Løsning til røde vejledende eksamensopgaver - szymanski spil

szymanskispil.dk

Løsning til røde vejledende eksamensopgaver - szymanski spil

Løsningerne er hentet på www.szymanskispil.dk Quizspillene: Sportsnørd, Ashram, MIR og Universalnørd

Opgave 11 (GAMMEL ordning):

a) For at bestemme kvartilsættet opskrives antallet af handler med enfamiliehuse for hver af de 11

landsdele ordnet med det mindste antal først:

181 251 439 687 803 1218 1298 1536 1600 1615 1976

Da der er et ulige antal observationer, bestemmes medianen som den midterste observation (dvs.

den 6.):

181 251 439 687 803 1218 1298 1536 1600 1615 1976

Medianen deler de observationssættet i to dele med fem observationer i hver, og da 5 er et ulige

tal, vil nedre og øvre kvartil være den midterste observation i disse sæt:

Nedre kvartil: 181 251 439 687 803

Øvre kvartil: 1298 1536 1600 1615 1976

Dvs. at kvartilsættet er (439,1218,1600)

Middeltallet bestemmes ved at lægge alle tallene sammen og dividere summen med antallet af

observationer:

181 251 439 687 803 1218 1298 1536 1600 1615 1976

1054,909091 1055

11

b) Mindsteværdi, størsteværdi og kvartilsættet benyttes til at tegne boksplot for de to kvartaler:

Der er ikke så stor forskel for de mindste observationer. Mindste observation og nedre kvartil

ligger nogenlunde ens i 2007 og 2010.

Men det ses, at hvor der i 2007 var mere end 1200 handler i 50% af landsdelene, så var det kun

tilfældet for knap 25% af landsdelene i 2010, og i landsdelen med det største antal handler i

2010, blev der solgt færre enfamiliehuse end i de 25% af landsdelene, hvor der i 2007 blev solgt

flest.

Medianen er også flyttet fra ca. 1200 til ca. 800 fra 2007 til 2010.

More magazines by this user
Similar magazines