Nyhedsbrevet Dansk Presse uge 36 - Danske Dagblades Forening

danskedagblade.dk

Nyhedsbrevet Dansk Presse uge 36 - Danske Dagblades Forening

NYHEDSBREV UGE 36 – 2011

Læs også nyhedsbrevet direkte på vores hjemmeside: www.danskedagblade.dk/nyhedsbrev

JOURNALISTIK OG YTRINGSFRIHED

Ikke mere politikerprivatliv i aviserne

Nyt speciale analyserer de seneste 50 års mediedækning af politikere

Modsat hvad mange måske tror, er der ikke mere politikerprivatliv i spalterne i aviserne nu, end

der var i 1960. Derimod er der meget mere proces-journalistik nu end tidligere.

Journalist Liv Arnth Jørgensen har i sit cand.public-speciale fra SDU systematisk set nærmere på

de sidste 50 års mediedækning af politikere - fra 1960 til 2010. Det skriver universitetets

netpublikation AHA-heder i det seneste nr.

Hun har analyseret tæt på 600 artikler fra henholdsvis Politiken, Berlingske, Ekstra Bladet og

Billed Bladet. Hendes analyse af mediebilledet af den danske politiker viser, at antallet af artikler

har været stigende i perioden. Hun finder derimod ikke bevis for, at danske nyhedsmedier med

tiden skulle være blevet markant mere optaget af politikernes privatliv.

Specialet ser på, hvorvidt danske medier sætter fokus på politikernes offentlige adfærd eller private

adfærd og derudover på, hvorvidt fokus er på politikernes optræden i det private eller offentlige

rum. Analyserne viser, at et "back-stage" fokus, hvor vi ser bagom scenekanten og i

overført betydning følgerne politikerne helt hjem i privaten, ikke er i nævneværdig vækst henover

det halve århundrede.

Denne form for dækning fylder faktisk ganske lidt i det samlede mediebillede. Samtidig er der

talrige eksempler på, at det helt private fokus ikke er en nyere opfindelse, men længe har været i

brug henover 1900-tallet.

Hastig vækst er der derimod i det journalistiske fokus på politikernes motiver og strategiske træk.

Indtil 1970 fokuserede danske medier overvejende på politiske problematikker. Fra 1990'erne

bliver aviserne mere optaget af proces-journalistik, hvor fokus typisk er på, hvorfor politikerne

handler, som de gør.

Læs mere her: http://ahaheder.dk/?p=1477

1


UGENS EXTRA

Dilemma: Har journalistikken en værdi - og tør vi sætte den?

Nyhedsstrømmen vokser, fokus ændres. Er verden løbet løbsk, eller er vi medier bare faret vild?

Af Turid Fennefoss Nielsen, chefredaktør for Randers Amtsavis

I forbindelse med et foredrag om "lokalavisernes betydning nu og i fremtiden" gik jeg en tur i den

dybeste kælder og pustede støvet af nogle avisbøger. Mit valg faldt helt tilfældigt på nogle bind fra

1934, 1966,1987 og 2008.

Helt som forventet vakte bøgerne stor interesse. Havde jeg ene kvinde kunnet slæbe flere af de

digre værker med mig, ville også de hurtigt være blevet opslugt af ivrige hænder.

Gamle aviser er som fotoalbum – de har en næsten magisk tiltrækningskraft, hvad enten der er

tale om verdensbegivenheder eller lokale historier. Det hele er interessant, som en del af vores

fælles hukommelse. Vi elsker at svælge i de gamle nyheder, grine ad brillemoden og forundres

over, at verden virkelig har ændret sig så meget, som den har.

Vi elsker også at svælge i nutidens og fremtidens nyheder. Blot med den forskel, at vi gør det på

nettet, gratis og uden filter. Sådan har vi villet det – eller sådan er det gået, siden den samlede

verdenspresse ved internettets fødsel i ren benovelse satte prisen for journalistik ned til 0 kr.

Den flotte vuggegave har vi nået at fortryde mange gange, og vi har lige siden spekuleret som gale

på, hvordan vi igen får sat en pris på journalistik.

