NR. 4 . JULI . 2007 . 31 ÅRGANG - DcH Hjørring

dch.hjoerring.dk

NR. 4 . JULI . 2007 . 31 ÅRGANG - DcH Hjørring

28

Hvis din hund skal have et liv, som opfylder dens behov for frihed, selskab,

fællesskab og den rigtige aktivitet, skal dine svar se sådan ud :

1. Her gælder det om at have så få point som muligt.

2. Jo fl ere point, des bedre.

3. Du skal helst ligge over 5 point her.

4. Ved 2 point og derover risikerer du at opbygge stress hos din

hund

5. Som spørgsmål 4.

6. 2-3 point er sikkert passende. Leg kan stresse.

7. Jo fl ere point, des bedre.

8. Her skal du også have så mange point som muligt.

9. Et højt pointtal er godt.

10. Som spørgsmål 9.

11. Hunden skal naturligvis ud hver dag. Under 4 point er pinligt.

12. Kan du score 2 point her, er det fl ot.

13. 2 point er fl ot, men 4 er bedre.

14. 4 point er ønskeligt. Denne øvelse er god modvægt til høje

point i spørgsmål 4 og 5.

15. Få point er bedst. Agility stresser nemt på grund af det høje

tempo.

Generelt gælder det, at aktiviteter, hvor hunden kun bruger benene,

meget nemt stresser, og aktiviteter, som foregår i et roligt tempo og/eller

indeholder hjernearbejde, beroliger og dermed modvirker stress.

Din hund skal have fl est af sidstnævnte aktiviteter.

SPORET JULI 2007

More magazines by this user
Similar magazines