædagogiske Universitet i 2007 gennemført en undersøgelse, hvor det er de

unge lystlæsere, der selv besvarer de stillede spørgsmål. Deres svar og undersøgelsens konklusioner

kan læses i rapporten Hvad skaber en lystlæser?, der dels kan læses i elektronisk form på bibliotekets

hjemmeside, dels kan lånes på bibliotekerne.

Gentofte Bibliotekerne har i 2007 også videreudviklet hjemmesiden Spoergolivia.dk med et nyt

HVAD SKABER EN LYSTLÆSER?

– en undersøgelse gennemført i et samarbejde

mellem Gentofte Bibliotekerne og Center for Børnelitteratur.

Udgivet af Gentofte Bibliotekerne, 2007

ISBN: 87-7347-020-1

Gentofte Bibliotekerne

2007

Lystlæser rapport.indd 1 11-02-2008 22:49:37

værelse – et svareforum – hvor udvalgte børn besvarer spørgsmål fra andre børn. Redaktør af Spoergolivia.dk,

Berit Lærkes, har desuden haft den ære at få overrakt BØFA-prisen 2007.

15


16

Kompetenceudvikling

I 2007 har alle medarbejdere i Gentofte Bibliotekerne gennemgået

et kursusforløb i systemteoretisk forståelse af kommunikation med

projekttitlen Plan B. Formålet har været at kvalificere medarbejderne

til at håndtere interne og eksterne udfordringer på en tidssvarende måde – også set ud fra borgerens synspunkt.

Alle afdelinger har gennemført to forløb a tre timer og efterfølgende en seks timers workshop, der

mundede ud i konkrete forandringsprojekter.

I 2007 tog Gentofte Bibliotekerne også hul på læringsforløbet 23 ting, som er kompetenceudvikling med

udgangspunkt i det sociale internet, web 2.0. Alle deltagere har oprettet deres egen blog og arbejdet med

sociale net- og delingstjenester som YouTube, LibraryThing og Flickr. Projektet afsluttes i 2008.

Organisations ændring i Kultur og Bibliotek

I 2007 blev Kulturafdelingen og Udviklingsafdelingen etableret som to selvstændige afdelinger med

hver deres opgaveområde. Tidligere var afdelingerne samlet i Fagligt Sekretariat. Udviklingsafdelingen

varetager flere af centralbiblioteksopgaverne, herunder udviklingsopgaver, men skal også i højere

grad arbejde med udvikling af det kommunale biblioteksvæsen.


ÅBNINGSTIDER

Hovedbibliotek:

Mandag – fredag: 10.00 – 19.00

Lørdag: 11.00 – 16.00

Søndag: 11.00 – 16.00 (vinter)

Gentoftegade, Vangede,

Ordrup, Jægersborg:

Mandag – torsdag: 11.00 – 18.00

Fredag: 11.00 – 16.00

Lørdag: 10.00 – 14.00

Dyssegård:

Mandag – torsdag: 8.00 – 18.00

Fredag: 8.00 – 16.00

Lørdag: 10.00 – 14.00

Kombibiblioteket i Dyssegård

Det nye Ordrup Bibliotek

Det nye bibliotek i Ordrup forventes at åbne i sommeren

2008. I løbet af 2007 begyndte huset at tage form:

Bygningen er rejst, og det er tydeligt at se konturerne

af de kommende funktioner. I samarbejde med Ordrup

Gymnasium og Gentofte Kommunes Fritidsafdeling er

der arbejdet med husets indretning, og der er lagt planer

for det kommende samarbejde mellem gymnasiet og

folkebiblioteket, som i det nye hus smelter sammen til et

bibliotek.

Husets indretning tager udgangspunkt i funktionerne

frem for samlingen. Både indretning og udvalg af materialer

vil bære præg af nærheden til samarbejdsparterne.

Ligeledes vil bibliotekets arrangementer og materialemæssige

profil fokusere på idræt, sundhed, motion og

sund levevis.

Efteråret 2007 faldt den nye struktur på plads for Kombibiblioteket i Dyssegård. Med virkning fra 1. januar

2008 er det folkebiblioteket, der varetager skolebiblioteksfunktionen og åbner biblioteket kl. 8 om morgenen

for Dyssegårdsskolens lærere og elever.

Dyssegård Bibliotek

er et populært værested

for mange børn

17


18

Flere lånere på

nettet

Borgernes brug af bibliotekernes elektroniske

ydelser stiger fortsat. Brugen

af elektroniske tekstlicenser, som både

kan benyttes via fjernadgang eller via

bibliotekets pc’ere, er samtidig steget.

I 2007 steg antallet af downloads med

33 procent.

Antal besøgende på hjemmesider

3.000.000

2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

0

2004 2005 2006 2007

Spørg Olivia 170.518 171.810 407.278 401.980

Musikbibliotek.dk* 288.679 625.034 1.551.615 449.116

Danske billeder 63.053 74.914 116.552 160.829

Turellsamlingen 22.424 35.790 37.485 31.003

Gentofte Bibliotekerne 200.000 318.305 438.365 611.225

Total 744.674 1.225.853 2.551.295 1.654.153

*) Anden optælllingsmetode i 2007


E-ressourcer: licenser og databaser

80.000

70.000

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0

2004 2005 2006 2007

Søgninger 7.704 22.167 29.990 39.022

Downloads 11.466 15.758 19.405 34.874

Total 19.170 37.925 49.395 73.896

19


20

Over 800.000 besøgende

Besøgstallet faldt i 2007 til 823.112, hvilket er et lille fald på 1 procent i forhold til 2006. Bortset fra Dyssegård

og Jægersborg, der har haft en mindre stigning, er besøgstallet faldet på alle biblioteker. Ændringen

i besøgstallet kan forklares ved, at et stigende antal biblioteksaktiviteter, såsom reservering af materialer,

informationssøgning samt anvendelse af elektroniske informationsressourcer nu kan foretages hjemmefra.

Besøgstal 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Hovedbiblioteket 301.347 290.469 315.425 302.516 287.542 284.453

Ordrup 160.808 167.767 178.532 168.207 166.044 161.003

Gentoftegade 102.003 101.911 107.737 105.856 107.549 104.680

Jægersborg 57.575 59.927 61.944 60.317 50.715 55.105

Vangede 78.103 77.355 82.881 86.703 76.465 65.865

Dyssegård 60.968 61.870 105.882 146.208 143.070 152.006

I alt 760.804 759.299 852.401 869.807 831.385 823.112

Udlånstal

Gentofte Bibliotekerne har i 2007 haft 1.505.961

udlån, hvilket er et fald på 4,4 procent i forhold til

udlånet i 2006. Udlånsfaldet fordeler sig over alle

afdelinger, men det procentvist største fald ses på

udlånet af børnematerialer. Det er især udlånet af

musik og dvd’er, der har haft et stort udlånsfald.

