Løsning til røde vejledende eksamensopgaver - szymanski spil

szymanskispil.dk

Løsning til røde vejledende eksamensopgaver - szymanski spil

Løsningerne er hentet på www.szymanskispil.dk Quizspillene: Sportsnørd, Ashram, MIR og Universalnørd

a

Opgave 9: Højde og rumfang af karafler: V x b x V er rumfang og x er højden

Højde (cm) 5 10 15 20 25 30

Rumfang (cm 3 ) 20 157 530 1256 2453 4239

a) Det er potensvækst, så der skal laves potensregression.

Tabellens værdier indtastes under "Lister og regneark" på TI n'spire med højde i liste A og

rumfang i liste B. Der vælges 'Statistik' --> 'Statistiske beregninger' --> 'Potensregression'.

x-liste: a[] ; y-liste:b[] ; Gem Regn: f1

V x 0,161587 x

Dvs. at forskriften er 2,990535

b) Hvis karaflen skal kunne indeholde 2000 cm 3 , skal Vx 2000

Da forskriften er gemt som f1, kan dette beregnes ved:

Dvs. at karaflens højde er 23,4cm

c) Det er en potensfunktion, så vækstraterne for funktionsværdien og x-værdier er knyttet sammen ved:

1r 1r

r

V

V x

a

2,99053465141 2,99053465141

1 0,10 1 1,1 1 0,329799787698 33%

Dvs. at rumfanget af karaflerne øges med 33%, når højden øges med 10%

Opgave 10: I en model kan den gennemsnitlige årlige CO2-udledning pr. person som funktion af tiden

beskrives ved

t

9000001,031 Ct ()

,

t 38

hvor C(t) måles i kg, og tiden t betegner antal år efter 1950.

a) Udtrykket differentieres i t = 72 på TI n’spire. Her vises to metoder. Den første i linje 1, mens den

anden er linjerne 2 og 3:

Dvs. at C '(72) 1580 , hvilket vil sige, at i år 2022 (1950 + 72) øges den gennemsnitlige årlige CO2-

udledning pr. person med 1580 kg pr. år.

More magazines by this user
Similar magazines