Den skjulte revolution - Center for levende visdom

levendevisdom.dk

Den skjulte revolution - Center for levende visdom

Nr. 9 Oktober 2010

sMagasinet

- et onlinemagasin for levende visdom

Den skjulte revolution af Ib Asmussen side 3

Lotusblomsten af Ella Ostermann side 6

BØGER - anmeldelser af Ella Ostermann og Anne pedersen side 13

Kilden vi aldrig forlod af Søren Hauge side 16


Balance og dynamik på vejen

Når efteråret er gået på hæld, og vi har passeret

efterårsjævndøgnet, så bliver vi mindet om betydningen

af balance – balancen mellem ydre og

indre værdier, mellem gøren og væren, og mellem

aktivitet og hvile. Uanset hvad vi vælger at gøre

på vores udviklingsvej, så er det en god idé at forfølge,

hvad der er blevet kaldt den gyldne middelvej.

Der vil altid være tab af energi, hvis vi søger livets

yderpunkter uden balance eller en tilstræbt indre

ligevægt. Den gyldne middelvej er ikke at ”være

på det jævne”. Det er at balancere i livets spændingsfyldte

mangfoldighed og bevare det indre

momentum. Middelmådighed opstår, når vi falder

i søvn og vænner os til rutiner og bevidstløse vanemønstre.

Handling eller ikke – vi er her i verden for at gøre en mærkbar forskel. Kun vovemod kan bringe

os videre på vejen, men uden ligevægt vil vi ikke lykkes på vores vej. Vi må handle ud fra indre

værdier, mens vi lytter til livets ydre stemmer. Kun da kan vi gøre, hvad vi er her for at gøre, i

overensstemmelse med vores kerne, essens eller sjæl. Så kan vi ”leve med os selv”, netop fordi vi

udtrykker vores natur gennem vores handlinger. Og når vi kan leve med os selv, så kan vi leve

med andre. Ikke bare overleve, men leve og medleve!

Redaktion:

Skribenter: Søren Hauge sorenhauge@gmail.com (ansvarshavende), Jan Kvistborg og Nicolai Hansen

Oversættere: Anne Pedersen og Ella Ostermann

Korrekturlæsere: Anne Pedersen, Ella Ostermann, Grete Bacci Hartz og Sinne Bundgaard Nielsen

Layout-ansvarlig: Kirsten Puggaard kp@lemuelbooks.com

Abonnement:

Vi har nu mere end 1.200 abonnenter. Det er GRATIS at abonnere på VisdomsMagasinet. Alt hvad der kræves er, at man tilmelder

sig på www.levendevisdom.dk, eller ved at kontakte redaktionen.

Men da det - trods formen - altid vil være forbundet med visse udgifter at producere magasinet, tager vi med TAK imod frivillige

bidrag på reg. nr.1551 konto 008 3690. Mærk venligst dit bidrag ”VisdomsMagasinet”.

VisdomsMagasinet udkommer 4 gange årligt: 21. marts, 21. juni, 21. september og 21. december

Forside-illustration: ”Sophias Rose”, kreeret af Patricia Ballentine. http://www.patriciaballentine.com.

ISSN 1904-0326

sMagasinet

Vi håber du vil nyde læsningen af dette efterårsnummer af VisdomsMagasinet!

Varme hilsener på redaktionens vegne,

Søren Hauge

2

Nr. 9 Oktober 2010


Den skjulte revolution

Ny bog fremlægger et væld af vidnesbyrd om,

at rigskansler Francis Bacon var den egentlige

hovedkraft bag Shakespeares samlede værker

Af Ib Asmussen

Hvem var Englands nationalpoet William

Shakespeare egentlig? Var han virkelig et

naturgeni, der mestrede alle genrer indenfor

teatrets ophøjede kunst eller var han blot en

stråmand, der lagde navn og skikkelse til, fordi

et kollegium af fornemme adelsfolk, der skrev

skuespillene, ikke turde stå offentlig frem?

Påstanden om William Shakespeare som analfabet,

der var en bedre kornhandler end han

var skuespiller, er slet ikke ny, men har verseret

i Storbritannien nærmest lige siden Shakespeares

død i 1616. Det eneste skriftlige, man har

fra Shakespeares egen hånd, er seks forkrampede

underskrifter, der synes at være skrevet

med ført hånd. Hans samlede skuespil udkom i

1623. Forskere har ment, at et helt hold af kløgtige,

kunstinteresserede adelsmænd og -kvinder

skrev skuespillene i et forsøg på at reformere

og oplyse befolkningen. En slags skjult

revolution ført an af rigskansler Francis Bacon,

der ville demokrati og fremme naturvidenskab

i Europa.

Grisen kan skrive

Forfatter Søren Hauge har forsket videre i

hypotesen og fremlægger i sin bog Shakespeare

Mysteriet, der udkom tirsdag 7. september

2010 på forlaget Lemuel Books, et væld af dokumentationer,

der underbygger teorien. Bogen

er en fortælling fuld af symboler med skjulte

budskaber, fingerede mord, tomme kister og

prinser, der blev gemt væk fra offentligheden.

sMagasinet

3

Ja, der optræder sågar en gris, der med sin tryne

kan skrive et ’A’ i mudderet og sågar forfatte en

hel tragedie. Historien er lige så kompleks som

et af Shakespeares egne spil, og virkeligheden

overgår endnu en gang fiktionen.

Geni eller simpel

Når man spørger Søren Hauge, hvem William

Shakespeare er, svarer han: ”Manden eller digteren?

Hvis vi tager digteren, er han et lysende

geni med en stor kærlighed og sjælden intelligens.

Et individ som ingen andre. Han var en

stærkt oplyst kulturpersonlighed, mens manden,

der lægger navn til værket, er et menneske,

hvis liv og færden højst viser, at han er en

del af teaterverdenen som skuespiller og medejer

af kompagniet.”

”Det store problem er, at alle holdbare vidnesbyrd

fra Shakespeares samtid overhovedet ikke

tegner et billede af et menneske, der formår at

være en ophøjet poet. Han forbliver en person,

der i de offentlige registre fremstår som en handelsmand.

Dokumenterne handler om pengeoverførsler,

intet steds står han anført som for-

Nr. 9 Oktober 2010


fatter. Derfor har jeg valgt at kalde denne person

ved sit fødenavn Will Shaksper.”

Søren Hauge bruger det meste af bogen til at

underbygge, at renæssancemennesket Francis

Bacon er sin samtids lysende fyrtårn, der alene

eller sammen med gode venner har skrevet

skuespillene. Alle de berørte er hermetikere,

der ønsker de store idémæssige gennembrud

i Europa efter at katolicismen har sluppet sit

jerngreb.

Skudt i låget

I England betegner formanden for Shakespeare

Birthplace Trust Stanley Wells de mennesker,

der mener, at Francis Bacon er hovedmanden

bag værket, for ’skudt i låget’. Er Søren Hauge

skudt i låget? ”Ja, det er der sikkert nogle etablerede

Shakespeare-forskere, der mener, at jeg

er, og at jeg deler skæbne med andre tilsvarende

misfits.”

”I England går bølgerne selvfølgelig højt, fordi

nationalskjalden står for skud. Han er så elsket,

at en myte har udviklet sig, og jeg forstår godt

dens charme. Den simple mand fra landdistriktet,

der er et naturgeni, og som kommer ind og

imponerer hoffet og Dronning Elisabeth med

sin kunnen.”

”Man har så lidt styr på Will Shakspere, at

forskerne igennem århundrederne har forfalsket

dokumenter og selv skabt spor for at have

noget konkret at gå ud fra, når de opbygger

myten om William Shakespeare.”

Dobbeltliv

For Søren Hauge er det vigtigt i sammenhængen,

at vi befinder os i den engelske renæssance,

hvor der var masser af bestræbelser på

at skabe en kulturel og åndelig opblomstring

ved Dronning Elisabeths hof. En stor kreds af

hermetikere, som er den tids svar på spirituelle

holister, var ivrige undergrundsaktivister, der

gjorde, hvad de kunne for at skabe fornyelse.

Situationen var dog farlig og kritisk, for man

kunne ikke vide, om den næste tronfølger ville

være protestant eller katolik. Man kunne risikere

sit liv, hvis man stod offentligt frem og

proklamerede sine ideer.

