Løsning til røde vejledende eksamensopgaver - szymanski spil

szymanskispil.dk

Løsning til røde vejledende eksamensopgaver - szymanski spil

Løsningerne er hentet på www.szymanskispil.dk Quizspillene: Sportsnørd, Ashram, MIR og Universalnørd

2

Opgave 12: f ( x) 2x 20x 32 g( x) 2x 4

a) Det er angivet på figuren, at grafen for f skærer førsteaksen i x=2 og x=8.

Dette kan kontrolleres ved at indsætte i funktionsforskriften, hvor f(2)=0 og f(8)=0.

Da punktmængden ligger over førsteaksen, kan dens areal dermed bestemmes ved følgende

indtastning på TI n’spire:

Dvs. at AM 72

b) Først bestemmes skæringsstederne mellem de to grafer:

f ( x) g( x)


2

2x 20x 32 2x 4

2

2x 18x 36 0

2

x x


9 18 0

x x

3 6 0

x3x6 Disse to steder skal bruges som henholdsvis nedre og øvre grænse, og da grafen for f i det

pågældende interval ligger øverst, får man:

M

6 6 6

2 2

( ) ( ) 2 20 32 2 4 2 18 36

A f x g x dx x x x dx x x dx

3 3 3

Dette udregnes på TI n’spire ved:

Dvs. at AN

9

More magazines by this user
Similar magazines