Løsning til røde vejledende eksamensopgaver - szymanski spil

szymanskispil.dk

Løsning til røde vejledende eksamensopgaver - szymanski spil

Løsningerne er hentet på www.szymanskispil.dk Quizspillene: Sportsnørd, Ashram, MIR og Universalnørd

15. august 2012: Delprøven MED hjælpemidler

Opgave 7: y x 21,8 y: Årlig længdeforøgelse målt i cm/år x:

ørreds længde i cm

a) Når en ørred er 10 cm lang, svarer det til x = 10, så man får:

y 10 21,8 11,8

Dvs. at en 10 cm lang ørred øger sin længde med 11,8 cm pr. år.

b)

y 0

0 x21,8x21,8 Dvs. at når en ørred er 21,8cm er dens årlige længdeforøgelse 0cm, dvs. den er færdigudvokset.

f x 0,05x 0,8x 2,3

Opgave 8: Der regnes i meter og forskriften for kuglestødet er 2

a) Kuglen lander det sted, hvor funktionsværdien er 0 og x-værdien positiv.

Dvs. man skal løse ligningen:

2

0 0,05x 0,8x 2,3

Dette gøres på TI n'spire ved:

Den negative værdi svarer til et sted bag kuglestøderen og forkastes altså.

Så længden af kuglestødet er 18,49m

b) Man kunne bestemme den maksimale højde ved at indtegne grafen på lommeregneren og

bestemme maksimumsværdien med "Undersøg grafer" og "Maksimum".

Men man kan også bemærke, at det er et andengradspolynomium, dvs. grafen er en parabel, og

man kan altså bestemme den maksimale højde som andenkoordinaten til toppunktet:

2 2 2

db4acb 0,8 0,64

c 2,3 2,3 3,2 2,3 5,5

4a 4a 4a 4 0,05 0,2


Dvs. kuglens maksimale højde er 5,5m

More magazines by this user
Similar magazines