Bilag A, del 1 - Miljøstyrelsen

mst.dk

Bilag A, del 1 - Miljøstyrelsen

F. BESKRIVELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTION

16. Produktionskapacitet samt art og forbrug af råvarer m.v. 12

12

Procesdiagrammer: Bilag 15 – Bilag 21

13

Bilag 32 - Tegning nr. 06013.156F

WH – Rådgivende Ingeniører FRI

Side 7 af 35

16.1 Oliemølle:

Omsætningen af rapsfrø forøges til ca. 350.000 tons pr. år. Timekapaciteten udvides fra

22 tons raps pr. time til gennemsnitlig 40 tons raps pr. time, svarende til en gennemsnitlig

kapacitet på ca. 6.800 tons pr. uge.

Produktionen af rapsolie forøges derved til godt 120.000 tons rapsolie pr. år. Timekapaciteten

forøges til gennemsnitlig 14 tons rapsolie pr. time, svarende til gennemsnitlig ca.

2.350 tons pr. uge. Kapaciteten forøges ved etablering af ekstra presser og varmepander.

Produktionen af rapskager forøges til ca. 230.000 tons pr. år. Timekapaciteten forøges

til en gennemsnitlig produktion på 27 tons rapskager pr. time, svarende til ca. 4.600 tons

pr. uge i gennemsnit.

Der er i dag 2 rapskagekølere tilsluttet fælles cyklon og fælles afkast, rapskagekølerne

kan i dag ikke anvendes samtidigt. For at håndtere den forøgede mængde rapskager,

adskilles de to kølere, således at de kan anvendes samtidigt. Der etableres ny udsugningskanaler

som tilsluttes fælles skorstens afkast 1b.

Afkastluften fra rapskagekølerne renses for støv i cykloner, luften føres sammen før

dråbeudskiller og den homogene luft opdeles derefter til 2 ozonanlæg suppleret med

ozondosering.

16.2 Biodiesel produktion - FAME-anlæg (Fatty Acid Methyl Ester):

Biodiesel produktionen forøges fra ca. 80.000 til ca. 215.000 tons pr. år. Heraf udgør

biofuelproduktionen ca. 10-15.000 tons pr. år.

Produktionen forøges til gennemsnitlig ca. 24 tons olie pr. time, svarende til en gennemsnitlig

kapacitet på 4.300 tons pr. uge, ved etablering af yderligere produktions tanke,

bedre pumpekapacitet og centrifuger 13 ,

Mængden af tilkøbt planteolie til produktion af biodiesel vil være afhængig af verdensmarkedspriser,

afgifter på brændstoffer, og kan principielt variere fra 0 – 215.000 tons

pr. år.

16.3 Glycerin produktion:

Produktionskapaciteten forøges til ca. 30.000 tons råglycerin pr år.

Kapaciteten forøges ved at etablere et ekstra glycerintårn ved siden af det eksisterende

tårn.

16.4 Diverse hjælpestoffer:

Forbruget af energi og vand har i perioden 2007 – 2009 været

Stof Enhed 2007 2008 2009

Naturgas x 1000 m 3

4.167 3.491 3.089

El MWh 12.150 10.817 10.988

Vand m 3

28.186 23.755 22.154

More magazines by this user
Similar magazines