Bilag A, del 1 - Miljøstyrelsen

mst.dk

Bilag A, del 1 - Miljøstyrelsen

32

Bilag 22 – Diagram 8

33

Bilag 30 – Tegning 06013.151M, Bilag 31 - Tegning 06013.155E

WH – Rådgivende Ingeniører FRI

Side 17 af 35

lægget, herved sikrer en konstant høj rensningsgrad. Automatisk rensning foretages

normalt 2 gange i døgnet og har en varighed på 20 – 30 minutter. Med udvidelsen etableres

to sektioner af ozonanlægget, som begge anvendes under normal drift. Under

rensningen af 1. sektion ledes den samlede afkastluft gennem 2. sektion på ozonanlægget.

CIP-anlægget anvendes kl. 04 og kl. 22.

Emissionen af ozon fra det eksisterende UV-ozonanlæg er mindre end grænseværdierne

i arbejdsmiljøet som er 0,2 mg/m 3 . Da spredningsfaktoren (S) er mindre end 250 m 3

pr. sekund, er det ikke nødvendigt at foretage OML-beregninger, og afkast skal føres

over tag.

Emmelev ønsker at etablere supplerende lugtrensning med en ozongenerator som doserer

ozon i de eksisterende reaktionskamre. Der kan maksimalt doseres 20 ppm ozon

(40 mg/m 3 ). Ved andre tilsvarende anlæg er der ikke set målbare emissioner i nærheden

af afkastet.

Afkast 1c er nedlagt, den samlede udsugningsluft fra biodieselanlægget føres nu til afbrænding

i rapsforvarmerens gasbrænder.

Der er foretaget lugtmålinger udført som præstationskontrol med maksimal produktion af

olie og rapsfrø. På måledagen blev der behandlet ca. 335 tons olie (14 t/h) og behandlet

ca. 630 tons rapsfrø (26 t/h), alle 9 presser var i drift.

I de videre beregninger er der konservativt anvendt maksimale enkeltværdier fra 2006

målingerne:

• Afkast 1a: 11.000 LE/m 3

• Afkast 1b: 11.000 LE/m 3

• Afkast 3: 370 LE/m 3

Disse emissioner forventes reduceret ved etablering af ozongeneratoren. Virkningsgraden

for UV-ozonanlægget er ca. 80 %, ved etablering af supplerende ozondosering forventes

en forøget virkningsgrad. Se endvidere Bilag 10 som er en detaljeret vurdering

og beskrivelse af lugtrensningssystemet.

Der etableres ekstra afkast fra rapskagekøler (afkast 1b) med samme emission som afkast

1a.

Placering af afkast er vist på vedlagte tegninger 32,33 .

23. Emissioner fra diffuse kilder

Aflæsning af rapsfrø foregår indendørs i hallerne, således at der ikke forekommer betydende

diffuse støvkilder.

Diffuse lugtemissioner søges holdt på et minimum ved at etablere punktudsugninger på

pressere og varmepander. Punktudsugningerne er afbalanceret således at der ikke suges

for meget damp (og lugt) ud af presser og varmepander, da dette vil medføre et

væsentligt større energiforbrug og en større samlet lugtemission. Vedlagte tegninger viser

luftafkast og punktudsugninger.

Der er en række forskellige mulige lugtkilder på virksomheden:

More magazines by this user
Similar magazines