I denne brydningstid levede Francis Bacon

et sådant dobbeltliv. ”Han er den, der ryster

sMagasinet

4

spyddet. Han er den, som kan få lysets stav

til at vibrere. Han bruger teaterstykkerne som

opdragende faktor. Shakespeares samlede værker

giver undervisning i menneskelivets polariteter,

og et kernepunkt i det store projekt er at

fremme udviklingen af menneskets bevidsthed

og gennem teatret at forme den menneskelige

psykologi. Han er i fuld sving med bevidsthedsforskning

og undersøger åndeligheden

med empirisk grundighed. Han taler endda om

engle,” siger forfatteren.

Dronning Elisabeth I var uortodoks og dogmefri i

sin religiøsitet. Hun havde flair for metafysik og filosofi,

mener forfatter Søren Hauge fra Højbjerg.

Fiasko og succes

Lykkedes Francis Bacon så med sin stille revolution

via teaterscenerne?

”Kun delvist,” svarer Søren Hauge og forsætter:

”Han drømte om en vældig opblomstring i hele

Europa, men det endte delvist med succes, del-

Nr. 9 Oktober 2010


vist med fiasko. Han var med til at forme naturvidenskabens

udvikling, som løste os fra livsfarlig

overtro og uvidenhed. Han håbede på et

blomstrende rosenkorssamfund i Bøhmen, da

Kong James I’s datter Elizabeth ægtede kurfyrsten

af Rheinland Pfalz, hvor Bacon sørgede

for et storslået maskebal til brylluppet. I stedet

udløste situationen 30 års krigen i Europa mellem

katolikker og protestanter. I bund og grund

er historien om Francis Bacon/William Shakespeare

en positiv konspirationsteori, hvor en

lysende intelligens kun vil os det bedste.”

sMagasinet

Statue af Francis Bacon,

Gray’s Inn, foto: Søren Hauge

Kryptisk skattejagt

Under renæssancen brugte man at sende hemmelige

budskaber ud til ligesindede via koder,

symbolske billeder og falske fejl i tekstens

opsætning. Helt i Francis Bacons ånd har forlægger

Kirsten Puggaard fra Lemuel Books og

forfatter Søren Hauge lagt nogle beskeder til den

årvågne læser i bogen Shakespeares Mysteriet.

Straks på bogens forside lægger man mærke til

nogle besynderligheder. Kan det være det første

spor til en gåde, som forsætter inde i bogen?

5

”Jo, såmænd. For mig som forlægger har

det været vanvittig underholdende at lægge

koderne i bogen. Man fornemmede straks den

atmosfære, Bacon og hans samtidige må have

følt, da de pønsede på deres beskeder. Det mest

fantastiske var, da koderne begyndte at spille

sammen med teksten. Forunderligt,” siger Kirsten

Puggaard.

”En skyggevandring er vort korte liv; en stakkels

skuespiller, som en tid gør støj og spræl på scenen,

og som så er glemt; et eventyr fortalt os af en tåbe,

fuldt af larm og bulder, som slet ingenting betyder”

William Shakespeare, Macbeth 5, 51

Bogen SHAKESPEARE MYSTERIET af idéhistoriker

Søren Hauge kan købes hos boghandleren

eller på www.lemuelbooks.com .

Nr. 9 Oktober 2010


Lotusblomsten

af Ella Ostermann

Tara holder den psykiske blomstrings lotusblomst i

venstre hånd. Blomsten åbner sig. Hun rækker højre

hånd frem mod verden i en givende gestus. Hendes

øjne er halvt lukkede og i sin meditation vender hun

sig mod både den ydre og den indre verden: Hun er et

evigt billede på den forløsende feminine ånd.

Hver gang jeg ser en lotus/åkande i knop

eller blomst, tænker jeg på, hvor viseligt folk

i gamle dage brugte naturen til at fortælle de

store historier. Tænk engang! Lotussen er både

et billede på solens, planetens og menneskets

udviklingsmuligheder og -vej. Den fortæller

vores historie. Nu er menneskene blevet herre

over det skrevne ord, og tiden er inde til, at vi

alle skal se myter og lignelser som illustrationer

af både menneskets og de kosmiske væsners

udvikling, for som i det store, således også

i det små, og som foroven, således også forneden.

Tænkeevnen og skelneevnen skal bruges

sammen med fantasien. Hvis vi tolker alle disse

symboler omkring os i vores egen tankes lys,

sMagasinet

6

får vi det ud af det, som vi kan på det givne

tidspunkt. Når vi senere tager det samme symbol

op, er vores lys måske blevet kraftigere, så

vi kan se mere af den virkelighed, det skjuler.

Da jeg var barn glædede og undrede jeg mig

over den mærkelige blomst, der tilsyneladende

flød frit på søens overflade. Jeg kunne ikke forstå,

hvordan den kunne få næring og vokse der

midt i søen. Først langt senere i livet lærte jeg,

at de ikke flød frit, men var forankret i jorden

som alle andre planter.

Da jeg på et tidspunkt fik kendskab til Østens

lære, opdagede jeg, at den smukke flydende

blomst er et universelt symbol. Det havde jeg

ikke været parat til at opdage før, og i de første

år tænkte jeg meget over, om der var forskel

på Østens lotus og den danske åkande, hvilket

jeg lærte, at der ikke var. Jeg lærte også, at når

lotussen bruges så flittigt som symbol, er det

fordi, det er så særligt, at den vokser op gennem

vandet og løfter sit hoved over det, når

den springer ud.

Den gamle visdom indeholder så megen viden,

som vi mennesker enten ikke kan opfatte eller

har glemt eller fortrængt, fordi vi ikke kan

forstå den og/eller bliver bange. Det har altid

været sådan, at det vi mennesker ikke forstår

meget nemt kommer til at true den afgrænsede

verden, som vi kender og er trygge ved. Det er

smukt, når visdommen fortæller at vores solsystem,

set fra højere planer, er en kæmpestor blå

lotus med tolv kronblade. Ikke nok med det, så

er denne tolvbladede lotus en lotus i en uendeligt

meget større tusindbladet lotus. Planeterne

i solsystemet er mindre lotusser med forskelligt

antal kronblade. Billedet er smukt, men det

må betragtes som en påstand, da vi mennesker

endnu ikke kan bevise, om den er sand. Men vi

kan vælge, om den er sand for os.

Sandt er det dog, at lotussen som symbol har

været brugt i mange kulturer. Helena Blavat-

Nr. 9 Oktober 2010


sky fortæller i Den hemmelige Lære, at der ikke

findes nogen gamle symboler, som ikke har en

dyb filosofisk betydning. Lotussen er blomsten,

der er viet til naturen og hendes guder. Den er

symbol for de produktive kræfter i både den

åndelige og den fysiske natur. Den har været

hellig siden de tidligste tider i alle traditioner

(hinduistisk, egyptisk, buddhistisk etc.). I Kina

og Japan ærede man lotussen, og de kristne tog

den smukke blomst til sig, og den bruges i både

den græske og romerske kirke. Den blev brugt

som ’budbringer’, hvilket ses i mange billeder

af bebudelsen. I mange senere billeder er den

dog blevet erstattet af liljen.

I den kristne religion kommer Gabriel til Jomfru

Maria med en buket åkander eller liljer. Han bringer

bud om, at hun skal føde en frelser. Buddhismen

har en tilsvarende historie, hvor Bodhisattvaen

med en lotus I hånden bringer bud til Maha-

Maya, prins Gautama s mor, om at hun skal føde

en verdensfrelser, Buddha.

Lotussen – et universelt symbol

En fuldt udsprunget lotus er et symbol på et

perfekt væsen. Derfor er guder og gudinder

ofte afbilledet med eller på en lotus. En lotusknop

symboliserer muligheder og potentialer.

Hos hinduerne er lotussen symbol på naturens

skabende kraft. Lotussen er symbol på så

mange planer, at det er umuligt for os at forstå.

De dybeste betydninger fortoner sig i vores

uvidenheds mørke, for mørke er det vi ikke kan

se, det vi ikke ved noget om.

Ifølge legenden vokser den lotus, Brahma sidder

på ud af guden Vishnus navle.

Lotussen symboliserer derfor den natur, som

Brahma har kontrol over. På billedet kan man

se, at han sidder oven på lotussen, og det er

altid tegn på beherskelse. Som nævnt før blev

sMagasinet

7

lotussen brugt til at bringe bud om en overmenneskelig

eller guddommelig fødsel, ubesmittet

af de mudrede vande, menneskets tanker, følelser

og fysiske lyster. Mødre til gudesønner er

pr. definition ubesmittede, fordi de er så rene,

som et menneske kan være, i tanker, følelser,

ord og handlinger, at de ud af deres legemer

kan bygge et perfekt legeme til en gudesøn.

