Årsmødebrochure - Dansk Gas Forening

gasteknik.dk

Årsmødebrochure - Dansk Gas Forening

Er naturgassen

stadig grøn?

Årsmøde i

Dansk Gas Forening

13.-14. november 2008

Hotel Nyborg Strand


Velkommen til DGF’s generalforsamling

og årsmøde 2008!

Klimaforandringer er uden sammenligning det globalt mest omdiskuterede

energi- og miljøpolitiske emne.

I Danmark er der ekstra fokus på området som følge af det planlagte

klimatopmøde COP15 i 2009 i København, og klimaet har fået sit eget

ministerium sammen med energien, Klima- og energiministeriet.

Klimahensyn er blevet afgørende for videreudviklingen af vores

energisystemer.

Den danske regering har fremlagt mål, der indebærer en væsentlig

reduktion i brugen af fossile brændsler, og på sigt skal Danmark

stræbe efter at blive selvforsynende med CO 2 -neutral energi.

Da vi indførte naturgas i Danmark i begyndelsen af firserne, var et af

de stærke argumenter, at naturgassen var miljøvenlig - den var ”grøn”.

Den forstærkede fokus på drivhuseffekt, klima og CO 2 har utvivlsomt

gjort det vanskeligere at bruge det ”grønne” argument. Men er naturgassen

stadigvæk ikke den mest ”grønne” løsning i overskuelig fremtid,

når man realistisk skal foreskrive, hvordan vi opretholder en sikker

energiforsyning?

Det er vigtigt at have svar på rede hånd i dialogen med kunder, myndigheder

og energikolleger fra andre forsyningsselskaber.

Nu får du mulighed for at komme nærmere et svar på DGF’s årsmøde

13.-14. november 2008 på Nyborg Strand.

På de følgende sider finder du det spændende program, som i år også

byder på 2 x ”udstillernes time”, hvor vi vil blive orienteret om aktuelle

produkter og services på gasområdet.

Og naturligvis byder vi også på de traditionelle årsmødeelementer:

generalforsamling, udstilling, festmiddag og ledsagerarrangementer.

Velkommen til to attraktive DGF-dage på Nyborg Strand!

Palle Geleff

Formand


Program

Torsdag d. 13 november 2008

10.00 - 11.30 Generalforsamling

11.30 - 12.30 Udstillingen åbnes

12.30 - 13.00 Frokost-reception på udstillingen

Er naturgassen stadig grøn? - Del I

13.00 - 13.05 Indledning

DGF’s bestyrelsesformand Palle Geleff

13.05 - 13.30 Verden, Europa, Danmark, energien, naturgassen

Soushef Lars Georg Jensen, Klimakommissionens

Sekretariat

13.30 - 13.55 Naturgassen på erobringstogt

Bestyrelsesformand Erik Brinchman, Norsk Gassenter

13.55 - 14.10 Pause

14.10 - 15.10 Udstillernes time

Gasvarmepumper - 170 % nyttevirkning

Marketingchef Jørgen Jensen, Milton A/S

• Mikrokraftvarme med stirlingmotor - ren energi til

hjemmet, v. Salgschef Stig Hansen, Baxi A/S

• Er en brændselscelle sikker nok til private?,

Chef for forretningsudvikling Bjarne Spiegelhauer, DGC

15.10 - 15.30 Pause

Er naturgassen stadig grøn? - Del II

15.30 - 15.55 Har gas i transportsektoren virkelig en fremtid?

Adm. direktør Bo Ramberg, Fordonsgas, Sverige

15.55 - 16.20 Sådan markedsføres et fossilt brændstof

Adm. direktør Ole Albæk Pedersen, HNG-Midt-Nord Salg

16.20 - 16.30 Afslutning

DGF’s bestyrelsesformand Palle Geleff

19.00 Festmiddag


Program

Fredag d. 14 november 2008

Er naturgassen stadig grøn? - Del III

09.30 - 09.55 Kan biogas gøre naturgassen grønnere?

