Kirkeblad nr 1 2012 - Grønnevang kirke

gronnevang.dk

Kirkeblad nr 1 2012 - Grønnevang kirke

Præsten skriver Kirken

Det sker i kirken ... Gudstjenester

Søndagsskolelærer og kirkebarn –

de har altid været kirkens og hinandens støtte

De var med fra begyndelsen ...

Birgitte Jensen var en af kirkens første konfirmander

og har gennem en årrække været

kirkens sognemedhjælper. Hun gik i søndagsskole

fra hun var 5 år og havde Ingeborg Møberg

som søndagsskolelære i Præstevang

Kirke, hvorfra Grønnevang Kirke blev udskilt.

Både Birgitte og hendes mor, og Ingeborg

Møberg og hendes mand, Jens Peter, blev en

del af Grønnevang Kirkes første menighed,

og de har gennem årene været blandt kirkens

centrale og trofaste støtter.

Birgitte mistede tidligt sine forældre, og føler,

at kirken er hendes familie. Ingeborg regner

da også Birgitte for sit kirkebarn. Ingeborg kalder kirken for sin

tankstation. Her tanker hun op hver søndag. Hun mistede sin

mand for nylig, men føler hans nærhed under salmesangen i

kirken, fordi hun støtter sig til ordet om, at himlen synger med

på jordens lovsange, og Ingeborg bliver på den måde forenet

med sin mand i lovsangen om søndagen.

Ingeborg og Birgitte har

mange års erfaring

med børnearbejde, og

er enige om, at børn i

dag er lige så umiddelbare

i deres tro på Gud,

som de var for 25 år

siden. Børn beder meget

konkret fortæller

Birgitte, og de har begge

oplevet, at børn kan

være bekymrede for, at

deres familie ikke tror

på Gud. Birgitte og Ingeborg

føler at de har

en særlig forbindelse til

børn, som de har været

tæt på i børnearbejdet – også mange år efter,

og de er selv eksempel på en sådan

livslang tilknytning.

lsk

Grønnevang kirke 25 år

Vi fejrer jubilæet søndag d. 1.

april med festgudstjeneste,

lagkage og fællesskab.

Alle er velkomne, vi håber,

mange vil fejre dagen med os.

….. og de er lige begyndt

Der er liv, når kirkens legestue

mødes i kirken onsdag formiddag

Vi fejrer 25 år med kirke i Hillerød Øst! Og så kan det jo være godt at gøre status: Hvad

har kendetegnet Grønnevang kirke de første 25 år af kirkens historie? Og hvad har været,

og hvad er stadig drivkraften kirkens liv og arbejde?

Kirke og lokalområde

Allerede fra starten var der en ret stærk sammenhæng mellem kirke og lokalområde i

Grønnevang. Flere af de aktive i kirkens første menighedsråd var også engagerede i andre

sammenhænge i Østbyen – bl.a. afdelingsbestyrelse, skole, FDF og lokal-politik. Og

der var på forhånd et stærkt ønske om, at kirken skulle være en medspillende og samarbejdende

ressource i den dengang nye bydel øst for Skansebakken. Denne

vision for samarbejde, medansvar og fællesskab i sognet har gennem årene

ført til rigtig mange tværgående, livsbekræftende og fælles-skabende

projekter. Det har været både medrivende, udfordrende, nyskabende, seriøst,

sjovt og meget meningsfuld. Og vi glæder os til at fortsætte!

Gensidig afhængighed

Grønnevang kirke har altid været præget af en stor, gensidig afhængighed

mellem menighedsråd, de ansatte ved kirken og de mange frivillige. Og det

store netværk af fællesskaber og aktiviteter i og ud fra kirken trives og fungerer

med en meget høj grad af uddelegeret ansvar. Menighedsråd, ansatte

og frivillige gør, hvad vi kan, for at fornemme og ha´ kontakt med udfordringer, muligheder og

behov i de forskellige arbejdsgrene og netværker. Og efterhånden, som den nye kirkebygning

er taget i brug og flere muligheder dermed er kommet til, så er afhængigheden og nødvendigheden

af fællesskab mellem menighedsråd, ansatte og frivillige blevet endnu mere tydelig.

