Inform 269 - juli 2012 - Busselskabet Århus Sporveje

busselskabet.dk

Inform 269 - juli 2012 - Busselskabet Århus Sporveje

Hvorfor

deler I kaffe

og bolsjer ud?

Læs side 4-5

Seminar for

seniorstyrken

Læs side 6-7

Nye kontrakter

Læs side 10-11

Juli 2012

BUSSELSKABET AARHUS SPORVEJE

Den halve maraton

blev en hel succes

Læs side 14-15


2

Indhold

Roser

Projekt grøn kørsel

Ny lederuddannelse i Busselskabet

Hvorfor deler I kaffe og bolsjer ud?

Seminar for seniorstyrken

En deltagers oplevelse

af seminaret

DHL-stafetten nærmer sig

Store flyttedag

Positiv udvikling

i årets første 5 måneder

Nye kontrakter

Den fremtidige ”kantine”

Lange vagter

– et fremtidigt forhandlingsemne?

Busselskabets regnskab 2011

Trivselsundersøgelsen 2012

Den halve maraton

blev en hel succes

En god historie?

10 og 25 års jubilarer

Busser ved Aarhus Sporveje i 80 år

Marselisløbet 2012

Goddag og Farvel

Synspunkt

INfORm nr. 269 / Juli 2012

Internt personaleblad for Busselskabet Aarhus Sporveje

Busselskabet Aarhus Sporveje

Jegstrupvej 5

8361 Hasselager

www.busselskabet.dk

Redaktion: Torben Høyer (ansv.)

og Anja L. Mathiesen (red.)

Grafisk layout: CAMway Artdirecting / www.camway.dk

Tryk: UNITRYK / www.unitryk.dk

Oplag: 750 stk.

Næste blad udkommer: September 2012

Eftertryk ikke tilladt

2

2

4

4

6

7

7

8

8

10

11

12

13

14

14

16

17

18

18

19

[Roser]

”Smil til verden, og verden vil

smile til dig”

Ella Wheeler Wilcox (1855-1919)

Af stationsleder Tommy Hansen

Midttrafik har siden sidste udgave af Inform

modtaget disse roser til Busselskabets chauffører.

3566 Holger Przystuppa har fået ros af to

tyske passagerer for at hjælpe dem med at

finde den bus, de skulle skifte til – ikke mindst

fordi Holger til deres store overraskelse kunne

hjælpe dem på tysk.

3255 Solvei Helen Jørgensen har fået ros

af en passager for sin behagelige kørsel trods

dårligt føre og for det særlige hensyn hun tog

til passageren ved at sænke bussens forende,

20 Projek

Busselskabet skal have en

endnu skarpere grøn profil

Af direktør Torben Høyer

Alle chauffører har gennem de sidste år gennemgået

kurser i energirigtig kørsel.

Mange har været stærkt engagerede i den

type kørsel og har brugt den viden, de har

fået, i dagligdagen. Vi vil gerne bygge videre

på dette, så vi får en endnu skarpere grøn

profil.


så passageren, som medbragte to kufferter på hjul, lettere

kunne komme af.

3861 Leif Lundgaard Jensen har fået ros af en passager

for sit overskud og evne til at skabe god stemning i bussen.

Passageren roser, at Leif ønskede alle passagerer,

der skulle af, en dejlig dag og i øvrigt sagde pænt farvel

ved samtlige stoppesteder.

3449 Bo Pauli Christensen har fået ros af en passager

for sin behagelige og miljøvenlige kørsel i linje 17 fra

Magasin til Trøjborg.

3770 Ole meier har fået ros af en passager for sin gode

kørsel. Passageren roser, at Ole bremser ned i passende

tid, så man undgår ubehagelige ryk ved opbremsningen,

og tilføjer, at Ole også er smilende og glad.

3455 Susan Gade Godskesen har fået stor ros af en

passager for sin klare og tydelige vejledning, da passageren

havde brug for hjælp til at finde vej. Passageren

roser også Susans kørsel for at foregå meget fint uden

store opbremsninger.

3619 Charlotte Richter har fået ros af en passager for

sin evne til at sprede godt humør i bussen. Passageren

roser, at Lotte med glad og frisk stemme startede med

at byde alle passagerer velkommen og herefter henledte

afstigende passagerers opmærksomhed på cyklister. Det

får også rosende ord med på vejen, at Lotte afsluttede

med at sige: “Jeres chauffør for i dag hedder Lotte, håber

I får jer en rigtig god dag”.

3602 Johnny Adsbøl Knudsen har fået ros af to passagerer

på linje 15. Passagererne udtrykker beundring for

at Johnny førte bussen sikkert videre, til trods for at han

blev verbalt overfaldet af en kvindelig passager.

3486 mohammad Emamgholi Badadi har fået ros

af en passager for det store overskud han udviste, da

25-30 glade små skolebørn, HØJLYDT, stormede bussen.

Børnene var ifølge passageren ustyrlige, men Mohammad

var forberedt og tog sig tid til at fortælle børnene,

at man fik et bolsje, hvis man var stille. Der blev uddelt

bolsjer til hele banden! Passageren understreger, at

Mohammads rolige håndtering af situationen betød, at alle

andre rejsende kunne tage det med et smil, selvom der

blev skubbet, puffet og snakket.

t grøn kørsel

Allerede nu satser Busselskabet på den nyeste teknologi,

miljørigtige busser, optimering af gear systemer, for at

sikre et lavt CO2 udslip, og dermed en grøn profil.

Herudover er der Sirius i alle busserne, og når systemet er

opdateret, fra august 2012, vil vi aktivt bruge det som en

vejledning for den enkelte chauffør.

Vejledningen i grøn kørsel skal ske via ”grønne vejledere”,

der findes blandt interesserede chauffører, frem mod august

2012.

Målet er selvfølgelig en bedre grøn profil og en bedre

brændstoføkonomi. Desuden vil det give flere penge i kassen

for den enkelte medarbejder og forbedre økonomien

for Busselskabet.

go green

with

Aarhus

Danish for progress

3


4

I relation til Fly High og

”Standard for god ledelse”

skal 7 ledere i Busselskabet

nu på lederkursus

Ny leder-

uddannelse

i Busselskabet

Af direktør Torben Høyer

Alle ledere i Busselskabet har været gennem Fly Highkurset.

Blandt andet på baggrund af dette kursus har ledergruppen

lavet en ”standard for god ledelse”, som skal

efterleves, når man er ansat som leder i Busselskabet.

Som et led i dette, gennemførerCarsten Brandt, som

stod for Fly High-kurserne et lederkursus for ledere i

Busselskabet.

Første del af kurset afvikles inden sommerferien, hvor

7 af lederne i Busselskabet skal af sted. Shahram Rezagi,

Thomas Christensen og Tommy Hansen er med

fra trafikdelen sammen med Bent Olsen, John Madsen,

Torben Nissen og Lars Petersen fra den tekniske

del af vores to driftsafdelinger.

Kurset er bygget op som et praktisk ”træningskursus”,

hvor man træner konkret i forskellige ledelsessituationer,

suppleret med vidensbaserede indlæg om

gennemslagskraft, stressreaktioner, lederstil, og ikke

mindst om konkret at kunne bruge og respektere de

forskellige måder, vores medarbejdere reagerer på.

Personlige test indgår i lederuddannelsen, ligesom

der gennemføres en anonym ledelsesanalyse af de

enkelte ledere blandt deres medarbejdere.

Formålet er at styrke ledelsen i Busselskabet således,

at medarbejderne bliver endnu mere motiverede til at

yde en god service overfor kunderne, end de er i dag.

