EBELTOFT MARINEFORENING - Danmarks Marineforening

marineforeningen.dk

EBELTOFT MARINEFORENING - Danmarks Marineforening

Nr. 1 jaNuar 2012

EbEltoft MarinEforEning


jagt

fiskeri

skibsudstyr

garn + ruser

sejlsport

KARSTEN KJÆR HAVNEVEJ 1 . 8400 EBELTOFT . TLF. 86 34 10 33

Ebeltoft Guld & sølv

Joan Damm

Adelgade 38 · 8400 Ebeltoft

Tlf. 86 34 11 00 · Fax 86 34 66 71

- med eget guldsmedeværksted

Flügger farver

Malerfirma Skriver Møller

Ndr. Strandvej 4, 8400 Ebeltoft, Tlf. 8634 1344

god betjening

Din sport: Vor speciale

Webshop: www.bygholm-online.dk

Adelgade 20-22 · 8400 Ebeltoft

Tlf. 8634 4900 · ebeltoft@bygholm-online.dk

Næste kammeratskabsaften

torsdag den 26. januar, kl. 19.30 i Marinestuen

Vi holder alle gode traditioner i hævd og

starter med at foreningen er vært ved

en gang varm punch, hvormed vi ønsker

hinanden

gOdt NytÅr

Derefter giver vi ordet til Peter Brøgger,

der med titlen

På vagt i Nordsøen

vil holde et lysbilledforedrag om rederiet

Esvagt fra Esbjerg. Rederiet,

der startede som et ”lille rederi” med

en flåde af nogle få ombyggede fisketrawlere,

og som i dag har vokset sig

til et stort og internationalt anerkendt

rederi med speciale i vagt- og redningstjeneste.

Der fortælles om rederiets

historie, dets skibe (Multirole AHTS,

Standby Vessels ERRV, Chrewchange

Vessels og Multirole Vessels) og forskelligartede

opgaver, men også om

Kabysrygtet dec. 2011

Næste kammeratskabsaften............. 3

Godt nytår........................................ 3

Nyt medlem................................ .....7

Gaver til foreningen.................... .....7

Indkaldelse til generalforsamling.... 8

Forhyring af slupgaster....................8

Dødsfald.......................................... 9

Hjælp............................................. 10

Flagalléen.......................................10

dagligdagen ombord med dens rutiner,

øvelser og fritidssysler.

Mens disse linier skrives, er Peter iøvrigt

ombord i ”sit” skib, ”Esvagt Observer”,

hvor han skal fejre jul og nytår, og han

har netop sendt denne hilsen hjem:

”Nordsøen, 14.-12.-2011.

Hej i Marinestuen.

Så er vi kommet godt ud ombord efter

diverse forsinkelser.

Det startede allerede i Tirstrup, hvor vi

blev 20 min. forsinket.

I Kastrup var der så forsinkelser på flyet

til Oslo. Lufthavnen i Oslo havde været

lukket pga. isslag om formiddagen så al

flytrafik dertil havde været aflyst. Vi kom

afsted fra Kastrup 2½ time forsinket og

nåede derfor ikke vores fly i Oslo, men

var allerede ombooket til et andet fly

som kun var 15 min. forsinket.

Ankom på Alpha (skifteskibet, der

skulle sejle dem ud til ”Observer”, red.)

i Sandenes kl. ca. 01.15 Æ

Prisstigninger / Hjertestarter...........11

Hilsen fra kabyssen...... ..................11

Skyttelauget....................................13

Slupkorets meriter..........................16

Støt kanonjolleprojektet.................19

Kommende arrangementer.............19

Året, der gik - fortalt i billeder.......20

Nyheder fra Havfruerne.................19

Faste programpunkter....................19

1


Kabysrygtet

Ebeltoft Marineforenings medlemsblad,

udkommer 10 gange om året.

Deadline: Den 15. i måneden før hver

udgivelse.

redaktør:

Jørgen Brøgger,

Stenhøjevej 14, 8400 Ebeltoft

Tlf. 8636 2538

E-mail: jb@joergen-broegger.dk

Grafisk tilrettelægning:

Niels Poulsen

Dådyrvej 5, 8400 Ebeltoft

Tlf. 2211 6945

E-mail: np@v-g.dk

ebeltOft MariNefOreNiNg

Stockflethsvej 7

8400 Ebeltoft

Tlf. 8634 3030 (Marinestuen)

Tlf./fax 8634 3070 (Kontoret)

marineforeningen-ebeltoft@mail.dk

ansvarlig for tekniske anlæg

Poul N. Jørgensen.

Tlf. 86 34 32 38

sUPPleaNter :

Frank Heede. Tlf. 86 34 38 12 - 51 70 89 56

Repræsentant i paraplyorganisationen vedr.

Maritime Dage

Peter Brøgger. Tlf. 40 71 95 09

Formand for Skydeudvalget

flaggaster:

Tommy Schmidt (flagbærer)

Tlf. 86 34 35 25

Erik Lyager (1. reserve)

Tlf. 87 52 10 45

Niels Jørgen Tastum (2. reserve)

Tlf. 86 98 81 67

iNterNe reVisOrer:

Flemming Hjorth Christensen,

tlf. 86 34 38 63

Erik Grønlund, tlf. 86 34 63 82

Vi havde afgang Sandenes kl. 03.00 efter

at de sidste folk var ankommet. Det var

dem, som fløj Billund, Oslo, Stavanger.

De var med et andet flyselskab og kom til

at vente mere end 5 timer i Oslo.

Vi var ude ved Observer kl. 23 tirsdag

aften men måtte indstille skiftet p.g.a

dårligt vejr. Så vi fik skiftet onsdag formiddag

kl. 11, og det var stadig ikke det

bedste vejr, men havde dog lagt sig lidt.

Ellers alt vel om bord..

Ikke mere herfra i denne omgang. Vi ses

den 26. januar.

Mange hilsener

Peter.”

godt nytår

Efter foredraget er der som sædvanlig

kammeratligt samvær med mulighed for

et slag kort, en gang rafling, for at gå på

opdagelse i Marinestuens bibliotek, - eller

blot for en hyggesnak med gode venner.

HUsK: emblem skal bæres, - uden

emblem skal betales bod på 10,- kr.

