Energi Danmark Fokus uge 28 - 2013

energidanmark.dk

Energi Danmark Fokus uge 28 - 2013

Grundkraftpriser d. 9. juli 2013 (DK1 og DK2 i

DKK/MWh)

DKK/MWh System + CfD

Marginal

omk.

(kul)

Energi Danmarks

forventning*

DK1

Q2-13 278,2 231,5 272,6

YR-14 277,9 245,3 273,8

YR-15 273,7 257,8 273,4

DK2

Q2-13 295,0 231,5 288,2

YR-14 288,9 245,3 286,2

YR-15 280,4 257,8 277,7

* Baseres på vores forventninger til den leverede pris.

EUR/DKK: 7,4587

EUR/USD: 1,2887

Energi Danmark

Fokus Uge 28, 2013

Grundkraftpriser d. 09-07-2013. Se opdaterede priser

(System+CfD) på www.energidanmark.dk

Opsummering: Revideret backloading-plan vedtaget

Europa-Parlamentet vedtog i onsdags en revideret backloading-plan,

og den skal nu til afstemning i Ministerrådet, hvor

især Tyskland og/eller Spanien kan blive tungen på vægtskålen.

Begge lande mangler endnu at indtage en officiel

position, og der forventes først at komme skred i forløbet

på den anden side af sommerferien. Vedtagelsen af den reviderede

backloading-plan fik straks benchmark-kontrakten

– EUADEC-13 – til at stige, men den er siden er faldet til det

samme niveau som før afstemningen. I mellemtiden stiger

især olie- og gaspriserne, hvilket imidlertid ikke har smittet

af på forward-kontrakterne for det kommende kvartal og år

i den nordiske region. Her trækker især den stigende og forholdsvis

høje vandstand i de skandinaviske reservoirer ned.

Anbefalinger: DK1 er stadig et godt køb

Vi anbefalede i sidste uge køb af DK1-CfD’en for det kommende

kvartal og den gik siden i plus. I denne uge ligner

CfD’en fortsat et godt køb. Det begynder for alvor at ligne et

år over gennemsnittet hvad angår vandstanden i de skandinaviske

reservoirer: Både i Norge og nu Sverige. Derfor kan

det forventes, at de svenske og norske prisområder vil blive

noget billigere end systemgennemsnittet i det kommende

kvartal - hvorfor især DK1-CfD’en bør stige i pris.


Råvarer, CO 2 og marginalomkostninger: : Oliepriserne

stiger fortsat p.g.a Egyptisk opstand

Prisen for en tønde brent olie til levering i den kommende

måned fortsætter med at stige på urolighederne

i Mellemøsten. 51 mennesker døde i går i Egypten,

da sikkerhedsstyrker og politi åbnede ild mod demonstrerende

tilhængere af den afsatte præsident Mursi.

Det frygtes, at opstanden kan destabilisere hele regionen

yderligere og påvirke dens olieeksport negativt.

En tønde brent olie til levering i august kostede denne

morgen 107,02 USD mod 103,19 USD på samme tidspunkt

i sidste uge.

CO 2 -priserne har svinget meget i løbet af den forgangne

uge. Benchmark-kontrakten EUADEC-13 var

således oppe over de 4,70 EUR/t efter Europa-Parlamentets

accept af en revideret backloading-plan i

onsdags. Siden da er kontrakten imidlertid faldet igen,

og den handles i dag til 4,25 EUR/t mod 4,22 EUR/t i

sidste uge. Den reviderede backloading-plan skal nu til

afstemning i Ministerrådet, hvor der umiddelbart tegner

sig et flertal. Meget afhænger dog af Tyskland og

Spanien, som ikke har taget stilling til planen endnu.

Den reviderede backloading-plan endte i øvrigt med at

blive en sammenskrivning af den oprindelige plan og

et kompromisforslag, som kom på banen efter Europa-Parlamentets

afvisning af førstnævnte i april. Den

accepterede plan indeholder fortsat ambitioner om at

nedbarbere udbuddet for de kommende år ved at udskyde

salget af 900 mio. CO 2 -tilladelser og introducere

dem på markedet igen i 2019 0g 2020. Det understreges

dog i teksten, at der udelukkende bliver tale om en

engangsforestilling. Dermed modtager Europa-Kommissionen

ikke et konkret værktøj – frie tøjler - til at

regulere markedet gennem backloading, som udskydelserne

kaldes. Flere analytikere påpeger dog, at den

reviderede backloading-plan ikke smækker døren i for

nye lovforslag rettet mod deciderede annulleringer af

kvoter. Sådanne tiltag må imidlertid igennem samme

langtrukne proces som backloading-planen, hvorfor

det næppe kommer på dagsordenen lige med det

samme.