Og servicen er jo i forvejen på et højt niveau, så opgaven

skulle jo være enkel:

At skabe bedre service gennem endnu mere motiverede

medarbejdere.

Busselskabet serverede kaffe ved de store knudepunkter i byen.

Her rykker kaffeholdet til Park Allé og Banegårdspladsen ud.

“Hvorfor

deler I kaffe

og bolsjer

ud??“

Mandag den 4. juni 2012 afviklede

Busselskabet Aarhus Sporveje

”Passagerernes Dag”

”Tak til passagererne”. Læskurene på Banegårdspladsen og her

på Klostertorv var særligt udsmykkede til lejligheden.


”Værsgo! Ta’ et bolsje”. Buschauffør Preben Kildegaard Hansen fik

delt mange bolsjer ud.

Af direktør Torben Høyer

”Hvorfor deler I kaffe og bolsjer ud?” Det spørgsmål blev

stillet tusindvis af gange den 4. juni 2012.

Svarene fra chaufførerne og fra kaffeholdene rundt omkring

i byen var ligeså forskellige som de medarbejdere,

der svarede.

Svarene var bl.a.:

“Fordi I bare er de bedste passagerer”

“Fordi I altid er så tålmodige “

”Fordi I giver os så mange roser til daglig ”!

”Fordi billetpriserne stiger i morgen” (en af de værre!)

”Fordi solen skinner”

”Fordi vi har fået bonus, så skal I have lidt igen”

”Uden jer er der jo ingen arbejde til os”

Samtidig oplevede flere af kaffeholdene, at Arla og Riberhus

delte gratis morgenboller ud, så de heldigste af passagererne

fik både boller og kaffe.

Bolsjerne gjorde lykke i bussen

Buschauffør Vita Veinholt Jensen har sendt os en mail,

som fortæller om de meget forskellige oplevelser i bussen:

”Bolsjekassen er en oplevelse for sig selv. Her får man

virkelig syn for menneskelige forskelligheder. Langt de

fleste tager bare ét bolsje, og så siger man: “Du må altså

gerne tage to”. Til skoleeleverne må man hurtigt sige:” Du

har altså været her 3 gange” eller:” Får du slet ikke mad

hjemme ved din mor”.

Og så en sød historie: ”Ved Seedorff Stræde holdt jeg

for rødt lys og en gammel dame/80 plus tog en ordenlig

håndfuld 2 gange og smed ned i sin taske.

Før 3. håndfuld nåede jeg lige at sige: “Hov hov lille De,

der må også gerne være lidt tilbage til andre“. Hun forsvandt

nedad i bussen og jeg kunne ikke lade være med

at grine. Kom så til at tænke på rationeringsmærker og

krigens tid og min gamle bedstemor, der samlede på

gummibånd og plastikposer”.

Alt i alt er passagerernes dag et lille ”hul” i hverdagen,

hvor kontakten med passagererne lige får det ekstra positivt

pift som gør det hele lidt sjovere.

Det gør vi igen!

”Kaffefolkene” gav anledning til mange smil og positive kommentarer

fra passagerer og forbipasserende. Her får Carsten Salmansen

fra Driftscentret sig en hyggelige snak.

Kaffefolkene bestod af medarbejdere på tværs af afdelingerne.

Lars Peter Andersen fra værkstedet var klar med kaffen på

Klostertorv.

5


6

Seminar for seniorstyrken

19 medarbejdere deltog, da Busselskabet afholdt det første seminar for

seniorer. Tilfredsheden med seminaret var stor

Af HR-chef Bjarne Larsen

Den 30. og 31. maj deltog 19 medarbejdere fra Busselskabet

i det første seminar for seniorer. I optakten til seminaret,

havde tiltaget haft flere navne, som f.eks. ”Seniorkursus”,

”Afklaringsmøder for seniorer” og ”Den 3. alder – hvad

så?”. Det der blev søgt, var et navn som sagde noget om,

hvad de to dage ville indeholde, og som samtidig ikke var

fordomsfuld.

Navnet endte med at blive ”Tilbud om seniorafklaring”.

Tilbuddet om seniorafklaring er resultatet af en beslutning

i MEDudvalget om, at alle medarbejdere fra 57 år og op

skal have et tilbud, hvor man kan forberede sig på, hvordan

ens overgang fra arbejdsliv og ind i den 3. alder skal

forløbe. MEDudvalget nedsatte et lille udvalg, som valgte

at samarbejde med firmaet en3karriere, som er et projekt

under Jobcenter Aarhus.

Tilbud til alle fra 57 år og op

Der blev i februar sendt breve ud til alle medarbejdere (i

første omgang dog ikke ledere), som i år fyldte 57 år eller

mere. Brevet indeholdt et program for seminaret. Resultatet

var flot. Mere en 70 personer tilmeldte sig – og det første

forløb kunne altså planlægges således, at der var en stor

variation i deltagernes køn, alder, anciennitet m.v.

Målet med seminaret var, at de myter man måtte have

om den 3. karriere kunne blive ”testet”. Deltagerne skulle

præsenteres for en række emner som kunne betyde, at de

overvejelser man måtte have gjort sig, kunne blive mere

optimale. Desuden kunne man af andres overvejelser evt.

blive udfordret til at gentænke situationen. Derved skulle

resultatet gerne blive, at man får valgt sin egen individuelle

rette vej, på vej fra jobbet.

stor. Der blev fra flere givet udtryk for, at dette er noget alle

seniorer burde have tilbudt.

Meget tilfreds

Tilfreds

Hverken tilfreds el.

utilfreds

Utilfreds

Meget utilfreds

Tilfredshed

0 2 4 6 8 10

Antal medarbejdere

I de næste to tabeller, kan man se, hvor mange der fik

ændret i deres planer for de kommende år, samt på hvilke

områder seminaret gav anledning til ændringer.

I meget høj grad

I nogen grad

I ringe grad

Slet ikke

Længere tid på job

Kortere tid på job

Sundhedsvaner

Netværket

Frivilligt arbejde

Andet

Ændring af planer

for de næste 5-10 år

0 5 10

Antal medarbejdere

Ændring af fremtidsplaner

0 2 4 6 8 10 12

Blandt temaerne kan nævnes sundhedsvaner, netværk og

Antal medarbejdere

senkarrieren. Økonomi på generelt plan var også et tema,

men den enkelte må selv afklare sin individuelle økonomi. Evalueringen gav også anledning til nogle spørgsmål/ønsker

til Busselskabet. Det skal understreges, at der ikke

Hvordan gik det så?

nødvendigvis var helt enighed om ønskerne:

7

Deltagerne evaluerede seminaret efterfølgende, og som

det ses af tabellen nedenfor, var tilfredsheden med kurset

1. Et tilbud til seniorerne om en samtale med den pågæld-

DHL-stafetten Busselskabet Aarhus Sporveje

inviterer medarbejdere i Busselskabet

2012 nærmer med til DHL-STAFETTEN 2012.

sig…


endes leder om den kommende periode Busselskabet

vil overveje, om der skal laves et specielt koncept for

dette, eller om det kan være en del af en medarbejderudviklingssamtale.

2. Specielle turnusser for chaufførerne (hvor der var lidt

forskellige ønsker til indhold) Erfaringen viser, at der er

forskel på, hvad man ønsker at en sådan seniorturnus

skal ideholde. Desuden er det et område, som drøftes

med de lokale tillidsrepræsentanter.

3. Undgå natbusser

Såfremt man fritager nogle for natbusser, belaster man

andre yderligere. Dette område skal også drøftes med de

lokale tillidsrepræsentanter.

