Løsning til røde vejledende eksamensopgaver - szymanski spil

szymanskispil.dk

Løsning til røde vejledende eksamensopgaver - szymanski spil

Løsningerne er hentet på www.szymanskispil.dk Quizspillene: Sportsnørd, Ashram, MIR og Universalnørd

24. maj 2011: Delprøven MED hjælpemidler

Opgave 7: a) Kvartilsættet bestemmes ved at gå ind fra 25%, 50% og 75% (de grønne pile) og aflæse de

tilsvarende pointtal:

Dvs. at kvartilsættet er (57,66,79)

Nedre kvartil: 57

Median: 66

Øvre kvartil: 79

b) Det aflæses på sumkurven (de blå pile), at 45% af eleverne har fået 65 point og derunder.

Dvs. at 55% af eleverne har fået over 65 point.

a

Opgave 8: a) Det er oplyst, at sammenhængen har formen f ( x) b x , dvs. det er en potensfunktion ganget

med en konstant, og da man har mere end to sæt sammenhørende værdier, skal der altså laves

potensregression:

På TI-nspire vælges ”Tilføj lister og regneark”, isoleringstykkelsen målt i mm indtastes i søjle A,

mens det årlige varmetab målt i kWh/år indtastes i søjle B.

Der trykkes på ’menu’-knappen, hvor der vælges ’statistik’’Stat-beregning’ ’Potensregression’:

X-liste: a[]

Y-liste: b[]

Gem RegEqn i: f1

b

Lommeregneren anvender forskriften f1 ( x) a x og giver a = 74418,473 og b = -0,623199, dvs.

den har byttet om på a og b, og svaret er dermed:

a0,623 og b

74418

b) Hvis det årlige varmetab skal ned på 1700 kWh/år, skal f(x) = 1700. Da forskriften er gemt som

f1, løses dette på lommeregneren ved at skrive:

solve(f1(x)=1700,x), og lommeregneren giver x = 430,08909.

Dvs. isoleringen skal være på 430 mm for at det årlige varmetab kommer ned på 1700 kWh/år.

More magazines by this user
Similar magazines