Hent som pdf-dokument - Skatteministeriet

skm.dk

Hent som pdf-dokument - Skatteministeriet

Skatte- og afgiftssystemerne i de ti nye EU-lande

De nye lande i EU har en række fælles karakteristika, men også en række

forskelle. Otte af landene har en kort demokratisk tradition 2 og har blot for

nyligt indført markedsøkonomi. Overgangen fra plan- til markedsøkonomi

er endnu ikke helt fuldendt i alle lande, men udviklingen er godt i gang.

Således er en fungerende markedsøkonomi blot et af mange punkter på

vejen mod at gennemføre den gældende fællesskabsret, ”acquis communautaire”.

Denne definerer forskellige juridiske, økonomiske og administrative

krav, som de nye tiltrædelseslande skal leve op til på optagelsestidspunktet.

Landenes befolkninger er generelt meget positive overfor optagelsen i EU

efter at dømme ud fra de afholdte folkeafstemninger. I Malta stemte 54

pct. for medlemskab, mens over 2/3 af befolkningerne stemte for medlemskab

i alle de øvrige lande. I Slovenien, Slovakiet og Litauen var den positive

andel endda over 90 pct. 3

Som det fremgår af tabel 2, er den gennemsnitlige købekraft i de ti tiltrædelseslande

omkring halvdelen af gennemsnittet for de nuværende femten

EU lande. Det bemærkes, at der er store forskelle mellem de ti lande, ligesom

der i mange af landene er store regionale forskelle 4 . Til trods for en

højere økonomisk vækst end i EU15 skønnes den reale konvergens at blive

en længere proces.

Strukturmæssigt har de ti tiltrædelseslande i de sidste årtier nærmet sig det

gennemsnitlige EU15. Landbrugssektorens andel af den samlede økonomi

er faldet og ligger ligesom industriens andel i dag kun lidt over EUgennemsnittet.

Servicesektoren er tilsvarende lidt mindre end for EU15.

2 Flere af landene har tidligere i historien (typisk bl.a. i mellemkrigstiden) haft demokrati.

Nogle af disse lande har således valgt at genindføre en revideret udgave af deres respektive

forfatninger fra mellemkrigstiden. Alle ti lande er i dag selvstændige republikker

med parlamentarisk demokrati.

3 Der har ikke været afholdt folkeafstemning i Cypern.

4 Indkomstniveauet i Ungarn svinger således fra 206 pct. af det nationale gennemsnit

målt i BNP pr. indbygger i Budapest til 67 pct. i det nordøstlige amt Nograd.

- 10 -

More magazines by this user
Similar magazines