Løsning til røde vejledende eksamensopgaver - szymanski spil

szymanskispil.dk

Løsning til røde vejledende eksamensopgaver - szymanski spil

Løsningerne er hentet på www.szymanskispil.dk Quizspillene: Sportsnørd, Ashram, MIR og Universalnørd

x

Opgave 8: f x b a f(x) er danskernes gæld til det offentlige i mia. kr. og x er antal år efter 2006.

a) Forskriften er en eksponentiel udvikling, så der skal laves eksponentiel regression.

Årstallene efter år 2006 (dvs. tallene 0, 1, 2, 3, 4) indtastes på TI n'spire "Lister og regneark"

under liste A og gælden i liste B.

Der vælges "Statistik" --> "Statistiske beregninger" --> "Eksponentiel regression" og:

X-liste: a[]

Y-liste: b[]

Gem RegEqn i: f1

Frekvensliste: 1

Lommeregneren har byttet rundt på a og b i forhold til vores forskrift, så man har:

a 1,095378ogb 50,089547

b) Da a-værdien er over 1, er det en voksende funktion, og fordoblingstiden bestemmes ved:

ln 2 ln 2 T2

7,60867661394

ln a ln 1,09537806846Dvs. for hvert 7,6 år, vil danskernes gæld til det offentlige ifølge modellen fordobles

Da funktionen er gemt som f1 på lommeregneren, kunne det også have været beregnet ved:

c) Gælden er vokset til 120 mia. kr., når f(x)=120. Denne ligning løses ved:

x = 9,6 svarer til år 2006 + 9,6 = 2015,6.

Dvs. at i løbet af år 2015 vil danskernes gæld ifølge modellen være oppe på 120 mia. kr.

More magazines by this user
Similar magazines