Forårspakke 2.0 - Theill Andersen

theillandersen.dk

Forårspakke 2.0 - Theill Andersen

4

Beskatning af personer

Skatten af den sidst tjente krone er fra og med indkomståret

2010 væsentligt nedsat. Skatteberegningen

er forsøgt forenklet, hvilket dog medfører en

række overgangsordninger for fradrag for renteudgifter

og ligningsmæssige fradrag. Også skatten på

aktieindkomst er nedsat.

Lavere skat

• Bundskatten nedsættes med 1,5 %.

• Mellemskatten på 6 % afskaffes.

• Grænsen for betaling af topskat forhøjes til

409.100 kr.

• Skatteloftet nedsættes fra 59 % til 51,5 %.

• Skattesatserne for aktieindkomst nedsættes fra

28 % til 27 % og fra henholdsvis 43 % og 45 %

til 42 %.

© REVITAX

Bundskat

Bundskatten på 5,26 % nedsættes fra og med indkomståret

2010 til 3,76 %. I dag betales et sundhedsbidrag

på 8 %, men for at forenkle reglerne for beregning

af skat overføres sundhedsbidraget i perioden

2012-2019 med 1 procentenhed om året til bundskatten,

hvilket vil sige en samlet bundskat på 11,76 %

fra og med 2019.

Det betyder, at skatteværdien af ligningsmæssige

fradrag – herunder beskæftigelsesfradraget – nedsættes

fra ca. 33,5 % til ca. 25,5 %. I 2010 og 2011 er skatteværdien

af fradragene dog fortsat 33,5 %, og derefter

sker der en nedsættelse med 1 procentenhed om året

frem til og med 2019. Fra og med 2019 er skatteværdien

af de ligningsmæssige fradrag således ca. 25,5 %.

Det betyder også, at skatteværdien af negativ netto-

Foto: Knud Nielsen

More magazines by this user
Similar magazines