Nettets nyhedsbrugere grabser ivrigt til sig af gratis nyheder og kvitterer med debat blandet med

kritik af det produkt, de får. Det er ikke dækkende nok, ikke skarpt nok og slet, slet ikke hurtigt

nok.

Hvis jeg køber en oplevelse i biografen, på et rejsebureau eller for den sags skyld på nettet, stiller

jeg krav om at få en kvalitet, der svarer til prisen.

Hvis jeg går en tur i sensommersolen nyder jeg den natur, jeg møder. Jeg stiller ikke krav om, at

træerne skal falme i en bestemt farveskala for at stille mig tilfreds, eller at fuglene skal synge en

bestemt melodi. Jeg har en bevidsthed om, at der er forskel på det, der er købt og betalt og de

gratis glæder. Sådan er det ikke, når vi taler om journalistik.

Brugerne på nettet har løst billet, da de betalte for deres netforbindelse. De forventer, at

journalistik er til rådighed med opdateringer døgnet rundt, at alle nyheder, nationale som lokale,

er på nettet – straks de er sket.

Og vi gør det. Vi voldfodrer brugerne med journalistik, som i vores ende af fødekæden koster

mange penge at producere. Penge, vi ikke har. Vi er som medier og skarpe analytikere faret

2


hjælpeløst vild i en jungle af krav og indbyrdes konkurrence, som pisker os videre mod vores egen

undergang. Men vi tør ikke gøre fælles front mod nettet og sætte en pris på den journalistik, der

gør den gratis nyhedsstrøm fra samfundets mange aktører værdifuld.

Problemet er bare, at vi skal turde vise en ny vej for nyhedsformidling og

samfundskommunikation. Nøjagtig, som det skete, da den trykte presse blev til og først

supplerede, siden udkonkurrerede "sladderkællingernes" og magthavernes enøjede fremstillinger

af virkeligheden.

Dengang turde vi, selv om mange rystede på hovedet ad de nye ideer. Så tør vi vel også tænke stort

i dag og finde en fremtid for vores fag. Hvis ikke, så må vi give fortabt og vende tilbage til

"sladderkællingernes" fremstilling af verden.

MARKED OG ØKONOMI

TV 2 overvejer at droppe Ritzau

Berlingske Media overvejer, Newspaq vejrer morgenluft og Ritzau regner med afskedigelser

Nu overvejer også TV 2 i lighed med Berlingske Media at opsige stationens aftale med Ritzau. Det

siger nyhedsdirektør Michael Dyrby til Børsen.

"Vi er ikke supertilfredse med det produkt, vi får nu, så vi er interesseret i alt, hvad der sker på

markedet", siger Michael Dyrby.

"Vi vil gerne have et nyhedsbureau, der er skræddersyet og leverer en bestemt ydelse. Vi ønsker

ikke at få produkter, vi ikke bruger. Indtil videre er Ritzau ikke kommet os nok i møde, men vi

forhandler med dem, og vi har ikke planer om at lave vores eget nyhedsbureau", bekræfter Michael

Dyrby over for MediaWatch.

Han er betænkelig over, at nyhedsbureauet er domineret af aviskunder.

"Ritzaus fornemmeste opgave er ikke at stampe selvstændige historier op, de skal levere, hvad

kunderne vil have. Det er for eksempel overvågning af nyhedsbilledet på alle stofområder og så en

hastighed, der er målrettet elektroniske medier. Det har dagbladene også behov for til nettet", siger

Michael Dyrby, som medgiver, at overvejelserne også handler om prisen på Ritzau-pakken.

Ifølge Børsen indleder Berlingske Media i denne uge afklaringen af, om koncernen selv laver et

nyhedsbureau eller vil samarbejde med andre.

Kristoffer Gravgaard, adm. direktør for Newspaq, en konkurrent til Ritzau, siger til Børsen: "Vi ser

mange forskellige muligheder, som ikke var der tidligere. Nyhedsbureau-markedet har hidtil været

meget bundet op omkring Ritzau og interessentskabet, men nu er markedet pludselig blevet løsnet

og er blevet meget mere levende".

