Straffuldbyrdelseslovens bestemmelser om indgreb over for indsatte

samples.pubhub.dk

Straffuldbyrdelseslovens bestemmelser om indgreb over for indsatte

Denne er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)

Indholdsfortegnelse

5.3. Undersøgelse af »hvilke effekter en indsat har ... på sin person« .. 150

5.3.1. Oversigt over gældende lovbestemmelser mv. ................... 150

5.3.2. Legislative overvejelser ....................................................... 153

5.3.2.1. Afgrænsning af indgrebet ................................... 153

5.3.2.1.1. Sondring mellem undersøgelse »af indsattes

person« og »på indsattes person« ....................... 154

5.3.2.1.2. Undersøgelse af det tøj, som den indsatte er

iført ...................................................................... 157

5.3.2.1.3. Undersøgelse, der kræver egentlig afklædning .. 158

5.3.2.1.4. Undersøgelsesapparatur mv. ............................... 163

5.3.2.2. Indikationskravene .............................................. 166

5.3.2.2.1. Rutinemæssige undersøgelser som ikke er

nævnt i sfbl. § 60, stk. 1 ...................................... 168

5.3.2.2.2. Undersøgelse af grupper af indsatte ................... 171

5.3.2.3. Proportionalitets-/skånsomhedsbestemmelser ... 174

5.3.2.4. Kompetencebestemmelsen ................................. 175

5.3.3. Sammenfatning .................................................................... 176

5.4. Nærmere undersøgelse af den indsattes person .............................. 180

5.4.1. Oversigt over gældende lovbestemmelser mv. ................... 180

5.4.2. Legislative overvejelser ....................................................... 181

5.4.2.1. Afgrænsning af indgrebet ................................... 181

5.4.2.1.1. Udtagelse af blodprøve ....................................... 182

5.4.2.1.2. Undersøgelse af mundhulen ............................... 184

5.4.2.2. Indikationskravet ................................................. 186

5.4.2.2.1. »Bestemte grunde til at antage« og »særligt

bestyrket mistanke« ............................................ 186

5.4.2.3. Proportionalitets-/skånsomhedsbestemmelser ... 190

5.4.2.4. Kompetencebestemmelsen ................................. 191

5.4.2.4.1. Krav om indsattes samtykke ved recto-vaginalundersøgelse?

...................................................... 191

5.4.3. Sammenfatning .................................................................... 197

5.5. Undersøgelse for eventuel indtagelse af euforiserende stoffer

mv. (urinprøvetest) .......................................................................... 201

5.5.1. Oversigt over gældende lovbestemmelser mv. ................... 201

5.5.2. Legislative overvejelser ....................................................... 203

5.5.2.1. Afgrænsning af indgrebet ................................... 203

5.5.2.1.1. Afdækning af indtagelse af alkohol .................... 204

5.5.2.1.2. Testmetoder ......................................................... 206

5.5.2.2. Indikationskravet ................................................. 209

5.5.2.2.1. Antallet af urinprøvetest ..................................... 210

7

More magazines by this user
Similar magazines