De beregnede marginalomkostninger ved kulproduceret

energi for 2014 er steget og lyder i denne uge

på 32,88 EUR/MWh mod 32,27 EUR/MWh i sidste uge.

Udviklingen skyldes formentlig mindre stigninger på

Rotterdam-futuren for kul til levering i samme år, de

stigende oliepriser samt ugens prishop på CO 2 -markedet.

Marginalomkostningerne ved gasproduceret

energi for 2014 er også steget i løbet af ugen. Nærmere

bestemt fra 54,37 EUR/MWh til 54,46 EUR/MWh.

Gas-kontrakterne stiger fortsat i pris, fordi produktionen

lider under diverse vedligeholdelser på de norske

Analyseafdelingen Uge 28, 2013

Side 2


gasfelter.

Reservoir: Sverige godt med igen

Vandstanden i de norske reservoirer ser fortsat ud til

at have etableret sig i det højere leje lige over gennemsnittet,

og de svenske følger tilsyneladende trop nu.

Det forventes, at der vil strømme 35.300 MW til reservoirerne

i Sverige, Norge og Finland i morgen, hvilket er

4.670 MW under sæsonnormen. Fyldningsgraden i de

svenske og norske reservoirer er i denne uge oppe på

henholdsvis 69,4 og 71,4 procent.

Spot: Lave og stabile spotpriser

Den gennemsnitlige systempris toppede i tirsdags på

32,22 EUR/MWh, hvorefter den faldt til henholdsvis

29,12 EUR/MWh og 28,79 EUR/MWh lørdag og søndag.

I dag ligger niveauet en anelse højere på 31,72

EUR/MWh. Spotpriserne har generelt været lave og

stabile og alt tyder også i denne uge på, at de lave

spotpriser vil fortsætte herhjemme. Ikke mindst som

følge af sommervejret, der ser ud til vare ved.

System: Kvartalsfald på høj vandstand

Forwarden for det kommende kvartal lukkede i begyndelsen

af sidste uge på 37,75 EUR/MWh, og den er nu

nede på 36,70 EUR/MWh. Det er primært det stabile

hydro-scenarie, der trækker ned nu og her. Især udviklingen

i Sverige, hvor vandstanden i alt er steget med

3,6 procent de sidste par uger. Forwarden for det kommende

år er også faldet. Den gik i sidste uge til 34,15

EUR/MWh og koster nu 35,15 EUR/MWh.

CfD: DK1 i plus

DK1-forwarden for det kommende kvartal steg som

forventet i pris, og den ligger nu i plus igen. DK1 lukkede

i sidste uge på -1,55 EUR/MWh, og den er nu

oppe på 0,35 EUR/MWh. DK2 er også steget i pris.

Den lukkede i sidste uge på 1,65 EUR/MWh, og den er

nu oppe på 2,60 EUR/MWh. Begge stigninger hænger

primært sammen med Q4-systemforwardens fald på

1,05 EUR/MWh. Dertil kommer den øgede vandstand i

reservoirerne, som bidrager til forventninger om, at de

norske og svenske prisområder må blive billigere end

systemgennemsnittet. Derfor må DK1 og DK2 nødvendigvis

trække i den anden retning.

Kontinentet: Tyskland falder mindre end systemet

Systemet er faldet betydeligt i forhold til Tyskland, hvor

dykket har været noget mindre. Q4-forwarden blev i

sidste uge handlet til 39,83 EUR/MWh, og den ligger nu

på 39,63 EUR/MWh. Forwarden for det kommende år

har igen stået nogenlunde stille set i et ugeperspektiv.

Den handles nu til 37,99 EUR/MWh mod 38,00 EUR/

MWh sidste tirsdag.