Nye medlemmer, der endnu ikke har

modtaget emblem vil få dette overrakt i

forbindelse med aftenens velkomst.

bestyrelseN :

formand:

Jørgen Brøgger

Tlf. 86 36 25 38 – 40 35 22 11

Næstformand:

Heniz Tønder Thompson. Tlf. 82 30 81 61

Kasserer og leder af slup-koret

Uwe Weissfeld

Tlf. 86 34 65 20

UdPeget UdeNfOr bestyrelseN:

leder af travalje-restaureringen:

Christian Koudal

Tlf. 86 34 18 17

leder af praktisk vedligeholdelse af

fartøjerne

Kurt Nielsen

Tlf. 86 34 36 69

leder af Pudselauget (pudsning af Marinestuens

sølv- & messingtøj m.v.):

tak !

Her ved årsskiftet skal først og fremmest

lyde en stor tak til alle, der på den ene

eller anden måde har rakt foreningen en

hjælpende hånd i året, der gik !

Mange har været i aktion på mange

og meget forskelligartede opgaver.

Spændende fra bygningsvedligeholdelse

over kabystjans og til barvagt ved

De Maritime Dage. Fra korsang & optræden

over Kabysrygte-omdeling til

kunne sige ”tak for indsatsen” ved den

traditionelle ”Skafferfest”, der vil blive

annonceret i næste ”Kabysrygte”.

Højt aktivitetsniveau

Også 2011 var præget af et højt aktivitetsniveau,

hvoraf jeg især vil fremhæve

fem ting:

• Rejsningen af mindestenen ved Jernhatten

for Tage Ingildsens redningsdåd

ved forliset af minestrygeren ME 1016

den 29. januar 1946

sekretær

Erik Lyager Tlf. 87 52 10 45

ansvarlig for bygningsvedligeholdelse, og

Knud A. Jensen

Tlf. 86 34 11 79

leder af Kanonlauget (vedligeholdelse af

kanoner og minebøsser):

Thorkil Thorsen Tlf. 40 33 50 65

skydebanevagter. Fra sølv- & messingpudsning

over opstilling & nedtagning

af flagalléen til hjælp ved Juleskafning

på Fregatten. Fra Slupsejlads over salg

af små Valdemarsflag til renholdelse af

• Vi fik ny hoveddør og nyt gulvtæppe i

Marinestuen

• Skydebanen blev miljørenoveret, så

den i dag på fornemste vis lever op til de

nyeste miljøkrav på området

foreningens fartøjer:

Erich Franzen

Tlf. 86 36 10 33 – 40 27 10 33

ansvarlig for udenomsanlæg:

Børge Pedersen

leder vedr. flagalléen:

Erik Hebsgaard

Tlf. 86 34 24 41

Vicevært

vore udenomsarealer. Fra klargøring af

travalje og Slup over officielle repræsentationer

og som foredragsholdere ved

kammeratskabsaftener; o.s.v., o.s.v.. –

Alt sammen noget, som ikke ”bare laver

• Vores bygninger fik en hårdt tiltrængt

facaderenovering (vi mangler stadig

vest-facaden samt lagerbygningen, men

vi kom i gang og vi kom langt)

• De mange TV-optagelser af Slupkoret,

Tlf. 86 34 00 86

Gunnar Christensen.

sig af sig selv”.

- der forhåbentlig resulterer i en TV-ud-

Tlf. 86 34 16 54

Vi glæder os til mere ”håndgribeligt” at sendelse om koret og Marineforeningen. Æ

2

3


4

Adelgade 29 - DK 8400 Ebeltoft

Tlf. 8634 3600

www.vandmand.dk

aDelgaDe 27 · 8400 ebeltoft

tlf. 8634 1211

steen Kok

Nedergade 34

Tlf. 21 45 66 29

vi gør de store hanner større

Mange andre aktiviteter var med til at

præge året, som det fremgår af fotokavalkaden

på side 20.

få noget for dit kontingent

Vi vil gerne sige tak til alle de medlemmer,

der allerede har indbetalt kontingent,

- og ligeledes en stor tak til de, der

har fundet anledning til at anvende linien

”frivilligt bidrag” på indbetalingskortet !

Til Jer, der endnu ikke har betalt, siger

vi: Husk, at hvis I også vil tegne skud

til Fregatskydningen, skal de 40,- kr. for

”de obligatoriske skud” indbetales sammen

med kontingentet på de 400,- kr.

Vi får jo alle mange regninger ind ad

døren ved årsskiftet, og i den situation

kan det måske for nogen synes, at 400,-

kr. er et højt beløb. Men når man tænker

nærmere over det, er det trods alt kun

100,- kr. i kvartalet, - og jeg vil stadig

vove den påstand, at med det aktivitetsudbud,

vi har i Marineforeningen, er det

– om ikke den, så i hvert fald en af de

foreninger i byen – hvor man får mest

for sit kontingent, hvis man ellers vil benytte

sig af det.

Det kan igen give anledning til at opfordre

til at bakke op om foreningens arrangementer,

hvorved man vil give sig

selv nogle gode oplevelser.

bak op

Udover at man giver sig selv nogle

oplevelser ved at deltage i foreningens

aktiviteter, signalerer men dermed også

opbakning om sin forening. Og det er

vigtigt; det har enhver forening altid behov

for. Også Marineforeningen, selvom

vi på det felt trods alt nok er heldigere

stillet end så mange andre foreninger.

Jeg vil i den forbindelse især ”slå et slag”

for deltagelse i vore kammeratskabs-

aftener, i Fregatskydningen (hvor man jo

også kan deltage – med vinderchancer –

uden selv at skyde eller i det hele taget

at være tilstede) og den årlige Slupsejlads.

Ved sidstnævnte har vi behov for

at få sænket gasternes gennemsnitsalder,

såvel reelt som anciennitetsmæssigt. De

fleste gaster har været med i over 20 år.

En enkelt (Søren Basse) har været med

i alle de 38 år, vi har stået for Slupsejladsen,

og et par andre har været med

i 35 år. Ebeltoft er – såvidt vides – den

eneste søkøbstad i Danmark, hvor denne

gamle, maritime tradition holdes i hævd

hvert år. Det forpligter faktisk. Det vil

være utroligt trist, hvis vi ikke vil være

i stand til at sikre overlevelsen af denne

maritim-kulturhistoriske tradition bare

på grund af mandskabsmangel.