Med hensyn til musikken er der ingen tvivl om, at

det er muligheden for at downloade musik, der er

årsag til det faldende udlån. I samme periode er

brugen af bibliotekernes netmusik steget fra 9.261

i 2006 til 31.421, svarende til en stigning på 240

procent.

Udlån 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Hovedbiblioteket 964.450 1.103.699 1.151.237 1.057.269 998.555 957.533

Ordrup 145.233 153.223 148.786 140.217 133.519 122.168

Gentoftegade 95.338 99.810 107.053 96.899 98.354 96.683

Jægersborg 66.654 75.976 77.699 67.199 61.410 63.927

Vangede 88.314 100.183 106.031 111.656 107.651 93.767

Dyssegård 88.722 100.250 98.043 106.670 108.699 106.282

Regionale udlån* - 60.528 73.187 40.414 66.775 65.601

I alt 1.448.711 1.693.669 1.762.036 1.620.324 1.574.963 1.505.961

*) Vandresamling, fjernudlån og skolen


Mere end bibliotek

Ud over de mere traditionelle bibliotekstilbud som udlån af materialer, hjælp og vejledning til at finde relevant

materiale og informationssøgning, har bibliotekerne afholdt ca. 200 arrangementer for børn og voksne.

Arrangementerne spænder overalt fra workshops og foredrag til læsekredse og musikalske arrangementer.

Der er desuden afholdt 61 brugerundervisninger,

hvor borgerne er blevet undervist i bl.a. Internet

for begyndere, Det offentlige på nettet og Netcafe

for seniorer.

Udklædte bibliotekarer på GentofteNatten

Astrid Lindgren fejres i børnebiblioteket

Forfatterskole med Kenneth Bøgh Andersen

21


Hovedbiblioteket

22

Flyv med i en kuffert

I sommeren tog projektet De Flyvende Kufferter i Børneafdelingen fat. Syv familier fra to af kommunens

daginstitutioner fik mulighed for at låne flyvende kufferter med alt godt fra børnebiblioteket:

bøger, spil, musik og dvd’er – sammensat af Børnebiblioteket helt efter familiernes ønsker. Kufferterne

afleveres på institutionen, hvor de tilmeldte familier afhenter dem, og fire uger senere skiftes

kufferterne ud med nye.

Projektet har været en succes, der har resulteret i glade og rosende breve til børnebibliotekaren

og biblioteket. Familiernes interesser har været meget forskellige og dækker tilsammen de fleste af de

materialer, som biblioteket kan tilbyde. Projektet fortsætter i 2008, hvor det udvides til flere institutioner

og familier.

Livlig Lørdag

Livlig Lørdag er blevet en stor succes. Arrangementerne skal så vidt muligt give børn mulighed for selv at

være medskabende og aktive, og det er lykkedes at gøre lørdagene til et tilløbsstykke, hvor forældre og børn

tilbringer kreativ tid sammen.

I 2007 har der været afholdt ni Livlige Lørdage med i alt ca. 650 deltagere. Aktiviteterne har bl.a. omfattet

workshops med maling på sten, skrotengle og mange andre kreative ting, der har knyttet børn og voksne

sammen. Livlig Lørdag foregår på udvalgte lørdage i Hovedbibliotekets åbningstid på torvet – arrangementerne

er åbne for alle.


Sommeraktiviteter med cirkus og forfatterskole

I den regnfulde sommer slog cirkus Tonny Trifolikum & Co dørene

op til fire dages cirkusskole. Cirkusteltet blev rejst på græsplanen

foran biblioteket, og 50 ivrige børn trænede ihærdigt til

den afsluttende festforestilling, der trak over 200 publikummer.

Biblioteket dannede i sommerferien også rammen om en

forfatterskole, som var en stor succes. 14 skriveglade drenge

og piger tilbragte ugen sammen med forfatteren Kenneth Bøgh

Andersen og fik ideer til gode historier og tips til at skrive dem.

Midt på ugen var hele holdet på besøg hos fire forlag i København.

Ugen sluttede af med et besøg af forfatteren Bodil El

Jørgensen.

Hvor højt læser du?

Børnebiblioteket har med stor succes afholdt den lokale og regionale runde i den landsdækkende

konkurrence Hvor højt læser du? Den afsluttende finale blev afholdt på Bellevue Teatret, hvor den

fyldte sal med stor energi lyttede til de 12 oplæsende børn på scenen.

Årets juletema var engle, og det blev udgangspunktet

for både udsmykning og aktiviteter. Luciadagen den 13.

december blev markeret som ”store juledag” med to velbesøgte

engleværksteder for voksne og børn. Børn fra Musikskolen gik

Lucia og sang julesange

23

Der var rift om pladserne på årets cirkusskole


24

Nyindretning af musikafdelingen

Det var tiltrængt at nyindrette bibliotekets musikafdeling, da det i 2007 var ti år siden biblioteket

begyndte at udlåne musik cd’er. Afdelingen har nu fået nye klæder – og præsenterer sig flot med nye

møbler og lys, der understøtter husets design og gør samlingen meget mere overskuelig for de mange

musiklånere.

Cæcilie Norby

Secret Oyster

Biblioteket swing’er!

Nogle af landets bedste musikere lagde vejen

forbi Hovedbiblioteket i 2007, og traditionen tro

bød programmet på fremragende jazz. Pianisten

Carsten Dahl og sangerinden Cæcilie Norby

spillede i foråret en formidabel jazzkoncert for

fulde huse. I efteråret blev 70’er gruppen Secret

Oyster genforenet og spillede nogle enkelte

koncerter i Danmark. Heldigvis var én af dem

på Hovedbiblioteket i Gentofteog deres

blanding af jazz og syrerock faldt bestemt i

publikums smag.


Læsernes Bogpris

– i samarbejde med

Berlingske Tidende

I 2007 indledte Gentofte Bibliotekerne et samarbejde

med Berlingske Tidende og Danmarks Biblioteksforening

omkring Læsernes Bogpris. Fire forfattermøder med de

otte nominerede forfattere til prisen blev alle afholdt på

Gentofte Hovedbibliotek til glæde for såvel kommunes

borgere, bibliotekets brugere som Berlingske Tidendes

læsere. Hvert arrangement præsenterede to forfattere,

der i blandt Carsten Jensen med Vi, de druknede, Pia

Fris Laneth med Lillys Danmarkshistorie og Leif Davidsen

med Den ukendte hustru, der i sidste ende blev

kåret som vinder af læsere fra alle landets folkebiblioteker.

