Bilag A, del 1 - Miljøstyrelsen

mst.dk

Bilag A, del 1 - Miljøstyrelsen

13

Bilag 15 - Bilag 18: Diagram 1 - 4

14

Bilag 19 - Diagram 5

15

Bilag 20 - Diagram 6 og Bilag 21 – Diagram 7

16

Bilag 23 - Tegning 06013,106D

17

Bilag 28 - tegning 06013.111D

WH – Rådgivende Ingeniører FRI

Side 8 af 34

17.1 Oliemølle

Oliefrøene opvarmes (naturgas), og presses til en olie- og en kage sektion (elforbrug ).

Oliefrø Vegetabilsk olie + Oliekage

Opvarmning foretages dels grundet procesforløbet og dels grundet salmonella bekæmpelse.

Olien enten oplagres eller pumpes direkte til biodiesel afsnittet. Oliekagerne enten

oplagres (foderkager) eller presses i foderpiller 13

.

17.2 Estrifikation

I procestankene blandes den vegetabilske olie med methanol. De to stoffer reagerer

kemisk med hinanden ved tilsætning af katalysator. Der er følgende kemisk ligevægt:

Rapsolie + methanol Glycerol + Biodiesel (FAME)

Energiforbruget består af el til pumper og omrøring samt evt. damp (naturgas) til opvarmning

14

.

17.3 Glycerin forbehandling og destillation

Den producerede råglycerin indeholder vand, olierester samt salte fra biodiesel produktionen,

hvilke renses fra ved destillation.

Rå Glycerol Glycerin + olierest + salte

Energiforbruget består af el til etablering af tryk og til pumper samt damp (naturgas) til

opvarmning 15

.

17.4 Lagerhaller

Rapsfrø og rapskage/rapspiller opbevares i planlagre indtil anvendelse/salg. Energiforbrug

består af el til intern transport 16

.

17.5 Tankgårde

Flydende råvare, rå vegetabilsk olie, biofuel, biodiesel, glycerol/glycerin samt methanol

opbevares i de dertil indrettede tankgårde.

Der foretages opdeling af tankgård 1, således at 3175 m 2 (incl. rensningsanlæg og

tankgård 1c samt tankgård 1b) anvendes til råvarer og biofuel. Den øvrige del (tankgård

1a), som er 2650 m 2 (incl. tankgård 4 og køletårne), anvendes til oplagring af råglycerol

og færdigvare. Tankgård 1a er lukket for indkørsel 17

.

17.6 Diverse hjælpeanlæg

Der foretages ikke ændringer ved hjælpeanlæg som hedtolieanlæg og dampkedler.

18. Oplysning om energianlæg

Der er og vil fortsat forefindes 4 energianlæg på virksomheden:

Kedel Max. indfyret effekt Brændselstype

MW

Dampkedel 1 3,0 Naturgas

Dampkedel 2 4,0 Naturgas

Hedtolieanlæg 3,5 Naturgas

Tørreri 3,5 Naturgas

More magazines by this user
Similar magazines