26.07.2013 Views

Nr. 4 - Techmedia

Nr. 4 - Techmedia

Nr. 4 - Techmedia

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

NR. 4 MAJ 2006<br />

Hurtig og<br />

miljørigtig<br />

lakering<br />

NÅR DEN LILLE GNIST FÅR<br />

ALVORLIGE KONSEKVENSER<br />

TRÆET EFTERLIGNES<br />

MED DE NYE PRINTTEKNIKKER<br />

DET HELE SKAL KUNNE<br />

FINDES PÅ XYLEXPO<br />

HELE PROCESSEN FRA<br />

RÅTRÆ TIL FÆRDIGT EMNE


Leder Indhold · nr. 4 · 2006 · 1. årgang<br />

Made in Denmark er for mange lig<br />

med kvalitet, design og udsprungne<br />

bøgetræer.<br />

Made in Denmark er et kvalitetsstempel,<br />

som kan hjælpe køberne med at<br />

vælge rigtigt, og giver varen øget værdi.<br />

Made in Denmark er positiv markedsføring.<br />

Nu barsler EU systemet med et forslag<br />

om, at alle varer, der kommer ind fra<br />

lande uden for EU, skal forsynes med<br />

et såkaldt »oprindelseslandsmærke«.<br />

Forslaget vækker undren hos Træets<br />

Arbejdsgiverforening.<br />

Men det bliver værre. For det er ikke<br />

alle varer, der er omfattet af mærkningskravet.<br />

Sammen med møblerne<br />

er det: Sko, læder, tekstiler, smykker,<br />

hæle, såler, håndtasker, keramik, børster,<br />

koste og glas til køkkenbrug.<br />

At fi nde en fællesnævner for alle disse<br />

produkter vil jeg lade være op til læseren.<br />

Men det er hovedrystende, at forslaget<br />

er så snævert afgrænset.<br />

Vores møbelindustri er på mange måder<br />

mere globaliseret end mange af<br />

vores europæiske konkurrenter. Mange<br />

er allerede stærkt repræsenteret i<br />

lande uden for EU, hvor der produceres<br />

hel- og halvfabrikata, som afsættes<br />

i hele verden, også i EU. Danske møbler,<br />

der produceres uden for EU, vil i<br />

fremtiden måske have et »Made in<br />

China«-klistermærke på siden. Hvorfor<br />

er det en god idé?<br />

Dette forslag straff er globaliserede<br />

virksomheder. At EU nu arbejder for, at<br />

møbelindustrien hindres i at ekspandere<br />

uden for EU’s grænser og dermed<br />

Træ- & Møbelindustri | nr. 4 | maj 2006<br />

Branchedirektør Lasse Jensen<br />

Træets Arbejdsgiverforening<br />

Not made in Europe<br />

straff er globaliserede møbelindustrier<br />

er bekymrende.<br />

I stedet for at straff e »not-made in the<br />

EU«-møbler burde EU arbejde for, at<br />

vores varer kan afsættes frit over hele<br />

verden uden at blive diskrimineret eller<br />

udsat for barrierer.<br />

EU burde arbejde for fri og ansvarlig<br />

handel i stedet for at beskytte møbelindustrier,<br />

der ikke formår at omstille<br />

sig til den nye globaliserede virkelighed.<br />

På samme måde kan vi ikke benytte<br />

straftold overfor billige polstermøbler<br />

fra Kina som vores kollegaer sydpå pt.<br />

arbejder for.<br />

Det er en kendsgerning, at den internationale<br />

handel er stigende. Det har<br />

den altid været, og det skal den blive<br />

ved med.<br />

Øget velstand får vi kun gennem øget<br />

samhandel - og øget samhandel opnås<br />

ikke ved at diskriminere andre landes<br />

varer ved krav om mærkning eller<br />

anvendelse af straftold.<br />

Lad os hellere være det gode eksempel<br />

og samtidig arbejde for, at vores<br />

møbler får uhindret adgang til så mange<br />

markeder som muligt.<br />

Kun ved fortsat at udnytte de muligheder<br />

som globalisering giver, er der<br />

muligheder for en fortsat udbygning<br />

af den danske møbelindustri.<br />

En protektionistisk strategi er ikke en<br />

global vinderstrategi, men en anakronisme<br />

der ikke hører til 2006.<br />

6 En positiv katastrofe<br />

10 Når den lille gnist får katastrofale<br />

konsekvenser<br />

12 Alle typer træ kan efterlignes med de<br />

nye printteknikker<br />

14 Nu også fl ow-coat til slutbehandlingen<br />

16 Det hele kan lakeres<br />

18 Større innovationslyst efterlyses<br />

22 Højere eff ektivitet i stolelakeringen<br />

24 Inventarfabrik investerede i gasdrevet<br />

IR tørring<br />

26 Findes det - fi ndes det på Xylexpo<br />

28 Fjerner støvet i alle hullerne<br />

29 Italienske pudsere hos Kuni<br />

30 Lakering af seks sider<br />

32 Udstiller hele processen fra råtræ til<br />

færdigt emne<br />

34 Nyt fra Træets Arbejdsgiverforening<br />

- Træ - og møbelindustrien i Danmark<br />

er inde i en periode med store<br />

forandringer<br />

- Træindustriens uddannelsessekretariater<br />

fl ytter<br />

- Straftold på kinesiske polstermøbler<br />

- Kronprinsesse Mary uddeler designprisen<br />

37 Timi fl ytter fokus<br />

38 Messer & Udstillinger<br />

Efter fyrværkeriulykken i Seest måtte Skarefamilien<br />

tage en alvorlig beslutning. Skulle de<br />

holde op som fabrikanter eller bygge en ny<br />

fabrik på bar mark. (Foto: Jørgen Jensen).<br />

3


flotte vinduer<br />

Det bemærkes når der er anvendt overfladebehandlingsprodukter<br />

fra GORI. Og med introduktionen af 4 nye specialgrundere er<br />

ingen træsorter for vanskelige. Anvendes de som en del af et<br />

GORI overfladebehandlingssystem er der sikkerhed for en langtidsholdbar<br />

løsning.


Grundere til specialformål omfatter nu<br />

KNASTFORSEGLERE<br />

ANTI-BLEED GRUNDERE<br />

LÆRKETRÆSGRUNDER<br />

HÅRDTTRÆSGRUNDER<br />

MDF-SEALER<br />

www.industry.dyrup.com<br />

GORI ® is a registered trademark of Dyrup A/S<br />

Copyright © Dyrup A/S - March 2006


Vinduer Lakering<br />

Skare Byg har valgt en fabrik-i-fabrikken løsning. Firmaets vinduesafdeling producerer alle vinduer og døre til Seest og Kærfort husene. Ca. 10.000 emner om<br />

året.<br />

En positiv katastrofe<br />

Tekst og foto: Jørgen Jensen<br />

Efter fyrværkeriulykken i<br />

Seest måtte Skare-familien<br />

tage en alvorlig<br />

beslutning. Skulle de holde<br />

op som fabrikanter eller<br />

bygge en ny fabrik på bar<br />

mark<br />

Ifølge en optimistisk direktør Gert Skare<br />

fra Skare Byg A/S gør det ikke noget,<br />

hvis det kølner lidt af i byggebranchen.<br />

Firmaet har forrygende travlt med at<br />

producere helårs- og fritidshuse til<br />

især danske, der efterspørger kvalitetshuse<br />

af træ. Husene markedsføres<br />

som Seest Huse og Kærfort Huse og<br />

leveres som færdige byggeelementer.<br />

Men for et års tid siden var Gert Skare<br />

knap så optimistisk - for at sige det<br />

mildt. Det begyndte den 3. november<br />

2004. Fabrikken lå i Seest industriområde<br />

tæt ved den eksploderende fyrværkerifabrik<br />

- og blev eksplosionsramt.<br />

- Pludseligt kom der et kæmpe brag,<br />

så brædderne væltede ned af hylderne<br />

og computerne ned fra bordene. Vi<br />

kiggede lidt på hinanden, gik ovenpå<br />

for at se nærmere på branden i fyrværkerifabrikken<br />

og alle de eksploderende<br />

raketter. Så kom der et endnu større<br />

brag, og hurtigt efter kom politiet og<br />

råbte »væk, løb« - og så fl ygtede vi,<br />

fortæller Gert Skare. Han var syv kilometer<br />

væk, da det tredje og altødelæggende<br />

brag kom.<br />

Væk fra Seest - byg en ny fabrik<br />

Skare Bygs fabrik var delvist ødelagt.<br />

Tunge jerndragere fra den eksploderende<br />

fyrværkerifabrik var fl øjet fl ere<br />

hundrede meter gennem luften, før<br />

de landede lige midt i produktionen.<br />

En vinduesramme får påført imprægneringsvæske<br />

i vådzonen. Fire dysebomme genererer så<br />

meget »regnvejr«, at væsken kommer ind i alle<br />

hjørner og fordybninger.<br />

6<br />

Træ- & Møbelindustri | nr. 4 | maj 2006


- Få dage senere ramte katastrofe<br />

nummer to. Vi blev indkaldt til møde i<br />

byrådssalen, hvor borgmesteren fortalte,<br />

at kommunen ville nedlægge<br />

Seest industriområde. Altså væk fra<br />

området med fabrikken. Jeg kaldte<br />

medarbejderne sammen og fortalte<br />

dem, at vi ikke måtte være i Seest<br />

mere. På ordrelisten var 70 huse, der<br />

skulle opføres inden sommerferien<br />

2005 - og vi havde kun en delvist ødelagt<br />

fabrik at producere i. Hurtigt besluttede<br />

jeg mig for at bygge en ny fabrik,<br />

købte 4,2 ha industrijord i Kolding<br />

Nord og gik i gang med at projektere,<br />

fortæller Gert Skare.<br />

Et lille års tid senere var den nye fabrik<br />

klar til indfl ytning, og her i foråret<br />

2006 er produktionen oppe på fulde<br />

omdrejninger. De 70 huse i ordrebogen<br />

blev produceret færdige i den<br />

gamle fabrik, der blev lappet midlertidigt<br />

sammen. Kun to huse blev leveret<br />

to uger for sent, men det tog køberne<br />

med tålmodighed. De forstod, hvilken<br />

situation Skare Byg A/S var havnet i.<br />

Intet er så slemt, at det<br />

ikke er godt for noget<br />

Den ny Skare Byg fabrik er opført, så<br />

▼<br />

To dage per hus<br />

Skare Bygs huse produceres<br />

som væg- og inventarelementer<br />

i en ordreproduktion. Kunderne<br />

er private, der ønsker at<br />

købe et nyt fritidshus - og som<br />

har valgt Skare Byg på grund<br />

af kvalitet og design.<br />

- Vi bruger kun to dage på at<br />

producere et hus, og vi leverer<br />

efter, hvornår der er plads i ordrebogen.<br />

Kunderne har i forvejen<br />

en grund og køber et<br />

nøglefærdigt hus hos os. Vi<br />

sørger for byggetilladelsen og<br />

udfører alt arbejdet med hjælp<br />

fra underleverandører - og<br />

som regel er huset indfl yt-<br />

- Vi bruger kun to dage på at producere et helt hus, fortæller<br />

fabrikant Gert Skare.<br />

ningsklart seks til syv uger efter byggetilladelsen er på plads, fortæller direktør<br />

Gert Skare.<br />

Da den nye fabrik i Koldings nordlige industrikvarter skulle projekteres, valgte<br />

Skare-familien de bedst mulige løsninger. Kun enkelte af de gamle maskiner<br />

blev genbrugt, resten af maskinparken er ny. Det gælder også lakeringsanlægget<br />

fra Prima-vent.<br />

Skare Byg beskæftiger omkring 100 medarbejdere og producerer for tiden<br />

ca. 130 huse om året.<br />

Lakering


Lakering<br />

Prima-vents lakeringsanlæg er udført med en<br />

svingbar conveyorbom. Det betyder, at emnet<br />

kan lakeres på begge sider, uden at sprøjtelakereren<br />

skal fl ytte sig.<br />

den opfylder tidens krav til rationel<br />

produktion og logistik.<br />

- Det er virkeligt noget, vi kan mærke i<br />

dag. Det kører godt, og på grund af<br />

alle de nye maskiner kan vi uden problemer<br />

producere dobbelt så meget,<br />

fortæller Gert Skare.<br />

Turbulenserne efter fyrværkerikatastrofen<br />

var voldsomme, men set i bakspejlet<br />

mener Gert Skare, at katastrofen<br />

har været positiv for Skare Byg.<br />

- Det var en »god brand«, men det har<br />

været hårdt at komme i gang igen, og<br />

der var mange søvnløse nætter; men<br />

økonomisk er vi landet med begge<br />

ben på jorden. Vi kom igennem med<br />

forsikringen og brugte af opsparede<br />

midler, så i dag har vi en fabrik, hvor vi<br />

ikke skylder mere, end vi gjorde i Seest.<br />

Producerer alle vinduer selv<br />

Skare Byg har valgt selv at producere<br />

alle de døre og vinduer, der bruges i<br />

husene - for tiden er det ca. 10.000<br />

emner om året. Vinduerne fremstilles<br />

af baltisk kernetræ og lakeres i tre omgange<br />

i en Gori proces.<br />

Først imprægneres med Gori 356, derefter<br />

grundes med Gori 410 og til sidst<br />

toplakeres med Gori 897. Mere end rigeligt<br />

for at opfylde vinduesbranchens<br />

standarder til overfl adebehandling af<br />

vinduer.<br />

Lakeringsanlægget kommer fra Primavent<br />

A/S i Esbjerg og er skræddersyet<br />

til opgaven. Delkomponenterne er<br />

standard, men de er sat sammen for at<br />

opfylde fabrikkens krav til fl eksibilitet<br />

og logistik. Det ene øjeblik kører der<br />

et lille toiletvindue igennem anlægget,<br />

det andet et afdækningsbræt eller<br />

en trappeside - det kræver fl eksibilitet.<br />

Imprægneringen og grundingen påføres<br />

i en fl owcoat proces i et særligt<br />

afsnit af anlægget. Væsken pumpes<br />

rundt i rørsystemet af en kraftig membranpumpe,<br />

og fi re dysestokke genererer<br />

en regnvejrslignende tilstand i<br />

vådzonen. På den måde sikres det, at<br />

væsken kommer ind i alle hjørner og<br />

kanter. Conveyoren kører typisk med<br />

en hastighed på to meter i minuttet,<br />

men fl owcoat processen kan klare op<br />

til 9-10 meter i minuttet uden problemer.<br />

Smart boksløsning<br />

med roterende bom<br />

Efter påføringen kører emnerne ind i<br />

tørrezonen, hvor imprægnerings-væsken/grunderen<br />

tørrer ved ca. 30-35°C.<br />

Efter 30-35 minutter i tørrezonen går vinduesrammerne<br />

videre til montageafdelingen.<br />

Tørringen varer ca. en time, hvorefter<br />

emnerne toplakeres. Lakken påføres<br />

manuelt i en sprøjteboks med rotation<br />

af conveyorbommen.<br />

Dvs. at operatøren står på et løftebord,<br />

og når han er færdig med den ene side<br />

af emnet (vinduet), trykker han på en<br />

fodpedal, hvorefter conveyorbommen<br />

roterer 180 grader. Så er det en smal<br />

sag at lakere emnets anden side.<br />

Salgschef Claus Bøttern fra Prima-vent<br />

fortæller, at Prima-vent A/S er en af de<br />

få leverandører af lakeringsanlæg,<br />

hvor conveyorbommen kan rotere 180<br />

grader.<br />

- Det betyder, at én mand i én boks<br />

kan toplakere begge sider af emnet<br />

uden at skulle fl ytte sig. Produktiviteten<br />

bliver større, og man skal ikke betale<br />

for at have to bokse og to gange<br />

ventilation kørende.<br />

Én-boksløsningen betyder også, at<br />

luftmængden kan reduceres med ca.<br />

15.000 kubikmeter i timen svarende til<br />

en årlig energibesparelse på 40-60.000<br />

kroner, siger Claus Bøttern.<br />

■<br />

8 Træ- & Møbelindustri | nr. 4 | maj 2006


Næste<br />

generation af<br />

automatiske<br />

sprøjtepistoler<br />

ITW DeVilbiss - sprøjteudstyrsproducenten<br />

med base i Bournemouth, England,<br />

har lanceret en ny serie automatiske<br />

sprøjtepistoler.<br />

DeVilbiss Cobra1 er et nyt design, specialfremstillet<br />

med henblik på barske<br />

arbejdsforhold.<br />

- Pistolen udnytter den seneste udvikling<br />

af forstøvningsteknologien til at<br />

give brugerne en omkostningseff ektiv<br />

luftforstøvende sprøjtepistol med<br />

mange unikke og patenterede funktioner<br />

og fordele, lyder det fra den engelske<br />

producent, der bl.a. fremhæver,<br />

at et bredt sortiment af Trans Tech- og<br />

konventionelle lufthætter giver den<br />

bedste ydelse for alle typer materialer.<br />

Et aftageligt SST-sprøjtehoved skal<br />

sikre en hurtig og nem vedligeholdelse,<br />

og væskestrømmen kan reguleres i<br />

18 trin. Der er manuelle justeringsgreb<br />

til uafhængig styring af vifte-,<br />

forstøvnings- aftrækkerluft, hvilket er<br />

vigtigt ved robot- og maskinpåføringer.<br />

Pistolen kan anvendes til både vand-<br />

og opløsningsmiddelbaserede materialer<br />

DeVilbiss Cobra1 anvender lufthætter<br />

og væskedyser fra de manuelle<br />

Compact-sprøjtepistoler og har mange<br />

reservedele til fælles med den<br />

automatiske Viper-sprøjtepistol. Dette<br />

skal mindske behovet for et dyrt reservedelslager.<br />

DeVilbiss forhandles af i Danmark Enterprise<br />

Danmark (tlf. 4913 9300).<br />

Træ- & Møbelindustri | nr. 4 | maj 2006<br />

Mød os på<br />

Xylexpo · Hal 5<br />

Stand S19 & T20<br />

9<br />

Lakering


Sikkerhed<br />

Når den lille gnist får<br />

katastrofale konsekvenser<br />

Alle er forsikrede mod<br />

ulykkernes konsekvenser,<br />

men hvorfor ikke forsikre<br />

sig mod at ulykken sker,<br />

spørger sikkerhedsekspert<br />

Hver eneste dag sker der mindst én<br />

støveksplosion eller et forurenende<br />

støvudslip på en produktionsvirksomhed<br />

i Europa. Årsagen er lige så enkel,<br />

som den er katastrofal; der opstår<br />

glød- og gnistdannelse i produktionsanlægget.<br />

Det er også et problem i træ- og møbelindustrien,<br />

hvor fl ere og fl ere virksomheder<br />

derfor fi nder det helt naturligt<br />

at investere i et gnistslukningsanlæg<br />

og dermed sikre sig mod skader på<br />

medarbejdere, produktionsapparater<br />

og bygninger.<br />

Virksomheden SparkEx i Hobro har<br />

igennem mange år arbejdet med<br />

udvikling og produktion af sikkerhedsanlæg,<br />

herunder individuelle<br />

løsninger rettet mod virksomheder i<br />

træ- og møbelindustrien, hvor materialerne<br />

øger risikoen betragteligt.<br />

Direktør Povl Hansen, påpeger, at enhver<br />

virksomhed er økonomisk forsikret<br />

mod konsekvenserne af en ulykke,<br />

men hvorfor ikke sikre sig mod at ulykken<br />

overhovedet sker?<br />

- Én ting er jo erstatning i forbindelse<br />

med ødelagte produktionsanlæg,<br />

bygninger eller produktionstab - men<br />

konsekvenserne for en virksomhed<br />

rækker langt ud over det, fastslår han,<br />

og nævner både risikoen for medar-<br />

bejdere og det økonomiske aspekt i<br />

forbindelse med tabte markedsandele<br />

som følge af et langvarigt produktionsstop.<br />

Krav fra forsikringsselskaber<br />

- Med et gnistslukningsanlæg minimeres<br />

risikoen for ulykker betragteligt.<br />

Gnisterne, som er skyld i hovedparten<br />

af ulykkerne, lokaliseres<br />

hurtigt i anlægget, og slukkes inden,<br />

de gør skade, fortæller Povl<br />

Hansen.<br />

- Det betyder også, at man i højere<br />

grad kan presse virksomhedens produktionsanlæg<br />

til det yderste uden at<br />

forøge risikoen for brand eller andre<br />

skader. Det er nemlig ofte, hvis et anlæg<br />

kører i døgndrift, at skaderne<br />

sker.<br />

Et gnistslukningsanlæg er så effek-<br />

10<br />

Træ- & Møbelindustri | nr. 4 | maj 2006


tivt, at det efterhånden er blevet et krav fra flere og flere<br />

forsikringsselskaber, før de siger ja til at forsikre en produktionsvirksomhed.<br />