I efteråret 2007 blev samarbejdet udvidet, idet begge

parter ønskede at afholde debatarrangementer i Øregaardssalen.

Biblioteket præsenterede i samarbejde med Berlingske

Tidende, herboende Peter Øvig Knudsen i forbindelse

med udgivelsen af andet bind af Blekingegadebanden.

Sidst på året var det Eva Jørgensen med Vi ses i morgen

om emnet sorg. Begge arrangementer var fuldstændigt

udsolgte.

Bøger – i poser og stakke

Voksenafdelingen satsede på de to koncepter Snup en pose i farten og Bøger i stakke. Snup en pose i

farten skulle gøre det hurtigere og nemmere for lånerne at få en række spændende og aktuelle titler

med i farten. Til Bøger i stakke blev der købt flere eksemplarer af de bedste og mest efterspurgte

titler, og det blev der brug for!

En massiv indsats på temaudstillinger i voksenområdet var også med til at inspirere mange lånere.

Her blev de præsenteret for et bredt udsnit af titler, der relaterede sig til f.eks. Folketingsvalget,

med bl.a. en masse politikerbiografier. Mest for mænd med spænding, fly og hurtige biler var også en

stor succes. Den faste sællert Chick lit vækkede mange kvinders interesse.

Peter Øvig Knudsen

25

Carsten Jensen


26

Læseklubbernes år

2007 blev året, hvor Gentofte Hovedbibliotek for alvor kom med på læseklubbølgen. Mange lånere

tog begejstret imod tilbuddet, og det blev til i alt tolv klubber, der læste alt fra den danske litteraturkanon

til storbyromaner og nye danske noveller. De samlet set 104 læseklubmedlemmer har hver

måned mødtes over en kop kaffe og en god snak om den aktuelle roman. I en af klubberne valgte

man at koncentrere sig om en enkelt roman – James Joyces’ murstensværk Ulysses. En anden af

klubberne var skræddersyet forældre på barsel, der trængte til afveksling fra bleer og amning. Læseklubberne

vil have deres gang på biblioteket til sommeren 2008.

Torveudstillinger

Som Torveudstilling blev der i

løbet af 2007 vist bl.a. tegneren

Christel (1919-92). Udstillingen

satte fokus på Christel

som et ikon for sin tid, og

den blev modtaget med stor

interesse. Udstillingen var tilrettelagt

af Birgitte Glob, som

er kendt for sine kulturhistoriske

bøger, bl.a. Pigedrømme

– om påklædningsdukkernes

kulturhistorie.


28 Traneudstillinger

Jonas Hvid Søndergård præsenterede os, på

udstillingen Intout, for en verden som på en

og samme tid er genkendelig og helt fremmed.

Malerierne var som at se gennem barndommens

kalejdoskop med farvede glasstykker.

Blot var glasstykkerne hos Hvid ikke faldet

helt på plads.

Charlotte Petersen gik i luften med Flyve

trænings øvelser (Ritus Fit) og valgte at vise

installationerne Treenighedsmaskine og Dobbelt

så meget indre frihed, som begge har

luften som tema. De var lavet af ombyggede

fitness-maskiner og -redskaber, men som et

holistisk fitness center, hvor fysik og spiritualitet

hænger uløseligt sammen.

Pia Lundgren Johansen skabte til udstillingsrummet

15 stykker unyttig information.

Det var alle abstraktioner over farven rød, en

symbolfarve som alle kender og kan forholde

sig til. På afstand var værkerne afstemte og

smukke, men ved nærlæsning kunne de skabe

fornemmelse af uro og uorden.

Ann Sophie Stærk viste under titlen Metro

Interiør nye malerier som visioner over velkendte

urbane interiører, som var indkapslet

som digitale snapshots. Samtalekøkkenet blev

til en drypstenshule og som Jeppe lod vi os

drive med til eventyrland for en stund.


Per Ahlmann & Lisbeth Eugenie Christensen

gik sammen om udstillingen Hjerneblod. Med

store keramiske skulpturer på gulvet og malerier

på væggene, skabte de et rum hvor deres

værker gik i dialog med hinanden. De undersøgte

forholdet mellem det rumlige og fladen

i et cool udtryk med følelsesladede undertoner.

Those Fantastic Machines or How Circumstances

Trigger Human Creativity. To samtidskunstnere

fra Krakow, Lukasz Skapski og Maciej

Plewinski, viste en fotografisk installation

som skildrede natur og mennesker i de små

samfund i Polen. Hjemmelavede traktorer,

køretøjer og maskiner blev i store serier skildret

med humor, men også med beundring og

respekt. Udstillingen var arrangeret i samarbejde

med Den Polske Ambassade, som en del

af Polske Kulturdage.

Troels Aagaard tog med udstillingen Don’t

believe the hype udgangspunkt i paradokset:

Hvordan ser lyd ud? Ekko, rumklang og Wow

& flutter er normalt ikke genstand for vores

visuelle opmærksom, ganske enkelt fordi vi

ikke kan se dem. Statens Kunstfonds Billedindkøbs-

og Legatudvalg præmierede den flotte

udstilling med 60.000 kr.

Espen Brandt-Møller anbragte en mængde

skulpturer på gulv og væg og inviterede til

en rejse i et landskab af skulpturer, poesi og

skitsekærlighed. Ved at lege med skulpturernes

indbyrdes størrelsesforhold opstod der et fantastisk

skulpturlandskab. Udstillingen hed da

også Skulpturens befrielse og andre streger.

29


30 Bydelsbibliotekerne

Ordrup jazz’er

Ordrup Bibliotek satte for alvor jazz på programmet

i 2007. Under Kultur- og Festdagene i

juni besøgte Jacob Fischer og hans trio biblioteket.

Vejret gav anledning til at rykke musikken

indenfor og fik man ikke det sædvanlige

bibliotek serveret, så fik man til gengæld et

potpourri af kendte og mindre kendte jazznumre.

Publikum strømmede til.

Også GentofteNatten stod i musikkens

tegn. Biblioteket havde besøg af Jeanett Debb,

der, godt bakket op af sin pianist, hyggede

med både børn og forældre, mens hun sang

gamle eviggyldige børnesange som Pjerrot sa’

til månen og Mariehønen Evigglad. Derefter

fortsatte aftenen med jazz for voksne. Den

lokale Skovser Trio spillede evergreens for et

mere modent, men ikke mindre interesseret

publikum.

Jeanett Debb var iført den fineste prinsessekjole, der

var kreeret af fantasifulde børnetegninger, og den

gjorde stor lykke blandt børn og forældre der sad

tætpakket

Det er da løgn!

