Nr. 4 - Techmedia

techmedia.dk

Nr. 4 - Techmedia

NR. 4 MAJ 2006

Hurtig og

miljørigtig

lakering

NÅR DEN LILLE GNIST FÅR

ALVORLIGE KONSEKVENSER

TRÆET EFTERLIGNES

MED DE NYE PRINTTEKNIKKER

DET HELE SKAL KUNNE

FINDES PÅ XYLEXPO

HELE PROCESSEN FRA

RÅTRÆ TIL FÆRDIGT EMNE


Leder Indhold · nr. 4 · 2006 · 1. årgang

Made in Denmark er for mange lig

med kvalitet, design og udsprungne

bøgetræer.

Made in Denmark er et kvalitetsstempel,

som kan hjælpe køberne med at

vælge rigtigt, og giver varen øget værdi.

Made in Denmark er positiv markedsføring.

Nu barsler EU systemet med et forslag

om, at alle varer, der kommer ind fra

lande uden for EU, skal forsynes med

et såkaldt »oprindelseslandsmærke«.

Forslaget vækker undren hos Træets

Arbejdsgiverforening.

Men det bliver værre. For det er ikke

alle varer, der er omfattet af mærkningskravet.

Sammen med møblerne

er det: Sko, læder, tekstiler, smykker,

hæle, såler, håndtasker, keramik, børster,

koste og glas til køkkenbrug.

At fi nde en fællesnævner for alle disse

produkter vil jeg lade være op til læseren.

Men det er hovedrystende, at forslaget

er så snævert afgrænset.

Vores møbelindustri er på mange måder

mere globaliseret end mange af

vores europæiske konkurrenter. Mange

er allerede stærkt repræsenteret i

lande uden for EU, hvor der produceres

hel- og halvfabrikata, som afsættes

i hele verden, også i EU. Danske møbler,

der produceres uden for EU, vil i

fremtiden måske have et »Made in

China«-klistermærke på siden. Hvorfor

er det en god idé?

Dette forslag straff er globaliserede

virksomheder. At EU nu arbejder for, at

møbelindustrien hindres i at ekspandere

uden for EU’s grænser og dermed

Træ- & Møbelindustri | nr. 4 | maj 2006

Branchedirektør Lasse Jensen

Træets Arbejdsgiverforening

Not made in Europe

straff er globaliserede møbelindustrier

er bekymrende.

I stedet for at straff e »not-made in the

EU«-møbler burde EU arbejde for, at

vores varer kan afsættes frit over hele

verden uden at blive diskrimineret eller

udsat for barrierer.

EU burde arbejde for fri og ansvarlig

handel i stedet for at beskytte møbelindustrier,

der ikke formår at omstille

sig til den nye globaliserede virkelighed.

På samme måde kan vi ikke benytte

straftold overfor billige polstermøbler

fra Kina som vores kollegaer sydpå pt.

arbejder for.

Det er en kendsgerning, at den internationale

handel er stigende. Det har

den altid været, og det skal den blive

ved med.

Øget velstand får vi kun gennem øget

samhandel - og øget samhandel opnås

ikke ved at diskriminere andre landes

varer ved krav om mærkning eller

anvendelse af straftold.

Lad os hellere være det gode eksempel

og samtidig arbejde for, at vores

møbler får uhindret adgang til så mange

markeder som muligt.

Kun ved fortsat at udnytte de muligheder

som globalisering giver, er der

muligheder for en fortsat udbygning

af den danske møbelindustri.

En protektionistisk strategi er ikke en

global vinderstrategi, men en anakronisme

der ikke hører til 2006.

6 En positiv katastrofe

10 Når den lille gnist får katastrofale

konsekvenser

12 Alle typer træ kan efterlignes med de

nye printteknikker

14 Nu også fl ow-coat til slutbehandlingen

16 Det hele kan lakeres

18 Større innovationslyst efterlyses

22 Højere eff ektivitet i stolelakeringen

24 Inventarfabrik investerede i gasdrevet

IR tørring

26 Findes det - fi ndes det på Xylexpo

28 Fjerner støvet i alle hullerne

29 Italienske pudsere hos Kuni

30 Lakering af seks sider

32 Udstiller hele processen fra råtræ til

færdigt emne

34 Nyt fra Træets Arbejdsgiverforening

- Træ - og møbelindustrien i Danmark

er inde i en periode med store

forandringer

- Træindustriens uddannelsessekretariater

fl ytter

- Straftold på kinesiske polstermøbler

- Kronprinsesse Mary uddeler designprisen

37 Timi fl ytter fokus

38 Messer & Udstillinger

Efter fyrværkeriulykken i Seest måtte Skarefamilien

tage en alvorlig beslutning. Skulle de

holde op som fabrikanter eller bygge en ny

fabrik på bar mark. (Foto: Jørgen Jensen).

3


flotte vinduer

Det bemærkes når der er anvendt overfladebehandlingsprodukter

fra GORI. Og med introduktionen af 4 nye specialgrundere er

ingen træsorter for vanskelige. Anvendes de som en del af et

GORI overfladebehandlingssystem er der sikkerhed for en langtidsholdbar

løsning.


Grundere til specialformål omfatter nu

KNASTFORSEGLERE

ANTI-BLEED GRUNDERE

LÆRKETRÆSGRUNDER

HÅRDTTRÆSGRUNDER

MDF-SEALER

www.industry.dyrup.com

GORI ® is a registered trademark of Dyrup A/S

Copyright © Dyrup A/S - March 2006


Vinduer Lakering

Skare Byg har valgt en fabrik-i-fabrikken løsning. Firmaets vinduesafdeling producerer alle vinduer og døre til Seest og Kærfort husene. Ca. 10.000 emner om

året.

En positiv katastrofe

Tekst og foto: Jørgen Jensen

Efter fyrværkeriulykken i

Seest måtte Skare-familien

tage en alvorlig

beslutning. Skulle de holde

op som fabrikanter eller

bygge en ny fabrik på bar

mark

Ifølge en optimistisk direktør Gert Skare

fra Skare Byg A/S gør det ikke noget,

hvis det kølner lidt af i byggebranchen.

Firmaet har forrygende travlt med at

producere helårs- og fritidshuse til

især danske, der efterspørger kvalitetshuse

af træ. Husene markedsføres

som Seest Huse og Kærfort Huse og

leveres som færdige byggeelementer.

Men for et års tid siden var Gert Skare

knap så optimistisk - for at sige det

mildt. Det begyndte den 3. november

2004. Fabrikken lå i Seest industriområde

tæt ved den eksploderende fyrværkerifabrik

- og blev eksplosionsramt.

- Pludseligt kom der et kæmpe brag,

så brædderne væltede ned af hylderne

og computerne ned fra bordene. Vi

kiggede lidt på hinanden, gik ovenpå

for at se nærmere på branden i fyrværkerifabrikken

og alle de eksploderende

raketter. Så kom der et endnu større

brag, og hurtigt efter kom politiet og

råbte »væk, løb« - og så fl ygtede vi,

fortæller Gert Skare. Han var syv kilometer

væk, da det tredje og altødelæggende

brag kom.

Væk fra Seest - byg en ny fabrik

Skare Bygs fabrik var delvist ødelagt.

Tunge jerndragere fra den eksploderende

fyrværkerifabrik var fl øjet fl ere

hundrede meter gennem luften, før

de landede lige midt i produktionen.

En vinduesramme får påført imprægneringsvæske

i vådzonen. Fire dysebomme genererer så

meget »regnvejr«, at væsken kommer ind i alle

hjørner og fordybninger.

6

Træ- & Møbelindustri | nr. 4 | maj 2006


- Få dage senere ramte katastrofe

nummer to. Vi blev indkaldt til møde i

byrådssalen, hvor borgmesteren fortalte,

at kommunen ville nedlægge

Seest industriområde. Altså væk fra

området med fabrikken. Jeg kaldte

medarbejderne sammen og fortalte

dem, at vi ikke måtte være i Seest

mere. På ordrelisten var 70 huse, der

skulle opføres inden sommerferien

2005 - og vi havde kun en delvist ødelagt

fabrik at producere i. Hurtigt besluttede

jeg mig for at bygge en ny fabrik,

købte 4,2 ha industrijord i Kolding

Nord og gik i gang med at projektere,

fortæller Gert Skare.

Et lille års tid senere var den nye fabrik

klar til indfl ytning, og her i foråret

2006 er produktionen oppe på fulde

omdrejninger. De 70 huse i ordrebogen

blev produceret færdige i den

gamle fabrik, der blev lappet midlertidigt

sammen. Kun to huse blev leveret

to uger for sent, men det tog køberne

med tålmodighed. De forstod, hvilken

situation Skare Byg A/S var havnet i.

Intet er så slemt, at det

ikke er godt for noget

Den ny Skare Byg fabrik er opført, så


To dage per hus

Skare Bygs huse produceres

som væg- og inventarelementer

i en ordreproduktion. Kunderne

er private, der ønsker at

købe et nyt fritidshus - og som

har valgt Skare Byg på grund

af kvalitet og design.

- Vi bruger kun to dage på at

producere et hus, og vi leverer

efter, hvornår der er plads i ordrebogen.

Kunderne har i forvejen

en grund og køber et

nøglefærdigt hus hos os. Vi

sørger for byggetilladelsen og

udfører alt arbejdet med hjælp

fra underleverandører - og

som regel er huset indfl yt-

- Vi bruger kun to dage på at producere et helt hus, fortæller

fabrikant Gert Skare.

ningsklart seks til syv uger efter byggetilladelsen er på plads, fortæller direktør

Gert Skare.

Da den nye fabrik i Koldings nordlige industrikvarter skulle projekteres, valgte

Skare-familien de bedst mulige løsninger. Kun enkelte af de gamle maskiner

blev genbrugt, resten af maskinparken er ny. Det gælder også lakeringsanlægget

fra Prima-vent.

Skare Byg beskæftiger omkring 100 medarbejdere og producerer for tiden

ca. 130 huse om året.

Lakering


Lakering

Prima-vents lakeringsanlæg er udført med en

svingbar conveyorbom. Det betyder, at emnet

kan lakeres på begge sider, uden at sprøjtelakereren

skal fl ytte sig.

den opfylder tidens krav til rationel

produktion og logistik.

- Det er virkeligt noget, vi kan mærke i

dag. Det kører godt, og på grund af

alle de nye maskiner kan vi uden problemer

producere dobbelt så meget,

fortæller Gert Skare.

Turbulenserne efter fyrværkerikatastrofen

var voldsomme, men set i bakspejlet

mener Gert Skare, at katastrofen

har været positiv for Skare Byg.

- Det var en »god brand«, men det har

været hårdt at komme i gang igen, og

der var mange søvnløse nætter; men

økonomisk er vi landet med begge

ben på jorden. Vi kom igennem med

forsikringen og brugte af opsparede

midler, så i dag har vi en fabrik, hvor vi

ikke skylder mere, end vi gjorde i Seest.

Producerer alle vinduer selv

Skare Byg har valgt selv at producere

alle de døre og vinduer, der bruges i

husene - for tiden er det ca. 10.000

emner om året. Vinduerne fremstilles

af baltisk kernetræ og lakeres i tre omgange

i en Gori proces.

Først imprægneres med Gori 356, derefter

grundes med Gori 410 og til sidst

toplakeres med Gori 897. Mere end rigeligt

for at opfylde vinduesbranchens

standarder til overfl adebehandling af

vinduer.

Lakeringsanlægget kommer fra Primavent

A/S i Esbjerg og er skræddersyet

til opgaven. Delkomponenterne er

standard, men de er sat sammen for at

opfylde fabrikkens krav til fl eksibilitet

og logistik. Det ene øjeblik kører der

et lille toiletvindue igennem anlægget,

det andet et afdækningsbræt eller

en trappeside - det kræver fl eksibilitet.

Imprægneringen og grundingen påføres

i en fl owcoat proces i et særligt

afsnit af anlægget. Væsken pumpes

rundt i rørsystemet af en kraftig membranpumpe,

og fi re dysestokke genererer

en regnvejrslignende tilstand i

vådzonen. På den måde sikres det, at

væsken kommer ind i alle hjørner og

kanter. Conveyoren kører typisk med

en hastighed på to meter i minuttet,

men fl owcoat processen kan klare op

til 9-10 meter i minuttet uden problemer.

Smart boksløsning

med roterende bom

Efter påføringen kører emnerne ind i

tørrezonen, hvor imprægnerings-væsken/grunderen

tørrer ved ca. 30-35°C.

Efter 30-35 minutter i tørrezonen går vinduesrammerne

videre til montageafdelingen.

Tørringen varer ca. en time, hvorefter

emnerne toplakeres. Lakken påføres

manuelt i en sprøjteboks med rotation

af conveyorbommen.

Dvs. at operatøren står på et løftebord,

og når han er færdig med den ene side

af emnet (vinduet), trykker han på en

fodpedal, hvorefter conveyorbommen

roterer 180 grader. Så er det en smal

sag at lakere emnets anden side.

Salgschef Claus Bøttern fra Prima-vent

fortæller, at Prima-vent A/S er en af de

få leverandører af lakeringsanlæg,

hvor conveyorbommen kan rotere 180

grader.

- Det betyder, at én mand i én boks

kan toplakere begge sider af emnet

uden at skulle fl ytte sig. Produktiviteten

bliver større, og man skal ikke betale

for at have to bokse og to gange

ventilation kørende.

Én-boksløsningen betyder også, at

luftmængden kan reduceres med ca.

15.000 kubikmeter i timen svarende til

en årlig energibesparelse på 40-60.000

kroner, siger Claus Bøttern.


8 Træ- & Møbelindustri | nr. 4 | maj 2006


Næste

generation af

automatiske

sprøjtepistoler

ITW DeVilbiss - sprøjteudstyrsproducenten

med base i Bournemouth, England,

har lanceret en ny serie automatiske

sprøjtepistoler.

DeVilbiss Cobra1 er et nyt design, specialfremstillet

med henblik på barske

arbejdsforhold.

- Pistolen udnytter den seneste udvikling

af forstøvningsteknologien til at

give brugerne en omkostningseff ektiv

luftforstøvende sprøjtepistol med

mange unikke og patenterede funktioner

og fordele, lyder det fra den engelske

producent, der bl.a. fremhæver,

at et bredt sortiment af Trans Tech- og

konventionelle lufthætter giver den

bedste ydelse for alle typer materialer.

Et aftageligt SST-sprøjtehoved skal

sikre en hurtig og nem vedligeholdelse,

og væskestrømmen kan reguleres i

18 trin. Der er manuelle justeringsgreb

til uafhængig styring af vifte-,

forstøvnings- aftrækkerluft, hvilket er

vigtigt ved robot- og maskinpåføringer.

Pistolen kan anvendes til både vand-

og opløsningsmiddelbaserede materialer

DeVilbiss Cobra1 anvender lufthætter

og væskedyser fra de manuelle

Compact-sprøjtepistoler og har mange

reservedele til fælles med den

automatiske Viper-sprøjtepistol. Dette

skal mindske behovet for et dyrt reservedelslager.

DeVilbiss forhandles af i Danmark Enterprise

Danmark (tlf. 4913 9300).

Træ- & Møbelindustri | nr. 4 | maj 2006

Mød os på

Xylexpo · Hal 5

Stand S19 & T20

9

Lakering


Sikkerhed

Når den lille gnist får

katastrofale konsekvenser

Alle er forsikrede mod

ulykkernes konsekvenser,

men hvorfor ikke forsikre

sig mod at ulykken sker,

spørger sikkerhedsekspert

Hver eneste dag sker der mindst én

støveksplosion eller et forurenende

støvudslip på en produktionsvirksomhed

i Europa. Årsagen er lige så enkel,

som den er katastrofal; der opstår

glød- og gnistdannelse i produktionsanlægget.

Det er også et problem i træ- og møbelindustrien,

hvor fl ere og fl ere virksomheder

derfor fi nder det helt naturligt

at investere i et gnistslukningsanlæg

og dermed sikre sig mod skader på

medarbejdere, produktionsapparater

og bygninger.

Virksomheden SparkEx i Hobro har

igennem mange år arbejdet med

udvikling og produktion af sikkerhedsanlæg,

herunder individuelle

løsninger rettet mod virksomheder i

træ- og møbelindustrien, hvor materialerne

øger risikoen betragteligt.