4. Arbejde på nedsat tid

Umiddelbart er modellen, at man kan fortsætte som

afløser. Dog er der i den sammenhæng ikke garanti for et

bestemt antal timer.

5. Ønske om at vide, hvordan Busselskabet ser på seniorerne

Busselskabets holdning er, at der primært skal

fokuseres på hvad den enkelte kan og vil, og ikke så

meget på alder. Busselskabet stræber efter at have plads

til seniorer, der fortsat er 100 % aktive. Samtidig skal der

forsøges, at skabe plads til medarbejdere, der af en eller

anden grund ønsker at trappe ned. Mange medarbejdere

ønsker fortsat at blive opfattet som 100 % effektive og velfungerende

medarbejdere, som også fremover skal have

den daglige udfordring.

6. AMU godtgørelse til seminaret

Der blev spurgt til, hvorfor kurset ikke blev gennemført

som andre kurser med tilskud. Aktuelt er der ikke mulighed

for at køre kurset i AMU regi, hvorfor det er planlagt

således, at Busselskabet finansierer den ene dag, mens

deltagerne selv finansierer den anden.

fremadrettet

Konklusionen på dette første forløb er positiv. Derfor vil der

i efteråret blive afholdt 1-2 ”Seminarer for seniorstyrken”.

Når disse forløb er afsluttet, vil der blive lavet en samlet

evaluering i MEDudvalget, hvor man dels vil tage ovenstående

spørgsmål/ønsker op, dels vil drøfte, hvordan

man skal arbejde fremadrettet på området.

Vi deltager torsdag den 23. august, hvor vi har 35 pladser

fordelt på 3 herrehold, 2 mixhold og 2 walkhold. I år har vi

igen lejet et telt på pladsen, så der er lagt op til en rigtig

hyggelig dag med madkurve, sodavand, vin, øl og musik

og en afslutning med et fantastisk flot fyrværkeri.

Så sæt kryds i kalenderen!

En deltagers

oplevelse af

seminaret

Af buschauffør 3400 David Smith

Det var med en vis forundring, jeg læste brevet igennem,

da jeg modtog det: Invitation til et ”Seminar for

seniorer”? Hvad er man ude på, tænkte jeg? Jeg er

sgu langt fra pensionsalderen! Og dog…

Selvom jeg nok var en af de yngste deltagere, indså

jeg hurtigt, at her var noget tankevækkende. Noget

mere man skal tage stilling til. Noget uundgåeligt, som

jeg egentlig ikke havde spekuleret ret meget på.

Der blev talt og diskuteret om mangt og meget. Der

var nogle rigtige gode indslag og input om ting, som vi

”unge” slet ikke havde tænkt over tidligere.

Uden at granske den enkeltes personlige situation,

føler jeg, at der kunne være brugt lidt mere tid på

at tale om pensionistsituationen her i Danmark. En

slags checkliste over de relevante instanser, hvor

man kan henvende sig vedr. de rettigheder, man har

som pensionist. Mange af os, der har haft flere forskellige

beskæftigelser, måske endda i flere lande,

kunne have gavn af at vide noget mere om dette.

Men alt taget i betragtning var seniorseminaret en anbefalelsesværdig

oplevelse. Tak til alle som strikkede

det sammen og gav os denne mulighed.

Tilmelding

Tilmeld dig til Ingerlise Kirkegaard på ik@busselskabet.dk

eller 4191 6001. Sidste tilmeldingsfrist er fredag den 17.

august.

Tilmelding sker efter først-til-mølle princippet. Læs mere

om løbet på www.aarhusmotion.dk

7


8

De sidste par måneder er der

sket ændringer i anvendelsen

af nogle af lokalerne på

Jegstrupvej og Munkevejen

Store

flyttedag

Af direktør Torben Høyer

Baggrunden for den ændrede brug af lokaler har

været at samle funktioner, der arbejdsmæssigt ligger

tæt på hinanden. Herudover har det været ønsket at få

planafdelingen tæt på ledelsen på Jegstrupvej. Det har

resulteret i nedenstående ændringer.

Planafdelingen

Planafdelingen flyttes fra henholdsvis Munkevejen og

lokalerne ved disponeringen på Jegstrupvej over til de

to lokaler bag ved ledelseslokalerne, hvor Teknisk Service

havde hjemme. Lokalerne, hvor planafdelingen

var på Munkevejen, bliver frigivet til brug for stationslederen

på Munkevejen. Samtidig betyder ændringen,

at Teknisk Service er flyttet over i værkstedbygningen

på Jegstrupvej.

Teknisk Service

Placeringen af Teknisk Service i værkstedsbygningen

tager hensyn til både eksisterende opgaver, men også

til de fremtidige certificeringsopgaver i Busselskabet,

hvor både Teknisk Service og værkstederne indgår.

Stationsledere

De to stationsledere på henholdsvis Jegstrupvej og

Stokagervej/Munkevejen har fået lokaler, der ligger

tæt på chaufførernes mødested på stationerne. På

Jegstrupvej er stationslederen placeret i ”hjørnekontoret”

ved Driftscenteret. På Munkevejen bliver stationslederen

placeret i det lokale, som planafdelingen

tidligere rådede over, når planafdelingen endelig er

flyttet efter sommerferien.

Buschef og projektchef

Buschefen er flyttet ind bag disponeringslokalet, hvor

også projektchefen er placeret. Alle ændringer er gennemført,

dog flyttes planafdelingen først fra Munkevejen

efter uge 28, bl.a. på grund af den aktuelle travlhed

med planarbejdet.

Den konkrete planlægning af flytningerne er gennemført

af Teknisk Service, med inddragelse af de enkelte

afdelinger. IT-strategen har været inddraget forlods

med henblik på at afklare eventuelle IT-udfordringer.

Positiv udvik

5 måneder

Af controller Brian Prins Riget

I de fem første måneder af 2012 er 7 ud af 8 nøgletal

blevet forbedret. Dieselforbruget ligger ved udgangen af

maj på niveau med vores måltal. Antallet af klager i april er

historisk lavt og langt under, hvad vi turde håbe på.

Desværre stiger det igen i maj måned, hvilket resulterer

i en samlet negativ udvikling for de første 5 måneder.

Antallet af roser er kun svagt stigene i perioden og ligger

stort set på niveau med januartallet, hvilket desværre er

langt fra måltallet.

Kurven for udgået kørsel blev også vendt i årets første

5 måneder. Gennemsnitstallet for udgået kørsel er dog

stadig alt for højt og vil kun langsomt bevæge sig i den

rigtige retning, hvis vi kan holde den positive udvikling.

Tallet for mødepræcision er faldet lidt i perioden og har

nu nået måltallinjen. Skadesniveauet er i perioden svagt

faldende og ligger stadig over måltallet. Både tallet for

værkstedet og for sygefravær er faldet i 1. kvartal og

steget en smule igen i april og maj. Værkstedsnøgletallet

har nået måltallet i perioden, hvorimod sygefraværstallet

ligger et niveau på den forkerte side af måltallet.

Bonusbeløb

På baggrund af den samlede positive udvikling er de

månedlige bonusbeløb steget i 4 ud af de 5 måneder.

Bonusbeløbet for maj udgør 417,- kr. ud af en månedlig

max bonus på kr. 500. Det samlede bonusbeløb for de

5 første måneder udgør 1.937,- kr., hvilket er det beløb,

fuldtidsansatte, som minimum, er garanteret ved årets

udgang.

