Views
5 years ago

"Virksomhedsplan 2013/14". - Vejle Spildevand

"Virksomhedsplan 2013/14". - Vejle Spildevand

2/ Vi vil imødegå

2/ Vi vil imødegå effekten af klimaforandringerne Politik • Sikre, at driften af vores anlæg bliver bæredygtig • Sikre, at vores renseanlæg bliver CO 2-neutrale • Udvikle helhedsløsninger og disponere bæredygtighed i forhold til regnvandsafledning (forsinke vandet i nærområdet) • Sikre et bedre vandmiljø ved at gøre klar til de nye krav, der kommer pga. klimaforandringerne 〉 2.1/ Mål: Elforbruget reduceres med 250.000 kWh som godkendte CO 2 reducerende tiltag i perioden 2012-2014, for at konstant at reducere miljøpåvirkningen og sikre at driften er bæredygtig handlingEr • Løbende valg af udstyr som sænker vores energioptag • Opførelse af ny Haraldskær Renseanlæg • Etablering af nyt afvandingsudstyr på Vejle Renseanlæg 〉 handlingEr • Afklaring om det er økonomisk fordelagtigt • Udarbejdelse af udbud (hvis økonomisk fordelagtigt) • Montage af veksler-udstyr 〉 milEpælE • Opgørelse foreligger ved udgangen af 2013 • Revideret opgørelse foreligger ved udgangen af 2014 • Opstart af ny Haraldskær Renseanlæg i 1. halvår af 2013 • Opstart af slambehandling på Vejle Renseanlæg i 2. halvår af 2013 2.2/ Mål: Undersøge tekniske og økonomiske potentialer ved montering af røggasveksler 200.000 kWh i varmeproduktion fra røggasveksler for at effektivisere driften handlingEr • Undersøge om det er teknisk muligt • Forprojekt udarbejdes (hvis teknisk mulig) milEpælE • Overslag og beregninger foreligger i 1. halvår af 2014 • Færdigt projekt til udbud foreligger i 2. halvår af 2014 • Idriftsat veksler i 2. halvår af 2014 2.3/ Mål: Undersøge om hævning af primærtanke på VCR kan eliminere behov for mellempumpning, og om det er rentabelt milEpælE • Teknisk afklaring foreligger i 1. halvår af 2014 • Færdigt forprojekt til vurdering af om projekt er rentabelt foreligger i 2. halvår af 2014 side 14/15 VEjLE SPILDEVAND VIRKSOMHEDSPLAN

"Virksomhedsplan 2011". - Vejle Spildevand
VIRKSOMHEDSPLAN 2013 - Aarhus.dk
Virksomhedsplan 2013 - Region Hovedstadens Psykiatri
Se uddrag af Virksomhedsplan 2013 - Sønderjysk Landboforening
Måling og analyse af grønne tages Vejle Spildevands grønne tag
MILJØREDEGØRELSE 2007-2008 FOR VEJLE ... - Vejle Spildevand
Retningslinier for etablering af spare - Vejle Spildevand
Arbejdet inde på grunden - Vejle Spildevand
Paradigme for etablering af regnvandsbassiner - Vejle Spildevand
Lovgrundlag for udarbejdelse af ild d l ... - Vejle Spildevand
DanDas xml-filer for levering af landinspektør ... - Vejle Spildevand
Tidsplan og økonomi - Vejle Spildevand
Almindelige Arbejds Beskrivelser for ... - Vejle Spildevand
Virksomhedsplan 2012- 2013 - Hjem
VIRKSOMHEDSPLAN 2012/2013 - Aarhus.dk
Virksomhedsplan 2013 - Vesthimmerlands Kommune
Almindelige Betingelser for Anlægsarbejder AB92 - Vejle Spildevand
Referat fra informationsmøde den 23. januar - Vejle Spildevand
Virksomhedsplan 2010 - Aarhus Vand
Pjecen kan også ses ved at følge dette link - Vejle Spildevand