Direktør Povl Hansen, påpeger, at enhver

virksomhed er økonomisk forsikret

mod konsekvenserne af en ulykke,

men hvorfor ikke sikre sig mod at ulykken

overhovedet sker?

- Én ting er jo erstatning i forbindelse

med ødelagte produktionsanlæg,

bygninger eller produktionstab - men

konsekvenserne for en virksomhed

rækker langt ud over det, fastslår han,

og nævner både risikoen for medar-

bejdere og det økonomiske aspekt i

forbindelse med tabte markedsandele

som følge af et langvarigt produktionsstop.

Krav fra forsikringsselskaber

- Med et gnistslukningsanlæg minimeres

risikoen for ulykker betragteligt.

Gnisterne, som er skyld i hovedparten

af ulykkerne, lokaliseres

hurtigt i anlægget, og slukkes inden,

de gør skade, fortæller Povl

Hansen.

- Det betyder også, at man i højere

grad kan presse virksomhedens produktionsanlæg

til det yderste uden at

forøge risikoen for brand eller andre

skader. Det er nemlig ofte, hvis et anlæg

kører i døgndrift, at skaderne

sker.

Et gnistslukningsanlæg er så effek-

10

Træ- & Møbelindustri | nr. 4 | maj 2006


tivt, at det efterhånden er blevet et krav fra flere og flere

forsikringsselskaber, før de siger ja til at forsikre en produktionsvirksomhed.

Er det ikke direkte et krav, kan der

ofte opnås store besparelser på forsikringspræmien ved at

investere i et gnistslukningsanlæg.

I tillæg til de økonomiske aspekter omkring forsikringerne,

sikkerheden for medarbejdere og de langvarige produktionsstop,

er der jo også det rent imagemæssige.

- Det klinger ikke specielt godt i branchen at gå på kompromis

med sikkerheden, fortæller Povl Hansen.

Øget sikkerhed og reducerede omkostninger

SparkEx, der i dag omfatter syv ansatte, har på det seneste

lagt et stort arbejde i at gøre sine anlæg både mere sikre,

enklere at installere, nemmere at udvide og ikke mindst billigere

for kunden.

De dansk udviklede gnistslukningsanlæg er ATEX-godkendt i

Danmark. ATEX implementeres via bekendtgørelser fra Arbejdstilsynet

og Beredskabsstyrelsen, hvor det handler om at

beskytte arbejdstagere bedst muligt mod eksplosionsfare.

For virksomhederne betyder det bl.a. øgede krav til udstyr,

dokumentation og arbejdsprocedurer for produktionsanlæg.

- Vi er gået forrest i Europa med at udvikle og tilbyde et system,

der er modulopbygget. Det reducerer etableringsomkostninger

med op til 30 procent og er generelt et meget

sikrere anlæg. Uanset strømsvigt, kabelbrud og lignende

sikrer det nye system overvågning hele døgnet, fortæller

Povl Hansen og fortsætter:

- Eventuelle fejl i produktionsanlægget vil hurtigt blive lokaliseret,

hvilket betyder at fejlene ofte kan løses i opstartsfasen.

Fleksible og

individuelle

løsninger

Povl Hansen påpeger

også vigtighed af at

tage udgangspunkt i

den enkelte virksomhed.

- Der er mange forskellige

typer virksomheder

i træ- og møbelindustrien,

men vi tager

ud og besøger både

store og små, og tager udgangspunkt i produktionsanlægget,

bygningerne og virksomhedens nuværende materiel.

Povl Hansen fastslår i samme forbindelse, at et gnistslukningsanlæg

på ingen måde er en dyr løsning for virksomheden.

- Sammenholdt med konsekvenserne af en eventuel ulykke,

og hvad virksomhederne ellers bruger af penge på sikkerhed,

så oplever vi heldigvis, at fl ere og fl ere virksomheder

fi nder det helt naturligt at investere i et af vores anlæg.

- Det er også i erkendelse af, at det jo ikke altid er hos naboen,

at ulykkerne sker, lyder det afslutningsvis fra Povl Hansen.

pf

Træ- & Møbelindustri | nr. 4 | maj 2006

BARGSTEDT

BRANDT

BÜTFERING

FRIZ

HOLZMA

HOMAG

LIGMATECH

TORWEGGE

WEEKE

WEINMANN

SCHULER

HOMAG -

Fremtiden starter her

Det glæder os at invitere Dem til

XYLEXPO. Kom og hør om HOMAGgruppens

innovative systemteknik til

økonomisk og effektiv træbearbejdning.

Hør om HOMAG-gruppens supermoderne

produktionsmetoder og

know-how og om vore messehøjdepunkter

så som simulationsteknik,

seriestørrelse 1, innovative metoder

til forarbejdning af letvægtsplader og

nye teknikker som f.eks. print line.

Rådfør Dem i det hele taget med os.

Vi glæder os til Deres besøg.

HOMAG Danmark A/S

Hjaltevej 12 · Skovby, 8464 Galten

Tlf. 86 94 60 00 · homag@homag-danmark.dk

XYLEXPO / Milano

Besøg os

16.-20. maj 2006

Hal 5 / Stand A01 – F30

11

Success med ét system

træhuse

© M+M (www.mm-networks.de) 04/06


Overflader

Print i stedet for finer

Alle typer træ kan

efterlignes med de nye

teknikker

At printe direkte på plademøblers

overfl ader som alternativ til at lægge

fi nér på, er stadig en relativ ny teknik

herhjemme.

Den bruges i udstrakt grad hos Club 8

Company, som i øjeblikket har succes

med boligbrandet BoConcept. Resultatet

er et meget naturtro print, der er

billigere end både fi nerede plader og

melamin.

BoConcept præsenteres i en række

nye butikker, der skyder op i mange

lande rundt om i hele verden, og forbrugerne

har taget godt imod Club 8

møblerne. Der bruges penge på boligindretning

som aldrig før og det mærkes

i Herningvirksomheden.

Optimeret produktionsapparat

Bag facaderne er der over de sidste år

arbejdet meget intenst på at køre produktionen

i stilling til den succes, man

oplever i dag.

- Vores produktion skal være så eff ektiv

som muligt og produktionsomkostningerne

skal være så små som

muligt, siger fabrikschef Ove Rytter,

der dog påpeger, at man ikke vil gå på

kompromis med kvaliteten.

En del af processen med nedbringelse

af produktionsomkostningerne har

været at investere i en eff ektivisering

af overfl adebehandlingen og herun-

der et printanlæg fra Cefl a-Sorbini, leveret

af LindLarsen.

Alle ikke synlige fl ader

Det væsentligste argument for investeringen

i printanlægget, der er bygget

ind i virksomhedens eksisterende

lakgade, var prisen sammenlignet

med fi nérpålægning.

- Og vi kunne jo se, at printteknikken

skød op som paddehatte i landene

omkring os, fortæller Ove Rytter.

På Club 8 Company bruges printteknikken

på de overfl ader, der ikke er direkte

synlige, fx undersiden af bordplader

og hylder samt indersiden af

skabe, kommoder, skænke mv.

Det er næsten umuligt at se forskel på,

om det er en printet overfl ade i valnød,

eller om det er en fi nér, man ser

på.

- Vi ønsker at bevare den fornemmelse

af ægte træ, som forbrugerne vægter

højt, på alle ydre fl ader af møblerne.

De printede overfl ader på indersiden

fuldender et fl ot, færdigt indtryk.

Skab din egen overfl ade

Printteknikken giver mulighed for at designe

netop den overfl ade, som man

måtte ønske. Alle typer træ kan efterlignes,

og de kan fx gøres knastfri og fri for

aftegninger efter årringe og dermed

give det meget ensartede udseende,

som fl ere efterspørger netop nu.

Vil man have et smart billede, grafi ske

fi gurer eller lignende, kan det også

lade sig gøre - der er frit valg.

Hos Club 8 Company beklædes den

ene side og evt. kanterne af pladeemnet

med fi nér på traditionel vis. Den

anden side af pladerne beklædes med

papir for ikke at få spænding i pladen,

så den krummer.

Herefter sendes emnet gennem lakgaden,

hvor den får primer, grundlak,

printlag og toplak, som hærdes med

UV - og emnet er færdigt.

Ove Rytter mener, at printteknikken

har et godt potentiale til at blive endnu

større herhjemme som alternativ til

beklædning med fi nér, melamin osv.

- Omkostningerne er jo kun det halve

af fi nér og man opnår en fl ot fi nish på

sine produkter, slutter Ove Rytter.

pf

12 Træ- & Møbelindustri | nr. 4 | maj 2006


www.wagner-group.dk INTRODUKTION

Stabil lille”Kraftkarl”!

Stærke fordele

Wagner Spraytech Scandinavia A/S er et 100% ejet datterselskab

af Wagner International koncernen, der er blandt de førende

udbydere af udstyr til overfladebehandling med datterselskaber

over hele verden.

Wagners produktprogram dækker hele spektret - fra små professionelle

sprøjteanlæg til komplette automatiske industrianlæg.

• Alsidig, prisbillig løsning

• Farveførende dele

i rustfrit stål eller Teflon ®

• Minimal vedligeholdelse

= økonomisk i drift

• Få komponenter

= mindre slid

• CE-certificeret

Wagner 22-18 S - ny, pneumatisk stempelpumpe

Rekvirer brochure og priser på tlf. 4227 1818

eller mail: wagner@wagner-group.dk

Fås i 6 varianter - til

konkurrencedygtige priser!

Vælg vægbeslag, stander eller vogn

– i Airless eller Aircoat version.

Hvad Wagner ved om overfladebehandling er værd at vide...

Wagner’s udfarende serviceteknikere

dækker hele Danmark.

Wagner Spraytech Scandinavia A/S har ansvaret for den samlede

afsætning af koncernens produkter til de skandinaviske lande.

Hovedkontoret ligger centralt placeret i Brøndby tæt på motorindfaldsvejen

til København. Her findes bl.a. demonstrationslokaler,

lager, værksted, testcenter og undervisningsfaciliteter.

Vi følger ikke udviklingen.

Vi leder den.

Wagner Spraytech Scandinavia A/S, Kornmarksvej 26, 2605 Brøndby

Tlf. 43 27 18 18, Fax 43 43 05 28, E-mail: wagner@wagner-group.dk


Flow-coat

Hårdttræsimportør med 70 års erfaring

I april etableredes A/S Global Timber i

Højbjerg ved Århus som ny importør

af både europæisk og oversøisk hårdttræ.

Men selv om fi rmaet er nyt, er indehavere

og medarbejdere gamle

kendinge i branchen med mere end

70 års erfaring tilsammen.

Alle kommer fra ledende stillinger i Internationalt

Hårdttræ A/S, som for nylig

kom ind under DLH gruppen ved

den store fusion mellem DLH og det

svejtsiske træfi rma tt Timber Group.

Lars Munch Christensen startede sin

karriere inden for træ- og fi nér i 1960

og har lige siden været beskæftiget i

branchen i ind- og udland. Efter at

have arbejdet i Vestafrika i seks år

grundlagde han i 1974 Internationalt

Hårdttræ A/S og førte det frem til at

være en af de førende importører af

hårdttræ fra hele verden.

Hurtigere og billigere

lakering af vinduerne

uden at slække på

kvaliteten

Trævinduer og døre kan færdigbehandles

i en ny type fl ow-coat anlæg.

Systemet blev demonstreret på Fensterbau-Frontale

i Nürnberg i marts.

Der er tale om videreudviklingen af en

gammel idé, oplyses det fra anlægsleverandøren

Range & Heine, der herhjemme

repræsenteres af G.A. Hansen

A/S. Udviklingsarbejdet er foregået i

samarbejde med lakfabrikken Remmers.

- Og med det nye anlæg kan vi sænke

produktionsomkostningerne væsentligt

i forhold til air-less sprøjtning med

dyre robot- og billedscreeningsprogrammer,

fortæller Villy Pedersen fra

Remmers Danmark.

Air-less dyser på vippearm

Range & Heine har via en vippearms-

Sammen med kollegaerne Kasper

Fredsted og Peter Bæk har Lars Munch

Christensen nu startet selskabet A/S

Global Timber, hvor også en anden

tidligere kollega, Anders Bitzer går

med som ansat. Alle har de hver deres

specialer inden for handelen med

hårdttræ. Det vil derfor være muligt at

dække de fl este behov. I første omgang

satses der på salg til gulv-, køkken-,

dør- og vinduesindustrien samt

salg til forhandlere.

Kendte og mindre kendte

træsorter fra hele verden

Global Timber er et selvstændigt

dansk fi rma, uafhængig af de store

koncerner, og målsætningen er at sætte

kunden i højsædet og satse på kvalitet

og levering til tiden.

- Dette er muligt gennem opbakning

fra nogle af verden største og mest seriøse

producenter af hårdttræ, fortæller

Lars Munch Christensen.

- Producenter, som ikke umiddelbart

vil være størst i hele verden, men som

er store i den verdensdel, de producerer

i, og som frem for alt følger lovgivningen

og er kvalitetsbevidste.

Navnet Global er meget dækkende, da

der hentes varer i hele verden. Bl.a. leveres

samtlige træsorter fra Vestafrika,

som Sipo og Sapele til vinduesindustrien,

men også mindre kendte træsorter

som fx Bilinga, Wenge, Doussie

og Zebrano.

Fra Sydamerika tilbydes Jatoba, Ipé,

Cumaru samt en række mindre kendte

træsorter med eller uden FSC certifi -

kat.

Fra Asien tilbydes bl.a. de bedste kvaliteter

i Meranti og Merbau. Teak er en

Nu også fl ow-coat til slutbehandlingen

Af Peter Friis

H.J. Preuss fra Remmers GmbH konstaterer, at

der ikke er dråber, samt at den forøgede mængde

maling i hjørnesamlingerne dækker perfekt.

konstruktion udviklet det kendte fl owcoat

princip til at kunne bruges til slutbehandling

med Aidol Induline

produkterne fra Remmers.

Til slutbehandling er der i stedet for

overrisling monteret air-less dyser på

vippearmen. Det nødvendige tryk fås

via pumpe.

- Herved bevares de store fordele fra

fl ow-coat anlæggene, påpeger Villy

Pedersen, og oplyser, at der også kan

monteres »farvespyd«, for at gøre det

lettere at skifte farve.

- Specielt ved stort forbrug af en farve

som fx RAL 9010, er dette fl ow-coat

anlæg med slutbehandling en stor fordel.

Mindre overspray og ensartet

lagtykkelse i hjørnerne

Aidol Induline produkterne, kan påføres

i en lagtykkelse på op til 225 m

vådlagtykkelse. Villy Pedersen mener,

at dette er en stor fordel sammenlignet

med eksempelvis air-less og elektrostatisk

påføring.

Færdig behandling via fl ow-coat giver

ifølge Remmers tekniske chef H.J.

Preuss samtidig en omkostningsreduktion

på grund af betydelig mindre

overspray samt forbedring af lagtykkelse

i hjørnerne på vinduerne.

- Og Remmers produkterne har selv

14 Træ- & Møbelindustri | nr. 4 | maj 2006


vigtig træsort i sortimentet. Dels original

Burma Teak, men også Teak fra

plantager i Afrika og Mellemamerika.

Fra Nordamerika leveres Hvideg, Ask,

Kirsebær og Valnød m.m. Endelig leveres

Eg, Bøg og Ask i både blokvarer,

kantskåret samt emner fra europæiske

kvalitetssavværker.

Certifi cering er blevet det store modeord

i handelen med træ og især i handelen

med tropisk træ. Desværre fi ndes

der i dag alt for få skove i troperne,

der er certifi ceret. Det meste certifi cerede

træ kommer fra de tempererede

områder.

- Ikke desto mindre er vi FSC og PEFC

certifi ceret og følger udviklingen tæt

og vil gøre en proaktiv indsats for at

øge salget af certifi ceret træ, slutter

Lars Munch Christensen.

pf

Trævinduer og døre kan færdigbehandles i en ny

type fl ow-coat anlæg.

efter otte timer i fl ow-coat anlægget

den samme viskositet, supplerer Villy

Pedersen.

