Løsning til røde vejledende eksamensopgaver - szymanski spil

szymanskispil.dk

Løsning til røde vejledende eksamensopgaver - szymanski spil

Løsningerne er hentet på www.szymanskispil.dk Quizspillene: Sportsnørd, Ashram, MIR og Universalnørd

Opgave 3: Punktet, hvor den stiplede linje fra C rammer siden DA kaldes E:

Da figuren ABCE er et parallelogram (det er endda et rektangel eller endnu mere specifikt en

aflang, men det er ikke relevant i denne sammenhæng), er siden AE lige så lang som CB og EC

er lige så lang som AB.

Dermed gælder:

DE DA EA DA CB 9 6 3

EC AB 4

Og da trekant CDE er retvinklet, kan man bruge Pythagoras til at finde længden af

hypotenusen:

2 2 2

CD CE DE

CD


2 2

4 3 25 5

2

Opgave 4: x 3x2 0

Det er en andengradsligning, der enten kan løses ved diskriminantmetoden eller ved

faktorisering og nulreglen, hvor man skal finde to tal, hvis produkt er 2 og sum -3:

2

x 3x 2 0 x 1 x 2 0 x 1 x 2

Nulreglen:

Diskriminantmetoden: 2

d b ac

2

4 3 41 2 9 8 1 0 dvs. 2 løsninger

31 3 1 2

bd

x dvs. x 1 x 2

2a2121

More magazines by this user
Similar magazines