Løsning til røde vejledende eksamensopgaver - szymanski spil

szymanskispil.dk

Løsning til røde vejledende eksamensopgaver - szymanski spil

Løsningerne er hentet på www.szymanskispil.dk Quizspillene: Sportsnørd, Ashram, MIR og Universalnørd

Opgave 11 (Ny ordning): a) Den forventede stemmefordeling, hvis "vælgeradfærden er uændret siden

valget" bestemmes ved at multiplicere procentdelene fra valget med antallet af adspurgte (her

1096).

Parti

Forventet antal

(Udregning)

Forventet antal

A 0,248 1096

271,808 ≈272

B 0,095 1096

104,12 ≈104

C 0,049 1096

53,704 ≈54

F 0,092 1096

100,832 ≈101

I 0,05 1096

54,8 ≈55

K 0,008 1096

8,768 ≈9

O 0,123 1096

134,808 ≈135

V 0,268 1096

293,728 ≈294

Ø 0,067 1096

73,432 ≈73

(Summen af de afrundede værdier giver 1097, hvilket skyldes afrundinger)

b) Nulhypotesen testes med et 2 -GOF-test.

De 9 observerede værdier indtastes på TI n'spire i Liste A under "Lister og regneark".

De 9 forventede værdier indtastes i Liste B.

Med "menu"-knappen vælges: "Statistik" --> "Statistiske test" --> " 2 -Goodness of Fit test".

Observeret liste: a[]

Forventet liste: b[]

Frihedsgrad: 8 (Antallet af værdier minus 1)

1. resultat kolonne: c[]

Da p-værdien er 0,480348 = 48,0348% er større end 5%, forkastes nulhypotesen IKKE.

Der er altså ikke signifikant forskel på valgets resultat og resultatet af meningsmålingen.

More magazines by this user
Similar magazines