3


På Ritzau vurderer adm. direktør Lars Vesterløkke over for Børsen, at det er utænkeligt at undgå

afskedigelser, men at det endnu er for tidligt at sige hvor mange. De afgåede kunder vurderes

tilsammen at bidrage med ca. 13 procent af omsætningen.

Nedskæringer på Jyske Medier

Ni eller ti færre redaktionelle medarbejdere på Horsens og Vejle Amts Folkeblad efter fusionen

Jyske medier skal skære ni eller ti stillinger væk inden nytår, erfarer Journalisten.dk.

Fusioneringen af Vejle Amts Folkeblad og Horsens Folkeblad inden sommerferien og det allerede

eksisterende redaktionelle samarbejde mellem de to aviser betyder, at der er opstået

dobbeltbemanding flere steder.

I Hedensted vil de to avisers lokalredaktioner blive lagt sammen første oktober. Afskedigelserne på

Jyske Medier vil ske drypvis frem til årsskiftet, hvor det er planlagt, at de to dagblades

fællessektion skal gå i luften.

På stormøder i henholdsvis Vejle og Horsens i sidste uge kom medarbejderne ifølge tillidsmand

Hans Hønborg med flere konkrete, alternative redaktionelle tiltag, der kan tjene penge til

organisationen.

Oplaget falder - men faldet er det laveste i flere år

Også nye læsertal for første halvår af 2011 fortæller om nogenlunde stabil udvikling. Men Ekstra

Bladet er fortsat den store taber

Oplaget for de landsdækkende betalte dagblade faldt med 3,7 procent i forhold til 1. halvår 2010 -

eller knap 22.000 færre aviser. Det er det laveste tab i flere år.

Størst tilbagegang fik Ekstra Bladet med et oplagstab på næsten ti procent. Eneste vækst står

Kristeligt Dagblad for med en fremgang på 1,6 procent.

For de regionale mediers vedkommende er oplagstabet for hverdagsaviser fortsat højt på både

Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm, som tilsammen faldt med 5,9 procent. På Fyn faldt

avisoplaget med samlet 8,5 procent. I Jylland var faldet 3,5 procent. Største procentmæssige tab

står Fyns Amts Avis for med 12,3 procent.

Læsertallene fra 1. halvår 2011 fra Index Danmark/Gallup anslår stabile toner. Politiken er nu den

mest læste betalingsavis i hverdagene med 385.ooo læsere og slår dermed Jyllands-Posten, som har

367.ooo læsere i 1. halvår. Berlingske ligger ret stabilt med 270.ooo hverdagslæsere.

Nedturen rammer, ligesom for oplagstallets vedkommende, Ekstra Bladet, der nu er under

300.000 hverdagslæsere, ned fra 320.ooo for et år siden. Også i weekenden daler EB's læsertal,

hvor B.T. ligger stabilt på 268.ooo hverdagslæsere og 370.000 i weekenden.

Gratisaviserne MetroXpress og Urban har også oplevet nedgang i 2011, mens 24timer har holdt

nogenlunde stand.

4


Slå oplagstallene op hos Dansk Oplagskontrol: http://www.do.dk/asp/publikationer.asp

Se læsertallene hos Index Danmark/Gallup:

http://www.gallup.dk/nyhedscenter/statistik/laesertal.aspx

MEDIEVERDENEN

Berlingske Business på tv

Nyt redaktionshold og nyt tv-studie er klar

Fra i mandags kl. lidt over ni sender Berlingske Business finansnyheder på TV2 News og på

Business.dk. Tre gange om dagen stiller TV2 News om til en "business-kyndig" tv-journalist, som

rapporterer fra aktiemarkedet og giver et overblik over de øvrige vigtigste erhvervshistorier.

Indslagene vil herefter kunne ses på Business.dk/webtv. Business.dk vil ligeledes løbende bringe

live-indslag. Journalist Lykke Ogstrup Lunde, tidligere Børsen og DR, optræder skiftevis med

Casper Fruergaard Schrøder, som kommer fra en stilling som redaktør på Mandag Morgen, hvorfra

han ofte har bidraget til tv med analyser og kommentarer.

