Bilag A, del 1 - Miljøstyrelsen

mst.dk

Bilag A, del 1 - Miljøstyrelsen

Side 8 af 35

Når udvidelsen er fuldt implementeret, forventes følgende årlige forbrug, idet der fortsat

regnes med effektivitetsforbedringer pr. enhed.

Stof Enhed

Naturgas x 1000 m 3

6.000

El MWh 19.000

Vand m 3

32.000

Af andre hjælpestoffer nævnes:

Kølevandsbehandling: Hydrocid 306.

Fældningskemikalie i renseanlæg: forskellige produkter (inkl. Polyaluminiumklorid)

fra Bo Jensen Vandbehandling A/S, årlig mængde ca. 30 tons, afhængig af

nedbørsmængder 14 .

17. Beskrivelse af procesforløb

Produktionen forløber i tre hovedafsnit:

• Oliemølle, hvor oliefrøene adskilles i en olie del og en kagedel.

• Estrificering, hvor olien omdannes til biobrændstof.

• Glycerin destillering, hvor glycerin oprenses til pharma glycerin

17.1 Oliemølle

Oliefrøene opvarmes (naturgas), og presses til en olie- og en kage sektion (elforbrug ).

Oliefrø Vegetabilsk olie + Oliekage

Opvarmning foretages dels grundet procesforløbet og dels grundet salmonella bekæmpelse.

Olien enten oplagres eller pumpes direkte til biodiesel afsnittet. Oliekagerne enten

oplagres (foderkager) eller presses i foderpiller 15 .

17.2 Estrifikation

I procestankene blandes den vegetabilske olie med methanol. De to stoffer reagerer

kemisk med hinanden ved tilsætning af katalysator. Der er følgende kemisk ligevægt:

Rapsolie + methanol Glycerol + Biodiesel (FAME)

Energiforbruget består af el til pumper og omrøring samt evt. damp (naturgas) til opvarmning

16 .

17.3 Glycerin forbehandling og destillation

Den producerede råglycerin indeholder vand, olierester samt salte fra biodiesel produktionen,

hvilke renses fra ved destillation.

Rå Glycerol Glycerin + olierest + salte

Energiforbruget består af el til etablering af tryk og til pumper samt damp (naturgas) til

opvarmning 17 .

17.4 Lagerhaller

Rapsfrø og rapskage/rapspiller opbevares i planlagre indtil anvendelse/salg. Energiforbrug

består af el til intern transport 18 .

17.5 Tankgårde

Flydende råvare, rå vegetabilsk olie, biofuel, biodiesel, glycerol/glycerin, methanol og

Natirummethanolat-blanding opbevares i de dertil indrettede tankgårde.

14

Bilag 35 - Tekniske datablade for anvendte kemikalier.

15

Bilag 15 - Bilag 18: Diagram 1 - 4

16

Bilag 19 - Diagram 5

17

Bilag 20 - Diagram 6 og Bilag 21 – Diagram 7

18

Bilag 23 - Tegning 06013,106E

WH – Rådgivende Ingeniører FRI

More magazines by this user
Similar magazines