Bellevue Teatret syder og bobler af 700 børns stemmer, mens de fordeler sig i teatrets mange korridorer.

Alle går de i 4. eller 5. klasse, og de skal sammen med deres lærere ind til en uforglemmelig

kulturel oplevelse i ordets og humorens tegn.

Carl Q. Møller, der står i spidsen for forestillingen Løgnehistorier er en formidabel fortæller og

formidler af ord. Han bobler af fantasi og historiefortælling og overtager scenen for fuld musik. Han

tegner, fortæller og fægter med armene, så alle tilhørere overgiver sig uden diskussion og lever sig

helt ind i hans univers, som består af frøer, der kan tale, tis der kan slukke brande og svamp på fødderne,

der ser ud som champignoner. De voksne ligger ned i sæderne og hulker af grin, og børnene

er helt oppe at stå på sæderne, når han vil have dem til at svare på noget.

Forestillingen Løgnehistorier er et resultat af et samarbejde, der blev indledt i 2005, da Ordrup

Bibliotek tog initiativ til at mødes med områdets skolebibliotekarer. De fælles visioner om, på tværs

af skolerne, at give eleverne nogle gode oplevelser samt styrke det indbyrdes samarbejde og kendskab

til hinanden, har siden da resulteret i flere gode og velbesøgte arrangementer.


Film skal også ses på biblioteket

Gentoftegade Bibliotek har gennem de sidste mange år haft stor succes med filmforevisninger for

børn og voksne – og biblioteket har efterhånden fået en stærk profil, som stedet, hvor man også ser

og mødes til spændende film.

• Ved 33 arrangementer har 500 børn i alt set film på biblioteket sammen med deres børneinstitution

eller dagplejemor

• 10 minutter i 5 film er en dokumentarfilmrække med klassiske dokumentarfilm. Biblioteket har

ved syv arrangementer i alt haft 150 tilfredse tilskuere

• Lørdags.dok viser de nyeste dokumentarfilm fra Filminstituttet. 320 tilskuere har overværet de 22

forestillinger i løbet af 2007

Bibliotek – med skeletter og skudsår

Gentoftegade Bibliotek er en aktiv deltager

ved Kultur- og Festdage, Gentofte-

Natten og andre kulturelle arrangementer

som Gadeforeningens Græskaraften i

oktober måned. Denne aften er Gentoftegade

altid fuld af familier, der benytter

en af de sidste aftener før efterårsferien

til en hyggetur i mørket. Børnene deltager

i en skattejagt, der fører dem rundt

i mange af gadens forretninger – og bl.a.

biblioteket, hvor de også skal løse en

opgave. I løbet af aftenen var små 900

mennesker inde og runde biblioteket.

Sminkøren Janus Winther demonstrerede

special effects og ansigtsmaling og sminkede

derefter ca. 50 børn med drabelige

skudsår, flængede fingre og grimme ar.

Smiling in a War Zone er en af

de mange populære film, som

Gentoftegade Bibliotek har vist

i 2007

31


32

Velkommen til Hassan, Ajan og Mohammad

En forårsaften mødte 14 indvandrerkvinder og deres børn op på Vangede Bibliotek. Psykologen

Basim Osman var inviteret til at fortælle om sundhed, kost og kunsten at ændre vaner, og han fik

hurtigt skabt en positiv stemning og en livlig debat.

Aftenen var et eksempel på bibliotekets aktive deltagelse i arbejdet med integration og samarbejde

med Netværksgruppen for Flygtninge. Biblioteket besøger ofte Netværkshuset med en stak

bøger, musik, film eller aviser for at få en snak med indvandrerne og fortælle om bibliotekets tilbud.

Heldigvis finder stadig flere vej til Vangede Bibliotek, der som det eneste bibliotek i kommunen har

materialer på indvandrersprog.

De to-sprogede børn inviteres til sproglegestue en gang om måneden. Temaerne i 2007 har bl.a.

været gode venner, mærkelige mennesker og at rejse. Der er blevet set film, læst billedbøger og ikke

mindst snakket og grinet.

Dan Turèlls Plads indviet

Der var lagt op til den helt store fest den 19. marts,

da Dan Turèll endelig skulle have sin plads i Vangede.

Dagen begyndte på Vangede Bibliotek i Turèll-samlingen,

hvor Turèll-prisen blev uddelt for første gang.

Prisen samt ét af Dan Turèlls slips blev overrakt til skuespilleren

og debattøren Farshad Kholghi. Talerne stod

Chili Turèll og Dan Turélls ven Jacob Ludvigsen for.

Herefter fulgtes de efterhånden flere hundrede mennesker,

heriblandt en talstærk presse, til den nye Dan

Turèlls Plads, der blev indviet af borgmester Hans Toft

sammen med Chili Turèll. Efter navngivningen indbød

borgmesteren til reception på biblioteket.


Bibliotek med

morgenåbent

Med 150.000 besøgende er Dyssegård

Kombibibliotek et levende

hus fra kl. 8 hver dag. Inden kl.

12 har mindst 500 allerede brugt

biblioteket i en blanding af indskolingsklasser

på faste ugentlige

biblioteksbesøg, større elever som

kommer enkeltvis eller i grupper i

forbindelse med informationssøgning

og lokale borgere, der nyder

godt af den udvidede åbningstid fra Dyssegård Bibliotek har mange arrangementer i løbet af året.

kl. 8-18 dagligt.

Som skolens bibliotek har medarbejderne stor fokus på muligheden for at

påvirke børns læseglæde. Biblioteket formidler mange gode bøger til alle aldre

og har f.eks. i samarbejde med skolens lærere mange deltagere i læsekampagnen

Sommerbogen, som netop skal styrke børnenes læselyst i sommerferien.

Da tendensen generelt går mod færre besøgende på bibliotekerne, har det

været en succes, at Dyssegård igen i 2007 har haft flere besøgende nemlig 6,2

procent flere end i 2006. De mange forskellige brugergrupper og brugerbehov

kræver, at biblioteket løbende nytænker indretning og funktioners placering.

Jægersborg – for børn og barnlige sjæle

2007 blev børnenes år på Jægersborg Bibliotek: et stigende antal børn benyttede biblioteket, lånte

materialer, og børneafdelingen blev nyindrettet med farvestrålende legetøj og en lækker sofa, hvor

forældre kan sidde og hygge sig med deres børn. Responsen fra børn og voksne har været meget

positiv.