Alle hinduguder og alle buddhaer har kvindelige

aspekter bestående af den reneste substans.

Hos hinduerne kaldes det kvindelige aspekt

’gudinde’, og hos buddhisterne ’shakti’. Intet

kan skabes uden begge aspekter, det maskuline

og det feminine, de er derfor ligeværdige,

uundværlige og bør respekteres og æres lige

meget. Det er heller ikke tilfældigt, at Vishnus

kone og kvindelige aspekt, gudinden Laksmi,

også kaldes Padma, som betyder lotus. Hun er

mor til universet og afbildes ofte siddende på

en fuldt udsprunget lotusblomst med en lotusknop

i hånden. Lotustronen, som hinduguder,

buddhaer og taraer sidder på, symboliserer den

perfekte, modtagelige harmoni i universet.

Lotussen er ”den blomst, som var i begyndelsen,

de store vandes strålende lilje.”

H. C. Andersen og M

Lotussen vokser i vand, og har sine rødder i

mudderet under vandet, og er på den måde forbundet

med både Moder Jord og himlen. Som

alle blomster indeholder lotusblomsten frø, der

skal blive til nye lotusser. Alle den udsprungne

blomsts egenskaber eksisterer allerede i frøet;

blomsten er blot ikke udviklet i den synlige

verden. Lotussen og åkanden har gennem

tiderne fascineret malere, forfattere og digtere,

og der findes utrolig mange billeder med børn,

der sidder på eller springer fra en lotus eller

åkande. Også vores egen eventyrdigter, H. C.

Nr. 9 Oktober 2010


Andersen, lod i sit eventyr om Tommelise den

lille bitte pige sejle af sted på et åkandeblad.

Han lader eventyret slutte med, at hun bliver

gift med en lille prins og omdøbt til Maja, hvilket

faktisk er det samme navn som Maria.

Bogstavet M

Lotussen og vandet eller havet er som nævnt

nogle af de ældste symboler vi kender, og i den

forbindelse er det interessant, at bogstavet M er

det helligste af alle bogstaver. På latin begynder

vand med M (Mare) - M for substansens

store universelle hav. Det viser sig også ved, at

den kvindelige del af et forældrepar på mange

sprog begynder med M: Mor, Mother, Mutter,

Mere, Mama etc.

Bogstavet M et er både feminint og maskulint,

og symboliserer oprindeligt vandet, havet

(Mare). Det er begyndelsesbogstav i rigtig

mange betegnelser og navne med dyb betydning.

Maitreya, som er den østlige betegnelse

for Kristus, den Messias, der kommer igen,

og som ”vi alle venter på”. Mithra, Monade,

Mysterie… Alle disse M’er er sønner af Maya

= Moderen. I Egypten hed moderen ’Mut’, i

Rom ’Minerva’, som betyder guddommelig

visdom, og i kristendommen hedder Guds søns

mor ’Maria’ og i andre religioner, Miriam eller

Myrrha. Mon det er en tilfældighed? Næppe,

for der er flere vigtige ’M’er’. Buddhas mor hed

Maya, og Madhava og Madhavi er nogle af de

vigtigste betegnelser for guder og gudinder i

hinduismen. De helligste navne i Indien begynder

med M: Mahat, Manu og også det hellige

bjerg Meru, der i den hinduistiske filosofi ligger

i verdens centrum.

Også den egyptiske prinsesse der fandt Moses i

floden valgte et M-navn til ham, fordi hun fandt

sMagasinet

8

ham af vandet. Vi genfinder ’M’ i mandala,

som betyder cirkel. Den bruges til at illustrere

totaliteten, universet. En mandala er en cirkel,

et mønster på eksistensen, som kan bruges til

meditation. Den er et billede af det kosmiske

drama eller sjælens rejse hjem. Mandalaer er i

de senere år blevet ’moderne’ i Vesten, hvor de

findes i malebøger til børn, men også bruges

som redskab til selvudvikling.

Det er nok heller ikke tilfældigt, at der var tre

Mariaer til stede ved Jesu korsfæstelse. I jøde-

og kristendommen er Messias altid forbundet

med vand, med dåb og fisk, med åkanden eller

lotussen – med moderen og naturen.

I den egyptiske religion finder vi også forbindelsen

mellem lotus, vand og solguder. Thot

(med tyrehoved) sidder på en fuldt udsprunget

lotus, Osiris og Horus ses tit med en lotusblomst.

Gudinden Heket med frøhovedet sidder

i sin frøform på en lotus. Hun deltog i skabelsen

af verden, og blev også forbundet med

genopstandelsen. Hendes symbol, frøen på

lotusblomsten blev brugt til lamper i kirkerne,

og ordene ’jeg er genopstandelsen’ var ofte indgraveret

på disse lamper.

Hjertets lotus

Vi bruger også lotussen som symbol på mennesket.

Da mennesket i en fjern fortid individualiserede,

var lotussen blot en lukket knop med

mange muligheder. Den havde ni kronblade og

endnu tre, som tæt omsluttede det, der kaldes

juvelen i lotussens center, monaden, diamanten

eller den centrale gnist i mennesket. Kært barn

har mange navne!

Denne juvel eller livsgnist er det frø, der sås i

det fysiske stof. Frøet eller gnisten indeholder

alle potentialer og muligheder, og det er den

der, når mennesket, i form af den fortabte søn,

bliver mæt af oplevelserne i de fjerne lande,

som i virkeligheden er vores velkendte fysiske

verden, bliver opmærksom på potentialerne og

mulighederne i den indre verden, og begynder

at længes hjem fra sin udlændighed. Til sidst

vælger han, som det aktive villende, handlende

princip i såvel mænd som kvinder, at vende

hjem til sin far og give afkald på alt, hvad livet

Nr. 9 Oktober 2010


i den fysiske, følelsernes og tankernes verden

har budt på. Det er en lang og krævende rejse,

som hvert enkelt menneske selv må vælge at

begive sig ud på, og det er den, der skildres i

udviklingen af menneskets syv chakraer/centre.

Og det er ganske vist, at juvelen eller livsgnisten,

den positive kraft i universet, findes

i hvert evigt eneste atom, og det betyder, at

hvert eneste atom på sin udviklingsvej skal

gennemgå menneskelivet og selv vælge at

vende hjem til, hvor det kom fra. Det er tankevækkende,

og begrunder også , hvorfor vi skal

respektere alle levende væsner, og hvorfor det

er så stort et fremskridt, at positiv psykologi,

økologi, vegetarisme og sundhed breder sig i

de lande, hvor man har råd til og mulighed for

at tænke på sådanne emner. I bund og grund er

vi alle sammen dele af det samme liv, er ét med

det, hvilket på smukkeste måde illustreres af at

vores smukke blå planet, som selv er et atom i

et uendeligt univers, symboliseres ved en blå

lotus.

Inderst i juvelen er der altså et helt fredfyldt

punkt, en gnist, hvis potentialer først for alvor

begynder, at komme til udtryk i den ydre verden,

når de ni første kronblade(egenskaber)

er udviklet, og de tre inderste, som omslutter

juvelen begynder at åbne sig. Mennesket skal

udvikle hjerteegenskaberne, som der er 12 af –

svarende til de 12 kronblade. Vi skal åbne disse

sMagasinet

9

kronblade for at fuldende rejsen og udviklingsmulighederne

i menneskeriget. De symboliserer

12 gode egenskaber, (harmløshed, ydmyghed,

tjeneste, tålmodighed, arbejde, tolerance,

åndelig identifikation med andre, medfølelse,

sympati, visdom, offer, taknemlighed). De

udvikles gradvist, når vi ved hjælp af udholdenhed

opnår kontrol med vores sind og tanker,

og bevidst kan styre det urolige, bevægelige

følelseshav. De udvikles kun ved hjælp af

viljen, og i begyndelsen kun gennem eksperiment,

prøvelser og erfaring samt integration

af erfaringerne, så de bliver til erkendelser,

der skal bruges i praksis. De skal blive en del

af mennesket. Processen kræver en bevidst

arbejdsindsats for at udvikle egenskaberne, og

dernæst en indsats for at de bliver en ubevidst

og instinktiv del af dets liv.