Er det ikke direkte et krav, kan der<br />

ofte opnås store besparelser på forsikringspræmien ved at<br />

investere i et gnistslukningsanlæg.<br />

I tillæg til de økonomiske aspekter omkring forsikringerne,<br />

sikkerheden for medarbejdere og de langvarige produktionsstop,<br />

er der jo også det rent imagemæssige.<br />

- Det klinger ikke specielt godt i branchen at gå på kompromis<br />

med sikkerheden, fortæller Povl Hansen.<br />

Øget sikkerhed og reducerede omkostninger<br />

SparkEx, der i dag omfatter syv ansatte, har på det seneste<br />

lagt et stort arbejde i at gøre sine anlæg både mere sikre,<br />

enklere at installere, nemmere at udvide og ikke mindst billigere<br />

for kunden.<br />

De dansk udviklede gnistslukningsanlæg er ATEX-godkendt i<br />

Danmark. ATEX implementeres via bekendtgørelser fra Arbejdstilsynet<br />

og Beredskabsstyrelsen, hvor det handler om at<br />

beskytte arbejdstagere bedst muligt mod eksplosionsfare.<br />

For virksomhederne betyder det bl.a. øgede krav til udstyr,<br />

dokumentation og arbejdsprocedurer for produktionsanlæg.<br />

- Vi er gået forrest i Europa med at udvikle og tilbyde et system,<br />

der er modulopbygget. Det reducerer etableringsomkostninger<br />

med op til 30 procent og er generelt et meget<br />

sikrere anlæg. Uanset strømsvigt, kabelbrud og lignende<br />

sikrer det nye system overvågning hele døgnet, fortæller<br />

Povl Hansen og fortsætter:<br />

- Eventuelle fejl i produktionsanlægget vil hurtigt blive lokaliseret,<br />

hvilket betyder at fejlene ofte kan løses i opstartsfasen.<br />

Fleksible og<br />

individuelle<br />

løsninger<br />

Povl Hansen påpeger<br />

også vigtighed af at<br />

tage udgangspunkt i<br />

den enkelte virksomhed.<br />

- Der er mange forskellige<br />

typer virksomheder<br />

i træ- og møbelindustrien,<br />

men vi tager<br />

ud og besøger både<br />

store og små, og tager udgangspunkt i produktionsanlægget,<br />

bygningerne og virksomhedens nuværende materiel.<br />

Povl Hansen fastslår i samme forbindelse, at et gnistslukningsanlæg<br />

på ingen måde er en dyr løsning for virksomheden.<br />

- Sammenholdt med konsekvenserne af en eventuel ulykke,<br />

og hvad virksomhederne ellers bruger af penge på sikkerhed,<br />

så oplever vi heldigvis, at fl ere og fl ere virksomheder<br />

fi nder det helt naturligt at investere i et af vores anlæg.<br />

- Det er også i erkendelse af, at det jo ikke altid er hos naboen,<br />

at ulykkerne sker, lyder det afslutningsvis fra Povl Hansen.<br />

pf<br />

Træ- & Møbelindustri | nr. 4 | maj 2006<br />

BARGSTEDT<br />

BRANDT<br />

BÜTFERING<br />

FRIZ<br />

HOLZMA<br />

HOMAG<br />

LIGMATECH<br />

TORWEGGE<br />

WEEKE<br />

WEINMANN<br />

SCHULER<br />

HOMAG -<br />

Fremtiden starter her<br />

Det glæder os at invitere Dem til<br />

XYLEXPO. Kom og hør om HOMAGgruppens<br />

innovative systemteknik til<br />

økonomisk og effektiv træbearbejdning.<br />

Hør om HOMAG-gruppens supermoderne<br />

produktionsmetoder og<br />

know-how og om vore messehøjdepunkter<br />

så som simulationsteknik,<br />

seriestørrelse 1, innovative metoder<br />

til forarbejdning af letvægtsplader og<br />

nye teknikker som f.eks. print line.<br />

Rådfør Dem i det hele taget med os.<br />

Vi glæder os til Deres besøg.<br />

HOMAG Danmark A/S<br />

Hjaltevej 12 · Skovby, 8464 Galten<br />

Tlf. 86 94 60 00 · homag@homag-danmark.dk<br />

XYLEXPO / Milano<br />

Besøg os<br />

16.-20. maj 2006<br />

Hal 5 / Stand A01 – F30<br />

11<br />

Success med ét system<br />

træhuse<br />

© M+M (www.mm-networks.de) 04/06


Overflader<br />

Print i stedet for finer<br />

Alle typer træ kan<br />

efterlignes med de nye<br />

teknikker<br />

At printe direkte på plademøblers<br />

overfl ader som alternativ til at lægge<br />

fi nér på, er stadig en relativ ny teknik<br />

herhjemme.<br />

Den bruges i udstrakt grad hos Club 8<br />

Company, som i øjeblikket har succes<br />

med boligbrandet BoConcept. Resultatet<br />

er et meget naturtro print, der er<br />

billigere end både fi nerede plader og<br />

melamin.<br />

BoConcept præsenteres i en række<br />

nye butikker, der skyder op i mange<br />

lande rundt om i hele verden, og forbrugerne<br />

har taget godt imod Club 8<br />

møblerne. Der bruges penge på boligindretning<br />

som aldrig før og det mærkes<br />

i Herningvirksomheden.<br />

Optimeret produktionsapparat<br />

Bag facaderne er der over de sidste år<br />

arbejdet meget intenst på at køre produktionen<br />

i stilling til den succes, man<br />

oplever i dag.<br />

- Vores produktion skal være så eff ektiv<br />

som muligt og produktionsomkostningerne<br />

skal være så små som<br />

muligt, siger fabrikschef Ove Rytter,<br />

der dog påpeger, at man ikke vil gå på<br />

kompromis med kvaliteten.<br />

En del af processen med nedbringelse<br />

af produktionsomkostningerne har<br />

været at investere i en eff ektivisering<br />

af overfl adebehandlingen og herun-<br />

der et printanlæg fra Cefl a-Sorbini, leveret<br />

af LindLarsen.<br />

Alle ikke synlige fl ader<br />

Det væsentligste argument for investeringen<br />

i printanlægget, der er bygget<br />

ind i virksomhedens eksisterende<br />

lakgade, var prisen sammenlignet<br />

med fi nérpålægning.<br />

- Og vi kunne jo se, at printteknikken<br />

skød op som paddehatte i landene<br />

omkring os, fortæller Ove Rytter.<br />

På Club 8 Company bruges printteknikken<br />

på de overfl ader, der ikke er direkte<br />

synlige, fx undersiden af bordplader<br />

og hylder samt indersiden af<br />

skabe, kommoder, skænke mv.<br />

Det er næsten umuligt at se forskel på,<br />

om det er en printet overfl ade i valnød,<br />

eller om det er en fi nér, man ser<br />

på.<br />

- Vi ønsker at bevare den fornemmelse<br />

af ægte træ, som forbrugerne vægter<br />

højt, på alle ydre fl ader af møblerne.<br />

De printede overfl ader på indersiden<br />

fuldender et fl ot, færdigt indtryk.<br />

Skab din egen overfl ade<br />

Printteknikken giver mulighed for at designe<br />

netop den overfl ade, som man<br />

måtte ønske. Alle typer træ kan efterlignes,<br />

og de kan fx gøres knastfri og fri for<br />

aftegninger efter årringe og dermed<br />

give det meget ensartede udseende,<br />

som fl ere efterspørger netop nu.<br />

Vil man have et smart billede, grafi ske<br />

fi gurer eller lignende, kan det også<br />

lade sig gøre - der er frit valg.<br />

Hos Club 8 Company beklædes den<br />

ene side og evt. kanterne af pladeemnet<br />

med fi nér på traditionel vis. Den<br />

anden side af pladerne beklædes med<br />

papir for ikke at få spænding i pladen,<br />

så den krummer.<br />

Herefter sendes emnet gennem lakgaden,<br />

hvor den får primer, grundlak,<br />

printlag og toplak, som hærdes med<br />

UV - og emnet er færdigt.<br />

Ove Rytter mener, at printteknikken<br />

har et godt potentiale til at blive endnu<br />

større herhjemme som alternativ til<br />

beklædning med fi nér, melamin osv.<br />

- Omkostningerne er jo kun det halve<br />

af fi nér og man opnår en fl ot fi nish på<br />

sine produkter, slutter Ove Rytter.<br />

pf<br />

12 Træ- & Møbelindustri | nr. 4 | maj 2006


www.wagner-group.dk INTRODUKTION<br />

Stabil lille”Kraftkarl”!<br />

Stærke fordele<br />

Wagner Spraytech Scandinavia A/S er et 100% ejet datterselskab<br />

af Wagner International koncernen, der er blandt de førende<br />

udbydere af udstyr til overfladebehandling med datterselskaber<br />

over hele verden.<br />

Wagners produktprogram dækker hele spektret - fra små professionelle<br />

sprøjteanlæg til komplette automatiske industrianlæg.<br />

• Alsidig, prisbillig løsning<br />

• Farveførende dele<br />

i rustfrit stål eller Teflon ®<br />

• Minimal vedligeholdelse<br />

= økonomisk i drift<br />

• Få komponenter<br />

= mindre slid<br />

• CE-certificeret<br />

Wagner 22-18 S - ny, pneumatisk stempelpumpe<br />

Rekvirer brochure og priser på tlf. 4227 1818<br />

eller mail: wagner@wagner-group.dk<br />

Fås i 6 varianter - til<br />

konkurrencedygtige priser!<br />

Vælg vægbeslag, stander eller vogn<br />

– i Airless eller Aircoat version.<br />

Hvad Wagner ved om overfladebehandling er værd at vide...<br />

Wagner’s udfarende serviceteknikere<br />

dækker hele Danmark.<br />

Wagner Spraytech Scandinavia A/S har ansvaret for den samlede<br />

afsætning af koncernens produkter til de skandinaviske lande.<br />

Hovedkontoret ligger centralt placeret i Brøndby tæt på motorindfaldsvejen<br />

til København. Her findes bl.a. demonstrationslokaler,<br />

lager, værksted, testcenter og undervisningsfaciliteter.<br />

Vi følger ikke udviklingen.<br />

Vi leder den.<br />

Wagner Spraytech Scandinavia A/S, Kornmarksvej 26, 2605 Brøndby<br />

Tlf. 43 27 18 18, Fax 43 43 05 28, E-mail: wagner@wagner-group.dk


Flow-coat<br />

Hårdttræsimportør med 70 års erfaring<br />

I april etableredes A/S Global Timber i<br />

Højbjerg ved Århus som ny importør<br />

af både europæisk og oversøisk hårdttræ.<br />

Men selv om fi rmaet er nyt, er indehavere<br />

og medarbejdere gamle<br />

kendinge i branchen med mere end<br />

70 års erfaring tilsammen.<br />

Alle kommer fra ledende stillinger i Internationalt<br />

Hårdttræ A/S, som for nylig<br />

kom ind under DLH gruppen ved<br />

den store fusion mellem DLH og det<br />

svejtsiske træfi rma tt Timber Group.<br />

Lars Munch Christensen startede sin<br />

karriere inden for træ- og fi nér i 1960<br />

og har lige siden været beskæftiget i<br />

branchen i ind- og udland. Efter at<br />

have arbejdet i Vestafrika i seks år<br />

grundlagde han i 1974 Internationalt<br />

Hårdttræ A/S og førte det frem til at<br />

være en af de førende importører af<br />

hårdttræ fra hele verden.<br />

Hurtigere og billigere<br />

lakering af vinduerne<br />

uden at slække på<br />

kvaliteten<br />

Trævinduer og døre kan færdigbehandles<br />

i en ny type fl ow-coat anlæg.<br />

Systemet blev demonstreret på Fensterbau-Frontale<br />

i Nürnberg i marts.<br />

Der er tale om videreudviklingen af en<br />

gammel idé, oplyses det fra anlægsleverandøren<br />

Range & Heine, der herhjemme<br />

repræsenteres af G.A. Hansen<br />

A/S. Udviklingsarbejdet er foregået i<br />

samarbejde med lakfabrikken Remmers.<br />

- Og med det nye anlæg kan vi sænke<br />

produktionsomkostningerne væsentligt<br />

i forhold til air-less sprøjtning med<br />

dyre robot- og billedscreeningsprogrammer,<br />

fortæller Villy Pedersen fra<br />

Remmers Danmark.<br />

Air-less dyser på vippearm<br />

Range & Heine har via en vippearms-<br />

Sammen med kollegaerne Kasper<br />

Fredsted og Peter Bæk har Lars Munch<br />

Christensen nu startet selskabet A/S<br />

Global Timber, hvor også en anden<br />

tidligere kollega, Anders Bitzer går<br />

med som ansat. Alle har de hver deres<br />

specialer inden for handelen med<br />

hårdttræ. Det vil derfor være muligt at<br />

dække de fl este behov. I første omgang<br />

satses der på salg til gulv-, køkken-,<br />

dør- og vinduesindustrien samt<br />

salg til forhandlere.<br />

Kendte og mindre kendte<br />

træsorter fra hele verden<br />

Global Timber er et selvstændigt<br />

dansk fi rma, uafhængig af de store<br />

koncerner, og målsætningen er at sætte<br />

kunden i højsædet og satse på kvalitet<br />

og levering til tiden.<br />

- Dette er muligt gennem opbakning<br />

fra nogle af verden største og mest seriøse<br />

producenter af hårdttræ, fortæller<br />

Lars Munch Christensen.<br />

- Producenter, som ikke umiddelbart<br />

vil være størst i hele verden, men som<br />

er store i den verdensdel, de producerer<br />

i, og som frem for alt følger lovgivningen<br />

og er kvalitetsbevidste.<br />

Navnet Global er meget dækkende, da<br />

der hentes varer i hele verden. Bl.a. leveres<br />

samtlige træsorter fra Vestafrika,<br />

som Sipo og Sapele til vinduesindustrien,<br />

men også mindre kendte træsorter<br />

som fx Bilinga, Wenge, Doussie<br />

og Zebrano.<br />

Fra Sydamerika tilbydes Jatoba, Ipé,<br />

Cumaru samt en række mindre kendte<br />

træsorter med eller uden FSC certifi -<br />

kat.<br />

Fra Asien tilbydes bl.a. de bedste kvaliteter<br />

i Meranti og Merbau. Teak er en<br />

Nu også fl ow-coat til slutbehandlingen<br />

Af Peter Friis<br />

H.J. Preuss fra Remmers GmbH konstaterer, at<br />

der ikke er dråber, samt at den forøgede mængde<br />

maling i hjørnesamlingerne dækker perfekt.<br />

konstruktion udviklet det kendte fl owcoat<br />

princip til at kunne bruges til slutbehandling<br />

med Aidol Induline<br />

produkterne fra Remmers.<br />

Til slutbehandling er der i stedet for<br />

overrisling monteret air-less dyser på<br />

vippearmen. Det nødvendige tryk fås<br />

via pumpe.<br />

- Herved bevares de store fordele fra<br />

fl ow-coat anlæggene, påpeger Villy<br />

Pedersen, og oplyser, at der også kan<br />

monteres »farvespyd«, for at gøre det<br />

lettere at skifte farve.<br />

- Specielt ved stort forbrug af en farve<br />

som fx RAL 9010, er dette fl ow-coat<br />

anlæg med slutbehandling en stor fordel.<br />

Mindre overspray og ensartet<br />

lagtykkelse i hjørnerne<br />

Aidol Induline produkterne, kan påføres<br />

i en lagtykkelse på op til 225 m<br />

vådlagtykkelse. Villy Pedersen mener,<br />

at dette er en stor fordel sammenlignet<br />

med eksempelvis air-less og elektrostatisk<br />

påføring.<br />

Færdig behandling via fl ow-coat giver<br />

ifølge Remmers tekniske chef H.J.<br />

Preuss samtidig en omkostningsreduktion<br />

på grund af betydelig mindre<br />

overspray samt forbedring af lagtykkelse<br />

i hjørnerne på vinduerne.<br />

- Og Remmers produkterne har selv<br />

14 Træ- & Møbelindustri | nr. 4 | maj 2006


vigtig træsort i sortimentet. Dels original<br />

Burma Teak, men også Teak fra<br />

plantager i Afrika og Mellemamerika.<br />

Fra Nordamerika leveres Hvideg, Ask,<br />

Kirsebær og Valnød m.m. Endelig leveres<br />

Eg, Bøg og Ask i både blokvarer,<br />

kantskåret samt emner fra europæiske<br />

kvalitetssavværker.<br />

Certifi cering er blevet det store modeord<br />

i handelen med træ og især i handelen<br />

med tropisk træ. Desværre fi ndes<br />

der i dag alt for få skove i troperne,<br />

der er certifi ceret. Det meste certifi cerede<br />

træ kommer fra de tempererede<br />

områder.<br />

- Ikke desto mindre er vi FSC og PEFC<br />

certifi ceret og følger udviklingen tæt<br />

og vil gøre en proaktiv indsats for at<br />

øge salget af certifi ceret træ, slutter<br />

Lars Munch Christensen.<br />

pf<br />

Trævinduer og døre kan færdigbehandles i en ny<br />

type fl ow-coat anlæg.<br />

efter otte timer i fl ow-coat anlægget<br />

den samme viskositet, supplerer Villy<br />

Pedersen.<br />

Han oplyser, at Remmers både tilbyder<br />

traditionelle vandbaserede og vandbaserede<br />

UV produkter (dækkende) til<br />

fl ow-coat med 10 års RSG garanti. Altså<br />

intet opfølgende malearbejde i<br />

mindst 10 år på vinduer og døre.<br />

På Nürnberg messen præsenterede<br />

Remmers også vandbaserede UV produkter<br />

i klarlak til trævinduer med 10<br />

års RSG garanti.<br />

■<br />

Træ- & Møbelindustri | nr. 4 | maj 2006<br />

Flex Trim ® A/S<br />

Hedelund 28 • DK-Glyngøre<br />

Tel.: 9676 0128 • www.flex-trim.com<br />

“Brikettering”<br />

- hvorfor ikke tjene på sit restaffald?<br />

Co.Ma.Fer Reinbold Ruf<br />

For yderligere information og professionel rådgivning:<br />

Når der kræves<br />

noget ekstra<br />

www.hhmaskiner.dk<br />

Den hårdeste klarlak<br />

speciel hård,<br />

ekstrem ridsefast<br />