Analyseafdelingen

Side 3

Uge 28, 2013


Prisoversigt for nærmeste måneder, kvartaler og år - seneste priser:

SYS Base EEX Base EEX Peak SE_CfD NO_CfD DK2_Cfd DK1_CfD DK1 Base DK2 Base

KUL

USD/t

Olie USD/

bbl

AUG-13 31,75 33,28 42,71 1,58 -0,20 6,25 4,60 36,35 38,00 77,45 107,43

SEP-13 34,00 36,03 46,65 2,25 -0,20 4,75 4,13 38,13 38,75 78,65 106,66

OKT-13 34,90 37,77 48,57 2,80 79,65 106,02

NOV-13 37,25 42,85 56,36 2,80 81,20 105,47

Q4-13 36,95 39,64 52,19 2,70 -0,40 2,60 0,35 37,30 39,55 80,68 105,47

Q1-14 39,25 41,93 54,21 3,55 -0,40 1,60 -2,75 36,50 40,85 83,50 103,92

Q2-14 32,45 34,04 42,04 2,05 -0,20 3,00 2,65 35,10 35,45 85,45 102,35

Q3-14 31,20 34,96 43,97 2,05 87,70 100,82

YR-14 34,98 38,03 48,37 2,60 -0,10 3,75 2,28 37,26 38,73 86,65 101,59

YR-15 34,00 37,73 47,25 2,60 -0,15 3,60 2,70 36,70 37,60 92,56 96,12

YR-16 32,90 37,73 47,12 2,55 -0,15 4,58 3,80 36,70 37,48 96,55 92,03

YR-17 33,55 38,30 48,33 2,55 100,00

YR-18 34,88 39,15 50,65

Priser er i EUR/MWh med mindre andet er angivet. Base betegner timer 1-24 alle dage. Peak er time 9-20 alle hverdage. CfD står for ”Contract for Difference”

og er prisforskellen mellem et prisområde og systemprisen (fx er DK1 CfD prisforskellen mellem Jylland/Fyn området og systemprisen). SYS er

den fælles nordiske el-pris - system. EEX er den tyske pris. SE_CfD er den svenske CfD. NO_CfD er den norske CfD. DK2_CfD er CfD’en for Sjælland mens

DK1_CfD er den Jysk/Fynske CfD. Kul er i USD/ton (prisen er API2 fra McCloskey opgjort NAR, CIF og leveret ARA). Olie er Brent Crude i USc/tønde.

Energi Danmark A/S

Hedeager 5

8200 Aarhus N

Tlf.: 87 42 62 62

E-mail: ed@energidanmark.dk

www.energidanmark.dk

Spørgsmål til indhold rettes til:

Salgsdirektør Peter Lønbro Lehm

(pll@energidanmark.dk)

Ansvarshavende:

Adm. direktør Jørgen Holm Westergaard

(jhw@energidanmark.dk)

Kundeansvarlige El:

Salgsdirektør Peter Lønbro Lehm

(pll@energidanmark.dk)

Kundechef

Michael Bendixen

(mb@energidanmark.dk)

Kundeansvarlig Morten Meisner

(mm@energidanmark.dk)

Kundeansvarlig Anders Sørensen

(ams@energidanmark.dk)

Kundeansvarlig

Kasper L. Christensen

(klc@energidanmark.dk)

Kundeansvarlig

Lotte Foged Pedersen

(lfp@energidanmark.dk)

Kundeansvarlig Peter Nikolaj Krebs

(pnk@energidanmark.dk)

Energihandel:

Markedsdirektør Mike Thygesen

(mike@energidanmark.dk)

Porteføljeforvaltning:

Porteføljechef Jan Rigtrup

(jr@energidanmark.dk)

Analyse:

Senior matematisk model-udvikler

Stefan W. Christensen

(swc@energidanmark.dk)

Kommunikativ analytiker

John Hjermind Albertsen

(jhal@energidanmark.dk)

Energi Danmark Fokus er udarbejdet på grundlag af informationer om det nordiske kraftmarked fra kilder, Energi Danmark A/S finder

pålidelige. Det tilstræbes, at oplysningerne er korrekte og ajourførte. Energi Danmark A/S påtager sig dog intet ansvar for, at indholdet

er fuldstændigt eller nøjagtigt. Energi Danmark A/S tager endvidere forbehold for trykfejl, beregningsfejl og eventuelle øvrige fejl og fraskriver

sig ethvert ansvar for eventuelle tab, der måtte have direkte eller indirekte sammenhæng med dispositioner, der er foretaget med

baggrund i materialet. Energi Danmark Fokus vurderinger og anbefalinger kan ændres uden varsel eller meddelelse herom. Materialet er

fortroligt og alene bestemt for kunder hos Energi Danmark A/S. Oplysningerne er af generel karakter og kan på ingen måde sidestilles

med rådgivning. Brugere opfordres til at søge nærmere rådgivning, såfremt konkrete spørgsmål søges løst. Materialet må ikke offentliggøres

eller på anden måde videregives.

Analyseafdelingen Uge 28, 2013

More magazines by this user
Similar magazines