December 2010 - Februar 2011 - Lysabild Kirke

lysabild.kirke.dk

December 2010 - Februar 2011 - Lysabild Kirke

december 2010 - februar 2011

”Han kommer selv, han kommer....”

Adventsprædiken

Caravaggio: Stalden i Bethlehem

Velkommen fra din Himmelsal

til denne verdens tåredal,

hvor man dig intet andet bød

end stald og krybbe, kors og død.

Endnu et kirkeår er gået - et nyt begynder i dag.

Det er advent, og advent betyder ”komme”.

Sådan begynder kirken sit nye år, med at fejre

Guds søns komme.

Guds søn kom for at dele vores liv og vores

død med os. For at gå sin vej mellem dem, der

den dag i synagogen i Nazareth forargede for

op over, at han, tømrersønnen, som de kendte

alt for godt, tiltog sig myndigheden til at sige,

at ”I dag” – på denne almindelige, nøgne dag,

der til forveksling lignede alle andre – var den

gamle profeti gået i opfyldelse. Den profeti, som

Israels folks forventning var rettet mod – som

havde båret dem gennem det ene fremmede

herredømme efter det andet.

Han gik sin vej mellem dem den dag – han gik

indtil forargelsen over hans ord havde vokset sig

så mægtig, at alle samstemmende krævede ham

korsfæstet. Det var det, han kom for – at dele

den elendiges død og ensomhed og opstå for at

komme til os i dag og dele vores liv og vores


død med os.

Vi begynder kirkeåret med at fejre advent, med

at fejre Kristi komme. Og dermed er jo sagt, at

Hans komme det er det afgørende, det eneste

virkeligt afgørende. Uden det ingen kirke, ingen

menighed - ja, uden Kristi komme kun jorden

og vores liv på den som menneskenes evige,

bundne gang mod døden.

Vi siger ganske vist, at vores tid er så langt fra de

gamle dage; vores horisonter er helt anderledes

– hele jorden kan vi udveksle erfaringer med;

vores muligheder er så meget meget større end

de fattige bysbørns i Nazareths var på Jesu tid.

Der er sket så meget nyt, synes vi.

Men vi fejrer advent for at høre, at alt hvad der

er sket af nyt gennem de totusind år, det er blot

som krusninger på havets overflade. Det virkeligt

nye – det er, at Kristus kom og kommer til os.

At Guds søn steg ned til os, og stiger ned til os

– til denne verdens tåredal, som det hedder i

Brorsons salme. Og når han kommer, er ingen af

os ene, for han kommer som vor bror, der deler

med os. Han kommer for at udråbe et nådeår for

Herren – og det er året, der begynder i dag.

I bogen ”Det hvileløse hjerte” har den danskrumænske

Monica Papazu en beretning om

Kristi komme – en adventsberetning er det så

godt som.

Det er i den rystende historie om nogle af

skæbnerne i det berygtede Pitesti-fængsel i

Rumænien, hvor de stærkeste af modstandsfolkene

mod kommunismen og sovjetstyret i slutningen

af 1940erne og begyndelsen af 50erne blev

udsat for det eksperiment, der gik ud på at skabe

det nye sovjetmenneske ud af kommunismens

mest stålsatte modstandere.

Genopdragelsen af fangerne i Pitesti-fængslet

skulle danne skole for andre fængsler – derfor

blev fangerne i Pitesti udvalgt blandt eliten af de

fangne modstandsfolk – den elite, der var sværest

at knække. Det var ofte unge studerende med

en solid borgerlig – kristen opdragelse – mænd

med en stor pligtfølelse, stolt frihedstrang, høj

ære, stærk samvittighed og fast tro.

Disse mænd skulle nu knækkes, indtil alt, hvad

der tidligere havde bundet dem, var drevet ud

af dem – til de var tabula rasa, rene tavler, på

hvilke det nye sovjetmenneskes egenskaber

kunne skrives, så kun det kommunistiske styres

vilje var deres vilje, og dets sjæl var deres sjæl.

De skulle omskabes fra roden af, og denne

genopdragelse havde fire etaper. Først blev

fangerne pint, til de angav deres fæller i

modstandskampen, dernæst pint til at angive

deres medfanger og de fangevogtere, der havde

vist dem lidt godhed.

Herefter blev de torteret til at afsværge deres

Gud og deres folk og familie: Der er ingen Gud,

og der er ingen frelser, lød den bekendelse, der

blev trukket ud af dem. De blev tvunget til at

spytte på korset, skænde Kristus – og til at bagtale

og fornedre alt, hvad de her i verden tidligere

havde haft kært: Deres land, deres forældre,

deres elskede. Deres erindringer blev lavet om;

de lærte at opdigte skændige historier om deres

forældre, kalde deres hustruer og kærester for

horer og troløse.

