Efterkommere af Ludvig Sperling Hansen Qvist - Thorborg - Liisberg ...

kt.mono.net

Efterkommere af Ludvig Sperling Hansen Qvist - Thorborg - Liisberg ...

Efterkommere af Ludvig Sperling Hansen Qvist 16

Harald Barfoed blev født den 22 Jun. 1814 på

Avernakø, Sallinge, Svendborg og døde den 6 Maj

1894 i Bogense i en alder af 79 år.

Biografi: Barfod Sagaen oplyser:

Harald Barfoed er født den 22/6 1814 på

Avernakø og lærte efter konfirmationen handelen i

6 år hos købmand Christensen i Faaborg hvorefter

han var handelsbetjent hos købmand Nielsen i

Odense i 3½ år. 1 november 1838 kom han til sin

bror Christian Quist Barfoed i Bogense og nedsatte

sig den 23/11 1842 som købmand og

brændevinsbrænder i Bogense. Han havde

etableret sig i en gård på Østergade og drev her en

forretning der hørte til byens betydeligste. Han var

sammen med to andre af byens købmænd

medstifter af byens ældste pengeinstitut »

Sparekassen for Bogense og Omegn« der startede

sin virksomhed den 5/4 1854. Han blev medlem af

direktionen fra 1854-1894 og desuden medlem af

borgerrepræsentationen 1861-63 og af byrådet 1870-76 samt af ligningskommissionen og af

bestyrelsen for »De fattiges kasse". I anledning af sit 50-års borgerjubilæum stiftede han et

legat på 10.000 kr. til fordel for trængende købmænd og deres efterladte i Bogense og

samtidig skænkede Bogense Sparekasse ham 1000 kr. til oprettelse af et legat, der skulle

bære hans navn og anvendes efter hans bestemmelse. Den 23/12 udnævntes han til

kancelliråd og var i det hele taget en retsindig og pligtopfyldende mand, der var jævn og

nøjsom i sin ydre optræden.

Begivenheder i hans liv:

• Han arbejdede som købmand & brændevinsbrænder 1842 i Bogense.

Harald blev gift med Marie Kirstine Jensen, datter

af Niels Jensen og Christine Elisabeth

Woldderich, den 19 Maj 1843 i Bogense. Marie blev

født den 2 Mar. 1816 i Bogense og døde den 6 Sep.

1892 i Bogense i en alder af 76 år. Deres søn: Niels

Christian.

Biografi: købmand Niels Jensen og dennes anden kone

Christine Elisabeth f. Woldderich.

Udarbejdet af: Karsten Thorborg, Nybyvej 56, 3720 Aakirkeby, 56970010, karsten@thorborg.dk, www.kt.mono.net : 15 Feb. 2013

Udskrift fra Legacy

More magazines by this user
Similar magazines