Sommetider lidt uoverskueligt. Men det gir´ mening

Afhængighed af Gud

Status-tanker ved et jubilæum

Status efter 25 år med kirke i Grønnevang: Hvad har så været, og hvad er selve kilden og drivkraften

i og under og over og bagved og foran de forskellige fællesskaber og aktiviteter? Det

hjerte, der banker igennem det alt sammen er en åndelig sag. Vi er kirke i Grønnevang i dyb

afhængighed af Guds forsoning og kærlighed til verden igennem Jesus Kristus. At kirkens jubilæum

fejres i starten af påskeugen er meget passende, for det er netop dér udspringet er –

med Jesu død og opstandelse! Guds forsoning og kærlighed i Jesus – dét alene er Grønnevang

kirkes hjerte! Og vi oplever, at bøn og Bibel og forskellige former for gudstjeneste er kilderne,

som hjælper os til at tage imod og derigennem styrkes - i tilliden, troen, håbet og kærligheden!

Sådan har det været indtil nu. Og sådan må det fortsætte – af Guds nåde og til Guds

ære – og til håb og trøst og forsoning og fællesskab.

Det er en glæde at få lov at være kirke i Grønnevang sogn!

Legestue

Onsdag kl. 9.30 – 12.30

Går du hjemme med dit barn, så er her

muligheden for fællesskab med andre

børn og forældre. Vi leger, hygger os,

synger og spiser sammen hver onsdag i

kirkens ungdomslokale.

Julie (41271617) eller Line (29824620)

Kvindeklyngen

Første mandag i måneden

kl. 19.30 i kirken

Vi læser bøger sammen, hører foredrag

om kvindeliv, vandrer i skoven, hvor vi

mediterer over forskellige ord fra Bibelen

- og meget andet.

Vi ønsker at vokse som troende kvinder

og styrke vores fællesskab.

Klyngen er åben for kvinder i alle aldre !

v. Thyge Enevoldsen

Marts

4. Thyge Enevoldsen kl. 10.30

Gospelgudstjeneste kl. 16.00

11. Per Bohlbro kl. 10.30

18. Per Bohlbro kl. 10.30

25. Thyge Enevoldsen kl. 10.30

April

1. Lise-Lotte Rebel *) kl. 10.30

5. Thyge Enevoldsen kl. 19.30

6. Thyge Enevoldsen kl. 10.30

8. Per Bohlbro kl. 10.30

9. Per Bohlbro kl. 10.30

Gospelgudstjeneste

15. Per Bohlbro kl. 10.30

17. Per Bohlbro kl. 17.30

Spaghettigudstjeneste ***)

22. Bent von Benzon kl. 9.00

Per Bohlbro kl. 11.00

Plusgudstjeneste **)

29. Thyge Enevoldsen kl. 10.30

Maj

4. Thyge Enevoldsen kl. 9, 10.30 og 12

Konfirmationer

6. Per Bohlbro kl. 10.30

12. Per Bohlbro kl. 10.00

Konfirmation

13. Thyge Enevoldsen kl. 10.30

17. Thyge Enevoldsen kl. 9.30 + 11.00

Konfirmationer

20. Per Bohlbro kl. 10.30

27. Thyge Enevoldsen kl. 10.30

28. Per Bohlbro kl. 10.30

Konfirmation

*) Kirkens 25 års jubilæum, hvor biskop Lise-Lotte

Rebel prædiker.

**) Plusgudstjenester er anderledes gudstjenester

arrangeret af lovsangsgruppen eller organisten.

Vi spiser frokost sammen efter gudstjenesten.

***) ½ times gudstjeneste i børnehøjde

Efter gudstjenesten spiser vi sammen.

Pris: Børn 10,- Voksne 20,-

Transport til kirken

Har du behov for at blive hentet og bragt hjem -

så giv kirketjeneren besked, tlf. 4824 0010.

Søndagsgudstjenester - ring mellem 9.00 - 9.30.

Aftenmøder - ring samme dag mellem 10.00 - 12.00

Fyraftensandagter tirsdage i ulige uger kl 17.00:

13/3, 27/3, 10/4, 24/4, 8/5, 22/5

Velkommen til stilhed og bøn.

More magazines by this user
Similar magazines