Intet blev der tilbage, som fangerne kunne

kalde sandt og godt – al kærlighed blev

besudlet. Systematisk lærte de at lyve, til de ikke

længere kunne skelne sandhed fra løgn – til al

virkelighedsfornemmelse var tilintetgjort i dem.

Og nået dertil blev de endelig tvunget til at være

bødler for deres medfanger; dem, som de delte

såvel celle som seng med. Tvunget til at banke

dem for at tvinge de samme fornægtelser og

løgne ud af dem.

Men af denne elendighed; af denne fuldstændige

tilintetgørelse – ribbet for alt: For Gud, for

kærlighed, for sandhed, var der dem, der

pludselig rejste sig i trods mod deres bødler og

slyngede dem deres egne ord igen.

Med Monica Papazus ord: ”Nogle rejste

sig som fugl Fønix af deres aske og førte

modstandskampen videre. Disse havde været

som alle de andre, med blod på hænderne, med

løgnen på læberne, med et knust hjerte – og fra

helvedes bund og fra døden blev de oprejst.”

Fortsættes på Hørup-siderne

Gudstjenester på

Sydals Plejehjem

02. december Hans Havelund

24. december Leif Jordt

06. januar Agnete Raahauge

20. januar Leif Jordt

03. februar Agnete Raahauge

17. februar Hans Havelund

03. marts Agnete Raahauge

- normalt kl. 10.30!

Der er altergang ved den første

gudstjeneste i hver måned.

Kirkebil

De, der ønsker at benytte kirkebilen,

skal ringe senest dagen før på tlf.:

- Hørup, Kegnæs og Lysabild: 74404446

- Tandslet: 74407817

Bemærk, at kirkebilen kan benyttes til alle

gudstjenester eller arrangementer i kirken.

Den er der til det samme!


Gudstjenester

DECEMBER

Rubens: Kongernes tilbedelse af barnet i

Bethlehem

Søndag d. 05. kl. 09.30

2.s. i advent

Søndag d. 12. kl. 10.00 Leif Jordt

3.s. i advent *

Søndag d. 19. kl. 10.00

4.s. i advent

Fredag d. 24. kl. 14.30 og 16.00

Juleaften

Lørdag d. 25. kl. 10.00 *

Juledag

Søndag d. 26. kl. 14.00 Med julemusik

2. juledag

JANUAR

Lørdag d. 01. kl. 16.00

Nytårsdag

Søndag d. 02. kl. 10.00

Helligtrekonger *

Søndag d. 09. kl. 09.30

1.s.e.H3K

Søndag d. 16. kl. 09.30 Leif Jordt

2.s.e.H3K *

Søndag d. 23. kl. 10.00

3.s.e.H3K

Søndag d. 30. kl. 09.30 *

4.s.e.H3K

FEBRUAR

Søndag d. 06. kl. 09.30

5.s.e.H3K

Søndag d. 13. kl. 10.00 *

Sidste s.e.H3K

Søndag d. 20. kl. 09.30 Leif Jordt

Septuagesima

Søndag d. 27. kl. 10.00 *

Seksagesima

MARTS

Søndag d. 06. kl. 09.30 Leif Jordt

Fastelavn

*) Altergang

Siden sidst

Døbte:

William Borchardt, Røde Vej 3,

Sønderborg.

Mads Cedersted Christiansen, Langløkke

9.

Mikkel Kjær Hansen, Kløverlykke 43.

Cecilie Thomasberg Sundahl, Bygmestervej

29 , 1 th., Kbh. NV.

Agnes Henriette Christensen, Hallssti 37 ,

1 th.

Jonas Peter Christensen, Hallssti 37 , 1 th.,

Århus.

Thomas Fick Kamstrup, Havbo 12.

Simon Zaremba Nissen, Havemose 3.

Astrid Wind Schanz, Østerbakken 3.

Victor Minke Saxtorph, Østervej 9.

Emma Skou, Trompeterhøj 21.

Lasse Bygballe Bernecker, Trompeterhøj

18.

Caroline Zachariassen, Kløverlykke 64.

Malthe Oulund Todsen, Skovhøj 65.

Viede og kirkeligt velsignede:

Christina Elneff og Torben Hell, Kløverlykke

61.

Monika Johannsen og Søren Flemming

Hansen, Mjangvej 25.

Sofie Aakerlund Kock og Lars Kristensen,


Valby Langgade 197, Valby.

Signe Bundgaard og Anders Rahbek,

Korsørvej 44, Kolding.

Hanne Jacobsen og Martin Zaremba Nissen,

Havemose 3.

Begravede i Hørup Sogn:

Gudrun Katrine Mortensen, Askerøj 64.

Karla Rix, Hyldestub 24.