De tre ringe af lotusblade, der omkranser den

inderste tætsluttende ring, kaldes hhv. offerblade,

kærlighedsblade og vidensblade. Det

betyder, at et menneske skal tilegne sig viden,

den yderste cirkel, og lære sig at udtrykke kærlighed,

mellemste cirkel, og at ofre alt hvad det

har tilegnet sig hvad angår fysik, følelser og

egocentrerede tanker, den inderste cirkel. Når

vi erhverver os viden, skal vi give den til andre,

ofre den, og vi skal også give kærlighed og

ofre den, så der er fokus på alle tre cirkler hele

tiden, men der vil altid være størst fokus på

en af dem. De første blade der skal udvikles er

vidensbladene, for viden er vejen til forståelse.

Viden gør, at der bliver stadigt mindre at være

bange for, for angst er næsten altid baseret på

uvidenhed.

De syv lotusser

Mennesket har i sit fysiske legeme syv endokrine

kirtler. De er den udvendige form af

syv lotusser eller energicentre i det æteriske

legeme, som gennemtrænger og ’holder’ sammen

på det fysiske legeme. Disse energicentre

’gentages’ i følelseslegemet og mentallegemet.

et blev tidligere nævnt, at udviklingen af centrene

sker gennem bevidsthedsudvikling og

ikke gennem meditation på centrene som

sådan. Der er en klar forbindelse mellem fx

hjertecenteret i det fysisk/æteriske legeme og

hjertecentret i følelses- og tankelegemet. Det

endokrine lukkede system belives gennem

Nr. 9 Oktober 2010


disse centre. Når et menneske udvikler sig, folder

lotuskronblade ud, medfører det ændringer

i det endokrine system og dermed i kroppen.

Videnskaben har en meget stor viden om de

endokrine kirtlers indflydelser på menneskets

liv, men ved endnu ikke så meget om centrene,

lotusserne, som fremmer eller hæmmer disse

kirtlers udvikling og funktion.

Når et menneske begynder at udvikle sig og

vække den slumrende kundaliniild i den firebladede

orangerøde lotus (rodcentret), begynder

det at give afkald på sin afhængighed af

ting, sine firkantede meninger, hårdhed, stivhed

og jordbundethed. Mennesket begynder så

småt at bruge sin vilje til noget, som ikke kun

gavner det selv.

Kunsten er nu at lade stænglen vokse stille og

roligt og at lade lotusernes kronblade folde sig

ud i den rækkefølge, der er sikrest, og fører til

at den tusindbladede lotus står i fuldt flor, når

de andre lotusser lidt efter lidt har foldet deres

blade ud.

Det næste center er (hara- eller sakralcentret),

den seksbladede fortrinsvis røde lotus. Her

begynder mennesket at tage fat på: lettroenhed,

mistænksomhed, foragt, selvbedrag, forkert

viden og ubarmhjertighed.

Solar plexus centret med sine 10 kronblade er

mangefarvet med mest grønt og rødt. Det er

centret med direkte adgang til følelseslegemet,

og her handler det for mennesket om at

tage kontrol over sine begær og selvoptagede

følelser, hvorfor det også er her, at mennesket

konfronteres med stress. Mennesket skal til

at udvikle de 12 hjerteegenskaber, som blev

nævnt tidligere.

Hjertecentret er gyldent gult og har 12 kronblade,

og når de 12 egenskaber er udviklet, er

mennesket ikke mere egocentreret og selvisk,

men har transformeret sine personlige begær

til stræben for helheden samt forvandlet medlidenhed

til medfølelse.

Halscentrets kronblade er sølvblå. Det er som

sakralcenteret et skabende center, men hvor

mennesket, der er fokuseret i sakralcentret, er

optaget af at skabe fysiske brugbare ting, sex

sMagasinet

10

og det at føde børn, er det menneske, der er

fokuseret i halscentret optaget af at skabe børn

i form af kunst på et af livets mange områder.

Det kan også være at skabe en organisation,

som hjælper nogen eller opfinde noget, som

gør livet lettere for mange mennesker. Det drejer

sig ikke kun om det vi normalt kalder kunst.

Dette center er forbindelsen mellem det mentale

og det æteriske legeme, ligesom solar plexus

er forbindelsen mellem følelseslegemet og

det æteriske legeme.

Pandecentret er flerfarvet og har 96 kronblader.

Det er ligesom delt op i to, hvor den ene side er

rødgul og den anden blå og violet. Det er visualiseringscentret,

og bruges til at opfatte og integrere

ideer og erfaringer. Det kan se både opad

og nedad, og spejler sindets dobbelte natur

(abstrakt tænkning og hverdagstænkning).

Når forbindelsen er skabt mellem pande- og

halscenter, bliver den skabende forestillingsevne

(kreativ tænkning) aktiv.

Hoved- eller kronecentret er den tusindbladede

lotus, som har 12 centrale kronblade med

960 andre rundt om. Det stråler i alle regnbuens

farver med violet som den dominerende farve,

når det er fuldt udviklet. Det er det center, der

afslører hvor udviklet menneskets bevidsthed

er. Buddha har fx altid en top på hovedet som

tegn på, at han er oplyst, hvor Kristus og andre

helgener har en gylden glorie, der symboliserer,

at de er spirituelt vågne. Når pande- og

hovedcenter er forbundet, og forbindelsen er

aktiv, indikerer det, at der praktiseres meditation

og koncentration.

Mennesket – en lotus

Mennesket er en lotus, der vokser op gennem

følelsernes og tankernes hav til den blomstrer

med sin tusindbladede lotus løftet over vandet.

Den vokser gennem følelsernes hav, da

vand i forbindelse med mennesket altid har

været symbol på følelser, og gennem tankernes

ild, og tilsammen danner de to elementer den

tåge, mennesket går rundt i. Lotussen vokser

op langs rygsøjlen, og bliver først til en lotus

med 4 kronblade, der springer ud. Som med

buddhaer og taraer og indiske guder og gudinder

betyder det, at mennesket kan bruge, og

Nr. 9 Oktober 2010


efterhånden får kontrol over de egenskaber,

der knytter sig til dette chakra eller center. Med

andre ord ’sidder’ mennesket på lotussen, løftet

over de egenskaber, lotussen repræsenterer.

I begyndelsen er den blot en knop, men den bliver

til en blomst, når de to energier, som løber

op gennem rygsøjlen og mødes i chakraerne, er

afbalancerede. De skal mødes i ligeværdighed,

før lotussen springer ud, og står i fuld blomst.

Som lotussen må forankre sine rødder i Moder

Jords mudder for, at den kan blive en smuk

SiriusCenter Lystjeneste

Hver tirsdag hele året rundt

kl. 19.00 - 20.00

Fra kl. 18.00 gratis vejledning i meditation.

Efter tjenesten kan du få en kop kaffe/the og kage.

Fri entré.

sMagasinet

11

blomst, må mennesket forankre sig i det fysiske

liv og udvikle sig derfra. Kun ved at udvide

sin bevidsthed og udvikle de forskellige lotusblomster

i sig, chakraerne eller energicentrene,

til perfektion kan mennesket blive herre i sit

eget hus.

Alt er symboler

Alt er symboler! Hvert ord er et symbol, hver

lille bevægelse er symbol for ’noget’, ligesom

arketypiske symboler som fx sommerfuglelarven

der i puppen transformeres til en smuk

sommerfugl. Lotussen er også et symbol på forvandling,

men måske er den mere et symbol på

den langsommere forvandling, mennesket gennemgår

i menneskeriget? Måske symboliserer

hvert eneste kronblad en evne eller egenskab?

Måske skal vi udvikle tusind gode egenskaber,

før den tusindbladede lotus over vores hoved

er fuldt udfoldet og udsprunget?

Den blomstrende lotus er under alle omstændigheder

et symbol på det, et væsen behersker,

og den er altid et udtryk for resultatet af forbindelsen

mellem ånd og stof.

SiriusCenter

Mejlgade 28, 2. sal,

8000 Århus C.

www.siriuscenter.org

info@siriuscenter.org

Kontakt info:

Søren Vejs-Petersen

Tel. 86 15 92 73

Nr. 9 Oktober 2010


sMagasinet

INTERNATIONAL

KONGRES & SEMINAR

Center for Esoterisk Astrologi

I

ESOTERISK ASTROLOGI

17/20 Februar 2011

ÅRHUS - DANMARK

Center for Esoterisk Astrologi afholder den første internationale Kongres i esoterisk astrologi, hvor førende esoteriske

astrologer fra hele verden afholder et astrologisk seminar og holder foredrag om den ny tidsalders åndelige astrologi.

