Løsning til røde vejledende eksamensopgaver - szymanski spil

szymanskispil.dk

Løsning til røde vejledende eksamensopgaver - szymanski spil

Løsningerne er hentet på www.szymanskispil.dk Quizspillene: Sportsnørd, Ashram, MIR og Universalnørd

Opgave 9: a) Lad t være antal år efter 2006.

Lad A være antallet af tvangsopløste selskaber om året.

På TI n’spire åbnes ”Lister og regneark”, og t-værdierne (0,1,2 og 3) indtastes i søjle A,

mens A indtastes i søjle B.

Der trykkes på Menu-knappen og vælges ’statistik’’stat-beregninger’’A:Eksponentiel

regression’.

X-liste: a[]

Y-liste: b[]

Resultatet gemmes som f1.

Dette giver modellen:

( ) 2155 1,35214 t

At

b) År 2012 svarer til t = 6, så på lommeregneren indtastes: f1(6), der giver 13168,10876

Dvs. at ifølge modellen vil der i 2012 være 13168 tvangsopløste selskaber.

c) Da det er en eksponentielt voksende funktion, kan fordoblingskonstanten bestemmes:

ln(2) ln(2)

T2

2,298

ln( a)

ln(1,35214)

Dvs. at det årlige antal tvangsopløste selskaber kan forventes at være fordoblet efter 2,3år

Opgave 10:

Dette kunne også være bestemt ved på lommeregneren at indtaste:

solve(f1(k+x)=2*f1(k),x), der giver x = 2,29756123051

2 1

Opgave 11: 4 3

0,5

x


x dx

x

Det bestemte integral bestemmes ved indtastning på TI n’spire:


På TI-89 er indtastningen 4

1 x

x3 , x,0.5,2

x


2

Dvs. at

4

0,51 x

x 3 dx14,6015301043

x

More magazines by this user
Similar magazines