Hent som pdf-dokument - Skatteministeriet

skm.dk

Hent som pdf-dokument - Skatteministeriet

Skatte- og afgiftssystemerne i de ti nye EU-lande

Cigaretter

Afgiften på cigaretter består af to elementer, en stykafgift og en værdiafgift.

Kravet fra EU er, at den samlede beskatning (summen af de to afgifter)

udgør 57 pct. af salgsprisen, og at den samlede afgift er minimum 60

euro/1.000 styk. Alternativt skal den samlede afgift udgøre minimum 90

euro/1.000 styk. Som det ses af nedenstående tabel, opfylder kun Cypern

og Malta EU’s mindstekrav (tabellens to sidste kolonner), og af de lande

der ikke opfylder førstnævnte mindstekrav, overholder ingen af dem det

alternative krav. Polen overholder dog næsten kravet om, at afgiften udgør

57 pct. af salgsprisen, men kan ikke leve op til det andet krav på 60 euro/1.000

styk.

Tabel 12. Cigaretafgifter i de ti nye EU-lande samt Danmark i euro,

og i pct. af salgspris i 2003.

Styksats i

euro/1.000

stk.

Styksats i

pct. af

salgspris

- 42 -

Værdiskat

(pct. af

salgspris)

Samlet

beskatning

i eu-

ro/1.000.stk

Samlet

beskatning

i pct. af

salgspris

Cypern - 60,95 - 67,52 60,95

Estland 13,42 25,45 24,00 26,08 49,45

Letland 9,75 37,42 - 9,75 37,42

Litauen 12,34 32,15 10,00 16,18 42,15

Malta 9,33 6,16 53,10 89,72 59,26

Polen 13,97 31,67 25,00 24,99 56,67

Slovakiet 22,79 42,22 - 22,78 42,22

Slovenien 10,39 13,94 39,07 39,46 53,00

Tjekkiet 11,85 18,00 22,00 26,33 40,00

Ungarn 20,35 N/A 20,00 - -

Danmark 65,86 32,61 21,22 108,72 53,83

Anm.: Cypern anvender et specielt system, hvor afgiften både afhænger af, om der er tale

om importerede eller hjemligt (inkl. EU-) producerede, og om de er produceret

med cypriotisk (eller EU-) tobak eller anden udenlandsk tobak – dette gælder både

for hjemligt producerede og importerede produkter. Letland har forskellige satser

på cigaretter afhængig af om de er med eller uden filter. Her er angivet satsen på

cigaretter med filter.

Kilde: European Commission (2003b).

De nye medlemslande bliver behandlet som tredje lande indtil de opfylder

EU’s minimumsgrænser. Det indebærer, at reglerne om fri indførsel til

eget forbrug ikke gælder, men i stedet de langt mere restriktive regler om

indførsel, som gælder indførsel fra alle ikke EU-lande. Grænsehandels-

More magazines by this user
Similar magazines