Bonus pr. medarbejder:

Januar: 340

Februar: 343

Marts: 411

April: 426

Maj: 417

Akkumuleret Januar:

Akkumuleret Februar:

Akkumuleret Marts:

Akkumuleret April:

Akkumuleret Maj:

340

683

1.094

1.521

1.937


ling i årets første

0

50

100

150

200

250

200

150

100

50

0

200

150

100

50

0

200

150

100

50

0

500

400

300

200

100

0

mÅL: Den blå streg skal være UNDER den røde

Indeksering (index 100 = måltal)

Roser Indextal for antal stk. pr. måned

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Klager Indextal for antal stk. pr. måned

Status på incitamentsordningen

= Månedlig udvikling af nøgletallet

= Måltalslinje

= Gennemsnit for 2011

Diesel Indextal for km./l. pr. måned

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

0

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

De reelle tal mangler

50

Grafen viser kun en umiddelbar tendens

0

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

0

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

80

90

100

110

120

250

200

150

100

50

Udgået kørsel Indextal for antal procent udgået pr. måned

Indextal for antal for sent fremmødte

mødepræcision chf. pr. måned

Skader Indextal for antal skadeshændelser pr. måned

250

200

150

100

Værksted Indextal for kr./km. pr. måned Sygefravær

200

(Max bonus pr. måned er 500 kr.)

150

100

50

Indextal for sygearb.-dage pr. måned for hele

BÅS

Bonus Månedens bidrag i kr. Bonus Akkumulerede månedlige bidrag i kr.

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Udarbejdet d. 14. juni 2012

9


10

Nye kontrakter

Alle kontrakterne mellem Midttrafik og Busselskabet er blevet gennemgået

og harmoniseret med udgangspunkt i betingelserne i Midttrafiks 25. udbud

Af produktionschef finn mikkelsen

Vi vandt igen – også det seneste udbud: Midttrafiks 25.

udbud af kørslen fra Munkevejen. Dermed har vi vundet

begge de kørselsopgaver, Midttrafik til dato har udliciteret

af bybuskørslen i Aarhus.

Samlet set har ca. 50 % af kørslen nu været i udbud, mens

de resterende ca. 50 % vil følge senere. Kan vi leve op til

de økonomiske og kvalitetsmæssige krav, vil Busselskabet

stå stærkt også langt ind i 2020erne.

Hvad så nu?

Det er herefter vores fælles opgave at sikre, at vi ikke

kommer til at tabe penge på kørslen. Det gør vi ved at

sørge for, at omkostningerne er lavere end indtægterne

fra Midttrafik. Og grundlaget for indtægterne fra Midttrafik

er de tilbud, som Busselskabet gennem de seneste år har

afgivet på udbudsmaterialer fra Midttrafik.

Således skal vi sikre, at vi både får overskud, og at vi til

enhver tid kan levere varen på kørslen for Midttrafik. Kan

vi ikke det, kan vi i værste fald risikere, at Midttrafik tager

hele/dele af kørslen fra os for at genudbyde den, uden at

Busselskabet får lov til at afgive tilbud, og dermed uden at

Busselskabet får mulighed for at vinde kørslen igen.

Harmoniserede kontrakter

For at forenkle og opdatere aftaleforholdene mellem Midttrafik

og Busselskabet, valgte man at gennemgå alle

kontrakterne og harmonisere dem med udgangspunkt i

betingelserne i Midttrafiks 25. udbud. Samtidig blev den

samlede buspark gennemgået for at bruge busserne

bedst muligt og for at udforme kravene i forbindelse med

kommende busudskiftninger. De harmoniserede kontrakter

er gældende fra den 12. februar 2012 – startdatoen for

kørslen på baggrund af Midttrafiks 25. udbud.

Særlige frihedsgrader i busanvendelsen

Det er nu fastslået, at der skal satses på lavgulvsbusser.

Således vil stort set alle vore højgulvsbusser fra VOLVO

med 3 aksler blive udskiftet med lavgulvsbusser i løbet

af det næste års tid. Det er desuden sådan, at vi nu – til

gavn for det samlede transporttilbud og bybuskunderne

i Aarhus – indtil videre har fået en række frihedsgrader i

anvendelsen af busserne. Frihedsgrader som næppe var

kommet på tale, uden den ansvarlighed og den stabilitet,

der generelt udvises i det daglige arbejde i Busselskabet.

Men som bekendt: Ingen frihed uden ansvar og ingen

frihed uden forpligtelser. Ændrer vilkårene og passagerstrømmene

sig, skal vi være hurtige til at reagere og til at

korrigere på busanvendelsen.

Kontrakternes indhold

I lighed med alle andre tilsvarende kontrakter, indeholder

Busselskabets kontrakter med Midttrafik bl.a. nogle rettigheder,

nogle pligter og nogle bestemmelser om kontraktlængde

– herunder regler for start, slut, opsigelse mv.

Rettighederne handler især om Midttrafiks betalinger til

Busselskabet for at udføre kørslen i henhold til kontrakterne,

mens pligterne især handler 1) om de krav, Midttrafik

kan gøre gældende over for Busselskabet, og 2)

om de sanktioner (modregning i betaling til Busselskabet,

kontraktopsigelse mv.), som Midttrafik kan gøre gældende,

hvis Busselskabet ikke lever op til de stillede krav.


Kontrakterne indeholder mere præcist bl.a. afsnit om

køreplanlægning, kørselsomfang og evt. reguleringer

heraf, kørslens udførelse (kundebetjening, indberetning

mv.), kvalitetssikring (kontrol, tællinger, info mv.), krav

til busserne (type, alder, udstyr mv.), betaling og afregning,

ikrafttrædelse, opsigelse og modregning i beta-

ling. Desuden er der en bestemmelse om, hvordan evt.

opståede uenigheder skal behandles, og en lang række

bilag, der på forskellig vis understøtter kontrakterne. I

alt op imod ca. 200 sider, der er fastlagt på baggrund af

udbuddene fra Midttrafik og de dertilhørende tilbud fra

Busselskabet.

Samarbejde om fælles mål

For at leve op til kravene i kontrakterne med Midttrafik

og for at kunne fastholde – og gerne udbygge – vores

position i den kollektive trafik, er det vigtigt, at vi alle yder

vores bedste. Vi er alle afhængige af hinanden, og vi er

alle afhængige af, at vi kan og vil samarbejde for at nå de

fælles mål. Og husk: Vi er ikke stærkere end det svageste

led i kæden, og vi er hele tiden nødt til at være mindst lige

så dygtige som vore konkurrenter. Ellers er det dem, der

kommer til at overtage bybusserne i Aarhus. Er vi derimod

dygtigere end vore konkurrenter, vil vi oven i købet have

rigtig gode muligheder for også at få nye opgaver tildelt.

Tak for indsatsen

Tak for jeres indsats hidtil. Uden den var det ikke lykkedes

at komme derhen, hvor vi er i dag. Men skal vi videre, og

skal vi fastholde en position blandt de væsentlige aktører

i den kollektive trafik i Danmark, er det nødvendigt, at vi

holder fast i den udvikling, der allerede er sat i gang, og at

vi i fællesskab på en række områder måske tilmed finder

nogle endnu bedre måder at løse opgaverne på.

Den fremtidige

”kantine”

Af HR-chef Bjarne Larsen

Busselskabet har af driftsøkonomiske årsager besluttet,

at kantinen på Jegstrupvej lukkes fra den

1. september.

Der arbejdes aktuelt med at finde alternative løsninger,

således der fortsat kan være mulighed for at få kaffe,

lune retter, madpakker m.v. Løsningen skal være af

en sådan art, at den også omfatter stationerne på

Munkevejen og Stokagervej.