Han oplyser, at Remmers både tilbyder

traditionelle vandbaserede og vandbaserede

UV produkter (dækkende) til

fl ow-coat med 10 års RSG garanti. Altså

intet opfølgende malearbejde i

mindst 10 år på vinduer og døre.

På Nürnberg messen præsenterede

Remmers også vandbaserede UV produkter

i klarlak til trævinduer med 10

års RSG garanti.


Træ- & Møbelindustri | nr. 4 | maj 2006

Flex Trim ® A/S

Hedelund 28 • DK-Glyngøre

Tel.: 9676 0128 • www.flex-trim.com

“Brikettering”

- hvorfor ikke tjene på sit restaffald?

Co.Ma.Fer Reinbold Ruf

For yderligere information og professionel rådgivning:

Når der kræves

noget ekstra

www.hhmaskiner.dk

Den hårdeste klarlak

speciel hård,

ekstrem ridsefast

Certificeret kvalitet

lysægte, svært antændelig,

EU indeklima TÜV-Toxproof

Til kvalitetslakering

i køkken, bad, hoteller, skibe

offentlige institutioner o.s.v.

Telefon: 96 31 47 00 - Telefax: 98 16 13 00

Storhaven 2 • 7100 Vejle

Tlf.: 76 400 200 • Fax: 76 400 208

e-mail: hh@hhmaskiner.dk

®

15

Flow-coat


Lak

Alle lakerede fl ader kan nu gøres magnetiske.

Det hele kan lakeres

Efter 20 år på markedet er

lakken stadig efterspurgt

En af byggestenene hos Zweihorn er

den traditionelle 2K PUR farvede lak

kaldet i Wigranit serien. Den er løbende

blevet videreudviklet i de 20 år, den

har været på markedet og producenten

garanterer farvede lakeringer i høj

PUR-lakken er blandt andet godkendt til brug i

køkkener.

kvalitet, især når der er behov for meget

stærke lakeringer.

PUR-lakken kan anvendes til indendørs

dækkende lakering på alle

gængse træ og træmaterialer. Også

jern, NE-metal og kunststof og MDF

plader i fugtige rum kan lakeres, når

man isolerer med en speciel isoleringsfiller.

Den farvede lak kan tones i næsten

alle farver, f.eks. efter RAL, NCS eller

egne farveprøver. Desuden kan der laves

specielle eff ekter som marmor,

krakelering eller dråber.

Hos den danske importør Flauenskjold

fremhæver man tillige let forarbejdning.

Der grundes som anført i det

tekniske datablad og efter tørring

fremstår Wigranit lakken med en silkeblank

fi nish.

- Ønsker man en ringfast fi nish, påfører

man en klarlak, lyder det hos Flauenskjold,

der anbefaler fl erlagsklarlakken

Crystallit, der kan vælges i ønsket

glansgrad.

Lakken er godkendt til levnedsmiddelsektoren

og har intet indhold af

opløselige tungmetaller. Den opfylder

de kemiske krav ved møbeloverfl ader

(DIN 68861/1B) og køkkenmøbeloverfl

ader (DIN 68930), og er Toxproof

mærket (emissionslave møbler).

Magneten hænger fast på træet

Zweihorn leverer også 2K grunderen

MagnetHaftFüller, der giver almindelige

træmaterialer en magnetisk effekt.

Efter grunding påfører man en

klassisk opbygning med farvet lak.

Fladen fungerer efter lakering som en

magnetvæg og bruges til opsætning

Den farvede PUR-lak kan tones i næsten alle farver,

f.eks. efter RAL, NCS eller egne farveprøver.

Desuden kan der laves specielle effekter som

marmor, krakelering eller dråber.

af sedler, tegninger osv. med magneter.

MagnetHaftFüller kan også benyttes

på tredimensionelle fl ader. Derfor kan

man nemt gøre fræsede kanter eller

CNC-bearbejdede træemner magnetiske.

Samtidig er den integrerede magnetfl

ade helt usynlig.

- Med den nye grunder får møbel- og

inventarfi rmaerne mange spændende

muligheder til rådighed, lyder det hos

Flauenskjold, der vurderer, at almindelige

væg- og magnettavler i konferencerum

eller kontorer bliver helt overfl

ødige.

Hvis en kunde alligevel vil have en

magnettavle til at hænge op, kan den

udformes i ethvert design.

pf

16 Træ- & Møbelindustri | nr. 4 | maj 2006


Teknos reducerer dit VOC-udslip…

Inden 2007 skal industriens VOC-udslip være

reduceret betydeligt. Teknos tilbyder i denne forbindelse

et tæt samarbejde omkring dette miljøspørgsmål

for at få defineret et evt. VOC-reduktionsbehov

i den enkelte virksomhed.

Efter fastlæggelse af VOC-reduktionsbehovet fortsætter

samarbejdet med vores tekniske eksperter

omkring valg af alternative malingssystemer, som

giver den ønskede VOC-reduktion.

VOC-Kalkulator

Produkt navn: Forbrug ltr. p.a. VOC-emission kg p.a.

TEKNOLAC Primer 2040 40.000 17.280

TEKNOLAC 2100 20.000 9.560

TEKNOSOLV 6000-7990 3.000 2.500

Total: 63.000 29.390

Reduktionsmål 2005: -3.448 kg

Reduktionsmål 2007: -12.095 kg

Træ- & Møbelindustri | nr. 4 | maj 2006

Teknos har igennem mange år investeret målrettet i

forskning og udvikling af mindre VOC-belastende malingssystemer

og er derfor i dag i stand til at tilbyde en række

forskellige malingsprodukter og systemer, som vil opfylde

VOC-direktivet samtidig med at de kvalitetsmæssigt er

fuldt på højde med de traditionelle malingstyper.

TEKNOCOAT ® AQUA

- Vandfortyndbare 1-komponent produkter

TEKNODUR ® AQUA

- Vandfortyndbare 2-komponent produkter

TEKNOLUX ® AQUA

- Vandfortyndbare UV-lakker

UVILUX ®

- 100% UV-lakker

Paint with Pride

Eksempler på mindre VOC-belastende malingssystemer

som erstatning for traditionelle syrehærdende systemer:

Lagtykkelse

g/m

VOC-udslip

2 g/m2 Traditionelt system

Syrehærdende Primer 1603 110 81

Syrehærdende Primer 1603 110 81

Syrehærdende Toplak 1633 100 64

Total 320 227

I Hybrid system

Teknocoat Aqua Primer 1875 110 3,4

Teknocoat Aqua Primer 1875 110 3,4

VOC-

Syrehærdende Toplak 1633 100 64,0

reduktion

Total 320 70,8 69%

II Vandigt system

Teknocoat Aqua Primer 1875 110 3,4

Teknocoat Aqua Primer 1875 110 3,4

VOC-

Aqua Coat 1878 100 2,4

reduktion

Total 320 9,2 96%

III Vandigt UV system

Teknolux Aqua 1427 80 4

VOC-

Teknolux Aqua 1427 80 4

reduktion

Total 160 8 96%

Ved hjælp af specifikt udviklede VOC-kalkulationsprogrammer kan

Teknos’ eksperter hurtigt og præcist fastsætte din virksomheds

nuværende VOC-udslip og beregne den nødvendige VOC-reduktion

frem mod år 2007.

2006-04

Kontakt Teknos A/S, Industrivej 19, DK-6580 Vamdrup, Tel.: +45 76 93 94 00, Fax: +45 76 93 95 08, www.teknos.com A012

17


Design

Større innovationslyst

efterlyses

Af Peter Friis

Vinderprojekt fra sidste

års designkonkurrence er

endnu ikke sat i

produktion

- Jeg vil selvfølgelig gerne have sat

skabet i produktion, lyder det fra Carlo

Volf fra Volf design i Lyngby.

Han vandt i 2005 Træets Arbejdsgiverforenings

Designkonkurrence med

skabet InsideOut.

- Der har da været lidt forespørgsler på

skabet, men rent produktionsmæssigt

er der ikke rigtig sket noget.

Carlo Volf mener, at det til dels er designernes

egen skyld, når deres pro-

GRAIN Wood System

Spån-kædetransportører

De ting, der pynter, kan

placeres, så de kan ses

ude fra.

GRAIN Maskinservice A/S

Tlf. 97740044 - WWW.GRAINWOOD.DK

dukter ikke kommer videre fra prototypestadiet.

- På designskolen lærer vi en masse

om at konstruere og udvikle spændende

design, men ikke noget om,

hvordan vi skal markedsføre os selv og

vores produkter.

- Der burde være et fag, som hedder

salg på studieplanen, men selv om vi

havde et sådant, tror jeg alligevel, der

skal mere til, før vi for alvor får sat gang

i produktionen af de mange nye spændende

designs.

Måske en udviklingsfond

Carlo Volf fortæller, at der er både

penge og hjælp at søge i udviklingsfasen

af et nyt design.

Vil gøre en forskel

Carlo Volf er dimitteret fra Danmarks

Designskole i 1997 og har altid

haft som drivende idé, at han

ville gøre en forskel.

Han er faktisk træt af de mange mere

eller mindre ligegyldige produkter

der ofte kommer på markedet.

- Et nyt produkt skal ikke kun være

pænt, men også opfylde en funktion.

Det er nemlig her et produkts

rigtige berettigelse ligger.

Blandt arbejderne fra Carlo Volfs

hånd kan udover skabet InsideOut

nævnes »Zip« - et klædeskab i tynd

aeroplanfi nér samt »Fineer Rug«

der er et tæppe syet i fi ner.

Carlo Volf er for nylig blevet portrætteret

i bogen »Den nye Generation«

skrevet af Palle Schmidt. I

bogen omtales han som »en af de

nye lovende designere« sammen

med 11 andre unge, talentfulde designere.

Bogen beskriver også designernes

arbejder og giver et

spændende indblik i de muligheder,

der kan opnås ved at arbejde

sammen med den nye generation

af designere i Danmark.

Skabet

kombinerer

fordelene ved

et lukket skab

og en åben

reol.

- Men jeg savner en fond eller lignende,

der kan hjælpe os til at komme videre

fra prototypen.

Han forestiller sig noget i retning af

barselsfonden, hvor arbejdsgiverne

sammen med staten indbetaler solidarisk

til en fælleskasse, der så står for

udbetalingerne.

- Jeg er helt på det rene med, at det er

risikabelt for den enkelte møbelfabrik

at kaste sig over et projekt med videreudvikling

af en prototype som InsideOut,

så den bliver klar til produktion,

markedsføring og salg.

Carlo Volf blev netop rost for at have

taget hensyn til moderne produktionsteknikker

i udviklingen af Inside-

Out. Men det er altså ikke nok til, at en

møbelfabrikant har turdet binde an

med det videre arbejde.

- Ved at have en design- og udviklingsfond

er jeg sikker på, at vi ville se mange

fl ere af de nye designs sat i produktion.

Det skulle i givet fald være muligt at

søge støtte til både produktionsmodning,

værktøjskonstruktion, CAD/CAM

og ikke mindst markedsføring.

- Hvordan konstruktionen helt præcist

skal være, ligger uden for mine evner,

men jeg er sikker på, at der fi ndes folk

i både Træets Arbejdsgiverforening

og i ministerierne, der kan opbygge en

velfungerende ordning, hvis der er

politisk vilje for at gennemføre det. Og

det bør der være.

Vi skal overleve på

nyudviklinger

Den danske træ- og møbelindustri kla-

18 Træ- & Møbelindustri | nr. 4 | maj 2006


Video interview

På www.techmedia.dk er en video

sekvens med Carlo Volf under titlen

»Design-prisen fra Træets Arbejdsgiverforening«.

rer sig generelt godt i konkurrencen

med udlandet, men der skal fortsat

satses på udvikling og design.

Carlo Volf mener derfor, at det er et

skift i den rigtige retning, når Træets

Arbejdsgiverforening har taget initiativ

til en designkonkurrence.

- Og ikke kun fordi jeg vandt, siger han

med et smil og fortsætter:

- Men fordi vi har brug for alle de incitamenter,

vi kan fi nde, for at få udviklet

nye og spændende produkter, der

kan sikre de danske møbelfabrikker i

fremtiden.

Carlo Volf har også skabt

Zip, der er et klædeskab i

tynd aeroplanfi nér med

lynlås.

De sidste års tiltag viser dog, at det

ikke er nok at blive præmieret i en konkurrence,

for at eksempelvis møblet

bliver sat i produktion.

Carlo Volf har ikke noget entydigt svar

på, hvordan en udviklingspulje eller

en designfond skal bygges op, men

han påpeger, at det er vigtigt med en

debat om emnet. Ikke mindst fordi der

er for få møbelfabrikanter, der satser

på ny design.

- En række at de mindre virksomheder

er godt fremme i skoene, men jeg savner

en større innovationslyst hos de

store møbelfabrikanter i Danmark,

slutter Carlo Volf.


Træ- & Møbelindustri | nr. 4 | maj 2006

Hårdttræ fra hele verden

nyt firma – gamle kendinge

Lars Munch Christensen Kasper Fredsted Peter Bæk Anders Bitzer

A/S Global Timber


Gennemprøvet system med Netek Gas Cat IR gaspaneler

til tørre boxe, linjer og conveyer systemer

Underleverandør til

køkken- og møbelindustrien

Vi producerer alle former for

massive møbeldele i alle træsorter

■ Fyldningslåger

■ Rammer

■ Skuffeforstykker

■ Sengegavle

Postboks 1825

Oddervej 202

DK-8270 Højbjerg

T :: +45 48 27 00 00

F :: +45 48 27 00 10

E :: mail@globaltimber.dk

Lavere energiforbrug (op til 80% reduktion)

Mindre forurening (op til 60 % reduktion)

Netek IR System A/S

Ny Havnevej 8 • DK-9550 Mariager

+45 9854 2388 • www.netek.dk

■ Pyntetoppe

til skabe

■ Møbelstel

■ CNC bearbejdning

Høj kvalitet • Store og minre mængder • Leveringssikkerhed

• Moderne maskinpark • Dygtige fagfolk • Fleksibilitet

Ring til os efter tilbud eller besøg!

Torupvej 20 . 7451 Sunds . Tlf. 97 14 21 22 . Fax 97 14 29 20

19

Design


GODE NYHEDER

TIL VORES KUNDER

April/maj 2006

Att: Den indkøbsansvarlige

Drejervej 2

DK - 7451 Sunds

Tel +45 97 14 14 11

Fax +45 97 14 14 86

www.unimerco.com

Pr. 15. maj 2006 gennemfører UNIMERCO væsentlige ændringer vedrørende prispolitik og

kreditbetingelser. Ændringerne skal medvirke til at styrke de skandinaviske virksomheders

konkurrenceevne på det globale marked. Det er en stor udfordring, men når vi står sammen,

kan vi løfte opgaven.

Ændringerne indebærer, at vi med virkning fra 15. maj 2006

1. omlægger alle vores priser til kvantumbaserede nettopriser

2. sænker priserne på vores egenproducerede specialværktøjer

3. fjerner tillæg for: modtagekontrol, minimumsgebyr og rabatbortfald ved småordrer

4. ændrer betalingsbetingelserne fra lb. måned + 30 dage til lb. måned + 15 dage

5. udvider vores værktøjsprogram til metalindustrien med hårdmetal vendeskær

6. udvider salgsorganisationen til fremover at bestå af salgsteknikere, optimeringsteknikere

og optimeringseksperter.

På siden overfor forklarer vi mere uddybende, hvad ændringerne i praksis betyder for dig. Vi har

desuden udarbejdet en vejledning med konkrete priseksempler og information om, hvordan du

får det maksimale ud af den nye prisstruktur. Bestil den på telefon 97 14 14 11 eller pr. email

umgroup@unimerco.com. Alternativt kan du downloade den på www.unimerco.com

Hvis du har spørgsmål til ændringerne eller ønsker personlig vejledning i, hvordan du bedst udnytter

de nye muligheder, så tøv ikke med at kontakte os. Vores interne salgsmedarbejdere og eksterne

salgsteknikere står også til rådighed. På den måde ønsker vi at tilbyde en grundig orientering om

ændringerne sammen med en individuel vejledning i forbindelse med disponering og indkøb.