Derudover arbejder tre Berlingske Business-reportere nu tæt sammen med TV2 Finansredaktionen

på Teglholmen i København

Der sendes fra Berlingskes studie i Pilestræde i det indre København, som er blevet forbedret og

udviklet i forbindelse med samarbejdet med TV2 News. Det er nu er helt enkelt at betjene og lever

op til højeste professionelle standard.

1. februar blev det mangeårige samarbejde mellem Børsen og TV2 News afsluttet. Børsen sender

fortsat tv-indslag med fokus på finans og politik på Borsentv.dk gennem hele dagen.

Kjerteminde Avis genopstår som månedsavis

Gratis papiravis én gang månedligt

Kjerteminde Avis lancerer efter omlægning til gratis avis nu en trykt weekendavis, som vil blive

leveret til alle i hele kommunen den sidste weekend i hver måned. Her kan læserne finde

reportager og baggrundsartikler som supplement til den daglige netavis. Initiativet er ansporet af

voksende læsertal, annonceomsætning og positive opfordringer. Det skriver Kjavis.dk.

Den første Kjerteminde Weekendavis udkommer fredag den 23. september. Alle godt 11.000

husstande i hele kommunen vil få den leveret i postkassen – gratis. Samtidig introduceres et tilbud

om at levere avisen i postabonnement. Prisen bliver 245 kr. for levering af 12 årlige weekendaviser i

broadsheetformat.

Siden omlægningen er Kjerteminde Avis allerede to gange (14. juni og 9. august) udkommet som

papiravis til alle i kommunen.

5


Weekendavisen får plads side om side med den daglige Kjerteminde netavis, som spiller en stadig

voksende rolle i formidlingen af daglige nyheder og lokal debat. Netavisen nåede i august sit hidtil

største læsertal med over 47.000 besøg. Annoncesalget nåede også næsten 100.000 kr.

Kjerteminde Avis har nu 14 medarbejdere – journalister, grafikere, annoncekonsulenter og

administrationschef - næsten alle på frivillig deltid.

TV 2-regionerne klar med apps

Gratis regionale nyheder klar til smartphonen

Nu kan man tage sin regionale tv-station med i lommen. TV 2-regionerne har lanceret seks gratis

apps til smartphones (både til iPhone og Android), én for hver region, skriver regionerne i en

pressemeddelelse.

Indholdet er regionale tv-indslag, nyheder, vejrudsigter. App'en kan samtidig bruges til at sende

billeder og videoer til de lokale redaktioner. Man kan også følge den regionale dækning af

valgkampen.

På forsiden finder man de seneste nyheder fra hele regionen. Men man kan også klikke sig ind på

præcis de områder i regionen, der interesserer én, og se de seneste nyheder fra de forskellige

kommuner. Det er også muligt at dele nyhederne med vennerne på Facebook.

Hvis man i bundmenuen vælger video, får man adgang til de seneste aktuelle videoklip og det

seneste døgns udsendelser fra TV 2/FYN. App'en har også opdaterede vejrudsigter og tvoversigter.

Under punktet "Tip os" kan seerne blot skrive et emne og en beskrivelse, evt. vedhæfte billeder og

trykke send. Firmaet Releaze har udviklet applikationerne.

AVISEN I UNDERVISNINGEN

Innovative aviser bejler til yngre læsere

24 priser til aviser uddeles i Wien til oktober

Hvem siger, at aviser ikke er attraktive for unge læsere? 24 World Young Reader prisvindere fra

mange forskellige lande og kulturer demonstrerer, at der er meget aviser kan gøre for at tiltrække

den næste generation af læsere.

Lige fra årets World Young Reader avis - Jawa Pos fra Indonesion - til de mange aviser, som har

fået rosende omtale fra juryen, beviser de, at aviser med succes kan appellere til yngre målgrupper i

en digital tidsalder.

"Vores jury bestående af tidligere prisvindere og eksperter i unge læsere var særligt imponerede

over bredden i de praktiske eksempler, fra et besnærende simpelt lær-at-læse projekt til et meget

6


effektivt avisbaseret socialt netværk for erhvervsinteresserede unge læsere," sagde Aralynn

McMane, direktør for udvikling af unge læsere fra World Association of Newspapers and News

Publishers (WAN-IFRA).

