Betjeningsvejledning Tobii PCEye - Tobii Technology

tobii.com

Betjeningsvejledning Tobii PCEye - Tobii Technology

1.3 Pakkensindhold

PCEyeGoellerPCEyePro

• USB-enhedmedinstallationsforklaring,manualerognødvendigtsoftware

• MagnetiskeMonteringsplader3x3tilGo3x6tilPro

• Monteringsinstruktion

• USB-forlængerkabel(kunGo)

• Rengøringsklud

• Monteringsskabelon(kunPro)

Anvendkundedele,dererinkluderetipakkentilPCEye,dederer beskrevetiproduktdokumentationensamtandre

dele,derergodkendtafTobii AcessoriesiforbindelsemedTobii PCEye.

2 1Indledning Tobii PCEye Betjeningsvejledning v.2.0.1- da-DK

More magazines by this user
Similar magazines