NR. 4 . JULI . 2007 . 31 ÅRGANG - DcH Hjørring

dch.hjoerring.dk

NR. 4 . JULI . 2007 . 31 ÅRGANG - DcH Hjørring

24

LEDERSKAB

Ordet lederskab er svært at defi nere og misbruges ofte med det resultat at træner og

hundefører forsøger at straffe sig ud af et problem med en hund.

Egentlig burde det ikke være så svært at forstå. Vi skal bare tænke på, hvilken type

mennesker vi selv opfatter som ledere, modsat de som kun er chefer:

Trukket lidt skarpt op er chefen én, der

selv tager rollen. Chefen giver ordrer

og stiller krav, men er ikke særlig god

til at rose, og uddelegerer ikke ansvar

og opgaver, men vil selv have kontrol.

Lederen derimod har et samarbejde

med sin stab i tillid til de enkeltes evner

og kompetencer. Der bliver ikke

ført ”opsyn” og holdt kontrol med den

enkeltes arbejde, men lederen er der altid,

hvis der er brug for hjælp. Lederen

har det overordnede ansvar for ”gruppen”,

men tager ikke ansvaret for de

enkelte opgaver. Lederen interesserer

sig for sine stabsmedlemmers velbefi

ndende, og respekterer samtidig den

enkeltes personlige grænser.

Oversat til vores menneske-hund fl okke

(lad os for nemheds skyld kalde

det familien), hvor mennesket gerne

ser sig selv som leder (men sjældent

er det), betyder det, at vi – som ledere

– skal se på hvilke egenskaber vores

fl okmedlemmer (her specifi kt hunden)

har, og give den opgaver og ansvar, der

passer til, samt tilfredsstiller og udvikler

dens evner.

Vi skal naturligvis også drage omsorg

for dens psykiske og fysiske velbefi ndende,

dvs. sørge for at den trives, får

den rigtige mad, tilstrækkelig kontakt,

aktivering osv.

SPORET JULI 2007

Endelig skal vi selvfølgelig også sætte

grænser. Det kan sammenlignes med

en tur i haven. PÅ matriklen må hunden

være hvor den vil, men dem må

IKKE krydse matriklens grænse. Her

er tale om en helt fysisk grænse. Eksempler

på ikke-fysiske grænser kan

være bidehæmning i forbindelse med

leg; hvor vild må hunden blive? Hvor

hårdt må den bide? Det kan også være

regler for hvad man MÅ og IKKE må

jage: pinde, bolde, apportbukke er ok;

cyklister, harekillinger og naboens kat

er IKKE ok!

Hvordan etablerer vi så disse grænser?

1. Vi roser og belønner hunden

HVER GANG den gør noget, vi

gerne vil have.

Husk at belønningen kun er

en belønning, hvis HUNDEN

bryder sig om den.

2. Vi indlærer en ”STOP-komman

do” – det er ofte ”nej” - så vi kan

stoppe hunden, når den gør ting, vi

ikke ønsker.

HUSK at for at få succes, er det vigtigt

at begge punkter gennemføres med

konsekvens! Det vil sige, at samme

handling fra hundens side, møder

More magazines by this user
Similar magazines