Med dette totalleverandørkoncept, som omfatter både værktøjer, service og optimeringsrådgivning,

vil vi fra UNIMERCOs side bidrage til at skærpe skandinaviske virksomheders konkurrenceevne og

styrke deres proces-know-how, så produktion fortsat kan være rentabel i højtlønslande. Det er vores

håb, at disse nye tiltag vil styrke vores samhandel og gode samarbejde.

Med venlig hilsen

Kenneth Iversen

Adm. direktør

”Gennem mere end 40 år er det vores erfaring og oplevelse, at den største kilde

til ny viden og innovation er dygtige leverandører og krævende kunder. Vi tror,

at du vil få samme oplevelse, ved at vælge UNIMERCO som din totalleverandør.”


INFORMATION OM NYE TILTAG

PR. 15. MAJ 2006

1. Alle priser ændres til

kvantumbaserede nettopriser

UNIMERCO ønsker at tilbyde markedets mest

attraktive priser. Vores produktion er løbende

optimeret, og nu ønsker vi at fokusere på

logistik samt en række arbejdsgange og

procedurer i vores daglige drift. På den måde

kan vi reducere omkostningerne, sænke

priserne og derigennem lade vores kunder få

fordel af rationaliseringerne.

Nøglen til fortsat succes ligger i at gå bort fra

at ekspedere et meget stort antal små ordrer

til i stedet at gøre det attraktivt for vores

kunder at samle deres indkøb. Det er derfor, vi

pr. 15. maj 2006 ændrer alle priser til

kvantumbaserede nettopriser.

Ud over de lavere værktøjspriser, som den nye

prisstruktur inviterer til, får vores kunder

samtidig en række sidegevinster i form af

lettere hånd tering og lavere omkostninger i

forbindelse med bl.a. fragt, varemodtagelse,

indgangskontrol, påpladslægning, bogføring og

betaling. For slet ikke at nævne forenkling af

selve indkøbsprocessen.

Vi hæver priserne en smule ved køb af ét

styk men giver til gengæld store rabatter,

når der kommer mængder på. Allerede ved

køb af blot 4-5 enheder opnås store besparelser.

Det gælder altså om at planlægge sine

indkøb og i stedet afgive samlede ordrer.

Ekstra betaling skal kun erlægges, hvis man

bestiller ekstra arbejde eller ønsker en forkortet

leveringstid på nyproduktion eller RE•NEW ® .

Samme princip gælder ved indsendelse af

værktøj til slibning (RE•NEW ® ), hvor der

fremover også vil være en økonomisk fordel i

at indsende flere værktøjer samlet på færre

afhentninger.

Vi tilbyder altså lavere priser til de kunder, som

samler deres indkøb og dermed gør det muligt

at rationalisere – hos både UNIMERCO og

kunden selv.

www.unimerco.com

2. Prisnedsættelse på vores

egenproducerede specialværktøjer

UNIMERCO sænker priserne på vores

egenproduktion af specialværktøjer, både

belagte og ubelagte, samt på både hårdmetal-

og PCD(dia)-værktøjer.

Prisnedsættelsen er blevet gjort mulig på grund

af et omfattende rationaliseringsarbejde,

investering i en række nye bearbejdningscentre

og en række nye værktøjs valg samt ændring af

vores kalkulationsprincipper. Dette til trods for

de voldsomme prisstigninger på hårdmetal.

Der kan dog være enkeltområder, hvor priserne

går den anden vej.

3. Fjernelse af tillæg for:

modtagekontrol, minimumgebyr

og rabatbortfald ved småordrer

Ingen bryder sig om gebyrer, så derfor fjerner

UNIMERCO gebyrerne på en stribe ydelser.

Tilbage bliver kun fragt, transportforsikring og

emballageudgift.

4. Ændring af betalingsbetingelserne fra lb.

måned + 30 dage til lb. måned + 15 dage

Ændringen er nødvendig i vores bestræbelser

på at gøre priserne mere attraktive. UNIMERCO

sparer lidt kredittid og dermed renter, hvilket

medvirker til at finansiere prisnedsættelserne. Det

er en kreditbetingelse, som letter kundens arbejde,

fordi man kan nøjes med én månedlig betaling.

Nedsættelsen af kredittiden skal også bruges

til at finansiere større lagre af flere værktøjstyper,

så restordrer bliver sjældnere.

5. Udvidelse af værktøjsprogrammer til

metalindustrien med hårdmetalvendeskær

Fra april 2006 introducerer UNIMERCO et

vendeskærs program til metalbearbejdning.

Hårdmetalsvendeskærene er en absolut

nyskabelse, idet der er tale om såkaldte multimateriale

vendeskær. Altså vendeskær, som

kan bearbejde “alle” materialer og endda med

resultater, som er på linie med eller bedre end

dedikerede vendeskær udviklet til det enkelte

materiale. Det betyder samtidig, at hele programmet

består af under 100 varenumre, sammenlignet

med konkurrenternes flere tusinde.

UNIMERCO A/S • Drejervej 2 • DK-7451 Sunds • Tel. +45 97 14 14 11 • umgroup@unimerco.com

Virksomheder, der benytter vendeskær i

produktionen må som regel leve med, at en

meget stor del af produktionstiden er

uproduktiv, fordi det enorme vendeskærsudvalg

dels gør det tidskrævende at finde det rette

skær, dels gør det meget vanskeligt for

operatøren at vælge de rette maskinparametre,

og det går ud over både produktivitet og

kvalitet. De voldsomt mange vendeskær fører

ligeledes til meget store og spredte lagerbeholdninger

- altså for store indkøb, for store

lagre og en alt for høj risiko for ukurans.

UNIMERCOs multi-materiale vendeskær fra det

schweiziske firma Lamina Technologies kan

derimod bruges til bearbejdning af flere

materialer. Dermed er der meget produktionstid

og mange penge at spare.

Multi-materiale vendeskærene sælges også

efter den nye prisstruktur, det vil sige, at vi har

valgt at sælge dem billigere end markedets

øvrige vendeskær.

6. Salgsorganisationen udvides til fremover

at bestå af salgsteknikere, optimeringsteknikere

og optimeringseksperter

Vores erfarne og veluddannede salgsteknikere

vil også fremover aflægge kundebesøg og være

behjælpelige med anbefalinger og vejledning

omkring køb af de rette værktøjer og værktøjsløsninger

- naturligvis uden betaling. Desuden

etableres en stab af optimeringsteknikere, som

kan tilkaldes til optimeringsopgaver mod

timebetaling. Ydermere har vi et antal

op timeringseksperter, som man kan trække på

i de tilfælde, hvor opgaverne er så komplekse,

at der formentlig skal udvikles nye værktøjer

eller værktøjsløsninger. Også disse eksperter

arbejder mod timebetaling. Vi vil dog i de fleste

tilfælde kunne give en overslagspris.

Med disse tiltag ønsker vi at give vores kunder

de nødvendige redskaber til at kunne købe ind til

markedets mest attraktive priser og på den måde

styrke både konkurrenceevne og indtjening.


Møbler

Højere effektivitet i

stolelakeringen

Ombygning af nyere anlæg

sikrer hurtigere farveskift

og lakbesparelser

En fortsat stigende salgskurve for

Skovby Møbler betød, at virksomheden

i 2003 opførte en ny fabrik med et

komplet stolelakeringsanlæg. Lakanlægget

er baseret på to robotter, der

lakerer hver sin halvdel af stolen.

Der arbejdes blandt andet med vandfortyndbar

bejdse, sæbebehandling

samt grund- og toplak.

Problemer med at nå

ønsket effektivitet

Anlægget blev ved installationen

monteret med en løsning baseret på

luftforstøvende pistoler for bejdse

samt Airmix elektrostatpistoler. Der

blev valgt to pistoler for at opnå separering

af vandfortyndbare og opløsningsbaserede

lakker, idet der kørtes

med elektrostatisk opladning på

grund- og toplakken.

- Efter 1½ års produktion med det valgte

udstyr blev det klart, at leverandøren

af udstyret ikke var i stand til at få

udstyret til at lakere med den lovede

90 procent eff ektivitet, idet man kun

nåede 65 procent på de bedste produktionsdage,

fortæller Tommy Chri-

En pneumatisk styret lakregulator på robotarmen sikrer optimal trykindstilling.

stiansen fra Böll-Tec, der blev kontaktet

for at fi nde en løsningsmodel, som

kunne klare den ønskede eff ektivitet.

Efter grundigt studie af den bestående

produktionsmetode samt praktiske tests

valgte virksomheden et nyudviklet Sames

højrotations system understøttet af

et eff ektivt farveskifteanlæg samt et kraftfuldt

elektrostatisk opladningssystem.

Systemet blev monteret i sommerferien

sidste år.

Fuld effektivitet efter et par uger

Tommy Christiansen fortæller, at der

i forbindelse med installationen blev

anvendt så mange komponenter

Pistolerne er specielt udviklet til robotlakering og klarer både vand, bejdse, sæbe og syrehærdende lak.

som muligt fra det bestående anlæg.

- Disse blev så suppleret af vore egne

produkter som pumper, lakregulatorer,

pistoler, styring osv.

Efter en kort installationsperiode herunder

bl.a. omprogrammering af anlægsstyring

og robotter var Skovby så

klar til at lakere med det nye applikationsudstyr.

- Og udstyret kørte perfekt fra dag et

uden alle de sædvanlige stop, fortæller

Morten Andersen, der som projektingeniør

hos Skovby har stået for koordinering

mellem de implicerede parter.

- Efter blot 14 dages tilvænning var vo-

22 Træ- & Møbelindustri | nr. 4 | maj 2006


es medarbejdere klar til at jagte rekorder

på eff ektiviteten og vi nåede

130 procent efter kun tre uger.

Specielt udviklet til robotter

Hjertet i løsningen hos Skovby tager

udgangspunkt i to Sames højrotationspistoler

type PPH388R, som er specielt

udviklet til robotproduktion. Der

er monteret en pistol på hver robot,

hvilket betyder, at alle produkter skal

køres igennem én pistol.

- Og vand, bejdse, sæbe og syrehærdende

lak gennem samme pistol kræver

speciel hensyntagen under udviklingen

af softwaren, som styrer

farveskifteanlægget, påpeger Tommy

Christiansen.

Han forklarer, at lakken fremføres med

membranpumper. Selve forstøvningen

af lakken sker via klokken som roterer

rundt med op til 45.000 omdrejninger/min

med belastning. Herved

trækkes lakken i stykker ved hjælp af

centrifugalkraften.

Forstøvningen sker med

centrifugalkraft

- Da forstøvningen alene sker med

Træ- & Møbelindustri | nr. 4 | maj 2006

centrifugalkraft tilføres ingen eller

kun lidt energi til lakskyen, hvilket gør

systemet uovertruff en, når den elektrostatiske

eff ekt tilkobles systemet,

mener Tommy Christiansen, og uddyber:

- Derved sikres en ekstrem høj overførselsgrad

(virkningsgrad), hvilket

gør, at lakforbruget reduceres væsentlig

i forhold til traditionelle forstøvningssystemer.

Pistolen er udrustet med en speciel

Vortex kappe, som gør det muligt at

variere sprøjteviften fra 100-700 mm

med en 35 mm klokke.

Just-in-time produktion

I det tidligere anlæg tog et farveskifte

ca. 10-15 minutter, hvorfor man naturligvis

planlagde hver skift meget nøje.

Med det nye anlæg kan der skiftes

farve på ca. 60 sekunder på begge robotter.

Dette hurtige farveskifte gør,

at virksomheden nu kan producere

just-in-time.

- Så hvis de nede i montagen mangler

en speciel stoletype, bliver den kørt

med det samme på anlægget. Dette

har gjort vores produktion mere fl ek-

Opbygningen af lak-køkkenet er med til at sikre

lynhurtige farveskift.

sibel og mindre stressbetonet, fortæller

Morten Andersen.

Blandt de fordele, der er opnået med det

nye anlæg, nævner han udover eff ektivitetsforbedringen

bl.a. mindre personaleforbrug,

ca. 25 procent lakbesparelse

trods en højere laktykkelse og en bedre

overfl adefi nish på produkterne.

- Derudover har vi fået en højere driftssikkerhed

og en forenklet robotprogrammering,

slutter Morten Andersen.

pf

23

Møbler


Tørring

Hurtigere og

billigere laktørring

Inventarfabrik investerede

i gasdrevet IR tørring

Netek IR System A/S har specialiseret

sig i tørring af overfl ader og lover med

Gas Cat IR System reducering af både

tørretider og energiforbrug.

Ribu Inventarsnedkeri i Silkeborg er

en af de virksomheder, som har haft

glæde af løsningen. Virksomheden

producerer butiksinventar, kontormøbler,

apotekerinventar, bankinventar,

hotelindretning, køkkener,

borde, messestande og eksklusive

møbler.

- Vi arbejder som underleverandør til

forskellige indretningsfi rmaer, arkitekter

og til andre træproducenter, som

har underkapacitet eller som ønsker,

at vi kører deres specielle produktioner

fortæller direktør Knud Busk.

80 til 90 procent af vor produktion bliver

lakeret eller malet, hvorfor det er

vigtigt, at malerkabinen ikke bliver en

fl askehals.

- Det er vigtigt for os at opnå en eff ektiv

tørring, at bevare glansen i produkterne

og ikke skulle gå på kompromis

med kvaliteten, påpeger Knud Busk.

Købte ikke katten i sækken

I forsøgsfasen benyttede Silkeborgvirksomheden

en del af Netek’s testfaciliteter.

- Det var ganske fi nt, så vi kunne undgå

at købe katten i sækken, fortæller

Knud Busk, der også havde inddraget

lakleverandøren C. Flauenskjold til

hjælp i testfasen.

- På den måde følte vi os sikre på, at vi

gjorde det rigtige.

Samtidig med at virksomheden gennemførte

test på de forskellige materialer

og produkter, gjorde man notater

om, hvordan man opnåede de

bedste resultater.

- Det sparede os for en masse tid senere.

Da vi fi k leveret tørreboksen fra

Netek, var vi jo allerede godt på vej

med de erfaringer, vi havde gjort om-

kring tørretider, temperaturer og luftfugtigheden

fra testfasen.

Alle typer lak og maling

Der arbejdes med mange forskellige

typer lakker og maling i inventarsnedkeriet.

Lige fra gummilakker, PU lakker og

maling med højglans til almindelige

syrehærdende lakker og maling.

- Og ens for alle produkterne er at de

tørrer meget hurtigere, hvilket giver en

langt bedre logistik i vor malerkabine.

Knud Busk er ikke i tvivl om, at virk-

Gas Cat IR boksen hos Ribu Inventarsnedkeri har

nedsat tørretiderne væsentligt.

somheden har stor glæde af tørreanlægget,

og at der er mange fordele

ved det frem for lufttørring eller en almindelig

tørreovn.

- Det er dog vigtigt at have den del

med i billedet som hedder luftfugtighed,

hvis man ønsker ens tørring sommer

og vinter, påpeger Knud Busk.

Stor forskel på luftfugtigheden

Det er almindeligt kendt, at der er stor

forskel på luftfugtigheden sommer og

vinter, og at tørretiden på lakerede

overfl ader er væsentlig kortere om

sommeren.

- Selv om mange kender til denne

sammenhæng mellem luftfugtighed

og tørretid, er det dog stadig sjældent

at se, at der er en styret luftbefugtning

i male- og tørrekabinerne, fortæller direktør

Knud Rasmussen fra Netek IR

System A/S.

Han fortæller, at det nye Gas Cat IR System

kan reducere tørretiderne og

energiforbruget med 60 til 80 procent,

og samtidig afbrænde 30 til 65 procent

af emissionerne i tørrekabinen.

- Og det er et ekstra plus i denne tid,

hvor fl ere skal forholde sig til VOC direktivet.

På fabrikken i Mariager udføres der hver

uge tørretest på kundernes egne emner,

og med deltagelse af de pågældende

farve- og lakleverandører og med ultralydsbefugtning

fra Fynbo Klimateknik.

I den forbindelse bliver det gang på

gang bekræftet, at tørretiderne kan reduceres

meget markant. F.eks. er tørretiden

for syrehærdende grunder og

toplak 3 til 15 minutter. Vandige grunder

og toplakker kan tørres på samme

tider og vandige UV lakker kan komme

ned på 1 til 3 minutter plus afbinding.

