Præsentation - Trafikdage.dk

trafikdage.dk

Præsentation - Trafikdage.dk

Aalborg 25. august 2009

Mobilitetsmani

Mette Jensen

Danmarks Miljøundersøgelser

Aarhus Universitet


Forskningsspørgsmål

Hvilke drivkræfter ligger bag den accelererende

mobilitet, og hvilke betydninger har mobilitet,

herunder både de fysiske rejser og brugen af iktmobiliteterne,

for moderne mennesker og deres

praksis(er) på området?

Hvordan indvirker mobiliteterne på hinanden, og

hvilke konsekvenser har såvel de fysiske som de

ikt-baserede rejser for det sociale?

Hvordan er moderne menneskers opfattelser af

rejsernes påvirkning af miljø- og særligt

klimaproblemer.


Metoder

semistrukturerede interview med 19 (25)

respondenter

15 (21) respondenter

et fokusgruppeinterview med 4 respondenter

kriterier

alder, 18-67 år

køn, 10 (13) kvinder + 9 (12) mænd

uddannelse, beskæftigelse, bolig etc.

mobilitet – rejser+ikt-medier


Mobilitetsmani

Et udbredt fænomen

‘nødvendigheden’ af at være online

mobiltelefonens ‘nødvendighed’

‘nødvendigheden’ af at rejse


Mobilitetsmani

Ændrede normer

hurtig og umærkelig udvikling


Mobilitetsmani

Sammensat mobilitet

forførende mobiliteter

at være online

rejsen som fordring

fra sted til sted


Mobilitetsmani

Uomgængelig mobilitet


I bevægelse

Afslutning

Perspektivering

More magazines by this user
Similar magazines