Certificeret kvalitet<br />

lysægte, svært antændelig,<br />

EU indeklima TÜV-Toxproof<br />

Til kvalitetslakering<br />

i køkken, bad, hoteller, skibe<br />

offentlige institutioner o.s.v.<br />

Telefon: 96 31 47 00 - Telefax: 98 16 13 00<br />

Storhaven 2 • 7100 Vejle<br />

Tlf.: 76 400 200 • Fax: 76 400 208<br />

e-mail: hh@hhmaskiner.dk<br />

®<br />

15<br />

Flow-coat


Lak<br />

Alle lakerede fl ader kan nu gøres magnetiske.<br />

Det hele kan lakeres<br />

Efter 20 år på markedet er<br />

lakken stadig efterspurgt<br />

En af byggestenene hos Zweihorn er<br />

den traditionelle 2K PUR farvede lak<br />

kaldet i Wigranit serien. Den er løbende<br />

blevet videreudviklet i de 20 år, den<br />

har været på markedet og producenten<br />

garanterer farvede lakeringer i høj<br />

PUR-lakken er blandt andet godkendt til brug i<br />

køkkener.<br />

kvalitet, især når der er behov for meget<br />

stærke lakeringer.<br />

PUR-lakken kan anvendes til indendørs<br />

dækkende lakering på alle<br />

gængse træ og træmaterialer. Også<br />

jern, NE-metal og kunststof og MDF<br />

plader i fugtige rum kan lakeres, når<br />

man isolerer med en speciel isoleringsfiller.<br />

Den farvede lak kan tones i næsten<br />

alle farver, f.eks. efter RAL, NCS eller<br />

egne farveprøver. Desuden kan der laves<br />

specielle eff ekter som marmor,<br />

krakelering eller dråber.<br />

Hos den danske importør Flauenskjold<br />

fremhæver man tillige let forarbejdning.<br />

Der grundes som anført i det<br />

tekniske datablad og efter tørring<br />

fremstår Wigranit lakken med en silkeblank<br />

fi nish.<br />

- Ønsker man en ringfast fi nish, påfører<br />

man en klarlak, lyder det hos Flauenskjold,<br />

der anbefaler fl erlagsklarlakken<br />

Crystallit, der kan vælges i ønsket<br />

glansgrad.<br />

Lakken er godkendt til levnedsmiddelsektoren<br />

og har intet indhold af<br />

opløselige tungmetaller. Den opfylder<br />

de kemiske krav ved møbeloverfl ader<br />

(DIN 68861/1B) og køkkenmøbeloverfl<br />

ader (DIN 68930), og er Toxproof<br />

mærket (emissionslave møbler).<br />

Magneten hænger fast på træet<br />

Zweihorn leverer også 2K grunderen<br />

MagnetHaftFüller, der giver almindelige<br />

træmaterialer en magnetisk effekt.<br />

Efter grunding påfører man en<br />

klassisk opbygning med farvet lak.<br />

Fladen fungerer efter lakering som en<br />

magnetvæg og bruges til opsætning<br />

Den farvede PUR-lak kan tones i næsten alle farver,<br />

f.eks. efter RAL, NCS eller egne farveprøver.<br />

Desuden kan der laves specielle effekter som<br />

marmor, krakelering eller dråber.<br />

af sedler, tegninger osv. med magneter.<br />

MagnetHaftFüller kan også benyttes<br />

på tredimensionelle fl ader. Derfor kan<br />

man nemt gøre fræsede kanter eller<br />

CNC-bearbejdede træemner magnetiske.<br />

Samtidig er den integrerede magnetfl<br />

ade helt usynlig.<br />

- Med den nye grunder får møbel- og<br />

inventarfi rmaerne mange spændende<br />

muligheder til rådighed, lyder det hos<br />

Flauenskjold, der vurderer, at almindelige<br />

væg- og magnettavler i konferencerum<br />

eller kontorer bliver helt overfl<br />

ødige.<br />

Hvis en kunde alligevel vil have en<br />

magnettavle til at hænge op, kan den<br />

udformes i ethvert design.<br />

pf<br />

16 Træ- & Møbelindustri | nr. 4 | maj 2006


Teknos reducerer dit VOC-udslip…<br />

Inden 2007 skal industriens VOC-udslip være<br />

reduceret betydeligt. Teknos tilbyder i denne forbindelse<br />

et tæt samarbejde omkring dette miljøspørgsmål<br />

for at få defineret et evt. VOC-reduktionsbehov<br />

i den enkelte virksomhed.<br />

Efter fastlæggelse af VOC-reduktionsbehovet fortsætter<br />

samarbejdet med vores tekniske eksperter<br />

omkring valg af alternative malingssystemer, som<br />

giver den ønskede VOC-reduktion.<br />

VOC-Kalkulator<br />

Produkt navn: Forbrug ltr. p.a. VOC-emission kg p.a.<br />

TEKNOLAC Primer 2040 40.000 17.280<br />

TEKNOLAC 2100 20.000 9.560<br />

TEKNOSOLV 6000-7990 3.000 2.500<br />

Total: 63.000 29.390<br />

Reduktionsmål 2005: -3.448 kg<br />

Reduktionsmål 2007: -12.095 kg<br />

Træ- & Møbelindustri | nr. 4 | maj 2006<br />

Teknos har igennem mange år investeret målrettet i<br />

forskning og udvikling af mindre VOC-belastende malingssystemer<br />

og er derfor i dag i stand til at tilbyde en række<br />

forskellige malingsprodukter og systemer, som vil opfylde<br />

VOC-direktivet samtidig med at de kvalitetsmæssigt er<br />

fuldt på højde med de traditionelle malingstyper.<br />

TEKNOCOAT ® AQUA<br />

- Vandfortyndbare 1-komponent produkter<br />

TEKNODUR ® AQUA<br />

- Vandfortyndbare 2-komponent produkter<br />

TEKNOLUX ® AQUA<br />

- Vandfortyndbare UV-lakker<br />

UVILUX ®<br />

- 100% UV-lakker<br />

Paint with Pride<br />

Eksempler på mindre VOC-belastende malingssystemer<br />

som erstatning for traditionelle syrehærdende systemer:<br />

Lagtykkelse<br />

g/m<br />

VOC-udslip<br />

2 g/m2 Traditionelt system<br />

Syrehærdende Primer 1603 110 81<br />

Syrehærdende Primer 1603 110 81<br />

Syrehærdende Toplak 1633 100 64<br />

Total 320 227<br />

I Hybrid system<br />

Teknocoat Aqua Primer 1875 110 3,4<br />

Teknocoat Aqua Primer 1875 110 3,4<br />

VOC-<br />

Syrehærdende Toplak 1633 100 64,0<br />

reduktion<br />

Total 320 70,8 69%<br />

II Vandigt system<br />

Teknocoat Aqua Primer 1875 110 3,4<br />

Teknocoat Aqua Primer 1875 110 3,4<br />

VOC-<br />

Aqua Coat 1878 100 2,4<br />

reduktion<br />

Total 320 9,2 96%<br />

III Vandigt UV system<br />

Teknolux Aqua 1427 80 4<br />

VOC-<br />

Teknolux Aqua 1427 80 4<br />

reduktion<br />

Total 160 8 96%<br />

Ved hjælp af specifikt udviklede VOC-kalkulationsprogrammer kan<br />

Teknos’ eksperter hurtigt og præcist fastsætte din virksomheds<br />

nuværende VOC-udslip og beregne den nødvendige VOC-reduktion<br />

frem mod år 2007.<br />

2006-04<br />

Kontakt Teknos A/S, Industrivej 19, DK-6580 Vamdrup, Tel.: +45 76 93 94 00, Fax: +45 76 93 95 08, www.teknos.com A012<br />

17


Design<br />

Større innovationslyst<br />

efterlyses<br />

Af Peter Friis<br />

Vinderprojekt fra sidste<br />

års designkonkurrence er<br />

endnu ikke sat i<br />

produktion<br />

- Jeg vil selvfølgelig gerne have sat<br />

skabet i produktion, lyder det fra Carlo<br />

Volf fra Volf design i Lyngby.<br />

Han vandt i 2005 Træets Arbejdsgiverforenings<br />

Designkonkurrence med<br />

skabet InsideOut.<br />

- Der har da været lidt forespørgsler på<br />

skabet, men rent produktionsmæssigt<br />

er der ikke rigtig sket noget.<br />

Carlo Volf mener, at det til dels er designernes<br />

egen skyld, når deres pro-<br />

GRAIN Wood System<br />

Spån-kædetransportører<br />

De ting, der pynter, kan<br />

placeres, så de kan ses<br />

ude fra.<br />

GRAIN Maskinservice A/S<br />

Tlf. 97740044 - WWW.GRAINWOOD.DK<br />

dukter ikke kommer videre fra prototypestadiet.<br />

- På designskolen lærer vi en masse<br />

om at konstruere og udvikle spændende<br />

design, men ikke noget om,<br />

hvordan vi skal markedsføre os selv og<br />

vores produkter.<br />

- Der burde være et fag, som hedder<br />

salg på studieplanen, men selv om vi<br />

havde et sådant, tror jeg alligevel, der<br />

skal mere til, før vi for alvor får sat gang<br />

i produktionen af de mange nye spændende<br />

designs.<br />

Måske en udviklingsfond<br />

Carlo Volf fortæller, at der er både<br />

penge og hjælp at søge i udviklingsfasen<br />

af et nyt design.<br />

Vil gøre en forskel<br />

Carlo Volf er dimitteret fra Danmarks<br />

Designskole i 1997 og har altid<br />

haft som drivende idé, at han<br />

ville gøre en forskel.<br />

Han er faktisk træt af de mange mere<br />

eller mindre ligegyldige produkter<br />

der ofte kommer på markedet.<br />

- Et nyt produkt skal ikke kun være<br />

pænt, men også opfylde en funktion.<br />

Det er nemlig her et produkts<br />

rigtige berettigelse ligger.<br />

Blandt arbejderne fra Carlo Volfs<br />

hånd kan udover skabet InsideOut<br />

nævnes »Zip« - et klædeskab i tynd<br />

aeroplanfi nér samt »Fineer Rug«<br />

der er et tæppe syet i fi ner.<br />

Carlo Volf er for nylig blevet portrætteret<br />

i bogen »Den nye Generation«<br />

skrevet af Palle Schmidt. I<br />

bogen omtales han som »en af de<br />

nye lovende designere« sammen<br />

med 11 andre unge, talentfulde designere.<br />

Bogen beskriver også designernes<br />

arbejder og giver et<br />

spændende indblik i de muligheder,<br />

der kan opnås ved at arbejde<br />

sammen med den nye generation<br />

af designere i Danmark.<br />

Skabet<br />

kombinerer<br />

fordelene ved<br />

et lukket skab<br />

og en åben<br />

reol.<br />

- Men jeg savner en fond eller lignende,<br />

der kan hjælpe os til at komme videre<br />

fra prototypen.<br />

Han forestiller sig noget i retning af<br />

barselsfonden, hvor arbejdsgiverne<br />

sammen med staten indbetaler solidarisk<br />

til en fælleskasse, der så står for<br />

udbetalingerne.<br />

- Jeg er helt på det rene med, at det er<br />

risikabelt for den enkelte møbelfabrik<br />

at kaste sig over et projekt med videreudvikling<br />

af en prototype som InsideOut,<br />

så den bliver klar til produktion,<br />

markedsføring og salg.<br />

Carlo Volf blev netop rost for at have<br />

taget hensyn til moderne produktionsteknikker<br />

i udviklingen af Inside-<br />

Out. Men det er altså ikke nok til, at en<br />

møbelfabrikant har turdet binde an<br />

med det videre arbejde.<br />

- Ved at have en design- og udviklingsfond<br />

er jeg sikker på, at vi ville se mange<br />

fl ere af de nye designs sat i produktion.<br />

Det skulle i givet fald være muligt at<br />

søge støtte til både produktionsmodning,<br />

værktøjskonstruktion, CAD/CAM<br />

og ikke mindst markedsføring.<br />

- Hvordan konstruktionen helt præcist<br />

skal være, ligger uden for mine evner,<br />

men jeg er sikker på, at der fi ndes folk<br />

i både Træets Arbejdsgiverforening<br />

og i ministerierne, der kan opbygge en<br />

velfungerende ordning, hvis der er<br />

politisk vilje for at gennemføre det. Og<br />

det bør der være.<br />

Vi skal overleve på<br />

nyudviklinger<br />

Den danske træ- og møbelindustri kla-<br />

18 Træ- & Møbelindustri | nr. 4 | maj 2006


Video interview<br />

På www.techmedia.dk er en video<br />

sekvens med Carlo Volf under titlen<br />

»Design-prisen fra Træets Arbejdsgiverforening«.<br />

rer sig generelt godt i konkurrencen<br />

med udlandet, men der skal fortsat<br />

satses på udvikling og design.<br />

Carlo Volf mener derfor, at det er et<br />

skift i den rigtige retning, når Træets<br />

Arbejdsgiverforening har taget initiativ<br />

til en designkonkurrence.<br />

- Og ikke kun fordi jeg vandt, siger han<br />

med et smil og fortsætter:<br />

- Men fordi vi har brug for alle de incitamenter,<br />

vi kan fi nde, for at få udviklet<br />

nye og spændende produkter, der<br />

kan sikre de danske møbelfabrikker i<br />

fremtiden.<br />

Carlo Volf har også skabt<br />

Zip, der er et klædeskab i<br />

tynd aeroplanfi nér med<br />

lynlås.<br />

De sidste års tiltag viser dog, at det<br />

ikke er nok at blive præmieret i en konkurrence,<br />

for at eksempelvis møblet<br />

bliver sat i produktion.<br />

Carlo Volf har ikke noget entydigt svar<br />

på, hvordan en udviklingspulje eller<br />

en designfond skal bygges op, men<br />

han påpeger, at det er vigtigt med en<br />

debat om emnet. Ikke mindst fordi der<br />

er for få møbelfabrikanter, der satser<br />

på ny design.<br />

- En række at de mindre virksomheder<br />

er godt fremme i skoene, men jeg savner<br />

en større innovationslyst hos de<br />

store møbelfabrikanter i Danmark,<br />

slutter Carlo Volf.<br />

■<br />

Træ- & Møbelindustri | nr. 4 | maj 2006<br />

Hårdttræ fra hele verden<br />

nyt firma – gamle kendinge<br />

Lars Munch Christensen Kasper Fredsted Peter Bæk Anders Bitzer<br />

A/S Global Timber<br />

<br />

Gennemprøvet system med Netek Gas Cat IR gaspaneler<br />

til tørre boxe, linjer og conveyer systemer<br />

Underleverandør til<br />

køkken- og møbelindustrien<br />

Vi producerer alle former for<br />

massive møbeldele i alle træsorter<br />

■ Fyldningslåger<br />

■ Rammer<br />

■ Skuffeforstykker<br />

■ Sengegavle<br />

Postboks 1825<br />

Oddervej 202<br />

DK-8270 Højbjerg<br />

T :: +45 48 27 00 00<br />

F :: +45 48 27 00 10<br />

E :: mail@globaltimber.dk<br />

Lavere energiforbrug (op til 80% reduktion)<br />

Mindre forurening (op til 60 % reduktion)<br />

Netek IR System A/S<br />

Ny Havnevej 8 • DK-9550 Mariager<br />

+45 9854 2388 • www.netek.dk<br />

■ Pyntetoppe<br />

til skabe<br />

■ Møbelstel<br />

■ CNC bearbejdning<br />

Høj kvalitet • Store og minre mængder • Leveringssikkerhed<br />

• Moderne maskinpark • Dygtige fagfolk • Fleksibilitet<br />

Ring til os efter tilbud eller besøg!<br />

Torupvej 20 . 7451 Sunds . Tlf. 97 14 21 22 . Fax 97 14 29 20<br />

19<br />

Design


GODE NYHEDER<br />

TIL VORES KUNDER<br />

April/maj 2006<br />

Att: Den indkøbsansvarlige<br />

Drejervej 2<br />

DK - 7451 Sunds<br />

Tel +45 97 14 14 11<br />

Fax +45 97 14 14 86<br />

www.unimerco.com<br />

Pr. 15. maj 2006 gennemfører UNIMERCO væsentlige ændringer vedrørende prispolitik og<br />

kreditbetingelser. Ændringerne skal medvirke til at styrke de skandinaviske virksomheders<br />

konkurrenceevne på det globale marked. Det er en stor udfordring, men når vi står sammen,<br />

kan vi løfte opgaven.<br />

Ændringerne indebærer, at vi med virkning fra 15. maj 2006<br />

1. omlægger alle vores priser til kvantumbaserede nettopriser<br />

2. sænker priserne på vores egenproducerede specialværktøjer<br />

3. fjerner tillæg for: modtagekontrol, minimumsgebyr og rabatbortfald ved småordrer<br />

4. ændrer betalingsbetingelserne fra lb. måned + 30 dage til lb. måned + 15 dage<br />

5. udvider vores værktøjsprogram til metalindustrien med hårdmetal vendeskær<br />

6. udvider salgsorganisationen til fremover at bestå af salgsteknikere, optimeringsteknikere<br />

og optimeringseksperter.<br />

På siden overfor forklarer vi mere uddybende, hvad ændringerne i praksis betyder for dig. Vi har<br />

desuden udarbejdet en vejledning med konkrete priseksempler og information om, hvordan du<br />

får det maksimale ud af den nye prisstruktur. Bestil den på telefon 97 14 14 11 eller pr. email<br />

umgroup@unimerco.com. Alternativt kan du downloade den på www.unimerco.com<br />

Hvis du har spørgsmål til ændringerne eller ønsker personlig vejledning i, hvordan du bedst udnytter<br />

de nye muligheder, så tøv ikke med at kontakte os. Vores interne salgsmedarbejdere og eksterne<br />

salgsteknikere står også til rådighed. På den måde ønsker vi at tilbyde en grundig orientering om<br />

ændringerne sammen med en individuel vejledning i forbindelse med disponering og indkøb.<br />

Med dette totalleverandørkoncept, som omfatter både værktøjer, service og optimeringsrådgivning,<br />

vil vi fra UNIMERCOs side bidrage til at skærpe skandinaviske virksomheders konkurrenceevne og<br />

styrke deres proces-know-how, så produktion fortsat kan være rentabel i højtlønslande. Det er vores<br />

håb, at disse nye tiltag vil styrke vores samhandel og gode samarbejde.<br />

Med venlig hilsen<br />

Kenneth Iversen<br />

Adm. direktør<br />

”Gennem mere end 40 år er det vores erfaring og oplevelse, at den største kilde<br />

til ny viden og innovation er dygtige leverandører og krævende kunder. Vi tror,<br />

at du vil få samme oplevelse, ved at vælge UNIMERCO som din totalleverandør.”