Vicedirektør Jan K. Jensen,

Dansk Gasteknisk Center

09.55 - 10.20 Energibesparelser er grønne, eller hva’?

Direktør Jørgen G. Jørgensen,

Dansk Fjernvarme

10.20 - 10.40 Pause

10.40 - 11.40 Udstillernes time

• Oxyfuelbrænder – sparer op til 70% af energien

Dir. Per Langkilde, Gastech-Energi A/S

• Måling af gaskvalitet - et stigende behov,

Elster-Instromet A/S

• Smarte gasmålere i hvert hjem?

Salgschef Jørgen Strøm, Flonidan DC A/S

11.40 - 12.00 Pause

12.00 Udstillingen lukker

Er naturgassen stadig grøn? - Del IV

12.00 - 12.25 Greenpeace og naturgassen

Energi- og klimamedarbejder Tarjei Haaland, Greenpeace

12.25 - 12.50 Energien fra ’68 - livsstil, ungdomsoprør og energi

Forfatter og foredragsholder Ole Grünbaum

12.50 - 13.00 Årsmødet afsluttes

DGF’s bestyrelsesformand Palle Geleff

13.00 - 14.00 Frokost

Frokost for delegerede og ledsagere.


Ledsagerprogram

Torsdag d. 13. november 2008

14.00 - 15.30 Koncert med klezmer-musik-

gruppen ”Mazel”

En klezmer betyder i jødisk sprogbrug det modsatte

af en rigtig musiker. En der næppe kan

læse noder, en der spiller melodier efter gehør.

Klezmer har østeuropæisk-jødiske rødder.

Musikken stammer fra de jødiske samfund i

Polen, Ukraine, Bulgarien m.m. og viser den

jødiske festmusiks påvirkning af den lokale

spillestil. Musikken er intens, virtuos og pågående

- det forlyder således fra et øre-vidne i

1802 i Padolia, det nuværende Ukraine: ”Hver

tone skærer gennem mit øre som en pil!

Fredag den 14. november 2007

10.00 - 13.00 Besøg på Broholm Gods

Rundvisning på Broholm Gods, hvor vi vil høre

om godsets kultur, anegalleri, arkitektur, kunst,

og hvor det vil være muligt at fornemme forgangne

slægters liv og levned. Hvert eneste rum

på Broholm fortæller sin egen historie gennem

talrige portrætter, malet fra år 1600 og helt op til

midten af 1900-tallet – af skeelske og sehestedske

familiemedlemmer.

10.00 Busafgang præcis.

13.00 Frokost på Hotel Nyborg Strand

med årsmødedeltagerne


Praktiske forhold

Tid

Torsdag d. 13. november kl. 10.00 til

fredag d. 14. november kl. 14.00

Sted

Hotel Nyborg Strand, Nyborg, tlf. 6531 3131

Pris

Delegerede 2.400 kr.

Ledsagere 350 kr.

Tilmelding

På www.gasteknik.dk eller på vedlagte tilmeldingsblanket.

Der udsendes en faktura på deltagergebyret.

Sidste frist for tilmelding: 23. oktober 2008

DGF har forhåndsreserveret værelser på Hotel Nyborg

Strand. Deltagergebyret inkluderer ikke hotelværelset,

hvorfor medlemmerne hver især bedes afregne værelset

direkte med hotellet. Værelserne er til disposition på

ankomstdagen kl. 14.00 og indtil afrejsedagen kl. 11.00.

Ved ankomsten til Nyborg Strand bedes deltagerne

registrere sig i DGF’s sekretariat, hvor årsmøde-

materialet vil blive udleveret.

Spørgsmål vedrørende årsmødet kan rettes til

Bente Stenfelt pr. mail beste@dongenergy.dk

eller på tlf. 9955 9520.


Dansk Gas Forening

c/o Dansk Gasteknisk Center a/s • Dr. Neergaards Vej 5B • 2970 Hørsholm • dgf@dgc.dk

More magazines by this user
Similar magazines