Bilag A, del 1 - Miljøstyrelsen

mst.dk

Bilag A, del 1 - Miljøstyrelsen

ANSØGNINGENS INDHOLD

WH – Rådgivende Ingeniører FRI

Side 3 af 34

I det følgende er der henvist til punkterne i bilag 3, jfr. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1640

af 13. december 2006 om godkendelse af listevirksomhed.

A OPLYSNINGER OM ANSØGER OG EJERFORHOLD

1. Ansøgers navn

Emmelev A/S

Emmelevgyden 25

5450 Otterup

Tlf. 64 82 25 40

Fax. 64 82 33 22

CVR-nummer: 54449712

2. Virksomhedens navn

Emmelev A/S

Emmelevgyden 25

5450 Otterup

Tlf. 64 82 25 40

Matr. nr.: 5i, 5c, 6c og 6f, Emmelev By, Hjadstrup

P-nummer: 1.008.470.959

3. Ejer af ejendommen

Emmelev A/S

Emmelevgyden 25

5450 Otterup

Tlf. 64 82 25 40

Fax. 64 82 33 22

4. Virksomhedens kontaktperson

Helge Simonsen / Thomas Jensen

Tlf. 64 82 25 40

E-mail: mail@emmelev.dk

More magazines by this user
Similar magazines