”Halvrunde fødselsdage” i 2012

Foreningen kan markere to ”halvrunde

fødselsdage” i år. Den 28. februar fylder

foreningen 95 år. Det vil blandt andet

blive markeret ved, at generalforsamlingen

holdes på selve stiftelsesdagen, -

det er i år en tirsdag, og dermed holdes

generalforsamlingen til en forandring

altså ikke den sidste torsdag i måneden.

Nærmere om hvordan vi i øvrigt vil

markere den halvrunde dag vil komme i

næste ”Kabysrygte”.

Når Fregatskydningen skydes i gang

med kanonsalut den 3. marts, markerer

det samtidig, at Fregatskydningerne er

gået i gang med at fejre 65-års fødselsdag.

Også denne halvrunde dag vil blive

markeret på behørig vis.

det nye år iøvrigt

Også 2012 vil byde på en række gode

aktiviteter. Ebeltoft Maritime Dage vil

blive afviklet 17.-19. august, hvor vi

regner med, at Søværnets Dykkerkursus

igen kommer på adoptionsbesøg, - og vi

håber, at de i år har et dykkerskib med.

Planlægningen af De Maritime Dage

Æ

5


6

RugaaRd-El/total sEcuRity

total sEcuRity alaRm

El- installation

stockflEthsvEj 9 - 8400 EbEltoft

tElEfon 86 34 26 00

E-mail: sERvicE@RugaaRd-El.dk

www.RugaaRd-El.dk

Jørgen Nyhuus

Bliv fordelskunde,

og få de gode renter

Ring og aftal tid på 87 52 15 93

jernbanegade 7 · 8400 ebeltoft · tlf. 8634 1711

A

Når du mister en af dine kære

er det vores opgave at

hjælpe med det praktiske.

Alle aftaler kan træffes i hjemmet.

Begravelsesforretning

bjarNe søreNseN

Strandlyngen 4 · 8400 Ebeltoft

Tlf. 86 34 34 47

”hænger p.t. lidt nødbremsen”, blandt

andet som resultat af vanskeligheder

med at få nogle til at påtage sig en styrende

opgave. Der er dog enighed om,

at De Maritime Dage skal gennemføres.

Søværnets Dag bliver som altid afholdt

på årsdagen for Slaget ved Helgoland,

den 9. maj 1864, og også i år vil foreningen

have til opgave at stå for afviklingen

af paraden. Herudover vil Fregatinstitutionen

den 15. maj markere 150-året for

Fregatten Jyllands standerhejsning samt

indvielse af Fregattens dampbarkasse.

Det er naturligvis Fregattens egne arrangementer,

men at det har maritimhi-

storisk interesse er indlysende, og det

kan vel heller ikke udelukkes, at vi

måske bliver bedt om hjælp i den anledning.

Et nyt, maritimt tiltag vil finde sted i

Ebeltoft i sommerens løb. Foreningen

Kystkultur skal stå som arrangør af

”Nordiske Kystkulturdage”, - et ma-

Nyt medlem

Vi byder hjerteligt velkommen i foreningen

til vort nyeste medlem, der er

optaget siden sidste ”Kabysrygte”

Kaj birk jensen

gaver til foreningen

Foreningen er atter blevet betænkt med

en række gaver. Det juletræ, der blev

danset om ved børnejuletræsfesten den

28. december var – ligesom tidligere år

– sponsoreret af vort medlem Jens Kjærgaard.

Tilsvarende var materialerne til de juledekorationer,

som Havfruerne under

Winnie Pedersens ledelse lavede, og

som har prydet Marinestuen hele december

måned, sponsoreret af Winnie

ritimt kulturarrangement, der afholdes

på skift i de nordiske lande. Sidste år

var det i Island og i år er det Danmarks

tur, hvor valget er faldet på Ebeltoft,

og arrangørerne ønsker alle ”hav-

nens foreninger” involveret, heriblandt

naturligvis Marineforeningen.

På det mere ”interne plan” vil vi fortsat

invitere ”vore bedre halvdele” med

til årets første og sidste kammeratskabsaften,

hvor vi indleder med en

hyggelig fællesspisning, og vi vil gen-

tage succes’en med en sommer-grillfest,

- foruden alle de mere ”faste” arrangementer.

Vi kan således se frem til endnu et aktivt

og spændende år. Med håbet om, at

det må forme sig fremgangsrigt, lyst og

lykkeligt for foreningen såvel som personligt

for hvert enkelt medlem ønsker

jeg hermed alle et godt nytår !

Jørgen Brøgger

Vi håber, at Du må blive lige så glad for

at være med, som vi andre er, og at vi

må komme til at se meget til Dig.

og Børge Pedersen.

Vort nyeste medlem, Kaj Birk Jensen,

har foræret os en bane-salonriffel til anvendelse

ved foreningens skydeaktiviteter.

Vi siger hjerteligt TAK for disse gaver

samt for de mange gevinster som deltagerne

ved julebankospillet den 15.

december skænkede til det gode formål.

7


Indkaldelse til generalforsamling

Som fortalt på side 5 så fylder

Ebeltoft Marineforening 95

år i år, og i den anledning afholdes generalforsamlingen

på selve stiftelsesdagen.

I den anledning indkaldes til årlig,

ordinær generalforsamling

tirsdag den 28. februar 2012

Kl. 17.30 i Marinestuen,

Stockflethsvej 7, 8400 Ebeltoft

med dagsorden ifølge foreningens

vedtægter

Der gøres opmærksom på, at eventuelle

forslag, der ønskes fremsat under dagsordenens

pkt. 4, ”Indkomne forslag”,

forhyring af slupgaster

Fastelavn nærmer sig. – Fastelavnsmandag

falder i år den 20. februar, og

derfor starter vi nu forhyringen af

mandskab til den traditionsrige og

festlige – men også farefulde – slup-

sejlads ad byens smalle, brolagte gader

og stræder, hvor der skal rasles penge

skal være formanden, Jørgen Brøgger,

Stenhøjevej 14, Femmøller, 8400 Ebeltoft,

i hænde – skriftligt – senest den 1.

februar 2012 !

Nærmere oplysninger med angivelse af

dagsordenens punkter m.v. vil komme i

næste ”Kabysrygte”, - men

generalforsamlingen er hermed lovligt

indvarslet!