INTERNATIONAL KONGRES I

ESOTERISK ASTROLOGI

19/20 Februar 2011

ESOTERISK ASTROLOGISK SEMINAR

17/18 Februar 2011

TIBETANERENS DISCIPLES HOROSKOPER

Elena Dramchini - Slovakiet

Lørdag 19/2 kl. 10:00 -11:30

PLANETERNES UBEVIDSTE, SELVBEVIDSTE

OG SJÆLSBEVIDSTE UDTRYK

Kenneth Sørensen - Danmark

Lørdag den 19/2 kl. 12:00 -13:30

MÅNEN OG DISCIPELSKABETS VEJ

Kathleen Newburn - USA

Lørdag den 19/2 kl. 15:00 til 16:30

SKÆBNENS ASTROLOGI

Holger Stavnsbjerg - Danmark

Søndag 20/2 kl. 10:00 - 11:30

MYTOLOGISKE ÅBENBARINGER AF DET

FASTE KORS

Tuija Robbins - Finland

Søndag 20/2 kl. 12:00-13:30

SJÆLEN, DEN ÅNDELIGE TRIADE OG

MONADEN I ESOTERISK ASTROLOGI

Michael Robbins - Finland

Søndag d. 20/2 kl. 14:30-16:00.

12

KONGRES: 19./20. februar 2010, kl. 10:00 – 16:30

Pris: 1.300 kr.

SEMINAR: 17./18. februar 2010, kl. 11:00 – 18:00

Pris: 700 kr.

RABAT: For deltagelse på både kongres og seminar.

Pris: 1.700 kr.

TILMELDING: Tove Rønnau, tlf.: 0045 86 27 05 53 og/eller

mail: tove.roennau@oncable.dk

Tilmelding har fundet sted, når beløbet senest den 1. februar 2011 er

indbetalt i Danske Bank Reg.: 3642 kt.: 3635103248. Silkeborgvej 228,

Åbyhøj, Danmark

SWIFT-BIG: DABADKKK IBAN no. DK 79 3000 3635 103248.

Husk dit navn på tilmeldingen.

STED: Kongres og Seminar afholdes på Kystvejen 5, 8000 Århus C,

Danmark.

OVERNATNING: City Sleep – Inn I/S, Havnegade 20, 8000 Århus C,

tlf.: 0045 86 19 20 93

Nr. 9 Oktober 2010


B Ø G E R

Lykken findes i Nuet!

Nyd Nuet

Af Annie Dunch

Anmeldt af Ella Ostermann

Annie Dunch har skrevet en herlig lille bog –

øvelser til et liv med mere kreativitet og livsglæde.

Nyd Nuet. Hun har tidligere skrevet interviewbøgerne

Liv efter Liv og Inspiration Så vi kan slippe og Kreativitet,

glæden løs!

men denne bog er anderledes, www.dunchsforlag.dk og ISBN 978-87-992545-0-7 er en direkte

978-87-992545-0-7

følge af de foredrag, hun holder rundt om i landet

og hendes helsekurser på Bornholm.

Vi har alle brug for stunder med ro indeni, og

denne bog fortæller i et lettilgængeligt sprog og

korte kapitler om emner som bevidsthed, nærvær

i stilhed, tankekaos, Dalai Lama og videnskaben

mm. Forfatteren er helt klar over, at hun

ikke har den endelige sandhed, men udtrykker

sin relative sandhed i ord og øvelser, som har

til formål at bringe ro i sindet. Hun siger bl.a.:

”Vi kan træne vore muskler, men vi kan også træne

vores sind. Tankefitness kalder jeg det. Og det kræver

øvelse som al anden træning.”

Øvelserne i bogen har Annie Dunch brugt og

fundet virkningsfulde på sine kurser.

I bogen spørger forfatteren også ”Hvad er

nuet?” og et par af svarene lyder:

Nuet oplever vi mellem to tanker. I stilheden. I naturen.

Når vi accepterer det, som er.

Disse er i sig selv meditationsobjekter, men

kapitlet afsluttes med følgende øvelse:

sMagasinet

Silent walking

De fleste af os har tankekaos,

– uhensigtsmæssige tanker og

følelser.

Vi lever meget i fortiden og er

bekymrede for og frygter fremtiden.

Annie Dunch, designer, inspirator, forfatter og GK-terapeut

har haft et begivenhedsrigt liv med stor succes og

store sorger. Ud af det har hun draget erfaringer og opbygget

teknikker, der har virket i hendes liv. Hun kalder

det tankefitness. Hun inspirerer folk til at nyde Nuet og

bruger naturen som underviser til at være nærværende i

tanker og handlinger på sine foredrag og kurser.

At være ven med Nuet og sig selv er det, hun er optaget af.

Fra at være en ofte stresset forretningskvinde, der havde

travlt med at have travlt til i dag at have et dejligt liv på

Bornholm med fred i sjælen.

Denne bog giver os nogle enkle redskaber og nærværs-

9 788799 254507

At gå i stilhed med opmærksomhed er den

nærmeste genvej til Nuet. At bruge naturen

som underviser. For naturen kan lære os om

nærvær. At alt er skabt i forening, og at adskillelse

er skabt af tænkning.

13

annie dunch

Nyd Nuet Et liv med mindre tankekaos!

annie dunch

Nyd Nuet

Et liv med mindre tankekaos!

DUNCHsFORLAG

annie cover.indd 1 29-08-2010 12:28:46

Vælg et område med smuk natur. Gå nu stille

og roligt med fredfyldte, glade skridt i stilhed -

ikke for at komme et sted hen - men for at kysse

jorden med dine fødder og praktisere nærvær.

Brug åndedrættet til at slippe tankerne om fortid

og fremtid.

Du ånder ind og beroliger din krop og dit sind

- du ånder ud og smiler :-). Efter et stykke tid

vælger du et dyr, et træ, et blad, en blomst eller

en sten.

Brug mindst et kvarter på at give det opmærksomhed

fra siddende eller stående stilling.

Tænk ikke over træet eller dyret, men iagttag

det og lyt til stilheden. Bladet eller blomsten er

blot sig selv og eet med helheden. Den tilstand

af stilhed, ro og fred kan vi opnå, når vi overgiver

os til livet!

At være et med livet er at være et med Nuet.

Bogen er i et format, så man kan have den i

tasken, tage den frem og læse et kapitel eller

lave en øvelse hvor som helst og når som helst.

Bogen er på 90 sider og udgives på DUNCHs-

FORLAG. Den kan bestilles og købes for 125 kr

ved henvendelse post@nydnuet.dk elller hos

boghandlerne.

Nr. 9 Oktober 2010


B Ø G E R

Hvem taler jeg med, når jeg taler med

mig selv?

Af Henrik Krog Nielsen

Anmeldt af Ella Ostermann og Anne Pedersen.

Undertitlen på denne spændende og tankevækkende

lille bog er Platon anvendt i nutiden,

og når man læser den, kan man ikke lade være

at tænke, at vi mennesker tilsyneladende hele

tiden har brug for at genopfinde den dybe tallerken.

Platon (427-347 f. Kr.) lancerede allerede

dengang mange af de værktøjer, som i vores tid

opfattes som nye og moderne.

Ordet filosofi betyder kærlighed til visdom, og

denne bog er gennemsyret af denne kærlighed

og ønsket om at give den grad af visdom, som

forfatteren har tilegnet sig gennem årelange

studier i en nutidig meditationsskole, videre til

læseren.

Det er en indsigtsfuld, klog og praktisk anvendelig

bog, som giver et indblik i den filosofiske

tænkemåde. Henrik Krog Nielsen forklarer Platons

verdensbillede i et letforståeligt og nutidigt

sprog i korte kapitler og føjer hertil meditationer,

som læseren kan bruge i sin hverdag, ikke

kun til at få en større forståelse af Platons lære,

men af nutiden, sig selv og sin rolle i verden.

Platon har som nævnt haft en stor indflydelse

på Vestens tænkning, ikke kun den filosofiske,

men også den politiske og pædagogiske, fx er

Sokrates, hovedpersonen i Platons skrifter, blevet

kaldt den første coach. Han var Platons lærer,

som hævdede at kun ”det liv, der indeholder stor

eftertænksomhed, og leves med det formål at blive

god som menneske” er værd at leve. Han stillede

ifølge bogen altid det grundlæggende spørgsmål:

”Stræber du efter rigdom og berømmelse eller

efter klogskab og godhed?”

Og formålet med alle hans spørgsmål var, at

fremkalde menneskets indre medfødte viden.

sMagasinet

14

Hvem taler jeg med,

når jeg taler med mig selv?