Børnearrangementer har igen i år været et stort tilløbsstykke. Sommerarrangementerne blev som

sædvanligt afholdt på plænen bagved biblioteket. Der var Hatteteater med HonningBanden, hvor en

del børneinstitutioner var mødt op, og børnene fik lov til selv at optræde. Et andet sommerarrangement

var Bamseboogie, her var der god musik, som børnene kunne danse til.

Derudover har der været internetkurser for voksne, som er velbesøgte og meget populære og det

nyeste tiltag er en læsekreds.

Året sluttede af med en udstilling lavet af børn fra Fritidscentret Vandtårnet. Der var indbudt til

fernisering og hele december måned kunne man nyde de dejlige farvestrålende malerier, lavet over

temaet drømme.

33


34Centralbiblioteket

Gentofte Bibliotekerne er centralbibliotek for 26 kommuner

i Hovedstadsregionen. Grundydelserne omfatter Materialeoverbygning,

Informationstjeneste, Råd og Vejledning samt

Samordning af biblioteksvirksomheden. Derudover varetager

Gentofte, i samarbejde med andre biblioteker, en række centralbiblioteksopgaver

for hele landet: Spoergolivia.dk, Musikbibliotek.dk,

Bibliotekernes Musiktoolbox, Bibliotekernes

Netmusik, Elektroniske tekstlicenser, Kompetenceudvikling

af bibliotekspersonalet og Kørselsordning.

Materialeoverbygning

I henhold til kontrakten skal centralbiblioteket vægte aktualitet

og medindflydelse i valg af materialer samt sørge for en hurtig

og effektiv ekspedition af bestillinger.

I 2007 udlånte centralbiblioteket i alt 107.201 materialer til

andre biblioteker. Det er tale om et fald på 5,8 procent i forhold

til 2006. Faldet skyldes formentlig kommunesammenlægningerne,

som trådte i kraft 1. januar 2007, som har betydet, at

bibliotekerne i de sammenlagte kommuner har fået en større

materialebestand.

Centralbiblioteket indkøbte i 2007 udenlandsk litteratur til

bibliotekerne i Ishøj, Tårnby, Hørsholm, Allerød og Hillerød.

Informationstjeneste

For at imødekomme bibliotekernes behov for rådgivning og materialelevering

på informationsområdet har centralbiblioteket en

direkte linie for bibliotekerne i regionen. Telefonen er bemandet

fra kl. 9 til biblioteket lukker. I 2007 var der 192 opkald, og alle

biblioteker i regionen, på nær tre, benyttede telefontjenesten.

Råd og vejledning

Centralbiblioteket har ydet bibliotekerne individuel vejledning

og sparring ved såvel biblioteksfaglige spørgsmål som ledelsesmæssige

og bibliotekspolitiske emner. En stikprøveoptælling

over 14 dage i oktober/november viste, at der havde været 49

henvendelser, svarende til 1.274 henvendelser over hele året.

Der er tale om en mindre nedgang i forhold til 2006, hvilket formentlig

også kan tilskrives kommunesammenlægningerne og de

deraf større biblioteksenheder. 24 af regionens 26 biblioteker har

benyttet sig af rådgivningen.


Kurser og temadage

Centralbiblioteket har udbudt en række kurser og temadage

inden for aktuelle biblioteksemner, faglig opgradering, undervisning

og præsentation samt nye veje og metoder til at løse

biblioteksopgaven.

Kurserne er typisk målrettet en mindre gruppe på op til 14

personer, mens temadagene udbydes bredere. Kurser og temadage

udbydes to gange årligt i BIBLAB-katalogen. I 2007 er der

afholdt 59 kurser og temadage med i alt 1428 deltagere.

35

Konsulentydelser

Centralbiblioteket har i 2007 gennemført 17 konsulentydelser

for regionens biblioteker. Der er afholdt fire konsulentydelser

inden for BibTrainer begrebet, som fokuserer på Skabelse af

det Reflekssive Rum, Brainstorming og Projektmødet, samt to

benchbib inden for statistik, et Bibflow vedrørende arbejdsgange

i udlånsekspeditionen, fire projektledernetværk, fire konsulentydelser

om bibliotekernes udfordringer i forbindelse med kommunesammenlægningerne

samt to konsulentydelser i mødeledelse.

Derudover har tre biblioteker rekvireret konsulentydelser

mod betaling. Det drejer sig om konsulentydelser vedrørende

projektmetode, projektarbejde og afholdelse af et personaleseminar.

Samordning af folkebibliotekssamarbejdet

Der er afholdt ti Biblioteksledermøder og 21 møder i det faglige

netværk. Endvidere er der gennemført tre ad-hocgrupper besluttet

af Biblioteksledermødet inden for markedsføring, formidling

af licenser og læsehandicappede.

I henhold til kontrakten skal Gentofte understøtte strukturforandringer

samt nye metoder og veje til at løse biblioteksopgaven.

Det er sket ved at gennemføre arbejdsgangsanalyser, kurser

i Den Interne Træner, videreudvikling af Fremtidens børnebibliotek

til konkrete aktiviteter/resultater for bibliotekerne samt

formidling af skønlitteratur via brugerinddragelse bl.a. i kraft af

regionens læserkredse.

Der afholdes således fra den 3. til den 9. marts 2008 en skøn -

litterær festival, Læs Løs Lab eller Læsernes Litteratur Festival

i hele regionen med mere end 30 arrangementer, der primært

sætter læserne i spil.


36

Bib·forum

Centralbiblioteket udgiver et biblioteksfagligt tidsskrift med regionale

og generelle perspektiver. I 2007 blev Bib·forum udgivet

fire gange med temaer som: De unge og bibliotekerne, Bibliotek

2.0 – bibliotekerne og brugerinvolvering, Bibliotekernes tilbud til

ordblinde og læsesvage og Formidling af lokalhistorien.

Driftsafvikling

I 2007 har centralbiblioteket driftsafviklet bibliotekssystemet på

bibliotekerne i Allerød, Egedal, Frederikssund, Furesø, Glostrup,

Rudersdal, Fredensborg og Frederiksværk-Hundested.

EU-udbud

I 2007 har centralbiblioteket afholdt tre møder med regionens

biblioteker vedrørende et samlet udbud af såvel boglige som

ikke-boglige materialer. Der er udarbejdet en kravspecifikation,

og 22 af regionens 26 biblioteker deltager i udbuddet, der annonceres

i EF-Tidende ultimo januar 2008.

Musik i elektronisk form

Gentofte er i samarbejde med Herning, Odense, Århus, København

og Frederiksberg forpligtet til at sikre folkebibliotekerne

adgang til elektronisk musiklicenser. De seks centralbiblioteker

har i samarbejde med Statsbiblioteket og Biblioteksstyrelsen

organiseret sig i Bibliotekskonsortiet for formidling af Digital

Musik. I 2007, som var det sidste projektår, er der satset på konsolidering,

stabilisering og drift. I 2007 havde samtlige kommuner

i Gentoftes centralbiblioteksområde tilkøbt netmusikken. På

landsplan var det 86 ud af 98 kommuner.