Traditionen tro skal vi naturligvis have

vor gode og hyggelige torskespisning

efter generalforsamlingen, - også

nærmere herom i næste ”Kabysrygte”.

ind til et velgørende, maritimt formål.

Dette formål er her ”i skrivende stund”

endnu ikke endeligt besluttet, men det

bliver antageligt Marineforeningens

kanonjolleprojekt som omtalt i tidligere

numre af ”Kabysrygtet”.

De gaster, der gerne vil deltage i denne

historiske, maritime tradition, bedes

skrive sig på tilmeldingslisten, der er

fremlagt Marinestuen senest onsdag den

08. februar. Hvis man har vanskeligt ved

at komme i Marinestuen, kan man forsøge

at ringe til stuens telefonnummer,

86 34 30 30, og høre, om der er en af

de tilstedeværende, der vil skrive en på

listen.

På selve dagen skal mandskabet møde

i Marinestuen kl. 08.00

de gaster, der har uniformer derhjemme,

bedes møde iført disse.

dødsfald

Den 8. december modtog vi den triste

meddelelse, at vort gode medlem, Erik

Sørensen, Fredericia, efter nogen tids

svagelighed var afgået ved døden, - i den

alt for unge alder af kun 65 år.

Erik aftjente sin værnepligt i Søværnet,

årgang 1966, og kom blandt andet til at

gøre sejlende tjeneste på Grønland og

Færøerne ombord i de gamle inspektions-

skibe, specielt Hvidbjørnen. En tjeneste,

som han livet igennem var meget stolt

af, og så tilbage på med stor glæde.

Erik var uddannet som værktøjsmager –

en knusende dygtig en af slagsen – og

efter tjenesten i Søværnet fortsatte han

som sådan i fødebyen Fredericia, hvor

han netop blev kendt for sit blændende

håndværk. Hans evne til at løse specialopgaver

med akkuratesse og præcision

var kendt i vide kredse og gav ham et

fagligt ry, som det kun er få forundt.

Erik Sørensen var en legende i skyttekredse.

Han var en blændende skytte

med både gevær, pistol og revolver,

hvilket blandt andet gjorde ham til lands-

øvrige vil få udleveret uniformer ved

ankomsten

Som vanligt starter vi med at køre i biler

til ”Bakkegården” og ”Søhusparken”, og

først herefter starter selve ”sejladsen”.

Det vil derfor også være klogt ikke at

klæde sig for varmt på straks fra morgenstunden.

Vi vil arrangere det sådan,

at der bliver tid til at tage mere tøj på,

inden vi ”lægger fra kaj”.

Mandskabsliste vil blive fremlagt i

Marinestuen.

holdsskytte og danmarksmester i både

grov- & finpistol. Han var på landsholdet

op mod 20 år, fra midt i 1970-erne til

begyndelsen af 1990-erne. Hvor mange

gange, han var danmarksmester har de,

der skulle skrive hans nekrolog til Skyttebladet,

måttet opgive at finde ud af. Så

mange gange og i så mange discipliner

skete det. Det fortælles, at da der skulle

ryddes op i hans hjem, var kassen med

medaljer så tung, at der skulle en voksen

mand til for at løfte den.

Erik blev medlem af foreningen i 1993.

Det var ganske vist ikke så meget, vi så

til ham, grundet i hans bopæl i Fredericia,

men det var naturligt for ham at

være medlem i netop Ebeltoft Marineforening,

hvor flere af hans venner fra

landsholdstiden også var medlemmer,

hvorfor han følte et særligt tilknytningsforhold

hertil.

Han blev bisat fra Trinitatis Kirke i

Fredericia den 10. december, hvor der

naturligvis var en sidste hilsen fra foreningen.

Æret være Erik Sørensens minde !

8 9


foreningen og vor fælles Marinestue

har brug for hjælp

Som det fremgår af flere artikler i dette

”Kabysrygte” er foreningen dybt afhængig

af, at der er en lang række

medlemmer, der vil række foreningen en

hjælpende hånd. Og det er der heldigvis

mange, der gør.

Men vi har alvorligt brug for en 3-4 par

hjælpende hænder mere (eller flere, om

det skal være).

Hvis vi alle sammen fortsat skal kunne

føle glæde ved at komme i Marinestuen

er det vigtigt, at denne fremtræder pænt

og rent. Det er nødvendigt med ugentlig

rengøring, - hvilket også sættes yderligere

i relief efter at vi har fået vort nye

gulvtæppe.

Vi efterlyser derfor medlemmer, de vil

indgå i en turnus-ordning om en ugentlig

Vil du hælpe med flagalléen?

Håndværkerforeningen, der ejer og driver

byens flagallé, og Marineforeningen,

som ”entreprenør” på opsætning og nedtagning

af flagalléen, er i fællesskab blevet

enige om at gøre en ekstra indsats for

at få byens flagallé benyttet noget oftere.

Derfor har der været afholdt møde

med en række potentielle brugere af

flagalléen – bl.a. Handelsstandsforeningen,

Menighedsrådet, Turistforeningen,

Kommunen, Fregatten Jylland og en

række større virksomheder m. fl., der

alle tog godt imod dette initiativ.

Vi forventer helt klar, at dette vil medføre

en øget efterspørgsel på flagalléen.

Derfor har vi også behov for, at der er

flere, der melder sig til at ville give en

hånd med, når flagalléen skal sættes op.

Det er altid smukt med en flagsmykket

rengøringsdag, - så vi fortsat både selv

kan føle glæde ved at komme i Marinestuen

og fortsat kan være bekendt at vise

den frem for vore gæster.

Hvis DU er et af de medlemmer, der vil

være med til at yde en sådan indsats for

Din forening, bedes Du skrive dig på den

fremlagte liste i Marinestuen.

Og så lige for god ordens skyld: Denne

mulighed for at række foreningen en

sådan og meget vigtig hånd, er naturligvis

ikke kun forbeholdt medlemmerne.