INFORMATION OM NYE TILTAG<br />

PR. 15. MAJ 2006<br />

1. Alle priser ændres til<br />

kvantumbaserede nettopriser<br />

UNIMERCO ønsker at tilbyde markedets mest<br />

attraktive priser. Vores produktion er løbende<br />

optimeret, og nu ønsker vi at fokusere på<br />

logistik samt en række arbejdsgange og<br />

procedurer i vores daglige drift. På den måde<br />

kan vi reducere omkostningerne, sænke<br />

priserne og derigennem lade vores kunder få<br />

fordel af rationaliseringerne.<br />

Nøglen til fortsat succes ligger i at gå bort fra<br />

at ekspedere et meget stort antal små ordrer<br />

til i stedet at gøre det attraktivt for vores<br />

kunder at samle deres indkøb. Det er derfor, vi<br />

pr. 15. maj 2006 ændrer alle priser til<br />

kvantumbaserede nettopriser.<br />

Ud over de lavere værktøjspriser, som den nye<br />

prisstruktur inviterer til, får vores kunder<br />

samtidig en række sidegevinster i form af<br />

lettere hånd tering og lavere omkostninger i<br />

forbindelse med bl.a. fragt, varemodtagelse,<br />

indgangskontrol, påpladslægning, bogføring og<br />

betaling. For slet ikke at nævne forenkling af<br />

selve indkøbsprocessen.<br />

Vi hæver priserne en smule ved køb af ét<br />

styk men giver til gengæld store rabatter,<br />

når der kommer mængder på. Allerede ved<br />

køb af blot 4-5 enheder opnås store besparelser.<br />

Det gælder altså om at planlægge sine<br />

indkøb og i stedet afgive samlede ordrer.<br />

Ekstra betaling skal kun erlægges, hvis man<br />

bestiller ekstra arbejde eller ønsker en forkortet<br />

leveringstid på nyproduktion eller RE•NEW ® .<br />

Samme princip gælder ved indsendelse af<br />

værktøj til slibning (RE•NEW ® ), hvor der<br />

fremover også vil være en økonomisk fordel i<br />

at indsende flere værktøjer samlet på færre<br />

afhentninger.<br />

Vi tilbyder altså lavere priser til de kunder, som<br />

samler deres indkøb og dermed gør det muligt<br />

at rationalisere – hos både UNIMERCO og<br />

kunden selv.<br />

www.unimerco.com<br />

2. Prisnedsættelse på vores<br />

egenproducerede specialværktøjer<br />

UNIMERCO sænker priserne på vores<br />

egenproduktion af specialværktøjer, både<br />

belagte og ubelagte, samt på både hårdmetal-<br />

og PCD(dia)-værktøjer.<br />

Prisnedsættelsen er blevet gjort mulig på grund<br />

af et omfattende rationaliseringsarbejde,<br />

investering i en række nye bearbejdningscentre<br />

og en række nye værktøjs valg samt ændring af<br />

vores kalkulationsprincipper. Dette til trods for<br />

de voldsomme prisstigninger på hårdmetal.<br />

Der kan dog være enkeltområder, hvor priserne<br />

går den anden vej.<br />

3. Fjernelse af tillæg for:<br />

modtagekontrol, minimumgebyr<br />

og rabatbortfald ved småordrer<br />

Ingen bryder sig om gebyrer, så derfor fjerner<br />

UNIMERCO gebyrerne på en stribe ydelser.<br />

Tilbage bliver kun fragt, transportforsikring og<br />

emballageudgift.<br />

4. Ændring af betalingsbetingelserne fra lb.<br />

måned + 30 dage til lb. måned + 15 dage<br />

Ændringen er nødvendig i vores bestræbelser<br />

på at gøre priserne mere attraktive. UNIMERCO<br />

sparer lidt kredittid og dermed renter, hvilket<br />

medvirker til at finansiere prisnedsættelserne. Det<br />

er en kreditbetingelse, som letter kundens arbejde,<br />

fordi man kan nøjes med én månedlig betaling.<br />

Nedsættelsen af kredittiden skal også bruges<br />

til at finansiere større lagre af flere værktøjstyper,<br />

så restordrer bliver sjældnere.<br />

5. Udvidelse af værktøjsprogrammer til<br />

metalindustrien med hårdmetalvendeskær<br />

Fra april 2006 introducerer UNIMERCO et<br />

vendeskærs program til metalbearbejdning.<br />

Hårdmetalsvendeskærene er en absolut<br />

nyskabelse, idet der er tale om såkaldte multimateriale<br />

vendeskær. Altså vendeskær, som<br />

kan bearbejde “alle” materialer og endda med<br />

resultater, som er på linie med eller bedre end<br />

dedikerede vendeskær udviklet til det enkelte<br />

materiale. Det betyder samtidig, at hele programmet<br />

består af under 100 varenumre, sammenlignet<br />

med konkurrenternes flere tusinde.<br />

UNIMERCO A/S • Drejervej 2 • DK-7451 Sunds • Tel. +45 97 14 14 11 • umgroup@unimerco.com<br />

Virksomheder, der benytter vendeskær i<br />

produktionen må som regel leve med, at en<br />

meget stor del af produktionstiden er<br />

uproduktiv, fordi det enorme vendeskærsudvalg<br />

dels gør det tidskrævende at finde det rette<br />

skær, dels gør det meget vanskeligt for<br />

operatøren at vælge de rette maskinparametre,<br />

og det går ud over både produktivitet og<br />

kvalitet. De voldsomt mange vendeskær fører<br />

ligeledes til meget store og spredte lagerbeholdninger<br />

- altså for store indkøb, for store<br />

lagre og en alt for høj risiko for ukurans.<br />

UNIMERCOs multi-materiale vendeskær fra det<br />

schweiziske firma Lamina Technologies kan<br />

derimod bruges til bearbejdning af flere<br />

materialer. Dermed er der meget produktionstid<br />

og mange penge at spare.<br />

Multi-materiale vendeskærene sælges også<br />

efter den nye prisstruktur, det vil sige, at vi har<br />

valgt at sælge dem billigere end markedets<br />

øvrige vendeskær.<br />

6. Salgsorganisationen udvides til fremover<br />

at bestå af salgsteknikere, optimeringsteknikere<br />

og optimeringseksperter<br />

Vores erfarne og veluddannede salgsteknikere<br />

vil også fremover aflægge kundebesøg og være<br />

behjælpelige med anbefalinger og vejledning<br />

omkring køb af de rette værktøjer og værktøjsløsninger<br />

- naturligvis uden betaling. Desuden<br />

etableres en stab af optimeringsteknikere, som<br />

kan tilkaldes til optimeringsopgaver mod<br />

timebetaling. Ydermere har vi et antal<br />

op timeringseksperter, som man kan trække på<br />

i de tilfælde, hvor opgaverne er så komplekse,<br />

at der formentlig skal udvikles nye værktøjer<br />

eller værktøjsløsninger. Også disse eksperter<br />

arbejder mod timebetaling. Vi vil dog i de fleste<br />

tilfælde kunne give en overslagspris.<br />

Med disse tiltag ønsker vi at give vores kunder<br />

de nødvendige redskaber til at kunne købe ind til<br />

markedets mest attraktive priser og på den måde<br />

styrke både konkurrenceevne og indtjening.


Møbler<br />

Højere effektivitet i<br />

stolelakeringen<br />

Ombygning af nyere anlæg<br />

sikrer hurtigere farveskift<br />

og lakbesparelser<br />

En fortsat stigende salgskurve for<br />

Skovby Møbler betød, at virksomheden<br />

i 2003 opførte en ny fabrik med et<br />

komplet stolelakeringsanlæg. Lakanlægget<br />

er baseret på to robotter, der<br />

lakerer hver sin halvdel af stolen.<br />

Der arbejdes blandt andet med vandfortyndbar<br />

bejdse, sæbebehandling<br />

samt grund- og toplak.<br />

Problemer med at nå<br />

ønsket effektivitet<br />

Anlægget blev ved installationen<br />

monteret med en løsning baseret på<br />

luftforstøvende pistoler for bejdse<br />

samt Airmix elektrostatpistoler. Der<br />

blev valgt to pistoler for at opnå separering<br />

af vandfortyndbare og opløsningsbaserede<br />

lakker, idet der kørtes<br />

med elektrostatisk opladning på<br />

grund- og toplakken.<br />

- Efter 1½ års produktion med det valgte<br />

udstyr blev det klart, at leverandøren<br />

af udstyret ikke var i stand til at få<br />

udstyret til at lakere med den lovede<br />

90 procent eff ektivitet, idet man kun<br />

nåede 65 procent på de bedste produktionsdage,<br />

fortæller Tommy Chri-<br />

En pneumatisk styret lakregulator på robotarmen sikrer optimal trykindstilling.<br />

stiansen fra Böll-Tec, der blev kontaktet<br />

for at fi nde en løsningsmodel, som<br />

kunne klare den ønskede eff ektivitet.<br />

Efter grundigt studie af den bestående<br />

produktionsmetode samt praktiske tests<br />

valgte virksomheden et nyudviklet Sames<br />

højrotations system understøttet af<br />

et eff ektivt farveskifteanlæg samt et kraftfuldt<br />

elektrostatisk opladningssystem.<br />

Systemet blev monteret i sommerferien<br />

sidste år.<br />

Fuld effektivitet efter et par uger<br />

Tommy Christiansen fortæller, at der<br />

i forbindelse med installationen blev<br />

anvendt så mange komponenter<br />

Pistolerne er specielt udviklet til robotlakering og klarer både vand, bejdse, sæbe og syrehærdende lak.<br />

