Bilag A, del 1 - Miljøstyrelsen

mst.dk

Bilag A, del 1 - Miljøstyrelsen

J OPLYSNINGER OM DRIFTSFORSTYRRELSER OG UHELD

38. Emissioner ved driftsforstyrrelser eller uheld

Overgang til brug af blanding af natriummethanolat og methanol medfører ikke

ændringer i emissioner ved driftsforstyrelser eller uheld.

39. Imødegåelse af driftsforstyrrelser og uheld

Emmelev A/S har udarbejdet en uheldsmanual for spildevand i tankgårde og

læssepladser, der beskriver procedurer for neutralisering, rengøring og kontrol af vand

fra tankgårde, inden det ledes til rensning / kommunalt rensningsanlæg.

Der er truffet en række forskellige foranstaltninger for at imødegå driftsforstyrrelser og

uheld:

• Skumslukningsanlæg ved oplag af methanol, samt blanding af natriummethanolat og

methanol.

• Ved alle flydende oplag er der etableret tankgrave, der som minimum kan indeholde

mængden af den største tank.

• Der foretages 1 gange årligt eftersyn af belægninger i tankgrave, evt. skader

repareres omgående. Inspektioner og reparationer registreres i driftsprotokol.

• Alle overpumpninger mellem tankgårde, læsse-/aflæssepladser og procesanlæg sker

i faste forbindelser. Slangekoblinger anvendes kun indenfor tankgårdens areal, på

læsse/- aflæssepladser og i produktionshaller.

40. Begrænsning af virkningerne af driftsforstyrrelser og uheld

Se pkt. 38.

K. OPLYSNINGER VEDR. VIRKSOMHEDENS OPHØR

41. Foranstaltninger til forebyggelse af forurening

Der er truffet en række foranstaltninger til udslip af kemikalier olie og lignende, således

at der ved evt. ophør af virksomheden ikke opstår forureningsfarer.

More magazines by this user
Similar magazines