Filosofi og meditation

Platon anvendt i nutiden

Henrik Krog Nielsen

Vi kommer vist ikke uden om, at dette spørgsmål

er meget centralt i dag, hvor mange mennesker

på dette spørgsmål svarer, at de ønsker

at blive berømte og rige. Forhåbentlig er der

også en del, der svarer, at de ønsker at stræbe

efter klogskab og godhed.

Platon talte om det gode, det sande og det

skønne, og om, at metoden til at fremkalde

disse kvaliteter i den ydre verden går gennem

dialektik, som er en indre proces - en dialog med

sjælen. Dialektik og en af Østens meditationsformer,

Raja Yoga, minder meget om hinanden.

De kræver begge, ”at man anspænder sig så

stærkt, som det er et menneske muligt” (citat Platon),

og målet er, at den viden man erhverver

sig gennem meditation på en idé eller et tankefrø,

skal blive til ”viden, der omsættes til gode

handlinger.”

Henrik Krog Nielsen har nogle spændende

perspektiver på Platons vidunderlige hulehistorie,

og giver i den forbindelse flere fine enkle

meditationsforslag, bl.a. Lyset i mørket og Lyset

i hovedet. Meditationsforslagene i bogen er lige

til at gå til og anvende også i en travl dagligdag,

altså meditationer der er beregnet for mennesker,

som gerne bevidst vil nærme sig det gode,

det sande og det skønne, men som ikke synes,

at de kan finde tid til omfattende studier.

Nr. 9 Oktober 2010


Bogen kan anbefales på det varmeste, og vi

har valgt at præsentere afsnittet Det globale og

meditationen dertil, Se dig selv udefra - på jorden,

som ved brug over længere tid kan føre til en

mere realistisk opfattelse af det enkelte menneskes

betydning og rolle i det store spil. I det hele

taget giver bogen masser af stof til eftertanke.

Man kan læse kapitlerne uafhængigt af hinanden,

og man kan også bare bruge de fine meditationsforslag,

bogen er fuld af. En lille perle til

dig, som gerne vil have filosofisk inspiration i

hverdagen eller kunne tænke dig at meditere.

Det globale (en meditation fra bogen)

Med sit hulebillede peger Platon på vores særlige

evne til at se os selv udefra - mere og mere

fra det nære til det kosmiske. Så selvom ”det

globale”, forstået som vores bevidsthed om hele

jorden og alle mennesker på den, af gode grunde

ikke indgår i dette mere end 2400 år gamle billede,

så opsummerer selve muligheden for en

sådan bevidsthed ganske godt ånden i det.

I dag taler vi om, at de første billeder af jorden,

taget fra rummet, havde en enorm indflydelse

på vores selvforståelse. Med ét blev det mere

tydeligt, og for mange mennesker sikkert også

mere fantastisk at tænke på, at vi faktisk befinder

os på en planet, svævende rundt i verdensrummet

derudover tydeliggjorde billederne, at

vi alle ”hænger” sammen og ikke mindst, hvor

afhængige vi er af hinanden.

Siden deres fremkomst har disse billeder utvivlsomt

også fungeret som en øjenåbner for, hvor

enormt privilegeret man personligt kan være i

forhold til mange, mange andre mennesker på

jorden.

Denne specielle evne til at se sig selv udefra

er givetvis en medvirkende årsag til, at vi

som mennesker ikke alene udforsker os selv

og vores egne nære livsbetingelser, men også

udforsker andre mennesker fjernt fra os selv

og deres livsbetingelser - hvorved vi samtidig

forbedrer vores muligheder for at skabe bedre

livsbetingelser for os alle sammen.

sMagasinet

15

Meditation

Se dig selv udefra - på jorden

Indtag en rolig indre holdning.

Tænk eventuelt kort over nogle kulturelle,

politiske eller økonomiske forhold i verden.

Gør dig klart at du sidder og mediterer.

Dan et billede af dig selv.

Flyt din ”synsvinkel” udenfor lokalet – op over

huset. Forestil dig huset oppefra. Udvid dit billede

til at omfatte det område hvor huset ligger.

Forestil dig et endnu større område - måske

befinder du dig i en stor by. Læg mærke til

hvordan de store bygninger ser ud oppefra – fx

kirken og skolen. Bemærk også hvordan mennesker

bevæger sig rundt i alle retninger.

Forestil dig et billede af hele landet – i dagslys.

Se landskabets forskellige farver og hvordan de

store veje bugter sig igennem det.

Rejs længere og længere ud – til du kan se hele

jorden. Se de forskellige verdensdele og de

store have - en ørken, en bjergkæde og et skovområde.

Se også nogle storbyer - måske som

oplyste i natten.

Du befinder dig nu i verdensrummet og ser jorden.

Dvæl i dette billede.

Mediter over ”det globale” – jorden og alle mennesker

på den.

Vend opmærksomheden tilbage til almindelig

dagsbevidsthed. Overvej dine erkendelser og

hvordan du kan anvende dem på en gavnlig

måde.

* * *

Bogen, som er udgivet på Forlaget X er på 124

sider og koster 149 kr.

Den kan købes hos boghandlere eller bestilles

på www.forlagetx.dk - (ISBN: 9788799392407)

Nr. 9 Oktober 2010


Kilden vi aldrig forlod

~ En meditativ refleksion ~

sMagasinet

Af Søren Hauge

Hele vores udviklingsrejse kan beskrives som

én lang bevægelse fra periferien ind mod centrum.

Alt handler om at nå ind til centret, at

kontakte kernen, som er udgangspunktet,

temaet og målet. Der er i virkeligheden ikke

noget som helst andet, der tæller, når det kommer

til stykket. At bevæge sig fra den ydre

struktur til kernen, kilden, den ubevægelige,

og dog skabende eller frembringende væren

– det er vores opgave. Vi berører lag efter lag,

niveau efter niveau, slør efter slør, og hele vejen

handler det om at komme hjem til det center vi

i virkeligheden aldrig har forladt.

Men hvad forlod da kilden? Ja, det handler

vores skattejagt i høj grad om. Afdækningen af

dette udgør en vigtig del af vores opdagelsesrejse.

Men undervejs fortaber vi os i periferien

og bliver komplet opslugte af ikke at være det

vi i virkeligheden er. Vi dyrker flygtigheden og

forvilder os ud i labyrinter, som vi aldrig rigtig

kan overskue, fordi de er vævet af det stof som

tilsyneladelser er gjort af. Og midt i alt dette

bliver vi så grænseløst fascinerede af de flimrende,

glitrende overflader, at vi glemmer at

vi er på rejse. Vi bruger alle tænkelige former

for tricks for at undgå at det mest vidunderlige

kan ske. Vi frygter at vi mister alt, hvor sandheden

i realiteten er, at vi overhovedet intet kan

miste andet end uvirkelighed. Og selv uvirkeligheden

er læring, og derfor ikke helt uvirkelig.

Vi kan aldrig nogensinde miste noget, for

centret, kilden, er ikke nogen ting. Kun ting kan

mistes, og paradokset er, at vi heller aldrig rigtig

har ejet dem. Så intet kan mistes. Intet. Alt

er til låns, alle former og figurer er tøj vi prøver

og aflægger igen. Vi mister de skygger, som vi

antog for at være essensen. Vi mister det stof,

som er viklet omkring skatten. Men det er intet

tab, - det er vinding.

16

Hvad vi troede vi tabte, vandt vi mange gange

mere tilbage, ja ufatteligt meget mere tilbage,

fordi der opstår virkelighed i det, vi troede kun

var uvirkeligt. Og hvad mere er, så opdager vi,

at i det uvirkelige findes også en form for virkelighed.

Det såkaldt uvirkelige er en del af det

virkelige, men ikke hele virkeligheden – deri

ligger pointen. Og vi opdager, at idet vi trækker

forhæng efter forhæng til side, så dæmrer det

for os at forhængene i deres egen natur er pile,

som peger og minder os om det de gemmer på.

Det skjulende forhæng fortæller en historie om

det, der er bag det.

Så i virkeligheden er vi altid hjemme. Vi har

aldrig forladt noget hjem. Vi kan ikke forlade

vores virkelige hjem. Vi er hjemme. Vi er kilden.

Det underlige er tilsyneladende, at det

ikke ligefrem er den oplevelse de fleste mennesker

nok har. Mange - ufatteligt mange - mennesker

føler sig uendeligt hjemløse og rastløse.