som muligt fra det bestående anlæg.<br />

- Disse blev så suppleret af vore egne<br />

produkter som pumper, lakregulatorer,<br />

pistoler, styring osv.<br />

Efter en kort installationsperiode herunder<br />

bl.a. omprogrammering af anlægsstyring<br />

og robotter var Skovby så<br />

klar til at lakere med det nye applikationsudstyr.<br />

- Og udstyret kørte perfekt fra dag et<br />

uden alle de sædvanlige stop, fortæller<br />

Morten Andersen, der som projektingeniør<br />

hos Skovby har stået for koordinering<br />

mellem de implicerede parter.<br />

- Efter blot 14 dages tilvænning var vo-<br />

22 Træ- & Møbelindustri | nr. 4 | maj 2006


es medarbejdere klar til at jagte rekorder<br />

på eff ektiviteten og vi nåede<br />

130 procent efter kun tre uger.<br />

Specielt udviklet til robotter<br />

Hjertet i løsningen hos Skovby tager<br />

udgangspunkt i to Sames højrotationspistoler<br />

type PPH388R, som er specielt<br />

udviklet til robotproduktion. Der<br />

er monteret en pistol på hver robot,<br />

hvilket betyder, at alle produkter skal<br />

køres igennem én pistol.<br />

- Og vand, bejdse, sæbe og syrehærdende<br />

lak gennem samme pistol kræver<br />

speciel hensyntagen under udviklingen<br />

af softwaren, som styrer<br />

farveskifteanlægget, påpeger Tommy<br />

Christiansen.<br />

Han forklarer, at lakken fremføres med<br />

membranpumper. Selve forstøvningen<br />

af lakken sker via klokken som roterer<br />

rundt med op til 45.000 omdrejninger/min<br />

med belastning. Herved<br />

trækkes lakken i stykker ved hjælp af<br />

centrifugalkraften.<br />

Forstøvningen sker med<br />

centrifugalkraft<br />

- Da forstøvningen alene sker med<br />

Træ- & Møbelindustri | nr. 4 | maj 2006<br />

centrifugalkraft tilføres ingen eller<br />

kun lidt energi til lakskyen, hvilket gør<br />

systemet uovertruff en, når den elektrostatiske<br />

eff ekt tilkobles systemet,<br />

mener Tommy Christiansen, og uddyber:<br />

- Derved sikres en ekstrem høj overførselsgrad<br />

(virkningsgrad), hvilket<br />

gør, at lakforbruget reduceres væsentlig<br />

i forhold til traditionelle forstøvningssystemer.<br />

Pistolen er udrustet med en speciel<br />

Vortex kappe, som gør det muligt at<br />

variere sprøjteviften fra 100-700 mm<br />

med en 35 mm klokke.<br />

Just-in-time produktion<br />

I det tidligere anlæg tog et farveskifte<br />

ca. 10-15 minutter, hvorfor man naturligvis<br />

planlagde hver skift meget nøje.<br />

Med det nye anlæg kan der skiftes<br />

farve på ca. 60 sekunder på begge robotter.<br />

Dette hurtige farveskifte gør,<br />

at virksomheden nu kan producere<br />

just-in-time.<br />

- Så hvis de nede i montagen mangler<br />

en speciel stoletype, bliver den kørt<br />

med det samme på anlægget. Dette<br />

har gjort vores produktion mere fl ek-<br />

Opbygningen af lak-køkkenet er med til at sikre<br />

lynhurtige farveskift.<br />

sibel og mindre stressbetonet, fortæller<br />

Morten Andersen.<br />

Blandt de fordele, der er opnået med det<br />

nye anlæg, nævner han udover eff ektivitetsforbedringen<br />

bl.a. mindre personaleforbrug,<br />

ca. 25 procent lakbesparelse<br />

trods en højere laktykkelse og en bedre<br />

overfl adefi nish på produkterne.<br />

- Derudover har vi fået en højere driftssikkerhed<br />

og en forenklet robotprogrammering,<br />

slutter Morten Andersen.<br />

pf<br />

23<br />

Møbler


Tørring<br />

Hurtigere og<br />

billigere laktørring<br />

Inventarfabrik investerede<br />

i gasdrevet IR tørring<br />

Netek IR System A/S har specialiseret<br />

sig i tørring af overfl ader og lover med<br />

Gas Cat IR System reducering af både<br />

tørretider og energiforbrug.<br />

Ribu Inventarsnedkeri i Silkeborg er<br />

en af de virksomheder, som har haft<br />

glæde af løsningen. Virksomheden<br />

producerer butiksinventar, kontormøbler,<br />

apotekerinventar, bankinventar,<br />

hotelindretning, køkkener,<br />

borde, messestande og eksklusive<br />

møbler.<br />

- Vi arbejder som underleverandør til<br />

forskellige indretningsfi rmaer, arkitekter<br />

og til andre træproducenter, som<br />

har underkapacitet eller som ønsker,<br />

at vi kører deres specielle produktioner<br />

fortæller direktør Knud Busk.<br />

80 til 90 procent af vor produktion bliver<br />

lakeret eller malet, hvorfor det er<br />

vigtigt, at malerkabinen ikke bliver en<br />

fl askehals.<br />

- Det er vigtigt for os at opnå en eff ektiv<br />

tørring, at bevare glansen i produkterne<br />

og ikke skulle gå på kompromis<br />

med kvaliteten, påpeger Knud Busk.<br />

Købte ikke katten i sækken<br />

I forsøgsfasen benyttede Silkeborgvirksomheden<br />

en del af Netek’s testfaciliteter.<br />

- Det var ganske fi nt, så vi kunne undgå<br />

at købe katten i sækken, fortæller<br />

Knud Busk, der også havde inddraget<br />

lakleverandøren C. Flauenskjold til<br />

hjælp i testfasen.<br />

- På den måde følte vi os sikre på, at vi<br />

gjorde det rigtige.<br />

Samtidig med at virksomheden gennemførte<br />

test på de forskellige materialer<br />

og produkter, gjorde man notater<br />

om, hvordan man opnåede de<br />

bedste resultater.<br />

- Det sparede os for en masse tid senere.<br />

Da vi fi k leveret tørreboksen fra<br />

Netek, var vi jo allerede godt på vej<br />

med de erfaringer, vi havde gjort om-<br />

kring tørretider, temperaturer og luftfugtigheden<br />

fra testfasen.<br />

Alle typer lak og maling<br />

Der arbejdes med mange forskellige<br />

typer lakker og maling i inventarsnedkeriet.<br />

Lige fra gummilakker, PU lakker og<br />

maling med højglans til almindelige<br />

syrehærdende lakker og maling.<br />

- Og ens for alle produkterne er at de<br />

tørrer meget hurtigere, hvilket giver en<br />

langt bedre logistik i vor malerkabine.<br />

Knud Busk er ikke i tvivl om, at virk-<br />

Gas Cat IR boksen hos Ribu Inventarsnedkeri har<br />

nedsat tørretiderne væsentligt.<br />

somheden har stor glæde af tørreanlægget,<br />

og at der er mange fordele<br />

ved det frem for lufttørring eller en almindelig<br />

tørreovn.<br />

- Det er dog vigtigt at have den del<br />

med i billedet som hedder luftfugtighed,<br />

hvis man ønsker ens tørring sommer<br />

og vinter, påpeger Knud Busk.<br />

Stor forskel på luftfugtigheden<br />

Det er almindeligt kendt, at der er stor<br />

forskel på luftfugtigheden sommer og<br />

vinter, og at tørretiden på lakerede<br />

overfl ader er væsentlig kortere om<br />

sommeren.<br />

- Selv om mange kender til denne<br />

sammenhæng mellem luftfugtighed<br />

og tørretid, er det dog stadig sjældent<br />

at se, at der er en styret luftbefugtning<br />

i male- og tørrekabinerne, fortæller direktør<br />

Knud Rasmussen fra Netek IR<br />

System A/S.<br />

Han fortæller, at det nye Gas Cat IR System<br />

kan reducere tørretiderne og<br />

energiforbruget med 60 til 80 procent,<br />

og samtidig afbrænde 30 til 65 procent<br />

af emissionerne i tørrekabinen.<br />

- Og det er et ekstra plus i denne tid,<br />

hvor fl ere skal forholde sig til VOC direktivet.<br />

På fabrikken i Mariager udføres der hver<br />

uge tørretest på kundernes egne emner,<br />

og med deltagelse af de pågældende<br />

farve- og lakleverandører og med ultralydsbefugtning<br />

fra Fynbo Klimateknik.<br />

I den forbindelse bliver det gang på<br />

gang bekræftet, at tørretiderne kan reduceres<br />

meget markant. F.eks. er tørretiden<br />

for syrehærdende grunder og<br />

toplak 3 til 15 minutter. Vandige grunder<br />

og toplakker kan tørres på samme<br />

tider og vandige UV lakker kan komme<br />

ned på 1 til 3 minutter plus afbinding.<br />

Stor forskel på sommer og vinter<br />

- Under disse tørretest mærker vi også,<br />

at der er tydelig forskel på tørretiderne<br />

sommer og vinter, påpeger Knud Rasmussen.<br />

- Vi har vel ikke været så opmærksomme<br />

på denne problemstilling tidligere,<br />

da de opnåede forbedringer har været<br />

så markante.<br />

Han påpeger, at en forbedring jo også<br />

hurtigt kan fl ytte fokus og rejse nye<br />

spørgsmål, så som om man kan opnå<br />

samme tørretider sommer og vinter,<br />

hvornår hærdningen er tilendebragt,<br />

hvor hurtigt efter der kan mellemslibes,<br />

om overfl adekvaliteten kan forbedres<br />

og om glansgraden kan holdes.<br />

- Der er spørgsmål nok at tage fat på,<br />

og vi er glade for at kunne give råd og<br />

vejledning i processen med at få den<br />

optimale overfl adebehandling slutter<br />

Knud Rasmussen.<br />

pf<br />

24 Træ- & Møbelindustri | nr. 4 | maj 2006


Tørring<br />

Hurtigere og<br />

billigere laktørring<br />

Inventarfabrik investerede<br />

i gasdrevet IR tørring<br />

Netek IR System A/S har specialiseret<br />

sig i tørring af overfl ader og lover med<br />

Gas Cat IR System reducering af både<br />

tørretider og energiforbrug.<br />

Ribu Inventarsnedkeri i Silkeborg er<br />

en af de virksomheder, som har haft<br />

glæde af løsningen. Virksomheden<br />

producerer butiksinventar, kontormøbler,<br />

apotekerinventar, bankinventar,<br />

hotelindretning, køkkener,<br />

borde, messestande og eksklusive<br />

møbler.<br />

- Vi arbejder som underleverandør til<br />

forskellige indretningsfi rmaer, arkitekter<br />

og til andre træproducenter, som<br />

har underkapacitet eller som ønsker,<br />

at vi kører deres specielle produktioner<br />

fortæller direktør Knud Busk.<br />

80 til 90 procent af vor produktion bliver<br />

lakeret eller malet, hvorfor det er<br />

vigtigt, at malerkabinen ikke bliver en<br />

fl askehals.<br />

- Det er vigtigt for os at opnå en eff ektiv<br />

tørring, at bevare glansen i produkterne<br />

og ikke skulle gå på kompromis<br />

med kvaliteten, påpeger Knud Busk.<br />

Købte ikke katten i sækken<br />

I forsøgsfasen benyttede Silkeborgvirksomheden<br />

en del af Netek’s testfaciliteter.<br />

- Det var ganske fi nt, så vi kunne undgå<br />

at købe katten i sækken, fortæller<br />

Knud Busk, der også havde inddraget<br />

lakleverandøren C. Flauenskjold til<br />

hjælp i testfasen.<br />

- På den måde følte vi os sikre på, at vi<br />

gjorde det rigtige.<br />

Samtidig med at virksomheden gennemførte<br />

test på de forskellige materialer<br />

og produkter, gjorde man notater<br />

om, hvordan man opnåede de<br />

bedste resultater.<br />

- Det sparede os for en masse tid senere.<br />

Da vi fi k leveret tørreboksen fra<br />

Netek, var vi jo allerede godt på vej<br />

med de erfaringer, vi havde gjort om-<br />

kring tørretider, temperaturer og luftfugtigheden<br />

fra testfasen.<br />

Alle typer lak og maling<br />

Der arbejdes med mange forskellige<br />

typer lakker og maling i inventarsnedkeriet.<br />

Lige fra gummilakker, PU lakker og<br />

maling med højglans til almindelige<br />

syrehærdende lakker og maling.<br />

- Og ens for alle produkterne er at de<br />

tørrer meget hurtigere, hvilket giver en<br />

langt bedre logistik i vor malerkabine.<br />

Knud Busk er ikke i tvivl om, at virk-<br />

Gas Cat IR boksen hos Ribu Inventarsnedkeri har<br />

nedsat tørretiderne væsentligt.<br />

somheden har stor glæde af tørreanlægget,<br />

og at der er mange fordele<br />

ved det frem for lufttørring eller en almindelig<br />

tørreovn.<br />

- Det er dog vigtigt at have den del<br />

med i billedet som hedder luftfugtighed,<br />

hvis man ønsker ens tørring sommer<br />

og vinter, påpeger Knud Busk.<br />

Stor forskel på luftfugtigheden<br />

Det er almindeligt kendt, at der er stor<br />

forskel på luftfugtigheden sommer og<br />

vinter, og at tørretiden på lakerede<br />

overfl ader er væsentlig kortere om<br />

sommeren.<br />

- Selv om mange kender til denne<br />

sammenhæng mellem luftfugtighed<br />

og tørretid, er det dog stadig sjældent<br />

at se, at der er en styret luftbefugtning<br />

i male- og tørrekabinerne, fortæller direktør<br />

Knud Rasmussen fra Netek IR<br />

System A/S.<br />

Han fortæller, at det nye Gas Cat IR System<br />

kan reducere tørretiderne og<br />

energiforbruget med 60 til 80 procent,<br />

og samtidig afbrænde 30 til 65 procent<br />

af emissionerne i tørrekabinen.<br />

- Og det er et ekstra plus i denne tid,<br />

hvor fl ere skal forholde sig til VOC direktivet.<br />

På fabrikken i Mariager udføres der hver<br />

uge tørretest på kundernes egne emner,<br />

og med deltagelse af de pågældende<br />

farve- og lakleverandører og med ultralydsbefugtning<br />

fra Fynbo Klimateknik.<br />

I den forbindelse bliver det gang på<br />

gang bekræftet, at tørretiderne kan reduceres<br />

meget markant. F.eks. er tørretiden<br />

for syrehærdende grunder og<br />

toplak 3 til 15 minutter. Vandige grunder<br />

og toplakker kan tørres på samme<br />

tider og vandige UV lakker kan komme<br />

ned på 1 til 3 minutter plus afbinding.<br />

Stor forskel på sommer og vinter<br />

- Under disse tørretest mærker vi også,<br />

at der er tydelig forskel på tørretiderne<br />

sommer og vinter, påpeger Knud Rasmussen.<br />

- Vi har vel ikke været så opmærksomme<br />

på denne problemstilling tidligere,<br />

da de opnåede forbedringer har været<br />

så markante.<br />

Han påpeger, at en forbedring jo også<br />

hurtigt kan fl ytte fokus og rejse nye<br />

spørgsmål, så som om man kan opnå<br />

samme tørretider sommer og vinter,<br />

hvornår hærdningen er tilendebragt,<br />

hvor hurtigt efter der kan mellemslibes,<br />

om overfl adekvaliteten kan forbedres<br />

og om glansgraden kan holdes.<br />

- Der er spørgsmål nok at tage fat på,<br />

og vi er glade for at kunne give råd og<br />

vejledning i processen med at få den<br />

optimale overfl adebehandling slutter<br />

Knud Rasmussen.<br />

pf<br />

24 Træ- & Møbelindustri | nr. 4 | maj 2006


Findes det - fi ndes det her<br />

Af Peter Friis<br />

Xylexpo 2006 afholdes i<br />

Milano den 16. til 20. maj<br />

sammen med Sasmil<br />

- Hvis det fi ndes, skal det også kunne<br />

fi ndes på Xylexpo. Det har været vores<br />

helt klare mål forud for denne 20. udgave<br />

af Xylexpo. Og det er lykkedes,<br />

fastslår Paolo Zanibon, der er generalsekretær<br />

for Xylexpo.<br />

Som tidligere omtalt i Træ- & Møbelindustri<br />

afholdes denne udgave af messen<br />

sammen med Sasmil i det nye udstillingscenter<br />

i Rho uden for Milano.<br />

Her har man opbygget et center, der<br />

sikrer både udstillere og besøgende<br />

langt bedre service og ikke mindst<br />

transportforhold end man havde mulighed<br />

for i de gamle udstillingshaller<br />

midt i Milano.<br />

- Det nye Fiera Milano er uden tvivl et<br />

af de mest avancerede og funktionelle<br />

udstillingscentre i verden, mener Paolo<br />

Zanibon. Han pointerer, at det passer<br />

helt perfekt med de højteknologiske<br />

løsninger, som udstillerne på<br />

Xylexpo vil vise.<br />

Ingen problemer med transport<br />

Mange udtrykte frygt for lange transporttider,<br />

da planerne om et udstillingscenter<br />

uden for byen blev nævnt.<br />

Men italienerne har rent faktisk gjort<br />

det muligt, at nå det nye messecenter<br />

på samme tid som man tidligere skulle<br />

bruge på at komme gennem den<br />

kaosagtige trafi k i midtbyen.<br />

Det nye center ligger tæt på både motorveje,<br />

jernbaner, lufthavne. Samtidig<br />

har centret sin egen Metrostation,<br />

hvilket betyder, at man kommer fra<br />

centrum af Milano til udstillingen på<br />

ca. 30 minutter.<br />

Hvis man vælger at køre i sin egen bil<br />

er der mere end 25.000 parkeringsplader<br />

til rådighed.<br />

- Jeg tror ikke, man kan fi nde et udstillingscenter<br />

med en bedre placering<br />

og en bedre logistik noget sted i verden,<br />

sagde Paolo Zanibon på pressemødet<br />

forud for dette års Xylexpo.<br />

Han lagde i den forbindelse vægt på,<br />

at selv om et messebesøg naturligvis<br />

er hårdt arbejde det meste af dagen,<br />

så udgør Milano den perfekte ramme<br />

om de fritimer, der trods alt er for udstillere<br />

og besøgende.<br />

- Både arkitektonisk, kulturelt og underholdningsmæssigt<br />

er det de færreste<br />

byer i Europa, der kan byde på<br />

mere, sagde han og nævnede bl.a.<br />

Scala Operaen.<br />

Et arrangement der<br />

ikke kan undværes<br />

Paolo Zanibon mener, at dette års<br />

messe vil understrege, at Xylexpo/Sasmil<br />

er et arrangement for den europæiske<br />

træ- og møbelindustri der ikke<br />

kan undværes.<br />

- Og heldigvis er vi enige med mange<br />

udstillere om dette.<br />

Over 800 udstillere har fundet vej til<br />

Milano og dækker til sammen over<br />

80.000 netto kvadratmeter.<br />

- Disse tal bringer os tilbage mod rekorddeltagelsen<br />

i 2000 og 2002, og<br />

jeg er ikke i tvivl om, at den store interesse<br />

for at udstille afspejler den optimisme,<br />

der spirer i træ- og møbelindustrien,<br />

sagde Paolo Zanibon.<br />

Han suppleredes af Ambrogio Delachi,<br />

der er præsident for Acimall, den italienske<br />

sammenslutning af fabrikanter<br />

af udstyr og maskiner til træbearbejdning.<br />

Han er tillige indehaver af Delmac<br />

koncernen, som han etablerede i<br />

1981.<br />

Paolo Zanibon.<br />

- Vi er helt på det rene med de store<br />

ændringer, der er sket i træ- og møbelindustrien.<br />

For os som maskinfabrikanter<br />

betyder det, at vi må arbejde<br />

hurtigere, investere og hele tiden sætte<br />

os ind i kundernes ønsker og behov.<br />

Kun på den måde kan vi sikre vores<br />

egen og vore kunders overlevelse på<br />

det globale marked.<br />

- Og på dette års Xylexpo vil vi vise, at<br />

26 Træ- & Møbelindustri | nr. 4 | maj 2006


maskiner med »made in Italy« mærket<br />

er blandt de absolut førende, når det<br />

drejer sig om at sikre den fremtidige<br />

konkurrenceevne.<br />

Tilbehør og halvfabrikata<br />

Xylexpo gennemføres også i 2006<br />

samtidig med Sasmil, der ofte er blevet<br />

kaldt det italienske svar på interzum.<br />

- Kombinationen med beslag og halvfabrikata<br />

til møbelindustrien og udstillingen<br />

af maskinerne er optimal, mener<br />

Cosmit præsident Rosario Messina.<br />

- Ikke mindst fordi vi taler om en kvalitetsmesse<br />

med kvalitetsmaskiner og<br />

kvalitetskomponenter, der målrettet<br />

satser på besøgende, der fremstiller<br />

kvalitetsprodukter.<br />

Den senest afholdte Sasmil var bestemt<br />

ikke nogen succes, men på dette<br />

punkt var Cosmit præsidenten helt afklaret.<br />

- Vi kaster ikke håndklædet i ringen.<br />

Det faktum, at vi nu har færre udstillere<br />

ænder ikke det faktum, at det er på<br />

Fiera Milano, at de besøgende kan<br />

møde alle deres samarbejdspartnere<br />

og leverandører.<br />

Vindueslakering med robot<br />

og SAMES højrotationsanlæg<br />

Vort nye vindueslakeringskoncept er baseret på en seks-aksel malerobot monteret med en<br />

SAMES højrotationspistol PPH 309.<br />

Er du interesseret i nøgleord som:<br />

• Automatisk emne scan og automatisk<br />

programmering af sprøjtemønster<br />

• Maling på emnet<br />

• Høj udnyttelsesgrad<br />

• Ensartet lagtykkelse<br />

• Malingsbesparelser på 25-50%<br />

• Driftsikkerhed<br />

• Kompetent leverandør<br />

så skulle du tage kontakt med os og<br />

høre om vores løsningsforslag.<br />

Træ- & Møbelindustri | nr. 4 | maj 2006<br />

Service er nøgleordet<br />

- Dette års arrangement repræsenterer<br />

et vendepunkt for alle, fastslog Paolo<br />

Zanibon.<br />

- Både fordi fl ytningen til det nye udstillingscenter<br />

hæver os til en absolut<br />

førerposition blandt de europæiske<br />

messer, men også fordi vi har gjort<br />

service til et nøgleord.<br />

Han påpegede i den forbindelse, at man<br />

udover diverse nye faciliteter for besøgende<br />

og udstillere også havde valgt at<br />

gøre det gratis at besøge udstillingen.<br />

- Nogle af vore kolleger i messebranchen<br />

har valgt at hæve prisen for besøg<br />

for at få dækket omkostningerne,<br />

men vi har valgt at gå den anden vej,<br />

for at vise så mange som muligt, at<br />

man på Xylexpo og Sasmil kan se det<br />

hele på ét sted.<br />

- For hvis det findes, så findes det<br />

også her i FieraMilano mellem den<br />

16. og 20. maj, sluttede Paolo Zanibon.<br />

Læs mere på www.xylexpo.com<br />

Stærmosevej 190 5690 Tommerup Telefon +45 70 20 09 39 Telefax +45 70 20 10 39<br />