Stor forskel på sommer og vinter

- Under disse tørretest mærker vi også,

at der er tydelig forskel på tørretiderne

sommer og vinter, påpeger Knud Rasmussen.

- Vi har vel ikke været så opmærksomme

på denne problemstilling tidligere,

da de opnåede forbedringer har været

så markante.

Han påpeger, at en forbedring jo også

hurtigt kan fl ytte fokus og rejse nye

spørgsmål, så som om man kan opnå

samme tørretider sommer og vinter,

hvornår hærdningen er tilendebragt,

hvor hurtigt efter der kan mellemslibes,

om overfl adekvaliteten kan forbedres

og om glansgraden kan holdes.

- Der er spørgsmål nok at tage fat på,

og vi er glade for at kunne give råd og

vejledning i processen med at få den

optimale overfl adebehandling slutter

Knud Rasmussen.

pf

24 Træ- & Møbelindustri | nr. 4 | maj 2006


Tørring

Hurtigere og

billigere laktørring

Inventarfabrik investerede

i gasdrevet IR tørring

Netek IR System A/S har specialiseret

sig i tørring af overfl ader og lover med

Gas Cat IR System reducering af både

tørretider og energiforbrug.

Ribu Inventarsnedkeri i Silkeborg er

en af de virksomheder, som har haft

glæde af løsningen. Virksomheden

producerer butiksinventar, kontormøbler,

apotekerinventar, bankinventar,

hotelindretning, køkkener,

borde, messestande og eksklusive

møbler.

- Vi arbejder som underleverandør til

forskellige indretningsfi rmaer, arkitekter

og til andre træproducenter, som

har underkapacitet eller som ønsker,

at vi kører deres specielle produktioner

fortæller direktør Knud Busk.

80 til 90 procent af vor produktion bliver

lakeret eller malet, hvorfor det er

vigtigt, at malerkabinen ikke bliver en

fl askehals.

- Det er vigtigt for os at opnå en eff ektiv

tørring, at bevare glansen i produkterne

og ikke skulle gå på kompromis

med kvaliteten, påpeger Knud Busk.

Købte ikke katten i sækken

I forsøgsfasen benyttede Silkeborgvirksomheden

en del af Netek’s testfaciliteter.

- Det var ganske fi nt, så vi kunne undgå

at købe katten i sækken, fortæller

Knud Busk, der også havde inddraget

lakleverandøren C. Flauenskjold til

hjælp i testfasen.

- På den måde følte vi os sikre på, at vi

gjorde det rigtige.

Samtidig med at virksomheden gennemførte

test på de forskellige materialer

og produkter, gjorde man notater

om, hvordan man opnåede de

bedste resultater.

- Det sparede os for en masse tid senere.

Da vi fi k leveret tørreboksen fra

Netek, var vi jo allerede godt på vej

med de erfaringer, vi havde gjort om-

kring tørretider, temperaturer og luftfugtigheden

fra testfasen.

Alle typer lak og maling

Der arbejdes med mange forskellige

typer lakker og maling i inventarsnedkeriet.

Lige fra gummilakker, PU lakker og

maling med højglans til almindelige

syrehærdende lakker og maling.

- Og ens for alle produkterne er at de

tørrer meget hurtigere, hvilket giver en

langt bedre logistik i vor malerkabine.

Knud Busk er ikke i tvivl om, at virk-

Gas Cat IR boksen hos Ribu Inventarsnedkeri har

nedsat tørretiderne væsentligt.

somheden har stor glæde af tørreanlægget,

og at der er mange fordele

ved det frem for lufttørring eller en almindelig

tørreovn.

- Det er dog vigtigt at have den del

med i billedet som hedder luftfugtighed,

hvis man ønsker ens tørring sommer

og vinter, påpeger Knud Busk.

Stor forskel på luftfugtigheden

Det er almindeligt kendt, at der er stor

forskel på luftfugtigheden sommer og

vinter, og at tørretiden på lakerede

overfl ader er væsentlig kortere om

sommeren.

- Selv om mange kender til denne

sammenhæng mellem luftfugtighed

og tørretid, er det dog stadig sjældent

at se, at der er en styret luftbefugtning

i male- og tørrekabinerne, fortæller direktør

Knud Rasmussen fra Netek IR

System A/S.

Han fortæller, at det nye Gas Cat IR System

kan reducere tørretiderne og

energiforbruget med 60 til 80 procent,

og samtidig afbrænde 30 til 65 procent

af emissionerne i tørrekabinen.

- Og det er et ekstra plus i denne tid,

hvor fl ere skal forholde sig til VOC direktivet.

På fabrikken i Mariager udføres der hver

uge tørretest på kundernes egne emner,

og med deltagelse af de pågældende

farve- og lakleverandører og med ultralydsbefugtning

fra Fynbo Klimateknik.

I den forbindelse bliver det gang på

gang bekræftet, at tørretiderne kan reduceres

meget markant. F.eks. er tørretiden

for syrehærdende grunder og

toplak 3 til 15 minutter. Vandige grunder

og toplakker kan tørres på samme

tider og vandige UV lakker kan komme

ned på 1 til 3 minutter plus afbinding.

Stor forskel på sommer og vinter

- Under disse tørretest mærker vi også,

at der er tydelig forskel på tørretiderne

sommer og vinter, påpeger Knud Rasmussen.

- Vi har vel ikke været så opmærksomme

på denne problemstilling tidligere,

da de opnåede forbedringer har været

så markante.

Han påpeger, at en forbedring jo også

hurtigt kan fl ytte fokus og rejse nye

spørgsmål, så som om man kan opnå

samme tørretider sommer og vinter,

hvornår hærdningen er tilendebragt,

hvor hurtigt efter der kan mellemslibes,

om overfl adekvaliteten kan forbedres

og om glansgraden kan holdes.

- Der er spørgsmål nok at tage fat på,

og vi er glade for at kunne give råd og

vejledning i processen med at få den

optimale overfl adebehandling slutter

Knud Rasmussen.

pf

24 Træ- & Møbelindustri | nr. 4 | maj 2006


Findes det - fi ndes det her

Af Peter Friis

Xylexpo 2006 afholdes i

Milano den 16. til 20. maj

sammen med Sasmil

- Hvis det fi ndes, skal det også kunne

fi ndes på Xylexpo. Det har været vores

helt klare mål forud for denne 20. udgave

af Xylexpo. Og det er lykkedes,

fastslår Paolo Zanibon, der er generalsekretær

for Xylexpo.

Som tidligere omtalt i Træ- & Møbelindustri

afholdes denne udgave af messen

sammen med Sasmil i det nye udstillingscenter

i Rho uden for Milano.

Her har man opbygget et center, der

sikrer både udstillere og besøgende

langt bedre service og ikke mindst

transportforhold end man havde mulighed

for i de gamle udstillingshaller

midt i Milano.

- Det nye Fiera Milano er uden tvivl et

af de mest avancerede og funktionelle

udstillingscentre i verden, mener Paolo

Zanibon. Han pointerer, at det passer

helt perfekt med de højteknologiske

løsninger, som udstillerne på

Xylexpo vil vise.

Ingen problemer med transport

Mange udtrykte frygt for lange transporttider,

da planerne om et udstillingscenter

uden for byen blev nævnt.

Men italienerne har rent faktisk gjort

det muligt, at nå det nye messecenter

på samme tid som man tidligere skulle

bruge på at komme gennem den

kaosagtige trafi k i midtbyen.

Det nye center ligger tæt på både motorveje,

jernbaner, lufthavne. Samtidig

har centret sin egen Metrostation,

hvilket betyder, at man kommer fra

centrum af Milano til udstillingen på

ca. 30 minutter.

Hvis man vælger at køre i sin egen bil

er der mere end 25.000 parkeringsplader

til rådighed.

- Jeg tror ikke, man kan fi nde et udstillingscenter

med en bedre placering

og en bedre logistik noget sted i verden,

sagde Paolo Zanibon på pressemødet

forud for dette års Xylexpo.

Han lagde i den forbindelse vægt på,

at selv om et messebesøg naturligvis

er hårdt arbejde det meste af dagen,

så udgør Milano den perfekte ramme

om de fritimer, der trods alt er for udstillere

og besøgende.

- Både arkitektonisk, kulturelt og underholdningsmæssigt

er det de færreste

byer i Europa, der kan byde på

mere, sagde han og nævnede bl.a.

Scala Operaen.

Et arrangement der

ikke kan undværes

Paolo Zanibon mener, at dette års

messe vil understrege, at Xylexpo/Sasmil

er et arrangement for den europæiske

træ- og møbelindustri der ikke

kan undværes.

- Og heldigvis er vi enige med mange

udstillere om dette.

Over 800 udstillere har fundet vej til

Milano og dækker til sammen over

80.000 netto kvadratmeter.

- Disse tal bringer os tilbage mod rekorddeltagelsen

i 2000 og 2002, og

jeg er ikke i tvivl om, at den store interesse

for at udstille afspejler den optimisme,

der spirer i træ- og møbelindustrien,

sagde Paolo Zanibon.

Han suppleredes af Ambrogio Delachi,

der er præsident for Acimall, den italienske

sammenslutning af fabrikanter

af udstyr og maskiner til træbearbejdning.

Han er tillige indehaver af Delmac

koncernen, som han etablerede i

1981.

Paolo Zanibon.

- Vi er helt på det rene med de store

ændringer, der er sket i træ- og møbelindustrien.

For os som maskinfabrikanter

betyder det, at vi må arbejde

hurtigere, investere og hele tiden sætte

os ind i kundernes ønsker og behov.

Kun på den måde kan vi sikre vores

egen og vore kunders overlevelse på

det globale marked.

- Og på dette års Xylexpo vil vi vise, at

26 Træ- & Møbelindustri | nr. 4 | maj 2006


maskiner med »made in Italy« mærket

er blandt de absolut førende, når det

drejer sig om at sikre den fremtidige

konkurrenceevne.

Tilbehør og halvfabrikata

Xylexpo gennemføres også i 2006

samtidig med Sasmil, der ofte er blevet

kaldt det italienske svar på interzum.

- Kombinationen med beslag og halvfabrikata

til møbelindustrien og udstillingen

af maskinerne er optimal, mener

Cosmit præsident Rosario Messina.

- Ikke mindst fordi vi taler om en kvalitetsmesse

med kvalitetsmaskiner og

kvalitetskomponenter, der målrettet

satser på besøgende, der fremstiller

kvalitetsprodukter.

Den senest afholdte Sasmil var bestemt

ikke nogen succes, men på dette

punkt var Cosmit præsidenten helt afklaret.

- Vi kaster ikke håndklædet i ringen.

Det faktum, at vi nu har færre udstillere

ænder ikke det faktum, at det er på

Fiera Milano, at de besøgende kan

møde alle deres samarbejdspartnere

og leverandører.

Vindueslakering med robot

og SAMES højrotationsanlæg

Vort nye vindueslakeringskoncept er baseret på en seks-aksel malerobot monteret med en

SAMES højrotationspistol PPH 309.

Er du interesseret i nøgleord som:

• Automatisk emne scan og automatisk

programmering af sprøjtemønster

• Maling på emnet

• Høj udnyttelsesgrad

• Ensartet lagtykkelse

• Malingsbesparelser på 25-50%

• Driftsikkerhed

• Kompetent leverandør

så skulle du tage kontakt med os og

høre om vores løsningsforslag.

Træ- & Møbelindustri | nr. 4 | maj 2006

Service er nøgleordet

- Dette års arrangement repræsenterer

et vendepunkt for alle, fastslog Paolo

Zanibon.

- Både fordi fl ytningen til det nye udstillingscenter

hæver os til en absolut

førerposition blandt de europæiske

messer, men også fordi vi har gjort

service til et nøgleord.

Han påpegede i den forbindelse, at man

udover diverse nye faciliteter for besøgende

og udstillere også havde valgt at

gøre det gratis at besøge udstillingen.

- Nogle af vore kolleger i messebranchen

har valgt at hæve prisen for besøg

for at få dækket omkostningerne,

men vi har valgt at gå den anden vej,

for at vise så mange som muligt, at

man på Xylexpo og Sasmil kan se det

hele på ét sted.

- For hvis det findes, så findes det

også her i FieraMilano mellem den

16. og 20. maj, sluttede Paolo Zanibon.

Læs mere på www.xylexpo.com

Stærmosevej 190 5690 Tommerup Telefon +45 70 20 09 39 Telefax +45 70 20 10 39

Email: boell-tec@boell-tec.dk Hjemmeside: www.boell-tec.dk

27


Udsugning

Mindre støv efter pudsningen

Med påmonterede

rensesystemer på

pudserne, troede Bema

Industrilakering i Kibæk,

at man havde det optimale

rensesystem. Men der var

stadig støv i hullerne og

luftforbruget var også i

overkanten

Mange rensesystemer på pudsemaskiner

bruger en stor mængde luft. Ifølge

Tomas Hougaard fra Uni-Flex ApS dre-

….mod fugt

….vandbaserede systemer

10 års garanti….…….

Øster Bordingvej 60 - 8600Silkeborg

tlf 30228556 fax 86855685 www.-.dk

til træ:

vinduer, døre, porte

miljøvenlig industriel

overfladebehandling

jer det sig typisk om 1-2 kubikmeter i

minuttet.

- Hvis man begynder at regne på, hvad

en kubikmeter luft koster, betyder det

rigtig mange penge i besparelse for

virksomheden, ved en investering i et

af vores produkter, mener han og

nævner payback tider på ½ - 2 år afhængig

af produktionen i virksomheden.

Oftest er prisen på luften dog ikke i fokus,

men det, at emnerne og især hyldebærerhuller

ikke er rene efter pudsning.

Tomas Hougaard har ofte hørt

bemærkningen fra maskinpasserne på

de store maskingader: »Og vi har endda

skruet op for luften på rensesystemerne«.

- Men det er slet ikke nødvendigt.

Tomas Hougaard nævner Bema Industrilakering

A/S, hvor virksomheden

var overbevist om, at de havde

det fornødne grej til rengøring i linjen.

- Virksomheden havde jo allerede et

system påmonteret, og det brugte

også meget luft, men det er ikke altid

ensbetydende med den optimale løsning.

Tomas Hougaard havde fl ere gange

talt med Ole Olesen, der ejer Bema og

fabrikschef Peter G. Petersen om netop

rengøringen af emner. I forbindelse

med leveringen af et nyt fi lter fra

Technor, besluttede man at prøve at

installere renseaggregatet Uni-Blower.

- Vi aftalte, at jeg skulle tage Uni-Bloweren

tilbage, hvis den mod forventning

ikke fungerede, fortæller Tomas

Hougaard.

Den blev monteret i december.

- Og den er da ikke kommet retur endnu,

siger han med et smil.

Højglas på emnerne

Ole Olesen har da heller ikke i sinde at

levere udstyret tilbage.

- Det er kommet for at blive og betyder,

at vi meget lettere kan producere

malede emner i højglans, siger han.

- Når emnerne kører ud af pudseren

og igennem Uni-Blower’en er de 100

procent rene og det er en forudsætning

for højglans.

Målet for virksomheden var netop, at

få løst støvproblemet, så man kunne

få højglanslakering uden en tidskrævende

manuel rensning af emnerne

før lakering. Derfor rettede man henvendelse

til Technor og Uni-Flex.

- Og vi fandt straks ud af, at vi ikke var

optimerede med hensyn til rensesystemet,

siger Ole Olesen.

Uni-Blower er her monteret på Heesemann pudser

(arkivfoto).

Også til døgndrift

Gennem årene er der leveret mere end

300 stk. Uni-Blowere.

- Men der er solgt for mindre end

17.000 kroner i reservedele, så udstyret

er lavet til at holde, pointerer Tomas

Hougaard, der nævner, at de fl este

af kunderne kører produktion i 2-3

holds skift.

- Derfor er det vigtigt ikke at gå på

kompromis med kvaliteten.

Bema kører i perioder også i døgndrift

og Ole Olesen hos Bema har da heller

ikke noget at udsætte på kvaliteten af

løsningen.

Båndrensere til pudsemaskiner

Uni-Flex leverer også båndrensere til

pudsemaskiner. Disse kører alene ved

trykluft, og dermed uden krævende

elstyring.