Hvis der er nogen af medlemmernes

ægtefæller/samlevere eller venner, der

holder så meget af Marineforeningen, at

de gerne vil indgå i en sådan turnus-ordning,

er de naturligvis meget velkomne.

by – derfor håber vi også, at der er

mange medlemmer, der vil skrive sig

på listen over de, der vil give en hånd

med. Jo flere, vi er ”i puljen”, jo længere

tid går der imellem, at den enkelte skal

med ud. På den måde bliver det ikke kun

”Tordenskjolds soldater” (og selvom de

ganske vist vandt krigen, vil det nu være

godt at være nogle flere). – Tænk på,

hvor ofte vore mindre nabobyer flager,

- og hvor sjældent, det rent faktisk sker i

Ebeltoft. Det kan vi som by rent faktisk

ikke være bekendt, og derfor bør vi gøre

noget ved det.

Husk også, at hver gang, du er med til at

sætte flagalléen op, er du med til at tjene

penge til foreningen. Alt andet lige vel

ikke så ringe et formål endda ?

Prisstigninger / hjertestarter

Tidernes ugunst” og stigende alderdom

er skyld i meget. Nu også i, at det er nødvendigt

at hæve priserne i Marinestuen.

Som følge af den af Staten indførte ”fedtafgift”

på madvarer har det været nød-

vendigt at hæve prisen på lørdagsfrokosterne,

hvilket nogle allerede har opdaget.

Dog heldigvis ikke mere, end at det

fortsat vil være en billig (og forhåbentlig

hyggelig og velsmagende) fornøjelse at

aflægge Marinestuen et lørdagsbesøg.

En anden ting er prisen på drikkevarerne.

Hvor nødigt vi end vil indrømme det, så

er det et faktum, at gennemsnitsalderen

i vor medlemsskare er stigende. I erkendelse

heraf har bestyrelsen besluttet

at forsøge at anskaffe en hjertestarter til

Hilsen fra kabyssen

Allerførst har kabysholdet (Winnie, Lisbeth

og ”Tutte”) bedt os bringe en tak

til alle, der deltog i julefrokosten den 3.

december, - og specielt en tak til alle de,

der stak hovedet ud i kabyssen og sagde

tak for mad og tak til Poul Jørgensen, der

overbragte ”en officiel tak”.

Der var mange, der roste maden, og specielt

”Fur-sildene” var der mange, der

var meget interesserede i, og derfor bad

om opskriften på. I stedet for at skulle

skrive opskriften ned hver gang, der var

en, der bad om den, sagde kabysholdet,

at de ville sørge for, at opskriften kom i

det næste ”Kabysrygte”, - og her er den

så:

Marinestuen.

En sådan kommer imidlertid ikke bare af

sig selv. Den koster penge. Derfor er det

besluttet at hæve priserne på drikkevarerne

i Marinestuen med virkning fra 1.

februar. Derefter vil alm. øl samt snaps

og bitter koste 15,- kr. pr. stk./genstand,

Blå Thor 18,- kr. og vand 12,- kr.. Stærk

spiritus (cognac og whisky m.v. vil

fortsat koste 20,- kr. pr. genstand). Det

herved indkomne mer-provenue vil blive

anvendt til opsparing til den nævnte

hjertestarter.

Vi håber venligst på medlemmernes forståelse

herfor, - herunder at ”merpriserne

vil være en investering i egen sikkerhed”.

• 8 stegte sildefiletter, paneret i rugmel

iblandet lidt salt

• Dressing:

1 dl. olie

4 spsk. sukker

3 spsk. eddike

2 tsk. karry

2 tsk. dijon-sennep

½ tsk. peber

• Dressingen hældes over sildefiletterne

• Pyntes med hakket løg og hakkede

æg

• Trækker gerne i lagen fra dag til

dag.

10 God appetit !!!

11


12

Forestil dig en hverdag

uden gebyrer

– blandet med det

Forestil vi er dig bedst en hverdag til.

uden gebyrer

Kom ind og hør, hvor meget du kan få for

0 kroner, hvis du klarer det meste selv

– eller klik ind på danskebank.dk

Ebeltoft Afdeling

Telefon 45 12 28 90

– blandet med det

vi er bedst til.

Kom ind og hør, hvor meget du kan få for

0 kroner, hvis du klarer det meste selv

– eller klik ind på danskebank.dk

Ebeltoft Afdeling

Telefon 45 12 28 90

www.danskebank.dk

www.danskebank.dk

v/Karina & Kristian glerup busk

Nørrebakke 8, 8400 ebeltoft

tlf. 8634 4331

e-mail: info@hos-walter.dk

www.hos-walter.dk

Restaurant

mellem JydeR

Juulsbakke 3 · 8400 ebeltoft

Tlf. 86 34 11 23

Hanne Sloth

Adelgade 1

8400 Ebeltoft

Tlf. 8634 4633

Mobil 4030 9633

hanne.sloth@mail.tele.dk

Hanne Sloth MODE

skyttelauget

den årlige, indendørs fællesskydning

lørdag den 28. januar 2012,

kl. 14.00

på skydebanerne ved Marinestuen

Traditionen tro dyster vi mod de andre

foreninger her fra Ebeltoft : Våbenbrødreforeningen,

Borgerligt Fugleskydningsselskab,

Skytteforeningen

og Flyverhjemmeværnseskadrille 275.

Deltagelse i hovedskydningen koster

30,- kr. pr. skytte. – Efter hovedskydningen

vil der være mulighed for at deltage

i show-skydninger til en pris af 15,- kr.

pr. serie.

Udover Marinestuens sædvanlige sortiment

vil der være mulighed for at købe

er nu i gang, - og skal være afsluttet

senest ved træningsskydningen den 8.

februar.

Hvis du er en af de, der har tilmeldt sig

hjemmebaneskydningen, bedes du derfor

snarest muligt sørge for at få skudt

dine skud. – Det kunne jo være ”lækkert”,

hvis vi kunne opnå nogle gode

placeringer i denne landsdækkende

kaffe og franskbrød med ost/pålæg.

De medlemmer, der gerne vil være med

til at repræsentere Marineforeningen

ved denne spændende konkurrence – og

i øvrigt tage del i den hyggelige stemning,

der hersker denne eftermiddag

– bedes skrive sig på tilmeldingslisten

i Marinestuen senest ved træningsskydningen

onsdag den 18. januar.

Sidste år vandt vi som bekendt for første

gang i historien holdkonkurrencen, og

dermed pokalen. Vi håber meget på,

at rigtig mange vil melde sig som deltagere.