Email: boell-tec@boell-tec.dk Hjemmeside: www.boell-tec.dk<br />

27


Udsugning<br />

Mindre støv efter pudsningen<br />

Med påmonterede<br />

rensesystemer på<br />

pudserne, troede Bema<br />

Industrilakering i Kibæk,<br />

at man havde det optimale<br />

rensesystem. Men der var<br />

stadig støv i hullerne og<br />

luftforbruget var også i<br />

overkanten<br />

Mange rensesystemer på pudsemaskiner<br />

bruger en stor mængde luft. Ifølge<br />

Tomas Hougaard fra Uni-Flex ApS dre-<br />

….mod fugt<br />

….vandbaserede systemer<br />

10 års garanti….…….<br />

Øster Bordingvej 60 - 8600Silkeborg<br />

tlf 30228556 fax 86855685 www.-.dk<br />

til træ:<br />

vinduer, døre, porte<br />

miljøvenlig industriel<br />

overfladebehandling<br />

jer det sig typisk om 1-2 kubikmeter i<br />

minuttet.<br />

- Hvis man begynder at regne på, hvad<br />

en kubikmeter luft koster, betyder det<br />

rigtig mange penge i besparelse for<br />

virksomheden, ved en investering i et<br />

af vores produkter, mener han og<br />

nævner payback tider på ½ - 2 år afhængig<br />

af produktionen i virksomheden.<br />

Oftest er prisen på luften dog ikke i fokus,<br />

men det, at emnerne og især hyldebærerhuller<br />

ikke er rene efter pudsning.<br />

Tomas Hougaard har ofte hørt<br />

bemærkningen fra maskinpasserne på<br />

de store maskingader: »Og vi har endda<br />

skruet op for luften på rensesystemerne«.<br />

- Men det er slet ikke nødvendigt.<br />

Tomas Hougaard nævner Bema Industrilakering<br />

A/S, hvor virksomheden<br />

var overbevist om, at de havde<br />

det fornødne grej til rengøring i linjen.<br />

- Virksomheden havde jo allerede et<br />

system påmonteret, og det brugte<br />

også meget luft, men det er ikke altid<br />

ensbetydende med den optimale løsning.<br />

Tomas Hougaard havde fl ere gange<br />

talt med Ole Olesen, der ejer Bema og<br />

fabrikschef Peter G. Petersen om netop<br />

rengøringen af emner. I forbindelse<br />

med leveringen af et nyt fi lter fra<br />

Technor, besluttede man at prøve at<br />

installere renseaggregatet Uni-Blower.<br />

- Vi aftalte, at jeg skulle tage Uni-Bloweren<br />

tilbage, hvis den mod forventning<br />

ikke fungerede, fortæller Tomas<br />

Hougaard.<br />

Den blev monteret i december.<br />

- Og den er da ikke kommet retur endnu,<br />

siger han med et smil.<br />

Højglas på emnerne<br />

Ole Olesen har da heller ikke i sinde at<br />

levere udstyret tilbage.<br />

- Det er kommet for at blive og betyder,<br />

at vi meget lettere kan producere<br />

malede emner i højglans, siger han.<br />

- Når emnerne kører ud af pudseren<br />

og igennem Uni-Blower’en er de 100<br />

procent rene og det er en forudsætning<br />

for højglans.<br />

Målet for virksomheden var netop, at<br />

få løst støvproblemet, så man kunne<br />

få højglanslakering uden en tidskrævende<br />

manuel rensning af emnerne<br />

før lakering. Derfor rettede man henvendelse<br />

til Technor og Uni-Flex.<br />

- Og vi fandt straks ud af, at vi ikke var<br />

optimerede med hensyn til rensesystemet,<br />

siger Ole Olesen.<br />

Uni-Blower er her monteret på Heesemann pudser<br />

(arkivfoto).<br />

Også til døgndrift<br />

Gennem årene er der leveret mere end<br />

300 stk. Uni-Blowere.<br />

- Men der er solgt for mindre end<br />

17.000 kroner i reservedele, så udstyret<br />

er lavet til at holde, pointerer Tomas<br />

Hougaard, der nævner, at de fl este<br />

af kunderne kører produktion i 2-3<br />

holds skift.<br />

- Derfor er det vigtigt ikke at gå på<br />

kompromis med kvaliteten.<br />

Bema kører i perioder også i døgndrift<br />

og Ole Olesen hos Bema har da heller<br />

ikke noget at udsætte på kvaliteten af<br />

løsningen.<br />

Båndrensere til pudsemaskiner<br />

Uni-Flex leverer også båndrensere til<br />

pudsemaskiner. Disse kører alene ved<br />

trykluft, og dermed uden krævende<br />

elstyring.<br />

Båndrenserne kan installeres både på<br />

eksisterende maskiner og på nye anlæg.<br />

Fordelene er, ifølge Tomas Hougaard,<br />

at båndene kan køres helt ned, indtil<br />

de skal skiftes. Desuden er der en væsentlig<br />

reduktion af trykluft.<br />

- Båndrensersystemet bruger nemlig<br />

kun 250 liter luft i minuttet, slutter Tomas<br />

Hougaard.<br />

pf<br />

28 Træ- & Møbelindustri | nr. 4 | maj 2006


Italienske<br />

pudsemaskiner<br />

hos Kuni<br />

Kuni Maskinfabrik A/S har udvidet<br />

salgs- og serviceafdelingen, og er pr. 1.<br />

april 2006 blevet eneforhandler af<br />

pudsemaskiner fra Costa Levigatrici i<br />

Danmark.<br />

- Det er et led i en kontrolleret vækst,<br />

at vi udvider vores program med maskiner<br />

til overfl adebehandling af møbler,<br />

siger Henning Jepsen.<br />

Han fortæller, at virksomheden i år har<br />

været 25 år på markedet. Egenproduktionen<br />

dækker komplette gennemløbspresselinier,<br />

diverse limpåføringsmaskiner<br />

og limmixer-udstyr.<br />

Inden for salg og overfl adebehandling<br />

tilbydes salg og service af Costa pudsemaskiner,<br />

omforandring af bestående<br />

lakanlæg samt service på lakvalsemaskiner<br />

fra bl.a. Sorbini. Endvidere er<br />

virksomheden dansk forhandler af<br />

WagnerColora udstyr.<br />

Den nyeste aftale om eneforhandling<br />

skal ses på baggrund af, at Costa Levigatrici<br />

med ca. 350 solgte<br />

maskiner har en stor<br />

markedsandel i Danmark.<br />

- Og det er den italienske maskinproducents<br />

ambition at fastholde og styrke<br />

den position gennem det nye samarbejde<br />

med Kuni Maskinfabrik A/S.<br />

- I forvejen har vi fungeret som betydelig<br />

samarbejdspartner ved tidligere<br />

større Costa Levigatrici service- og reparationsopgaver,<br />

påpeger Henning<br />

Jepsen, og oplyser, at man vil være til<br />

stede på Xylexpo messen i Milano på<br />

Costa’s stand P25-S30 i hal 5.<br />

Træ- & Møbelindustri | nr. 4 | maj 2006<br />

WEINIG GRUPPEN:<br />

Vi binder alle kompetencerne inden<br />

for massivtræsbearbejdning<br />

sammen<br />

WEINIG<br />

Markedsleder inden<br />

for kehlemaskiner<br />

WACO<br />

Nummer 1 inden for<br />

høvle- og kehlemaskiner<br />

med høj kapacitet<br />

GRECON<br />

Kapacitetsstærke<br />

kilesinkeanlæg<br />

DIMTER<br />

Specialisten inden for<br />

optimeringsafkortere<br />

og limpressere<br />

RAIMANN<br />

Teknik i topklasse<br />

inden for opskæring<br />

CONCEPT<br />

Den kompetente<br />

partner inden for<br />

totalløsninger<br />

Koncentrér dig blot om din forretning. Alt andet gør<br />

vi for dig! WEINIG GRUPPEN er ikke kun den førende<br />

teknologileverandør til den massivtræsbearbejdende<br />

industri. Alt lige fra vores omfattende serviceydelser<br />

og systemløsninger til vores nøglefærdige produktionsanlæg<br />

gør WEINIG GRUPPEN til den helt<br />

igennem ideelle partner, når det gælder fleksibel og<br />

profitabel bearbejdning.<br />

WEINIG GRUPPEN – et stærkt team.<br />

MICHAEL WEINIG AG<br />

Weinigstrasse 2/4 • 97941 Tauberbischofsheim • Tyskland<br />

Tlf.: +49 (0) 93 41 / 86-0 • mcwest@weinig.de • www.xylexpo.weinig.com<br />

JUNGET A/S, Viborgvej 202, DK-8210 Århus V<br />

Tlf.: 89 36 55 00, junget@junget.dk, www.junget.dk<br />

Besøg os på XYLEXPO i Milano, 16.-20. Maj 2006,<br />

Hal 6, stand nr. E 02,08,10,18; G 01,02,07 - 10,17,18; H 01,07,09,17<br />

29


Lakering af seks sider<br />

MDF listerne kører<br />

igennem nyt<br />

fuldautomatisk anlæg på<br />

Mors<br />

Makor Group har udviklet et fuldautomatisk<br />

anlæg til overfl adebehandling,<br />

der nu er blevet installeret hos Bodilsen<br />

A/S.<br />

Anlægget er leveret af dan en gros<br />

maskincenter A/S, og klarer MDF lister<br />

i længder fra 220 til 2.500 mm. Listerne<br />

behandles på seks sider (fi re sider samt<br />

forkant og bagkant). Først med pigmenteret<br />

vandbaseret grundlak og<br />

derefter UV 100 procent akryl toplak.<br />

Den fuldautomatiske håndtering af<br />

emnerne tillader en hastighed på op<br />

til 40 m/min.<br />

Pneumatisk ilægning<br />

Et system med pneumatiske ilæggere<br />

lægger de rå emner skånsomt på<br />

transportbåndet, hvorfra de går videre<br />

til pudsning med bånd og børster. Et<br />

specielt transportbånd muliggør<br />

pudsning og lakering af emner med<br />

længder ned til 190 mm.<br />

Den vandbaserede grundlak påsprøjtes<br />

med airless pistoler, hvorefter emnernebevæger<br />

sig til en<br />

transversal<br />

ovn, der tørrer<br />

dem med varm<br />

luft på 2,5 min.<br />

Efter en emne-vender sendes emnerne<br />

tilbage, så den modsatte side af<br />

emnet (undersiden) kan behandles på<br />

samme serie af maskiner.<br />

Efter grundlakbelægningsproceduren<br />

kan operatøren vælge, om han skal<br />

tage de behandlede emner ud af linjen<br />

eller om de skal gå videre for at<br />

blive belagt med UV top lak.<br />

Emnerne forvarmes<br />

Efter pudsning af grundlakken med<br />

bånd og børster forvarmes emnerne<br />

ved hjælp af IR bestråling, og bevæger<br />

sig over til UV Sprøjteautomaten, der<br />

har seks lavtrykspistoler og lakforvarmer.<br />

Hærdningen sker i en UV ovn med en<br />

under-lampe og syv toplamper.<br />

Der bruges både<br />

gallium- og kviksølvslamper,<br />

hvilket skal sikre<br />

en komplet hærdning<br />

af emnerne.<br />

Som ved grundlakeringen<br />

vendes emnerne,<br />

så undersiden<br />

kan behandles.<br />

På dette punkt kan<br />

emnerne løbe ud af<br />

linjen takket være en<br />

transversal båndudlader,<br />

som også tillader<br />

manuel afstabling.<br />

Mange nyudviklinger<br />

Holger Ottosen fra Dan en gros nævner<br />

mange fornyende elementer i anlægget<br />

og fremhæver blandt andet<br />

den fuldautomatiske håndtering og<br />

pudsesystemet, der både sikrer hurtig<br />

bevægelse af emnerne og kan<br />

fastholde både de korte og lange<br />

emner.<br />

- Sprøjteautomaterne med kontinuerligt<br />

transportbånd og kontrolleret udsugning,<br />

er også udviklet specielt, så<br />

den allerede bearbejdede del af emnet<br />

er fuldstændig uden overspray.<br />

Blandt de øvrige ting nævnes wind-jet<br />

tørreovne til tørring af vandbaseret<br />

lak, der er meget energibesparende<br />

takket være en recirkulering af luften<br />

og en ny type isolering.<br />

Hærdningsovne med UV lamperne<br />

har et nyt system, som forhindrer, at<br />

emnerne forbliver under UV lamperne.<br />

- Og det virker også med det store antal<br />

af forskellige emner, som forarbejdes<br />

på denne her linje, påpeger Holger<br />

Ottosen, der i samme forbindelse<br />

nævner, at de interventioner, som<br />

operatørerne skal foretage på linjen er<br />

minimerede.<br />

- Det nedbringer også omstillingstider<br />

og gør det muligt at producere meget<br />

fl eksibelt efter tidens krav om Just-In-<br />

Time.<br />

30 Træ- & Møbelindustri | nr. 4 | maj 2006


Genvinding og arbejdsmiljø<br />

på Xylexpo<br />

Ved et nyt anlæg er arbejdsmiljøet i<br />

sagens natur i fokus. Der er derfor lagt<br />

vægt på fi ltreringskarakteristik og<br />

genindvinding af lak, og ikke mindst<br />

på at udnytte lakker på vandbasis og<br />

100 procent UV, som begge fj erner tilstedeværelsen<br />

af VOC (organiske fl yvende<br />

komponenter).<br />

Tilsvarende emner er også nøgleområder<br />

hos Makor på Xylexpo i Milano.<br />

Her vises blandt andet et anlæg med<br />

CNC kontrol med aflæsning og afmåling<br />

af emnerne, og efterfølgende<br />

automatisk indstilling af aggregater<br />

på de forskellige maskiner.<br />

Anlægget bliver efter messen installeret<br />

hos en større dansk vinduesproducent.<br />

Hurtigere farveskift<br />

Med på messen er også en sprøjteautomat<br />

med kontinuerligt transportbånd<br />

og et rengørings- og lakgenindvindingssystem,<br />

der tillader hurtigere<br />

farveskift.<br />

Kombinerede tørringssystemer og nyt<br />

fi ltreringssystem for UV lakker samt et<br />

modulanlæg til komplet overfl adebehandling<br />

af panelkanter har også fundet<br />

vej til Milano.<br />

- Det er blot nogle af de nyheder, der<br />

skal sikre, at Makor fortsat kan opfylde<br />

kravene til at befi nde sig på toppen<br />

inden for overfl adebehandlingssektoren,<br />

siger Holger Ottosen, som slutteligt<br />

nævner, at virksomheden har over<br />

20.000 maskiner og mere end 5.000<br />

overfl adebehandlingsanlæg i funktion<br />

i verden.<br />

pf<br />

Træ- & Møbelindustri | nr. 4 | maj 2006<br />

Carl Bro Gruppen · Sofiendalsvej 94<br />

9200 Aalborg SV · www.carlbro.com<br />

<br />

<br />

Carl Bro Gruppen rådgiver fra idé<br />

til implementering inden for bl.a.:<br />

■ Produktionsoptimering<br />

■ Produktionsfaciliteter<br />

■ Produkter og design<br />

■ In- og outsourcing<br />

■ Arbejdsmiljø<br />

■ Støj og vibrationer<br />

■ Energieffektivisering<br />

31


Fra råtræ til færdige emner<br />

Homag-gruppen udstiller<br />

samlet på Xylexpo<br />

Blandt højdepunkterne hos Homaggruppen<br />

på Xylexpo fremhæves bl.a.<br />

produktion af letvægtselementer med<br />

cellepap (Torwegge), ilægnings- og<br />

transport-systemer (Bargstedt) samt<br />

formatering og kantbearbejdning<br />

(Homag).<br />

Døre og karme er et andet stort kompetence-område<br />

og i Milano udstilles<br />

et komplet anlæg til produktion af<br />

karme, inkl. omvikling (Friz).<br />

Print på overfl aden<br />

Med på Xylexpo for første gang er<br />

print line, der giver helt nye overfl ademuligheder<br />

i forbindelse med kantbearbejdning.<br />

- Ekstrem fl eksibilitet, uanede muligheder<br />

for design og dekoration samt<br />

lav kapitalbinding i materialer og besparelser<br />

ved anskaff else, er vigtige<br />

egenskaber ved kantprint efter inkjet-princippet,<br />

lyder det fra Homag<br />

Danmark.<br />

Fleksibel kantbearbejdning<br />

til små og store<br />

For håndværks- og småindustrivirksomheder<br />

er fl eksibilitet nødvendig.<br />

Der skal produceres hurtigt og økono-<br />

På Xylexpo vises bearbejdning af cellepapplader<br />

med pålimning af støttekanter.<br />

misk, men samtidig er det nødvendigt<br />

at beherske fl ere forskellige processer<br />

på en maskine.<br />

Med kantlimemaskinerne KAL 310 tages<br />

der i særlig grad hensyn til kravene<br />

om bearbejdnings-fl eksibilitet. Den<br />

uhyre enkle betjening giver mulighed<br />

for hurtig omstilling til helt forskellige<br />

kanttyper fra 0,3 mm melamin til 20<br />

mm massiv trækant.<br />

Et stort udvalg i udstyr og hurtig om-<br />

stilling f.eks. fra smelteklæber til PU<br />

eller mellem forskellige limfarver er<br />

også billigt til rådighed. Selv bearbejdning<br />

af letvægtsplader er mulig. Med<br />

foranstillet KAL 310 kan også limes<br />

støttekanter på cellepap-plader i gennemløb.<br />

PC22-styringen betyder, at de få manuelle<br />

indgreb, som er nødvendige,<br />

sker med softkeys på en moderne TFTskærm.<br />

Den mest moderne gennemløbsteknik<br />

for dobbeltsidet format- og kantbearbejdning<br />

udmærker sig ved stor<br />

lønsomhed, et optimalt pris-/ ydelsesforhold<br />

og en kompakt konstruktion.<br />

Med den nye KFL 526 Compact viser<br />

HOMAG for første gang fi residet kantbearbejning<br />

med høj taktydelse uden<br />

separat kapning. Maskinen udmærker<br />

sig ved høj ydelse, lav pris og kompakt,<br />

plads-besparende konstruktion. Den<br />

er specielt egnet til serieproduktion af<br />

saml-selv møbler.<br />

Udnyt pladen<br />

Holzma præsenterer en verdensnyhed<br />

i form af den nye HPV 510 - en eff ektiv<br />

sav med to ilægningsvarianter i en.<br />

Tynde eller sarte plader kan forarbejdes<br />

skånsomt, plads-besparende og<br />

økonomisk.<br />

Anvendelse af simulation går fra standard-systemer til simulering af komponenter over simulering af<br />