Børge Kjeld Carstens, Toften 18A.

Ellen Margrethe Dyhr-Mikkelsen, Langløkke

12.

Anne Merete Byg, Hørup Klint 12.

Bente Winterskov, Hørup Plejecenter.

Det sker

Adventsaften

Tirsdag den 7. december kl. 19 i kirken

Minikonfirmanderne spiller krybbespil,

Alskoret og Hørup Kirkes Ungdomskor synger.

Der er desuden Lucia-optog.

Fyraftenssang

Torsdag den 6. januar, den 3. februar

og den 3. marts kl. 17.30 til 18.00 i

konfirmandstuen

Kom og syng med fra Højskolesangbogen.

Menighedsrådsmøder

Torsdag den 20. januar og 24. februar kl. 19

i konfirmandstuen

Der holdes offentligt menighedsrådsmøde.

Studiekreds

Onsdag den 2. februar, den 3. marts og den

6. april kl. 19.30 i præstegårdens dagligstue

Forårets studiekreds har Jens Christian

Grøndahls roman fra 2008 ”Fire dage i marts”

på programmet.

Romanen handler om tre generationer af

kvinder og sætter afslørende spørgsmålstegn

ved kvindekampens konsekvenser for

familien.

Alle er velkomne også uden at have læst

bogen.

Nytårskoncert i kirken

Lørdag den 8. januar kl. 16 i kirken

Sønderborg Amatørorkester under ledelse af

Børge Larsen er garant for en munter og festlig

musikoplevelse. Orkesteret vil spille musik

for os, der passer til en rigtig nytårskoncert.

Gratis entré, alle er hjertelig velkomne.

Salmesangsaften om Thomas Kingo

Onsdag den 23. februar kl. 19.30 i

konfirmandstuen

Thomas Kingo, 1634 – 1703, var biskop i

Odense, salmedigter og salmebogsudgiver.

Salmer som: ”Vågn op og slå på dine strenge..”

og ”Som den gyldne sol frembryder...” er

folkeeje. Men Thomas Kingo skrev også

verdslige sange – kærlighedsviser, mindedigte

og hyldestdigte til kongen.

Ud over at synge salmer af Kingo og høre om

hans liv og levned, skal vi synge et af hans

kærlighedsdigte og høre et par andre digte

læst op.

Orgelkoncert i kirken

Lørdag den 5. marts kl. 16 i kirken

Der er lagt op til en festlig halv time med

Helge Granum, organist ved Sct. Marie kirke

i Sønderborg, ved orglet. Hørup kirkes børneungdomskor

vil også medvirke.

Gratis entré, alle er hjertelig velkomne.

Foredrag: Sognepræst Claus Thomas Nielsen:

Hvad er et ægteskab?

Torsdag den 17. marts kl. 19.30 i

konfirmandstuen

Om ægteskabets historie og dets betydning

både kristeligt og folkeligt.


Jan van Eyck: Brudepar

Anledningen til foredraget er den sidestilling

af ægteskab og registreret partnerskab, som

et flertal i folketinget forlanger. I efteråret

2010 udsendte kirkeministeriet en rapport

herom. Claus Thomas Nielsen sad i udvalget

bag rapporten, men var med sit synspunkt:

”At ægteskabet er væsensforskelligt fra det

registrerede partnerskab” i mindretal.

Gratis adgang, men kaffe og kage koster 20

kr., som går til menighedsplejen i Hørup

Sogn.

Korets juleferie

Børneungdomskoret har den sidste prøve

tirsdag den 21. december. Koret medvirker

ved begge gudstjenester den 24. december.

Herefter er der juleferie indtil torsdag den

6. januar.

Begynderkoret har sidste øvegang den 16.

december. Vi starter igen den 6. januar.

”Han kommer selv, han kommer....”

Fortsat fra side 2

En af disse var Gheorghe Calciu, som efter

fængselsopholdet læste teologi og blev præst.

Ham mødte Papazu i 1980erne på universitetet

Sorbonne i Paris. Her søgte de franske

intellektuelle på deres måde at lokke den

tidligere fange til at forråde sine medskabninger.

De spurgte:

”Fader Calciu, De som har erfaret det værste i de

kommunistiske fængsler, De har sikkert sandet

rigtigheden af Sartres udsagn ”helvede er de

andre”!”

”Nej!” svarede fader Calciu, ”Nej! I fængslet

har jeg kun lært, at helvede er i mig!” Det, som

hverken de kommunistiske bødler eller de fine

franske intellektuelle havde regnet med, var, at

Kristus er steget ned og bliver ved med at stige

ned i menneskets helvede – og i det helvede,

der er menneskets egen sjæl.

Disse mennesker rejste sig ikke af egne kræfter,

for der var ingen menneskelige kræfter tilbage.

