Bilag A, del 1 - Miljøstyrelsen

mst.dk

Bilag A, del 1 - Miljøstyrelsen

WH – Rådgivende Ingeniører FRI

Side 25 af 34

Der er forudsat følgende køreruter og antal køretøjer, køreruterne er vist i støjrapporten:

Rute 1: Kørsel til brovægt ved administrationsbygningen syd for Emmelevgyden

Tidsrum Antal køretøjer Antal køretøjer

nuværende

Fremtidigt

kl. 07 – 18 [pr. 8 timer] 50 75

kl. 18 – 22 [pr. time] 0 2

kl. 22 – 7 [pr. ½ time] 0 1

Rute 2: Indlevering af frø

Tidsrum Antal køretøjer

nuværende

Antal køretøjer

Fremtidigt

kl. 07 – 18 [pr. 8 timer] 25 40

kl. 18 – 22 [pr. time] 0 2

kl. 22 – 7 [pr. ½ time] 0 1

Rute 3: Udlevering af olie

Tidsrum Antal køretøjer

nuværende

Antal køretøjer

Fremtidigt

kl. 07 – 18 [pr. 8 timer] 8 20

kl. 18 – 22 [pr. time] 0 2

kl. 22 – 7 [pr. ½ time] 0 1

Rute 4: Udlevering af rapskager

Tidsrum Antal køretøjer

nuværende

Antal køretøjer

Fremtidigt

kl. 07 – 18 [pr. 8 timer] 17 20

kl. 18 – 22 [pr. time] 0 2

kl. 22 – 7 [pr. ½ time] 0 1

Rute 5: Kørsel med gummiged hal 1

Tidsrum Antal minutter

nuværende

Antal minutter

Fremtidigt

kl. 07 – 18 [pr. 8 timer] 20 40

kl. 18 – 22 [pr. time] 0 20

kl. 22 – 7 [pr. ½ time] 0 0

Rute 6: Kørsel med gummiged hal 1-2

Tidsrum Antal minutter

nuværende

Antal minutter

Fremtidigt

kl. 07 – 18 [pr. 8 timer] 20 40

kl. 18 – 22 [pr. time] 0 20

kl. 22 – 7 [pr. ½ time] 0 0

Rute 7: Kørsel med gummiged hal 2

Tidsrum Antal minutter

nuværende

Antal minutter

Fremtidigt

kl. 07 – 18 [pr. 8 timer] 20 40

kl. 18 – 22 [pr. time] 0 20

kl. 22 – 7 [pr. ½ time] 0 0

Trafikken er opdelt på dag/aften/nat i medfør af Miljøstyrelsens fastsættelse af grænseværdier

for støjbelastning:

• For dagperioden kl. 07.00 – 18.00 skal grænseværdien overholdes indenfor det mest

belastede tidsrum på 8 timer.

• For aftenperioden kl. 18.00 – 22.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den

mest støjbelastede time.

More magazines by this user
Similar magazines