Elektroniske tekstlicenser

Gentofte Centralbibliotek har i samarbejde med Roskilde og Århus

haft forpligtigelsen til at sikre folkebibliotekerne i Danmark

adgang til elektroniske tekstlicenser, der kan videreformidles til

brugerne. Rådgivning og vejledning samt varetagelse af referencespørgsmål

indgår i forpligtelsen. Opgaven omfatter tegning af

licenser samt løbende udvikling af formidlingen.

Opgaven varetages i et tæt samarbejde med de øvrige centralbiblioteker.

Desuden har der været afholdt koordineringsmøder

med Deff og øvrige relevante samarbejdspartnere. Med

udgangen af 2007 var der indgået aftale om 49 licenser, fortrins-


37

vis på danske og engelske elektroniske publikationer. Blandt de

største aftaler er en landsdækkende folkebiblioteksaftale med

Infomedia samt Gyldendals Online Leksikon.

På hjemmesiden www.licensguide.dk er samtlige licenser

beskrevet med links til forskellige markedsføringsmaterialer,

ligesom alle facetter af samarbejdet er dokumenteret hér.

”Wisdom of the Kids”: Børn hjælper hinanden

Lysten til at svare med og vise egne kompetencer, samt lysten

til at kommunikere med andre brugere har været et kendetegn

siden Spørg Olivias begyndelse – og et stort aktiv i en videreudvikling

af Spoergolivia.dk.

I september 2007 blev brugernes eget værelse på Spoergolivia.dk

åbnet. Værelset fik navnet Svareforummet. Lysten til at

svare med og gøre Olivia rangen stridig har været overvældende

fra første åbningsdag. Konkurrencen om at kvalificere sig som

svarekspert og måske blive udvalgt til at besvare spørgsmål

online på sit ekspertområde har været hård. Det nye svareforum

har givet bibliotekerne og professionelle endnu større viden om,

hvad der optager moderne børn og ikke mindst stor respekt for

de ressourcer, de repræsenterer.

Bibliotekernes MusikToolbox

Toolbox’en er et virtuelt arbejdsredskab for folkebibliotekernes

(musik)bibliotekarer. Bibliotekernes MusikToolbox har i 2007

satset på at forbedre og videreudvikle Materialevalgsvejledningen

i samarbejde med de andre centralbiblioteker. Den seneste

tilfredshedsundersøgelse viser, at Bibliotekernes MusikToolbox

for alvor bliver brugt som det arbejdsredskab, det er tiltænkt.

Koordinering af kompetenceudvikling

I samarbejde med centralbibliotekerne i Århus, Vejle og Roskilde

varetager Gentofte koordinationen af initiativer for kompetenceudvikling.

Der er udpeget og uddannet 28 kontaktpersoner/ambassadører

til Borger.dk, som har deltaget i to kurser vedrørende

Borger.dk. Endvidere er der afviklet to landsdækkende workshops

i samarbejde med Borger.dk med deltagelse af samtlige

kontaktpersoner og trænere. Endelig er der udarbejdet evaluering

af indsatsområdet.


38

Musikbibliotek.dk 2007

Såvel digitalt som i den fysiske verden har Musikbibliotek.dk

konsolideret sig og udvidet kredsen af samarbejdspartnere i

2007.

Ved at blive samarbejdspartner med Roskilde Festival markerede

Musikbibliotek.dk sig som en seriøs og væsentlig spiller i

det danske musikmiljø. Gennem otte dage stillede Musikbibliotek.dk

16 computere op til fri afbenyttelse, hvor festivaldeltagere

kunne logge sig ind, uploade, tjekke nyheder, fotos, anbefalinger

og downlåne musik fra netmusik.dk.

Tidligere på året var Musikbibliotek.dk afsender på et samarbejde

med Spot Festivalen, hvor fem biblioteker præsenterede

sing-a-songwriter gruppen Up-North.

Sidst men ikke mindst har Musikbibliotek.dk arbejdet intensivt

med to digitale projekter: dels en digitalisering af 25 årgange

af musikmagasinet Gaffa (projektet offentliggøres i foråret 2008),

ligesom Musikbibliotek.dk 2.0 med høj grad af brugerinddragelse

eller brugerdrevet indhold bliver en aktiv del af sitets fremtidige

udtryk.


Kørselsordningen

39

Gentofte Bibliotekerne varetager den regionale kørselsordning

for alle kommuner i centralbiblioteksområdet, og indgår som

knudepunkt i den nationale kørselsordning. Centralbibliotekets

opgave er både at sikre udbringning og afhentning af biblioteksmaterialer

på den nationale rute samt at sortere materialer til

såvel den regionale som den nationale rute. Der køres fem dage

om ugen til folke- og forskningsbibliotekerne og to til tre dage

til uddannelsesbibliotekerne. Der afgår tre ruter fra Gentofte

Knudepunkt, og der køres til i alt 60 biblioteker.


40 Kulturskolerne

Kulturskolerne på Duntzfelts Allé 8 i Hellerup er Gentofte Kommunes nye sted for undervisning i kulturelle

og kreative fag. Kulturskolerne huser ledelse og administration af Gentofte Musikskole, Drama- og Billedskolen,

Kulturpakkerne, weekendaktiviteter for børn og familier samt undervisningstilbud fra en række af

kommunens aftenskoleforbund.

De mange skolers samling under Kulturskolerne skaber en enestående mulighed for at etablere et hus

med et levende kreativt miljø. Op mod 60 lærere har deres ugentlige gang i huset, og der er store forventning

er til den synergieffekt, der vil opstå tværs af kunstretninger, udtryksformer og aldersgrupper.

Byggeriet på Duntzfelts Allé skulle have været afsluttet i efteråret 2007, men er desværre blevet forsinket.

Trods dette er administration og ledelse flyttet ind i huset den 1. september, og undervisningen er gradvist

begyndt.

Kulturskolerne er der to bevægelsessale, to værksteder, to billedkunstlokaler, to håndarbejdslokaler, to sproglokaler

og syv musiklokaler

Kulturpakker

Kulturpakkerne er en nyhed i kommunen. Kulturpakkerne er tilbud til daginstitutioner og folkeskoler

om projektorienteret undervisning i kunstneriske fag. En Kulturpakke er af en til tre dages varighed,

og undervisningen varetages af uddannede og udøvende kunstnere, hvilket gør Kulturpakkerne til et

anderledes og unikt tilbud. I efteråret 2007 har der været udbudt Kulturpakker med legeworkshops,

teater, actionpainting, dans, billedkunst, arkitektur og design, interaktive medier, billedkunst og

installation, drama, litteratur/fantasy, lyd-formning og stomp. I alt 34 klasser har været på Kulturskolerne

i efteråret og 15 forløb er gennemført i daginstitutionerne.