De rejste sig, fordi de blev oprejst, fordi

Kristus bragte dem sin tilgivelse, sin kærlighed.

Tilgivelsen var det, der sejrede over døden og

gav dem nyt liv, et liv, der kunne leves på jorden,

et liv, der gav mening og blev delt med de andre.

Det store under var syndernes forladelse. Det

store under var Kristi deltagelse i menneskets

fald og fortvivlelse. ”I nat kom Jesus i min celle”:

Sådan begynder en af de mange salmer, der blev

skrevet i fængslet. Den verslinje siger alting.

Det er ikke på grund af vor renhed og moralske

styrke, Kristus er kommet. Hans barmhjertighed

er for de urene og faldne, for dem, der kender

deres synd og afmagt. Sådan vendte de

mennesker tilbage til livet. De, der havde forrådt

Ham og havde lidt sådan, dem tog Han til sig og

gav tilgivelse, trøst og et levende hjerte, der atter

kunne elske og glædes.”

”Han kommer selv, han kommer

at dæmpe al din ve,

og gør en liflig sommer

af al din trængsels sne!”

Sådan sang vi med Paul Gerhardts ord. Kristus,

vor frelser kom og kommer helt uafhængigt af

os. Han venter ikke på, at vi skal søge ham, at

vi skal gøre os fortjente til ham. Han kommer

ikke for at give os anvisninger og forskrifter til at

forbedre os selv og andre med.

Men han gik sin vej gennem den vrede mængde

i Nazareth for at fuldføre sin gerning – for at blive

til eet med det ensomste, mest forladte – ja, det

gudsfornægtende menneske. For med syndernes

forladelse at oprejse ham af mørke, forråelse og

fortvivlelse.

For fangerne i Pitetski-fængselet var Jesu

komme ensbetydende med at blive sat på

sandhedens grund – få fodfæste imod løgnen og

uvirkeligheden.

Og sådan kommer han også til os året igennem.

Evangeliet om ham sætter os på sandhedens

grund. Så uanseeligt og gammelt og for længst

overhalet af udviklingen og vores nye virkelighed

– så kommer adventsordet dog til os med den

eneste virkelighed, der består: at Gud holder

sine løfter. Profetien er opfyldt. Gud er sig selv

tro og evigt den samme. Han tager os til sig for

sin søns skyld.

Amen

Agnete Raahauge


Gudstjenester

DECEMBER

Søndag d. 05. kl. 11.00

2.s. i advent

Søndag d. 12. kl. 09.30

3.s. i advent

Søndag d. 19. kl. 14.00 Agnete Raahauge

4.s. i advent

Fredag d. 24. kl. 16.00

Juleaften

Lørdag d. 25. kl. 11.00

Juledag

Søndag d. 26. Ingen gudstjeneste

2. juledag

JANUAR

Lørdag d. 01. kl. 14.00

Nytårsdag

Søndag d. 02. kl. 09.30 Dåbsjubilæum

Helligtrekonger

Søndag d. 09. kl. 11.00

1.s.e.H3K

Søndag d. 16. kl. 09.30

2.s.e.H3K

Søndag d. 23. kl. 14.00 Agnete Raahauge

3.s.e.H3K

Søndag d. 30. kl. 09.30

4.s.e.H3K

FEBRUAR

Søndag d. 06. kl. 11.00

5.s.e.H3K

Søndag d. 13. kl. 09.30

Sidste s.e.H3K

Søndag d. 20. kl. 11.00

Septuagesima

Søndag d. 27. kl. 09.30 Leif Jordt

Seksagesima

MARTS

Søndag d. 06. kl. 11.00

Fastelavn

Siden sidst

Viede og kirkeligt velsignede:

Nanna Audschun og Jens Hagsholm

Nørsøller, Sønderbygade 4.

Gitte Jessen og Ben Benjamin Pfuhl, Nygade

6, Guderup.

Døde og begravede:

Norman Peter Eriksen, Nørre Landevej 70.

Hans-Werner Aukschun, Sønderbygade 6.

Koncert i kirken

Mandag den 6. december kl. 20.00

Adventskoncert med Danebodkoret under

ledelse af Katrine Thygesen.

Studiekreds i Lysabild-Kegnæs:

Kingo - hans digtning og hans tid

Torsdag den 10. februar, den 24. marts

samt en dag i april

Næst efter Grundtvig og Brorson så er

Thomas Kingo (1634-1703) den bedst

repræsenterede digter i vores salmebog

med 82 salmer.