Der arbejdes altså på en løsning, der er ens på alle tre

stationer og som skal være tilgængelig udenfor kantinens

nuværende åbningstid. Således skal der gerne

være friske varer også på lørdage og søndage.

Aktuelt er nedennævnte i overvejelse pr. 1. september

Gratis kaffe og the

På de tre stationer og i Midtbyen vil det fremover være

gratis at trække kaffe og te i de eksisterende automater.

Desuden vil der blive opstillet mindre kaffemaskiner

på Værkstedet, Klargøringen og i Administrationen.

madautomater og ovne

Der vil blive opstillet madautomater på de tre stationer.

Det er planen, at der skal være et blandet sortiment

bestående af:

a. Morgenbakke (brød, smør, ost og marmelade)

b. Madpakker af forskellig art

c. Færdigretter, der kan lunes

d. Andet

Der er fokus på, at indholdet skal være af en ordentlig

kvalitet og til en pris, der tilnærmelsesvis er på det aktuelle

niveau.

På de tre stationer forventes der at blive opstillet varmluftsovne,

så man hurtigt kan ”tilberede” den købte

vare. Det vil løbende blive vurderet, om de nuværende

mikrobølgeovne i opholdshusene kan anvendes i

denne sammenhæng.

Sodavandsautomater

Der vil blive opstillet sodavandsautomater, hvor man

kan købe diverse forskellige typer vand.

mødeforplejning

Endelig arbejdes der med modeller således, at også

forplejning ved møder, kurser m.v. kan fremskaffes.

Når den endelige løsning foreligger, vil der blive informeret

konkret om dette.


12

Kort gennemgang af

Arbejdstilsynets afgørelse

vedrørende ”lange vagter”

Lange vagter

– et fremtidigt

forhandlingsemne?

Af direktør Torben Høyer

På baggrund af en henvendelse fra en del af Arbejdsmiljørepræsentanterne

i Busselskabet, deltog Arbejds-

tilsynet den 1. december 2011 i et møde med hele

arbejdsmiljøorganisationen vedr. ”lange vagter”. På mødet

oplyste Arbejdstilsynet bl.a., at man ikke ville gå ind og

vurdere ”lange vagter” da arbejdstid isoleret set ikke er

omfattet af arbejdsmiljølovgivningen.

Arbejdsmiljørepræsentanterne anmodede om en skriftlig

afgørelse, som Busselskabet modtog den 19. december.

Det er denne afgørelse, der kort gennemgås i det følgende.

Det skriver Arbejdstilsynet

”I Danmark er arbejdstiden bestemt via overenskomster

mellem arbejdsmarkedets parter og via Beskæftigelsesministeriets

arbejdstidslov for ansatte, der ikke er

medlem af et fagforbund. Arbejdstilsynet fører derfor ikke

tilsyn med arbejdstiden isoleret set…”

Det oplyses videre: ”Arbejdstilsynet fører dog indirekte

tilsyn med arbejdstid, når vi undersøger risikofaktoren

”stor arbejdsmængde og tidspres”, indenfor det psykiske

arbejdsmiljø”. Arbejdstilsynet skriver dernæst: ”I en del

afgørelser om stor arbejdsmængde og tidpres indgår

overarbejde der ikke kan afspadseres” (dvs. arbejdstid),

som en del af begrundelsen for afgørelsen”.

Arbejdstilsynets brev afsluttes med en konstatering af, at

der ikke er forskningsmæssigt belæg for, at lange arbejdstider

generelt er skadeligt for helbredet. Og der fortsættes:

”Dog viser et nyere studie, at mænd, der arbejder mere

end 45 timer om ugen og samtidig er i dårlig fysisk form,

har øget risiko for at dø af en hjertekarsygdom. Et tidligere

studie har vist, at risikoen for forhøjet blodtryk øges med

30 procent ved arbejde i mere end 51 timer om ugen”.

Afgørelsen fra Arbejdstilsynet kan ses i sin fulde længde

Busselskabets hjemmeside under ”Medarbejderinformation”

og ”Arbejdsmiljøorganisation”.

Drøftelser indledt

På baggrund af afgørelsen har Busselskabet indledt drøftelser

med chaufførernes organisationer om de muligheder

og ønsker, der er for evt. at ændre overenskomsternes

bestemmelser om arbejdstid gennem en forhandling med

Busselskabet. Samtidig understreger Arbejdstilsynets afgørelse,

at der fortsat skal være fokus på at sikre så retvisende

køretider som muligt.


Igen i 2011 gav stor driftssikkerhed og fokus på omkostningsminimering et

flot resultat

Busselskabets regnskab 2011

Af økonomichef Ingerlise Kirkegaard

Busselskabet Aarhus Sporveje har som opgave at sikre

og udvikle økonomien i de to kontrakter, der er indgået

med Midttrafik. Herudover skal Busselskabet, sammen

med medarbejderne og Midttrafik sikre, at kvaliteten i den

kollektive bustrafik udvikles og styrkes indenfor de rammer,

der fastsættes af Aarhus Kommune.

På økonomisiden styres der efter måltal på alle væsentlige

områder. Det er afgørende for Busselskabet at have

dette styringsredskab for at kunne reagere så hurtigt og

hensigtsmæssigt som muligt, hvis det viser sig nødvendigt.

For året 2011 er det overordnede mål nået.

Driftsresultat, økonomiske måltal og incitamentsaftale

Busselskabet har i 2011 haft udgået kørsel svarende til

0,12 %, og har således fortsat en høj driftsstabilitet.

Busselskabet etablerede i juli 2010 en incitamentsordning

med medarbejderne på basis af bl.a. produktionsmåltal.

Måltallene omhandler bl.a. klager, skader og mindre

dieselforbrugsamt det samlede niveau af sygefraværet.

Incitamentsordningen blev videreført i 2011, hvor det var

muligt at opnå en bonus for året 2011 på max. 6.000 kr.,

såfremt samtlige måltal blev nået. Udviklingen i måltallene

resulterede i, at der blev udbetalt 5.327 kr. til hver fuldtidsansat

medarbejder.

Resultatet

Busselskabet havde i 2011 en omsætning på 501,6 mio.

kr., der resulterede i overskud på 28,8 mio. kr. Resultatet

- i 1.000 kr.

Indtægter

Indtægter, busdrift

Indtægter, øvrige

Indtægter i alt

Variable produktionsomkostninger

Chaufføromkostninger

Vognomkostninger

Variable produktionsomkostninger i alt

Dækningsbidrag

Faste omkostninger

Kontante kapacitetsomkostninger

Øvrige faste omkostninger

Faste omkostninger i alt

Resultat før renter og afskrivninger

Renter

Afskrivninger

Lønsum af skattemæssigt resultat

Årets resultat

før renter og afskrivninger på 73,3 mio. kr. udgør 14,6 %

af indtægterne, og der var budgetteret med 11,2 %. Årets

resultat på 28,8 mio. kr. svarer til en overskudsgrad på 5,7

% mod en budgetteret overskudsgrad på 1,6 %.

Årets overskud skyldes i det væsentligste en hurtig konkret

opfølgning på de vigtigste driftsparametre samt forebyggende

arbejde i forhold til sygefravær mv.

Omsætningen i de to kontrakter, restproduktion og Midttrafiks

3. udbud, bidrager med henholdsvis 410,1 mio.

kr. og 91,5 mio. kr. Overskuddet fordeler sig mellem restproduktionen

og 3. udbud med henholdsvis 26,4 mio. kr.

og 2,3 mio. kr. Resultatet for 3. udbud følger det forventede,

og samlet set har 3. udbud genereret en egenkapital

på 17,7 mio. kr. siden kontraktstarten i 2008.