Priserne vil blive uddelt 12. oktober i Wien under World Newspaper Congress og World Editors

Forum. Vinderne kommer bl.a. fra Brasilien, Indonesien, Indien, Portugal, Filippinerne og USA.

WAN-IFRA uddeler årligt priser til de aviser, som har udviklet det bedste projekt eller aktivitet til

unge læsere. Priserne er støttet af Norske Skog, som er en global papirproducent.

Detaljer om vinderprojekterne kan findes her: http://www.wan-ifra.org/articles/2011/08/17/the-

2011-world-young-reader-prizes-about-the-winners.

Infomedia overvåger også sociale medier

Tilbyder overvågning og analyse gennem partnerskab med Whitevector

Nu kan Infomedia også tilbyde kunder at følge og analysere de online samtaler, som finder sted i de

offentlige dele af sociale medier. Det sker gennem et partnerskab med Whitevector, som er en

pioner inden for overvågning og analyse af sociale medier.

"Jeg ser Whitevector som en meget stærk partner. Whitevector har ikke kun et stort kildegrundlag,

men tilbyder også enestående muligheder for individuel bearbejdelse af målingerne i et

brugervenligt selvbetjeningsværktøj. Der er ingen tvivl om, at samarbejdet med Whitevector stiller

Infomedia i en meget stærk position, når det kommer til monitorering af sociale medier", siger

Morten Viktor, Vice President, Corporate Development, Infomedia, i en pressemeddelelse.

UDVIKLING

Spritny avis vil vinde Cavling

Ny avis, nyt navn, nyt koncept og nyt layout er klar til at vinde priser

Fusionen af Kalundborg Folkeblad og Holbæk Amts Venstreblad under navnet Nordvestnyt har

høje ambitioner med nyt journalistisk koncept og layout. Og så skal der vindes en Cavling, siger

chefredaktør og adm. direktør Mogens Flyvholm til Journalisten.dk.

I lørdags udkom avisen for første gang til ca. 50.000 læsere i Odsherred, Holbæk og Kalundborg.

Der er flere nyskabelser i arbejdsgangene: De første sider i avisen vil ikke længere være lokalt

forankret, men siderne vil blive redigeret ud fra journalistiske kriterier.

"Vi vil gerne prioritere så mange fælleshistorier som overhovedet muligt på forsiden og i starten af

avisen. Derefter kommer så 'de falske forsider', der introducerer det lokale stof fra de enkelte

kommuner. Det betyder, at vi får en helt ny måde at arbejde på. De forskellige redaktører fra

lokalområderne skal hver dag koordinere og diskutere, hvad der er mest relevant den dag.

7


Forberedelsesarbejdet er blevet meget mere omfattende", fortæller Mogens Flyvholm til

Journalisten.dk.

Og så skal der vindes priser:

"Vi har i tidernes morgen fået en Cavling-pris i Holbæk og en såkaldt Kravling-pris i Odsherred. Vi

skal have en ny af hver. Vi har også fået nyt layout, så jeg mener selvfølgelig, at vi skal deltage i

konkurrencen om årets avisside og forhåbentlig få en guldmedalje. Konkurrencen årets europæiske

avis - den skal vi også være med i", lyder det fra chefredaktøren.

Mere lokal-tv i Århus Stiftstidende

Århus får nu mere tv om og fra byen

Mere tv om og fra Århus er hensigten i et nyt samarbejde mellem Mediehus Aarhus og Mediehuset

Århus Stiftstidende, skriver Tvnyt.com.

Samarbejdet mellem Mediehuset Århus Stiftstidende og Mediehus Aarhus er nu formaliseret i et

nyt partnerskab mellem de to lokale mediehuse. Samarbejdet indebærer, at Århus Stiftstidende

fremover får langt bedre mulighed for at dække en række begivenheder i byen via direkte web-tv og

tv-reportager på nettet.

Første gang er allerede i valgkampen, hvor de to mediehuse er gået sammen om at sende direkte

fra to valgdueller hhv. 8. og 13. september på Café Stiften. Duellerne sendes live på stiften.dk og i

Aarhus Lokalradio.

