Løsning til røde vejledende eksamensopgaver - szymanski spil

szymanskispil.dk

Løsning til røde vejledende eksamensopgaver - szymanski spil

Løsningerne er hentet på www.szymanskispil.dk Quizspillene: Sportsnørd, Ashram, MIR og Universalnørd

9. december 2011: Delprøven UDEN hjælpemidler

Opgave 1: Ligningen løses:

2x13x9 2x3x91 5x 10

10

x 2

5

4

Opgave 2: f x x 5x

Den afledede funktion bestemmes ved at differentiere ledvist:

f ' x

3

4x 5


Opgave 3: 2878 1,107 t

f t

t er tiden målt i år efter 1990. f er det årlige antal udsendelsestimer på DR TV.

Tallet 2878, der er begyndelsesværdien, fortæller, at der i 1990 blev udsendt TV på DR i 2878

timer.

Tallet 1,107, der er fremskrivningsfaktoren a (eller grundtallet), kan bruges til at udregne

vækstraten r, da a = 1 + r, dvs. r = 0,107 = 10,7%.

Så tallet 1,107 fortæller, at antallet af udsendelsestimer på DR TV siden 1990 er vokset med

10,7% om året.

Opgave 4: Trekanterne ABC og ADE indeholder begge vinkel A, og da DE og BC er parallelle, er

ABC ADE som angivet på figuren. Altså må også ACB AED , og de to trekanter er

således ligedannede (ensvinklede).

Der gælder dermed:

DE AE AE

DE BC

BC AC AC

6

DE 0,5 3 0,5 1,5

2

Opgave 5: Ligningssystemet løses ved at lægge de to venstresider og de to højresider sammen:

2xy3 2x y x y 312 x y12


3x 9 x 3

Denne værdi indsættes i den nederste ligning for at bestemme y-værdien:

3 y12y123 9

Altså er løsningen til ligningssystemet:

xy ,

3,9

More magazines by this user
Similar magazines