Båndrenserne kan installeres både på

eksisterende maskiner og på nye anlæg.

Fordelene er, ifølge Tomas Hougaard,

at båndene kan køres helt ned, indtil

de skal skiftes. Desuden er der en væsentlig

reduktion af trykluft.

- Båndrensersystemet bruger nemlig

kun 250 liter luft i minuttet, slutter Tomas

Hougaard.

pf

28 Træ- & Møbelindustri | nr. 4 | maj 2006


Italienske

pudsemaskiner

hos Kuni

Kuni Maskinfabrik A/S har udvidet

salgs- og serviceafdelingen, og er pr. 1.

april 2006 blevet eneforhandler af

pudsemaskiner fra Costa Levigatrici i

Danmark.

- Det er et led i en kontrolleret vækst,

at vi udvider vores program med maskiner

til overfl adebehandling af møbler,

siger Henning Jepsen.

Han fortæller, at virksomheden i år har

været 25 år på markedet. Egenproduktionen

dækker komplette gennemløbspresselinier,

diverse limpåføringsmaskiner

og limmixer-udstyr.

Inden for salg og overfl adebehandling

tilbydes salg og service af Costa pudsemaskiner,

omforandring af bestående

lakanlæg samt service på lakvalsemaskiner

fra bl.a. Sorbini. Endvidere er

virksomheden dansk forhandler af

WagnerColora udstyr.

Den nyeste aftale om eneforhandling

skal ses på baggrund af, at Costa Levigatrici

med ca. 350 solgte

maskiner har en stor

markedsandel i Danmark.

- Og det er den italienske maskinproducents

ambition at fastholde og styrke

den position gennem det nye samarbejde

med Kuni Maskinfabrik A/S.

- I forvejen har vi fungeret som betydelig

samarbejdspartner ved tidligere

større Costa Levigatrici service- og reparationsopgaver,

påpeger Henning

Jepsen, og oplyser, at man vil være til

stede på Xylexpo messen i Milano på

Costa’s stand P25-S30 i hal 5.

Træ- & Møbelindustri | nr. 4 | maj 2006

WEINIG GRUPPEN:

Vi binder alle kompetencerne inden

for massivtræsbearbejdning

sammen

WEINIG

Markedsleder inden

for kehlemaskiner

WACO

Nummer 1 inden for

høvle- og kehlemaskiner

med høj kapacitet

GRECON

Kapacitetsstærke

kilesinkeanlæg

DIMTER

Specialisten inden for

optimeringsafkortere

og limpressere

RAIMANN

Teknik i topklasse

inden for opskæring

CONCEPT

Den kompetente

partner inden for

totalløsninger

Koncentrér dig blot om din forretning. Alt andet gør

vi for dig! WEINIG GRUPPEN er ikke kun den førende

teknologileverandør til den massivtræsbearbejdende

industri. Alt lige fra vores omfattende serviceydelser

og systemløsninger til vores nøglefærdige produktionsanlæg

gør WEINIG GRUPPEN til den helt

igennem ideelle partner, når det gælder fleksibel og

profitabel bearbejdning.

WEINIG GRUPPEN – et stærkt team.

MICHAEL WEINIG AG

Weinigstrasse 2/4 • 97941 Tauberbischofsheim • Tyskland

Tlf.: +49 (0) 93 41 / 86-0 • mcwest@weinig.de • www.xylexpo.weinig.com

JUNGET A/S, Viborgvej 202, DK-8210 Århus V

Tlf.: 89 36 55 00, junget@junget.dk, www.junget.dk

Besøg os på XYLEXPO i Milano, 16.-20. Maj 2006,

Hal 6, stand nr. E 02,08,10,18; G 01,02,07 - 10,17,18; H 01,07,09,17

29


Lakering af seks sider

MDF listerne kører

igennem nyt

fuldautomatisk anlæg på

Mors

Makor Group har udviklet et fuldautomatisk

anlæg til overfl adebehandling,

der nu er blevet installeret hos Bodilsen

A/S.

Anlægget er leveret af dan en gros

maskincenter A/S, og klarer MDF lister

i længder fra 220 til 2.500 mm. Listerne

behandles på seks sider (fi re sider samt

forkant og bagkant). Først med pigmenteret

vandbaseret grundlak og

derefter UV 100 procent akryl toplak.

Den fuldautomatiske håndtering af

emnerne tillader en hastighed på op

til 40 m/min.

Pneumatisk ilægning

Et system med pneumatiske ilæggere

lægger de rå emner skånsomt på

transportbåndet, hvorfra de går videre

til pudsning med bånd og børster. Et

specielt transportbånd muliggør

pudsning og lakering af emner med

længder ned til 190 mm.

Den vandbaserede grundlak påsprøjtes

med airless pistoler, hvorefter emnernebevæger

sig til en

transversal

ovn, der tørrer

dem med varm

luft på 2,5 min.

Efter en emne-vender sendes emnerne

tilbage, så den modsatte side af

emnet (undersiden) kan behandles på

samme serie af maskiner.

Efter grundlakbelægningsproceduren

kan operatøren vælge, om han skal

tage de behandlede emner ud af linjen

eller om de skal gå videre for at

blive belagt med UV top lak.

Emnerne forvarmes

Efter pudsning af grundlakken med

bånd og børster forvarmes emnerne

ved hjælp af IR bestråling, og bevæger

sig over til UV Sprøjteautomaten, der

har seks lavtrykspistoler og lakforvarmer.

Hærdningen sker i en UV ovn med en

under-lampe og syv toplamper.

Der bruges både

gallium- og kviksølvslamper,

hvilket skal sikre

en komplet hærdning

af emnerne.

Som ved grundlakeringen

vendes emnerne,

så undersiden

kan behandles.

På dette punkt kan

emnerne løbe ud af

linjen takket være en

transversal båndudlader,

som også tillader

manuel afstabling.

Mange nyudviklinger

Holger Ottosen fra Dan en gros nævner

mange fornyende elementer i anlægget

og fremhæver blandt andet

den fuldautomatiske håndtering og

pudsesystemet, der både sikrer hurtig

bevægelse af emnerne og kan

fastholde både de korte og lange

emner.

- Sprøjteautomaterne med kontinuerligt

transportbånd og kontrolleret udsugning,

er også udviklet specielt, så

den allerede bearbejdede del af emnet

er fuldstændig uden overspray.

Blandt de øvrige ting nævnes wind-jet

tørreovne til tørring af vandbaseret

lak, der er meget energibesparende

takket være en recirkulering af luften

og en ny type isolering.

Hærdningsovne med UV lamperne

har et nyt system, som forhindrer, at

emnerne forbliver under UV lamperne.

- Og det virker også med det store antal

af forskellige emner, som forarbejdes

på denne her linje, påpeger Holger

Ottosen, der i samme forbindelse

nævner, at de interventioner, som

operatørerne skal foretage på linjen er

minimerede.

- Det nedbringer også omstillingstider

og gør det muligt at producere meget

fl eksibelt efter tidens krav om Just-In-

Time.

30 Træ- & Møbelindustri | nr. 4 | maj 2006


Genvinding og arbejdsmiljø

på Xylexpo

Ved et nyt anlæg er arbejdsmiljøet i

sagens natur i fokus. Der er derfor lagt

vægt på fi ltreringskarakteristik og

genindvinding af lak, og ikke mindst

på at udnytte lakker på vandbasis og

100 procent UV, som begge fj erner tilstedeværelsen

af VOC (organiske fl yvende

komponenter).

Tilsvarende emner er også nøgleområder

hos Makor på Xylexpo i Milano.

Her vises blandt andet et anlæg med

CNC kontrol med aflæsning og afmåling

af emnerne, og efterfølgende

automatisk indstilling af aggregater

på de forskellige maskiner.

Anlægget bliver efter messen installeret

hos en større dansk vinduesproducent.

Hurtigere farveskift

Med på messen er også en sprøjteautomat

med kontinuerligt transportbånd

og et rengørings- og lakgenindvindingssystem,

der tillader hurtigere

farveskift.

Kombinerede tørringssystemer og nyt

fi ltreringssystem for UV lakker samt et

modulanlæg til komplet overfl adebehandling

af panelkanter har også fundet

vej til Milano.

- Det er blot nogle af de nyheder, der

skal sikre, at Makor fortsat kan opfylde

kravene til at befi nde sig på toppen

inden for overfl adebehandlingssektoren,

siger Holger Ottosen, som slutteligt

nævner, at virksomheden har over

20.000 maskiner og mere end 5.000

overfl adebehandlingsanlæg i funktion

i verden.

pf

Træ- & Møbelindustri | nr. 4 | maj 2006

Carl Bro Gruppen · Sofiendalsvej 94

9200 Aalborg SV · www.carlbro.comCarl Bro Gruppen rådgiver fra idé

til implementering inden for bl.a.:

■ Produktionsoptimering

■ Produktionsfaciliteter

■ Produkter og design

■ In- og outsourcing

■ Arbejdsmiljø

■ Støj og vibrationer

■ Energieffektivisering

31


Fra råtræ til færdige emner

Homag-gruppen udstiller

samlet på Xylexpo

Blandt højdepunkterne hos Homaggruppen

på Xylexpo fremhæves bl.a.

produktion af letvægtselementer med

cellepap (Torwegge), ilægnings- og

transport-systemer (Bargstedt) samt

formatering og kantbearbejdning

(Homag).

Døre og karme er et andet stort kompetence-område

og i Milano udstilles

et komplet anlæg til produktion af

karme, inkl. omvikling (Friz).

Print på overfl aden

Med på Xylexpo for første gang er

print line, der giver helt nye overfl ademuligheder

i forbindelse med kantbearbejdning.

- Ekstrem fl eksibilitet, uanede muligheder

for design og dekoration samt

lav kapitalbinding i materialer og besparelser

ved anskaff else, er vigtige

egenskaber ved kantprint efter inkjet-princippet,

lyder det fra Homag

Danmark.

Fleksibel kantbearbejdning

til små og store

For håndværks- og småindustrivirksomheder

er fl eksibilitet nødvendig.

Der skal produceres hurtigt og økono-

På Xylexpo vises bearbejdning af cellepapplader

med pålimning af støttekanter.

misk, men samtidig er det nødvendigt

at beherske fl ere forskellige processer

på en maskine.

Med kantlimemaskinerne KAL 310 tages

der i særlig grad hensyn til kravene

om bearbejdnings-fl eksibilitet. Den

uhyre enkle betjening giver mulighed

for hurtig omstilling til helt forskellige

kanttyper fra 0,3 mm melamin til 20

mm massiv trækant.

Et stort udvalg i udstyr og hurtig om-

stilling f.eks. fra smelteklæber til PU

eller mellem forskellige limfarver er

også billigt til rådighed. Selv bearbejdning

af letvægtsplader er mulig. Med

foranstillet KAL 310 kan også limes

støttekanter på cellepap-plader i gennemløb.

PC22-styringen betyder, at de få manuelle

indgreb, som er nødvendige,

sker med softkeys på en moderne TFTskærm.

Den mest moderne gennemløbsteknik

for dobbeltsidet format- og kantbearbejdning

udmærker sig ved stor

lønsomhed, et optimalt pris-/ ydelsesforhold

og en kompakt konstruktion.

Med den nye KFL 526 Compact viser

HOMAG for første gang fi residet kantbearbejning

med høj taktydelse uden

separat kapning. Maskinen udmærker

sig ved høj ydelse, lav pris og kompakt,

plads-besparende konstruktion. Den

er specielt egnet til serieproduktion af

saml-selv møbler.

Udnyt pladen

Holzma præsenterer en verdensnyhed

i form af den nye HPV 510 - en eff ektiv

sav med to ilægningsvarianter i en.

Tynde eller sarte plader kan forarbejdes

skånsomt, plads-besparende og

økonomisk.

Anvendelse af simulation går fra standard-systemer til simulering af komponenter over simulering af

komplette anlæg til komplicerede fabrikations-processer.

Med på standen er også HPP 250 - en

pladeopdelingssav, specielt tilpasset

kravene fra håndværksvirksomhederne.

Den nye version 8.0 af optimeringsprogrammet

Schnitt-Profi (t) med en

række længe ventede fornyelser kan

også ses i Milano.

Fra råplade til færdig møbeldel

Inden for bearbejdningscentre har

Weeke og Homag startet et nyt kapitel

med »Venture« serien.

Det samlede produktspektrum fra

Venture 1 til 22 er udstillet og dækker

ifølge Homag Danmark ethvert behov

og produktionskapacitet.

Med BOF 511 og ilægger TBP 320 vises

et komplet Nesting-system, som

imødekommer de højeste krav. I forbindelse

med en kantlimemaskine i

32 Træ- & Møbelindustri | nr. 4 | maj 2006


KAL 310-serien bliver bearbejdningscentret

BOF 511 til en komplet produktionscelle.

På messen vises forarbejdning

fra råplade til færdig

møbeldel.

Blandt de særlige højdepunkter

fremhæves 5-akse-teknik kombineret

med kantlimning og patenteret

aggregatsnitsted, EasyEdge, der er

en billig, indskiftelig limdel til bearbejdningscentre

samt et limaggregat

til perfekt 360° kantbearbejdning.

Sammenføjning uden lim

MDE 100 fra Ligmatech er en elektronisk

gennemløbspresse med høj effektivitet.

Takket være optisk måling

ved pressens indløb er MDE 100 velegnet

til ordreproduktion. Presningen

sker på forreste nullinje, og dermed er

korpus let tilgængeligt.

Der er hurtig positionering af pressevangerne

ved hjælp af kugleomløbsspindler

og den fl eksible styring

muliggør presning af to korpus pr. minut.

På Xylexpo er pressen bestykket

med Titusonic-teknologi til samling

uden lim gennem smeltning af kunst-

Træ- & Møbelindustri | nr. 4 | maj 2006

stof-dyvler. Herved sammenføjes korpus

på sekunder.

Ligmatech medbringer også kartonlukkeren

VKV 700, der selv stiller om,

så pakkerækkefølgen ikke spiller nogen

rolle. Lukkeren kan suppleres med

bånd, pakkepladser, foldemaskine eller

robotafstabling, alt efter den krævede

pakkeydelse.

Ikke kun hardware

Blandt de øvrige produkter på Xylexpo

kan nævnes ilægnings- og stabelsystemer

fra Bargstedt samt Practive

maskinerne fra Brandt til håndværksvirksomherne.

Bütfering har premiere på den nye

profi line-serie og viser tre nye slibemaskiner.

For første gang i Milano vises

også en børstemaskine til slibning

af emner med fyldninger, med touchscreen-terminalstyring,

vakuumbord

og konstant arbejdshøjde.

Under begrebet lifeline-service tilbyder

Homag-gruppen tjenester og

ydelser. Udover de kendte ydelser

som software, kursus, teleservice eller

eParts udgør simulations-teknikken

et særligt højdepunkt på dette

Print-line giver nye overfl ademuligheder i forbindelse

med kantbearbejdning.

års messe - en teknik, som allerede

længe har været anvendt med succes

i andre industrier som f.eks. automobilproduktion.

Anvendelse af simulation

går fra standard-systemer til simulering

af komponenter over

simulering af komplette anlæg til

komplicerede fabrikations-processer.

Simuleringsteknikken er et produkt

fra Schuler Business Solutions og Homag

Engineering.

Homag Danmark vil være til stede på

standen for at vejlede de danske besøgende.

pf

33


Nyt fra Træets Arbejdsgiverforening

Fremtidens kompetencer

Af Lars Rygaard, Design Business Group Aps

Træ - og møbelindustrien i

Danmark er inde i en

periode med store

forandringer

Det store spørgsmål er, hvilke kompetencer

træ- og møbelindustrien skal

bygge på i fremtiden for at klare sig i

den globale konkurrence.

Det ville Træets Kompetenceformidling

forsøge at kaste lys over ved en

konference i Silkeborg i marts.

Udfordringer på kryds og tværs

Direktør Leif Nygaard fra Invita bød

som formand for Træets Uddannelser

velkommen til deltagerne, der desværre

ikke rummede så mange af de

producenter, som skal bruge kompetencerne.