Fortsættes på pastoratsiderne


Gudstjenester

DECEMBER

Søndag d. 05. kl. 14.00 De 9 læsninger

2.s. i advent

Tirsdag d. 07. kl. 14.00 Adventsandagt

Søndag d. 12. kl. 11.00

3.s. i advent

Søndag d. 19. kl. 09.30 Leif Jordt

4.s. i advent

Fredag d. 24. kl. 14.00

Juleaften

Lørdag d. 25. kl. 09.30

Juledag

Søndag d. 26. kl. 11.00

2. juledag

Fredag d. 31. kl. 23.00

Nytårsaften

JANUAR

Søndag d. 02. kl. 11.00 Dåbsjubilæum

Helligtrekonger

Søndag d. 09. kl. 09.30

1.s.e.H3K

Søndag d. 16. kl. 11.00

2.s.e.H3K

Søndag d. 23. kl. 09.30 Leif Jordt

3.s.e.H3K

Søndag d. 30. kl. 11.00

4.s.e.H3K

FEBRUAR

Søndag d. 06. kl. 19.00 Lysmesse

5.s.e.H3K

Søndag d. 13. kl. 11.00

Sidste s.e.H3K

Søndag d. 20. kl. 09.30

Septuagesima

Søndag d. 27. kl. 14.00 Agnete Raahauge

Seksagesima

MARTS

Søndag d. 06. kl. 09.30 Leif Jordt

Fastelavn

Altergang ved gudstjenester kl. 11.00.

Siden sidst

Døbte:

Jonas Jürgensen, Rubæk 8.

Viede og kirkeligt velsignede:

Sabine Krogh og Kjetil Johannesen,

Lerkeveien 15, Arendal, Norge.

Jette Vogt Muurholm og Christian

Muurholm, Lundbyesgade 5, Sønderborg.

Lene Adrian og Carsten Svane, Vibøgevej

16.

Døde og begravede:

Helge Fedders, Skovbyvej 89.

Karen Helene Pedersen, Lysabildgade 79.

Marie Bothilde Sibbesen, Hørup Bygade

80, Hørup.

Christian Nis Sørensen, Mågevænget 10,

Ulkebøl.

Flemming Nissen, Midthave 14.

Preben Torben Rogengell, Midthave 2.

Anne Marie Duus, Hørup Bygade 44,

Hørup.

Hans Ehlert Jensen, Søndre Landevej 35,1,

Sønderborg.

Kristine Bladt, Hørup Bygade 44, Hørup.

Ole Erik Menne, Gammelpøl 2.

Menighedsrådsmøder

Der afholdes offentligt menighedsrådsmøde

i konfirmandstuen kl. 19.00:

• Tirsdag den 7. december.

Øvrige datoer er endnu ikke fastlagt.

Adventsandagt i kirken

Tirsdag den 7. december kl 14.00

Andagten holdes i samarbejde med Lysabild

Pensionistforening. Børge & Eva Larsen samt

sognepræst Hans Havelund medvirker.

Julearrangementer i kirken

Torsdag den 16. december kl. 10.00

Børnehuset Abildgård og Dagplejen

kommer på julebesøg.

Tirsdag den 21. december kl. 11.00

Lysabild Skole holder juleafslutning.


Studiekreds i Lysabild-Kegnæs

Fortsat fra Kegnæs-siden

Og skønt de er over 300 år gamle, så har

hans morgen- og aftensalmer og hans

passionsdigtning stadig en betydelig plads

i vores salmetradition. Med udgangspunkt i

det netop udkomne værk af dr. phil. Erik A.

Nielsen: Thomas Kingo. Barok, enevælde

og kristendom vil jeg over et par aftener

gennemgå vores største barokdigters liv

og værk - naturligvis med særlig henblik

på hans salmedigtning, der på samme tid

er stærkt tidsbunden og dog overraskende

nutidigt i sit teologiske indhold. Alting har

sin tid, men nogen ting er for alle tider. Det

er dem, vi kalder klassikere.

I april runder vi af med en foredragsholder

udefra. Herom nærmere i næste kirkeblad.

Sognepræstens ferie

Hans Havelund afvikler ferie fra den 17. til

den 23. januar og fra den 21. til den 28.

februar. I ferierne passes embedet af Leif

Jordt, Tandslet.

Sønderborg Musikskoles julekoncert

Torsdag den 2. december kl. 17.00 i

Lysabild Kirke

Sønderborg Musikskoles elever giver deres

traditionelle julekoncert. Kom og hør! Det

er ikke blot nogle søde børn – der er talent

til et helt liv og ikke blot stjerner for én

aften.

De 9 læsninger

Søndag den 5. december kl. 14.00 i

Lysabild Kirke

Traditionen for denne musikgudstjeneste

i adventstiden stammer fra England, hvor

den blev holdt første gang i Kings College

Chapel i Cambridge i 1918. Gennem de

sidste 25 år har traditionen bredt sig i danske

kirker. I ni læsninger af bibeltekster fra både

Gamle og Nye Testamente afvekslende

med salmesang og korsatser fortælles om

Syndefaldet, Guds udvælgelse og frelse.