Nedgang må forventes i 2012

Busselskabet har de seneste år præstereret nogle

fine resultater. De nye kontrakter, der trådte i kraft 12.

februar 2012, betyder en nedgang i indtægterne fra

busdrift, og der forventes således også en nedgang i

resultatet for 2012. Umiddelbart forventes ca. en halvering

af resultatet i forhold til 2011.

Tabellen viser Busselskabets resultatopgørelse for 2011.

Af tabellen fremgår det samlede resultat og det samlede

budget.

Forbrug

493.189

8.457

501.646

236.393

85.031

321.424

180.222

48.914

58.006

106.920

73.302

7.632

35.997

914

28.759

Resultatopgørelse 01.01.11-31.12.11

Budget

468.265

7.697

475.962

238.848

80.173

319.022

156.940

47.813

55.877

103.690

53.250

10.837

34.862

7.551

Difference

24.924

760

25.685

-2.455

4.857

2.402

23.283

1.101

2.130

3.231

20.052

-3.205

1.135

914

21.208

13


14

Der er sket en positiv udvikling på næsten alle de områder, som undersøgelsen har

Trivselsundersøgelsen

Af HR-chef Bjarne Larsen

I løbet af februar/marts 2012 blev der gennemført en trivselsundersøgelse

i Busselskabet. Som ved de to tidligere

undersøgelser stod vores konsulentfirma på arbejdsmiljøområdet

CRECEA for gennemførelsen. De afsluttede

arbejdet ved at præsentere resultaterne fra den færdige

rapport, dels for MEDudvalget og dels på diverse medarbejdermøder

i løbet af foråret.

Udgangspunktet for undersøgelsen

Rapporten påpeger indledningsvist, at der i perioden siden

sidste undersøgelse har været store ændringer:

• Yderligere udbud af kørsel

• Bryggervej nedlagt og Munkevejen etableret

• Cirka 30 % af medarbejderne har ændret tjene-

stested

• Med K11 er der gennemført en af de største

ruteomlægninger af kollektiv trafik i Danmark

• Fly High er gennemført i hele Busselskabet

• Reduktion i antallet af medarbejdere i alle

afdelinger

Svarprocenter

54,7 % af alle ansatte i Busselskabet besvarede det udsendte

spørgeskema. Dette dækker over en vis variation,

idet Klargøringen toppede med 72,2 % mens chaufførerne

på Jegstrupvej lå lavest med 50,9 %.

CRECEA har i arbejdet gået efter en højere svarprocent,

men vurderingen er ”at resultaterne er statistisk pålidelige

og giver et dækkende billede for de enkelte afdelinger i

Busselskabet”.

Den halve maraton blev

en hel succes

Af direktør Torben Høyer

Den 3. juni var Aarhus by for første gang nogensinde helt

afspærret på grund af et løbearrangement.

Jeg er overbevist om at en del af vores chauffører helst

ville have undgået det ”bøvl” det gav i den daglige afvikling

af busdriften. Men et liv uden bøvl er der jo ikke meget

ved, som vi har lært af Nils Villemoes. Og bøvlet blev minimeret

af, at omkørslerne var veltilrettelagte.

– og Busselskabet klarede det til UG!

En chauffør har skrevet til os: ”Stor ros for at diverse omkørsler

hang på hver en køretavle fra morgenstunden. Det

var kreative og vel tilrettelagte omkørsler og det fungerede

til UG. Folk på gaden til at styre trafikken med store smil

på gjorde dagen god”.

Så det var en god premiere på en begivenhed, der med

meget stor sandsynlighed bliver gentaget til næste år og

mange år ud i fremtiden.


målt på. Opgaven er nu at fastholde og forbedre denne udvikling

2012

Undersøgelsens hovedresultater

På næsten alle de parametre, der er målt på, er der sket

en positiv udvikling. På nogle områder er der tale om pænt

store forbedringer, mens forbedringerne på andre områder

er mindre. Dog er der to områder, der giver anledning til

bekymring. Blandt de administrative medarbejdere er der

en oplevelse af forringet trivsel på flere dimensioner i forhold

til undersøgelsen i 2009. Desuden ser det ud til, at

forekomsten af mobning er steget.

På baggrund af gennemførte interviews og dialogmøder

konkluderer CRECEA, ”at der er stor tilfredshed med den

måde Busselskabet har håndteret de store ændringer i

perioden siden sidste trivselsundersøgelse i 2009”.

Ifølge CRECEA er Busselskabets kommende udfordring

primært ”udøvelse af ledelse” og ”opbygning af den

sociale kapital” (tillid, retfærdighed, respekt og samarbejde).

Desuden skal der fortsat være fokus på trusler om

vold og forekomsten af mobning, ligesom der stadig skal

arbejdes med at holde den gode omgangstone blandt

ansatte.

Det videre arbejde

Den positive udvikling, som Busselskabet har været igennem,

skal fastholdes og forbedres. Der er ingen grund til

at læne sig tilbage og blot være tilfreds med resultaterne.

Derfor vil der blive sat forskellige projekter i gang i den

kommende periode – projekter der bestemt også er inspireret

af vores Fly High projekt.

Syv ansatte i Busselskabet deltog i selve den halve

maraton:

Placering

1

2

3

4

5

6

7

Startnr.

3593

6212

1277

1458

1034

1279

1280

Netto-tid

01:34:19

01:37:45

01:43:09

01:45:38

01:57:46

01:59:53

02:18:03

Navn

Per Helbo, 6147

Bjarne Christensen, 2983

Mourad Ben Hassine, 3422

Yebio Kahsai, 3048

Ernst Jæger Frederiksen, 2337

Poul Henning Bønding, 3420

Torben Høyer, 9607

Direktøren fik ros af en chauffør efterfølgende: ”Glad for at

du var med Torben: Så bliver man da ikke sidst”. Hvad gør

man ikke for at gøre medarbejderne glade…

Som omtalt på side 4 er der eksempelvis på leder-

udviklingsområdet allerede igangsat et projekt, der i første

omgang har fokus på en lang række mellemledere. Dette

projekt vil danne basis for et generelt tiltag for alle lederne.

På værkstedsområdet arbejdes der med tilpasning af

organiseringen på baggrund af de besparelser og ændringer,

der er gennemført. Der vil være meget fokus

på samarbejdet og dialogen mellem de tre værksteder,

samarbejdet internt på det enkelte værksted, kommunikationen

med ledelsen, m.v.

Generelt er trivselsundersøgelsen blevet sendt videre til

behandling i de enkelte afdelinger, således at man kan

komme lidt dybere i den enkelte afdelings resultater. Der

vil formodentlig blive aftalt mindre projekter, der kan medvirke

til at løfte trivslen.

Undersøgelser fremover

Konkret har trivselsundersøgelsens form og skema givet

anledning til nogle kritiske kommentarer på flere områder.

Det er opfattelsen blandt mange, at der i Busselskabet er

lidt ”skematræthed”. Umiddelbart er den store fordel, at vi

kan sammenligne resultaterne fra undersøgelserne fra år

til år og få en fornemmelse af, hvordan det udvikler sig.

Busselskabet vil om nogle år igen lave trivselsundersøgelse,

men der er ingen tvivl om, at det kritisk skal vurderes,

hvordan den skal gennemføres.