Da det også handler om design,

var det også ærgerligt, at der ikke

var fl ere repræsentanter fra landets

designskoler, som givetvis ville kunne

have bidraget med input.

– Det drejer sig om at se globaliseringen

som en mulighed og åbne dørene i virksomhederne

for kompetencer udefra.

Omviklede lister og profi ler til

Inventar- og møbelindustrien

Køkken- og skabsindustrien

Byggeindustrien

www.abeco.dk

Vakuumpumper

Lavtrykskompressorer

Sidekanalblæsere

www.rtpumps.dk

e-mail: rtpumpsdk@rtpumps.com

+45 59 44 40 50

Kun på den måde kan viden gøres til nyttige

kompetencer for virksomhederne.

Det gælder også designkompetencen,

der blev meget omtalt dagen igennem.

Se muligheder i stedet for trusler

I sin velkomst fokuserede Leif Nygaard

også på interne problemer, hvor mellemlederne

kan være en stopklods for udviklingen,

da de kan opfatte både eksterne

rådgivere og evt. nyansatte som konkurrenter

til deres position i organisationen.

- De ser altså trusler i stedet for muligheder

for udvikling af sig selv og virksomheden.

Sidst så Leif Nygaard også den begrænsede

uddannelse af træingeniører som

et stort problem for branchen, hvor han

foreslog et evt. samarbejde med andre

lande. Det er også globalisering.

Snakker man globalisering, er Danmark

dog også et stort land, da det er problematisk

i øjeblikket at få fyldt 90 praktiksteder

i Jylland med praktikanter, som

fi ndes på Sjælland, men som ikke fl ytter

sig til Jylland for et praktikophold!

Fremtidsbaseret idéudvikling

Til at styre deltagerne igennem dagen

havde projektleder Lisbeth Bøggild

hyret Anne Skare Nielsen og Liselotte

Lyngsø fra FutureNavigator.

De arbejder med fremtidsbaseret idéudvikling

med udgangspunkt i den

mulige og den ønskelige fremtid, som

de bevæger sig ud i for at forandre nutiden

til det bedre.

Det belystes bl.a. med et eksempel om

en frø, der, hvis den kommer ned i en

gryde med koldt vand og der tændes

under gryden, vil blive liggende i vandet

til det er så varmt, at den dør.

Derimod vil frøen hoppe op med det

samme, hvis den smides ned i det kogende

vand. Og det er måske et meget

godt billede, som alle kan lære af.

Anne Skare Nielsen talte om, at der måske

mangler en fælles vision for alle branchens

aktører fra uddannelse til industri.

Alle bør efter hver arbejdsdag kunne

sige: - Yes jeg har gjort en forskel i dag -

og i morgen vil jeg gøre endnu én.

Det kræver selvfølgelig nytænkning,

men gennem begrebet »kreativ destruktion«

fortalte hun, hvordan man

bør identifi cere branchens holdning

og tage det eksisterende som kan

være med til at løse denne opgave og

kaste resten bort - altså uden at smide

barnet ud med badevandet.

Ingen så gorillaen

At det er svært at se andet end det,

man bliver bedt om eller kender, kan

dog være en vanskelig ting - altså tænke

ud af boksen.

Deltagerne blev forevist en fi lm med

tre sorte og tre hvide, der spillede bold.

Vi skulle så tælle, hvor mange gange i

løbet af fi lmens 29 sekunder bolden

blev afl everet mellem de hvide.

Det var der lidt forskellige opfattelser

af, men hvad ingen lagde mærke til

var, at der på et tidspunkt kom en person

ind i billedet iført gorilla kostume.

Vores fokus var jo et andet sted.

Vidste deltagerne det ikke, så ved vi nu,

at det er svært at se det uventede. Det

gælder også i andre sammenhænge. 80

procent af de handlinger, der vil ske inden

for et år, ved man ikke, at man ikke

ved. Det er altså svært at se aben!

Mere information om

industrien til skolerne

Der tales meget om at sikre tilgangen

til industrien. Et af de store problemer

for branchen er klart den manglende

viden hos vejlederne i grundskolen,

men også hvordan man får gjort attraktionsværdien

større.

Det kan gøres ved at forsøge at undersøge,

hvad som giver mening for de

unge, der står overfor et valg, så man

får gjort branchen attraktiv. De fl este,

der kommer på skolerne i dag vælger

tømrer-uddannelsen.

Det gør de pga. drømmen om det frie

liv som selvstændig med en kassevogn,

som fl ere af deltagerne udtrykte det.

Men kan det også skyldes, at lærere og

vejlederne på skolerne trækker de unge

i den retning, da det er egen interesse,

var et andet spørgsmål.

34 Træ- & Møbelindustri | nr. 4 | maj 2006


Hos uddannelserne stiller det også krav om de bedste lærere.

Der skal måske være bonus til lærerne for at skabe gode

medarbejdere? Lære de studerende ekstra gennem spændende

og udfordrende opgaver, som er forskellig fra dem,

man selv løste på skolen, men med udgangspunkt i nutiden.

Måske kan der også her fyldes viden på om, hvordan de

unge kan være med til at udvikle nye produkter i samarbejde

med designere med den viden, de erhverver sig via uddannelse.

På den måde kan indholdet i uddannelsen måske

gøres mere tidssvarende.

Hvordan gøres branchen attraktiv

Er branchen ikke tiltrækkende nok for de unge, må man

spørge, hvad som skal til for at gøre branchen attraktiv? De

unge er og bliver fremover en knap ressource i industrien,

samtidig med at de er en attraktiv målgruppe. Hvordan kan

det give mening for dagens unge at komme til træindustrien?

Her kan man igen overveje at anvende nogle af de begreber,

som giver mening for de unge i dag, som f.eks. design.

Der kunne måske etableres samarbejde med nogle af

landets designskoler om tværfaglige projekter.

Det kan også være, at branchen skal til at sætte nye standarder

for en industri for at skabe synlighed. Det kræver selvfølgelig

begejstring, entusiasme og nysgerrighed hos nogle,

der vil tage føringen. Begrebet en træmand skal måske omdefi

neres til at være sjov, sporty og trendy, men også være

med til at åbenbare en række valgmuligheder for de unge

om videreuddannelsesmuligheder inden for branchen, så

de ikke ved valget skal tro, det er 50 år ved en maskine.

Flere muligheder gennem tilbud om traineeophold, lederuddannelse

til medarbejderne osv. kan være en vej. Man

skal også i branchen turde ansætte nogen, der er klogere

end en selv, som det blev fremført.

Et eksempel på ændringen er et fl yttefi rma, der har gjort op

med fortidens billede af en fl yttemand, som en tyk mand, der

sveder og drikker øl. De har ansat unge sporty typer, der lugter

lidt af sex og drikker mineralvand. Hvordan kan vi gøre noget

tilsvarende for at tiltrække unge til træindustrien?

Mig og fremtiden

Det er oprindeligt titlen på en fi lm af og med Woody Allan,

men for deltagerne på konferencen en opgave om at tegne

træindustrien i dag og et forslag til et billede i 2015. Der var

generel enighed om i grupperne, at billedet af i dag var en

lidt ældre mand, der selv havde etableret virksomheden og

klarede alt selv, som det altid havde været. I min gruppe var

det afbilledet som en gammeldags kommode.

I 2015 var billedet mere en med en videregående økonomisk

uddannelse, der sammen med en med en god træbaggrund

kørte virksomheden. Det sker ved hjælp af nogle ansvarlige

i organisationen for de forskellige funktionsområder - afbilledet

som en »stjernemedarbejder«, og man betjener sig i

stor udstrækning af eksterne eksperter. Samtidig så man

nogle meget store enheder omgivet af en lang række små

virksomheder, der havde deres specialer, og som måske var

underleverandører til de store.

Hvorfor fl ytter vi os ikke?

Deltagerne var enige om, at der skulle udvikling til. Til at synlig-

Træ- & Møbelindustri | nr. 4 | maj 2006

gøre hvorfor der så ikke er sket noget, blev der gennemført en

»negativ brainstorm«. Den havde til hensigt at forklare, hvorfor

der ikke sker noget, når alle kan se der er udfordringer.

Resultatet af den negative brainstorm var gamle kendinge

som intet initiativ, nogen gjorde ikke noget, al forandring er

positiv, når bare ikke den går ud over en selv, manglende

fælles fodslaw, manglende strategi, manglende mod osv.

Det næste spørgsmål, som Liselotte Lyngsø stillede var så:

- Er der noget vi ikke kan gøre noget ved? Og det selvfølgelige

svar er NEJ!

Hvordan fl ytter vi os så?

Lisbeth Bøggild skal efter dagens mange input i gang med

at samle op de mange bolde for at få skabt grundlag for

branchen til at skabe noget originalt, der har sjæl, er det

bedste og paskram.

Der kom megen input og bl.a. talte man om en model, som

TEKO havde skabt med udgangspunkt i tekstilindustrien.

Her uddanner man folk til industrien, som så skal suppleres

med den viden som de uddannede fra designskolerne kan

bidrage med. Men også koblet med personer med en mere

merkantil tilgang, så design og forretningsudvikling kobles

til at være noget ganske naturligt for træindustrien.

Den første opgave bliver nok at identifi cere, de personer

som skal være med til at skabe forandringerne, hvorefter der

så billedligt talt skal fyldes i bussen, som skal køre branchen

ind i fremtiden for at skabe en spændende branche for alle

på sigt. Der ligger en stor udfordring forude og som dagen

også viste: det kræver, at alle løfter i fl ok. ■

TRÆFONDEN ER STIFTETI1986AFCENTRALFORENINGEN AF SNEDKERMESTRE OG MØBELPRODUCENTER I DANMARK

Træfonden støtter viden, vækst og internationalisering

rettet mod træ- og møbelindustrien.

www.traefonden.dk

35

Nyt fra fra Træets Arbejdsgiverforening

træhuse

• TRÆFONDEN ER STIFTETI1986AFCENTRALFORENINGENAFSNEDKERMESTREOG MØBELPRODUCENTER I DANMARK •


Nyt fra Træets Arbejdsgiverforening

Træindustriens uddannelsessekretariater fl ytter

For at sikre den bedste ressourceudnyttelse

og kvalitet i forhold til uddannelsesudbuddet

er Forbundet Træ-Industri-Byg

(TIB) og Træets Ar bejdsgiverforening

(TA) blevet enige om at

arbejde for en sammenlægning af

træindustriens uddannelsessekretariater

sammen med øvrige uddannelsesaktiviteter

inden for træ- og møbelindustrien.

Beslutningen er truff et på grundlag af

en samlet vurdering af mulighederne

for bedst at realisere branchens behov.

TIB og TA er derfor blevet enige om, at

etablere et fælles Træ- og Møbelindustriens

Kompetencecenter med placering

i Herning i løbet af sidste kvartal i

2006.

Møbelproducenter fra Italien, Tyskland,

Belgien, Spanien og Slovakiet

arbejder for tiden på, at EU indfører

straftold på kinesiske polstermøbler.

Initiativet er primært baseret på den

vækst i import til EU fra Kina som polstermøbelområdet

har oplevet gennem

de seneste år.

Kompetencecenter i Herning

Træ- og Møbelindustriens Kompetencecenter

vil blandt andet skulle

varetage de funktioner, der organisatorisk

ligger i sekretariatet for Træindustriens

Uddannelser og Træets Efteruddannelser

i København. Hertil

kommer opsøgende uddannelsesarbejde,

der i dag varetages i regi af

Træets Kompetenceformidling i Herning

og af uddannelsesaktiviteter,

der i dag udføres i TIB og i TA.

En lang række detaljer er endnu ikke

fastlagt, men TIB og TA er nu enige om

den overordnede målsætning om geografi

sk placering og samling af en

række uddannelsesaktiviteter inden

for træ- og møbelindustrien.

TIB og TA vil fortsat satse på en udvik-

Straftold på kinesiske polstermøbler

TA bakker ikke dette

initiativ op, da foreningen

frygter, at

en straftold på møbler

fra Kina vil ramme

de danske producenter,

der får

produceret halvfabrikata eller hele

Kronprinsesse Mary uddeler designprisen

Træ- og møbelindustriens

årsdag kommer i år i

superligaen, når H.K.H.

Kronprinsesse Mary

besøger årsdagen for at

uddele årets Designpris

Årets Designkonkurrence »Fremtidens

møbel - døgnfl ue eller klassiker?« blev

skudt i gang, kort tid efter at rådhusklokkerne

havde ringet ind til det nye

år 2006.

Årets Designkonkurrence modtog

frem til den 17. marts 85 gode og

kompetente designforslag. Designju-

ling af maskinsnedkeruddannelsen og

de kortere produktionsassistentuddannelser,

som på relativt kort tid har

opnået god søgning og en pæn modtagelse

af de uddannelsessøgende og

virksomhederne.

Maskinsnedkere i Skive

Med den nye organisering og placering

af uddannelsessekretariaterne

forventer TIB og TA, at der ud over en

bedre ressourceudnyttelse også opnås

et endnu bedre samspil mellem de

uddannelsessøgende, virksomhederne

og uddannelsesinstitutionerne.

TIB og TA bakker fortsat op om Skive

Tekniske Skole som det toneangivende

uddannelsessted for maskinsnedkere.

pf

møbler i Kina. Tal fra Danmarks import

af polstermøbler fra Kina viser, at Kina

ikke har så stor en dominans som i resten

af EU.

TA følger dog arbejdet og hører gerne

fra medlemmer, der oplever uregelmæssigheder

på markedet.

Christian J. Kofod

ryen udvalgte den 20. marts 10 designløsninger

til finalen. De 10 finalister

skal nu inden den 26. maj,

udarbejde en prototype af designløsningen.

Til forskel for sidste år vil der i år, udover

vinderen som får 75.000 kroner,

også blive valgt en nummer to som får

50.000,- kroner og en nummer tre som

får 25.000,- kroner. De tre prisvindere

vil blive valgt blandt de ti fi nalister, når

Designjuryen den 1. juni mødes for anden

gang hos DI.

På Træ- og møbelindustriens Årsdag i

Vejle den 8. juni, vil prototyper af de ti

fi nalister blive præsenteret og udstillet.

Vi har i år fået den store ære, at

H.K.H. Kronprinsesse Mary besøger

årsdagen for at uddele de tre designpriser.

Kim Böhmert

36 Træ- & Møbelindustri | nr. 4 | maj 2006


TIMI fl ytter fokus

Med undertitlen

Træbranchens Temadage

signaleres der færre

maskiner, men masser af

nyskabelser og faglig

inspiration til

træindustrien og

træhåndværket, når

TIMI 2006 afholdes i

Fredericia Messecenter

fra den 3. til 6. oktober.

- Den tid er forbi, hvor TIMI-messen

var identisk med lange, arbejdende

maskingader, der blev præsenteret for

busfulde af træindustriens medarbejdere.

Ordene er Jan Friches, adm. direktør

for Fredericia Messecenter, og han

fortsætter:

- I dag er verden jo ikke kun produkternes

tekniske specifi kationer, mestren

af håndværk og produktionskapacitet.

Det handler nu meget mere om at

sætte fokus på innovation, processer,

design og kompetencer. Derfor bør

fagmesserne - herunder også TIMI -

sigte mere målrettet på kundernes ak-

tuelle behov, der er meget andet end

blot ønsket om at se maskiner.

Efter trange tider, konkurser og udfl

agning blandt producenterne og

strukturforandringer og virksomhedssammenlægninger

hos maskin- og

udstyrsleverandørerne undergår messen

nu betydelige forandringer. På

begge sider er de største blevet få, og

de store færre. Men vækstlaget er der

stadig - og det er innovation, design

og udvikling som sammen med præsentation

af maskiner og udstyr bliver

den 21. TIMI-messes grundlag. Men for

færre beslutningstagere.

Fuld opbakning

Messecentrets direktør er dog overbevist

om, at der også i årene fremover

vil være et fagligt mødested for træbranchen

på kalenderen i samarbejde

med VOV og SMT - de to medarrangerende

brancheforeninger - og gerne

suppleret med nye interessegrupper

som for eksempel træbranchens underleverandører,

for hvilke der stiftes

en klub i forbindelse med dette års

messe.

- Når der er en TIMI-messe, bakker vi

som forening 100 procent op om begivenheden.

