Løsning til røde vejledende eksamensopgaver - szymanski spil

szymanskispil.dk

Løsning til røde vejledende eksamensopgaver - szymanski spil

Løsningerne er hentet på www.szymanskispil.dk Quizspillene: Sportsnørd, Ashram, MIR og Universalnørd

25. maj 2012: Delprøven MED hjælpemidler

Opgave 12 (NY ordning): a) Det forventede antal med blodtypen kan beregnes ud fra nulhypotesen ved at

anvende de opgivne procenter og at der er 950 patienter. Man får så tabellen:

Blodtype A+ O+ B+ AB+ A- O- B- AB-

Andel i % 37% 35% 8% 4% 7% 6% 2% 1%

Antal 352 333 76 38 67 57 19 10

Et eksempel på udregning er:

O: nO9500,35332,5 333

Det samlede antal i de forventede værdier giver 952, fordi der 4 steder blev rundet op som i

eksemplet ovenfor. Det er der ikke noget at gøre ved, og det vil også kun have en lille betydning

for resultatet.

b) For at undersøge nulhypotesen, skal man foretage et 2 -GOF-test, hvilket på TI n’spire sker

ved under ’Lister og regneark’ at indtaste de observerede antal i liste A og de forventede i liste

B. Der vælges ’menu’’Statistik’’Stat-tests’’ 2 -GOF’.

Så vælges:

Observerede liste: a[]

Forventede liste: b[]

Frihedsgrader: 7 (fordi der er 8 blodtyper, dvs. ud fra 7 opgivne værdier, kan man udregne det

sidste antal, da der samlet skal være 950).

Man får:

2 =17,47

Pval = 0,01461=1,5%

Da p-værdien er under 5%, forkastes nulhypotesen.

Lægeklinikkens patienter har altså en signifikant anderledes blodtypefordeling end den danske

befolkning.

Opgave 12 (GAMMEL ordning): a) For at kunne tegne en sumkurve, skal man først have udregnet de

kumulerede frekvenser. Dette foretages i Excel ud fra det angivne antal stater, der omregnes til

procent ved at dividere med 50 (der er 50 stater i alt) og gange med 100%. De kumulerede

frekvenser bestemmes derefter ud fra frekvenserne:

Løn i 1000$ (højre int.) Antal stater Frekvens Kum. Frek.

17 0 0,0% 0,0%

19 2 4,0% 4,0%

21 10 20,0% 24,0%

23 13 26,0% 50,0%

25 5 10,0% 60,0%

27 10 20,0% 80,0%

29 5 10,0% 90,0%

31 4 8,0% 98,0%

33 0 0,0% 98,0%

35 1 2,0% 100,0%

I Excel tegnes sumkurven derefter ved at afsætte den kumulerede frekvens ved højre

intervalendepunkt og forbinde punkterne med rette linjestykker:

More magazines by this user
Similar magazines