Jo flere, vi er til et repræsentere

Marineforeningen, jo større chancer har

vi for at beholde pokalen et år mere.

anden runde af

den landsdækkende hjemmebaneskydning

konkurrence.

Umiddelbart efter træningsskydningen

den 8. februar bliver alle skiver sendt til

København til bedømmelse.

For god ordens skyld skal vi erindre om,

at denne skydning skal skydes FRIT-

STÅENDE ! - Dog må veteranskytter

støtte albuerne på bordet, men må ikke

anvende gaflen !

Æ

13


Årets landsskydning

17.-18. marts 2012 i esbjerg

Vi har nu modtaget invitationen til

Landsskydningen 2012, der afvikles i

Esbjerg i week-enden 17.-18. marts.

Der vil være mulighed for indskydning

lørdag fra kl. 11.00 og for at skyde

selve konkurrencen lørdag fra kl. 13.00-

17.00 og søndag kl. 09.00-11.30. Skydningen,

der omfatter 3 prøveskud og 10

gældende skal afvikles som fritstående

skydning, - medmindre man er veteranskytte

(= over 60 år). I såfald må der

skydes med albuestøtte.

Deltagelse i selve skydningen vil koste

60,- kr.. Hertil kommer indkvartering

(vandrehjem, - fra 255,- kr. i 4-mands

værelser), kammeratskabsaften lørdag

(3-retters menu) 250,- kr. og frokost

søndag (skipperlabescoves) 110,- kr. –

Se nærmere i invitationen, der er indsat

i mappen med tilmeldingslisten i Ma-

Årets fregatskydning

lørdag den 3. marts kl. 13.30

Sæt allerede nu kryds i kalenderen, hvis

du vil sikre dig deltagelse i denne traditionsrige

skydning og meget hyggelige

eftermiddag. Som nævnt på side 5

fylder Fregatskydningerne i år 65 år, -

og det vil ikke gøre deltagelse i årets

Fregatskydning mindre festlig !

HUsK, at betaling for deltagelse i Fregatskydningen

skal foretages sammen

med kontingent-indbetalingen. Hvis du

ikke allerede har betalt, er det ”op over”,

14

rinestuen.

Vi håber meget, at mange af vore skytter

vil være med til at repræsentere foreningen

ved denne Landsskydning. Jo flere

deltagere, vi er, jo bedre muligheder har

vi for at opnå en god placering. Rent

faktisk skulle vi have en reel mulighed

for i år at vinde ”Fremskridtspokalen”.

Tilmelding foretages på den fremlagte

tilmeldingsliste i Marinestuen senest

ved træningsskydningen den 18. januar,

- så det er med at komme ”ud af hullerne”,

svende.

I øvrigt har skydeudvalgsformand Peter

Brøgger lovet, at han vil forsøge, om

han kan få arrangeret et besøg for vore

deltagere på Esvagt’s skifteskib ”Esvagt

Alpha”, der ligger i Esbjerg Havn (jvfr.

hertil emnet ved kammeratskabsaftenen

den 26. januar).

hvis du vil sikre dig mulighed for at være

med. – Hvis du har indbetalt kontingent,

men ikke betalt for skud til Fregatskydningen,

kan dette naturligvis klares ved

indbetaling i baren i Marinestuens åbningstid.

Nærmere om Fregatskydningen vil

komme i næste ”Kabysrygte”, men sæt

som anført allerede nu kryds i kalenderen

ved den 3. marts.

Husk : Makkerskydning - den første onsdag i hver måned

Nu med præmier til de 3 bedste makkerpar

– næste gang altså onsdag den 1. februar 2012

Makkerskydningerne er blevet godt

modtaget. For at gøre det endnu mere attraktivt

at deltage, er det besluttet, at der

fremover vil være præmie til de 3 bedste

makkerpar ved hver makkerskydning !

Makkerskydningerne foregår på den

måde, at alle skytter, der møder op til

aftenens træningsskydning, ved lodtrækning

bliver ”parret sammen”, - og

de 3 makkerpar, der opnår de 3 bedste,

samlede resultater, vinder en flaske vin

til hver skytte.

Kom og deltag næste gang, - og få en

hyggelig aften i godt selskab, ovenikøbet

med mulighed for at vinde en præmie

Det blev en rigtig hyggelig juleskydning.

Idéen med at starte med en fællesspisning

(”onsdags for-jul”) faldt åbenbart i

god jord, også hos ikke-skytter. Ud af 34

tilmeldte til spisningen kom de 29, så vi

har allerede lovet at gentage det til næste

år, hvor der så forhåbentlig er endnu

flere, der vil deltage. Tusind tak for det

til alle I, der deltog !

Desværre var det ikke så mange af de

ægtefæller, der deltog i spisningen, der

også forsøgte sig på skydebanen. Derfor

bekendtgjorde vi, at vi til næste

års juleskydning også vil afholde en

”damerække”, - hvilket tilsyneladende

faldt i god jord.

Hovedskydningen gennemførtes som

bekendt som en makkerskydning, - og

tag gerne familien med til onsdagsskydningerne

Da det lader til, at ikke alle er klar over

det, skal vi – endnu en gang bekræfte –

at de af din familie – ægtefælle, børn,

børnebørn eller ven(ner) – der kunne

tænke sig at prøve at skyde, er meget

velkomne til at følge med dig til træningsskydningerne

hver onsdag aften.

– Og hvis det er den første onsdag i

måneden, vil de på lige fod med alle

andre deltage i ”Makkerskydningen”, -

med tilhørende chance for at vinde en

præmie.

Hyggelig, velbesøgt og vellykket juleskydning

her var de 5 bedste resultater:

Nr. 1: Flemming Kristensen og Jørn

Mortensen, 298 points.

Nr. 2: Tommy Schmidt og Jørgen Brøgger,

292 points

Nr. 3: Pia Skarritsø og Peter Basse, 289

points

Nr. 4: Asger Sand og Christian Koudal,

288 points

Nr. 5: Hans Kirkegaard og Jens Høj, 287

points

Erindringsbægeret for sidste års vinder

gik til Jørn Mortensen.