komplette anlæg til komplicerede fabrikations-processer.<br />

Med på standen er også HPP 250 - en<br />

pladeopdelingssav, specielt tilpasset<br />

kravene fra håndværksvirksomhederne.<br />

Den nye version 8.0 af optimeringsprogrammet<br />

Schnitt-Profi (t) med en<br />

række længe ventede fornyelser kan<br />

også ses i Milano.<br />

Fra råplade til færdig møbeldel<br />

Inden for bearbejdningscentre har<br />

Weeke og Homag startet et nyt kapitel<br />

med »Venture« serien.<br />

Det samlede produktspektrum fra<br />

Venture 1 til 22 er udstillet og dækker<br />

ifølge Homag Danmark ethvert behov<br />

og produktionskapacitet.<br />

Med BOF 511 og ilægger TBP 320 vises<br />

et komplet Nesting-system, som<br />

imødekommer de højeste krav. I forbindelse<br />

med en kantlimemaskine i<br />

32 Træ- & Møbelindustri | nr. 4 | maj 2006


KAL 310-serien bliver bearbejdningscentret<br />

BOF 511 til en komplet produktionscelle.<br />

På messen vises forarbejdning<br />

fra råplade til færdig<br />

møbeldel.<br />

Blandt de særlige højdepunkter<br />

fremhæves 5-akse-teknik kombineret<br />

med kantlimning og patenteret<br />

aggregatsnitsted, EasyEdge, der er<br />

en billig, indskiftelig limdel til bearbejdningscentre<br />

samt et limaggregat<br />

til perfekt 360° kantbearbejdning.<br />

Sammenføjning uden lim<br />

MDE 100 fra Ligmatech er en elektronisk<br />

gennemløbspresse med høj effektivitet.<br />

Takket være optisk måling<br />

ved pressens indløb er MDE 100 velegnet<br />

til ordreproduktion. Presningen<br />

sker på forreste nullinje, og dermed er<br />

korpus let tilgængeligt.<br />

Der er hurtig positionering af pressevangerne<br />

ved hjælp af kugleomløbsspindler<br />

og den fl eksible styring<br />

muliggør presning af to korpus pr. minut.<br />

På Xylexpo er pressen bestykket<br />

med Titusonic-teknologi til samling<br />

uden lim gennem smeltning af kunst-<br />

Træ- & Møbelindustri | nr. 4 | maj 2006<br />

stof-dyvler. Herved sammenføjes korpus<br />

på sekunder.<br />

Ligmatech medbringer også kartonlukkeren<br />

VKV 700, der selv stiller om,<br />

så pakkerækkefølgen ikke spiller nogen<br />

rolle. Lukkeren kan suppleres med<br />

bånd, pakkepladser, foldemaskine eller<br />

robotafstabling, alt efter den krævede<br />

pakkeydelse.<br />

Ikke kun hardware<br />

Blandt de øvrige produkter på Xylexpo<br />

kan nævnes ilægnings- og stabelsystemer<br />

fra Bargstedt samt Practive<br />

maskinerne fra Brandt til håndværksvirksomherne.<br />

Bütfering har premiere på den nye<br />

profi line-serie og viser tre nye slibemaskiner.<br />

For første gang i Milano vises<br />

også en børstemaskine til slibning<br />

af emner med fyldninger, med touchscreen-terminalstyring,<br />

vakuumbord<br />

og konstant arbejdshøjde.<br />

Under begrebet lifeline-service tilbyder<br />

Homag-gruppen tjenester og<br />

ydelser. Udover de kendte ydelser<br />

som software, kursus, teleservice eller<br />

eParts udgør simulations-teknikken<br />

et særligt højdepunkt på dette<br />

Print-line giver nye overfl ademuligheder i forbindelse<br />

med kantbearbejdning.<br />

års messe - en teknik, som allerede<br />

længe har været anvendt med succes<br />

i andre industrier som f.eks. automobilproduktion.<br />

Anvendelse af simulation<br />

går fra standard-systemer til simulering<br />

af komponenter over<br />

simulering af komplette anlæg til<br />

komplicerede fabrikations-processer.<br />

Simuleringsteknikken er et produkt<br />

fra Schuler Business Solutions og Homag<br />

Engineering.<br />

Homag Danmark vil være til stede på<br />

standen for at vejlede de danske besøgende.<br />

pf<br />

33


Nyt fra Træets Arbejdsgiverforening<br />

Fremtidens kompetencer<br />

Af Lars Rygaard, Design Business Group Aps<br />

Træ - og møbelindustrien i<br />

Danmark er inde i en<br />

periode med store<br />

forandringer<br />

Det store spørgsmål er, hvilke kompetencer<br />

træ- og møbelindustrien skal<br />

bygge på i fremtiden for at klare sig i<br />

den globale konkurrence.<br />

Det ville Træets Kompetenceformidling<br />

forsøge at kaste lys over ved en<br />

konference i Silkeborg i marts.<br />

Udfordringer på kryds og tværs<br />

Direktør Leif Nygaard fra Invita bød<br />

som formand for Træets Uddannelser<br />

velkommen til deltagerne, der desværre<br />

ikke rummede så mange af de<br />

producenter, som skal bruge kompetencerne.<br />

Da det også handler om design,<br />

var det også ærgerligt, at der ikke<br />

var fl ere repræsentanter fra landets<br />

designskoler, som givetvis ville kunne<br />

have bidraget med input.<br />

– Det drejer sig om at se globaliseringen<br />

som en mulighed og åbne dørene i virksomhederne<br />

for kompetencer udefra.<br />

Omviklede lister og profi ler til<br />

Inventar- og møbelindustrien<br />

Køkken- og skabsindustrien<br />

Byggeindustrien<br />

www.abeco.dk<br />

Vakuumpumper<br />

Lavtrykskompressorer<br />

Sidekanalblæsere<br />

www.rtpumps.dk<br />

e-mail: rtpumpsdk@rtpumps.com<br />

+45 59 44 40 50<br />

Kun på den måde kan viden gøres til nyttige<br />

kompetencer for virksomhederne.<br />

Det gælder også designkompetencen,<br />

der blev meget omtalt dagen igennem.<br />

Se muligheder i stedet for trusler<br />

I sin velkomst fokuserede Leif Nygaard<br />

også på interne problemer, hvor mellemlederne<br />

kan være en stopklods for udviklingen,<br />

da de kan opfatte både eksterne<br />

rådgivere og evt. nyansatte som konkurrenter<br />

til deres position i organisationen.<br />

- De ser altså trusler i stedet for muligheder<br />

for udvikling af sig selv og virksomheden.<br />

Sidst så Leif Nygaard også den begrænsede<br />

uddannelse af træingeniører som<br />

et stort problem for branchen, hvor han<br />

foreslog et evt. samarbejde med andre<br />

lande. Det er også globalisering.<br />

Snakker man globalisering, er Danmark<br />

dog også et stort land, da det er problematisk<br />

i øjeblikket at få fyldt 90 praktiksteder<br />

i Jylland med praktikanter, som<br />

fi ndes på Sjælland, men som ikke fl ytter<br />

sig til Jylland for et praktikophold!<br />

Fremtidsbaseret idéudvikling<br />

Til at styre deltagerne igennem dagen<br />

havde projektleder Lisbeth Bøggild<br />

hyret Anne Skare Nielsen og Liselotte<br />

Lyngsø fra FutureNavigator.<br />

De arbejder med fremtidsbaseret idéudvikling<br />

med udgangspunkt i den<br />

mulige og den ønskelige fremtid, som<br />

de bevæger sig ud i for at forandre nutiden<br />

til det bedre.<br />

Det belystes bl.a. med et eksempel om<br />

en frø, der, hvis den kommer ned i en<br />

gryde med koldt vand og der tændes<br />

under gryden, vil blive liggende i vandet<br />

til det er så varmt, at den dør.<br />

Derimod vil frøen hoppe op med det<br />

samme, hvis den smides ned i det kogende<br />

vand. Og det er måske et meget<br />

godt billede, som alle kan lære af.<br />

Anne Skare Nielsen talte om, at der måske<br />

mangler en fælles vision for alle branchens<br />

aktører fra uddannelse til industri.<br />

Alle bør efter hver arbejdsdag kunne<br />

sige: - Yes jeg har gjort en forskel i dag -<br />

og i morgen vil jeg gøre endnu én.<br />

Det kræver selvfølgelig nytænkning,<br />

men gennem begrebet »kreativ destruktion«<br />

fortalte hun, hvordan man<br />

bør identifi cere branchens holdning<br />

og tage det eksisterende som kan<br />

være med til at løse denne opgave og<br />

kaste resten bort - altså uden at smide<br />

barnet ud med badevandet.<br />

Ingen så gorillaen<br />

At det er svært at se andet end det,<br />

man bliver bedt om eller kender, kan<br />

dog være en vanskelig ting - altså tænke<br />

ud af boksen.<br />

Deltagerne blev forevist en fi lm med<br />

tre sorte og tre hvide, der spillede bold.<br />

Vi skulle så tælle, hvor mange gange i<br />

løbet af fi lmens 29 sekunder bolden<br />

blev afl everet mellem de hvide.<br />

Det var der lidt forskellige opfattelser<br />

af, men hvad ingen lagde mærke til<br />

var, at der på et tidspunkt kom en person<br />

ind i billedet iført gorilla kostume.<br />

Vores fokus var jo et andet sted.<br />

Vidste deltagerne det ikke, så ved vi nu,<br />

at det er svært at se det uventede. Det<br />

gælder også i andre sammenhænge. 80<br />

procent af de handlinger, der vil ske inden<br />

for et år, ved man ikke, at man ikke<br />

ved. Det er altså svært at se aben!<br />

Mere information om<br />

industrien til skolerne<br />

Der tales meget om at sikre tilgangen<br />

til industrien. Et af de store problemer<br />

for branchen er klart den manglende<br />

viden hos vejlederne i grundskolen,<br />

men også hvordan man får gjort attraktionsværdien<br />

større.<br />

Det kan gøres ved at forsøge at undersøge,<br />

hvad som giver mening for de<br />

unge, der står overfor et valg, så man<br />

får gjort branchen attraktiv. De fl este,<br />

der kommer på skolerne i dag vælger<br />

tømrer-uddannelsen.<br />

Det gør de pga. drømmen om det frie<br />

liv som selvstændig med en kassevogn,<br />

som fl ere af deltagerne udtrykte det.<br />

Men kan det også skyldes, at lærere og<br />

vejlederne på skolerne trækker de unge<br />

i den retning, da det er egen interesse,<br />

var et andet spørgsmål.<br />

34 Træ- & Møbelindustri | nr. 4 | maj 2006


Hos uddannelserne stiller det også krav om de bedste lærere.<br />

Der skal måske være bonus til lærerne for at skabe gode<br />

medarbejdere? Lære de studerende ekstra gennem spændende<br />

og udfordrende opgaver, som er forskellig fra dem,<br />

man selv løste på skolen, men med udgangspunkt i nutiden.<br />

Måske kan der også her fyldes viden på om, hvordan de<br />

unge kan være med til at udvikle nye produkter i samarbejde<br />

med designere med den viden, de erhverver sig via uddannelse.<br />

På den måde kan indholdet i uddannelsen måske<br />

gøres mere tidssvarende.<br />

Hvordan gøres branchen attraktiv<br />

Er branchen ikke tiltrækkende nok for de unge, må man<br />

spørge, hvad som skal til for at gøre branchen attraktiv? De<br />

unge er og bliver fremover en knap ressource i industrien,<br />

samtidig med at de er en attraktiv målgruppe. Hvordan kan<br />

det give mening for dagens unge at komme til træindustrien?<br />

Her kan man igen overveje at anvende nogle af de begreber,<br />

som giver mening for de unge i dag, som f.eks. design.<br />

Der kunne måske etableres samarbejde med nogle af<br />

landets designskoler om tværfaglige projekter.<br />

Det kan også være, at branchen skal til at sætte nye standarder<br />

for en industri for at skabe synlighed. Det kræver selvfølgelig<br />

begejstring, entusiasme og nysgerrighed hos nogle,<br />

der vil tage føringen. Begrebet en træmand skal måske omdefi<br />

neres til at være sjov, sporty og trendy, men også være<br />

med til at åbenbare en række valgmuligheder for de unge<br />

om videreuddannelsesmuligheder inden for branchen, så<br />

de ikke ved valget skal tro, det er 50 år ved en maskine.<br />

Flere muligheder gennem tilbud om traineeophold, lederuddannelse<br />

til medarbejderne osv. kan være en vej. Man<br />

skal også i branchen turde ansætte nogen, der er klogere<br />

end en selv, som det blev fremført.<br />

Et eksempel på ændringen er et fl yttefi rma, der har gjort op<br />

med fortidens billede af en fl yttemand, som en tyk mand, der<br />

sveder og drikker øl. De har ansat unge sporty typer, der lugter<br />

lidt af sex og drikker mineralvand. Hvordan kan vi gøre noget<br />

tilsvarende for at tiltrække unge til træindustrien?<br />

Mig og fremtiden<br />

Det er oprindeligt titlen på en fi lm af og med Woody Allan,<br />

men for deltagerne på konferencen en opgave om at tegne<br />

træindustrien i dag og et forslag til et billede i 2015. Der var<br />

generel enighed om i grupperne, at billedet af i dag var en<br />

lidt ældre mand, der selv havde etableret virksomheden og<br />

klarede alt selv, som det altid havde været. I min gruppe var<br />

det afbilledet som en gammeldags kommode.<br />

I 2015 var billedet mere en med en videregående økonomisk<br />

uddannelse, der sammen med en med en god træbaggrund<br />

kørte virksomheden. Det sker ved hjælp af nogle ansvarlige<br />

i organisationen for de forskellige funktionsområder - afbilledet<br />

som en »stjernemedarbejder«, og man betjener sig i<br />

stor udstrækning af eksterne eksperter. Samtidig så man<br />

nogle meget store enheder omgivet af en lang række små<br />

virksomheder, der havde deres specialer, og som måske var<br />

underleverandører til de store.<br />

Hvorfor fl ytter vi os ikke?<br />

Deltagerne var enige om, at der skulle udvikling til. Til at synlig-<br />

Træ- & Møbelindustri | nr. 4 | maj 2006<br />

gøre hvorfor der så ikke er sket noget, blev der gennemført en<br />

»negativ brainstorm«. Den havde til hensigt at forklare, hvorfor<br />

der ikke sker noget, når alle kan se der er udfordringer.<br />

Resultatet af den negative brainstorm var gamle kendinge<br />

som intet initiativ, nogen gjorde ikke noget, al forandring er<br />

positiv, når bare ikke den går ud over en selv, manglende<br />

fælles fodslaw, manglende strategi, manglende mod osv.<br />

Det næste spørgsmål, som Liselotte Lyngsø stillede var så:<br />

- Er der noget vi ikke kan gøre noget ved? Og det selvfølgelige<br />

svar er NEJ!<br />

Hvordan fl ytter vi os så?<br />

Lisbeth Bøggild skal efter dagens mange input i gang med<br />

at samle op de mange bolde for at få skabt grundlag for<br />

branchen til at skabe noget originalt, der har sjæl, er det<br />

bedste og paskram.<br />

Der kom megen input og bl.a. talte man om en model, som<br />

TEKO havde skabt med udgangspunkt i tekstilindustrien.<br />

Her uddanner man folk til industrien, som så skal suppleres<br />

med den viden som de uddannede fra designskolerne kan<br />

bidrage med. Men også koblet med personer med en mere<br />

merkantil tilgang, så design og forretningsudvikling kobles<br />

til at være noget ganske naturligt for træindustrien.<br />

Den første opgave bliver nok at identifi cere, de personer<br />

som skal være med til at skabe forandringerne, hvorefter der<br />

så billedligt talt skal fyldes i bussen, som skal køre branchen<br />

ind i fremtiden for at skabe en spændende branche for alle<br />

på sigt. Der ligger en stor udfordring forude og som dagen<br />

også viste: det kræver, at alle løfter i fl ok. ■<br />

TRÆFONDEN ER STIFTETI1986AFCENTRALFORENINGEN AF SNEDKERMESTRE OG MØBELPRODUCENTER I DANMARK<br />

Træfonden støtter viden, vækst og internationalisering<br />

rettet mod træ- og møbelindustrien.<br />

www.traefonden.dk<br />

35<br />

Nyt fra fra Træets Arbejdsgiverforening<br />

træhuse<br />

• TRÆFONDEN ER STIFTETI1986AFCENTRALFORENINGENAFSNEDKERMESTREOG MØBELPRODUCENTER I DANMARK •


Nyt fra Træets Arbejdsgiverforening<br />

Træindustriens uddannelsessekretariater fl ytter<br />

For at sikre den bedste ressourceudnyttelse<br />

og kvalitet i forhold til uddannelsesudbuddet<br />

er Forbundet Træ-Industri-Byg<br />

(TIB) og Træets Ar bejdsgiverforening<br />

(TA) blevet enige om at<br />

arbejde for en sammenlægning af<br />

træindustriens uddannelsessekretariater<br />

sammen med øvrige uddannelsesaktiviteter<br />

inden for træ- og møbelindustrien.<br />

Beslutningen er truff et på grundlag af<br />

en samlet vurdering af mulighederne<br />

for bedst at realisere branchens behov.<br />

TIB og TA er derfor blevet enige om, at<br />

etablere et fælles Træ- og Møbelindustriens<br />

Kompetencecenter med placering<br />

i Herning i løbet af sidste kvartal i<br />

2006.<br />

Møbelproducenter fra Italien, Tyskland,<br />

Belgien, Spanien og Slovakiet<br />

arbejder for tiden på, at EU indfører<br />

straftold på kinesiske polstermøbler.<br />

Initiativet er primært baseret på den<br />

vækst i import til EU fra Kina som polstermøbelområdet<br />

har oplevet gennem<br />

de seneste år.<br />

Kompetencecenter i Herning<br />

Træ- og Møbelindustriens Kompetencecenter<br />

vil blandt andet skulle<br />

varetage de funktioner, der organisatorisk<br />

ligger i sekretariatet for Træindustriens<br />

Uddannelser og Træets Efteruddannelser<br />

i København. Hertil<br />

kommer opsøgende uddannelsesarbejde,<br />

der i dag varetages i regi af<br />

Træets Kompetenceformidling i Herning<br />

og af uddannelsesaktiviteter,<br />

der i dag udføres i TIB og i TA.<br />

En lang række detaljer er endnu ikke<br />

fastlagt, men TIB og TA er nu enige om<br />

den overordnede målsætning om geografi<br />

sk placering og samling af en<br />

række uddannelsesaktiviteter inden<br />

for træ- og møbelindustrien.<br />

TIB og TA vil fortsat satse på en udvik-<br />

Straftold på kinesiske polstermøbler<br />

TA bakker ikke dette<br />

initiativ op, da foreningen<br />

frygter, at<br />

en straftold på møbler<br />

fra Kina vil ramme<br />

de danske producenter,<br />

der får<br />

produceret halvfabrikata eller hele<br />

Kronprinsesse Mary uddeler designprisen<br />

Træ- og møbelindustriens<br />

årsdag kommer i år i<br />

superligaen, når H.K.H.<br />

Kronprinsesse Mary<br />

besøger årsdagen for at<br />

uddele årets Designpris<br />

Årets Designkonkurrence »Fremtidens<br />

møbel - døgnfl ue eller klassiker?« blev<br />

skudt i gang, kort tid efter at rådhusklokkerne<br />

havde ringet ind til det nye<br />

år 2006.<br />

Årets Designkonkurrence modtog<br />

frem til den 17. marts 85 gode og<br />

kompetente designforslag. Designju-<br />

ling af maskinsnedkeruddannelsen og<br />

de kortere produktionsassistentuddannelser,<br />

som på relativt kort tid har<br />

opnået god søgning og en pæn modtagelse<br />

af de uddannelsessøgende og<br />

virksomhederne.<br />

Maskinsnedkere i Skive<br />

Med den nye organisering og placering<br />

af uddannelsessekretariaterne<br />

forventer TIB og TA, at der ud over en<br />

bedre ressourceudnyttelse også opnås<br />

et endnu bedre samspil mellem de<br />

uddannelsessøgende, virksomhederne<br />

og uddannelsesinstitutionerne.<br />

TIB og TA bakker fortsat op om Skive<br />

Tekniske Skole som det toneangivende<br />

uddannelsessted for maskinsnedkere.<br />

pf<br />

møbler i Kina. Tal fra Danmarks import<br />

af polstermøbler fra Kina viser, at Kina<br />

ikke har så stor en dominans som i resten<br />

af EU.<br />

TA følger dog arbejdet og hører gerne<br />

fra medlemmer, der oplever uregelmæssigheder<br />