Hele CRECEA’s rapport fra undersøgelsen kan ses på

Busselskabets hjemmeside under ”Medarbejderinformation”.

Per Helbo fra Klargøringen

var den hurtigste af Busselskabets deltagere.

15


16

En god historie?

Busselskabet er i foråret i pressen blevet anklaget for at køre over for gult og sågar

rødt lys i byens lysregulerede kryds. ”En god historie” har nogle måske ment

Af buschauffør 2996 Jørgen Schakow

Mange vil gå meget langt for at gøre en god historie bedre.

Ofte så langt, at sandheden fordrejes. Journalister

er gode til den slags. Busselskabet er i foråret i pressen

blevet anklaget for at køre over for gult/rødt i byens lysregulerede

kryds med vore busser. ”En god historie” har

nogle måske ment? Men har de pågældende journalister

mon tilstrækkelig viden om det at køre en bus, og kender

de færdselslovens ord om, hvordan føreren korrekt skal

agere? Det kan man godt tvivle på. Har disse kreative

journalister eventuelt også fordrejet de oplysninger, de har

opsøgt, for at få ”en god historie”?

Der er i løbet af hele kalenderåret 2011 indleveret i alt 10

klager til Midttrafik fra passagerer, som beskriver kørsel

over for gult/rødt lys i et lysreguleret vejkryds. Måske er de

velbegrundede – måske ikke? Busselskabets chauffører

er gode og rutinerede buschauffører med en fantastisk veludviklet

dømmekraft, når trafikken (og lysreguleringerne)

skal ”læses”. Men desværre får journalisterne læserne og

radiolytterne til at forstå, at der er god grund til at forholde

sig kritisk til buschaufførernes kørsel.

Vi kører efter færdselsloven

Os, som er i branchen, ved godt, hvad loven siger, og

hvad der er korrekt at gøre. Og det retter Busselskabets

chauffører sig efter. I følge loven gælder flg.: Når et køretøj

nærmer sig et lysreguleret kryds, som skifter fra grønt til

gult lys, skal føreren vurdere og reagere, som det er hensigtsmæssigt

i den givne situation:

1) Hvis ”vi” kan nå at bringe køretøjet til standsning på

forsvarlig måde inden ”vi” kører ind i krydset. Skal ”vi” gøre

det.

2) Hvis ”vi” vurderer, at ”vi” ved en opbremsning

først kan få køretøjet bragt til standsning på forsvarlig

måde, når ”vi” holder inde i krydset – så skal ”vi”

fortsætte gennem krydset. Og HUSK: Når stoplinjen inden

krydset er overskredet, så ER ”vi” inde i krydset.

3) Hvis ”vi” laver en hård opbremsning for at standse

køretøjet inden ”vi” kører ind i krydset, så passagererne

udsættes for at komme til skade – så har ”vi” overtrådt

færdselslovens §82 stk. 2 som lyder: ”Passagerer må

ikke medtages i et sådant antal eller være anbragt på en

sådan måde, at der kan opstå fare for dem selv eller

andre.” Ifølge færdselslovens §82 stk. 2 har chaufføren

altså således ansvaret for passagerernes sikkerhed.

Ansvaret bør flyttes

Men §82 stk. 2 burde hedde §82 stk. 2A, så der

kunne være en §82 stk. 2B. Denne stk. 2B burde lyde

nogenlunde således: ”I busser, som er godkendt uden

sikkerhedsudstyr til passagerer – eksempelvis bybusser,

som også medtager stående passagerer – er det passagerernes

eget ansvar at tage vare på egen sikkerhed.

Børn i følge med voksne: Børns sikkerhed varetages af

den/de voksne. Børn uden følgeskab med voksne: Forældrene

er ansvarlige for børnenes sikkerhed”. Ansvaret for

passagerernes sikkerhed vil således ikke kunne pålægges

føreren med mindre han/hun også dømmes for groft

uforsvarlig kørsel.

Der vil fremadrettet blive gjort et seriøst tiltag fra branchen

for at få lovgiverne til at implementere denne regel i færdselslovens

§82.


Vi si’r Tillykke!

25 års jubilarer

Følgende medarbejdere har haft 25 års jubilæum siden

sidste nummer af Inform:

marts

1947 Lars Skjoldborg Jensen, Buschauffør

2272 Dorte Klemmensen, Buschauffør

April

8060 Susanne Høstrup, Trafikleder

1954 Dung Minh Pham, Buschauffør

1965 Jens Dybdahl, Buschauffør

Juni

1976 Josef Aboali, Buschauffør (afholdt ikke reception).

10 års jubilarer

Siden sidste nummer af Inform har nedenfor nævnte medarbejdere

i Busselskabet haft 10 års jubilæum, hvilket er

blevet markeret med en officiel gave udleveret af nærmeste

leder.

Juni

3114 Preben Pedersen, Buschauffør

3111 Han Nguyen Ngong, Buschauffør

3119 Torben E. Pedersen, Buschauffør

3120 Lars Overgaard, Buschauffør

3128 Andreas Bisgaard Kjeldsen, Buschauffør

Trafikleder Susanne Høstrup (8060) ved receptionen på Station Syd

den 30. marts.

Buschauffør Lars Skjoldborg Jensen (1947) ved receptionen på

Station Nord den 10. marts.

Buschauffør Dorte Klemmensen (2272) ved receptionen på

Station Syd den 16. marts.

Buschauffør Jens Dybdal (1965) ved receptionen på station Syd

den 27. april.

Buschauffør Dung Minh Pham (1954) ved receptionen på Station

Syd den 13. april.

17


18

for busnørder!

Busser ved Aarhus Sporveje i 80 år

Af tidligere buschauffør John E. Nielsen

Den 17. juli 2012 er det 80 år siden de første bybusser blev

sat i drift i Aarhus. I de mellemliggende år har Aarhus Sporveje

haft 30 forskellige bustyper og i alt 879 busser. Dertil

kommer ca. 72 busser som er overtaget fra 18 andre busselskaber

i Aarhusområdet samt en enkelt bus fra Sjælland. Alt

i alt har Aarhus Sporveje haft 36 forskellige bustyper.

I efteråret 1931 drøftede udvalget for Aarhus Sporveje mulighederne

for trafikering af de store dele af byen, der ikke

havde forbindelse med Aarhus Sporveje. Man enedes om at

forslå byrådet at begynde trafikering med benzinbusser som

supplement til sporvognene. Udvalget foreslog at oprette

en linje fra Stadion over Banegårdspladsen og Vesterbro

Torv til Kaserneboulevarden, og en linje fra Christiansbjerg

over havnen, Banegårdspladsen og Vesterbro Torv til Vestre

Kirkegård og Hasle.

Triangel Trambusser

Til at betjene de to nye linjer foreslog man at anskaffe 10

busser. Ved en licitation blev ”De Forenede Automobilfabrikker”

i Odense valgt som leverandør af såkaldte Triangel

Trambusser til levering den 1. maj 1932.

De to nye linjer blev åbnet den 17. juli 1932, med fem vogne

på linje 3 og tre vogne på linje 4 med 15 minutter mellem

vognene. Da det siden viste sig, at denne plan var uheldig

af hensyn til korrespondancen med sporvognene, fik begge

linjer fire trambusser med 15 minutter mellem vognene.

De to nye trambuslinjer blev hurtigt populære hos publikum.

Da det stod klart, at de otte vogne på travle dage var ude af

Cykelløb lørdag den 1. september. Løb og Walk søndag den 2. september

Af Ole Henriksen

Så er det igen tid til årets største motionsbegivenhed i Aarhus.