I Lysabild Kirke har vi tradition for

lægmandslæsninger. Det vil sige, at det

medlemmer af menigheden, spejdere,

konfirmandelever og repræsentanter for

sognets foreninger og institutioner, der

læser de bibelske tekster. I år medvirker

Sydalskoret under ledelse af Tine Braun.

Midnatsgudstjeneste i Lysabild Kirke

Nytårsaften holder vi traditionen tro

midnatsgudstjeneste i Lysabild Kirke.

Gudstjenesten begynder kl. 23.00, og vi

slutter med at ønske hinanden godt nytår

med et glas champagne i våbenhuset, når

tårnuret falder i slag kl. 24.00 og forkynder,

at det nye år er begyndt.

Helligtrekonger - børnegudstjeneste

Søndag den 2. januar

i Kegnæs Kirke kl. 09.30

i Lysabild Kirke kl. 11.00

Vi inviterer alle børn, som er døbte i

kirkerne, og som fylder seks år i 2011.

Det er en tradition, som vi begyndte med i

2009. Vi inviterer børnene, deres forældre,

bedsteforældre, faddere/dåbsvidner og

eventuelle søskende til en musikalsk

fortællegudstjeneste. Vi fejrer, at de tre vise

stjernetydere fandt vej til barnet Jesus i

stalden i Betlehem. Og mon der ikke også i

år er en gave til de unge jubilarer.

Øvrige i menigheden er naturligvis

velkomne til at deltage i gudstjenesten.

Åben skole

Torsdag den 13. januar i Lysabild Skole

• Spisning kl. 18.30

laver maden).

(menighedsrådet

• Foredrag kl. ca. 19.30 ”I farfars fodspor

- med hestevogn gennem Litauen.


Sønderjyden Ivar Henningsen fra Haderslev

var i 1915 tysk sanitetssoldat i Den store

Krig på Østfronten. I omkring 300 breve og

tegninger til familien hjemme i Haderslev

berettede han om livet på Østfronten.

Hans barnebarn, lektor Kaj Henningsen (tidl.

Skaarup Statsseminarium), gennemførte i

2006 en måneds rejse i hestevogn gennem

Litauen fra syd til nord, i alt 600 km, ad den

samme rute, som er beskrevet i farfaderens

breve.

Kyndelmissegudstjeneste/lysmesse

Søndag den 6. februar kl. 19.00

i Lysabild Kirke

Det er en gammel midvinterfest. I det

gamle bondesamfund blev dagen regnet

for årets koldeste, og en tommelfingerregel

var, at man helst skulle have halvdelen

af vinterfoderet til dyrene i behold, da

man gerne skulle helt frem til maj, før der

var noget nyt at spise fra naturens eget

forråd, og dyrene kunne komme på græs.

Kyndelmisse var vinterens vendepunkt,

så her gjorde man status og tog varsler

af vejret. Hvis vinden var i nord, kunne

kulden vare ved til påske. Omvendt mente

man, at Kjørmes tø var godt som 100 læs

hø. Ordet Kyndelmisse eller det ældre

Kermesse (kertemesse) er en fordanskning

af det latinske Missa candelarum, lysenes

fest. Det var en helligdag indtil Struenses

helligdagsreform i 1770, hvor også Sankt

Hans forsvandt som fridag. Men selv om

kyndelmisse i over 200 år ikke har haft

officiel status som helligdag, så markerer

vi det i Lysabild Kirke med en liturgisk

lysgudstjeneste, hvor spejderne medvirker,

og årets konfirmandelever er ansvarlige for

gudstjenestens syv læsninger.

Februar, kulde og korte dage,

skyerne tunge af regn.

Langsomt er lyset på vej tilbage,

lover os forårets tegn.

Derfor bære blus vi med glæde!

En tak for høstmarkedet 2010

Der skal her fra Lysabild Kirke lyde en stor

tak til alle medvirkende i høstmarkedet ved

Lysabild Præstegård og Kirke den 18.-19.

september. Vejret truede i ugerne før med at

drukne arrangementet i regn og blæst, men

lørdagen oprandt heldigvis med sol og kun

enkelte byger. Tak til de mange stadeholdere

og aktiviteter på gårdspladsen og i

æblehaven. Det blev en festdag for sognet,

og det er mange år siden, at der har været

så fin en deltagelse i høstgudstjenesten. En

særlig tak til planlægningsgruppen bag det

genopstandne Helligblodsmarked: Birthe

Bladt, Tina Sahl Lydiksen, Erling Junker og

Hanne Skyum. Der er blevet lagt mange

timer i forberedelsen af markedsdagen. Tak

skal I have. Vi håber at Helligblodsmarkedet

er kommet tilbage til Lysabild for at blive her,

og vi glæder os allerede til markedsdagen i

september 2011.