Weekendarrangementer for børn og familier

Weekenderne byder på mange forskellige tilbud til børn og deres familier. I efteråret har der været

afholdt to såkaldte Kamæleonkoncerter, hvor professionelle musikere spiller koncerter udviklet til

børn i forskellige aldersgrupper: I oktober optrådte slagtøjsspiller Lars Storck med band, og rapperen

Per Vers optrådte i november. De mindste børn har desuden kunnet opleve teaterforestillingen Tommelise,

og der har været åbne værksteder med engle, skulptur og dans. I alt har der været tilbudt fire

værksteder og tre forestillinger med i alt ca. 237 deltagere.

41


42Gentofte Musikskole

Musikskolen har de seneste tre år gennemgået en rivende udvikling ikke blot med en forøgelse af

elevtallet, men også med en ambitiøs udvikling af undervisningstilbuddene. Der er fokus på, at

imødekomme borgernes ønsker, men også på at sikre den ”musikalske fødekæde”, hvor der arbejdes

målrettet på at rekruttere og fastholde elever på de sjældent valgte klassiske instrumenter.

En af de helt store begivenheder i 2007 har været, at Musikskolens administration og en del af

undervisningen er flyttet til Kulturskolerne på Duntzfelts Allé 8. Musikskolen har indgået en aftale

med Kommunen om at varetage administration for Kulturskolerne og Drama- og Billedskolen. En stor

del af Musikskolens undervisning, især for de yngste elever,

foregår dog stadig i elevernes nærmiljø på de lokale folkeskoler,

da det er vigtigt, at undervisningen findes der, hvor børnene er.

Prøv en tuba

I foråret 2007 har Musikskolen været ude på en del folkeskoler

for at præsentere blæserinstrumenter for 4. klasserne. Der er

mangel på elever på især de klassiske blæserinstrumenter,

og med en særligt tilrettelagt time, hvor fire lærere har spillet,

demonstreret og aktiveret eleverne, har målsætningen været

at trække flere elever til. Det er et projekt, som vil blive

gentaget, da det tager tid at fange børnenes interesse.

Fra 0-25 år – fra begynder til rutineret

Musikskolen har 2330 aktivitetselever og et bredt udbud af tilbud om musikundervisning til børn

og unge i alderen 0-25 år. Der er såvel individuel undervisning som tilbud om kor, orkestre, bands,

ensembler m.m.

Som et særligt tilbud til folkeskolerne er der etableret en kompagnonordning, som tilbydes alle

børnehaveklasser i kommunens folkeskoler. Her tager en rytmiklærer fra Musikskolen ud i børnehaveklasserne

og underviser klasserne en time om ugen. Hver klasse får 16 ugers undervisning,

hvoraf Musikskolen dækker halvdelen af udgiften. Ni ud af elleve folkeskoler samt en privatskole

i Kommunen har taget imod tilbuddet. Som en opfølgning på kompagnonundervisningen, er der i

2007 oprettet skolekor, Sanglopper, for 1. og 2. klasses elever på syv skoler. Sangloppekorene tæller

til sammen ca. 100 elever.

Musikskolens talentlinie har nu tre årgange med i alt ti elever. På talentlinien får eleverne mere

undervisning i deres hovedfag, undervisning i hørelære og musikteori, sammenspil og opførelsespraksis,

undervisning i klaver, hvis ikke det er deres hovedinstrument, samt undervisning i brugsklaver,

hvis klaver er deres hovedinstrument.


Arrangementer og koncerter

Musikskolens elever og lærere medvirker hvert år ved talrige musikarrangementer og koncerter arrangeret

lokalt på de enkelte skoler. Der er også et aktivt samarbejde med andre musikskoler i Københavnsområdet

om at arrangere og deltage i større stævner.

Begivenheder i 2007:

• Soiré på Øregaard Museum

• Temakoncert på Experimentarium

• Særlige omvisninger på Experimentarium for instrumentalelever

• Koncert for talentliniens elever i samarbejde med Furesø Musikskole

• Band-aften på Spil Dansk Dagen i samarbejde med Ungdomsskolen

• Koncert ved åbning af Børnekulturugen på Øregaard Museum

• Klassisk koncert med de 13-25-årige elever på Hovedbiblioteket

• Korstævne for Sanglopperne

• Strygerstævne i Radiohusets Koncertsal

• Bands spiller ved Ungdomsskolens Julecafé

• Julekoncert i Messiaskirken

Nyt samarbejde med Experimentarium

I 2007 har Musikskolen indledt et spændende samarbejde med Experimentarium. I foråret blev der

afholdt en temakoncert om Billeder i musik på Experimentarium og i fællesskab er der udviklet en

særlig omvisning på museet, der tager udgangspunkt i Natur, teknik og musik. Naturfag og musik er

tæt forbundne, og det kan tydeliggøres og inspirere eleverne i dette projekt.

43


44Drama- og Billedskolen

I 2007 flyttede Drama- og Billedskolen ind på Duntzfelts Allé 8 sammen med Musikskolen under

fællesnavnet Kulturskolerne. Hermed fik Dramaskolen endelig mulighed for at honorere behovet hos

brugerne om et dramahold for de 8-9-årige og at etablere en rigtig teaterscene.

Dramaskolen

Dramaskolen har optaget 80 elever i alderen 8-16 år, fra 14 forskellige skoler i kommunen. Der er venteliste.

I foråret 2007 blev der sat følgende forestillinger op:

• Teaterforestillingen Romeo og Julie, en bearbejdet udgave af klassikeren med dans og musik, blev spillet

to gange for familie og venner i Musikhuset på Maglegårdsskolen

• Teaterforestillingen Fan-ta-sky-ko-to-pi-a var skrevet til holdene af instruktøren ud fra børnenes improvisationer.

Her blev vist to forestillinger med to forskellige hold – ogfor familie og venner i Musikhuset på

Maglegårdsskolen

Det er målet at præsentere eleverne for så mange facetter af teatret som muligt. Der undervises to drama- og

teaterhold samtidig – mens det ene hold har drama har det andet f.eks. dans, stemmetræning, klovneteknik

eller sang. Begge hold holder så en fælles pause og bytter undervisning. De forskellige discipliner giver en

fornemmelse af at gå på en teaterskole. Den fælles pause, hvor eleverne snakker sammen og får lidt at styrke

sig på, er en vigtig del af det kulturelle møde.


