Bilag A, del 1 - Miljøstyrelsen

mst.dk

Bilag A, del 1 - Miljøstyrelsen

BILAGSFORTEGNELSE

WH – Rådgivende Ingeniører FRI

Side 35 af 35

Bilag 1 Virksomhedens beliggenhed i forhold til omgivelserne.

Bilag 2 Forudsætninger for OML-beregninger for methanol.

Bilag 3 Forudsætninger for OML-beregninger for støv.

Bilag 4 Forudsætninger for OML-beregninger for lugt, datablade for lugtrensningsudstyr.

Bilag 5 Udskrift fra OML-beregninger for methanol, støv, lugt udbredelseskort for lugt.

Bilag 6 Data vedr. slam fra renseanlæg - slamdeklaration

Bilag 7 Redegørelse for kapacitet af vandkamre / olieudskiller

Bilag 8 Oversigt over støjkilder før og efter støjdæmpning.

Bilag 9 Tjeklister med reference til relevante BREFdokumenter og BAT anbefalinger

Bilag 10 Vurdering af lugtrensningsanlæg

Bilag 11 OML-beregning – Vegetabilske olier og methanol.

Bilag 12 OML-beregningsudskrifter – Vegetabilske olie og methanol

Bilag 13 Spildevandstilladelse / udsprøjtningstilladelse

Bilag 14 “Characterization and physicochemical treatmento wastewater from rubberprocessing

factory”, Int. Journal of Physical Sciences, Vol. 2, March 2007

Bilag 15 Diagram 1: Oliemøllen

Bilag 16 Diagram 2: Rapskageproduktion

Bilag 17 Diagram 3: Degumming proces

Bilag 18 Diagram 4: Neutralisation

Bilag 19 Diagram 5: FAME-produktion

Bilag 20 Diagram 6: Glycerinforbehandling

Bilag 21 Diagram 7: Glycerin Destillation

Bilag 22 Diagram 8: Luftstrømme i afkastsystem

Bilag 23 Tegning nr. 06013.106E, Oversigtsplan, Mål 1:750

Bilag 24 Tegning nr. 06013.107D, Kloakplan oversigtsplan, Mål: 1:2.000.

Bilag 25 Tegning nr. 06013.108G, Kloakplan, Mål: 1:750

Bilag 26 Tegning nr. 06013.109C, Områder, der afledes til Olieudskiller, Mål 1:750

Bilag 27 Tegning nr. 06013.110E, Tankgård 2, Mål 1:125

Bilag 28 Tegning nr. 06013.111E, Tankgård 1a + 1b + 4,Mål1:400

Bilag 29 Tegning nr. 06013.130B, Situationsplan befæstede arealer, Mål 1:1.000

Bilag 30 Tegning nr. 06013.151L, Oversigt over produktion, lager og tankgårde, Mål: 1:1.250

Bilag 31 Tegning nr. 06013.155E, Placering af produktionsudstyr i hal 1, Mål 1:200

Bilag 32 Tegning nr. 06013.156F, Placering af produktionsudstyr i hal 2, Mål 1:200.

Bilag 33 Tegning nr. 07082.2.2B, Glycerin produktion 2.2, Mål: 1:50.

Bilag 34 Tegning nr. 09012.106B, Arealer – Overfladevand, Mål 1:2.000

Bilag 35 Tekniske datablade for anvendte kemikalier.

Bilag 36 Ansøgning om miljøgodkendelse af brug og oplag af blanding mellem Natriummethanolat

og methanol.

Kortbilag 1 Matrikelkort fra lokalplan L-E3-05, Mål: 1:2.000.

Kortbilag 2 Arealanvendelse fra lokalplan L-E3-05, Mål: 1:2.000.

Diverse rapporter

Rapportbilag 1 Lugtmålinger - Force Technology, rapport nr. 3180-02.

Rapportbilag 2 Methanolmålinger - Analytech, rapport nr. 07-985.

Rapportbilag 3 Støjberegninger - ”Miljømåling – Ekstern støj”, rapport nr. 0705.

More magazines by this user
Similar magazines