Gudstjenester

DECEMBER

Søndag d. 05. kl. 11.00 Agnete Raahauge

2.s. i advent *

Søndag d. 12. kl. 16.00 De 9 læsninger

3.s. i advent

Søndag d. 19. kl. 11.00 *

4.s. i advent

Fredag d. 24. kl. 16.00

Juleaften

Lørdag d. 25. kl. 11.00 *

Juledag

Søndag d. 26. kl. 09.30 Hans Havelund

2. juledag

JANUAR

Lørdag d. 01. kl. 16.00 *

Nytårsdag

Søndag d. 02. kl. 14.00 Dåbsjubilæum

Helligtrekonger

Søndag d. 09. kl. 11.00 Agnete Raahauge

1.s.e.H3K *

Søndag d. 16. kl. 11.00

2.s.e.H3K

Søndag d. 23. kl. 10.00 *

3.s.e.H3K

Søndag d. 30. kl. 09.30

4.s.e.H3K

FEBRUAR

Søndag d. 06. kl. 09.30 *

5.s.e.H3K

Søndag d. 13. kl. 10.00 Agnete Raahauge

Sidste s.e.H3K

Søndag d. 20. kl. 09.30 *

Septuagesima

Søndag d. 27. kl. 10.00

Seksagesima

MARTS

Søndag d. 06. kl. 09.30 Familiegudstje-

Fastelavn neste

*) Altergang

Siden sidst

Døbte:

Jonathan Elias Mainusch, Kavsløkke 145.

Lucas Kian Zimmermann Nielsen,

Ollundsbjerg 38.

Viede og kirkeligt velsignede:

Bettina Westh & Ronni Westh, Trenevej

29, Dybbøl, 6400 Sønderborg.

Christina Zimmermann Nielsen & Kenneth

Zimmermann Nielsen, Ollundsbjerg 38.

Døde og begravede/bisatte:

Flemming Nissen, Midthave 14, Lysabild.

Fritz Evald Jensen, Lebølløkke 4.

Adventsgudstjeneste for pensionister

Tirsdag den 7. december kl. 14.00

Efterfølgende er der hygge og samvær i

Sydalshallen. Nærmere oplysninger herom

fås ved Tandslet Pensionistforening.

De 9 læsninger

Søndag den 12. december kl. 16.00

På denne søndag synger og læser vi efter

gammel engelsk tradition julen ind. Under

gudstjenesten medvirker bl.a. Tandslet

Friskoles kor med nogle rytmiske indslag

under ledelse af vores organist Arnout

Boersma, mens konfirmanderne vil stå for

læsningerne i år.

Juleafslutninger

Fredag den 17. december kl. 10.00

Tandslet Naturbørnehave & Dagplejen.


Torsdag den 21. december kl. 10.00

Tandslet Friskole.

Dåbsjubilæum

Søndag den 2. januar kl. 11.00

Som noget nyt vil vi fra kirkens side forsøge

os med en dåbsjubilæumsgudstjeneste. Det

er en familiegudstjeneste, hvor de, der er

blevet døbt i 2005 i Tandslet Kirke, vil blive

inviteret til at deltage sammen med deres

forældre.

Andre – unge såvel som ældre er

selvfølgelig også velkommen til at deltage

i gudstjenesten.

Efter gudstjenesten er der kaffe, sodavand

og kage samt en lille overraskelse til

dåbsjubilarerne.

Diger

Diger er ikke kun noget, man har ved

Vestkysten. Læg turen forbi det flotte nye

digebyggeri ved kirken, som vort kyndige

personale egenhændigt har stået for.

