Bilag A, del 1 - Miljøstyrelsen

mst.dk

Bilag A, del 1 - Miljøstyrelsen

25

Bilag 22 – Luftstrømme i afkastsystem (diagram 8)

26

Massestrømme fremgår af bilag 2, 3 og 4.

WH – Rådgivende Ingeniører FRI

Side 14 af 34

H. OPLYSNINGER OM FORURENING OG FORURENINGS-BEGRÆNSENDE

FORANSTALTNINGER

H1 Luft

22. Emissioner til luft

Emissionerne forøges ved at tilslutte en rapskagekøler til afkast 1b. Nedenstående

skema er en opdateret oversigt over emissioner fra miljøgodkendelsen af 5. juli 2005.

Afkast Proces / anlæg Rensning Emission Luft- Afkastnr.

mængde højde

Stof Mængde

mg/Nm 3

(LE/m 3 Nm

)

3 /h m

(våd)

1a Varmepander Cyklon Vandamp

Rapskagekøler Dråbeudskiller Olietåge

More magazines by this user
Similar magazines