Bilag A, del 1 - Miljøstyrelsen

mst.dk

Bilag A, del 1 - Miljøstyrelsen

Side 22 af 35

Udsprøjtning foretages ikke i perioden 1. oktober til 1. februar i hvilket tidsrum vandet

opbevares i den etablerede lagune. Lagunen kan rumme 23.000 m 3 vand.

Da Nabovirksomheden Danish Agro ikke længere udleder overfladevand til bassinet, er

der nu en betydelig reservekapacitet i lagunen.

Virksomheden råder over 22 HA landbrugsjord på hvilke der kan vandes fra lagunen.

Vandet vil typisk indeholde:

Stof

Indhold pr L Samlet udledning

pr år

Vand 15.000 m 3

Udledning

Pr HA

700 m 3

Maksimal

udledning

Pr HA 3

3.000 m 3

Kvælstof ( N ) 25 mg/L 375 kg 20 kg 170 kg

Fosfor ( P ) 8 mg/L 120 kg 7 kg 30 kg

Tørstof 1000 mg/L 1500 kg 700 kg 7.000 kg

26.3 Maximale udledninger og variation

Mængderne af spilde- og overfladevand til udledning kan variere betragtelig over de enkelte

dage – således:

art Maksimal

udledning

pr år

Spildevand

Regnvand

7.000 m 3

30.000 m 3

Maksimal

udledning

pr døgn

30 m 3

1.000 m 3

Gennemsnitlig

udledning

pr døgn

25 m 3

137 m 3

Minimum

udledning

pr. døgn

26.4 Køletårne

Under tømning af køletårnet vil 30 – 100 m 3 bliver ledt til tankgård 1a og derfra videre til

vandkamre/olieudskiller.

Køletårnene kan eventuelt tilsættes et væksthæmmende middel mod alger og bakterier

for at mindske biologisk vækst og lugtgener. Dette vil dog blive gjort i det mindst mulige

omfang for at sikre kvaliteten af kølevandet i forhold til rensningsanlægget.

26.5 Sandfang og olieudskillere

Virksomhedens centrale olieudskiller kan rumme godt 600 m 3 , og består af 10 kamre,

der ikke er tilsluttet sandfang.

Der blev etableret en mindre gennemløbsbrønd i forbindelse med oprettelsen af vaskepladsen.

Vand fra vaskepladsen løber gennem et sandfang på et par m 2 inden det løber

til den mindre olieudskiller på 15 m 3 , hvorefter det løber til et særskilt kammer i olieudskiller/vandkamre.

26.6 Rensningsmetoder for spildevand

Forinden spildevandet udledes til offentligt renseanlæg sker der en forrensning på virksomheden,

hvor en del af det organiske materiale renses fra via båndfilter. Det frarensede

slam genanvendes til biogasfremstilling eksternt 46 .

Renseanlægget er et mekanisk-kemisk renseanlæg og består af en fældningsenhed,

båndfilterenhed og styringsenhed. Anlægget fraseparerer olie og fedtstoffer sammen

med andet organisk materiale fra spildevandet. Under denne proces fremkommer en

slamdel og en renset vanddel.

46 Bilag 6 - Slamdeklaration

WH – Rådgivende Ingeniører FRI

0 m 3

0 m 3

More magazines by this user
Similar magazines