Show-skydningen var en ren individuel

konkurrence, - og her kom Jens Høj og

Jørn Mortensen ind på en delt 1. plads

med 75 points til hver.


slupkorets meriter siden sidst:

Nu nærmer julen sig med raske skridt,

og i den forbindelse blev Marineforeningen

lørdag den 26. november aktiveret

med SLUPPEN og alt dens mandskab

samt 14 af de slupkorsangere, der ikke

var optaget andetsteds, til at modtage

julemanden og hans 2 julepiger ved

havnekajen.

Vi drog alle fra Marinestuen mod

havnekajen og fik på vejen derned

sunget et par julesange, da julemandens

motorbåd ikke var helt ”up to date”, og

han derfor var lidt forsinket. Men alle de

ca.200 børn og voksne var glade, da han

kom op på kajen.

Medens julemanden og hans piger hilste

specielt på børnene, stod/sad de lidt forfrosne

marinere og sang flere julesalmer

for at skabe den gode stemning.

Da julemanden og hans piger var kommet

op i SLUPPEN, drog alle fra havnen

op til Det Gamle Rådhus. På vejen op

poppede vi stemningen lidt op med flere

julesange.

På Torvet stod mange flere og ventede

på os, nej det passer nok ikke. Mon ikke

det var julemanden og hans piger, der

var trækplasteret.

Medens vi sang flere julesange, delte

pigerne godter ud til børnene og præcis

til tiden, tændte julemanden det store

juletræ. Trods kulden var der en perfekt

stemning.

Efter nogle ture og sange rundt om træet,

drog SLUPPEN med gaster og de ekstra

sangere videre til Fregatten Jylland,

hvor juletræet også blev tændt. Også på

denne tur var der mange, der fulgte os.

Alle blev inviteret ind på Fregatten til

lidt godter.

Det var flot, at så mange fra byen

bakkede op om arrangementet.

Slupkorets sangere skyndte sig dog hen

i Marinestuen for at få lidt varme, da

vi skulle underholde ved Erling Franks

70 års fødselsdag i Skudehavnens samlingsstue.

Admiralen eller hans reserve kunne dog

ikke være med. Onde tunger siger, at de

to hellere ville spise pebernødder ved et

andet selskab.

Det var en overraskelse for Erling, at vi

kom, men selvom vi var lidt forfrosne,

fik vi performet vores optræden til UG.

Gæsterne var glade og specielt fødselaren.

Vi overholdt ikke helt vores sangliste,

da der var et stort ønske om sangen

”Nordsøbølger”, da denne sang havde

en speciel relation til familien.

Sangerne var dog glade for, at bådsmanden

efter turen i den kolde luft,

havde fået en meget hæs stemme, så

havde de lidt at drille ham med. Men alt

i alt gik vores sange fint ind til alle tilhørere,

der sang godt med på de fleste

af sangene.

den 29. november havde koret inviteret

vore koner, kærester og hvad ved jeg til

en hyggeaften i stuen. Der blev serveret

lidt til halsen og til maven, så ingen led

nød.

Selvfølgelig blev der også sunget en hel

del sange, også nogle ”hjemmelavede”.

Næsten alle fra koret var med, og vores

tidlige sangtræner var der også. Han

nåede at synge en engelsk Shantie, inden

han skulle hjem. Han synger skide-godt.

den 4. december fejrede vores førstemand

ved harmonikaerne sin 70 års

fødselsdag, og selvfølgelig skulle vi ned

og underholde Henning og hans gæster

på denne dag. Desværre havde vore 2

andre harmonikaspillere lagt sig syge,

så vi måtte sammen med Banjo Niels

spille Play-back, for på denne måde at

få sangerne godt i gang, men det gik fint

alligevel. Og selvfølgelig fik Henning

et par pæne ord med på vejen. Dog må

det siges, at da Henning ved de sidste 3

numre kom op for at spille på sin harmonika,

kunne vi med stor fornøjelse

lukke for vores Play-back. Det er langt

bedre med den ægte vare.

den 11. december var der den årlige

juleskafning på Fregatten JYLLAND.

Igen i år stillede Marineforeningen villigt

op med mandskab. Det hele gik

godt, selvom der var små skønhedsfejl,

som SKAL rettes til næste år. Det kneb

sidst på eftermiddagen med at holde de

våde varer tilstrækkeligt varme, så det

må vi gøre bedre næste år.

Heldigvis var Slupkoret med, og ”det

nye” højtaleranlæg kunne nu sørge for,

at vores mandige stemmer hørtes i alle

kroge af kanondækket, så alle var i

hvert fald glade de 25 minutter, som koret

sang hver time. Men alt i alt et godt

Ebeltoft EVENT.

den 18. december var det traditionen tro

sangturen rundt i Ebeltoft gader. Selvom

der ikke var mange ude at handle, fik vi

da samlet en god slat tilhørere de steder,

hvor vi optrådte. Det er dejligt at se folk

komme, når vi starter med vores sange.

Senere på dagen tog vi ud til Søhusparken,

hvor vi underholdt de ældre med

vore jule- og slupkorsange, også en god

tradition her i juletiden.

Knud L.

