Hent som pdf-dokument - Skatteministeriet

skm.dk

Hent som pdf-dokument - Skatteministeriet

Skatte- og afgiftssystemerne i de ti nye EU-lande

Det er gjort i et studie fra det tyske center for europæisk økonomisk forskning,

ZEW, i samarbejde med Ernest og Young 25 . Her findes den gennemsnitlige

effektive selskabsskattesats i EU-15 i 2001 til 29,4 pct. Alle de

nye medlemslande ligger – med undtagelse af Malta – mindst 5 procentpoint

under dette tal.

Figur 6. De formelle selskabsskatteprocenter i de ti nye EU-lande,

EU15 og Danmark i 1995 og 2004.

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

Cypern

Tjekkiet

Estland

Ungarn

Lituaen

Letland

- 26 -

Malta

Polen

Slovenien

Slovakiet

Danmark

EU15

1995

2004

Anm.: De angivne EU15 gennemsnit er for 1996 og 2004. Indkomster under en vis grænse

beskattes i Cypern ikke med 15 pct., men med 10 pct.

Kilde: KPMG (2003), International Bureau of Fiscal Documentation (2004a,b,c), ZEW

(2003), OECD (2003a) og OECD (2004) samt de respektive landes finansministerier.

Tabel 5 skitserer som nævnt afskrivningsreglerne i de enkelte lande. Bygninger

afskrives i de fleste lande lineært ligesom i Danmark, men med

forskellige satser – fra 2 pct. i Malta til 8 pct. i Litauen. Letland afskriver

bygninger efter saldometoden. I modsætning til Danmark afskriver de

fleste lande også driftsmidler lineært. Her er Litauen blandt de restriktive

med en sats på 5 pct., mens Ungarn ligger i den anden ende med 14,5 pct.

Afskrivningsreglerne har betydning for, ikke alene i hvor høj grad man

beskatter erhvervslivet, men også for hvilke erhverv man skattemæssigt

favoriserer i forhold til andre, afhængig af om disse er særlig kapitaltunge

– herunder fordelingen på bygninger og driftsmidler. 26

25

ZEW (2003).

26

For nærmere om denne diskussion henvises til Skatteministeriet (2000) og Skatteministeriet

(2003).

More magazines by this user
Similar magazines