Det er vores klare overbevisning,

at branchen fortsat bør have

sit eget udstillingsvindue, og på dansk

grund er der ikke noget alternativ til

TIMI, siger Klaus Stampe Pedersen,

formand for VOV - Brancheforeningen

Værktøj og Værktøjsmaskiner.

- Vi kan dog konstatere, at nogle af vores

medlemmer vælger at sidde over,

når det gælder dette års messe, hvilket

betyder, at messen ikke i så høj grad

som tidligere vil være præget af de

store stande med komplette maskingader,

men i stedet vil der blive

Savsmuld og spåner

suppleres med Træbranchens

Temadage,

så de besøgende fra

træindustrien og træhåndværket

vil kunne

få masser af faglig viden

og inspiration

med hjem fra TIMI

2006.

fokuseret på udvalgte nyheder inden

for udstyr, tilbehør og materialer samt

nye løsninger og viden til træindustrien

og træhåndværket, uddyber VOVformanden.

- Det »tunge« industrimesse-image

med primær fokus på maskiner får med

Træbranchens Temadage et løft med

fl ere faglige indslag som supplement til

den traditionelle messepræsentation,

supplerer Niels-Erik Lundvig, formand

for SMT - Sammenslutningen af Maskinfabrikanter

for Træindustrien.

- Vi befi nder os i en branche i rivende

udvikling og forandring - både på udbyder-

og brugersiden - og dette vil

naturligvis også afspejle sig på TIMImesserne.

Men med tilførelsen af en

række nye tiltag understreger vi, at

TIMI er - og fortsat vil være - træbranchens

faglige forum, slutter maskinfabrikanternes

formand.

100 udstillere er på plads

Op imod hundrede udstillere har indtil

videre fulgt opfordringen fra Fredericia

Messecenter om at fokusere på visning

af nyheder på årets TIMI-messe,

der bl.a. vil rumme to store fællesstande

med fi rmaer, som beskæftiger sig

med underleverandørarbejde inden

for træ- og møbelindustrien. Et tiltag

der koordineres af Center for Underleverandører.

Dette område suppleres med en konference

om det at være eller bruge underleverandører

inden for træ- og møbelindustrien,

og helt i tråd hermed vil

en Underleverandørklub se dagens lys

på messen - et initiativ som Træets Arbejdsgiverforening

(TA) står bag.

Blandt de øvrige elementer i Træbranchens

Temadage kan nævnes danmarksmesterskaber

for møbel- og maskinsnedkerlærlinge,

nostalgihjørne

med arbejdende trædrejere og trækunst,

ErhvervsBladets live interviews i

»arenaen«, udstilling af vindere fra TA’s

designkonkurrence, Træcentrets forskerdag,

TA’s designklubmøde, udstillerindslag

på »arenaen« samt Hot Spot

med eksponering af messens nyheder.

Læs mere på www.timi.dk.

pf

Træ- & Møbelindustri | nr. 4 | maj 2006

37

TIMI

træhuse


Udstilliger Udstillinger & & messer Messer

2006

16.-20. maj 2006

Xylexpo, Milano, Italien

Efi mall

Tlf. +39 02 8921 0246

Fax +39 02 2859 009

info@xylexpo.com

www.xylexpo.com

13.-16. juni 2006

ZOW Madrid, Spanien

SURVEY (D)

Tlf. +49 521 965 330

Fax +49 521 122559

info@survey.info

www.zow.info

6.-10. august 2006

WCTE 2006 - World

Conference on Timber

Engineering, Oregon,

USA

Conference Secretariat

Tlf. +1 541 737-6443

Fax +1 541 737-9315

Jamie.legore@

oregonstate.edu

http://oregonstate.edu/

conferences/wcte2006

23.-26. august 2006

Trä & Teknik, Göteborg,

Sverige

Svenska Mässan

Tlf. +46 31 708 8000

Fax +46 31 16 03 30

www.swefair.se

Naverland 35

2600 Glostrup

Telefon 43 24 26 28

Fax 43 24 26 26

www.techmedia.dk/trae

LEDELSE

Adm. dir. Steen Dragø Andersen

Direktør Peter Christensen

7.-9. september 2006

Det Danske Træhus

2006, Taastrup

Teknologisk Institut - Træ

Tlf. 7220 2315

Fax 7220 2330

www.teknologisk.

dk/17536

11.-14. september 2006

ZOW Shanghai, Kina

SURVEY (D)

Tlf. +49 521 965 330

Fax +49 521 122559

info@survey.info

www.zow.info

13.-16. september 2006

BalticBuild 2006,

St. Petersburg, Rusland

PrimExpo Ltd

Tlf. +7 812 380 60 04

Fax +7 812 380 60 01

build@primexpo.ru

www.balticbuild.ru

14.-16. september 2006

Building Exhibition

2006, Dublin, Irland

Irish Services Ltd

Tlf. +353 1 288 8821

Fax +353 1 288 3127

mary@exhibitionsireland.

com

www.

irishbuildingexhibition.

com

TRÆ- & MØBELINDUSTRI’s FORMÅL

· Formidle kompetent, aktuel og nyttig viden

for hele træ-, møbel- og byggeindustrien med

fokus på mennesker, maskiner og materialer.

· Fremme anvendelsen af træ og trærelaterede

materialer.

· Fremme anvendelsen af ny teknologi.

· Fremme branchens produkters funktion og

design.

· Skabe bred forståelse for branchens

interesser og synspunkter.

· Være et godt medlemsblad for Træets

Arbejdsgiverforening.

Bladet har således til formål at fremme og formidle

den faglige viden, der er en forudsætning

for branchens fremgang, konkurrenceevne og

indtjening.

16.-22. september 2006

Focus Küche & Bad,

Tyskland

SURVEY

Tlf. +49 521 965 330

Fax +49 521 122559

info@survey.info

www.zow.info

18.-23. september 2006

FIM 2006, Valencia,

Spanien

Feria Valencia

Tlf. +34 96 3861 100

Fax +34 96 3636 111

feriavalencia@

feriavalencia.com

www.feriavalencia.com

20.-23. september 2006

Wood & uPVC Machinery

Exhibition 2006, Dublin,

Irland

Irish Services Ltd

Tlf. +353 1 288 8821

Fax +353 1 288 3127

info@exhibitionsireland.com

www.

woodmachineryexhibition.

com

21.-24. september 2006

Boligdrømme for Alle,

Herning

Messecenter Herning/

TV2 Charlie

Tlf. 9926 9926

Fax 9926 9900

mch@messecenter.dk

www.bdfa.dk

REDAKTØR (ansvarshavende)

Peter Friis

Tlf. 43 24 26 16 · Fax 43 24 26 26

E-mail: pf@techmedia.dk

FAGREDAKTION

Træets Arbejdsgiverforening

Branchedirektør

Lasse Jensen

1787 København V

Tlf. 33 77 34 34 · Fax 33 77 38 30

E-mail: lj@di.dk

www.ta.di.dk

Projektleder, Nordiske Træbyer

Per Tutein Brenøe

Mobil 21 28 23 43

E-mail: pertutein@hotmail.com

Direktør, Hyllinge 2002

Ib Hansen Rd.

Tlf. 55 44 41 71 · Fax 55 45 50 15

E-mail: dk@hyllinge-design.com

Direktør, Design Business Group ApS

Lars Rygaard

Mobil 20 16 58 06

E-mail: lry@d-b-g.dk

BLADSEKRETÆR

Pia Nielsen

E-mail: pia.nielsen@techmedia.dk

3.-6. oktober 2006

TIMI 2006, Fredericia

Dr. Margrethe Hallen

Tlf. 7592 2566

Fax 7593 2149

dmh@dmh.dk

www.dmh.dk

8.-11. oktober 2006

W6 - working with wood,

NEC, Birmingham,

England

WMSA Events Ltd

Tlf. +44 1629 826999

Fax +44 1629 826997

info@w6exhibition.com

www.w6exhibition.com

9.-12. oktober 2006

Construtec, Madrid,

Spanien

Ifema

Tlf. +34 91 722 3000

Fax +34 91 722 5795

construtec@ifema.es

www.ifema.es

18.-21. oktober 2006

ZOW Pordenone, Italien

SURVEY (D)

Tlf. +49 521 965 330

Fax +49 521 122559

info@survey.info

www.zow.info

26.-28. oktober 2006

Pragoligna/Tooltec,

Prag, Tjekkiet

Incheba Praha

Tlf. +420 220 103 464

Fax +420 233 376 376 444

m.smatova@incheba.cz

www.incheba.cz

20.-22. november 2006

Intelligent Building

Middle East, Manama,

Bahrain

Strauss & Partnere

Tlf. 70 20 21 81

Fax 70 20 21 82

mail@strausspartner.com

www.strausspartner.com

LAYOUT

Heidi Krüger og Trine Plass

ANNONCER

Finn Anker Jensen

fi nn.jensen@techmedia.dk

Tlf. 43 24 26 47 · Fax 43 24 26 26

ANNONCEPRODUKTION

Trine Plass

tp@techmedia.dk

Tlf. 43 24 26 12 · Fax 43 24 26 90

ABONNEMENT

Mogens Olsen: Tlf. 43 24 26 91

Mariann Hulkvist: Tlf. 43 24 26 41

E-mail: abonnement@techmedia.dk

OPLAG

6.875 stk.

PRODUKTION

TechMedia a/s

TRYK

P.J. Schmidt Grafi sk produktion

UDKOMMER

10 gange om året

ISSN 1901-256X

Eftertryk af bladets redaktionelle artikler er forbudt. Citater fra Træ Nyt

skal ske med tydelig kildeangivelse. Enhver form for gengivelse af artikler,

herunder illustrationer, forudsætter ud giverens skriftlige tilladelse. Redaktionen

kan ikke påtage sig ansvaret for materiale, der indsendes uopfordret.

USA: Huson European Media - Tel.: +1 408 879 6666

USA, New York: Huson International Media - Tel.: +1 212 268 3344

Switzerland & Liechtenstein: Mediall Werbung - Tel.: +41 56 44 21 440

38 Træ- & Møbelindustri | nr. 1 | februar 2006

2007

15.-21. januar

imm cologne, Køln,

Tyskland

Intermess (DK)

Tlf. 45 50 56 55

Fax 45 50 50 27

info@intermess.dk

www.intermess.dk

26. februar – 1. marts

ZOW 2007 Tyskland, Bad

Salzufl en, Tyskland

Survey - Marketing &

Consulting GmbH

Tlf. +49 521 965 330

Fax +49 521 9653 366

dps@surveymafo.de

www.zow.info


Firma Nyt

Produkttilpasning

i Hammel

Hammel Møbelfabrik har det seneste

års tid strammet op på sin profi l og viste

resultaterne på messerne i Køln og

Birmingham.

- Responsen på vore tiltag er overordentlig

positiv, og derfor brugte vi

også årets to første messer til yderligere

at teste nogle ideer og muligheder,

fortæller adm. direktør Safak Suner.

Han konkluderer, at tilbagemeldingerne

er yderst positive, og dermed bekræfter

de nye tiltag.

Hammel-fabrikken vil i løbet af foråret

lancere en ny, italiensk inspireret møbelserie

til den moderne forbruger.

Samtidig vil der ske en række bearbejdninger

af de eksisterende serier,

f.eks. Mistral, Zense og Rondo.

Værk på udstillingen

Honey I’m Home

præmieret

Statens Kunstfonds udvalg for Kunsthåndværk

og Design har præmieret det

rumlige værk »Between Private and Public:

Interiør i dialog«, der vises på udstillingen

Honey I’m Home i Dansk Design Center

(omtalt i Træ- & Møbelindustri nr. 3).

Værket er resultatet af et samarbejde

mellem Center for Designforskning og

de unge designere Stine Lindberg

Osther, Mette Kargo Hvid, Tine K. Heüser

og Camilla Kjær Christensen. Med

præmieringen følger et beløb på

25.000 kroner til designerne.

Værket består af fi re elementer: skillevæg

af rosetter, svævende gyngestol,

strikket hørpuf og fi re lampekugler

uden ledning.

De fi re elementer refererer til klassiske

boligtraditioner og til traditionelle håndarbejdssteknikker

og -motiver, samtidig

med at de giver individuelle, nyskabende

bud på temaet hjemlighed.

Udstillingen Honey I’m Home vises i

Dansk Design Center i København til

den 18. juni.

Træ- & Møbelindustri | nr. 4 | maj 2006

Ventilationsfi rma

etablerer sig i Sorø

I efteråret 2003 ansatte a-vent a/s Anders

Rosager til at stå for den nyetablerede

salgsafdeling på Sjælland.

- Vi har vundet så godt fodfæste, at det

nu er tiden at etablere sig mere permanent,

siger salgsleder Anders Rosager i

forbindelse med, at man nu har oprettet

et egentligt lager i Sorø.

a-vent a/s har i mere end 40 år projekteret,

dimensioneret, leveret, monteret og

idriftsat anlæg inden for træ-, jern- og

metal-, korn- og foderstof-, cement- og

en lang række andre brancher. Virksomheden

er datterselskab af JKF Industri

A/S, der producerer fi ltre, ventilatorer,

sluser, cykloner, rør og bøjninger.

Læs mere på www.a-vent.com.

Brugte maskiner

Vi har et stort udvalg i gode

brugte snedkerimaskiner.

Se vores hjemmeside

www.apmaskiner.dk

eller rekvirer vores brugtliste

Vi har også et stort program

i nye snedkerimaskiner.

Spånsug/ventilatiuon

Vi projekterer, leverer, monterer og

servicerer anlæg i alle størrelser.

Brugte maskiner

• Multisave 1 og 2-spindlet

• Pakkeafkorteanlæg- NAMA med kædebane

• Pakkeafkorter NAMA transportabel

• Kompressorer – Stenhøj – FF

• Køletørrer Euro Dry

• Båndsav Griggio BS840, 7,5 kW.

• Kløvbåndsav Meber BEST 950 18,5 kW.

• Kløvbåndsav – BRENTA DK150

• Flishuggere - BRUKS KLÖKNER

• Kløvsave – ARI

• Transportører - rullebaner m.m.

• El-motorer: 7,5 - 110 kW

• Savværksmaskiner m.m.

• Savværksanlæg komplet

Rekvirer vor lagerliste.

Kontakt os for yderligere information eller besøg os på

www.nama.dk

Nama a/s

Nørgaard Andersen

Maskinfabrik

25 års erfaring.

Kontakt os for et uforbindende tilbud.

Nissetvej 58 • 8600 Silkeborg

Tlf. 86 87 74 00 • Fax 86 87 75 71

DK-8766 Nørre-Snede

t: +45 75 77 11 00

www.nama.dk

Træbearbejdningsmaskiner

købes!

Alt har interesse!

Send pris, beskrivelse

og eventuelt billeder

af maskine på mail til

Flemming Hansted

mstakles@takas.lt

www.medienosstakles.lt

BRUGTE

MASKINER

- Mange som nye

Til salg

Afretter WADKIN

- arb.bredde 230 mm.

Afretter/høvl EMCO REX.

Båndsav N.P.HANSEN.

Bygningssav SCHEPPACH

m/rullebord.

Fræsemaskine m/rullebord

CASADEI.

Rundsav m/rullebord

ALTENDORF F.45/3200.

Tykkelseshøvl DORNBURG

arb.bredde 600 mm.

Tykkelseshøvl WADKIN

arb.bredde 300 mm.

Nye og brugte fuldkomb. maskiner.

Masser af andre maskiner

- spørg efter det De søger.

Desuden skærende værktøjer,

dørtvingere, skruetvingere,

kugle/rullebukke, spånsugere o.m.a.

MASKINER

Tømrervænget 1-3 · Stenstrup Industri · 4700 Næstved

Telefon 55 70 07 66

Mandag-torsdag 7.30-16.00 · Fredag 7.30-13.30

39

Køb & salg


Maskinel Magasinpost ID 42073

Afsender igennem:

P.J. Schmidt PortoService - Postboks9490

9490 Pandrup

Vedr. abonnementsændringer

kontakt venligst:

TechMedia A/S - Naverland 35

2600 Glostrup

Tel.: 43 24 26 41 - 43 24 26 91

More magazines by this user
Similar magazines