Billedskolen

Billedskolen har optaget 114 elever i alderen 8-16 år, også fra 14 forskellige skoler. Der gik tillige 14 voksne

på familieholdene Tag din voksne i hånden. Billedskolen har også venteliste.

Der er undervisning en eftermiddag om ugen for hvert hold. Fire hold i tegning og maleri, et hold i klassisk

tegneserie og et hold i mangategneserie. Der er elever, der har gået på skolen fra dens start i år 2000 og

mange af de ældste elever vender tilbage efter en pause. Billedskolens Croquiskursus er for skolens tegneog

maleelever fra ti år og op fire eftermiddage i januar.

Udstilling i Budapest

Billedskolen blev af Kunststyrelsen bedt om at levere

billeder til en stor udstilling i Budapest i forbindelse med

den årlige nytårskoncert på Palace of Arts, hvor der spilles

Haydns: Skabelsen. Temaet blev lagt ind i undervisningen

i efteråret, og elevernes arbejder hænger i Palace

of Arts hele januar måned 2008, hvorefter de flyttes til

Kesckemet Kulturinstitut 80 km udenfor Budapest, hvor

de udstilles i februar. Herefter kommer de store billeder

tilbage til Danmark og udstilles i marts.

Udstilling

45

Billedskolens årlige udstilling af elevernes

arbejder var på Øregaard Museum i april.

Det var en stor ære for eleverne at få lov til

at udstille på et rigtigt museum. Temaet var

Identitet, og det var en meget flot udstilling

af høj kvalitet.


46 Lokalhistorisk Arkiv

Interessen for Gentoftes lokalhistorie er stor, og 2007 var præget af mange interesserede brugere,

henvendelser på arkivet og deltagelse ved lokalhistoriske arrangementer i løbet af året. I arkivets

åbningstid stiller arkivet sin samling og ekspertise til rådighed for brugerne. Her kan alle få hjælp og

vejledning til at undersøge lokalhistoriske spørgsmål. I 2007 modtog arkivet 750 individuelle henvendelser

og forespørgsler fra interesserede brugere.

I 2007 igangsatte arkivet en indsamlingskampagne, hvor arkivet efterlyste billeder og historisk

materiale om industri og virksomheder i Gentofte Kommune.

Derudover modtog arkivet i 2007 i alt 130 (104 i 2006) indleveringer fra institutioner, virksomheder

og privatpersoner.

Film – Levende

Gentoftehistorier

I 2007 tilrettelagde og producerede

arkivet dvd’en Gentoftehistorier –

Familieliv i et halvt århundrede,

som med udgangspunkt i familielivet

fortæller Gentoftes historie

fra begyndelsen af 1900-tallet til

1950’erne. Filmen indeholder 28

minutters levende fortælling og

dokumentariske filmklip, der alle

stammer fra samlingerne – mange

har aldrig tidligere været vist.

Med filmproduktionen ønskede

arkivet at sprænge rammerne

for et lokalarkivs traditionelle

arbejdsfelter og vise, at arkivet

kan have en langt mere aktiv

rolle omkring formidlingen af

lokalhistorie.


Digitalisering – Lokalhistorien på nettet

Arkivet fortsatte i 2007 arbejdet med at

digitalisere samlingen. Det er et arbejde,

som vil strække sig over mange år,

og som vil resultere i en lettere adgang

til den lokale kulturarv for brugerne.

Et synligt resultat er tilvæksten af

lokalhistoriske billeder fra Gentofte

på www.danskebilleder.dk, hvor der

nu præsenteres 2.000 billeder ud af

samling ens ca. 75.000 billeder.

Udstilling – Industri i Gentofte

I efteråret åbnede arkivets udstilling ’Der var skam også industri i

Gentofte’ på Gentofte Hovedbibliotek. Udstillingen var Lokalhistorisk

Arkivs bidrag til Industrikulturår 2007. På udstillingen kunne borgerne

opleve såvel kendte som mindre kendte industrivirksomheder

i Gentofte gennem tiden.

47


48

Lokalhistorie

for børn

Sideløbende med udviklingen af websitet kulturjagt.dk har arkivet

indsamlet praktisk erfaring med formidling af lokalhistorie til børn

i daginstitutioner og skoler i Gentofte.

Det er blevet til mange spændende møder med børn om den

lokale kulturarv, bl.a. tilbyder arkivet lokale byvandringer, historiske

rollespil, animationsprojekter og historiske

workshops med ’historiestuer’ til

skoler og institutioner – i en interessant

og dialogbaseret form.

Børnene prøver at være i en historiestue,

hvor de leger historiske lege,

laver kludedukker, ser billeder og hører

fortællinger om, hvordan det var at

være asylbarn (børne havebarn) i gamle

dage. For tællingerne er enkle og konkrete

og tager udgangspunkt i børnenes

egen hverdag. Børnene laver deres

egne kludedukker, prøver historisk tøj,

smager Amagermadder og leger med

tøndebånd og stylter.

Historiens Dag –

Børn i industrihistorien

For tredje gang blev der i 2007 landet over afholdt

Historiens Dag. I år var temaet børn i industrihistorien.

I samarbejde med lokale foreninger og samarbejdspartnere

bød arkivet på en spændende dag

i Vangede. De 100 deltagere kunne prøve, hvordan

det var at gå i skole i den gamle landsbyskole i Vangede

(i dag Charlotteklubben) og arbejde på gartneriet

og teglværket.


Festdage i historiens lys

Flere hundrede borgere deltog i de populære omvisninger

på Bernstorff Slot og Rosenhaven. Der var

også mulighed for at komme på en historisk bustur

med guide rundt i Gentofte og Vangede, og på Garderhøjfortet

deltog hundredvis af børn og voksne i

en spændende skattejagt. Som noget ganske enestående

lykkedes det at åbne dørene til bunkeren i

Bernstorffsparken, og i samarbejde med Gentofte

Kirke arrangerede arkivet en byvandring i Det gamle

Gentofte, hvor deltagerne ved GentofteNatten sluttede

af med at se og høre om de spændende gamle

gravsteder.

49


50

Pjerrot viser billeder fra børnekunstudstillingen i Svenske Villa under Børnekulturugen


Skoler i Gentofte Kommune sendte balloner til vejrs under Børnekulturugen

for at markere FN’s Børnekonvention

Kultur og BilioteK

Ahlmanns Allé 6 2900 Hellerup

Telefon 39 98 58 00

www.gentofte.dk www.genbib.dk

More magazines by this user
Similar magazines