Grossist • Har grossisten et solidt og geografisk bredt net af butikker ...

itrojka.dk

Grossist • Har grossisten et solidt og geografisk bredt net af butikker ...

Overvejelser ved valg af grossist og detailhandel

Grossist

Har grossisten et solidt og geografisk

bredt net af butikker som kunder?

Passer vore varer ind i grossistens

sortiment (pris, kvalitet, image)?

Er grossiten i det hele taget interesseret

i at handle med vore varer?

Er der økonomisk fordel i det for

både producent og grossist?

Detailhandel

I hvilke butikker forventer vores

målgruppe at finde vore varer?

Hvilke butikker yder netop den kundeservice,

som vi ønsker skal følge

med vore varer?

Passer butikkens øvrige sortiment til

vore varer?

Hvordan er butikkens beliggenhed

og markedsandel i netop dette

geografiske område?

Fig. 17.1 Overvejelser, som producenten må gøre sig, ved valg af grossist og detailhandel.


Producent

Haribo

Indirekte distribution med grossist

Grossist

Dagrofa

ig. 17.2 Indirekte distribution med grossist.

Detailforretning

Q8, 7-eleven

Forbruger

Dig


Producent

Arla

ig. 17.3 Indirekte distribution uden grossist.

Indirekte distribution uden grossist

Detailforretning

Netto, Fakta

Forbruger

Dig


Producent

Aarstiderne

Direkte distribution

ig. 17.4 Direkte distribution fra producent til forbruger.

Forbruger

Dig


Kæde

Egentlige

kæder

Frivillige

kæder

Franchise

kæder

Forklaring

Kædetyper

Samme koncept i alle butikker.

Kæden ejes af en person eller

et selskab.

Hver butik styres af en forretningsbestyrer.

Ensartet markedsføring.

En del af konceptet er fælles

for butikkerne.

Alle butikkerne er økonomisk

og juridisk selvstændige.

Ejeren styrer ofte selv den

enkelte forretning.

Delvis ensartet markedsføring.

Samme koncept i alle butikker.

Konceptet skal overholdes.

Styres af en bestemt opskrift

(manual).

Konceptet ejes af franchisegiver.

Hver butik drives af en franchisetager,

der betaler en del af

omsætningen til franchisegiver.

Ensartet markedsføring.

Fig. 17.5 Eksempler på kædetyper og deres karakteristika.

Eksempel

Dagligvarebranchen:

Andre brancher:

Dagligvarebranchen:

Andre brancher:

Dagligvarebranchen:

Andre brancher:


Fordele og ulemper ved at købe et franchise-koncept

Fordele

Man behøver ikke en speciel uddannelse,

fordi franchisegiver sørger for

hjælp og oplæring

Man ejer sin egen virksomhed

Man køber et anerkendt navn og et

godt ry, så man hurtigere kan få succes

Man bliver en del af en større markedsføring

Man får adgang til træning, råd, vejledning

og administrative systemer

Fig. 17.6 Fordele og ulemper ved at købe et franchise-koncept.

Ulemper

Man er forpligtet til at følge konceptet

Man bliver i nogen grad kontrolleret

Man kan få ødelagt sin succes, hvis

andre butikker i kæden får et dårligt ry

Man skal betale en løbende franchiseafgift

til franchisegiver

Kontrakten kan indeholde ting, der

kan gøre det ufordelagtigt at standse

samarbejdet med franchisegiver


Forskellige muligheder ved valg af beliggenhed

Boligorienteret

Parkeringsorienteret

Valg af

beliggenhed

Trafikorienteret

Centerorienteret

Fig. 17.7 Forskellige muligheder ved valg af

beliggenhed.

Cityorienteret


Beliggenhed

Boligorienteret

Cityorienteret

Centerorienteret

Trafikorienteret

Parkeringsorienteret

Forklaring

Valg af beliggenhed

Butikkerne placeres tæt på kundernes

bopæl for at gøre det nemt for kunderne

at foretage daglige indkøb uden

brug af bil. Butikkerne handler især

med dagligvarer.

Butikkerne placeres i midten af byen,

f.eks. i gågader, hvor der kommer

kunder mange steder fra. Butikkerne

handler især med udvalgsvarer.

Butikkerne placeres i indkøbscentre.

Her kan de udnytte den fælles markedsføring

af centrene, underholdning

og andre aktiviteter, der trækker

kunderne til langvejs fra.

Butikkerne placeres i nærheden af

store trafikknudepunkter, jernbanestationer

og busterminaler, hvor der

kommer mange gående og kørende

kunder forbi.

Butikkerne placeres på steder, hvor

der er gode tilkørsels- og parkeringsmuligheder.

Eksempler på butikstyper

Fig. 17. 8 Muligheder for valg af beliggenhed og eksempler på butikstyper.

Discountbutikker, mindre supermarkeder,

bagerbutikker, kiosker og fastfood/take

away butikker.

Tøjbutikker, skobutikker, musikbutikker,

specialbutikker (vin, ost, chokolade),

forsikringsselskaber, banker,

advokater.

Alle typer butikker, f.eks. bagerbutikker,

kiosker, mindre supermarkeder,

skobutikker.

Lavprisvarehuse, møbelforretninger

og byggemarkeder ligger ofte, hvor

der er kørende trafik. Kiosker, pølsevogne

o.l. ligger ofte, hvor der er

gående trafik.

Store dagligvarehuse, f.eks. Kvickly,

Føtex og varehuse, f.eks. Ikea og Ilva.

More magazines by this user