For der er forskel på at være hjemme, og så at

vide at man er hjemme. Ikke vide i vanlig forstand,

men vide det som væren. At vide det

med sin væren. Og denne enorme forskel på at

være hjemme og at vide i sin væren, at man er

hjemme, det er netop den forskel, som hele den

skabende proces eller bevidsthedens udvikling

handler om. Det tager så at sige en hel evolution

eller syv ”små” uendeligheder at vågne op

til den vidende væren, at man ér hjemme, altid

har været det, og altid vil være det. Forskellen

på før og efter er, at vi udvikler vores skabende

potentiale fra latent mulighed til fuld udfoldelse.

Vi bliver skabende væsener, der hviler i

kilden og udfolder dens muligheder.

Men hvis vi altid er hjemme, hvorfor har vi så

den enorme rejselyst, tænker vores indre spørgejørgen?

Hvorfor jager og farer vi rundt og

bevæger os ustandseligt fra A til B? Hvorfor er

vi så intenst optaget af afveksling, nye udfordringer

og lyst til at komme derhen, hvor vi

aldrig har været før? Ja, det er præcis hvad vi

er i færd med at vågne op til at forstå – netop

Nr. 9 Oktober 2010


nu. Vi behøver nemlig ikke at køre i bevidstløst

selvsving mere. Vi kan give formål og mening

til processen. Når vi opdager at vi finde hjem

derude, så bliver alle

steder til hjem, og det

er en ubeskrivelig gave

at modtage, når vi så

småt får færten af det.

Vi bevæger os ud i det

ukendte, i det fjerne, for

at finde hjem. I det fremmede

skjuler sig den vildeste

overraskelse tænkes

kan, nemlig at selve

det ”fremmede” er kilden

i forklædning.

Derfor er der kun ét råd,

som jeg kan minde mig selv om, når jeg farer

vild og bliver rundtosset af de flimrende afledninger

og den distraherende støj og stress: Gå

sMagasinet

17

til centret. Bliv centret lige i din midte. Træd

ind i dit center. Bliv det du ér – den altid skabende

væren du altid har været, men nu genopdager

gennem din

vundne bevidstheds

opvågning. Og fra

dette center – lad kærlig,

indsigtsfuld handling

udgå som skabende

bidrag til den

udfoldende helhed,

som du er i, og som er

ét med din væren. Bliv

det for andre, som de

må være for sig selv, og

vis gennem din opvågning,

din erobring, din

naturlige væren, at de

må træde ind i deres center på deres måde. Og

sådan kan enheden i alle centre åbenbare sig

selv, - og verden kan vågne.

SoLMEDITATIoNER EFTERåRSSæSoN 2010

Alle dage kl. 19.30 - døren lukkes præcis. Gratis adgang. Alle er velkomne.

Mejlgade 28, 2. over gården, 8000 århus C

Center for Levende Visdom arrangerer månedlige Solmeditationer ved årets fuldmåner.

Formålet er at samle medfølende og spirituelt søgende mennesker for at tilføre Jorden og menneskeheden

lys og inspiration. En meditation tager cirka 45 minutter, og der spilles udvalgt

musik undervejs. Meditationens stille fase på ca. 10 minutter er centreret om et særligt nøgleord,

som omhandler månedens særlige energier og muligheder.

SØNDAG D. 21. NoVEMBER Solmeditation i Skorpionens Tegn

“Vi foretager den store liniering, som kanaliserer mod til hjertet og triumf til sjælen.”

MANDAG D. 20. DECEMBER Solmeditation i Skyttens Tegn

“Vores aspiration rettes mod lysrigernes hjerte. Fokusér - udsend - afvent svaret fra inspirationens pil.”

FREDAG D. 31. DECEMBER Verdensfredsmeditation

NB: Afholdes på Kystvejen 5, kl. 13.00 - 14.00

Læs mere om alle vore arrangementer på www.levendevisdom.dk

Nr. 9 Oktober 2010


Aktiviteter november-december 2010

Mejlgade 28, 2. over gården, 8000 Århus C

* * *

sMagasinet

Foredrag v/ Holger Stavnsbjerg –

2012 i Verdenshoroskopet

Ved at analysere horoskopet for

år 2000, som også er et horoskop

for de næste 1000 år og dermed et

verdenshoroskop, kan vi med stor

sandsynlighed forudsige, hvilke

nye kollektive kriser og konflikter

der vil udløses i skæbneåret 2012.

Disse kommende begivenheder, som hierarkiet har planlagt

lang tid i forvejen, vil sammen med den internationale

finanskrise på lidt længere sigt skabe en ny etik og

moral inden for politik, økonomi, religion og videnskab.

Holger Stavnsbjerg, cand.phil. i historie, har siden 1987

fungeret som professionel astrolog, underviser og forfatter.

Desuden leder af ”Den Astrologiske Skole” samt formand

for Center for Esoterisk Astrologi i Århus.

Torsdag den 4. november 2010 kl. 19.30 – 22.00

Entre: 75,-/100,- kr. (støttemedlem/gæst)

* * *

Shakespeares visdom II

v/ Søren Hauge

Den åndelige udviklingsrejse i

Shakespeare-dramaerne

Shakespeare er ikke navnet på et

menneske, men den symbolske

betegnelse for en ganske særlig

visdom, som blev formidlet af et

hermetisk broderskab gennem

udgivelse af bøger, ny videnskabelig

forskning, rituelt-åndeligt

arbejde og skuespil på teaterscenen.

I løbet af denne workshop vil

vi udforske udvalgte temaer og

fokusere på den spirituelle indsigt,

som Shakespeare kan aktivere i os

og også arbejde meditativt for at

integrere Shakespeares hermetiske

visdom i vores egen natur.

Lørdag den 6. november 2010

kl. 10 – 17

Tilmelding:

Astrid Hauge ahauge@stofanet.

dk eller tlf. 86 11 64 68

18

Spirituel koncert med

Kristian Thorsager og

Louise Svane

Dette bliver en aften i

det meditatives tegn

med lyd og harmonier

for sjælen. Kristian

Thorsager og Louise

Svane vil veksle med

deres forskellighed, men

begge med det inderlige

og autentiske. Undervejs

vil vi have en meditation,

som ledes af Søren Hauge – og akkompagneres

med levende lyd. Kristian Thorsager formår at synge

med en længsel og et nærvær og samtidig en klarhed,

som virker både afslappende og berigende med klaveret

som en smuk og enkel baggrund. Louise Svane er certificeret

ID lifecoach samt NLP Master Practitioner, har

undervist i sang og stemmetræning gennem 20 år og

arbejder endvidere med meditation, grounding og energiarbejde.

www.louisesvane.dk

Torsdag den 18. november 2010 kl. 19.30 - 22

Sted: NB! Afholdes på Kystvejen 5, 1. sal, 8000 århus C

* * *

Budskaber og Budbringere

v/ Sigrid Sørensen

Budbringere er vi alle sammen.

Det store spørgsmål er, hvilken

slags budskab, vi udsender – i ord

og tanker, handling og væren? Den verden, vi ser, er

dybest set et spejlbillede – eller en projektion – af vore

tanker. Hvis vi ikke bryder os om verden, som den ser

ud, må vi gøre noget ved rodårsagen: Vore tanker og

vores bevidsthed. Hvem lytter vi til, hvad påvirker os?

Der har til alle tider været højt udviklede mennesker –

profeter, seere og visionære – som formidlede budskaber

fra en anden dimension, og derigennem forsøgte at

hjælpe menneskeheden gennem svære tider. Det bemærkelsesværdige

er, at nu er menneskeheden – og ikke kun

de få udvalgte – ved at komme i resonans med den åndelige

dimension, og endnu mere bemærkelsesværdigt er

det, at mange af de nye budbringere er børn! Titusinder

overalt på jorden fødes med usædvanlige evner – det

kan eksempelvis være en næsten overnaturlig intelligens,

eller evnen til at se med andre dele af kroppen

end øjnene, clairvoyante evner etc. Men frem for alt er

mange af dem budbringere om en fremtid, hvor tro, håb,

kærlighed og medfølelse kan blive den nye virkelighed

for menneskeheden. Det store spørgsmål er – nu som før

– vil vi lytte til budbringerne? (Sigrid Sørensen er astrolog

med en mangeårig erfaring og speciale i sjæls-astrologi og har

desuden stor viden og indsigt i Mayakulturen. Hun afholder

kurser og foredrag i begge emner. )

Torsdag den 9. december 2010 kl. 19.30 – 22.00

Entre: 75,-/100,- kr. (støttemedlem/gæst)

Nr. 9 Oktober 2010


Aktiviteter november-december 2010

Sankt Knuds Vej 27, 1903 Frederiksberg C

Den nye sjælsbevidsthed

v/ Søren Hauge

I det 21. århundrede erfarer vi sjælens

væren på en ny måde, som både

rummer vores fortid og transcenderer

den. Sjælens væren er helhedsbevidst

enhedsskabelse og udstrålende levendegørelse

på en måde, som gennemgribende

ændrer vores forhold til livet

og den konkrete hverdag. Det ændrer

vores forhold til det feminine, til skabelse,

til lidelse og konflikter og til det

at være i spirituel vækst.