på markedet.<br />

Christian J. Kofod<br />

ryen udvalgte den 20. marts 10 designløsninger<br />

til finalen. De 10 finalister<br />

skal nu inden den 26. maj,<br />

udarbejde en prototype af designløsningen.<br />

Til forskel for sidste år vil der i år, udover<br />

vinderen som får 75.000 kroner,<br />

også blive valgt en nummer to som får<br />

50.000,- kroner og en nummer tre som<br />

får 25.000,- kroner. De tre prisvindere<br />

vil blive valgt blandt de ti fi nalister, når<br />

Designjuryen den 1. juni mødes for anden<br />

gang hos DI.<br />

På Træ- og møbelindustriens Årsdag i<br />

Vejle den 8. juni, vil prototyper af de ti<br />

fi nalister blive præsenteret og udstillet.<br />

Vi har i år fået den store ære, at<br />

H.K.H. Kronprinsesse Mary besøger<br />

årsdagen for at uddele de tre designpriser.<br />

Kim Böhmert<br />

36 Træ- & Møbelindustri | nr. 4 | maj 2006


TIMI fl ytter fokus<br />

Med undertitlen<br />

Træbranchens Temadage<br />

signaleres der færre<br />

maskiner, men masser af<br />

nyskabelser og faglig<br />

inspiration til<br />

træindustrien og<br />

træhåndværket, når<br />

TIMI 2006 afholdes i<br />

Fredericia Messecenter<br />

fra den 3. til 6. oktober.<br />

- Den tid er forbi, hvor TIMI-messen<br />

var identisk med lange, arbejdende<br />

maskingader, der blev præsenteret for<br />

busfulde af træindustriens medarbejdere.<br />

Ordene er Jan Friches, adm. direktør<br />

for Fredericia Messecenter, og han<br />

fortsætter:<br />

- I dag er verden jo ikke kun produkternes<br />

tekniske specifi kationer, mestren<br />

af håndværk og produktionskapacitet.<br />

Det handler nu meget mere om at<br />

sætte fokus på innovation, processer,<br />

design og kompetencer. Derfor bør<br />

fagmesserne - herunder også TIMI -<br />

sigte mere målrettet på kundernes ak-<br />

tuelle behov, der er meget andet end<br />

blot ønsket om at se maskiner.<br />

Efter trange tider, konkurser og udfl<br />

agning blandt producenterne og<br />

strukturforandringer og virksomhedssammenlægninger<br />

hos maskin- og<br />

udstyrsleverandørerne undergår messen<br />

nu betydelige forandringer. På<br />

begge sider er de største blevet få, og<br />

de store færre. Men vækstlaget er der<br />

stadig - og det er innovation, design<br />

og udvikling som sammen med præsentation<br />

af maskiner og udstyr bliver<br />

den 21. TIMI-messes grundlag. Men for<br />

færre beslutningstagere.<br />

Fuld opbakning<br />

Messecentrets direktør er dog overbevist<br />

om, at der også i årene fremover<br />

vil være et fagligt mødested for træbranchen<br />

på kalenderen i samarbejde<br />

med VOV og SMT - de to medarrangerende<br />

brancheforeninger - og gerne<br />

suppleret med nye interessegrupper<br />

som for eksempel træbranchens underleverandører,<br />

for hvilke der stiftes<br />

en klub i forbindelse med dette års<br />

messe.<br />

- Når der er en TIMI-messe, bakker vi<br />

som forening 100 procent op om begivenheden.<br />

Det er vores klare overbevisning,<br />

at branchen fortsat bør have<br />

sit eget udstillingsvindue, og på dansk<br />

grund er der ikke noget alternativ til<br />

TIMI, siger Klaus Stampe Pedersen,<br />

formand for VOV - Brancheforeningen<br />

Værktøj og Værktøjsmaskiner.<br />

- Vi kan dog konstatere, at nogle af vores<br />

medlemmer vælger at sidde over,<br />

når det gælder dette års messe, hvilket<br />

betyder, at messen ikke i så høj grad<br />

som tidligere vil være præget af de<br />

store stande med komplette maskingader,<br />

men i stedet vil der blive<br />

Savsmuld og spåner<br />

suppleres med Træbranchens<br />

Temadage,<br />

så de besøgende fra<br />

træindustrien og træhåndværket<br />

vil kunne<br />

få masser af faglig viden<br />

og inspiration<br />

med hjem fra TIMI<br />

2006.<br />

fokuseret på udvalgte nyheder inden<br />

for udstyr, tilbehør og materialer samt<br />

nye løsninger og viden til træindustrien<br />

og træhåndværket, uddyber VOVformanden.<br />

- Det »tunge« industrimesse-image<br />

med primær fokus på maskiner får med<br />

Træbranchens Temadage et løft med<br />

fl ere faglige indslag som supplement til<br />

den traditionelle messepræsentation,<br />

supplerer Niels-Erik Lundvig, formand<br />

for SMT - Sammenslutningen af Maskinfabrikanter<br />

for Træindustrien.<br />

- Vi befi nder os i en branche i rivende<br />

udvikling og forandring - både på udbyder-<br />

og brugersiden - og dette vil<br />

naturligvis også afspejle sig på TIMImesserne.<br />

Men med tilførelsen af en<br />

række nye tiltag understreger vi, at<br />

TIMI er - og fortsat vil være - træbranchens<br />

faglige forum, slutter maskinfabrikanternes<br />

formand.<br />

100 udstillere er på plads<br />

Op imod hundrede udstillere har indtil<br />

videre fulgt opfordringen fra Fredericia<br />

Messecenter om at fokusere på visning<br />

af nyheder på årets TIMI-messe,<br />

der bl.a. vil rumme to store fællesstande<br />

med fi rmaer, som beskæftiger sig<br />

med underleverandørarbejde inden<br />

for træ- og møbelindustrien. Et tiltag<br />

der koordineres af Center for Underleverandører.<br />

Dette område suppleres med en konference<br />

om det at være eller bruge underleverandører<br />

inden for træ- og møbelindustrien,<br />

og helt i tråd hermed vil<br />

en Underleverandørklub se dagens lys<br />

på messen - et initiativ som Træets Arbejdsgiverforening<br />

(TA) står bag.<br />

Blandt de øvrige elementer i Træbranchens<br />

Temadage kan nævnes danmarksmesterskaber<br />

for møbel- og maskinsnedkerlærlinge,<br />

nostalgihjørne<br />

med arbejdende trædrejere og trækunst,<br />

ErhvervsBladets live interviews i<br />

»arenaen«, udstilling af vindere fra TA’s<br />

designkonkurrence, Træcentrets forskerdag,<br />

TA’s designklubmøde, udstillerindslag<br />

på »arenaen« samt Hot Spot<br />

med eksponering af messens nyheder.<br />

Læs mere på www.timi.dk.<br />

pf<br />

Træ- & Møbelindustri | nr. 4 | maj 2006<br />

37<br />

TIMI<br />

træhuse


Udstilliger Udstillinger & & messer Messer<br />

2006<br />

16.-20. maj 2006<br />

Xylexpo, Milano, Italien<br />

Efi mall<br />

Tlf. +39 02 8921 0246<br />

Fax +39 02 2859 009<br />

info@xylexpo.com<br />

www.xylexpo.com<br />

13.-16. juni 2006<br />

ZOW Madrid, Spanien<br />

SURVEY (D)<br />

Tlf. +49 521 965 330<br />

Fax +49 521 122559<br />

info@survey.info<br />

www.zow.info<br />

6.-10. august 2006<br />

WCTE 2006 - World<br />

Conference on Timber<br />

Engineering, Oregon,<br />

USA<br />

Conference Secretariat<br />

Tlf. +1 541 737-6443<br />

Fax +1 541 737-9315<br />

Jamie.legore@<br />

oregonstate.edu<br />

http://oregonstate.edu/<br />

conferences/wcte2006<br />

23.-26. august 2006<br />

Trä & Teknik, Göteborg,<br />

Sverige<br />

Svenska Mässan<br />

Tlf. +46 31 708 8000<br />

Fax +46 31 16 03 30<br />

www.swefair.se<br />

Naverland 35<br />

2600 Glostrup<br />

Telefon 43 24 26 28<br />

Fax 43 24 26 26<br />

www.techmedia.dk/trae<br />

LEDELSE<br />

Adm. dir. Steen Dragø Andersen<br />

Direktør Peter Christensen<br />

7.-9. september 2006<br />

Det Danske Træhus<br />

2006, Taastrup<br />

Teknologisk Institut - Træ<br />

Tlf. 7220 2315<br />

Fax 7220 2330<br />

www.teknologisk.<br />

dk/17536<br />

11.-14. september 2006<br />

ZOW Shanghai, Kina<br />

SURVEY (D)<br />

Tlf. +49 521 965 330<br />

Fax +49 521 122559<br />

info@survey.info<br />

www.zow.info<br />

13.-16. september 2006<br />

BalticBuild 2006,<br />

St. Petersburg, Rusland<br />

PrimExpo Ltd<br />

Tlf. +7 812 380 60 04<br />

Fax +7 812 380 60 01<br />

build@primexpo.ru<br />

www.balticbuild.ru<br />

14.-16. september 2006<br />

Building Exhibition<br />

2006, Dublin, Irland<br />

Irish Services Ltd<br />

Tlf. +353 1 288 8821<br />

Fax +353 1 288 3127<br />

mary@exhibitionsireland.<br />

com<br />

www.<br />

irishbuildingexhibition.<br />

com<br />

TRÆ- & MØBELINDUSTRI’s FORMÅL<br />

· Formidle kompetent, aktuel og nyttig viden<br />

for hele træ-, møbel- og byggeindustrien med<br />

fokus på mennesker, maskiner og materialer.<br />

· Fremme anvendelsen af træ og trærelaterede<br />

materialer.<br />

· Fremme anvendelsen af ny teknologi.<br />

· Fremme branchens produkters funktion og<br />

design.<br />

· Skabe bred forståelse for branchens<br />

interesser og synspunkter.<br />

· Være et godt medlemsblad for Træets<br />

Arbejdsgiverforening.<br />

Bladet har således til formål at fremme og formidle<br />

den faglige viden, der er en forudsætning<br />

for branchens fremgang, konkurrenceevne og<br />

indtjening.<br />

16.-22. september 2006<br />

Focus Küche & Bad,<br />

Tyskland<br />

SURVEY<br />

Tlf. +49 521 965 330<br />

Fax +49 521 122559<br />

info@survey.info<br />

www.zow.info<br />

18.-23. september 2006<br />

FIM 2006, Valencia,<br />

Spanien<br />

Feria Valencia<br />

Tlf. +34 96 3861 100<br />

Fax +34 96 3636 111<br />

feriavalencia@<br />

feriavalencia.com<br />

www.feriavalencia.com<br />

20.-23. september 2006<br />

Wood & uPVC Machinery<br />

Exhibition 2006, Dublin,<br />

Irland<br />

Irish Services Ltd<br />

Tlf. +353 1 288 8821<br />

Fax +353 1 288 3127<br />

info@exhibitionsireland.com<br />

www.<br />

woodmachineryexhibition.<br />

com<br />

21.-24. september 2006<br />

Boligdrømme for Alle,<br />

Herning<br />

Messecenter Herning/<br />

TV2 Charlie<br />

Tlf. 9926 9926<br />

Fax 9926 9900<br />

mch@messecenter.dk<br />

www.bdfa.dk<br />

REDAKTØR (ansvarshavende)<br />

Peter Friis<br />

Tlf. 43 24 26 16 · Fax 43 24 26 26<br />

E-mail: pf@techmedia.dk<br />

FAGREDAKTION<br />

Træets Arbejdsgiverforening<br />

Branchedirektør<br />

Lasse Jensen<br />

1787 København V<br />

Tlf. 33 77 34 34 · Fax 33 77 38 30<br />

E-mail: lj@di.dk<br />

www.ta.di.dk<br />

Projektleder, Nordiske Træbyer<br />

Per Tutein Brenøe<br />

Mobil 21 28 23 43<br />

E-mail: pertutein@hotmail.com<br />

Direktør, Hyllinge 2002<br />

Ib Hansen Rd.<br />

Tlf. 55 44 41 71 · Fax 55 45 50 15<br />

E-mail: dk@hyllinge-design.com<br />

Direktør, Design Business Group ApS<br />

Lars Rygaard<br />

Mobil 20 16 58 06<br />

E-mail: lry@d-b-g.dk<br />

BLADSEKRETÆR<br />

Pia Nielsen<br />

E-mail: pia.nielsen@techmedia.dk<br />

3.-6. oktober 2006<br />

TIMI 2006, Fredericia<br />

Dr. Margrethe Hallen<br />

Tlf. 7592 2566<br />

Fax 7593 2149<br />

dmh@dmh.dk<br />

www.dmh.dk<br />

8.-11. oktober 2006<br />

W6 - working with wood,<br />

NEC, Birmingham,<br />

England<br />

WMSA Events Ltd<br />

Tlf. +44 1629 826999<br />

Fax +44 1629 826997<br />

info@w6exhibition.com<br />

www.w6exhibition.com<br />

9.-12. oktober 2006<br />

Construtec, Madrid,<br />

Spanien<br />

Ifema<br />

Tlf. +34 91 722 3000<br />

Fax +34 91 722 5795<br />

construtec@ifema.es<br />

www.ifema.es<br />

18.-21. oktober 2006<br />

ZOW Pordenone, Italien<br />

SURVEY (D)<br />

Tlf. +49 521 965 330<br />

Fax +49 521 122559<br />

info@survey.info<br />

www.zow.info<br />

26.-28. oktober 2006<br />

Pragoligna/Tooltec,<br />

Prag, Tjekkiet<br />

Incheba Praha<br />

Tlf. +420 220 103 464<br />

Fax +420 233 376 376 444<br />

m.smatova@incheba.cz<br />

www.incheba.cz<br />

20.-22. november 2006<br />

Intelligent Building<br />

Middle East, Manama,<br />

Bahrain<br />

Strauss & Partnere<br />

Tlf. 70 20 21 81<br />

Fax 70 20 21 82<br />

mail@strausspartner.com<br />

www.strausspartner.com<br />

LAYOUT<br />

Heidi Krüger og Trine Plass<br />

ANNONCER<br />

Finn Anker Jensen<br />

fi nn.jensen@techmedia.dk<br />

Tlf. 43 24 26 47 · Fax 43 24 26 26<br />

ANNONCEPRODUKTION<br />

Trine Plass<br />

tp@techmedia.dk<br />

Tlf. 43 24 26 12 · Fax 43 24 26 90<br />

ABONNEMENT<br />

Mogens Olsen: Tlf. 43 24 26 91<br />

Mariann Hulkvist: Tlf. 43 24 26 41<br />

E-mail: abonnement@techmedia.dk<br />

OPLAG<br />

6.875 stk.<br />

PRODUKTION<br />

TechMedia a/s<br />

TRYK<br />

P.J. Schmidt Grafi sk produktion<br />

UDKOMMER<br />

10 gange om året<br />

ISSN 1901-256X<br />

Eftertryk af bladets redaktionelle artikler er forbudt. Citater fra Træ Nyt<br />

skal ske med tydelig kildeangivelse. Enhver form for gengivelse af artikler,<br />

herunder illustrationer, forudsætter ud giverens skriftlige tilladelse. Redaktionen<br />

kan ikke påtage sig ansvaret for materiale, der indsendes uopfordret.<br />

USA: Huson European Media - Tel.: +1 408 879 6666<br />

USA, New York: Huson International Media - Tel.: +1 212 268 3344<br />

Switzerland & Liechtenstein: Mediall Werbung - Tel.: +41 56 44 21 440<br />

38 Træ- & Møbelindustri | nr. 1 | februar 2006<br />

2007<br />

15.-21. januar<br />

imm cologne, Køln,<br />

Tyskland<br />

Intermess (DK)<br />

Tlf. 45 50 56 55<br />

Fax 45 50 50 27<br />

info@intermess.dk<br />

www.intermess.dk<br />

26. februar – 1. marts<br />

ZOW 2007 Tyskland, Bad<br />

Salzufl en, Tyskland<br />

Survey - Marketing &<br />

Consulting GmbH<br />

Tlf. +49 521 965 330<br />

Fax +49 521 9653 366<br />

dps@surveymafo.de<br />

www.zow.info


Firma Nyt<br />

Produkttilpasning<br />

i Hammel<br />

Hammel Møbelfabrik har det seneste<br />

års tid strammet op på sin profi l og viste<br />

resultaterne på messerne i Køln og<br />

Birmingham.<br />

- Responsen på vore tiltag er overordentlig<br />

positiv, og derfor brugte vi<br />

også årets to første messer til yderligere<br />

at teste nogle ideer og muligheder,<br />

fortæller adm. direktør Safak Suner.<br />

Han konkluderer, at tilbagemeldingerne<br />

er yderst positive, og dermed bekræfter<br />

de nye tiltag.<br />

Hammel-fabrikken vil i løbet af foråret<br />

lancere en ny, italiensk inspireret møbelserie<br />

til den moderne forbruger.<br />

Samtidig vil der ske en række bearbejdninger<br />

af de eksisterende serier,<br />

f.eks. Mistral, Zense og Rondo.<br />

Værk på udstillingen<br />

Honey I’m Home<br />

præmieret<br />

Statens Kunstfonds udvalg for Kunsthåndværk<br />

og Design har præmieret det<br />

rumlige værk »Between Private and Public:<br />

Interiør i dialog«, der vises på udstillingen<br />

Honey I’m Home i Dansk Design Center<br />

(omtalt i Træ- & Møbelindustri nr. 3).<br />

Værket er resultatet af et samarbejde<br />

mellem Center for Designforskning og<br />

de unge designere Stine Lindberg<br />

Osther, Mette Kargo Hvid, Tine K. Heüser<br />

og Camilla Kjær Christensen. Med<br />

præmieringen følger et beløb på<br />

25.000 kroner til designerne.<br />

Værket består af fi re elementer: skillevæg<br />

af rosetter, svævende gyngestol,<br />

strikket hørpuf og fi re lampekugler<br />

uden ledning.<br />

De fi re elementer refererer til klassiske<br />

boligtraditioner og til traditionelle håndarbejdssteknikker<br />

og -motiver, samtidig<br />

med at de giver individuelle, nyskabende<br />

bud på temaet hjemlighed.<br />

Udstillingen Honey I’m Home vises i<br />

Dansk Design Center i København til<br />

den 18. juni.<br />

Træ- & Møbelindustri | nr. 4 | maj 2006<br />

Ventilationsfi rma<br />

etablerer sig i Sorø<br />

I efteråret 2003 ansatte a-vent a/s Anders<br />

Rosager til at stå for den nyetablerede<br />

salgsafdeling på Sjælland.<br />

- Vi har vundet så godt fodfæste, at det<br />

nu er tiden at etablere sig mere permanent,<br />

siger salgsleder Anders Rosager i<br />

forbindelse med, at man nu har oprettet<br />

et egentligt lager i Sorø.<br />

a-vent a/s har i mere end 40 år projekteret,<br />

dimensioneret, leveret, monteret og<br />

idriftsat anlæg inden for træ-, jern- og<br />

metal-, korn- og foderstof-, cement- og<br />

en lang række andre brancher. Virksomheden<br />

er datterselskab af JKF Industri<br />

A/S, der producerer fi ltre, ventilatorer,<br />

sluser, cykloner, rør og bøjninger.<br />

Læs mere på www.a-vent.com.<br />

Brugte maskiner<br />

Vi har et stort udvalg i gode<br />

brugte snedkerimaskiner.<br />

Se vores hjemmeside<br />

www.apmaskiner.dk<br />

eller rekvirer vores brugtliste<br />

Vi har også et stort program<br />

i nye snedkerimaskiner.<br />

Spånsug/ventilatiuon<br />

Vi projekterer, leverer, monterer og<br />

servicerer anlæg i alle størrelser.<br />

Brugte maskiner<br />

• Multisave 1 og 2-spindlet<br />

• Pakkeafkorteanlæg- NAMA med kædebane<br />

• Pakkeafkorter NAMA transportabel<br />

• Kompressorer – Stenhøj – FF<br />

• Køletørrer Euro Dry<br />

• Båndsav Griggio BS840, 7,5 kW.<br />

• Kløvbåndsav Meber BEST 950 18,5 kW.<br />

• Kløvbåndsav – BRENTA DK150<br />

• Flishuggere - BRUKS KLÖKNER<br />

• Kløvsave – ARI<br />

• Transportører - rullebaner m.m.<br />

• El-motorer: 7,5 - 110 kW<br />

• Savværksmaskiner m.m.<br />

• Savværksanlæg komplet<br />

Rekvirer vor lagerliste.<br />

Kontakt os for yderligere information eller besøg os på<br />

www.nama.dk<br />

Nama a/s<br />

Nørgaard Andersen<br />

Maskinfabrik<br />

25 års erfaring.<br />

Kontakt os for et uforbindende tilbud.<br />

Nissetvej 58 • 8600 Silkeborg<br />

Tlf. 86 87 74 00 • Fax 86 87 75 71<br />

DK-8766 Nørre-Snede<br />

t: +45 75 77 11 00<br />

www.nama.dk<br />

Træbearbejdningsmaskiner<br />

købes!<br />

Alt har interesse!<br />

Send pris, beskrivelse<br />

og eventuelt billeder<br />

af maskine på mail til<br />

Flemming Hansted<br />

mstakles@takas.lt<br />

www.medienosstakles.lt<br />

BRUGTE<br />

MASKINER<br />

- Mange som nye<br />

Til salg<br />

Afretter WADKIN<br />

- arb.bredde 230 mm.<br />

Afretter/høvl EMCO REX.<br />

Båndsav N.P.HANSEN.<br />

Bygningssav SCHEPPACH<br />

m/rullebord.<br />

Fræsemaskine m/rullebord<br />

CASADEI.<br />

Rundsav m/rullebord<br />

ALTENDORF F.45/3200.<br />

Tykkelseshøvl DORNBURG<br />

arb.bredde 600 mm.<br />

Tykkelseshøvl WADKIN<br />

arb.bredde 300 mm.<br />

Nye og brugte fuldkomb. maskiner.<br />

Masser af andre maskiner<br />

- spørg efter det De søger.<br />

Desuden skærende værktøjer,<br />

dørtvingere, skruetvingere,<br />

kugle/rullebukke, spånsugere o.m.a.<br />

MASKINER<br />

Tømrervænget 1-3 · Stenstrup Industri · 4700 Næstved<br />

Telefon 55 70 07 66<br />

Mandag-torsdag 7.30-16.00 · Fredag 7.30-13.30<br />

39<br />

Køb & salg


Maskinel Magasinpost ID 42073<br />

Afsender igennem:<br />

P.J. Schmidt PortoService - Postboks9490<br />

9490 Pandrup<br />

Vedr. abonnementsændringer<br />

kontakt venligst:<br />

TechMedia A/S - Naverland 35<br />

2600 Glostrup<br />

Tel.: 43 24 26 41 - 43 24 26 91

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!