Bilag A, del 1 - Miljøstyrelsen

mst.dk

Bilag A, del 1 - Miljøstyrelsen

WH – Rådgivende Ingeniører FRI

Side 32 af 35

totalt kan undgås ved manuel håndtering og at spilde derfor vil forekomme.

• Der er udarbejdet instrukser og skemaer til personalet som håndterer udledning

til olieudskiller og dermed Emmelevs forrensningsanlæg af vand

beregnet til offentligt renseanlæg. Disse instrukser og skemaer vil løbende

blive vurderet og opdateret skønnet nødvendigt.

• Der er udarbejdet instrukser og skemaer til personalet som arbejder med

forrensningsanlægget vedrørende håndtering og styring af forrensningsanlæg,

udledning af vand til offentlig renseanlæg og udlevering af slam til

biogasproduktion. Disse instrukser og skemaer vil løbende blive vurderet

og opdateret skønnet nødvendigt.

• Der indsendes 1 gang årligt oplysninger som dokumenterer at VOC – bekendtgørelsens

krav er overholdt til myndighederne.

• Der foretages løbende registrering af tons rapsfrø der forarbejdes pr.

døgn og tons biodiesel som produceres pr. døgn.

Der er udarbejdet uheldsmanual med procedurer for hvad der gøres i tilfælde af:

• Brand

• Spild af kemikalier / olie

• Uheld

Emmelev A/S har udarbejdet en uheldsmanual for spildevand i tankgårde og

læssepladser, der beskriver procedurer for neutralisering, rengøring og kontrol af

vand fra tankgårde, inden det ledes til rensning / kommunalt rensningsanlæg.

Denne uheldsmanual vil blive opdateret i forbindelse med udvidelse af produktionen.

More magazines by this user
Similar magazines