"Vi vil gerne give vore brugere en endnu bedre mulighed for at følge med i byens liv og i de mange

begivenheder, der præger Århus. Samtidig ligger det os på sinde at bidrage til en øget

folkeoplysning og sammenhængskraft i byen", siger Flemming Hvidtfeldt, der er chefredaktør på

Århus Stiftstidende til Tvnyt.com.

"Vi får nu en meget eksponeret platform i form af stiften.dk, hvor vi kan bidrage til

mediedækningen af byen med direkte tv-transmissioner og mere lokal-tv. Det er med til at opfylde

vores rolle som den lokale public-service station, der skal sikre et mangfoldigt mediebillede i byen,"

siger Søren Højlund Carlsen, der er chefredaktør og daglig leder på Mediehus Aarhus.

Jyllands-Posten udgiver valgavis

Jyllands-Posten benytter valget til et journalistisk, digitalt og kommercielt eksperiment

Jyllands-Posten har ved siden af den daglige dækning på net og papir ekstraordinært udgivet et 92

siders valgmagasin med analyser af valgets vigtigste temaer, portrætter, en unik billedserie,

grafikker og masser af viden.

Folk kan få magasinet leveret både elektronisk og på glittet papir, ligesom det kan købes til iPad i

AppStore.

8


Nyhedschef Pierre Collignon, Jyllands-Posten siger i en pressemeddelelse:

"Meningen er at tilbyde folk én håndbog til valget. Hvis du lever et aktivt liv, kan det være svært i

en travl hverdag at overskue det kaos af informationer, som kommer fra de elektroniske medier.

Du får heller ikke læst avis hver dag, men du er faktisk samfundsengageret og vil gerne læse en

masse om valget. Det skal bare være, når du har tid – og på en måde, som passer til din livsstil.

Det er det behov, vi gerne vil opfylde. Med valgmagasinet prøver vi at samle det politiske stof i en

eksklusiv ramme, som lægger op til overblik, ro og eftertanke", siger Pierre Collignon.

Tanken er at teste to ting: Vil Jyllands-Postens abonnenter tilgå magasinet online eller købe det på

print, når det ikke udkommer sammen med avisen? Vil ikke-abonnenter købe Jyllands-Postens

journalistik, når det bliver pakket og udgivet på en ny måde?

Redaktionen har arbejdet i et halvt år med indholdet, som konstant er blevet aktualiseret, mens

man ventede på valgudskrivelsen. Prisen for at få det glittede magasin tilsendt med posten er 54 kr.

for ikke-abonnenter og det halve for abonnenter.

Det kan ske på www.jpvalg.jp.dk

Berlingske Media titler nu også til Android

B.T., Berlingske, Business.dk, Erhvervsbladet og Århus Stiftstidende findes nu også til andre

telefoner end iPhone

I denne uge fik fem af Berlingske Medias titler, B.T., Berlingske, Business.dk, Erhvervsbladet og

Århus Stiftstidende, en gratis app til Android-telefoner. Men Berlingske Medias fokus vil fortsat

være på iPhone apps, hedder det i en pressemeddelelse.

Android apps har været efterspurgt blandt læserne, idet Berlingske Medias apps nemlig hidtil har

været forbeholdt brugerne af iPhone og iPad. Det er ikke uden grund, at fokus har været på Apples

platforme, fortæller Berlingske Medias mobilchef Anders Oliver Andersen:

"Vores undersøgelser viser, at det ikke er så stor en del af Android-ejerne, der downloader og

bruger apps, som det er på iPhone", fortæller mobilchef Anders Oliver Andersen.

Faktisk downloader den gennemsnitlige Android-ejer kun én app, hver gang en iPhone-pendant

har downloadet to. Så forretningspotentialet indtil videre stadig størst på iPhone, lyder

vurderingen.

TDC tilbyder nu tv-apps med nyheder

Jyllands-Posten og Berlingske leverer nyheder på tv-skærmen til 120.000 danske hjem

9


De første seks tv-apps er klar til at give danskere øjeblikkelig adgang til nyheder, vejret, musik,

radio, billeder og et valgbarometer. Og flere er på vej, lover TDC i en pressemeddelelse.