Som en fast tradition deltager Busselskabet i det årlige

Marselisløb, hvor alle kan deltage.

HUSK! Du behøver ikke at være en god løber! Der er også

mange som går turen rundt – der er jo en flot natur. Så kom ud

og mød os. Vi glæder os til at se dig, din familie og venner.

stand til at klare driften, og reservevognene ofte måtte sættes

i drift, blev der bestilt yderligere to Triangel trambusser.

Efter udvidelsen med de to buslinjer havde Aarhus Sporveje

nu fire linjer. Linje 1 og 2 var sporvognslinjer mens linje 3 og 4

var trambuslinjer. Alle 4 linjer korresponderede på Banegårdspladsen.

Linjerne 1, 3 og 4 korresponderede ved Vennelyst

(i dag Nørreportkrydset) og linjerne 3 og 4 på Vesterbro

Torv.

Busser før og nu

De første trambusser ved Aarhus Sporveje var ca. 8,25 meter

lange, havde en totalvægt på 7050 kg. 17 siddepladser

og 10 ståpladser. Til sammenligning kan nævnes, at Busselskabet

Aarhus Sporvejes nyeste busser, Solaris Urbino

15, er 14,56 meter lange, har en totalvægt på 23.925 kg,

42 siddepladser og 63 ståpladser.

Læs meget mere om sporvejsdrift på John Nielsens hjemmeside

www.sporvejsdrift.dk

Trambus

Ordet trambus er en betegnelse for en aarhusiansk

bybus i perioden 1932 til ca. 1980. I dag er ordet ikke

blot gået af dagligdags brug, det er næsten gået i

glemmebogen. Dog bruges det stadig blandt de ældre

borgere i Aarhus.

(Kilde: Wikipedia og www.trambus.dk)

2012

Tilmelding

Du kan tilmelde dig til både løb, walk og cykelløb hos Ole

Henriksen (adm.kontoret) tlf. 41 91 60 53/ ohe@busselskabet.dk.

Sidste frist for tilmelding er den 14. august 2012.

Busselskabet betaler tilmeldingsgebyret for alle ansatte.

Vi ses i skoven!


Goddag og farvel

Nyt Januar personale 2012

i marts

2012

Nyt personale

fra april til

juni

fratrådt August 2011

personale

fra marts

til juni 2012

April 2012

3119

Torben E.

Pedersen

buschauffør

Juni 2012

8336

Willy G. Sørensen

buschauffør

(afløser)

Marts 2012 Marts 2012 Marts 2012

3892

Michael Bay

Ludvigsen

buschauffør

Marts 2012 Marts 2012 Marts 2012 April 2012 April 2012 April 2012

3361

Ibrahim Nur Ali

buschauffør

3893

Svend Erik Burkarl

buschauffør

3851

Ejvind Sørensen

buschauffør

3894

Said Hamoui

buschauffør

Nyt personale i april 2012

3897 Frank Skriver buschauffør

3898 Peter Christian Ørskou buschauffør

3900 Tim Pedersen buschauffør

3901 Erik Brandstrup buschauffør

3902 Oliver Prehn buschauffør

3904 Frank Michael Lauritsen buschauffør

3905 Martin Sjørup Godsk buschauffør

Nyt personale i maj 2012

3906 Mario Paul buschauffør

6296

John P. Petersen

specialarbejder

Marts 2012

3895

Allan Jørgen Pind

buschauffør

2479

Jens Otto Bach

Dambro

buschauffør

2627

Peter Wriedt

buschauffør

2911

Carl Erik Madsen

buschauffør

Maj 2012 Maj 2012 Juni 2012 Juni 2012 Juni 2012 Juni 2012

1617

Jørgen S. Hentze

buschauffør

3852

Hamza Sakal

buschauffør

2596

Jens Arne Knudsen

buschauffør

Nye afløsere med tidligere

ansættelse i Busselskabet

8376 Karsten Skjerbæk (2591)

8377 Preben K. Hansen (3265)

8378 Jørgen U. Nielsen (8312)

8379 Jørgen Søndergaard (3062)

8380 Anita N. Sørensen (1938)

8381 Lone F. Jacobsen (2797)

8382 Gert Nybro Jensen (3024)

3692

Nico Bunde

buschauffør

3823

Aurelian Baroi

buschauffør

Af Ole Henriksen

3907 Jeppe Michaelsen buschauffør

3908 Kim Boye Carlsen buschauffør

3909 Gunnar E. Rasmussen buschauffør

3910 Niels Peter Løche Andersen buschauffør

Nyt personale i juni 2012

3911 Dawood Abdoulmalaki buschauffør

3912 Gurpreet Singh buschauffør

3913 Daniel Johannes Kruse buschauffør

3914 Peter Børge Hye Jensen buschauffør

3915 Ole Søgaard Rasmussen buschauffør

Ny medarbejder i klargøringen

med tidligere ansættelse som

buschauffør

6304 Holger Tostman (3562) specialarbejder

6124

Gert A.

Christiansen

buschauffør

19


RETURADRESSE: Busselskabet Aarhus Sporveje | Jegstrupvej 5 | 8361 Hasselager

SYNSPUNKT

“Han jonglerer en tons-tung

bus rundt, som var det blødt

smør på et rundstykke”

Af direktør Torben Høyer

Ovenstående er et klip fra en de roser som én af vores

chauffører har fået via sms-servicen.

Den fulde sms-tekst lyder: ”Den bedste bustur jeg har

fået i dag. God manøvrering og glat på koblingspunktet.

Buschaufføren var ikke så smilende, men det behøver

man heller ikke være når man fucking jonglerer en tonstung

bus rundt på de aarhusianske gader, som var det

blødt smør på et rundstykke. Jeg vil i lang tid huske den 2

zoners rejse. Nogle vil sige tak for turen, jeg vil sige: Det

var freaking AWESOME! Tak.”

Ovenstående repræsenterer en lidt anderledes ros, end

den vi er vant til. Men vi modtager den gerne!! Vi er her for

kundernes skyld, og ikke mindst for de mere ungdommelige.

Det er bl.a. baggrunden for at vi fortsætter Fly Highprojektet.

Fly High er jo udtryk for den tilgang, at ”den gode

service” kan give er positivt ”rekyl” i forhold til kollegernes

oplevelse af arbejdsmiljøet og stemningen på arbejdspladsen.

Så en positiv holdning til passagererne gør det

sjovere og mere positivt at være på arbejdspladsen og er

på den måde med til at forbedre arbejdsmiljøet.

fokus på egen kvalitetsstandard

Specielt når vi er i en verden, hvor vores aftaler på

chaufførsiden er ret kostbare i forhold til konkurrenternes,

Jegstrupvej 5 | 8361 Hasselager

Tlf.: +45 7240 9900 | Fax: +45 7240 9901

bus@busselskabet.dk | www.busselskabet.dk

er det de dokumenterede positive kundereaktioner, der

skal være med til gøre den kvalitetsmæssige forskel i forhold

til konkurrenterne.

Så vejen frem er projekter, der opbygger tilliden mellem

grupperne i Busselskabet og erstatter det systematiske

fokus på ”fejl og mangler” hos andre med en mere modig

satsning på høje ”kvalitetsstandarder” for ens egen

gruppe.

Det kræver mod og mandshjerte ikke at fokusere på andres

fejl, men i stedet lægge vægt på, at det fælles projekt

kun lykkes, hvis man erkender, at man selv kan gøre det

bedre. Medarbejderne i Busselskabet har mod og mandshjerte,

så Fly High 2 er på vej.

God sommer til alle.

More magazines by this user
Similar magazines