Bilag A, del 1 - Miljøstyrelsen

mst.dk

Bilag A, del 1 - Miljøstyrelsen

35. Affaldsmængder til nyttiggørelse / bortskaffelse

Se pkt. 33.

H5 JORD OG GRUNDVAND

36 Foranstaltninger til beskyttelse af jord og grundvand.

WH – Rådgivende Ingeniører FRI

Side 29 af 34

Der er etableret tankgårde som sikrer at evt. spild fra tanke og produktionsanlæg ikke

løber ud til omgivelserne. Der foretages en gang årlig visuel kontrol med tæthed af overfladebelægninger

i tankgårde og hal 2.

Palletanke opstilles kun på områder som er sikret med opsamlingsreservoir. Aktiviteter

som fyldning, tømning, pumpning og lignende foregår på områder som er sikret med tilledninger

til opsamlingsreservoir.

Der er etableret vaskeplads og læsseplads. Spild og regnvand opsamles i opsamlingskar

og renses i eget renseanlæg og ledes herfra videre til det kommunale rensningsanlæg.

Oversigt over tankoplag

52 53

Oplag

Overflade-

Produkt som typisk oplagres i tankgårdene areal

Art pH Lagerkapacitet

Tankgård 1a Biodiesel (RME) Ingen

Biofuel

ingen 3958 m

Råglycerol ingen

3 2650 m 2

Tankgård 1b Rapsolie

Biofuel

4810 m 3 3175 m 2

Tankgård 2

Tankgård 4

Tankgård 5

(mixer – tankgård)

Methanol

Natriummethylat

Saltsyre

12 573 m 3 735 m 2

< 2 80 m 3 20 m 2

FAME mellem

produkter 5 – 6 70 m 3 100 m 2

Tankgård 6 Råglycerin **)

Glycerin færdig-

varer

Tankgård 7 Lud (base)

Syrer

Syrer

Hal 2 Biodiesel

Rå-Glycerol ***)

Saltsyre

Fosforsyre

Diverse mindre

oplag

*) Indendørs oplag

**) Efter forbehandling i glycerinproduktion

***) Efter biodiesel produktion

52 Bilag 30 - Tegning 06013.151L

53 Bilag 29 - Tegning 06013.130A

8 – 9

5 – 6

12 - 14

5 - 6

< 2

ingen

3

< 2

< 2

540 m 3 *) 93 m 2

130 m 3

40 m 3

70 m 3

675 m 3 *)

palletanke

62 m 2

2100 m 2

More magazines by this user
Similar magazines