16 17


18

thorkil brouer a/s

gert skovsen

anders andersen

thorKil brouer a/S

Martin hansens Vej 5 · 8400 ebeltoft

tlf.: 86 34 34 33 / 20 33 15 96 · fax 86 34 52 30

th-brouer@th-brouer-as.dk

www.th-brouer-as.dk

Ebeltoft Optik

v/aut. optiker Ann Christensen

Adelgade 29 · 8400 Ebeltoft

Tlf. 8633 7373

E-mail: ebeltoftoptik@os.dk

Jesper’s Biler

en god og ærlig handel

ebeltoftvej 38, tåstrup

8410 rønde

20815078

tømRERfiRma

EbEltoft · 86 34 34 33

muRERfiRma

EbEltoft · 86 34 29 57

tømRERfiRma

kEjlstRup · 86 36 70 90

Jensens Møbler og Gulve ApS

falcksvej 2 · 8400 ebeltoft

tlf. 8634 1934 · 21477336

e-mail: gulvjensen@mail.dk

www.jensensgulve.dk

Flyvefisken

Stockflethsvej 12

Fiskerihavnen

8400 Ebeltoft

www.flyvefisk.com

Tlf.: 8634 0680

CVR-nr.: 20 08 55 41

ELEKTRO APS

A. Knudsensvej 3 · 8400 Ebeltoft

Tlf. 8634 5477 · Fax. 8634 5778

Specialværksted for reparation og vedligeholdelse

af elektriske maskiner

El motorer · Pumper · Håndværktøj · Startmotorer

Gear · Dynamoer · Generatorer

SEVER & ICME el motorer · BONGFIGLIOLI

gear

MAKITA & HITACHI elværktøj

GRUNDFOS pumper · FAG kuglelejer · ExIDE

batterier til alle vogne

Husk at støtte Marineforeningens Kanonjolle-projekt

Der er flere måder, hvorpå Du kan

støtte projektet, der er omtalt i de

tidligere ”Kabysrygter”. Du kan lægge

”lidt håndører” i det store granathylster

ved døren ud til hall’en hver

gang, du forlader Marinestuen, - eller

Du kan indbetale et kontant beløb i

baren i Marinestuen med udtrykkelig

bemærkning om, at det er til støtte for

kanonbådsprojektet, - eller Du kan indbetale

et beløb – større eller mindre –

Kommende arrangementer

26. januar: Kammeratskabsaften, ”På

vagt i Nordsøen”, jvfr. side 1.

28. januar: Indendørs Fællesskydning,

jvfr. side13

20. februar: Slupsejlads, jvfr. side 8

28. februar: Generalforsamling, jvfr.

direkte til Marineforeningens kanonbåds-konto:

Reg. nr. 1551, konto nr.

3111037949 med tydelig angivelse af

formålet: ”Kanonbådsfonden”. – Alle

bidrag over 500,- kr. honoreres med et

”støttebevis/diplom”.

Du kan også købe bogen ”Kanonbådskrigen

1807-1814 – til lands og til

vands” i baren i Marinestuen. Prisen

er kun 100,- kr., og et køb kan varmt

anbefales. Det er interessant læsning.

side 8

03. marts: Fregatskydning, jvfr.

side 14

17.-18. marts: Landsskydning i

Esbjerg

29. marts: Kammeratskabsaften

19


Året der gik - fortalt i billeder

20

21


22

Nyheder fra Havfruerne

Så er vores sidste møde i år overstået:

Julefrokosten. Vi var 23 havfruer, der

havde en rigtig hyggelig aften. Maden

fra Kvickly var god og rigelig. Til kaffen

og juleknasen spillede vi vores traditionelle

pakkespil, der som sædvanlig

udløste megen morskab og latter. Astrid

kom med en morsom sang, men vi

glemte da vist at synge nogle af de gode

gamle julesange?

For god ordens skyld indkaldes hermed

til den årlige generalforsamling

Torsdag d. 8. marts 2012 kl. 19.00

Vedr. februar vil I modtage en mail senere.

Marinestuen:

Åben hver onsdag

kl. 19.00-22.00

og hver lørdag kl. 10.00-13.00

Bemærk: Lukket påskelørdag,

pinselørdag og 23.-31. december

Kammeratskabsaftener:

Den sidste torsdag i månederne

januar, marts, april, september,

oktober og november

generalforsamling:

Den 28. februar

skydning:

Hver onsdag, kl.1900-22.00

Ulla 86344672, mobil 27385145

Kirsten 86344177, mobil 22881727

Helle Mobil 60842911

faste programpunkter og åbningstider 2012

Fregatskydning den 3. marts

Foreningsmesterskab

den 24. marts

Juleskydning den 12. december

slupkor:

Øveaften hver tirsdag, kl. 19.00

travaljeroning:

Hver onsdag, kl. 19.00 i sæsonen

julebanko:

Den 13. december

børnejuletræ:

Den 28. december

23


24

sir Henry

Nedergade 34 - 8400 ebeltoft

tlf. 8634 1987

CVr 29387826

MARTIN HANSENS VEJ 15 · 8400 EBELTOFT · 86 34 15 78

MartiN haNSeNS Vej 15 · 8400 ebeltoft · 86 34 15 78

ebeltoft autocenter apS

v/Flemming Laigaard

Car ServiCe

Martin hansens Vej 2 · 8400 ebeltoft

tlf. 8634 3366 · fax 8634 5566

Mobil 4017 2131

e-mail: ebeltoft@boschcarservice.dk

ebeltoft & Omegns begravelsesforretning

Carsten B. Mikkelsen eftf.

Svend Aage Egelund

Nørreport 2

8400 Ebeltoft

8634 2082

svarer hele døgnet

Bil 2048 7752 · Fax 8635 1359

Kvalificeret hjælp vedr. begravelse og bisættelse

· Alle aftaler kan træffes i hjemmet

balle

entreprenørforretning

&

aut. kloakmester

ErNST ThygESEN

Søndervang 6 · 8444 Balle

Mob. 2330 7401 – Tlf. 8633 7401

Nørrebakke 14 · 8400 Ebeltoft

www.annisblomster.dk - Tlf. 86342100

Strandvejen Konditori

Vibæk Strandvej 12 - 89400 ebeltoft

tlf. 86 34 07 77

Her skal hverken sælges isenkram, tekstil,

madvarer eller hverves medlemmer.

Vi har såmænd bare købt pladsen her, for at

støtte en god sag og sende dig en venlig hilsen

fra

Kvickly

EBELTOFT

- byens varehus

Tlf. 8634 1988

Besøg os på

www.kvickly.dk/ebeltoft

Martin Hansens Vej 26, 8400 ebeltoft

eN butiK MeD opleVelSer

b. & e. aNDerSeN

aDelgaDe 51

tlf. 8634 3455 / 8634 1009

Adelgade 7 - 8400 Ebeltoft

Østergade 7 - 8500 Grenaa

Telefon 70 27 84 84

revision rådgivning

Strandvejen 29, 8400 Ebeltoft

Strandvejen 29, 8400 Ebeltoft

Hovedgade 34, 1., 8410 Rønde

Hovedgaden 48, 1., 8410 Rønde

Vestre Ringgade 61, 8200 Århus N

Jens Baggesens Vej 88 H, 8200 Århus N

Tlf. Tlf. 70 7022 22 09 0999 99

25Stockflethsvej 9

8400 Ebeltoft

Tlf. 86 34 14 77

Biltlf. 40 16 74 77

Fax 86 34 18 72

E-mail: sejersen@os.dk

ebeltoft Låseteknik

SkaFor godkendt

Husk at støtte

Marineforeningens kanonjolleprojekt

More magazines by this user
Similar magazines