Tirsdag den 2. november kl. 19.00

* * *

sMagasinet

* * *

Hvordan kan vi bedst støtte børn og

unge i deres åndelige udviklingsproces?

v/ Britta Brønsted, Louise Klinge Nielsen,

Kirsten Birkholm og Charlotte Algreen Brønsted

Åndelig udvikling er ikke kun forbeholdt voksne, men

rækker helt ind i barndommen. Mens barnet vokser op

udfolder det gradvist sine indre ressourcer og begynder

langsomt at mestre sin krop, følelser og tanker. Den tid,

vi lever i i dag, er imidlertid anderledes end tidligere,

og måden vi bedst støtter børn og unge på i deres udfoldelsesproces

har derfor en anden karakter. Vi vil derfor

sammen se på, hvordan vi bedst kan hjælpe børn og unge

til at udfolde sig og blive glade medskabere af den ny tid.

Tirsdag den 9. november kl. 19.00

* * *

Mystiker eller okkultist

v/ Hasse Tønsberg

I den klassiske teosofi er der en skelnen mellem mystisk

og okkult tilgang til teosofisk sandhedssøgen. Er der tale

om modsætning eller komplementaritet? Aftenens foredrag

er en teoretisk/praktisk indføring i grundbegreber.

Tirsdag den 16. november kl. 19.00

19

Den hvide magis kunst

Workshop og foredrag - v/ William Meader

I samarbejde med Sophias Rose har

vi den glæde, at kunne tilbyde en

workshop og et foredrag med William

Meader.

Kreativitet er grundlæggende i et

åndeligt liv. Hensigten med livet er

kreativt at udtrykke sig i overensstemmelse med sjælens

intention. Hvid magi skal altså forstås som sjælens magi.

Sjælen forsøger altid at manifestere sin visdom og skønhed

i den ydre verden. Når det lykkes, vil den sjælsinspirerede

kreativitet have en opløftende virkning i den

ydre verden. Men hvordan gør man det? Hvordan kan

vi genkende en tanke, der kommer fra sjælen? Og hvordan

kan vi bringe de sjælsinspirerede ideer ind i vores

sind og følelser uden at forvrænge den visdom, sjælen

forsøger at give?

Foredrag den 22. nov. / Workshop den 23. nov. 2010

Tilmelding nødvendig til: Anne Pedersen tlf. 47 52 23 72

eller e-mail: tilmelding2@teosofiskforening.dk

* * *

Fra frygt og begær til frihed og sjæl

v/ Kenneth Sørensen

En af de største udfordringer, som møder

den opvågnede sjæl, er bindingen til de

mange forskellige typer af frygt og begær.

Vi vil i løbet af denne aften undersøge

hvilken rolle frygt og begær spiller i det

spirituelle liv og hvorledes vi kan frigøre

os til et liv i større bevidsthed uden at

falde i askesens faldgrube. Vi vil afprøve

forskellige transformative teknikker, der

forløser og dog inkluderer ego ets bindinger til det personlige

liv.

Tirsdag den 7. december 2010

* * *

Julens musik i samarbejde med engleriget

v/ Asger Lorentsen

Julemåneden bygges op på de indre planer med en vældig

aktivitet i engleriget. Denne aktivitet forplanter sig

til alle følsomme hjerter i menneskeriget, således at vi

hvert år har muligheden for at følge et indre forløb af

renselse og hjerteåbning. Den bedste måde at forstå og

følge dette forløb på er gennem musik, der er inspireret

fra engleriget. Derfor følger vi julens faser under nøje

udvalgt musik, der giver os evnen til at fejre og forberede

den indre jul. Musik er det fælles sprog mellem engleriget

og menneskeriget.

Tirsdag den 14. december kl. 19.00

Vi afholdes fuldmånemeditationer, lystjenester, kabbalah-meditation, spændende studiegrupper og sacred dance.

Se vores kalender på www.teosofiskforening.dk – kalender.

Nr. 9 Oktober 2010


sMagasinet

Bogen om

Dine Syv Holotyper

Udkommer inden 1. dec. 2010!

Lær dine syv sider at kende

Er du viljestypen? Er du udpræget tænker? Er du især

sensitiv? Eller er det måske din fantasi, din logik, din

passion eller din sans for resultater, som er i front? Vilje,

følelse, tanke, fantasi, logik, begær og handling, - det er

vores grundfunktioner. Vi rummer hver især disse syv

aspekter på forskellig måde og med forskellige

dominanser. Det udvikler syv forskellige psykologier, syv

forskellige kompetenceområder. Og alle hører de

sammen og udgør den større helhed. Men holotypologien

er langt mere end en beskrivelse af syv almene

karaktertræk.

Evolutionær typologi

Dine Syv Holotyper er speciel ved at være en bog, som

sætter holotypeforståelsen ind i et evolutionært perspektiv. Vores udvikling gennem holotyperne

tager os hele vejen gennem opdagelsen af vores holotyper for krop, følelser, tanker, personlighed

og sjæl. De tager dig kort sagt med på dit livs rejse fra begrænset personlighed til den vej, der

fører til oplysning.

Kompas til din rejse ~ Find din sjælsvej

Dine Syv Holotyper er en værdibaseret vejviser til en helstøbt personlighed, og til din sjælsvej. Når

vi lærer de syv holotypers temperamenter, styrker og svagheder at kende, så lærer vi ikke bare en

masse om os selv, men begynder at forstå andre mennesker og verden bedre. Det giver os ny

adgang til vores kernetalenter og kreativitet. Vi lærer at forholde os konstruktivt til vores sværeste

udfordringer, og vi bliver bedre rustede til samarbejde og vækst. Dybest set handler det om at finde

meningen og dit kald, lære hjertenavigation og gå den vej, som er din – side om side og i samspil

med andre. Dine Syv Holotyper er skrevet af Søren Hauge og Kenneth Sørensen, og er et

resultat af et mangeårigt, intensivt samarbejde. Kapitel 1: De syv holotyper, Kapitel 2:

Niveauer og dominanser, Kapitel 3: At skabe helhed, Kapitel 4: Holotypernes univers,

Kapitel 5: Holosyntesen – det dybe perspektiv, Kapitel 6: Holotyper og job, Kapitel 7:

Praksis.

Bogen udkommer på Kentaur Forlag - www.psykosyntese.dk

Ca. 220 sider, illustreret, 225,- kr.

Bogen kan bestilles og købes hos alle boghandlere når den udkommer inden 1. dec.

Uddannelse til holotypevejleder, undervisning, konsultationer og vejledning

Kenneth Sørensen og Søren Hauge tilbyder uddannelse og undervisning i holotyper og holosyntese. Interesserede kan

få lavet holotypeanalyser på deres hjemmesider og få konsultation og personlig vejledning. Hjemmesiderne med

oplysninger om aktuel undervisning er angivet nedenfor.

Kenneth Sørensen er MA i Psykosyntese, psykoterapeut og astrolog. Har over 20 års daglig meditation

bag sig og er en erfaren underviser i sjælspsykologi (psykosyntese), meditation og esoterisk filosofi. Han

arbejder gennem sin virksomhed Kentaur Træning med undervisning, psykoterapi, astrologi, meditation,

forfatter- og forlagsvirksomhed. www.psykosyntese.dk & info@psykosyntese.dk

Søren Hauge er spirituel underviser og forfatter. Han har undervist freelance siden 1981, er

uddannet magister i idéhistorie og filosofi fra Århus Universitet, formand for Center for Levende

Visdom, redaktør for det kvartalsmæssige onlinemagasin VisdomsMagasinet, og leder firmaet

WiseHeart med sin kone Jette. Søren er forfatter til en række bøger og har i en længere årrække

samarbejdet med Kenneth Sørensen. www.WiseHeart.dk & sorenhauge@gmail.com

20

Nr. 9 Oktober 2010

More magazines by this user
Similar magazines