På Billedet er Christen Henriksen ved at

lægge nogle af de sidste sten på diget.

~~~~~~~~~~~~

Nu er det længe siden skriver Jeppe Aakjær

i sin høstsang. Men selvom det er længe

siden, vi holdt høstgudstjeneste, så skal der

alligevel her lyde en tak til konfirmanderne

og deres forældre for pyntningen og ikke

mindst tak for de 4.825,- kr., som indkom til

Kirkens Korshær og Folkekirkens Nødhjælp

ved den efterfølgende auktion. Ved julens

gudstjenester samles der ind til Børnesagens

Fællesråd, og også her vil ethvert bidrag

være velkomment.

Sogneudflugt

Allerede nu kan det oplyses, at den

kommende sogneudflugt kommer til at

ligge lørdag den 28. maj og altså ikke i

august måned, som det har været tilfældet

tidligere. Flytningen fra august til maj sker af

hensyn til den øvrige arrangementsmængde

i sognet i august.

Hvor turen går hen vil blive afsløret i god

tid, men planlægningen er allerede ved at

tage form.

Sognepræstens fødselsdag

I anledning af, at undertegnede den 10.

januar kan glæde sig over at have fået lov

til at trække vejret i 600 måneder, vil jeg

gerne dele denne glæde med andre. Derfor

vil der være åbent hus i præstegården

mandag den 10. januar kl. 11-16.

Sognepræst Leif Jordt


Hørup Sogn

Menighedsrådsformand:

Birgit Iversen,

Blåmose 27,

telefon 74 41 57 19,

e-mail: b.iversen@stofanet.dk.

Kirkeværge:

Else Kryhlmand, telefon 74 41 53 73.

Kasserer:

Helge Nielsen, telefon 74 41 56 48.

Organist:

Hannelore Nissen-Berdiin, telefon 74 46 53 02.

Kirketjener og graver:

Kurt Nielsen, telefon 74 41 63 60.

Kirkegårdstelefon:

Telefon 74 41 58 47.

Sognepræst:

Agnete Raahauge, Hørup Bygade 12,

telefon 74 41 53 25, e-mail: araa@km.dk.

Træffes bedst tirsdag til fredag kl. 12-13.

Hjemmeside:

www.hoerupkirke.dk.

Tandslet Sogn

Menighedsrådsformand:

Kirsten Jørgensen,

Neder Jestrup 12,

telefon 74 40 74 90.

e-mail: aabojorgensen@mail.dk.

Kirkeværge og kasserer:

Aage Erichsen, telefon 74 40 76 76.

Regnskabsfører:

Helge Nielsen, telefon 74 41 56 48.

Organister:

Arnout Boersma, telefon 74 40 75 82.

Lars Bruun Nielsen, telefon 74 43 20 33.

Kirkesangere:

Ib Hansen, telefon 74 40 76 89.

Lotte C. Mayntzhusen, telefon 74 40 73 90.

Kirketjener og graver:

Christen Henriksen. Træffes på kirkegården,

telefon 74 40 71 72, fax 74 40 71 62

eller privat 74 47 46 54.

Sognepræst:

Leif Jordt, Mommarkvej 254,

telefon 74 40 78 13, fax 74 40 79 02,

e-mail: lejo@km.dk.

Træf fes bedst mellem kl. 12-13,

torsdag dog bedst mellem kl. 17-18.

Ugentlig fridag er mandag.

Hjemmeside:

www.tandsletkirke.dk.

Lysabild Sogn

Menighedsrådsformand:

Preben Thessen,

Gammelhave 52,

telefon 74 40 48 76,

e-mail: preben@lysabild-kirke.dk.

Kirkeværge:

Anne Mette Lyck, telefon 74 40 47 63,

e-mail: raaby_lyck@hotmail.com.

Kasserer:

Jens Jacobsen, telefon 74 40 45 65.

Regnskabsfører:

Helge Nielsen, telefon 74 41 56 48.

Organist:

Hanne Linderoth, telefon 74 42 29 93.

Kirkesanger:

Anne Lund, telefon 74 40 79 79.

Kirketjener og graver:

Kasper Kellgren, telefon 74 40 44 51,

e-mail: kasper@lysabild-kirke.dk.

Sognepræst:

Hans Havelund, kontor: Kegnæsvej 5, Lysabild,

telefon 74 40 43 01, e-mail: hahav@km.dk.

Ugentlig fridag er mandag.

Hjemmeside:

www.lysabild-kirke.dk.

Kegnæs Sogn

Menighedsrådsformand:

Jens Bladt,

Nr. Landevej 51,

telefon 74 40 52 16,

e-mail: jens@kegnaes-kirke.dk

Kirkeværge:

Mathias Petersen, telefon 74 40 54 28.

Kasserer:

Anne Margrethe Petersen, telefon 74 40 51 91.

Regnskabsfører:

Carl Nygaard, telefon 74 41 61 05.

Organist:

Hanne Linderoth, telefon 74 42 29 93.

Kirketjener og graver:

Vibe Plesner Ihle, telefon 24 60 43 73.

Sognepræst:

Hans Havelund, Præstegårdsvej 7, Kegnæs,

telefon 74 40 51 77, fax 74 40 56 58,

e-mail: hahav@km.dk.

Ugentlig fridag er mandag.

Hjemmeside:

www.kegnaes-kirke.dk.

Udgivet af menighedsrådene i Hørup, Kegnæs, Lysabild og Tandslet sogne

Redaktør: Preben Thessen, tlf. 74 40 48 76, e-mail: preben@lysabild-kirke.dk Tryk: Grafisk Arbejde A/S i Guderup

More magazines by this user
Similar magazines