De første tv-apps produceret af TDC er nu frigivet til mere end 120.000 danske tv-hjem.

Apps til tv'et minder om apps til smartphones, men er udviklet med særlig tanke på skærmens

størrelse og nem navigation med fjernbetjeningen.

De første seks tv-apps fra TDC giver adgang til brugerens digitale billeder, vejret i hele verden,

danske radiostationer, TDC Play, et Folketingsvalg 2011 barometer samt nyheder leveret af

Jyllands-Posten. Om en måneds tid kommer også Berlingske med.

TDC Privats direktør René Brøchner spår de nye muligheder en revolution for brugen af tv'et.

"Vi er overbeviste om, at særligt nyhederne vil få stor betydning. Den bliver afløseren for tekst-tv,

hvor du udover at læse om begivenhederne også kan se tv-klip og pressefotos. Halvdelen af

danskerne bruger dagligt tekst-tv, og vi tror meget på, at vores nyheds-app fremover vil dække

dette behov", siger René Brøchner.

De seks apps er bl.a. valgt ud fra internationale studier af tv-kunders adfærd i andre lande

sammenholdt med egne brugerstudier fra danske hjem. Og så er der også skelet til TDC's egne

succeser som TDC Play.

JOB OG KARRIERE

Ny formand for styregruppen i Radiodays

Marianne Bugge Zederkof fra Radioerne erstatter Merethe Eckhardt

Sekretariatsleder Marianne Bugge Zederkof, Radioerne, er ny formand for styregruppen i

Radiodays, en af Europas førende konferencer for radio- og radioreklamefolk. Hun erstatter

Merethe Eckhardt, der forlod DR tidligere på året. DR's nye radiochef Tor Arnbjørn er samtidig nyt

medlem af styregruppen, skriver Radiodays i en meddelelse.

Radiodays løber i år af stablen lørdag den 1. oktober 2011 - med et mindre program fredag den 30.

september 2011.

"Nu kigger vi fremad og glæder os over, at billetsalget til såvel Radiodays som Prix Radio lige nu

ligger over det normale – så jeg forventer, at vi får udsolgt med 350 personer til konferencen og

aftenfesten", siger leder af Radiodays, Christian Kjeldsen i meddelelsen.

10


ANNONCER

Ansøgning om distributionstilskud til blade og tidsskrifter i 2012

Kulturministeriet giver tilskud til distribution til visse blade og tidsskrifter, ugeaviser og dagblade

fra henholdsvis Bladpuljen, Ugeavispuljen og Dagbladspuljen.

For at opnå støtte i 2011, skal en ansøgning være Styrelsen for Bibliotek og Medier i hænde senest

30. september 2011, kl. 12.00. Ansøgningen skal ske på et særligt skema, der findes på styrelsens

hjemmeside. Skemaet kan også rekvireres fra Styrelsen for Bibliotek og Medier. For sent

indkomne ansøgninger vil ikke komme i betragtning.

Ansøgningsskema, vejledning i at søge og udførlig information om kriterierne for tildeling af støtte

findes på www.bibliotekogmedier.dk/medieomraadet/aviser-og-blade/

Spørgsmål besvares på tlf. 33 73 33 28.

KOLOFON

Tilmeld dig Nyhedsbrevet Dansk Presse, som opdaterer dig med nyheder fra

medieverdenen i ind- og udland på: www.danskedagblade.dk/abonnement

Se tidligere nyhedsbreve på: www.danskedagblade.dk/arkiv

Skriv til redaktionen:

Denne udgave er skrevet af freelancer Birgitte Ramsø Thomsen, birgitte.ramsoe@gmail.com

Ellers:

Redaktør, kommunikationschef Louise Zabel, lz@danskedagblade.dk

Ansvarshavende redaktør, adm. direktør Ebbe Dal, ed@danskedagblade.dk

Ved annoncering i Nyhedsbrevet Dansk Presse kontaktes:

Jan Treu på tlf. 33 33 06 80 eller e-mail: jt@treumedia.dk

Danske Dagblades Forening

Pressens Hus

Skindergade 7

1159 København K

11

More magazines by this user
Similar magazines